Jobbik Hírlevél 52. hét

1,779 views

Published on

JOBBIK HÍRLEVÉL

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,779
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,430
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jobbik Hírlevél 52. hét

  1. 1. A kormánytöbbség már a látszatra sem adNoha a tavalyi költségvetés vitája során mégtizenkét jobbikos módosító indítványt is befo- Nem támogatta a többség a vidéki kisiskolák kiemelt anyagi védelmét sem. Egyáltalán nem JOBBIK AZ IGAZSÁG SZABADDÁ TESZ hírlevélgadtak, az idén már egyetlenegyet sem. Ráadá- fontos a nemzeti együttműködés égisze alatt te-sul a jövő évi büdzsé ismét a megszorításokon vékenykedő pártszövetségnek az egyetlen, Kis- A Jobbik Magyarországért Mozgalom parlamenti beszámolójaalapszik – mondta el Farkas Gergely országgyű- kunmajsán működő 56-os múzeum sem, mely 2011. 51-52. hétlési képviselő. rendkívül leromlott állapotban van. A javasla-A nemzeti honatya kiemelte, a törvényjavaslat tot az egykori forradalmár, Wittner Mária semnem tartalmaz olyan célokat, mint az állam- szavazta meg, és a Bethlen Gábor Alap sem kapadósság átütemezése, amely a Jobbik számá- pluszforrást a határon túli szervezetek, rendez- Áldott, békés karácsonyt és sikeresra alapvető kérdés, emellett nemzetstratégiai vények támogatására.ágazatokból von el újabb forrásokat, úgymint új esztendót kíván a Jobbik! íaz oktatás, az egészségügy és az önkormány-zati szektor. A politikus hozzátette, mindezekmellett semmiféle garancia nem található arra Magyarország is vesse fel az államadósságnézve, hogy a jövő esztendőben beindulhatna a átütemezését!gazdasági növekedés. Írország az államadósságának az átütemezésé- magyar gazdaságtól vonnak el olyan mértékűA politikus felháborítónak tartja ugyanakkor, hez kötné az euróövezeti országok új költségve- tőkét, hitelt, illetve pénzt, amely a magyar gaz-hogy egyes kormánypárti javaslatok további 60 tési paktumában való részvételt. Mi miért nem daság fejlődését, növekedési esélyeit veszélyezte-milliárd forint pluszkiadást erőszakoltak be a tehetjük meg? ti. Hozzátette: akárhányszor vetette fel a Jobbikkiadási oldalba, melyek azonban nem túl ma- Egy olyan tabu dőlt le, ami alapjaiban kéne, a parlamentben az államadósság újratárgyalását,gasztos célok megvalósítását célozzák. hogy megrengesse Magyarországot – mondta a kormányfő többször is aggodalmát fejezte ki aA Jobbik képviselője részletesen felsorolta, mi- Gyöngyösi Márton, a Jobbik képviselőcsoport- kérdéssel kapcsolatban, és a magyar gazdaság, il-lyen módosító indítványokat nem támogatott a jának frakcióvezető-helyettese Brian Hayes az letve annak összeomlásával magyarázta ellenérzé-„forradalmi kétharmad”: az egészségügyi dol- ír pénzügyminiszter-helyettes hétvégi bejelen- seit. Gyöngyösi Márton azonban kiemelte, hogygozók béremelésére tett indítványt, a Várpalotai tésére reagálva, miszerint Írország az állam- az ír pénzügyminiszter-helyettes bejelentése utánTrianon Múzeumnak 50 millió forint támoga- adósságának jelentős csökkentéséhez kötné az „nem fordult ki a világ a négy sarkából”, Írországtást, a Nemzeti Eszközkezelő által végrehajtott euróövezeti országok új költségvetési paktumá- és gazdasága pedig nem omlott össze.ingatlanvásárlásokra elkülönített pluszforrást, ban való részvételt. Gyöngyösi Márton a Jobbik nevében felszólítottahiszen itt az volt a cél, hogy az Országgyűlés A képviselő szerint az államadósság újratár- a kormányt, hogy a tabuk ledőlése után változ-ne csak azokon a bajbajutott devizahiteleseken gyalása a magyar gazdaság feltámasztásának tasson gazdaságpolitikai prioritásain, és vesse felsegítsen, akik képesek voltak a végtörlesztéssel előfeltétele, hiszen a több mint 20 ezer milli- nemzetközi szinten a magyar államadóság újra-élni. árd forintos adósság kamatai és törlesztése a tárgyalásának, átütemezésének a lehetőségét! Megvonják az Alkotmánybírósághoz fordulás jogát, majd újra beadják a megsemmisített törvényeket HETENTE A Jobbik egyetért az Alkotmánybíróság (AB) három megsemmisítő határozatával, de ez „csak ezért szeretné, ha legalább a folyamatban lévő ügyeket elbírálná az AB. az újságárusoknál csepp a tengerben” – mondta el az MTI-nek Novák Előd. A konkrét ügyekkel kapcsolatban Novák Előd szerint annyi fog történni, hogy a kormány A jobbikos politikus szerint elfogadhatatlan, „alibiváltozásokat” eszközöl majd az egyházügyiImpresszum: hogy a tervek szerint januártól megszűnik a és a médiatörvényben is, és ezután is a jelenlegiek-Kiadja: Jobbik Magyarországért Mozgalom, 1113 Budapest, Villányi út 20/A kormányzati intézkedések alkotmánybírósági hez hasonló alkotmányellenes jogszabályokat fo-Kapcsolat: 06 70 379 9701, jobbik@jobbik.hu, www.jobbik.hu kontrollja, hiszen sem polgárok, sem önkor- gadnak el a parlamentben, amelyeket aztán nemFelelős szerkesztő: Pál Gábor, szerkesztő: Dobos Zoltán, művészeti vezető: Laboncz Edina mányzati képviselők, sem frakciók nem kez- lehet újra megtámadni az AB előtt.Ingyenes kiadvány, kereskedelmi forgalomba nem hozható! deményezhetnek majd eljárást. A Jobbik éppen 1
  2. 2. Rozgonyi: A nemzeti érdekeket kell Volner János: Az adófizetőkkel fizettetikérvényesíteni meg a bankok extraprofitját működését. A mi jegybankunk nem a felada- A bankadó feléről történő lemondással a kor- tának megfelelően működik, ezért hozták lét- mány velünk fizetteti meg azt a terhet is, amit re a PSZÁF-et, amely azonban nem tudja úgy elméletileg a bankok átvállaltak. áttekinteni a dolgokat, mint ahogy a Nemzeti A mai nappal valószínűleg befejeződtek a más- Bank az apparátusával át tudná. Ezt kézben kell fél évi kormányzati semmittevést követően a tartani, különösen akkor, ha az egész bankrend- Jobbik által a devizahitelesek érdekében kikény- szerünk idegen kézben van, mivel így a kormány akkor sem tud segíteni a magyar vállalkozókon, szerített intézkedések – állapította meg Volner ha szeretne, mivel nem képes befolyásolni a hite- János. A jobbikos képviselő emlékeztetett: az lezést – mondta el a képviselő. első devizahiteles kormányzati mentőcsomagA költségvetési és monetáris politikának együtt A Jobbik helyes és üdvözlendő lépésnek tekin- bejelentésére közvetlenül az után került sor,kell működnie, a nemzeti érdekeket érvényesíteni ti ezt, a módszert persze lehet kifogásolni, de hogy a Jobbik eredményesen nyomás alá helyez- rintnyi hitelt helyeztek ki. Vagyis a bankok bizo-kell – mondta el Rozgonyi Ernő, a Jobbik szak- olyan világban vagyunk, ahol nem lehet lassan te az országos aláírásgyűjtő akciójának meg- nyítható módon nem váltottak devizára forintot,politikusa a PSZÁF és a Magyar Nemzeti Bank reagálni a dolgokra, mi várjuk a további lépése- indításával „a másfél évig tétlenül szemlélődő tehát óriási árfolyamnyereséget könyvelhetnek el.esetleges összevonása kapcsán. ket – mondta a képviselő. – Reméljük, az új jegy- kormányt.” A politikus a most bejelentett intézkedéseket eh-A Nemzeti Bank 20-21 éve kiszámítja a maginf- banktörvény előír olyan részleteket is, amelyeket A Jobbik a hitelek felvételekor érvényes devi- hez képest szerénynek és felemásnak nevezte. Rá-lációt, egy trendet, amely már évek óta 3 százalék már húsz éve meg kellett volna lépni, ebben az zaárfolyamokon történő forintosítást szeretné mutatott: a bankok úgy vállalnak részt az általukközelében mozog, ha ehhez képest magasabb az esetben valóban nem lesz szükség a PSZÁF-re. elérni. Ezt a honatya úgy indokolta: a PSZÁF okozott probléma rendezéséből, hogy az államinfláció, akkor kamatot emel. Úgy, hogy pénzt Ha ezt évekkel ezelőtt meglépték volna, akkor adatai szerint a bankok mintegy 1626 milliárd lemond a bankadóról, „magyarul ezt a pénzt isvon el a gazdaságtól, így a jegybank megszorító nagy valószínűséggel nem történik meg a de- forintnyi hitelt vettek fel eurón kívüli valutá- a kiszolgáltatott, nehéz helyzetben levő magyarpolitikát folytat – mondta Rozgonyi. vizahiteles probléma, mivel akkor a jegybank ban, ugyanakkor több mint 7600 milliárd fo- emberektől szedi be”.Egy jegybank a bankok bankja. Köteles ellen- funkciójának megfelelően viselkedik – érvelt aőrizni és kézben tartani valamennyi pénzintézet Rozgonyi Ernő. A vidék halálaGyöngyöspata: Vidékrombolás helyett Hétfőn érkezett meg a fővárosba a Kossuth tér-vidékfejlesztés re a vidék koporsója, melyet a Jobbik hordozott körbe az országban az új önkormányzati tör- vény miatt. A jogszabályról aznap tartott záró-Átadták a község kibővített óvodáját a Heves szavazást a Ház.megyei Gyöngyöspatán. A Jobbik szóvivője az Sneider Tamás, a Jobbik országgyűlési képvise-ünnepségen azt mondta: ez is azt mutatja, hogy lője köszöntőjében elmondta, a koporsó hívena párt mindent megtesz a „vidékrombolás megál- tükrözi nemcsak az új önkormányzati törvény,lítása érdekében”, és építkezésre, értékteremtésrefordítják minden energiájukat. de az egyéb, az ágazatot érintő törvények ha- értékes földterületek is. A Jobbik minden ágazatiMirkóczki Ádám közölte: szimbolikus jelentősé- tásait, úgymint a közoktatási és a nemzeti va- törvénynél figyelni fogja a kormányzó pártok ter-gű, hogy azon a napon, amikor a kétharmados gyonról szóló jogszabálytervezetek. A képviselő veit, és minden lehetséges eszközzel akadályozniparlamenti többség „a vidékrombolással egyen- rámutatott, hogy az új szabályozás végleg elle- fogja az intézményesített vagyonrablást. A kép-lő új önkormányzati törvényről dönt”, felújított Az óvoda kibővítése márciusban leállt és csak hetetleníti és elsorvasztja a vidék Magyarorszá- viselő azt is elmondta, a Jobbik csaknem 200óvodát avatnak egy jobbikos vezetésű települé- a júliusi választások után sikerült újraindítania gát. módosító indítványt nyújtott be az önkormány-sen. a jobbikos vezetésű önkormányzatnak. A léte- Hegedűsné Kovács Enikő kijelentette: az IMF zati törvénytervezethez, ám a többség abból egyetJuhász Oszkár, a község jobbikos polgármestere sítmény régi épületét teljesen felújították, az új egyáltalán nem távozott Magyarországról, a sem támogatott.elmondta, hogy a mintegy 100 millió forint ér- szárnyban pedig tornatermet, fejlesztőt-foglal- kormány pedig mindent feláldoz majd az újabb Végül felolvasták annak a kétezer településnek atékű beruházás egy korábban elnyert pályázat, koztatót, csoportszobákat, valamint szociális he- hitelért cserébe, és fennáll a veszélye, hogy mi- nevét, melyeken megszűnik az önálló polgármes-az Új Széchenyi Terv keretében, teljes egészében lyiségeket alakítottak ki. Így csaknem megdup- után a megyék vagyonát már államosították, a teri hivatal. A falvak neveinek elhangzása utánuniós, illetve állami finanszírozás nyomán való- lázódott a 108 gyermeket befogadó intézmény települések ingatlanjait is elveszi az állam, ame- egy lélekharang egy-egy kondításával jelezték asult meg. területe. lyek sok esetben nemcsak épületek, de nagyon nemzeti párt és a falusi emberek gyászát.2 3

×