15 de maig de 2013Xarxes Socials iPoliciaConstruir una pàgina Facebookper a una organització policialJoan Brull
Presentació• De l’estudi d’algunes pàgines públiques d’organitzacionspolicials a Facebook i de la opinió d’alguns experts,...
• D’entrada, cal dissenyar una estratègia comunicativa que fixiels objectius a assolir. Un text marc que justifiqui la pre...
ESTRATÈGIA, COORDINACIÓ IPLANIFICACIÓ• La coordinació i bona entesa entre el grup administradoresdevindrà una de les claus...
• Una bona planificació ha de facilitar la gestió temporal decontinguts i, a mida que l’organització es va assentant a lax...
• L’actualitat ha de liderar la planificació de continguts, acotadaper una freqüència mitjana de publicació d’entre 2 i 4 ...
• Fidelitzar l’usuari, tant el client intern com extern, no resultauna tasca fàcil, d’entrada, sense generar un plus de qu...
CONTINGUTS• Si bé és cert que resulta aconsellable que els administradors esvalguin dels diferents recursos que ofereixen ...
CONTINGUTS• Especial cura cal tenir amb, d’una banda, els drets depropietat intel·lectual, i de l’altra, els de la pròpia ...
CONTINGUTS• Cal valorar tots els detalls abans de publicar res per evitarinterpretacions errònies que perjudiquin el perfi...
CONTINGUTS• La redacció de les publicacions han de tenir ben presents lesnormes bàsiques de netiqueta, una manera de trans...
CONTINGUTS• El pes creixement de la xarxa social Twitter en algunesorganitzacions i la facilitat d’incorporar els seus con...
INTERACCIÓ• L’esperit de les xarxes socials es basa en la interacció(feedback) entre usuaris, premissa bàsica que aconsell...
INTERACCIÓ• Cal tenir paciència amb les usuaris i no entrar endiscussions improductives. Els ‘trolls’ no han de preocupar,...
• Per millorar l’entorn de parti-cipació a la pàgina algunsperfils policials disposend’un espai on han previstpautes o con...
PROMOCIÓ• La millor manera i més comuna de promocionar la pàgina ésafegir un ‘like box’ o, com a mínim, una icona amb el l...
• Una forma de publicitar la pàgina, es basa en configurar lasignatura de l’adreça de correu electrònic del/sadministrador...
Policia de Catalunya a Facebook (I)
Policia de Catalunya a Facebook (II)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Curs "Xarxes socials i policia": Construir una pàgina Facebook per a una organització policial

304 views
182 views

Published on

Aquest document esquematitza part d’aquells continguts del curs ‘Xarxes socials i policia’, a l'Institut Català d'Estudis de Seguretat, que s’imparteix en línia del 29/04/13 al 17/05/13.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
304
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Curs "Xarxes socials i policia": Construir una pàgina Facebook per a una organització policial

 1. 1. 15 de maig de 2013Xarxes Socials iPoliciaConstruir una pàgina Facebookper a una organització policialJoan Brull
 2. 2. Presentació• De l’estudi d’algunes pàgines públiques d’organitzacionspolicials a Facebook i de la opinió d’alguns experts, en aquestdocument es plasmen, en format de conclusions, aquellesqüestions bàsiques que s’han considerat a valorar per un cospolicial que es plantegi obrir una pàgina en aquesta xarxasocial.• Les pautes s’han dividit en 4 blocs:• Estratègia, coordinació i planificació• Continguts• Interacció• PromocióJoanBrull-15demaigde20132
 3. 3. • D’entrada, cal dissenyar una estratègia comunicativa que fixiels objectius a assolir. Un text marc que justifiqui la presènciade la organització a Facebook i que permeti conèixer ambantel·lació allò que es vol publicar i com es pretén publicar. Unposicionament que ha d’incloure uns principis bàsics que hande regir aquesta participació virtual, amb més raó encara si elcanal acaba essent gestionat per un grup de persones,característica comuna a nombroses organitzacions policials.JoanBrull-15demaigde20133ESTRATÈGIA, COORDINACIÓ IPLANIFICACIÓ
 4. 4. ESTRATÈGIA, COORDINACIÓ IPLANIFICACIÓ• La coordinació i bona entesa entre el grup administradoresdevindrà una de les claus de l’èxit d’aquesta presència 2.0.Tot i que els continguts publicables es plantegin sobre la basedel treball grupal i existeixin diversos publicadors, el perfilcorporatiu ha de seguir una sintonia per no mostrarpúblicament descoordinació o descurança en la gestió delcanal. Prèviament, les pautes de la organització hauran estatben definides i consensuades, cosa que farà indetectable elpublicador real del post. Això no treu que part de la riquesa decontinguts provinguin de petits detalls aportats pels diferentsredactors de les diverses publicacions.JoanBrull-15demaigde20134
 5. 5. • Una bona planificació ha de facilitar la gestió temporal decontinguts i, a mida que l’organització es va assentant a laxarxa, l’increment de la difusió viral de les publicacions. Aixòsignifica que al mur s’hi ha de plasmar tot allò que laorganització vol transmetre als usuaris però amb unesdirectrius prefixades de desconcentració, o sigui, deixantespais temporals entre publicacions. Són diverses lesorganitzacions que coincideixen en apostar per unespublicacions distribuïdes, diàriament, en franges horarissimilars. Aquesta pauta no deixa de ser una manera indirectad’informar als seguidors quan disposaran de nous continguts.JoanBrull-15demaigde20135ESTRATÈGIA, COORDINACIÓ IPLANIFICACIÓ
 6. 6. • L’actualitat ha de liderar la planificació de continguts, acotadaper una freqüència mitjana de publicació d’entre 2 i 4 postsper dia per poder mantenir el perfil actualitzat. Una xifra queha de condicionar indirectament als administradors ja que laqualitat de les publicacions prima a la quantitat. En aquestsentit, s’aconsella adequar aquest ritme de publicació a lesdimensions del propi cos policial i de la seva comunitat. El fetde nodrir diàriament la pàgina permet mantenir l’interès delsseguidors i, de retruc, augmenta la viralitat dels posts. Publicarindiscriminadament pot fer que els usuaris identifiquin la pàginacom a no desitjada.JoanBrull-15demaigde20136CONTINGUTS
 7. 7. • Fidelitzar l’usuari, tant el client intern com extern, no resultauna tasca fàcil, d’entrada, sense generar un plus de qualitat.Tenint en compte això, cal apostar principalment per unscontinguts útils per la ciutadania i fugir d’una estratègia quepivoti en l’autopropaganda. Cal aportar valor afegit a lesnotícies sobre operatius policials per millorar la usabilitat il’atractiu d’aquests continguts. Unes publicacions que hande captar l’interès de l’usuari i generar-li certa necessitat deconsultar, periòdicament, la pàgina per poder acomplir la tascapreventiva o pedagògica que es pretén.JoanBrull-15demaigde20137CONTINGUTS
 8. 8. CONTINGUTS• Si bé és cert que resulta aconsellable que els administradors esvalguin dels diferents recursos que ofereixen les pàginesFacebook a l’hora de fer arribar uns continguts concrets alsusuaris, l’actual format d’aquests entorns invita a l’ús dematerial gràfic en detriment del text. En nombroses pàgines espot observar com la seva visibilitat, atractiu i viralitat augmentensi les publicacions resulten breus, properes i acompanyenimatges o vídeos.JoanBrull-15demaigde20138
 9. 9. CONTINGUTS• Especial cura cal tenir amb, d’una banda, els drets depropietat intel·lectual, i de l’altra, els de la pròpia imatge. Agrans trets, pel que fa a la pròpia imatge, els administradorspoden publicar fotografies amb dos objectius ben concrets: lesque pretenen mostrar l’activitat d’una unitat/especialitat o béaquelles que s’inclinen a transmetre proximitat. En el primercas, l’opció més pròpia tendiria al difuminat dels rostres, tot alcontrari que en el segon supòsit, previ consentiment del’interessat. Això significa que cal valorar cada cas per podertrobar un equilibri entre la transmissió de proximitat i les raonsde seguretat personal o de la pròpia organització.JoanBrull-15demaigde20139
 10. 10. CONTINGUTS• Cal valorar tots els detalls abans de publicar res per evitarinterpretacions errònies que perjudiquin el perfil i, de retruc, laorganització. La posició que pot ocupar la policia a la xarxaaconsella ser prudent i meditar bé allò que es preténtransmetre. Una publicació mal interpretada pot tenir tant o mésressò que una nota de premsa, per tant, s’ha d’estar atent en laredacció i a tot tipus de detalls per evitar malentesos en elsusuaris o que informants malintencionats puguin donar la voltaa l’esperit del que es procurava. En tot cas, si una publicaciógenera un conflicte, malgrat la prudència del publicador, aquests’haurà d’encarar i gestionar ja que la inactivitat o bé el silencipoden arribar a ser contraproduents.JoanBrull-15demaigde201310
 11. 11. CONTINGUTS• La redacció de les publicacions han de tenir ben presents lesnormes bàsiques de netiqueta, una manera de transmetre alsusuaris que la organització s’adapta al llenguatge propi de lesxarxes socials. Exemples clars els trobem, d’una banda, en elfet d’escriure, preferentment, en minúscules, ja que lesmajúscules sovint s’han identificat al fet d’estar cridant, o, del’altra, en emprar un llenguatge més aviat proper i lluny delsformalismes d’un web o una nota de premsa per escurçardistàncies amb la resta d’usuaris.JoanBrull-15demaigde201311
 12. 12. CONTINGUTS• El pes creixement de la xarxa social Twitter en algunesorganitzacions i la facilitat d’incorporar els seus continguts viaaplicació a la pàgina Facebook pot dur a interferir en la bonagestió de la pàgina. Tot i que s’aconsella unir ambduesplataformes, i que l’usuari amb un clic pugui llegir les piuladesde la mateixa organització, no resulta adequat que el mur de lapàgina s’alimenti automàticament de piulades. Tal com preveula Generalitat en la seva ‘Guia d’usos i estils’ la redacció de lesdues eines és diferent: ‘A Twitter es fan servir etiquetes i se citasovint a altres usuaris, de manera que si s’indiqués el contingutpodria quedar descontextualitzat.’JoanBrull-15demaigde201312
 13. 13. INTERACCIÓ• L’esperit de les xarxes socials es basa en la interacció(feedback) entre usuaris, premissa bàsica que aconsella,segons els recursos humans de la organització, contestar totsaquells comentaris que plantegin dubtes o inquietuds. Per quèel cos policial pugui esdevenir una policia regida sota elparaigües del concepte Web 2.0, i que els usuaris la copsinpropera, útil i transparent, cal que ofereixi aquest serveid’atenció ciutadana. Això significa que ha d’informar deqüestions d’interès social, respondre aquelles preguntes que seli plantegin i acceptar les queixes. També ha de valorar lessuggerències que se li facin, això li permetrà orientar-se capaquells interessos comuns dels seus usuaris.JoanBrull-15demaigde201313
 14. 14. INTERACCIÓ• Cal tenir paciència amb les usuaris i no entrar endiscussions improductives. Els ‘trolls’ no han de preocupar,Facebook no només possibilita amagar o esborrar missatgesque l’administrador cregui que poden pertorbar el bon clima ifuncionament de la pàgina sinó també permet bloquejarusuaris que publiquin comentaris no desitjats una vegada reral’altra. Cal preveure que hi ha usuaris que únicament busquenprotagonisme i contaminar la pàgina d’una manera o altra, enaquest cas, el millor resulta evitar caure en el seu parany si elcos policial no vol perdre credibilitat davant la resta d’usuaris.JoanBrull-15demaigde201314
 15. 15. • Per millorar l’entorn de parti-cipació a la pàgina algunsperfils policials disposend’un espai on han previstpautes o condicions d’ús.JoanBrull-15demaigde201315
 16. 16. PROMOCIÓ• La millor manera i més comuna de promocionar la pàgina ésafegir un ‘like box’ o, com a mínim, una icona amb el logotip deFacebook al web i que quan el visitant hi cliqui l’enllacidirectament amb el mur de la pàgina. S’aposta per un espaique ha de ser fàcilment visible per qualsevol usuari del web.Cal permetre a qui consulti el web la millora del coneixementde la organització, oferir-li la porta a un ventall més ampli depossibilitats si es planteja seguir l’activitat de la policia a travésde totes aquelles plataformes virtuals on la organització tinguipresència.JoanBrull-15demaigde201316
 17. 17. • Una forma de publicitar la pàgina, es basa en configurar lasignatura de l’adreça de correu electrònic del/sadministrador/s afegint-hi l’enllaç directe a la pàgina Facebook• Les xerrades que la organització imparteix en diversos àmbitsesdevenen una bona manera de fer difusió de la presènciad’aquesta a les xarxes socials i invitar a la ciutadania al seuseguiment. Uns col·loquis vinculats amb la transmissió deconsells de seguretat que amb els perfils 2.0 permeten oferir al’audiència una línia continuista amb aquells consells deseguretat que se li han tramès a la trobada presencial.JoanBrull-15demaigde201317PROMOCIÓ
 18. 18. Policia de Catalunya a Facebook (I)
 19. 19. Policia de Catalunya a Facebook (II)

×