FD voorpagina 22 augustus: Clifford Chance adviseert América Móvil bij KPN bod

340 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
340
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

FD voorpagina 22 augustus: Clifford Chance adviseert América Móvil bij KPN bod

  1. 1. 22 augustus 2013 © Het Financieele Dagblad KPN-toponderhandelt overdealmetMexicanen tElEcoM KPN- Startschot van América Móvil in juridische strijd om macht bij KPN Pieter Couwenbergh en Johan Leupen Amsterdam KPNenzijnMexicaansegrootaandeelhou- der onderhandelen achter de schermen koortsachtig over een oplossing voor de juridische strijd die is ontbrand over de zeggenschap bij het telecombedrijf. Dat zeggendiversebronnen tegenHetFinan- cieele Dagblad. GrootaandeelhouderAméricaMóvilvan CarlosSlimprobeertsteunvoorzijnover- namebod op KPN te verwerven bij het be- stuur en commissarissen van het Neder- landse telecombedrijf. In ruil voor zijn steun eist de KPN-top naar verluidt harde afspraken over be- scherming van de minderheidsaandeel- houders die straks achterblijven. Die af- sprakenmoetenpersaldodezeggenschap vandeMexicaneninperkenoverstrategie enkoersvanKPN.Uiterlijkmediooktober zal de KPN-top kleur moeten bekennen, ruimvoordatdeaanmeldingstermijnvoor het Mexicaanse bod sluit. Zolangdeonderhandelingenlopengaat dejuridischestrijd—eensteekspelvanju- risten in een strak gereglementeerd bie- dingsproces met vaste tijdschema’s en wettelijke voorschriften — gewoon door. Gisterochtend gaf América Móvil het startschotvoordejuridischewedren,toen hetbedrijflietwetenzijnbodopKPNdoor tezetten.DeMexicanenkwamenmethet berichtdatdefinancieringrondwasendat de volgende stap in het proces wordt ge- zet: het vragen van goedkeuring aan toe- zichthouderAFMvoorhetbiedingsbericht. NoggeenhalfuurlaterreageerdeKPN, alsof het had gewacht op het bericht uit Mexico.KPNmelddedataandeelhouders op2oktoberkunnenstemmenoverdever- koopvanE-Plus,hetDuitsedochterbedrijf. Zijmoetenwelvoor4septemberhunstuk- ken aanmelden. Het zijn noodzakelijke stappen in een strak proces dat begin november duide- lijkheidzalgevenoverdenieuwemachts- positievanAméricaMóvilbijKPN.Dead- vocatenvanAllen&Overy(KPN)enClifford Chance(AméricaMóvil)draaienmomen- teel overuren en komen eerder terug van vakantie om te zorgen dat tijdig aan alle juridische eisen wordt voldaan. Devolgendestappendienenzichalaan. Over maximaal zestien werkdagen kan América Móvil de aanmeldingstermijn openen en moet de juridische documen- tatieopordezijn.KPNgaatzijnbeleggers vanaf 4 september actief benaderen om tochvooralnaardeaandeelhoudersverga- deringtekomen.ZokanhetKPN-bestuur mogelijk voorkomen dat de Mexicanen, die 29,77% van de stemmen hebben, de verkoop van E-plus blokkeren. Helemaal op de achtergrond opereert de Stichting Administratiekantoor KPN metstrijdvaardigebestuurdersalsJacques Schraven en Peter Wakkie, die eventueel eenbeschermingswalkunnenoptrekken. Wakkie en Schraven hebben een reputa- tieteverliezenalsstrijdersvoordeBVNe- derland.Zijwordenbovendienbijgestaan doorMickdenBoogert.Dezeveteraanad- viseerdeeerderhetadministratiekantoor vantechnologiebedrijfASMItoendateen beschermingswal optrok. DeStichtingAdministratiekantoorkan ook een vergelijkbare barrière opwerpen indienzijoordeeltdatdecontinuïteitvan KPN in het geding is door het overname- bod,ofdatdebelangenvananderestake- holderswordengeschaad.Erisweinigfan- tasievoornodigomtebedenkendatKPN’s juristenmetdezetroefkaartzullenzwaai- en om de Mexicanen tot een akkoord te forceren. achtergronD Pagina2,3 $ América Móvil Mexicanen zoeken steun voor overname bij top van KPN KPN-bestuurKPN-bestuur Garanties gevraagd die zeggenschap van Mexicanen beperken €7,3mrd is het bedrag dat América Móvil kwijt is als de Mexicaanse grootaandeel- houder alle resterende aandelen KPN verwerft tegen het bod van €2,40 per aandeel. Dat is nog exclusief de schuld van het Nederlandse telecom- bedrijf. lmetMexicanenn Beeld:FdStUdiO

×