OVERHEID & PRIVEDraagvlak voor een eengemaakte arbeidsmarkt?<br />Raport voorbereid voor Jobat<br />door Profacts<br />28 ...
2<br />Is er een draagvlak voor een eengemaakte arbeidsmarkt?<br />03/05/2010<br />Overheid<br />Privé<br />“Ambtenaren we...
Agenda<br />03/05/2010<br />3<br />
4<br />03/05/2010<br />1.PROFILERING<br />?<br />?<br />?<br />?<br />?<br />?<br />?<br />
5<br />Over een periode van 6 weken (maart-april 2010) zijn meer dan 10.000 werknemers uit de privé- en overheidssector on...
03/05/2010<br />6<br />Verdeling van de steekproef volgens geslacht.<br />GESLACHT<br />Overheid<br />(N=5943)<br />Privé<...
7<br />LEEFTIJD<br />%<br />03/05/2010<br />Enkel in de hoogste en laagste leeftijdscategorieën is er een verschil tussen ...
03/05/2010<br />8<br />Zowel bij overheid als privé heeft 98% van de werknemers de Belgische nationaliteit.<br />Overheid<...
03/05/2010<br />9<br />Verdeling van de steekproef over de verschillende regio’s<br />Overheid<br />(N=5943)<br />REGIO<br...
03/05/2010<br />10<br />Een diploma is zowel van belang in de private sector als de overheidssector.<br />OPLEIDING<br />O...
03/05/2010<br />11<br />Zowel bij overheid als privé is 97% van de werknemers autochtoon.<br />AFKOMST<br />Privé<br />(N=...
03/05/2010<br />12<br />Ongeveer 1% van de werknemers bij overheid als privé heeft een handicap of functiebeperking.<br />...
03/05/2010<br />13<br />De meest voorkomende handicaps zijn functiebeperkingen of chronische ziekten <br />HANDICAP OF FUN...
Alle functies en sectoren zijn vertegenwoordigd in deze steekproef.<br />03/05/2010<br />14<br />Privé<br />(N=5006)<br />...
90% van de privé-werknemers heeft een contract van onbepaalde duur.<br />03/05/2010<br />15<br />Privé<br />(N=5006)<br />...
35% van de werknemers in de overheidssector voert een administratieve functie uit.<br />03/05/2010<br />16<br />Overheid<b...
Meer dan de helft van de overheidswerknemers zijn vastbenoemd.<br />03/05/2010<br />17<br />Overheid<br />(N=5943)<br />“B...
18<br />03/05/2010<br />2. JOBINHOUD/ -TEVREDENHEID<br />
19<br />In de private sector is men iets minder tevreden met zijn job. <br />03/05/2010<br />“Hoe tevreden ben je met jouw...
20<br />De franstaligen zijn in het algemeen iets minder tevreden in hun job<br />03/05/2010<br />“Hoe tevreden ben je met...
21<br />Zowel overheid en privé is tevreden met wat men presteert in zijn job.<br />03/05/2010<br />“In welke mate ben je ...
22<br />De overheid wordt door 74% als werkgever aanbevolen, terwijl dit bij 62% van de privé-werknemers het geval is.<br ...
Werknemers uit de privé-sector moeten meer stressbestendig zijn.<br />03/05/2010<br />23<br />Overheid<br />(N=5943)<br />...
24<br />03/05/2010<br />“Ambtenaren hebben veel meer vakantie.”<br />Werkzekerheid, werkuren en vakantiedagen zijn een red...
25<br />Carrièremogelijkheden is een sterkere driver om aan de slag te gaan bij de overheid voor franstalige medewerkers i...
26<br />Bij het zoeken naar een werkgever door de Nederlandstaligen is werkzekerheid meer van belang in vergelijking met d...
27<br />03/05/2010<br />“Ambtenaren hebben veel meer vakantie.”<br />Dezelfde redenen zijn van belang om bij de werkgever ...
28<br />Bij de Nederlandstaligen is bij twee op vijf werknemers het aantal vakantie dagen een reden om te blijven bij zijn...
29<br />De werkzekerheid is bij de Nederlandstaligen meer van belang om bij de werkgever te blijven in vergelijking met de...
1.<br />2.<br />3.<br />In de private sector is 81% met zijn job tevreden waaronder 23% zeer tevreden.<br />In de overheid...
4.<br />5.<br />Werken bij de overheid geeft meer het gevoel dat je bijdraagt tot de maatschappij.<br />Werkzekerheid, wer...
32<br />03/05/2010<br />3. ARBEIDSETHOS<br />
33<br />18 % van de privé-werknemers heeft het gevoel dat men heel hard moet werken. Bij de overheid is dit slechts 12%.<b...
34<br />Wanneer men kijkt naar taalverschillen, ziet men dat er minder franstaligen zijn die het gevoel hebben dat ze hard...
35<br />80% van de werknemers ervaart stress door hun job. 1 op 3 van de privé-werknemers ervaart veel stress.<br />03/05/...
Hoe hoger de functie, hoe meer stress men ervaart in zijn job.<br />03/05/2010<br />36<br />Overheid<br />Privé<br />“In w...
37<br />LEEFTIJD<br />%<br />03/05/2010<br />35% van de privé-werknemers werkt meer dan 40u per week.<br />
38<br />Binnen de privé-sector heerst er veel minder een 9-to-5 cultuur en wordt er meer verwacht om overuren te presteren...
39<br />Bij de Franstaligen wordt er bij de overheid minder verwacht dat met overuren doet en krijgt men minder waardering...
40<br />Er is weinig verschil tussen de franstalige en nederlandstalige privé-werknemers.<br />03/05/2010<br />Privé NL<br...
In 40% van de gevallen worden overuren niet gecompenseerd binnen de privé-sector.<br />03/05/2010<br />41<br />Overheid<br...
Hoe hoger de functie, hoe minder compensatie voor overuren. <br />03/05/2010<br />42<br />Overheid<br />Privé<br />“Hoe wo...
1.<br />2.<br />80% van de werknemers zegt stress te ervaren op zijn werk.<br />18% van de privé-werknemers heeft het gevo...
4.<br />5.<br />6.<br />Bijna één op twee overheidswerknemers zegt dat er een nine-to-five cultuur heerst, bij de privé is...
7.<br />8.<br />Bij de overheid krijgt 70% recuperatieverlof als compensatie voor de overuren en wordt 6% uitbetaald.<br /...
46<br />03/05/2010<br />4. LOON – & PRESTATIEMANAGEMENT<br />
47<br />Er is nagenoeg geen verschil tussen de overheid en privé-sector op vlak van bruto maandloon.<br />03/05/2010<br />...
In de categorie 30 tot 49 jaar ligt het bruto maandloon hoger in de privé sector.<br />03/05/2010<br />48<br />Overheid<br...
In de privé-sector werkt men meer met extralegale voordelen om te verlonen.<br />03/05/2010<br />49<br />“Heb je in je loo...
50<br />Overheid en privé kiezen voor andere type van extra legale voordelen.<br />03/05/2010<br />Overheid<br />(N=3451)<...
51<br />Er is geen verschil tussen beide sectoren qua tevredenheid met hun totale loonpakket.<br />03/05/2010<br />“Hoe te...
52<br />Bij de Franstaligen is men een stuk minder tevreden met hun totale loonpakket<br />03/05/2010<br />“Hoe tevreden b...
53<br />75% heeft de ambitie om te groeien in hun job, maar bij slechts 30% is er kans op promotie in de huidige functie.<...
54<br />Bij de Franstaligen heeft men meer kans op promotie, en meer ambitie om door te groeien in zijn job.<br />03/05/20...
55<br />Bij de Franstaligen heeft men meer ambitie om door te groeien in zijn job.<br />03/05/2010<br />“In welke mate ga ...
56<br />Ongeveer de helft wil binnen de twee jaar doorgroeien. <br />03/05/2010<br />“Binnen welke termijn zou je willen d...
Zowel bij overheid als privé krijgt één op twee een (half-)jaarlijkse evaluatie.<br />03/05/2010<br />57<br />Overheid<br ...
Bij de Franstaligen wordt er bij de overheid minder geëvalueerd.<br />03/05/2010<br />58<br />Overheid FR<br />(N=1373)<br...
Ook in de privé-sector bij de Franstaligen wordt men iets minder geëvalueerd.<br />03/05/2010<br />59<br />Privé NL<br />(...
Één op vier privé-werknemers verdient meer als hij of zij beter presteert. Bij de overheid is dit slechts 4%<br />03/05/20...
1 op 3 werknemers in de privé krijgen geen opleidingskansen bij de huidige werkgever.<br />03/05/2010<br />61<br />“Krijg ...
62<br />Bij de privé-sector wordt er meer gebruik gemaakt van ‘klein verlet’. bij de overheid wordt er meer gebruik gemaak...
63<br />Zowel privé als overheid hebben over het algemeen hier geen probleem mee.<br />03/05/2010<br />“In welke mate was ...
64<br />03/05/2010<br />Men heeft het minst problemen met klein verlet.<br />Overheid<br />Privé<br />“In welke mate was j...
1.<br />2.<br />3.<br />Bij de privé heeft drie op vier werknemers extra legale voordelen in zijn loonpakket. Bij de overh...
4.<br />5.<br />6.<br />In de privé-sector krijgt 30% geen opleidingskansen. In de overheidssector is dit slechts 9%.<br /...
67<br />03/05/2010<br />5. OVERHEID / PRIVÉ<br />
68<br />Meer dan de helft van de werknemers in de overheidsector komt uit de privé-sector. Slecht 12% maakt de overstap va...
69<br />Er is weinig verschil tussen Nederlandstaligen en Franstaligen.<br />03/05/2010<br />“Heb je ooit een overstap van...
70<br />Meer mensen uit de privé hebben de overstap naar de overheid overwogen dan omgekeerd.<br />03/05/2010<br />“Heb je...
71<br />Werkzekerheid is de belangrijkste reden over te stappen van privé naar overheid.<br />03/05/2010<br />Naar Overhei...
72<br />Jobinhoud weegt veel meer door bij de keuze van de werknemer bij de Nederlandstaligen.<br />Naar Privé<br />“Wat w...
73<br />Werkzekerheid is de belangrijkste reden de overstap van privé naar overheid te overwegen. Maar ook werkuren en aan...
74<br />03/05/2010<br />Privé<br />Overheid<br />“Wat was voor jou de belangrijkste reden om deze overstap te overwegen?”...
75<br />Meer dan de helft denkt zijn functie ook te kunnen uitoefenen in de privé/overheid.<br />03/05/2010<br />“Denk je ...
76<br />03/05/2010<br />“Denk je dat er bij de overheid / in de privé de functie bestaat <br />gelijkaardig aan diegene di...
77<br />45% van de ambtenaren voelen zich heel zeker van hun job, in de privé-sector is dit slechts 20%.<br />03/05/2010<...
97% van de statutaire ambtenaren voelt zich zeker van zijn job.<br />03/05/2010<br />78<br />Overheid<br />Privé<br />“In ...
79<br />Bij de Franstaligen in de privé voelt men zich een stuk minder zeker in zijn job dan bij de Nederlandstaligen.<br ...
80<br />98% vindt werkzekerheid belangrijk<br />03/05/2010<br />“In welke mate vind je werkzekerheid belangrijk?”<br />Ove...
81<br />20 % van de “overheidsmedewerkers” zien hun persioen zeer               rooskleurig in. Bij de privé...
82<br />Bij de overheid zijn de Franstaligen veel pessimistischer over hun pensioen.<br />03/05/2010<br />“Wat vind je van...
83<br />Bijna 90% van de privé-werknemers vindt het verschil te groot tussen de pensioenen van privé- en overheidswerkneme...
84<br />03/05/2010<br />Overheid FR<br />(N=1373)<br />Overheid NL<br />(N=4570)<br />“In welke mate ga je akkoord met ond...
85<br />03/05/2010<br />Privé FR<br />(N=875)<br />Privé NL<br />(N=4131)<br />“In welke mate ga je akkoord met onderstaan...
86<br />De helft van de werknemers uit de privé-sector zegt dat “statutair ambtenaar” mag verdwijnen. <br />03/05/2010<br ...
Hoe hoger de functie in de privé, hoe meer men vindt dat dit statuut moet verdwijnen<br />03/05/2010<br />87<br />Overheid...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Onderzoek overheid/privé - volledige resultaten

8,494 views

Published on

Resultaten van het onderzoek over de verschillen en gelijkenissen tussen het werken voor de overheid en werken in de privésector. Onderzoek door Jobat, i.s.m. Selor en Jobpunt

Published in: Career
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
8,494
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6,254
Actions
Shares
0
Downloads
54
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Onderzoek overheid/privé - volledige resultaten

 1. 1. OVERHEID & PRIVEDraagvlak voor een eengemaakte arbeidsmarkt?<br />Raport voorbereid voor Jobat<br />door Profacts<br />28 April 2010<br />
 2. 2. 2<br />Is er een draagvlak voor een eengemaakte arbeidsmarkt?<br />03/05/2010<br />Overheid<br />Privé<br />“Ambtenaren werken 9-to-5”<br />“De overheid biedt werkzekerheid.”<br />“Ambtenaren zijn vaker afwezig.”<br />“Ambtenaren hebben een goed pensioen”<br />“Diploma weegt zwaarder door dan competenties”<br />“Bij de overheid verdien je minder.”<br />“Ambtenaren hebben veel meer vakantie.”<br />“Ambtenaren zijn lui.”<br />
 3. 3. Agenda<br />03/05/2010<br />3<br />
 4. 4. 4<br />03/05/2010<br />1.PROFILERING<br />?<br />?<br />?<br />?<br />?<br />?<br />?<br />
 5. 5. 5<br />Over een periode van 6 weken (maart-april 2010) zijn meer dan 10.000 werknemers uit de privé- en overheidssector ondervraagd.<br />03/05/2010<br />Privé<br />(N=5006)<br />Overheid<br />(N=5943)<br />Base: total sample (N=10949 )<br />
 6. 6. 03/05/2010<br />6<br />Verdeling van de steekproef volgens geslacht.<br />GESLACHT<br />Overheid<br />(N=5943)<br />Privé<br />(N=5006)<br />
 7. 7. 7<br />LEEFTIJD<br />%<br />03/05/2010<br />Enkel in de hoogste en laagste leeftijdscategorieën is er een verschil tussen de overheidssector en de privé-sector.<br />
 8. 8. 03/05/2010<br />8<br />Zowel bij overheid als privé heeft 98% van de werknemers de Belgische nationaliteit.<br />Overheid<br />(N=5940)<br />Privé<br />(N=5003)<br />NATIONALITEIT<br />0.30%<br />0.69%<br />0.26%<br />0.59%<br />0.19%<br />0.42%<br />0.14%<br />0.15%<br />0.08%<br />0.08%<br />
 9. 9. 03/05/2010<br />9<br />Verdeling van de steekproef over de verschillende regio’s<br />Overheid<br />(N=5943)<br />REGIO<br />Privé<br />(N=5006)<br />%<br />%<br />
 10. 10. 03/05/2010<br />10<br />Een diploma is zowel van belang in de private sector als de overheidssector.<br />OPLEIDING<br />Overheid<br />(N=5943)<br />Privé<br />(N=5006)<br />64%<br />66%<br />%<br />%<br />
 11. 11. 03/05/2010<br />11<br />Zowel bij overheid als privé is 97% van de werknemers autochtoon.<br />AFKOMST<br />Privé<br />(N=5006)<br />Overheid<br />(N=5943)<br />
 12. 12. 03/05/2010<br />12<br />Ongeveer 1% van de werknemers bij overheid als privé heeft een handicap of functiebeperking.<br />HANDICAP OF FUNCTIEBEPERKING<br />Privé<br />(N=5006)<br />Overheid<br />(N=5943)<br />
 13. 13. 03/05/2010<br />13<br />De meest voorkomende handicaps zijn functiebeperkingen of chronische ziekten <br />HANDICAP OF FUNCTIEBEPERKING<br />Overheid<br />(N=81)<br />Privé<br />(N=66)<br />%<br />%<br />Base: enkel indien handicap of functiebeperking <br />
 14. 14. Alle functies en sectoren zijn vertegenwoordigd in deze steekproef.<br />03/05/2010<br />14<br />Privé<br />(N=5006)<br />Sector<br />Functie<br />%<br />%<br />
 15. 15. 90% van de privé-werknemers heeft een contract van onbepaalde duur.<br />03/05/2010<br />15<br />Privé<br />(N=5006)<br />%<br />Base: privé (N=5006)<br />
 16. 16. 35% van de werknemers in de overheidssector voert een administratieve functie uit.<br />03/05/2010<br />16<br />Overheid<br />(N=5943)<br />Dienst<br />Organisatie<br />Functie<br />Federaal<br />Regionaal<br />%<br />%<br />
 17. 17. Meer dan de helft van de overheidswerknemers zijn vastbenoemd.<br />03/05/2010<br />17<br />Overheid<br />(N=5943)<br />“Ben je...?”<br />
 18. 18. 18<br />03/05/2010<br />2. JOBINHOUD/ -TEVREDENHEID<br />
 19. 19. 19<br />In de private sector is men iets minder tevreden met zijn job. <br />03/05/2010<br />“Hoe tevreden ben je met jouw huidige job?”<br />Privé<br />(N=5006)<br />Overheid<br />(N=5943)<br />
 20. 20. 20<br />De franstaligen zijn in het algemeen iets minder tevreden in hun job<br />03/05/2010<br />“Hoe tevreden ben je met jouw huidige job?”<br />Overheid<br />Privé<br />
 21. 21. 21<br />Zowel overheid en privé is tevreden met wat men presteert in zijn job.<br />03/05/2010<br />“In welke mate ben je tevreden met wat je presteert in je job?”<br />Privé<br />(N=5006)<br />Overheid<br />(N=5943)<br />
 22. 22. 22<br />De overheid wordt door 74% als werkgever aanbevolen, terwijl dit bij 62% van de privé-werknemers het geval is.<br />03/05/2010<br />Overheid<br />(N=5943)<br />Privé<br />(N=5006)<br />“In welke mate ga je akkoord met onderstaande uitspraken?”<br />
 23. 23. Werknemers uit de privé-sector moeten meer stressbestendig zijn.<br />03/05/2010<br />23<br />Overheid<br />(N=5943)<br />Privé<br />(N=5006)<br />“Gelieve 5 competenties aan te duiden die je het meest benut/ontwikkelt in jouw job?”<br />%<br />%<br />
 24. 24. 24<br />03/05/2010<br />“Ambtenaren hebben veel meer vakantie.”<br />Werkzekerheid, werkuren en vakantiedagen zijn een reden om bij de overheid aan de slag te gaan.<br />“De overheid biedt werkzekerheid.”<br />Overheid<br />(N=5943)<br />“In welke mate zijn onderstaande zaken voor jou een reden geweest om bij je huidige werkgever aan de slag te gaan? (vóór je gestart bent)?”<br />Privé<br />(N=5006)<br />
 25. 25. 25<br />Carrièremogelijkheden is een sterkere driver om aan de slag te gaan bij de overheid voor franstalige medewerkers in vergelijking met nederlandstalige werknemers.<br />03/05/2010<br />“In welke mate zijn onderstaande zaken voor jou een reden <br />geweest om bij je huidige werkgever aan de slag te gaan?<br /> (vóór je gestart bent)?”<br />Overheid FR<br />(N=1373)<br />Overheid NL<br />(N=4570)<br />
 26. 26. 26<br />Bij het zoeken naar een werkgever door de Nederlandstaligen is werkzekerheid meer van belang in vergelijking met de Franstaligen.<br />03/05/2010<br />“In welke mate zijn onderstaande zaken voor jou een reden <br />geweest om bij je huidige werkgever aan de slag te gaan?<br /> (vóór je gestart bent)?”<br />Privé FR<br />(N=875)<br />Privé NL<br />(N=4131)<br />
 27. 27. 27<br />03/05/2010<br />“Ambtenaren hebben veel meer vakantie.”<br />Dezelfde redenen zijn van belang om bij de werkgever te blijven.<br />“De overheid biedt werkzekerheid.”<br />Overheid<br />(N=5943)<br />Privé<br />(N=5006)<br />“In welke mate zijn onderstaande zaken voor jou een reden om bij je huidige werkgever te blijven?”<br />
 28. 28. 28<br />Bij de Nederlandstaligen is bij twee op vijf werknemers het aantal vakantie dagen een reden om te blijven bij zijn werkgever. Bij de Franstaligen is dit slecht bij één op vijf werknemers.<br />03/05/2010<br />“In welke mate zijn onderstaande zaken voor jou een <br />reden om bij je huidige werkgever te blijven?”<br />Overheid FR<br />(N=1373)<br />Overheid NL<br />(N=4570)<br />
 29. 29. 29<br />De werkzekerheid is bij de Nederlandstaligen meer van belang om bij de werkgever te blijven in vergelijking met de Franstaligen.<br />03/05/2010<br />“In welke mate zijn onderstaande zaken voor jou een <br />reden om bij je huidige werkgever te blijven?”<br />Privé NL<br />(N=4131)<br />Privé FR<br />(N=875)<br />11<br />
 30. 30. 1.<br />2.<br />3.<br />In de private sector is 81% met zijn job tevreden waaronder 23% zeer tevreden.<br />In de overheidssector is 88% met zijn job tevreden waaronder 31% zeer tevreden.<br />De overheid wordt iets vaker aanbevolen door eigen werknemers (74%) in vergelijking met de privé (62%)<br />03/05/2010<br />30<br />
 31. 31. 4.<br />5.<br />Werken bij de overheid geeft meer het gevoel dat je bijdraagt tot de maatschappij.<br />Werkzekerheid, werkuren en vakantiedagen zijn een reden om bij de overheid aan de slag te gaan en te blijven.<br />03/05/2010<br />31<br />
 32. 32. 32<br />03/05/2010<br />3. ARBEIDSETHOS<br />
 33. 33. 33<br />18 % van de privé-werknemers heeft het gevoel dat men heel hard moet werken. Bij de overheid is dit slechts 12%.<br />03/05/2010<br />“In welke mate heb je het gevoel dat je hard moet werken?”<br />Overheid<br />(N=5943)<br />Privé<br />(N=5006)<br />
 34. 34. 34<br />Wanneer men kijkt naar taalverschillen, ziet men dat er minder franstaligen zijn die het gevoel hebben dat ze hard moeten werken.<br />03/05/2010<br />“In welke mate heb je het gevoel dat je hard moet werken?”<br />Overheid<br />Privé<br />
 35. 35. 35<br />80% van de werknemers ervaart stress door hun job. 1 op 3 van de privé-werknemers ervaart veel stress.<br />03/05/2010<br />“In welke mate ervaar je stress door je job?”<br />STRESS<br />Overheid<br />(N=5943)<br />Privé<br />(N=5006)<br />
 36. 36. Hoe hoger de functie, hoe meer stress men ervaart in zijn job.<br />03/05/2010<br />36<br />Overheid<br />Privé<br />“In welke mate ervaar je stress door je job?”<br />
 37. 37. 37<br />LEEFTIJD<br />%<br />03/05/2010<br />35% van de privé-werknemers werkt meer dan 40u per week.<br />
 38. 38. 38<br />Binnen de privé-sector heerst er veel minder een 9-to-5 cultuur en wordt er meer verwacht om overuren te presteren.<br />03/05/2010<br />“Ambtenaren werken 9-to-5”<br />Overheid<br />(N=5943)<br />Privé<br />(N=5006)<br />“In welke mate ga je akkoord met onderstaande uitspraken?”<br />
 39. 39. 39<br />Bij de Franstaligen wordt er bij de overheid minder verwacht dat met overuren doet en krijgt men minder waardering voor het werk dat men doet.<br />03/05/2010<br />Overheid NL<br />(N=4570)<br />Overheid FR<br />(N=1373)<br />“In welke mate ga je akkoord met onderstaande uitspraken?”<br />
 40. 40. 40<br />Er is weinig verschil tussen de franstalige en nederlandstalige privé-werknemers.<br />03/05/2010<br />Privé NL<br />(N=4131)<br />Privé FR<br />(N=875)<br />“In welke mate ga je akkoord met onderstaande uitspraken?”<br />
 41. 41. In 40% van de gevallen worden overuren niet gecompenseerd binnen de privé-sector.<br />03/05/2010<br />41<br />Overheid<br />(N=5311)<br />Privé<br />(N=4539)<br />“Hoe worden de overuren die je maakt gecompenseerd?”<br />%<br />%<br />Base: enkel indien van een respondent verwacht wordt dat hij/zij overuren doet <br />
 42. 42. Hoe hoger de functie, hoe minder compensatie voor overuren. <br />03/05/2010<br />42<br />Overheid<br />Privé<br />“Hoe worden de overuren die je maakt gecompenseerd?”<br />%<br />%<br />Base: enkel indien van een respondent verwacht wordt dat hij/zij overuren doet <br />
 43. 43. 1.<br />2.<br />80% van de werknemers zegt stress te ervaren op zijn werk.<br />18% van de privé-werknemers heeft het gevoel dat men heel hard moet werken. Bij de overheid is dit slechts 12%.<br />
 44. 44. 4.<br />5.<br />6.<br />Bijna één op twee overheidswerknemers zegt dat er een nine-to-five cultuur heerst, bij de privé is dit één op drie.<br />Zowel bij de overheid als de privé is 86% van de werknemers bereid om meer uren te presteren als hem/haar dit gevraagd wordt.<br />In de privé sector wordt van 50% van de werknemers verwacht dat men overuren doet. Bij de overheid is dit 37%.<br />
 45. 45. 7.<br />8.<br />Bij de overheid krijgt 70% recuperatieverlof als compensatie voor de overuren en wordt 6% uitbetaald.<br />Bij de privé krijgt 51% recuperatieverlof als compensatie voor de overuren en wordt 17% uitbetaald.<br />40% van de werknemers in de privé-sector worden niet betaald voor overuren.<br />Bij de overheid is dit bij 1 op 4.<br />
 46. 46. 46<br />03/05/2010<br />4. LOON – & PRESTATIEMANAGEMENT<br />
 47. 47. 47<br />Er is nagenoeg geen verschil tussen de overheid en privé-sector op vlak van bruto maandloon.<br />03/05/2010<br />“Bij de overheid verdien je minder.”<br />“In welke van de volgende categorieën situeert je bruto maandloon zich?”<br />Overheid<br />(N=5943)<br />Privé<br />(N=5006)<br />
 48. 48. In de categorie 30 tot 49 jaar ligt het bruto maandloon hoger in de privé sector.<br />03/05/2010<br />48<br />Overheid<br />Privé<br />“In welke van de volgende categorieën situeert je bruto maandloon zich?”<br />
 49. 49. In de privé-sector werkt men meer met extralegale voordelen om te verlonen.<br />03/05/2010<br />49<br />“Heb je in je loonpakket nog extralegale voordelen (maaltijdcheques, gsm, groepsverzekering,...)?”<br />Overheid<br />(N=5943)<br />Privé<br />(N=5006)<br />-24% <br />
 50. 50. 50<br />Overheid en privé kiezen voor andere type van extra legale voordelen.<br />03/05/2010<br />Overheid<br />(N=3451)<br />Privé<br />(N=3954)<br />“Welke van volgende extralegale voordelen heb je?”<br />%<br />%<br />Base: enkel indien extralegale voordelen<br />
 51. 51. 51<br />Er is geen verschil tussen beide sectoren qua tevredenheid met hun totale loonpakket.<br />03/05/2010<br />“Hoe tevreden ben je met je totale loonpakket?”<br />Overheid<br />(N=5943)<br />Privé<br />(N=5006)<br />
 52. 52. 52<br />Bij de Franstaligen is men een stuk minder tevreden met hun totale loonpakket<br />03/05/2010<br />“Hoe tevreden ben je met je totale loonpakket?”<br />Overheid<br />Privé<br />
 53. 53. 53<br />75% heeft de ambitie om te groeien in hun job, maar bij slechts 30% is er kans op promotie in de huidige functie.<br />03/05/2010<br />Overheid<br />(N=5943)<br />Privé<br />(N=5006)<br />“In welke mate ga je akkoord met onderstaande uitspraken?”<br />
 54. 54. 54<br />Bij de Franstaligen heeft men meer kans op promotie, en meer ambitie om door te groeien in zijn job.<br />03/05/2010<br />“In welke mate ga je akkoord met onderstaande <br />uitspraken?”<br />Overheid NL<br />(N=4570)<br />Overheid FR<br />(N=1373)<br />
 55. 55. 55<br />Bij de Franstaligen heeft men meer ambitie om door te groeien in zijn job.<br />03/05/2010<br />“In welke mate ga je akkoord met onderstaande <br />uitspraken?”<br />Privé NL<br />(N=4131)<br />Privé FR<br />(N=875)<br />
 56. 56. 56<br />Ongeveer de helft wil binnen de twee jaar doorgroeien. <br />03/05/2010<br />“Binnen welke termijn zou je willen doorgoeien binnen je job?”<br />Overheid<br />(N=5943)<br />Privé<br />(N=5006)<br />Base: enkel indien ambitie om door te groeien in zijn/haar job<br />
 57. 57. Zowel bij overheid als privé krijgt één op twee een (half-)jaarlijkse evaluatie.<br />03/05/2010<br />57<br />Overheid<br />(N=5943)<br />Privé<br />(N=5006)<br />“Word je (half-)jaarlijks geëvalueerd in je huidige job?”<br />Overheid<br />(N=3301)<br />Privé<br />(N=2837)<br />“Worden er concrete resultaatsgebieden en doelstellingen vooropgesteld?”<br />
 58. 58. Bij de Franstaligen wordt er bij de overheid minder geëvalueerd.<br />03/05/2010<br />58<br />Overheid FR<br />(N=1373)<br />Overheid NL<br />(N=4570)<br />“Word je (half-)jaarlijks geëvalueerd in je huidige job?”<br />Overheid FR<br />(N=647)<br />Overheid FR<br />(N=2654)<br />“Worden er concrete resultaatsgebieden en doelstellingen vooropgesteld?”<br />
 59. 59. Ook in de privé-sector bij de Franstaligen wordt men iets minder geëvalueerd.<br />03/05/2010<br />59<br />Privé NL<br />(N=4131)<br />Privé FR<br />(N=469)<br />“Word je (half-)jaarlijks geëvalueerd in je huidige job?”<br />Privé NL<br />(N=2368)<br />Privé FR<br />(N=469)<br />“Worden er concrete resultaatsgebieden en doelstellingen vooropgesteld?”<br />
 60. 60. Één op vier privé-werknemers verdient meer als hij of zij beter presteert. Bij de overheid is dit slechts 4%<br />03/05/2010<br />60<br />“Verdien je meer als je beter presteert (bonus)?”<br />Overheid<br />(N=5943)<br />Privé<br />(N=5006)<br />
 61. 61. 1 op 3 werknemers in de privé krijgen geen opleidingskansen bij de huidige werkgever.<br />03/05/2010<br />61<br />“Krijg je opleidingskansen bij je huidige werkgever?”<br />Overheid<br />(N=5943)<br />Privé<br />(N=5006)<br />- 21%<br />
 62. 62. 62<br />Bij de privé-sector wordt er meer gebruik gemaakt van ‘klein verlet’. bij de overheid wordt er meer gebruik gemaakt van ‘verlof om dwingende redenen’.<br />“Van welke van onderstaande arbeidsduurverminderende maatregelen heb <br />je reeds gebruik gemaakt?”<br />%<br />%<br />03/05/2010<br />Overheid<br />(N=5943)<br />Privé<br />(N=5005)<br />
 63. 63. 63<br />Zowel privé als overheid hebben over het algemeen hier geen probleem mee.<br />03/05/2010<br />“In welke mate was jouw overste hiermee akkoord?”<br />Overheid<br />(N=3408)<br />Privé<br />(N=2728)<br />Base: enkel indien een gebruik gemaakt van minstens 1 maatregel<br />
 64. 64. 64<br />03/05/2010<br />Men heeft het minst problemen met klein verlet.<br />Overheid<br />Privé<br />“In welke mate was jouw overste hiermee akkoord?”<br />Klein verlet<br />(N=848)<br />Klein verlet<br />(N=1311)<br />Omschakelen deeltijdswerk<br />(N=650)<br />Omschakelen deeltijdswerk<br />(N=291)<br />Moederschapsverlof<br />(N=1023)<br />Verlof om dwingende redenen (N=942)<br />Tijdskrediet/<br />loopbaanonderbreking (N=886)<br />Verlof om dwingende redenen (N=280)<br />Moederschapsverlof<br />(N=655)<br />Tijdskrediet/<br />loopbaanonderbreking (N=564)<br />Base: enkel indien een gebruik gemaakt van minstens 1 maatregel<br />
 65. 65. 1.<br />2.<br />3.<br />Bij de privé heeft drie op vier werknemers extra legale voordelen in zijn loonpakket. Bij de overheid is dit slechts bij de helft.<br />Op vlak van bruto maandloon is er geen verschil tussen overheid en privé.<br />Er is weinig verschil tussen overheid en privé wat betreft de (half)jaarlijkse evaluatie en concrete doelstellingen die hiermee gepaard gaan.<br />
 66. 66. 4.<br />5.<br />6.<br />In de privé-sector krijgt 30% geen opleidingskansen. In de overheidssector is dit slechts 9%.<br />25% van de privé-werknemers verdient meer als hij beter presteert. Bij de overheid is dit slechts 4%<br />Bij de overheid heeft 12% reeds gebruik gemaakt van deeltijds werk. In de privé-sector is dit slechts 6%. <br />
 67. 67. 67<br />03/05/2010<br />5. OVERHEID / PRIVÉ<br />
 68. 68. 68<br />Meer dan de helft van de werknemers in de overheidsector komt uit de privé-sector. Slecht 12% maakt de overstap van de overheid naar de privé.<br />03/05/2010<br />“Heb je ooit een overstap van overheid naar privé gedaan?”<br />“Heb je ooit een overstap van privé naar overheid gedaan?”<br />Overheid<br />(N=5943)<br />Privé<br />(N=5006)<br />
 69. 69. 69<br />Er is weinig verschil tussen Nederlandstaligen en Franstaligen.<br />03/05/2010<br />“Heb je ooit een overstap van overheid naar privé gedaan?”<br />“Heb je ooit een overstap van privé naar overheid gedaan?”<br />Overheid<br />Privé<br />
 70. 70. 70<br />Meer mensen uit de privé hebben de overstap naar de overheid overwogen dan omgekeerd.<br />03/05/2010<br />“Heb je ooit overwogen in overheid te gaan werken?”<br />“Heb je ooit overwogen in privé gaan werken?”<br />Privé<br />(N=4409)<br />Overheid<br />(N=2665)<br />Base: enkel indien geen overstap gemaakt<br />
 71. 71. 71<br />Werkzekerheid is de belangrijkste reden over te stappen van privé naar overheid.<br />03/05/2010<br />Naar Overheid<br />(N=3278)<br />Naar Privé<br />(N=597)<br />“Wat was voor jou de belangrijkste reden om deze overstap te maken ?”<br />%<br />%<br />Base: enkel indien een overstap gemaakt<br />
 72. 72. 72<br />Jobinhoud weegt veel meer door bij de keuze van de werknemer bij de Nederlandstaligen.<br />Naar Privé<br />“Wat was voor jou de belangrijkste reden om deze overstap te maken ?”<br />Naar Overheid<br />%<br />%<br />03/05/2010<br />Base: enkel indien een overstap gemaakt<br />
 73. 73. 73<br />Werkzekerheid is de belangrijkste reden de overstap van privé naar overheid te overwegen. Maar ook werkuren en aantal vakantiedagen zijn een aantrekkelijke factor.<br />03/05/2010<br />Overheid<br />(N=1185)<br />Privé<br />(N=2405)<br />“Wat was voor jou de belangrijkste reden om deze overstap te overwegen?”<br />%<br />%<br />Base: enkel indien een overstap overwogen<br />
 74. 74. 74<br />03/05/2010<br />Privé<br />Overheid<br />“Wat was voor jou de belangrijkste reden om deze overstap te overwegen?”<br />%<br />%<br />Base: enkel indien een overstap overwogen<br />
 75. 75. 75<br />Meer dan de helft denkt zijn functie ook te kunnen uitoefenen in de privé/overheid.<br />03/05/2010<br />“Denk je dat er bij de overheid / in de privé de functie bestaat <br />gelijkaardig aan diegene die je nu hebt?”<br />Overheid<br />(N=5943)<br />Privé<br />(N=5006)<br />
 76. 76. 76<br />03/05/2010<br />“Denk je dat er bij de overheid / in de privé de functie bestaat <br />gelijkaardig aan diegene die je nu hebt?”<br />Overheid<br />Privé<br />
 77. 77. 77<br />45% van de ambtenaren voelen zich heel zeker van hun job, in de privé-sector is dit slechts 20%.<br />03/05/2010<br />“De overheid biedt werkzekerheid.”<br />“In welke mate voel je je zeker van je job?”<br />Overheid<br />(N=5943)<br />Privé<br />(N=5006)<br />
 78. 78. 97% van de statutaire ambtenaren voelt zich zeker van zijn job.<br />03/05/2010<br />78<br />Overheid<br />Privé<br />“In welke mate voel je je zeker van je job?”<br />
 79. 79. 79<br />Bij de Franstaligen in de privé voelt men zich een stuk minder zeker in zijn job dan bij de Nederlandstaligen.<br />03/05/2010<br />“In welke mate voel je je zeker van je job?”<br />Overheid<br />Privé<br />
 80. 80. 80<br />98% vindt werkzekerheid belangrijk<br />03/05/2010<br />“In welke mate vind je werkzekerheid belangrijk?”<br />Overheid<br />(N=5943)<br />Privé<br />(N=5006)<br />
 81. 81. 81<br />20 % van de “overheidsmedewerkers” zien hun persioen zeer rooskleurig in. Bij de privé-sector is dit slechts 6%<br />03/05/2010<br />“Ambtenaren hebben een goed pensioen”<br />“Wat vind je van je pensioenperspectief?”<br />Overheid<br />(N=5943)<br />Privé<br />(N=5006)<br />
 82. 82. 82<br />Bij de overheid zijn de Franstaligen veel pessimistischer over hun pensioen.<br />03/05/2010<br />“Wat vind je van je pensioenperspectief?”<br />Overheid<br />Privé<br />
 83. 83. 83<br />Bijna 90% van de privé-werknemers vindt het verschil te groot tussen de pensioenen van privé- en overheidswerknemers<br />03/05/2010<br />Overheid<br />(N=5943)<br />Privé<br />(N=5006)<br />“In welke mate ga je akkoord met onderstaande uitspraken?”<br />
 84. 84. 84<br />03/05/2010<br />Overheid FR<br />(N=1373)<br />Overheid NL<br />(N=4570)<br />“In welke mate ga je akkoord met onderstaande uitspraken?”<br />
 85. 85. 85<br />03/05/2010<br />Privé FR<br />(N=875)<br />Privé NL<br />(N=4131)<br />“In welke mate ga je akkoord met onderstaande uitspraken?”<br />
 86. 86. 86<br />De helft van de werknemers uit de privé-sector zegt dat “statutair ambtenaar” mag verdwijnen. <br />03/05/2010<br />“Vind je dat statutair/vastbenoemd ambtenaar zou moeten verdwijnen?”<br />Overheid<br />(N=5943)<br />Privé<br />(N=5006)<br />
 87. 87. Hoe hoger de functie in de privé, hoe meer men vindt dat dit statuut moet verdwijnen<br />03/05/2010<br />87<br />Overheid<br />Privé<br />“Vind je dat statutair/vastbenoemd ambtenaar zou moeten verdwijnen?”<br />
 88. 88. 88<br />Bij de Franstaligen zijn er meer voorstanders voor dit statuut.<br />03/05/2010<br />“Vind je dat statutair/vastbenoemd ambtenaar zou moeten verdwijnen?”<br />Overheid<br />Privé<br />
 89. 89. 89<br />51% van de privé-werknemers vindt dat een statutair ambtenaar niet past binnen een flexibel personeelsbeleid<br />03/05/2010<br />“Vind je dat statutair/vastbenoemd ambtenaar past binnen een flexibel personeelsbeleid?”<br />Privé<br />(N=5006)<br />Overheid<br />(N=5943)<br />
 90. 90. Enkel de statutaire ambtenaren zelf vinden dat hun statuut past binnen een flexibel personeelsbeleid.<br />03/05/2010<br />90<br />Overheid<br />Privé<br />“Vind je dat statutair/vastbenoemd ambtenaar past binnen een flexibel personeelsbeleid?”<br />
 91. 91. 91<br />In Vlaanderen is men er minder van overtuigd dat een vaste benoeming past binnen een flexibel personeelsbeleid<br />03/05/2010<br />“Vind je dat dit statuut past binnen een flexibel personeelsbeleid?”<br />Overheid<br />Privé<br />
 92. 92. 92<br />61% van de privé-werknemers vindt dat dit statuur een negatieve invloed heeft op iemands prestaties<br />03/05/2010<br />“In welke mate denkt je dat dit statuut een effect heeft op iemands prestaties?”<br />Overheid<br />(N=5943)<br />Privé<br />(N=5006)<br />
 93. 93. 93<br />In Vlaanderen is men er meer van overtuigd dat een vaste benoeming een negatief effect heeft op de prestaties.<br />03/05/2010<br />“In welke mate denkt je dat dit statuut een effect heeft op iemands prestaties?”<br />Overheid<br />Privé<br />
 94. 94. 94<br />Één op drie is bereid zijn statuut in te ruilen voor een hoger loonpakket.<br />03/05/2010<br />“Zou je dit statuut inruilen tegen één of andere vorm van compensatie?”<br />Overheid<br />(N=3144)<br />Base: enkel indien een statutair ambtenaar<br />
 95. 95. 95<br />Zowel in bij de Nederlandstaligen als de Franstaligen is één op drie bereid zijn statuut in te ruilen voor een hoger loon.<br />03/05/2010<br />“Zou je dit statuut inruilen tegen één of andere vorm van compensatie?”<br />Overheid<br />Base: enkel indien een statutair ambtenaar<br />
 96. 96. De belangrijkste reden waarom sommige ambtenaren vast benoemd worden, is volgens de meerderheid omdat men geslaagd is voor een examen.<br />03/05/2010<br />96<br />“Weet je waarom (sommige) ambtenaren vastbenoemd worden?”<br />Overheid<br />(N=5943)<br />Privé<br />(N=5006)<br />
 97. 97. “Overheidsmedewerker” zou een goed alternatief zijn voor “ambtenaar”<br />03/05/2010<br />97<br />“Stel dat men de term “ambtenaar” zou vervangen. Wat zou volgens jou een goed alternatief zijn?"<br />Overheid<br />Privé<br />
 98. 98. Ook de privé-sector geeft “overheidsmedewerker” als alternatief.<br />03/05/2010<br />98<br />“Stel dat men de term “ambtenaar” zou vervangen. Wat zou volgens jou een goed alternatief zijn?"<br />Privé<br />
 99. 99. De overheidssector geeft “overheidsmedewerker” ook als alternatief, maar ambtenaar mag ook blijven.<br />03/05/2010<br />99<br />“Stel dat men de term “ambtenaar” zou vervangen. Wat zou volgens jou een goed alternatief zijn?"<br />Overheid<br />
 100. 100. 1.<br />2.<br />3.<br />Voor 42% van de overheidswerknemers was werkzekerheid is de belangrijkste reden om naar de overheid over te stappen. Voor 21% van de privé-werknemers was jobinhoud is de belangrijkste reden om over te stappen naar de privé.<br />Meer dan de helft van de werknemers in de overheidsector komt uit de privé-sector. Slecht 12% heeft de overstap van de overheid naar de privé gemaakt.<br />Voor 31% van de overheidswerknemers is loon de belangrijkste reden om de overstap naar de privé te overwegen.<br />Voor 31% van de privé-werknemers is werkzekerheid de belangrijkste reden om te veranderen naar de overheid.<br />
 101. 101. 4.<br />5.<br />Zowel overheid- als privé- werknemers hechten veel belang aan werkzekerheid (meer dan 95%).<br />45% van de ambtenaren voelt zich heel zeker van zijn job, tegenover 20% in de privé.<br />Toch is er binnen de overheid een groot verschil. Bij de statutaire ambtenaar is dit 58% tegenover 28% bij de contractuele ambtenaar.<br />
 102. 102. 6.<br />7.<br />8.<br />97% van de privéwerknemers vindt het verschil tussen pensioenen van privéwerknemers en ambtenaren te groot.<br />20 % van de ‘overheidsmedewerkers’ zien hun persioenperspectief zeer goed in. <br />Bij de privé-sector is dit slechts 6%<br />83% van de privéwerknemers vindt dat beide sectoren hetzelfde pensioen zouden moeten ontvangen.<br />
 103. 103. 9<br />10<br />11<br />12<br />Voor 48% van de privé-werknemers mag het statuut verdwijnen.<br />70% van het hoger kader in de privé sector is voor een verdwijning van het statuut.<br />Voor 26% van de overheidswerknemers mag het statuut ‘statutaire ambtenaar’ verdwijnen.<br />Bij de contractuele ambtenaar is dit 40% tegenover 14% bij de statutaire ambtenaar.<br />Bij de privéwerknemers denkt 61% dat een vaste benoeming een negatieve invloed heeft op de prestaties.<br />Bij de overheidswerknemers denkt 67% dat een vaste benoeming een positieve invloed heeft op de prestaties.<br />Bijna de helft van de ambtenaren is bereid zijn statuut in te ruilen tegen een hoger loon of andere extra legale voordelen.<br />
 104. 104. 104<br />Questions?<br />Stijn De Rammelaere - Tim Desmet<br />0473/444.882 – 0473/444.905<br />stijn.derammelaere@profacts.be<br />brigitte.ghys@profacts.be<br />Contact:<br />Profacts BVBA<br />Eedstraat 31A<br />9810 Eke, Belgium<br />Web: www.profacts.be<br />E-mail: info@profacts.be<br />Tel.: +32(0)9/244.06.74<br />Fax: +32(0)9/237.27.31<br />03/05/2010<br />

×