• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Pwp secundaria singuerlin 1-2
 

Pwp secundaria singuerlin 1-2

on

 • 642 views

 

Statistics

Views

Total Views
642
Views on SlideShare
639
Embed Views
3

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 3

http://singuerlin.cat 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Pwp secundaria singuerlin 1-2 Pwp secundaria singuerlin 1-2 Presentation Transcript

  • L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA COL·LEGI SINGUERLIN CURS 2011 - 2012
  • L’educació secundària obligatòria dins del sistema educatiu
  • Característiques de la Secundària
   • De caràcter obligatori (12 i 16 anys)
   • Comprèn 4 cursos acadèmics
   • Organitzat en diferents matèries (obligatòries). Oportunitat d’estudiar allò que més atrau a l’alumne (optatives i complementàries).
   • El 4t curs té complementàriament caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral.
   Objectiu interdisciplinari
  • Característiques de la Secundària:
   • Autonomia i responsabilitat
   • Formació en valors : esperit de superació, voluntat, respecte, solidaritat...
   • Puntualitat
   • Entrades i sortides
   • Reutilització de llibres
   • Sortides culturals :
   • -1r trimestre: Arxiu Joan Maragall (tots els cursos).
   • - 2n trimestre: Auditori de Barcelona
   • - un desenvolupament personal sòlid
   • l’adquisició d’ habilitats i de competències culturals i socials relatives a l'expressió i comprensió oral, a l'escriptura, al càlcul,...
   • resoldre problemes de la vida quotidiana .
   • l'autonomia personal , la corresponsabilitat i la interdependència personal
   L’ESO HA DE PERMETRE...
  • Presentació de tutors i professors:
   • Llengua Catalana: Anna Colell (Cap d’Estudis / Tutora 1r ESO) i Verónica Riesgo
   • Llengua Castellana: Bea Campreciós
   • Llengua Anglesa: Marta Tarroja
   • Matemàtiques: Albert Ceña (Tutor de 3r d’ESO)
   • Tecnologia: Albert Ceña
   • C. Socials: Alba Garcia (Tutora de 4t d´ESO) i Anna Colell
  • Presentació de tutors i professors:
   • C. Naturals: Rosa de los Inocentes
   • Educació Física: Jose Luis Barcia (Tutor 2n d’ESO)
   • Visual i Plàstica: Roxana Biglia
   • Música: Judit Padilla
   • Religió: Judit Padilla
  • Estructura dels cursos
   • Primer d’ESO
    • Llengua Catalana i literatura 3h
    • Llengua Castellana i literatura 3h
    • Llengua Estrangera 3h
    • Matemàtiques 3h
    • Ciències de la naturalesa 3h
    • Ciències Socials, Geografia i Història 3h
    • Educació Física 2h
    • Música 3h
    • Tecnologia 2h
    • Religió 2h
    • Tutoria 1h
    • Matèries Optatives 2h
    • (Expressió teatral i Expressió plàstica)
   + Treball de Síntesi (1h) + Complementàries (5h): Tècniques d’estudi Naturals en anglès Musical Biblioteca Taller d’expressió
  • Estructura dels cursos
   • Segon d’ESO
    • Llengua Catalana i literatura 3h
    • Llengua Castellana i literatura 3h
    • Llengua Estrangera 3h
    • Matemàtiques 3h
    • Ciències de la naturalesa 3h
    • Ciències Socials, Geografia i Història 3h
    • Educació Física 2h
    • Plàstica 3h
    • Tecnologia 2h
    • Religió 1h
    • Tutoria 1h
    • Matèries Optatives 3h
     • Audicions musicals, Ceràmica, Esports
   + Treball de Síntesi (1h) +Complementàries (5h) Naturals en anglès Biblioteca Musical Taller d´expressió Tècniques d’estudi
  • NORMATIVA
   • Aplicació del Reglament de Règim Intern (Decàleg de disciplina):
   • Absències: s’han d’avisar prèviament.
   • Indumentària: pírcings, arracades nens, roba d’esport, ...)
   • Tracte: Professor/a, Srta
   • Respecte i diàleg
   • L’assistència a les sortides és obligatòria
  • SISTEMA D’AVALUACIÓ A L’ESO
   • Com?
   • Contínua: inicial, formativa i sumativa per cursos i trimestrals
   • Promoció – Repetició:
   • -Promoció per curs no per cicle
   • - Es tindrà en compte les notes globals de cada àrea (comunes, optatives, treball de síntesi)
   • - Aprovar totes les àrees per promocionar
   • - Proves de suficiència (objectius mínims que marca el Projecte curricular) al mes de Juny després d’acabar el curs pels alumnes amb alguna àrea suspesa.
   • - La Junta d’Avaluació decidirà, la promoció d’un alumne amb dues àrees suspeses sempre que no siguin instrumentals.
  • OBJECTIUS PEDAGÒGICS:
   • L’adquisició de les competències bàsiques, que han de contribuir al desenvolupament personal de l'alumne/a. En especial, l’assoliment d'un bon nivelld’expressió i comprensió orals, d’expressió escrita i de comprensió lectora, d’habilitat smatemàtiques bàsiques i d'autonomia en l'aprenentatge. Així mateix, la consolidació d'un hàbit de lectura independent, diària i reflexiva, que formi lectors capaços d’accedir al contingut de qualsevol text.
   • El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu.
  • OBJECTIUS PEDAGÒGICS:
   • La importància de l'aprenentatge de, com a mínim, una llengua estrangera, amb l’objectiu que els alumnes adquireixen les competències d’escoltar, llegir, conversar, parlar i escriure, d'acord amb el Marc europeu comú de referència. Així mateix, la seva progressiva introducció en continguts d’àrees no lingüístiques a partir de l'educació primària.
   • La identificació precoç dels trastorns de l’aprenentatge, de la comunicació i el llenguatge i de la conducta, i la seva adequada atenció metodològica i personalitzada.
   • L'ús de les TIC i dels recursos digitals ha d’afavorir la millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge i dels resultats escolars, així com donar suport a l'atenció a les necessitats educatives específiques i a la diversitat dels alumnes.
  • OBJECTIUS PEDAGÒGICS:
   • Consolidació d’hàbits d’esforç d’estudi i disciplina
   • Desenvolupar la iniciativa personal
   • L’atenció a la diversitat
   • L’acció tutorial
  • OBJECTIUS PEDAGÒGICS
   • Les avaluacions censals de competències bàsiques de 6è d'educació primària i de 4t d'educació secundària obligatòria aportaran dades significatives sobre el conjunt del sistema educatiu, sobre cada alumne en particular i sobre cada centre educatiu.
   • L'atenció específica als alumnes amb altes capacitats, perquè puguin, dins del marc curricular establert, desenvolupar al màxim el seu talent, en benefici d’ells mateixos i dels seus companys.
  • Continuïtat del Projecte 1x1
   • Pissarres digitals interactives
   • Ordinadors portàtils pels alumnes
   • Connexions a la xarxa elèctrica
   • Majors recursos i intervenció de les noves tecnologies a l’aula
  • Canvi en l´organització:
   • Establir una normativa
   • Canvi en la metodologia:
    • Resolució d’activitats col·lectives
    • Es potencia el treball en grup
     • -Exposició de power points
     • -Webquest
    • Participació a blogs i fòrums
    • Avaluació: s’afegeix la informació de les activitats virtuals, les participacions als fòrums i debats, seguiment dels blogs de l’alumnat etc.
  • Què ens permet?
     • La introducció d’un recurs molt vistós i engrescador.
     • Proporciona major dinamisme en alguns continguts.
     • Potencia les competències digitals així com la resta de competències bàsiques.
     • Permet l’accés a una quantitat d’informació enorme a la qual abans no s’hi accedia amb tanta facilitat.
     • Alta implicació per part del professorat.
  • Potenciar i promocionar l’anglès:
   • Hores de dedicació:
   • - Matèries comunes ( només es parlarà en anglès).
   • - Matèries complementàries (Science in English).
   • Preparació d’exàmens oficials (extraescolars).
  • 3. Atenció a la Diversitat
   • Existència de Desdoblaments / Reforços
    • Atenció setmanal en les àrees de:
      • LLENGUA CATALANA
      • LLENGUA CASTELLANA
      • MATEMÀTIQUES
      • NATURALS
   • Reforços Individualitzats
    • Atenció individualitzada a aquells alumnes amb dificultats educatives
   • Servei Psicopedagògic del Centre
  • L´Acció tutorial
   • Orientació escolar
   • Desenvolupament personal
   • Orientació académica i professional
   • Convivència i participació
  • Assoliment per part de l’alumnat de:
   • Bon nivell de comprensió i d’expressió oral i escrita.
   • Agilitat en l’ús d´estratègies i instruments de càlcul
   • L’ús d’estratègies en la resolució de problemes
   • Autonomia en l’aprenentatge
   • Desenvolupar i consolidar
   • hàbits d’esforç, d’estudi
   • i de disciplina.
   • Desenvolupar l’esperit emprenedor, la creativitat, la participació, la iniciativa personal, la confiança en un mateix, la responsabilitat.
   • MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA
   • COL·LEGI SINGUERLÍN
   • www.singuerlin.cat