Jobbik Hírlevél

631
-1

Published on

Jobbik Hírlevél 38. hét

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
631
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jobbik Hírlevél

  1. 1. A családi csődvédelem segítheta középosztályon JOBBIK hírlevél AZ IGAZSÁG SZABADDÁ TESZA Jobbik már 2010 előtt is rendszeresen han- vagyunk. Abban bízunk, hogy újjáéleszthető ez A Jobbik Magyarországért Mozgalom parlamenti beszámolójagoztatta, hogy ami jár a cégeknek, az járjon a a társadalmi réteg, vagy legalábbis lekapcsolható 2012. 38. hétcsaládoknak is. A parlamenti választások előtt a lélegeztetőgépről – zárta sajtótájékoztatóját Z.a kereszténydemokraták is nyitottnak bizonyul- Kárpát Dániel.tak a csődvédelem területéhez, ám a választásokután a KDNP-nek már érdemi reakcióra nemragadtatta magát – mondta Z. Kárpát Dániel.A Jobbik szakpolitikusa szerint a KDNP kon- Mátsikot mentegeticepciója ezer sebből vérzik, ráadásul a valóság-ba való átültetésre akkor lett volna esély, ha ezt a „rendszerváltás” ügyészségerögtön a kormányváltás után megvalósítják –tette hozzá Z. Kárpát. Az 1956-ot követő megtorlások után egyA Jobbik álláspontja szerint a helyi önkormány- újabb feketebetűs nap került a történelembe,zatnál vagy a bíróságon lehetne bejelenteni, hiszen a Jobbik, a Pofosz és Mansfeld Lász-hogy csődvédelmet kér a család. A melléren- ló feljelentését visszautasította az ügyészség,delt segítő – ellentétben a KDNP javaslatával melyben Mátsik György ellen éltek panasszal– segítene közvetíteni a bank és a család között, – közölte Szilágyi György, a Jobbik ország-segítene jogi gyakorlattal és ismérvekkel olyan gyűlési képviselője. A vérügyész az 1956-osúj megállapodást kötni, amely alapján a család forradalmat követően a fiatalkorú Mansfeldrendezheti az életét, másrészt a leginkább nap- Péterre halálbüntetést kért.rakész módon segít tájékozódni az aktuális át- Az elutasítás ténye is felháborító, de maga azképzési lehetőségekről, hogy a munkaerőpiaci indoklás vérlázító – hangsúlyozta a politikus.résekről tudomást szerezzenek. Az ügyészség azért utasította el a feljelentést,A Jobbik nem tud azzal a KDNP-s javaslattal mert az abban hivatkozott cselekmény nemsem azonosulni, amely megengedné, hogy a ki- bűncselekmény, az egykori ügyész az akkorrendelt segítő a pénzügyi szférából is érkezzen. hatályos törvények alapján kért halálbünte-A párt képviselője szerint ezzel olyan érdeküt- tést a forradalmárokra. A nemzeti képviselő HETENTEközések alakulhatnának ki, amelyek egy tisztes- közölte: ez az ügyészi állásfoglalás felmente-séges helyzetben megengedhetetlenek lennének. né azokat, akiket Nürnbergben perbe fogtak.A magáncsőd intézménye pont azon a rétegen Szilágyi György megjegyezte: a határozat ar-segítene, amely valaha a középosztályt erősítet-te, ma viszont a sárga csekkek tengerében ful- az újságárusoknál ról tanúskodik, hogy a Központi Nyomozó Főügyészségen máig az a szemlélet uralko-dokolnak. Át kellene gondolni, hogy vajon azárfolyamgát kiterjesztése a megfelelő megoldás, Már digitálisan is: dik, mely szerint a kommunista diktatúra jogtiprásaiért sem az akkori ügyészeket, semvagy pedig a közvetlen segítségnyújtás segít a www.dimag.hu az akkori bírákat nem terheli semmilyen fe- indoklást, akkor a legfőbb ügyésznek van-ecsaládoknak. Mi ezen utóbbi megoldás hívei lelősség. A honatya szerint ez a gyáva, felelős- felelőssége, és nem kellene-e Polt Péternek le- ségáthárító hozzáállás 23 évvel a rendszervál- mondania?” – tette fel a kérdést a politikus.Impresszum: tás után minden becsületesen gondolkodó, A Jobbik vonulásos tüntetéssel demonstrál azKiadja: Jobbik Magyarországért Mozgalom, 1113 Budapest, Villányi út 20/A ép erkölcsi érzékkel bíró magyar ember szá- elszámoltatásért és a kommunista luxusnyug-Kapcsolat: 06 70 379 9701, jobbik@jobbik.hu, www.jobbik.huFelelős szerkesztő: Pál Gábor, szerkesztő: Dobos Zoltán, művészeti vezető: Laboncz Edina mára elfogadhatatlan. díjak megvonásáért Biszku Béla és MátsikIngyenes kiadvány, kereskedelmi forgalomba nem hozható! „Vajon amikor az ügyészség kiad egy ilyen György háza előtt szeptember 28-án. 1
  2. 2. Nagykoalícióban a korrupcióért Ilyet csak gyarmaton csinálnakBár az ellenzéki pártok hétfőn egységesen a Tisztelt Ház falain belüli vizsgálatot. A par- A Jobbik döbbenetesnek tartja, hogy a kor-Simicska–Nyerges-duó cégbirodalmának álla- lamenti vitában a kormánypártok képviselői mány a Nemzetközi Valutaalappal való megál-mi megrendeléseit vizsgáló bizottság felállítása előszeretettel hivatkoztak is a törvényre, amely lapodás utánra halasztja a költségvetési módo-mellett szavaztak, 2012 áprilisában a Fidesz, kizárja vizsgálóbizottság megalakítását olyan sításokról való parlamenti szavazást – jelentetteaz MSZP és az LMP közösen szavazta meg a ügyekben, amelyekre interpellációban is vá- ki Gyöngyösi Márton, a Jobbik frakcióvezető-parlamenti vizsgálóbizottságok felállításának laszt kaphatnak a képviselők. helyettese. Rogán Antal fideszes frakcióvezető és Vargaellehetetlenítését. Gyüre kiemelte, hogy az említett törvénymó- Mihály hiteltárgyalásokért felelős tárca nélküliMinderről Gyüre Csaba jobbikos ország- dosítást a Jobbikon kívül minden parlamen- miniszter hétfőn jelentették be a szavazások el-gyűlési képviselő számolt be. Mint ismert, ti párt, így a Fidesz, a KNDP, az MSZP és halasztását, melyet azzal indokoltak, hogy ha aaz Országgyűlés hétfői ülésén – 93 igen és 2 az LMP is megszavazta, igaz Schiffer And- megállapodás miatt módosítani kell a 2013-as azért kezdte meg a költségvetés vitáját a nyáritartózkodás mellett – leszavazta a Simicska La- rás liberális képviselő utólag bocsánatot kért büdzsét, erre meglegyen a lehetőség. rendkívüli időszakban, hogy demonstrálja azjos és Nyerges Zsolt cégbirodalmának állami „tévedéséért”. A Jobbik álláspontja szerint a A Jobbik szerint az eset jól mutatja, hogy az IMF irányába: a sarokszámok lezárásával a kabi-megrendeléseit vizsgáló bizottság felállítását. nagykoalíció azért állt össze az igazság elken- elmúlt években Magyarország gazdaságpoli- net kész az IMF megszorításainak végrehajtásá-Érdekesség, hogy az igennel voksolók között dőzésére, mert az MSZP a 2002-2010 közötti, tikája teljes mértékben alárendelődött az IMF ra. A jobbikos képviselő leszögezte, egy szuverénhárom fideszes honatya is volt, köztük az álla- a Fidesz pedig a 2010 utáni korrupciógyanús diktátumainak, és a magyar Országgyűlés már kormánytól számára elfogadhatatlan, hogy egy nem önállóan gyakorolja költségvetési jogkö- külföldi pénzügyi szervezettől tegye függővémi földügyeletekkel kapcsolatos visszaélésékre ügyeit féltette a nyilvánosságtól. reit. Gyöngyösi úgy véli, a magyar kormány költségvetését.rávilágító Ángyán József.A jobbikos képviselő emlékeztetett, hogy míg Olimpia után: rongyrázás a MOB-nála korábbi alkotmány szinte bármilyen kérdés-ben lehetővé tette vizsgálóbizottság felállítását,az Országgyűlésről szóló törvény 2012. áprilisimódosítása már gyakorlatilag ellehetetleníti a Noha a Jobbik egyetért azzal a jutalmazá- biztosítva. Minden érv amellett szól tehát, hogy si rendszerrel, mellyel a kormány a londoni a MOB maradjon a Magyar Sport Házában. olimpián sikeresen szerepelt olimpikonokat, Szilágyi György mindenképp választ szeretneAz MSZP már tényleg soha nem lesz valamint edzőiket, segítőiket jutalmazza, nem ért egyet azzal az eljárással, amellyel a Magyar kapni arra a kérdésre is, hogy kik azok a MOB- alkalmazottak (nem sportolók, edzők, valaminta fiatalok pártja Olimpiai Bizottsághoz (MOB) utalják azokat segítői), akiket közpénzen kiutaztattak az olim- a jogköröket, melyek eddig a sportért felelős piára, noha semmilyen feladatuk nem volt a já- államtitkárságot illették meg – jelentette ki tékok idején? Arra is kíváncsi a képviselő, hogy aAz MSZP kiszivárgott kampánystratégiájából a Fidesz által akkoriban képmutató módon Szilágyi György, a Jobbik országgyűlési kép- MOB alkalmazottainak és tisztségviselőinek ad-kiderül, hogy a pártnak nincsen semmilyen el- megakadályozott, most bevezetett tandíj eről- viselője. Ugyanis az utóbbi időben a MOB tak-e, illetve kívánnak-e adni jutalmat? A nem-képzelése a fiatalokat érintő legfontosabb kér- tetése, az otthonhoz jutás megnehezítése stb. működését szinte kizárólag botrányok jelle- zeti radikális képviselő az adóforintokat érintődésekről, őket csupán egy manipulálható vá- mind-mind hozzájárultak a mélyrepüléshez. mezték. kérdések megválaszolása érdekében írásbeli kér-lasztói rétegnek tartja, amelyet az urnához kell A képviselő kijelentette, a Jobbik a nemzet Mint ismert, a MOB el kíván költözni a Ma- dést intézett Balog Zoltán nemzeti erőforrásokcsalogatni – szögezte le közleményében Farkas jövője érdekében kiemelten foglalkozik a fi- gyar Sport Házából és egy budai luxus iro- miniszteréhez.Gergely, a Jobbik országgyűlési képviselője. Ki atalok helyzetével. Határozott és világos el- daházban folytatná tevékenységét. Szilágyikell ábrándítanunk a lánglelkű Ságvári eszmei képzeléseik vannak az oktatást érintő súlyos György kiemelte: a MOB köztestület, főlegörököseit: a magyar fiatalok egyre kevésbé dől- kérdések megoldásáról, a pályakezdő fiatalok közpénzből gazdálkodik. A Magyar Sportnek be ócska propagandatrükköknek – tette elhelyezkedési esélyeinek növeléséről, az ott- Házát 2,5 milliárd forintból építettek föl, éshozzá a politikus. honteremtésben nyújtandó hathatós állami jelenleg is 6-700 millió forint van hátra a lí-Az ifjú honatya emlékeztet, a posztkommu- segítségről. Céljuk az, hogy a magyar fiatalok zingkonstrukcióból. A MOB és az egyes sport-nisták szavazótáborában mindig is a legala- a saját hazájukban legyenek képesek megte- ági szakszövetségek így egy helyen, a Magyarcsonyabb volt a fiatalok aránya, a gyermekes remteni boldogulásuk anyagi és szellemi fel- Sport Házában helyezkedhettek el hatéko-családok szociális juttatásainak megnyirbálása, tételeit – zárul Farkas Gergely közleménye. nyabb együttműködést és kommunikációt2 3
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×