Darutoll 2011 november
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Darutoll 2011 november

on

 • 686 views

 

Statistics

Views

Total Views
686
Views on SlideShare
686
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Darutoll 2011 november Darutoll 2011 november Document Transcript

 • DARU A lap TOLL ítva ány 201 öklad Ingyenes közéleti lap 1. Püsp I. évfolyam 5. szám 2011. novemberA biztonság újraélesztése a zártkertekben Biharnagybajmot vagy Szerepet, de még sorolhatnám a településeket, ahol hatalmas károkat okoztak a kertek és magánházak kéretlen látogatói. Nem fogjuk hagyni, hogy egy pár semmirekellő miatt nyugtalanok legyenek a városlakók éjszakái. Mindent el fogunk követni a rend helyreállításának érdekében. Kezd kiépülőben lenni egy olyan mozgalom, amely a városunkban tevőlegesen ki fogja venni a részét a bűnözés v i s s z a s z o r í t á s á b a n ú g y, h o g y önkéntes alapokra épül. Dúró www.jobbikladany.huAz ígéretünkhöz hűen október 22-én egy lakossági fórum összehívását. Abarátainkkal együtt elkezdtük a tulajdonosok, a rendőrség, a mezőőr-csőszkunyhó rendbetételét a zártker- ség, a polgárőrség és az önkormányzattekben. Ez a munka elsősorban bevonásával. Ez megfelelő teret adnaszimbolikus jelentőségű, azt a világot a további intézkedések megbeszélé-szeretnénk újraéleszteni, amikor még séhez. Azt kell megérteni, hogy ez az Észrevételeiket, javaslataikat állapot a kertekből átgyűrűzhet a a következő e-mail címre várjuk:jóval nagyobb biztonság uralkodott jobbikladany@gmail.comezen a területen. Annak nagyon örülök, belterületekre is, akár. Nézzük meghogy a hivatalban is támogatják agondolatot. A kérésemnek, hogybüntetlen előéletű közmunkásokjárőrözzenek Püspökladány határá-ban, már eleget tettek. Az újabbfelvetésem a magaslesek építésneklehetősége volt, a jobb beláthatóságérdekében. A fentiek még csak akezdet ahhoz képest, amit véghezszeretnénk vinni.A térfigyelő rendszer bővítése is fontoslépés lenne: a Mező Imre utca sarkára,a kocsmához is lehetne egy kamerátfeltenni, ez is segíthetne a tolvajokelfogásában. A legcélravezetőbbmegoldás, ha a zártkerteket magán-területként kezelnék, és csak tulajdonilappal vagy annak másolatávaltudnának belépni a gazdák.A földterülettel nem rendelkezőnek elkellene fogadnia, hogy az erre illetékesszerv felírja. Kora tavasszal tervezem
 • Megkezdődtek a munkálatok Új harcos nemzedék A Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület püspökladányi őrsének a Farkasszigetben kezdeményezésére megkezdődött a Csendőr Emlékmű áthelyezése a régi katolikus temetőből. A munkálatoknak eddig nem volt akadálya, az illetékesek hamarosan exhumálni fogják a vörös terror idején kivégzett bajtársakat. Tavasszal pedig ünnepélyes keretek között új helyére állítják az emlékoszlopot, és a csendőrök hamvait díszsírba temetik. Az 1919. április 20-ai véres eseményekről a http://roncskutatas.hu/node/1951 oldalon olvashatnak bővebben. Tóth László őrsparancsnok A Baranta szó harcra való felkészülést jelent. Iskolagyakorlatokon alapszik. Ha ezeket megismertük (ami a valódi küzdelemre készít fel különböző védekező és támadó reflexek begyakorlásával) akkor kipróbálhatjuk a Baranta szabadvívásban. Mi ezt a részét műveljük, főképp különböző csapatjátékokkal és párharccal is. A csapatjátékok leginkább a paintballhoz hasonlóak, csak nem lő, hanem közelharci fegyverekkel és pajzsokkal. Létezik íjjal való párbaj is, ezt íjászpárbajnak nevezzük, amihez a küzdő felek egy-egy fejvédőt kapnak és gyenge, 20 fontos íjakkal játsszák, a nyílvesszők végén pedig szivacs-hengerek vannak. A közelharci fegyvereink (kétkezes hosszú bot, ”lándzsa”, egy kezes rövidbot) fa alapúak és szintén szivaccsal borítottak. Védekező eszköz a két fogáspontú pajzs. A Baranta jó kikapcsolódás és mozgás is egyben. Minimális fájdalomtűrő képességgel persze mindenkinek rendelkeznie kell, mivel ez is egy küzdősport. Általában szombat délutánonként szoktunk találkozni a Farkassziget kilátójánál. A pontos időpontot mindig előre egyez-tetjük. Érdeklődni lehet Facebookon, ifjabb Dúró Ferencnél. ifjabb Dúró FerencFankadeli a Charlie teraszánElőször járt városunkban a nemzeti maradnak a kocsmák és a parkok a csak az utak fognak épülnioldal elismert előadója, Fankadeli, szórakozni vágyó ifjúságnak. városunkban.2011. október 1-jén. A szombat esti Reményeim szerint a jövőben nem Dúrófellépésre közel 400-an voltakkíváncsiak, fiatalok, idősebbekegyaránt. Ennek az az oka, hogy arapper szövegei húsba vágóanőszinték, mély mondanivalóval bírnakés bölcsen szólnak az életről.Régen volt már olyan rendezvényPüspökladányban, ahol ennyi magyarember volt jelen, és mindentőlfüggetlenül jól szórakozott. Ez isbizonyítja, hogy a gondolatébresztőszövegekre igény van, és nem kell atrendi idiotizmus felé vinni a fiatalokat.Nagyon nagy szükség lenne több,ehhez hasonló rendezvényre amegfelelő helyszínen. Azonban addig,amíg nincs egy, az önkormányzat általfenntartott, rendőri jelenléttel biztosítottifjúsági ház, ahová a szülő nyugodtanelengedheti gyermekét, és nem kellattól tartania, hogy ki veri meg vagymilyen szerrel kínálja meg, addig DARUTOLL ingyenes közéleti lap 2. 2011. november
 • „Nem hírértékű”Vezető hírportálok - a közszolgálati M1tv, a Hír tv valamint kereskedelmicsatornák, mint például az RTL Klub és aTV2 - a Liga Szakszervezetek által 2011.11. 04-ére meghirdetett demonstrációrólkorrekten tájékoz-tatták a nézőketA ladányi tv sajnos nem jelent meg aszervezők kérésére, pedig városunkban ésa környező falvakban sok-sok munkavál-lalót fog érinteni az új munka-törvénykönyvtervezett módosítása. Püspökladány külte-rületén két helyen tartottak félpályásútlezárást, a 4-es és a 42-es számú főutakmentén.Melyek ezek a módosítások és mennyireérintik a munkavállalókat?A rendkívüli munkaidő elrendeléséneklehetőségénél hiányoznak a garanciák, harminc százalék. Rendkívüli munkavég- gedményes nyugdíj.amelyek védenék a munkavállalót az zés esetén a munkáltató döntése szerint A kormányszóvivő a munka törvénymó-indokolatlan és a számára aránytalan ötven százalék bérpótlék vagy szabadidő dosítást azzal indokolta, hogy munkahely-sérelemmel járó rendkívüli munkavégzés jár, amely nem lehet kevesebb az elrendelt teremtés növekedést idéz elő. Kérdem én,ellen. A munkáltató a hatályos 200 helyett rendkívüli munkaidő vagy végzett munka az elmúlt 20 évben nehezen kiharcolt ésévi 250 óra túlmunkát is elrendelhet. tartamánál. A szabadidő akár a tárgyévet működő törvény nem munkahelyteremtő? követő év december 31-ig kiadható, a felek Adjon az Isten szebb jövőt!Bevezetik a munkavállalói biztosítékot. A megállapodása alapján. Lepnyák Attilafelek megállapodása esetén a munkaválla-ló a munkáltató részére biztosítékot ad, ha Csoportos létszámcsökkentés esetén apénzt vagy értéket vesz át vagy ilyen tárgyalási, tájékoztatási kötelezettség csak az üzemi tanáccsal szemben áll fenn, DARUTOLLkifizetést, átadást teljesít, vagy ilyen tevé-kenységet közvetlenül ellenőriz. Összege annak hiányában sem a szakszervezettel,elérheti a munkavállaló egy havi alapbéré- sem a munkavállalók képviselőiből állónek összegét. A biztosíték kártérítési igény bizottsággal nem köteles a munkáltató tárgyalni. ingyenes közéleti lap Akielégítésére használható fel. Nem biztosí- lap ítva 201 spö kla dán ytott, hogy a bérpótlékokra vonatkozó új A jelenleg hatályos szabályokkal szemben 1. Püszabályra való áttérés ne járjon jövedelem- kollektív szerződés hiányában is lecsök- Kiadja a Jobbik Magyarországért Mozgalomcsökkenéssel. A délutáni műszakpótlék kenthető akár nyolc órára a napi pihenőidő püspökladányi alapszervezet.megszűnik. Műszakpótlék a több műszakos osztott munkaidőben, megszakítás nélküli, Felelős kiadó a szervezet elnöke.tevékenység keretében foglalkoztatott több műszakos, idényjellegű tevékenység Megjelenik Püspökladányban.munkavállalónak jár, a tizennyolc és hat óra keretében, valamint készenléti jellegű Terjesztés saját terjesztésben.közötti időtartam alatt történő munkavég- munkakörben. A készenlét idején végzett Nyomdai munkák: Oláh Istvánzés esetén, ha a beosztás szerinti napi munka nem minősül rendkívüli munkavég- zésnek. A Darutoll közéleti laphozmunkaideje kezdetének időpontja rendsze- Megszűnik a korkedvezményes és koren- a következő helyekenresen változik. A műszakpótlék mértéke juthatnak hozzá, ingyenesen: –Charlie söröző, Petőfi u. 62.Érpatak-Gyöngyöspata-Püspökladány –Élelmiszerbolt, Erőss Lajos u. 4. –Honi tejbolt, Bocskai u. 2.A választási kampány ideje alattPüspökladány lakosai a várospiacterén találkozhattak JuhászOszkárral, Gyöngyöspata jobbikospolgármesterével. Gyöngyöspatán isbevezetésre került az Érpataki Modell,amelynek az a lényege, hogy kétféleember van: az építő és a romboló. Akiaz előbbi csoportba tartozik, annaksegíteni kell, aki az utóbbiba, tehátkárára van a társadalomnak, az ellenszigorúan fel kell lépni a törvénykezével. A településen élők pedigeldönthetik, hogy hova is akarnaktartozni! A polgármester úr azértérkezett hozzánk, hogy beszámoljon avárosában már tapasztalhatóeredményekről. A jobbikos vezetésűtelepüléseken végre születőben vanprogramunkban megfogalmazottREND! Bízom, bízunk benne, hogytöbb, Juhász Oszkárhoz hasonlópolgármestere lesz Magyarországnak! Dúró DARUTOLL ingyenes közéleti lap 3. 2011. november
 • VITRIOL Rossz az irány Viktor! - avagy tovább a cionista úton!Történt mindez valahol, az Óperenciás választás másnapján: „Egyértelműen mongolra gondol? Vagy talán erdélyitengeren is túl, a viktoriánus korban, a beszéltünk a kampányban arról, hogy az nemzettestvéreinkre?világkormány megalakulása előtt, egy adórendszer megfojtja az ország Ha így gondolja, hát nagyon téved! Közel-ősi kultúrával rendelkező nemzet gazdaságát. Adóforradalomról beszélnék, Keletről fújnak a passzátszelek! Miért állnakvégnapjainak idején. ha nem mondtam volna már tegnap. százával-ezrével zárt lakóparkokbanI. Viktor, azaz a Kiskanász uralkodásának Söralátét nagyságú lesz az adóbevallás. lakások üresen? Miért terelték be a félmásodik évében továbbra is a legfontosabb Ha a kérdést úgy tesszük fel, hogy milyen országot a devizahitelek csapdájába, hogycélja az idegen betolakodó népeknek, hogy adórendszert szeretnénk Szkítaföldön, aztán az idegen bankokra szálljon át aa szkítáknak pusztulniuk kell a Kárpát- akkor a válasz az az, hogy szeretnénk, ha tulajdonjog? Miért csak a gazdagoknakmedencéből. az egyéni vállalkozók, egy bizonyos hoztak devizamentő csomagot? Csak nemA mi életünkben különösen aktuális ennek a értékhatár és forgalom alatt dolgozó egy új honfoglalást készít elő akérdésnek a feszegetése, hiszen a Glóbusz vállalkozók, azok a lehető legegyszerűbb háttérhatalom? Miért………? Igen, kedvesa túlnépesedés, a klímaváltozás időszakát és a legkönnyebb adózási rend szerint olvasó eltalálta! Több millió mammonita újéli, így a népeknek a létfenntartás feltételeit adózhatnának, akár átalányadózással is. honfoglalónak készítik elő a terepet. Ezekminden áron meg kell teremteni. Az ekho és az eva természetesen marad, tökéletesen beszélik a magyar nyelvet,Hazánk rendelkezik azzal az adottsággal, sőt inkább ki szeretnénk terjeszteni azok látszólag felveszik szokásainkat, a bőrükamelyek miatt az évszázadok során mindig hatókörét”. színe fehér, többnyire nem hangoztatjákirigyelték tőlünk ezt a földi paradicsomot. No comment! Azóta újabbnál-újabb adókat származásukat, a szívük, a gondolkodásukA tatárjárás után IV. Béla királyunk is vezetnek be. Megszüntetik az evát, lassan azonban idegen marad, s közben átveszikmegemlítette, hogy itt a leggazdagabb a bevezetik a kerékpáradót, a kerítésadót, a minden központi intézményünk irányítását.föld, bő a haláldás, nagymennyiségű a kilincsadót, a füstadót, a hangadót és az A korábbi betelepülések miatt az újkenyérgabona, a bor pedig kiváló. előadót is! mammonita generációk már itt születtek,Járt itt tatár, török, habsburg, orosz, akik Csak azért, hogy az adósrabszolgaságba egyetem után azonnal pozícióba kerülnekévszázadokig sanyargatták népünket, akik hajszolt, uzsorakamattal, drágasággal, és ma már jórészt ők irányítják a bankokat,átmenetileg elfoglalták ezt a termékeny, elértéktelenített pénzzel agyonsújtott nép külföldi cégek mögé bújva a maradék államiszép földet. De mindig eltakarodtak! nyögje azt az irdatlan adóssághegyet, vagyont privatizálják, vidéken pedig a földetA trianoni nemzetcsonkítás után, a kirabolt, amelyet nem lehet visszafizetni vásárolják fel. Szó sincs arról, hogy bárki ittkifosztott anyaország talpra állt, majd jött a működésképtelen gazdaság mellett! a szkíták nyugellátását akarja megoldani amásodik világégés és a vörös rémkorszak. Mellesleg az ország tönkretevői – látván, betelepítettek munkájából. Ahhoz, hogyA nemesektől az ősi földeket elvették, majd hogy semmi, de semmi bántódásuk nem idegen népek letelepedéséhez alkalmassáállamosították, a parasztságot földönfutóvá lesz I. Viktor uralkodása alatt – váljon ez a terület, az őslakosság számáttették. A gengszterváltás után az állami felbátorodtak, és újult erővel támadásba különböző megszorító intézkedésekkel,földeket könnyű volt privatizálni, kiárulni. lendültek. különféle Széll Kálmán tervekkel, aMegjelentek az idegen földfelvásárlók, Egyik része demokratikus koalíciójukkal gazdaság és az egészségügy rombaennek következtében már fél Dunántúl és egy új SZDSZ kiépítésén fáradozik, másik döntésével csökkenteni kell. A maradékaz országban más jelentős területek is részük pedig a kivárásra rendezkedett be. szkíta pedig elegendő lesz arra, hogyidegen tulajdonba kerültek. Szinte minden A narancsos felelősségre vonás kiszolgálja és eltartsa a mammonitákat! Azfontos intézményünk idegen irányítás alatt kutyakomédiája egy-két kirakatperrel apartheid mammoniták majd megoldják avan. A jelenlegi kiárusítással végleg ki próbálja a társadalommal elhitetni az ő féltestvérük, a nanoniták mintájára aakarják húzni a lábunk alól a talajt, az rendpártiságukat, holott mindenki tudja, „norvég”- kérdést, a világ asszisztálásaéletterünket. hogy előbb ítélnek el egy tyúktolvajt, mint mellett! Akkor majd ajvékolhatnak a liberálisAmit nem privatizálnak, arra az idegen egy politikusbűnözőt. jogvédők Mohácsi Viktóriával az élen! Atulajdonban lévő bankok teszik rá a kezüket Az elmúlt másfél év tapasztalata alapján szabadkőműves háttérhatalom végzi aa föld jelzáloggal való megterhelésével. teljesen világos, hogy a narancsos munkát, s ehhez az ország hódításhoz aMost egy új világrend van kialakulóban! ígéreteknek - azt az egy-két szimbolikus gengszterváltozás utáni kormányok, így I.A karvalytőke olyan helyzetet teremtett, nemzeti ügyet leszámítva - semmi, de Viktor kormánya is asszisztál.hogy minél többen kényszerültek semmi közük nincs a valósághoz. Milyen jövő vár ránk?hitelfelvételre, hogy gépeket vásároljanak, Közben tovább folytatódik a fiataljaink Valószínű fokozódni fog az erőszak és amajd manipulálták jövedelmezőségüket, külföldre vándorlása, a halálozási bűnözés. Még kevesebb munkahely lesz,aminek eredményeként az elszegényedés mutatóink folyamatosan romlanak, a tömeges lesz a kizsákmányolás, azmiatt egyre többen kénytelenek megválni kilátástalan élethelyzetek miatt nő az egészségügyben a szkítáknak alig jut majdföldjüktől és azt idegenek kezébe átadni. A öngyilkosságok száma, egyre kevesebb ellátás, éveket kell majd várni műtétekre. Agazdák fizetésképtelenségük esetén gyerek születik (kivéve a „norvég” szkítáknak nem munkalehetőségetelveszítik földjeiket, melyet őseink vérükkel családokat). Ez egyenesen ahhoz vezet, kínálnak, hanem saját kiszolgálásukravédtek és arról soha, semmilyen hogy ki fog halni a szkíta. alkalmazzák őket. Az életben maradó és ittkörülmények között nem mondtak volna le. Persze a hazaáruló liberális értelmiség, maradó szkítáknak a szolganép szerepétAz üzemanyagárak drasztikus emelése amely a globalista-mammonista háttérhata- szánják!következtében tovább nő a gazdák lom szolgai kiszolgálója, más megoldáson Mikor lesz jó az irány Viktor? Akkor, ha egykiszolgáltatottsága, s tovább feszíti a húrt a gondolkodik. valóban nemzeti kormány kerül hatalomrakormánynak az a terve, mely a mezőgazda- A szkíták elnyomására megkezdődött az Szkítaföldön!ságból élők további sanyargatását idegenek betelepítése. A közelmúltban A fenti írás kizárólag a képzeletirányozza elő a termőföld használatának nyilvánosságra hozott betelepítési-terv szüleménye, a valósággal való bármilyenmegadóztatásával. alapján keletről több millió embert akarnak egyezése teljességgel a véletlen műve!?Az adóemelések narancsos kormányának betelepíteni. Ön kedves olvasó csak nem a Tanár úrfeje a következőket mondta a megnyert ferde szemű kínaira, japánra, vagy DARUTOLL ingyenes közéleti lap 4. 2011. november
 • uszoda medencéjébe való engedé- 2011. novemberi rendkívüli testületi Önkormányzat! sével- a vízhőfok és a belső ülésen tapasztaltuk, hogy a 2011. évi hőmérséklet is megfelelő volt. A költségvetésünket 2010. évi kiegyen-Kérdés formájában érdeklődtünk az „szóbeszéd” szerint Uniós előírás miatt lítetlen közüzemi számlák is terhelikuszoda téli időszakban történő nem alkalmazható ez a kézen fekvő (22 292 000 Ft), melyet - normálishasználatával kapcsolatban: a megoldás. Tény, hogy ilyen előírást az esettől eltérően- a szolgáltatók csakválaszokból leszűrve megállapíthatjuk: illetékesek sem ismernek. Tény az is, 2011 novemberében nyújtották be.ezen a télen nem lesz lehetősége a hogy a vízforgatós rendszer vízmi- Lemondásra került a 2010. január 15-püspökladányi lakosságnak fedett nőségi előírása valóban nem teszi én benyújtott Nemzeti Diverzifikációsuszoda használatára (vagy talán a cikk lehetővé a gyógyvíz bevezetését a Program keretében elnyert pályázat,megjelenése után mégis). Az indokok forgatós rendszerbe, de egy mert az igényelt több mint 48 mFtközött szerepelt a sátor „életveszé- hőcserélővel vagy szűrő berende- helyett csak 29,2 mFt –ot biztosítottlyes”állapota, ill. a magas fűtési költség zéssel közelebb kerülnénk a megol- volna a Mezőgazdasági és Vidék-is. Persze –nem vitatva az indokok dáshoz! Persze ezt az illetékesek is fejlesztési Hivatal. A döntéshozókvalóságtartalmát- elvárható lenne, tudják, csak talán hiányzik az akarat a pontosan tudták, hogy egy 66,7 m ft-oshogy a Holding Vagyonkezelő Kft. megvalósításhoz. A teljes megoldást a beruházást ekkora támogatásból nemmindent megtegyen a szolgáltatás fedett uszoda jelentené, mely a lesz képes megvalósítani azbeindításáért. Még emlékszünk rá, valamikori fürdőfejlesztés részét önkormányzat, de a látszatot fenn kellhogy a gyógyvíz felhasználásával –az képezné, de megvalósul-e egyáltalán tartani..... és addig…. . Borsos L.Megyei vagyonelkobzás, avagy a kétharmados einstand2011. október 29. - 11:51 Mélységes képviselője mettől meddig rágja a gittet - félő, hogy az egyes intézmények azfelháborodását fejezte ki a Hajdú- zárta beszédét a jobbikos politikus. összevonások következtében kiürülnek,Bihar Megyei Közgyűlés Jobbik Kocsis Zsolt képviselő mélységes majd pedig privatizáció áldozatául esnek.frakciója az október havi közgyűlés felháborodását fejezte amiatt, hogy a A politikus ezen kívül aggodalmát fejezteülése után tartott sajtótájékoztatón, megyei közgyűlés ülésén Bodó Sándor, a ki a megyei önkormányzatoknál dolgozókpénteken. Az önkormányzat jogkörét megyei közgyűlés elnöke a 60 percet miatt, mert szerinte az új önkormányzatijelentősen megkurtító, a megye meghaladva lezárta a napirendi pontot, törvény bevezetését követően több ezervagyonát pedig állami tulajdonba így több hozzászólást nem intézhettek a dolgozó veszítheti el állását. Mivel mi,átruházó dokumentumról szóló vitát képviselők a sorsfordító határozat jobbikosok valóban felelősséget érzünk augyanis Bodó Sándor, a közgyűlés kapcsán. Kocsis emlékeztetett arra, hogy megye valamennyi polgáráért, vala-elnöke egy órát meghaladóan lezárta, korábban más témában akár két órán át mennyi nemzettestvérünkért, felelősenígy több ellenzéki politikus nem tartó vita is volt egy-egy napirendi pont ezt a dokumentumot sem tudomásulmondhatta el a véleményét. Az eset megtárgyalását illetően, most azonban venni, sem elfogadni, sem ismeretlenmind a jobbikos, mind a szocialista az ellenzéki vélemények olyan kényel- tartalmú megállapodás aláírásárafrakcióban óriási felháborodást metlen helyzetbe hozták az elnököt, hogy felhatalmazás adni nem tudtunk, ezért aokozott. a vitát félbeszakítsa és lezárja azt. határozati javaslatot határozottan eluta- Pálfi Zoltán, a Jobbik megyei A képviselő szerint arrogancia és intole- sítottuk - hívta fel a sajtó képviselőinekfrakciójának elnöke a miniszterelnök és a rancia jellemezte a Fidesz viselkedését a figyelmét a frakció-vezető helyettes.megyei közgyűlés elnöke között kötött, közgyűlésben. Rigán István képviselő a Széll Kálmánoktóber 3-án aláírt megállapodásról Mindezek ellenére tovább folytatjuk a tervben foglalt országos megszorításokbeszélt. Ennek értelmében az adósság- munkát a közgyűlésben, és legjobb ellen intézett kemény szavakat, majdállomány átvállalásért cserébe a tudásunk szerint fogjuk képviselni a tiltakozását fejezte ki az úgynevezettszeptember elsejei vagyoni helyzetnek választókat. A megyei közgyűlést azon- padláslesöprések miatt. Szerinte amegfelelő állapotban át kell adni az ban bocsánatkérésre szólítjuk fel! - húzta megyei közgyűlés elnöke által 15 milliárdönkormányzat összes vagyonát intézmé- alá Kocsis Zsolt. forintra becsült megyei vagyon jóval több,nyestől, alapítványostól az államnak. Az Harmadikként Biró László, a Jobbik talán közel kétszer akkora, s mindezt aátadás-átvételnek 2012. január elsejei frakció-vezető helyettese vette magához megye a nagyjából három milliárd forinthatállyal kell megtörténnie, melyet a a szót. Beszédében egyebek mellett azt feletti adósságáért kell az állam tulajdo-megyei közgyűlés magára nézve sérelmezte, hogy nem látja biztosítva az nába átruháznia a Hajdú-Bihar Megyeikötelezőnek ismer el, de az átvállalt önkormányzati vagyon megmaradását Önkormányzatnak.tartozást, valamint az átadandó vagyont állami vagyonként. A képviselő szerint Deczki Anna - szebbjovo.husem összegszerűen, sem felsorolásszintjén nem nevesítik benne. Aggályostovábbá, hogy az önkormányzatfolyószámláját a jövőben a MagyarÁllamkincstár vezeti, így a megyének apénzügyi függetlenségről is le kellmondania. A megállapodás egyébiránttörvényi háttér megszületése előtt kerültaláírásra, ezért a képviselő felvetette abüntetőjogi felelősséget is, mégpedighivatali visszaélés és hűtlen kezelésgyanújában - fogalmazta Pálfi, majdhozzátette: ezek a döntések a közép-szintű önkormányzatiság szétveréséneklépései. Januártól a megyei önkormány-zat egy gittegyletté válik, és csak arról kellmajd döntenünk, hogy melyik párt melyik DARUTOLL ingyenes közéleti lap 5. 2011. november
 • Püspökladány, a második FerencvárosA cím láttán lehet, hogy a kedves olvasó most azon töpreng,mi köze van Püspökladánynak Budapest IX. kerületéhez,hiszen az egyik egy alföldi kisváros a Hortobágy szélén, míg amásik a fővaros zajos kerülete a forgalmas Üllői út mellett.Valljuk be, ezek a motívumok valóban nem mutatnak sokhasonlóságot. Ami miatt mégis meg fér egymás mellett ekét földrajzi egység, az nem más, mint az az út, amit a Jobbikaz elmúlt években bejárt, s amelynek során a nemzeti ellenzékpártja megannyiszor, egyre tekintélyt parancsolóbbanbizonyította be, hogy képes áttörni a nemzeti radikalizmuskaranténját, képes hiteles vá laszokat adni akár Budapest,akár a vidék problémáira.2009 előtt sokan hitetlenkedtek azzal kapcsolatban, hogy a Jobbikátlépi-e valaha azt a bűvös öt százalékos küszöböt, amit a máraFidesz-csatlóssá vált MIEP-nek is csak egyszer, 1998-ban sikerült.A sors ke gye, hogy 2009-ben a ferencvárosi idôkozi országgyiilésiválasztáson nekem adatott meg a lehetőség, hogy a szavazatoktöbb mint nyolc százalékának megszerzésével egyrészt üzenetetküldhettünk a magyar társadalomnak, hogy van alternatíva aFidesz-MSZP-SZDSZ liberalizmusban gyökerező nagykoaliciójá-val szemben, másrészt megkezdhettuk a ,,Kóka”-dozó belpestipártszekta felszámolását. A csak a fôvarosban létezô SZDSZvisszalépése, az MSZP leszerepelése mellett a Jobbik budapestielőretörése mar akkor kirajzolta azt a folyamatot, amely a magyarpolitikai élet teljes átrendeződését prognosztizálta. Ferencváros-ban megkezdődött a magyar nemzet ébredése, hogy kezdetétvehesse a szüntelen küzdelem a hazáért Európában, az szemérmesen elpirulnak, amikor alávetik magukat a hazaárulásraOrszágházban és az önkormanyzatokban. kötelező Lázár-féle frakció fegyelemnek. Mindeközben a közvélemény-kutatások bár rendre alulmérik mozgalmunkat, maEnnek reszekent az Európai Parlamenti választásokon újabb falat már nem tudják elhallgatni azt, hogy a Jobbik az utóbbi hónapokbandöntöttünk le azzal, hogy a közvélemény-kutatók által jósolt egy produkált példa nélkül álló hat szazalékos erősödésével megelőzteképviselővel szemben a nemzeti ellenzék 14 százalékos az MSZP-t, s ezzel az MSZMP utódpártját elindította azon a lejtőn,eredményével három képviselőt delegálhatott Brüsszelbe valódi melynek alján az SZDSZ romjai varják a régi koalíciós partnerérdekérvenyesítéshez juttatva immár a Kárpát-medence hazugságokban és korrupciós ügyekben elhasználódottmagyarságát. Kevesebb mint egy év elteltével a 14 százalék 17-re politikusait. Ennek a folyamatnak a mementója Püspökladány, aholnôtt, melynek eredményeként 47 jobbikos honatya tehetett esküt a Jobbik 33 százalékos eredményével szemben a szocialista jelöltaz Országházban a Szent Korona előtt. Másfel év alatt jelentős mindössze 14 százalékot tudott felmutatni. Nem véletlen, bogyzavart okoztunk a parlament elmúlt húsz évben kialakult egyre több politológus fogalmaz úgy, a legközelebbi választásokon,kormánypárt-látszatellenzék rendszerében. Mondhatnám azt is, legyen az 2014-ben vagy hamarabb, egyedül a Jobbik kisérelheti meg leváltani a Fideszt, egyedül a Jobbik testesítheti meg a Fideszsikerült alaposan felkavarni azt a posvány szagú állóvizet, melyben váltópártját.eddig remekül ellubickoltak mind a szocialisták, mind a Fidesz A nemzeti ellenzék óriási utat járt be Ferencvárostólképviselői kínosan ügyelve a kényes témák elhallgatására. Püspökladányig, a 8 százaléktól a 33 százalékig. A IX. kerület két évMegtörtük a csendet Trianon, a cigánybűnözés, az államadósság, alatt megnyitotta az utat a Hortobágy felé. Rajtunk, nemzetbena politikusbűnözés, a devizaválság témájában és számos olyan gondolkodó magyarokon áll, hogyan térünk vissza Budapestre,kérdésben, mely rávilágít azokra a Magyarország gyarmatosítá- hogyan térünk vissza az Országházba. Rajtunk áll, hogy 2014-bensára irányuló folyamatokra, melyekkel szemben még a józanabb mondhatjuk-e majd azt, Magyarország a második Püspökladány.kormánypárti kepviselők sem tesznek semmit azon kívül, hogy Szegedi Csanád - barikad.hu Vona Gábor a Jobbik elnöke Püspökladányban járt Hiteltelennek nevezte a kormányt Vona Gábor, a Jobbik elnöke Püspökladányban, a Városháza előtt tartott sajtótájékoztatóján. Az időközi országgyűlési képviselő- választás második fordulója előtt, 2011. október 13-án a Jobbik jelöltjével, Rigán Istvánnal kampányoló pártelnök szerint a Fidesz sem az egymillió munkahelyre, sem a két hét alatti rendteremtésre, sem a gazdaság talpraállítására tett ígéretét nem teljesítette.Vona Gábor hozzátette: a kormány gazdaságpolitikája csődöt mondott, "ez a gazdagok kormánya, azokat, akiken a magyar gazdaság talpra állítása múlna, nem segíti". Azokon nem segít, akik meg szeretnének szabadulni a sárga csekkektől, "a már narancssárga csekkektől". A nyilvános sajtótájékoztatón Vona Gábor kijelentette: Püspökladány és a sárréti térség reális esélyt kapott arra, hogy a választáson jelezze, így nem mehet tovább. DARUTOLL ingyenes közéleti lap 6. 2011. november
 • polgármester asszony már az falugazdásszal területbejárást tartanak SÁVVÁLTÁSRA önkormányzatot képviselve folytatja közösen és megtekintik a problémás beszédét. területeket (amelyeket már tulajdon- VÁRVA! „Kezdjünk el egy olyasfajta találkozást, ami a gazdáknak is és az önkormány- képpen ismernek), azok rendbeté- telére pedig pályázatot nyújtanak be. zatnak is nagyon fontos”, „az Terménylopás megelőzésével kapcso-Helyi közműsor szolgáltató „Együttmű- önkormányzat részéről arra gondo- latban megegyezés született arról,ködés az önkormányzat és a gazdák lunk,...”. A riportból nem derült ki, hogy hogy a gazdák földjein csak aközött.” c. műsorát néztem a múlt milyen javaslattal állt elő a fidesz földterület gazdájának írásos enge-héten. képviselőcsoportja, pedig mint délyével tartózkodhatnak idegenek (haKíváncsian vártam, hogy a gazdák megtudtuk, a kezdeményezője volt a a gazdák fognak járőrözni, akkorhelyzetét legalább lokális szinten találkozónak, de azért, hogy ne valószínűleg felesleges lesz ez azsegítik-e, mivel a fidesz országos felejtsük el: ők is ott voltak a engedély). Megállapodtak abban is,szervezete nyilvánvalóan azon mun- megbeszélésen, a szerkesztő gondos- hogy a gazdák saját autóikkal (mégkálkodik, hogy lehetetlen helyzetbe kodott egy megható mondattal: „A ezzel is terhelik őket!) járőröznek ahozza a gazdákat, gondolok itt a fidesz képviselőcsoportjának tehát földeken a mezőőri szolgálat mellett, ésgázolaj árára, leendő földadóra, de elkötelezett szándéka, hogy segítsen a ha tetten érik a tolvajokat, akkor aelég is ennyi a felsorolásból, mert már gazdáknak, hiszen a problémákat csak rendőrség azonnal a segítségükre sietez is sok(k). együttes erővel tudják megoldani.” – (ami persze a kötelességük is!).Szóval, hogy folytassam megkezdett ezen záró mondatok jól hangzottak a Egyezség született arról, hogy rend-írásomat, leültem a Tv elé és vártam, műsor zárásaként, ám hűen tükrözte szeressé teszik a gazdák és azhogy majd Püspökladány polgármes- azt a színjátékot, ami inkább tragédia önkormányzat közötti találkozókat, mitere megmutatja, hogy kellene, hogyan volt, mivel a gazdák részéről nem pedig reményünket fejezzük ki, hogylehetne segíteni az elkeserítő záródott ’boldog véggel’ ez a találkozó legközelebb ténylegesen azhelyzeten. Ám a műsort követően teljes (ezen zárómondat a 3. képzavar is, önkormányzat fog tárgyalni aképzavarban voltam. Hogy miért is? mivel, ha előtte az önkormányzatról és gazdákkal, és az önkormányzatrólNem tudom, hogy a gazdák tudták-e, az önkormányzat nevében beszélek, valamint a gazdákról fog szólni akivel tárgyaltak, én magam a műsor akkor nem a fidesz képviselő- tudósítás, nem pedig a fidesz helyiután sem voltam tisztában vele. csoportjának nevében kellene zárni a szervezetének készül újabb reklám-Gondoljunk a műsor elejére. Megtud- megbeszélést. Polgármester asszony film.tuk, hogy a gazdák felkeresték a fidesz képviselő csoportját vagy az A soron következő feladatokproblémáikkal az polgármesteri önkormányzatot képviselte? A kettő megoldásához az ÖNKORMÁNY-hivatalt. nem ugyanaz, bár a fidesz felső ZATnak sok sikert kívánunk!Válaszul a polgármester asszony a vezetésének is szoktak ilyen képzava- JPAfidesz önkormányzati képviselő- rok beugrani, amikor a fidesztcsoportjával karöltve meginvitálta a összekeverik a nemzettel, ami egyregazdákat a polgármesteri hivatalba és inkább távolodó illúzió).polgármester asszony felvázolta a E rövid tudósításban teljes volt afidesz frakció elképzeléseit (1. képzavar és mi javasoljuk (mindenképzavar: Nem a fidesz önkormányzati szinten!), hogy itt az ideje a sávvál-képviselő csoportját keresték meg a tásnak!gazdák! Fidesz önkormányzati képvi- A Barikád című újság aktuálisatselőcsoportja nem egyenlő az megelőző számaihoz És, hogy mi lett a találkozó (alkalmanként 100 db) ingyenönkormányzattal, bár ezt sokszor a eredménye? A gazdák, ha a magukfidesz frakció nem érti meg, például hozzájuthatnak a kedves társaságában leültek volna, akkor is fel olvasóink, ha felhívják aamikor a közműsor szolgáltatót a fidesz tudták volna mutatni ezt az eredményt,szócsövének használja). következő telefonszámot: ami ezen a tárgyaláson született.Ezt követően elérkezett a 2. képzavar, Megállapodtak, hogy a gazdák a 06 30/ 591 30 78. részét a munkából. Ha építkeztek, a környékről Összefogás összesereglett a szomszédság, volt, aki a gerendát rakta,Mágikus szó, az ember akkor használja (szélsőséges volt, aki a tetőre a cserepet. Így volt ez szokásban. A maiértelemben), amikor már minden veszni látszik, és nem gyerekek közül egyre többen ismerik ezt a mondatot: „Fiam,létezik más megoldás, csak a szükség diktálta felnőve nem számíthatsz másra, csak magadra!”. Furcsa.együttműködés. Ha kell, akár az ellenféllel is. Mert néha Elértük a hétmilliárdos ’lélekhatárt’ a Földön, mégis ez aznincs választás: saját jól felfogott és a közösség érdeke is azt életlecke alapja. A mérleg tehát az önmegvalósítás felékívánja. Persze ehhez fel kell nőni és belátást gyakorolni. Az bukik, 2011-ben az élet legtöbb területén az ego érdekeiönzetlenség az egyik legszebb erény, és mindig ’megkapja’ diktálnak. A nagy demokrácia időszakában elvész ajutalmát, azonban az élethez bizonyos fokú önzés is közösségi szellem, a hatalom a legcsalogatóbb érdem.szükségeltetik. Jól mondják, hogy csak akkor vagyunk Szabad a választás, és ennek fényében becsapjukképesek az áldozathozatalra, mások elfogadására, ha magunkat és becsapnak minket. Elvárják, hogy a népönmagunkkal barátságban vagyunk. A mártírság a szentek megértse a ’válságot’, hogy együtt éljen túl, miközben akiváltsága, az önzés pedig az individualistáké. A mérleget pártemberek lenéző tekintettel fordulnak el az ellenzéktől aegyensúlyban érdemes tartani. Sokan holtig tanuljuk a parlamentben. Az Edda szavaival tudnám leginkábbleckét. Nagyapáink még tudták, mit jelent az összefogás. érzékeltetni a jelenlegi helyzetet:Amikor ősszel eljött az ideje az aratásnak, nem volt kivétel: a Nem értem felség, mitől oly hideg,Hogy a frász tör kicsalád, a rokonság apraja nagyjának ki kellett vennie a mindenkit,Pedig mindent, mindent lehet. efem DARUTOLL ingyenes közéleti lap 7. 2011. november
 • Kinek segít a szociálpolitikai kedvezmény?A Ladány Tv tárgyilagos és független tájékoztatásából helyzetben lévő építőipari piac vár kormányzati segítségre,megtudhattuk, hogy az Orbán-kormány beváltotta ígéretét. Újra amelynek révén többszázezer munkahelyet lehetne teremteni úgy,lehet igényelni a szociálpolitikai kedvezményt és a kedvező hogy a költségvetés egyensúlya is megmaradna. Ehhez képestkamatozású lakáshitelt! HURRRÁ! Nézzünk egy kicsit a hangzatos érdemi intézkedések nem történnek.címszavak mögé! Érdemes áttekinteni, hogy az 5,2 milliárd forintos szociálpolitikaiA kormány a költségvetésből mindössze 5,2 milliárd forintot áldoz a támogatás és az 1,3 milliárd forintos kamattámogatás mellettma bejelentett otthonteremtési programra, ami várható hatását milyen költségvetési kiadásokat fogad el a kormány. Például atekintve elhanyagolható. Az első Orbán-kormány idején az tavalyi összegnek a tizenötszörösét költötték jogi tanácsadásra,otthonteremtési program rendkívül nagy sikerrel, jelentős egymilliárd forintot pedig kormányzati kommunikációra és 600 millióköltségvetési ráfordítások mellett folyt, nagy hasznot hozott a forint értékben vásároltak gépkocsikat. Az a párhuzam, amely abüdzsé számára és élénkítette a hazai foglalkoztatást. Hasonló kormányzat pazarló, a haveri kört segítő intézkedései, és azprogram beindítására a JOBBIK már régóta ösztökéli a fideszes otthonteremtés jelentős forráscsökkentése között húzható akétharmadot. A korábbihoz képest a most bejelentett kormányzat olyan mértékű takarékossági intézkedéseinek tudhatóotthonteremtési elképzelések szegényesek, kidolgozatlanok és be, amely a magyar gazdaság a válságból való kilábalásánakhatásukat figyelembe véve elhanyagolhatók. Magyarországon egy esélyeit kivégzi. JPAvégletesen kiszáradt gazdaság, leült munkaerő- és rosszFenyegetőző zsidók Elpártoltak a romákok azA Progresszív Zsidó Világközösség vezetői Budapesten LMP- től Szerepen!jártak, hogy felhívják a figyelmet arra: nincs az jól, hogy sema Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség, sem a Bét Orim Korábban megírtuk, hogy a tavaszi időközi választáson azReform Zsidó Hitközség nem léphet egyházi rangra. LMP csodálatos tettet vitt végbe Szerep településen.A Progresszív Zsidó Világközösség elnöke, Stephen Fuchs Jelöltjük az első fordulóban 5, míg a második fordulóban 80rabbi a következő nyilatkozatot tette: szavazatot kapott, ezzel ott megnyerte a választást.„Ha kell, eljövünk a jövőben is. Bízunk benne, hogy nem csak Az eset megismétlődött az őszi időközi választásoka problémák megoldása céljából kell ellátogatnunk alkalmával. Csak nem az LMP-vel, hanem az MSZP-vel. AzMagyarországra. Most a problémakezelés hozott minket ide, MSZP-nek olyan jól sikerült a második forduló előtt amelyet szeretnénk barátságos módon megoldani. De hadd kampánya, hogy huszáros hajrával sikerült 25 szavazatrólne rejtsem véka alá azt a tényt sem, hogy mi egy nagy 83 szavazatra emelnie jelöltje támogatottságát. Bangónészervezet vagyunk, amelynek van bizonyos ereje, hadd Borbély Ildikó ezzel megnyerte Szerepen a választást, magautaljak csak arra, hogy számos befolyásos ember tagja a mögé utasítva a Jobbik és a Fidesz jelöltjét.közösségünknek szerte a világon.” Ezek után még mindig kérdéses lehet, hogy az agyhoz aMartonyi János külügyminiszter és csapata természetesen gyomron át vezet az út?jól viselkedtek, megértőek voltak és nyitottan fogadták a kisdelegáció elképzeléseit. No comment! Tanár úr Tanár úr 1454-ben már komondor néven említik, de nevezik mégPusztai szabadok: selyemszőrű farkasebnek, pusztai komondornak vagy gubancos szőrű magyar pásztorkutyának is. Azonban innentől kezdve a neve hallatán mindenki a nyájak mellett őrködő bozontos pásztorkutyára A komondor gondol. Ugyanúgy részévé vált a magyar pusztának, mint a gémeskút vagy a bőgatyás csikós, és valójában ő is csak aÖles léptekkel trappol felém, mintha egy óriási felmosó pamacs kelt hagyományos pásztorélet háttérbe szorulásakor lettvolna életre, amelynek valahol a feje környékén egy öklömnyi munkanélkülivé, majd alakult át az udvarok kérlelhetetlen őrzőjévé.fekete duzzanat jelzi az orrát. Szerintem biztosan van hatvan kiló, Az első fajta standard 1935-ben jelent meg, majd 1960-bande nem merném ráállítani a mérlegre. Kezd kissé kínos lenni a véglegesítették. A küllem legfontosabb meghatározója a különlegesközeledése, zavartan a gazdájára nézek, aki ha nem lenne régi nemezes fehér szőrzet, amihez hasonló csak a pulinak és aismerősöm, azt hinném, gúnyolódik rajtam. bergamói pásztorkutyának van. A méretei igen impozánsak, hiszenAztán kisvártatva felcsattan a parancs: „Bandi, maradsz!”, és a a kanok 72 – 78 cm-es és a szukák 65 – 70 cm-es magasságáhozmarcona jószág bizalmatlanul ugyan, de úgy tesz, mintha már nem 40-60 kg-os testsúly párosul, viszont megjegyzik, hogy a túlzottanérdekelném annyira. Azért továbbra is érzem magamon a tekintetét, nagy méret semmiképpen nem kívánatos. A komondor jellemétde úgy tűnik, elfogadta az utasítást… tekintve visszafogott, önálló őrkutya, de például a kuvaszra jellemző Azt nem tudhatjuk pontosan, hogy honfoglaló őseinkkel érkezett a túlzott dominanciát és agressziót nem mutatja. Türelmes aKárpát medencébe, vagy már előtte is itt volt-e, de abban biztosak gyerekekkel és a család minden tagját elfogadja. Őrzési hajlamalehetünk, hogy az egyik legrégebbi fajtánkról beszélünk. Hasonló nagyon fejlett, ezért erre nem is kell nevelni. Valószínűleg mégméretű és funkciójú pásztorkutyák szinte minden állattartó népnél mindig az egyik legjobb biztonsági intézkedés, ha őrt akarunkmegtalálhatók egész Ázsiában, de a környező kelet-európai állítani portánk védelmére…országokban is. A kunok szintén hoztak magukkal egy ilyen Aztán amikor megbeszélem jöttöm miértjét a barátommal, és ajószágot, számos vélemény szerint a komondor neve a kuman kocsimhoz indulok, Bandi újra felpattan és sietősre veszi a figurát.szóból származik – a kamondor kunokhoz tartozót jelent türk Valahogy érzem, nem azért iparkodik, hogy kikísérjen a tanyáról,nyelven –, amit az is alátámaszt, hogy ellentétben a kuvasszal és a így hát kénytelen vagyok ismét segítséget kérni a gazdájától, dehozzá hasonló, rövid szőrű pásztor ebekkel, a komondorhoz jellemzően a következő választ kapom: „ Jobb, ha szeded a lábad! Ahasonló hosszú szőrű típusok a hagyományosan is kunok lakta Banditól bejönni még csak-csak lehet, de kifele nagyon nehéz!”területeken voltak jellemzők. Zebura DARUTOLL ingyenes közéleti lap 8. 2011, november