กรณฑ์ที่สอง

15,039
-1

Published on

1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
15,039
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
297
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กรณฑ์ที่สอง

  1. 1. กรณฑ์ที่สอง ชุดที่ 1จงทาให้อยู่ในรูปผลสาเร็จ 1. 24 ……………………………………………………….. 2. 75 ……………………………………………………….. 3. 48 ……………………………………………………….. 4. 98 ……………………………………………………….. 5. 8  18 ……………………………………………………….. 6. 2 2  3 ……………………………………………………….. 7. 7  343 ……………………………………………………….. 8.  3   5 3 ……………………………………………………….. 2 9. 4 1  1 ……………………………………………………….. 3 12 10.  4 12  4 ……………………………………………………….. 3 11. 0 . 49  0 . 04 ……………………………………………………….. 12. 225  169 ……………………………………………………….. 13.  13 17  1 ……………………………………………………….. 17 14. 4 12  27 ……………………………………………………….. 15. 2 32 ……………………………………………………….. 3 36 16. 6  18 ……………………………………………………….. 5 72 17. 21 392 ……………………………………………………….. 8 98 18. 32  5 5  2 10 ………………………………………………………... 19. 2 15  9 35 ……………………………………………………….. 3 7 4 18 20. 48  12  300 ……………………………………………………….. 21. 2 5  180  54 ……………………………………………………….. 22. 5 28 ……………………………………………………….. 3 21
  2. 2. กรณฑ์ที่สอง ชุดที่ 2จงทาให้อยู่ในรูปผลสาเร็จ 1. 2 8  72  50 ……………………………………………………….. 2. 0 .36  0 .01 ……………………………………………………….. 3.  12 11  1 ……………………………………………………….. 11 4.  6 20  5 ……………………………………………………….. 4 5. 3 27  4 48  125 ……………………………………………………….. 6. 7 2  8 2 ……………………………………………………….. 7. 3 5  4 5 ……………………………………………………….. 8. 5 3  4 3 ……………………………………………………….. 9. 6 7  9 7 ……………………………………………………….. 10. 12  48 ……………………………………………………….. 11. 2 8  2  32 ……………………………………………………….. 12. 108  243  6 3 ……………………………………………………….. 13. 125  7 5  45 ……………………………………………………….. 14. 8 6  6 ……………………………………………………….. 15. 1 3 1 3 1 3 ……………………………………………………….. 4 2 12 16. 7  5  3  4 5 ……………………………………………………….. 17.  5  2 13  2  13 ……………………………………………………….. 18. 5  2 6  3 5  6 ………………………………………………………... 19. 17  3 11  18  11 ……………………………………………………….. 20. 20  24  180  54 ……………………………………………………….. 21. 10 2 10  3  ……………………………………………………….. 22. 5 3 5  2  ……………………………………………………….. 23. 3  18  2  ……………………………………………………….. 24. 6  18  5  ……………………………………………………….. 25. 7  7  28  14  ………………………………………………………..
  3. 3. กรณฑ์ที่สอง ชุดที่ 3จงทาให้อยู่ในรูปผลสาเร็จ 1. 5  5  45  10  ……………………………………………………….. 2. 3 6 2 2  ……………………………………………………….. 3. 5 8  3 3  ……………………………………………………….. 4. 2 5 3 10  ……………………………………………………….. 5.  4 6 3 3  ……………………………………………………….. 6. 3 5  2  ……………………………………………………….. 7. 7 3  7  ……………………………………………………….. 8. 3 4  6  ……………………………………………………….. 9. 2 5  18  ……………………………………………………….. 10.  3  2  3  1 ……………………………………………………….. 11.  5  2  5  3  ……………………………………………………….. 12. 2 3  1 3  3  ……………………………………………………….. 13. 3 7  12 7  2  ………………………………………………………... 14. 3  5 3  5  ……………………………………………………….. 15. 2 3  2 2 3  2  ……………………………………………………….. 16.  6  2 5  6  2 5  ……………………………………………………….. 17.  5  3  5  3  ……………………………………………………….. 18.  3  2  3  2  ……………………………………………………….. 19.  2 3  10  2 3  10  ……………………………………………………….. 20.  6  7  ……………………………………………………….. 2 ……………………………………………………….. 21. 2  ……………………………………………………….. 2 3 5 ……………………………………………………….. 22. 2  ……………………………………………………….. 2 6 3 ……………………………………………………….. 23. 3   ……………………………………………………….. 2 56 ………………………………………………………..
  4. 4. 24. 2  ……………………………………………………….. 2 11  1 ……………………………………………………….. 25. 5  4  ……………………………………………………….. 2 7 ……………………………………………………….. กรณฑ์ที่สอง ชุดที่ 4จงทาให้อยู่ในรูปผลสาเร็จและตัวส่วนไม่ติดราก 1.  5  3  ……………………………………………………….. 2 ……………………………………………………….. 2. 3 2  2  ……………………………………………………….. 2 ……………………………………………………….. 3. 3 3  2 5  ……………………………………………………….. 2 ……………………………………………………….. 4. 9  5 3  ……………………………………………………….. 2 ……………………………………………………….. 5.  15  2 3  ……………………………………………………….. 2 ……………………………………………………….. 6.  3  2 5  ……………………………………………………….. 2 ……………………………………………………….. 7.  3  5  ……………………………………………………….. 2 ……………………………………………………….. 8.  2 7  8  ……………………………………………………….. 2 ……………………………………………………….. 9. 2 5  7  ……………………………………………………….. 2 ……………………………………………………….. 10. 5  4 7  ……………………………………………………….. 2 ……………………………………………………….. 11. 6  2 3  ……………………………………………………….. 2
  5. 5. ………………………………………………………..12. 3  ……………………………………………………….. 2 22 ………………………………………………………..13. 2  ……………………………………………………….. 2 57 ………………………………………………………...14. 7  ……………………………………………………….. 2 2 3 ……………………………………………………….. 5 6  3 2115. ……………………………………………………….. 3 ………………………………………………………... 3 10  2 1516. ……………………………………………………….. 5 ………………………………………………………... 6 12  8 17. 32 ……………………………………………………….. 2 ………………………………………………………... 90  45  3 1518. ……………………………………………………….. 15 ………………………………………………………... 3 24  108  7 15019. ……………………………………………………….. 3 ………………………………………………………... 2 65  78 20. 117 ……………………………………………………….. 13 ………………………………………………………... ………………………………………………………...21. 1 ……………………………………………………….. 522. 3 ……………………………………………………….. 1023. 5 ………………………………………………………... 2 424. ……………………………………………………….. 17
  6. 6. 25. 5 ……………………………………………………….. 626. 56 ……………………………………………………….. 1427. 18 ……………………………………………………….. 228. 27 ……………………………………………………….. 329. 24 ……………………………………………………….. 330. 54 ……………………………………………………….. 331. 14 ……………………………………………………….. 832. 15 ……………………………………………………….. 2733. 147 ………………………………………………………... 334. 108 ……………………………………………………….. 2735. 15 ……………………………………………………….. 1036. 180 ……………………………………………………….. 837. 9  1 ……………………………………………………….. 2 238. 10  1 ……………………………………………………….. 3 339. 3 1 4 1 ……………………………………………………….. 7 28 ………………………………………………………...40. 2 1 3 1 ……………………………………………………….. 5 20 ………………………………………………………...41. 2 3  18 2 ……………………………………………………….. 2 3 ………………………………………………………...42. 7 8 2 14 ……………………………………………………….. 21 3
  7. 7. ………………………………………………………...43. 1 ……………………………………………………….. 3 2 ………………………………………………………...44. 1 ……………………………………………………….. 52 ………………………………………………………...45. 1 ……………………………………………………….. 2 2 5 ………………………………………………………...46. 1 ……………………………………………………….. 52 6 ………………………………………………………...47. 1 ……………………………………………………….. 3 2 ………………………………………………………...48. 1 ……………………………………………………….. 5 7 ………………………………………………………...49. 3 ……………………………………………………….. 5 2 ………………………………………………………...50. 4 ……………………………………………………….. 3 1 ………………………………………………………...51. 1 ……………………………………………………….. 3 2 ………………………………………………………... 2 152. ……………………………………………………….. 2 1 ………………………………………………………... 353. 5 ……………………………………………………….. 32 ………………………………………………………... 3 2 2 354. ……………………………………………………….. 3 2 2 3 ………………………………………………………..
  8. 8. ……………………………………………………….. 555. 6 ……………………………………………………….. 5 6 ………………………………………………………... ………………………………………………………...56. 252  2 294  12 1 ……………………………………………………….. 6 ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ………………………………………………………..57. 5 147  11 1 7 1 ……………………………………………………….. 3 27 ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. 64 358. ……………………………………………………….. 63 3 ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. 2 33 259. ……………………………………………………….. 52 6 ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. 160. 3 ……………………………………………………….. 3 35 2 3  ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ………………………………………………………..

×