Eerste tekenen van herstel opovernamemarkt in EuropaDoor onze redacteurSteven derixAmsterdam. Hoop doet leven. Enhetrappor...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

NRC 22/06/2013: Eerste tekenen van herstel op overnamemarkt in Europa

323 views
254 views

Published on

NRC bericht over het M&A onderzoeksrapport van Clifford Chance dat door de Economist Intelligence Group is uitgevoerd begin 2013. M&A advocaat Jeroen Koster geeft een toelichting op het rapport in de krant.

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
323
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

NRC 22/06/2013: Eerste tekenen van herstel op overnamemarkt in Europa

  1. 1. Eerste tekenen van herstel opovernamemarkt in EuropaDoor onze redacteurSteven derixAmsterdam. Hoop doet leven. EnhetrapportvanhetgroteBritseadvo-catenkantoor Clifford Chance ademtoptimisme: het aantal fusies en over-names in Europa gaat heus weer aan-trekken.Het zijn geen fijne jaren geweestvoor de grote advocatenbureaus diezijn gespecialiseerd in merg ers en ac -q uis itions (M&A). Sinds het uitbrekenvan de kredietcrisis in 2008 is hetaantal fusies in Europa in elkaar ge-klapt. In 2012 waren er 22 procentminder overnames dan in 2007. Datbeeld wordt nog somberder door tekijken naar de totale waarde van deM&A: een daling van 54 procentsinds het laatste jaar voor de crisis. In2012 daalden beide cijfers (het aantalovernames en de totale waarde) nogsteeds licht, met 4 procent.Een optimist zegt dan: we hebbende bodem bereikt. En dat is precieswat Clifford Chance doet, in het rap-port dat deze week verscheen. E uro-p ean M & A , on th e road to rec ov ery, ont-waart de nodige lichtpuntjes in deduisternis. „Een krachtig herstel in2013 mag dan onwaarschijnlijkzijn”, constateert het rapport, „debewijzen stapelen zich op dat eengunstige wending in de markt opkomst zou kunnen zijn.”De advocaten van Clifford Chancekunnen het weten, zegt Jeroen Kos-ter, partner bij het Amsterdamsekantoor. „Wij zitten vaak voorin hetproces van een overname. Bovendiendoen wij niet één deal, maar vele te-gelijk, wereldwijd.” Toch hebben de‘corporate’ advocaten ook de meningvan hun klanten gevraagd. Het rap-port van deze week is gebaseerd opeen wereldwijde enquête onder 370grote bedrijven, die werd uitgevoerdDoor de crisis is de marktvoor bedrijfsovernames inelkaar gestort. Nu wordende eerste lichtpuntjesgesignaleerd. „Er is alleennog te weinig aanbod.” 6.5753.7001.9351.050944633303206150101DE Master Blenders 1753SNS ReaalRobeco GroepBakkerijdivisie CSMAVRZiggoATCSatorLifestyledivisie PhilipsID&T28 maart1 februari19 februari25 maart17 juni28 maart3 juni25 april29 januari21 maartJoh. A. Benckiser (Duitsland)Staat der NederlandenORIX Corp (Japan)Rhone Capital (Frankrijk)Cheung Kong (Hongkong)Liberty Global IncIntertrustLKQ (VS)Funai Electric (Japan)SFX Entertainment (VS)Toptien grootste overnames van de afgelopen zes maanden,in miljoenen euro’sNRC 220613 / RB / Bron: Reuters‘Ik durf alleen tezeggen: we hebbenhet ergste gehad’door een onderzoeksbureau van T h eE c onomis t. De meerderheid van de be-drijven is gematigd optimistisch.„Dat is dus wat onze klanten zeg-gen”, stelt Jeroen Koster vast.De verbeterde stemming kent eenaantalredenen.Ronddeeuroishetalbijna een jaar rustig, al zorgt deschuldenlast van Europese landen(neem Cyprus) regelmatig voor hetopflakkeren van de crisissfeer. Be-drijven zijn zo zuinig geweest dat deoorlogskas tot de rand is gevuld.Door de voortsluimerende crisis zijnnogal wat beursgenoteerde onderne-mingen ondergewaardeerd – koop-jes genoeg. En ondanks het feit datEuropa niet de meest dynamische re-gio lijkt op dit moment, blijft het ou-de continent, met zijn hoog opgelei-de beroepsbevolking en uitstekendeinfrastructuur, aantrekkelijk om teinvesteren.Niet alleen de advocaten zijn opti-mistisch. Bankier Hugo Peek, hoofdvan de afdeling c orp orate financ e bijABNAmro,iseveneensgematigdpo-sitief.„Wijziendeeerstetekenenvaneen herstel in de markt voor fusies enovernames.” Nog niet zo lang gele-den zat de markt voor bedrijfsover-names volledig op slot, zegt Peek.„Bedrijven wilden niet verkopen. Ener waren vrijwel geen kopers op demarkt. Een symptoom van diepe cri-sis.” Dat is nu veranderd. „Er is nuveel belangstelling, maar er is alleennog weinig aanbod.” En dus tastenkopers en verkopers elkaar langer af.„Vroeger werd een deal in vier tot zesmaandenafgerond.Nuduurthetweleen maand of negen.”Advocaat Jeroen Koster ziet datvooral in een positief licht. Hij wijstop een aantal recente overnames inNederland: DE Master Blenders,CSM en TNT-Express – al ketste delaatste deal af op een ‘njet’ uit Brus-sel. „Er was er sprake van tevreden-heid aan beide kanten over de prijsdie werd betaald. De markt komtlangzaam in evenwicht.”Die geestdrift wordt niet door ie-dereen gedeeld. „Bestuurders vanondernemingen krijgen wisselendesignalen over waar de markt heengaat”, zegt Wouter van de Bunt,hoofd van de afdeling M&A vanKPMG. „En er is niet veel voor nodigom de stemming weer te doen om-slaan.” Ook Van de Bunt noemt zich-zelf een optimist. „Maar ik durf al-leen te zeggen: we hebben het ergstenu wel gehad.”Douwe Egberts grootste overname in laatste half jaar

×