กราฟและการนำไปใช้
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

กราฟและการนำไปใช้

on

 • 11,570 views

 

Statistics

Views

Total Views
11,570
Views on SlideShare
11,570
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
45
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

กราฟและการนำไปใช้ Document Transcript

 • 1. การนาไปใช้ตัวอย่างที่ 1 จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้น้ามันของชาวจังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนสิงหาคม ปี 2547 และราคาน้้ามันเบนซินมีราคาลิตรละ 19 บาท จงตอบค้าถามต่อไปนี้ (1) น้้ามัน 9 ลิตร ราคาเท่าใด (2) เงิน 209 บาท ซื้อน้้ามันได้กี่ลิตรวิธีทา สามารถเขียนกราฟใหม่ได้ดังนี้ (1) ตอบ จากต้าแหน่งแสดงปริมาณน้้ามัน 9 ลิตร ลากเส้นตรงให้ขนานกับแกนตั้งไป ตัดกราฟและจากจุดที่ตัดกราฟลากเส้นตรงขนานแกนนอนไปตัดแกนที่แสดงราคาน้้ามัน เป็นเงิน 171 บาทดังนั้น น้้ามัน 9 ลิตร เป็นราคา 171 บาท
 • 2. (2) ตอบ จากต้าแหน่งแสดงราคาน้้ามัน 209 ลิตร ลากเส้นตรงให้ขนานกับแกนนอนไปตัดกราฟและ จากจุดที่ตัดกราฟลากเส้นตรงขนานแกนตั้งไปตัดที่แกนแสดงจ้านวนน้้ามันเป็นปริมาณ 11 ลิตร ดังนั้น เงิน 209 ลิตร จะซื้อน้้ามันได้ 11 ลิตรตัวอย่างที่ 2 ปล่อยก้อนหินจากดาดฟ้าตึกแห่งหนึ่ง ระยะทางที่ก้อนหินตกจะเปลี่ยนไปตามเวลาดังแสดงด้วยตารางดังนี้ เวลา (วินาที) 0 1 2 3 4 5 6 ระยะทาง (เมตร) 0 5 20 45 80 125 180ความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับระยะทางเขียนเป็นคู่อันดับได้ดังนี้ (0,0), (1,5), (2,20), (3,45), (4,80), (5,125),(6,180) เมื่อน้าคู่อันดับมาเขียนกราฟจะพบว่า ทุกระยะเวลาที่เปลี่ยนไปจะมีระยะทางที่ก้อนหินตกคู่กันเสมอจนกว่าก้อนหินจะตกถึงพื้น เขียนกราฟได้ดังนี้จากกราฟจะพบว่า เมื่อทราบเวลาที่ก้อนหินตกผ่านไปจะหาระยะทางที่ก้อนหินตกได้เสมอหรือถ้าทราบระยะทางที่ก้อนหินตกจะหาเวลาที่ก้อนหินตกได้ เช่นกัน
 • 3. 1. เวลาตั้งแต่ก้อนหินเริ่มตกจนก้อนหินเคลื่อนที่ได้ทาง 60 เมตร ใช้เวลาเท่าไร ตอบ จะพบว่าถ้าลากเส้นตรงจากต้าแหน่ง 60 เมตร ให้ขนานแกนเวลาให้มาตัดเส้นกราฟและลากเส้น ตรงจากจุดที่ตัดกราฟให้ขนานกับแกนระยะทางจะไปตัดแกน เวลาที่ 3.5 วินาที ดังนั้น ก้อนหินตกเคลื่อนที่ได้ของ 60 เมตร เมื่อเวลาผ่านไป 3.5 วินาที2. นับแต่ก้อนหินตกจนเวลาผ่านไป 5 วินาที ก้อนหินเคลื่อนที่ได้นานเท่าไร ตอบ ลากเส้นตรงจากต้าแหน่ง 5 วินาที ให้ขนานแกนระยะทางให้มาตัดเส้นกราฟและลากเส้นตรงจาก จุดที่ตัดกราฟให้ขนานกับแกนเวลาจะไปตัดแกน ระยะทางที่ 125 เมตร ดังนั้น เมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที ก้อนหินจะเคลื่อนที่ได้ 125 เมตรตัวอย่างที่ 3 กราฟแสดงการเดินทางของรถยนต์ ก และรถยนต์ ข บนถนนสายเดียวกัน แสดงได้ดังกราฟ จากกราฟ จะพบว่า(1) รถยนต์ ก ออกเดินทางเมื่อเวลา 6.00 น. ด้วยความเร็วคงที่ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง(2) รถยนต์ ข ออกเดินทางเมื่อเวลา 7.00 น. ด้วยความเร็วคงที่ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง(3) รถยนต์ทั้งสองคันแล่นทันกันเมื่อรถยนต์ ก แล่นไปได้นาน 5 ชั่วโมง(4) รถยนต์ทั้งสองคันแล่นทันกันเมื่อแล่นได้ทาง 400 กิโลเมตร
 • 4. แบบทดสอบทบทวนคำชี้แจง ข้อสอบมี 2 ข้อใหญ่ใช้เวลาในการทา 30 นาที1. จงเติมคาตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง สมการ y = ax+b a b จุดตัดบนแกน Y 2 x  y  3  4x  2y  0 yx4 1 x  y 1 0 2  2y  x  4 3 4x  y  2  0 2 x  2y 10 5x  y  2  0 5 2y  x 1  x  3y 12. กาหนดกราฟของสมการเชิงเส้นเป็นเส้นตรง A , B , C ,D ,E ดังรูปถ้าให้ 7 7y x , y x3 , y   x  3 , y  2 , y  3 เป็นสมการของกราฟข้างต้น จงหา 2 2ว่าเส้นตรงใดเป็นกราฟของสมการใด 8 6 B A E 4 C 2 -10 -5 5 10 -2 D -4 -6 -8
 • 5. 3. จงเขียนกราฟของสมการที่กาหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้โดยใช้แกนคู่เดียวกัน 3x  2 y  3  0 , 5x  y  1  0