• Save
Redactioneel commentaar FD: Financiering biedt lichtpuntjes (Hans Maarsen)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Redactioneel commentaar FD: Financiering biedt lichtpuntjes (Hans Maarsen)

on

  • 396 views

De bankencrisis maakt het lastig, maar niet onmogelijk om een deal te sluiten op de overnamemarkt. Het grootste struikelblok is niet de financiering, maar de waardering van en bedrijf, blijkt uit ...

De bankencrisis maakt het lastig, maar niet onmogelijk om een deal te sluiten op de overnamemarkt. Het grootste struikelblok is niet de financiering, maar de waardering van en bedrijf, blijkt uit onderzoek van het internationale advocatenkantoor Clifford Chance.

Statistics

Views

Total Views
396
Views on SlideShare
396
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Redactioneel commentaar FD: Financiering biedt lichtpuntjes (Hans Maarsen) Document Transcript

  • 1. 26 juni 2013 © Het Financieele Dagblad Financiering biedtlichtpuntjes Overnames Financiering Hans Maarsen DD e bankencrisismaakt het lastig,maar niet onmogelijk omeen deal te sluiten op de overnamemarkt.Het grootste struikelblok isniet de financiering, maar dewaardering van een bedrijf, blijktuit onderzoek van het internatio- nale advocatenkantoorClifford Chan- ce.Verkoperszittenmethungedachten nog bij detopjaren, de periode vóór de ineenstortingvan zakenbank Lehman Brothers in2008. Kopers zijn meer dan ooit op hunhoede en calculerenecono- mische en politieke onzekerheden in. Hetwildaarom nieterg vlotten met transacties opde Europesefusie- en overnamemarkt.Onderhandelingen durenlangerdan gebruikelijk. Het risico datdealsafketsen isgroter dan in het verleden. Voorbeeldenzijn erge- noeg.In devliegtuigbouw hebbenEads en BAESystems vruchteloos metelkaar gepraat. De verkoop van diepvriespro- ducent Iglo en de Franse videosite Dailymotion is mislukt.InNederland isvergeefs gezochtnaar nieuwe eigenaren voor Wehkamp, Bak-eigenaren voor Wehkamp, Bak- kerslanden opleidingsinsti- tuut NCOI.De vraag iswie het eerst met de ogen knippert: de koopjesjager die boven de marktcirkelt, ofde verkoper die het liefst betere tijdenaf- wacht. Eenlichtpuntje is de financiering wacht. Eenlichtpuntje is de financiering van deals,hoe paradoxaal het ookmag klinkenin een tijd waarin menig be- drijf eenmoeizame relatie onderhoudt met zijnbank.Grote concerns hebben hunbalans op orde gebracht en kun- nen eenveertje wegblazen meteen goed gevuldekas. Private-equityhuizen zittenevenminopzwartzaad. Ze put- ten uitfondsenvaninstitutionele beleggers die metinvesteringen inbe- drijven eenhogerrendementhopente behalen danmet geldopde bank. En hoegroterde transactie,En hoe groterde transactie, hoemakkelijkereen koper buiten de bankomgeldkan aantrekken.‘Corporates’ inEuropa vinden,naar het voorbeeld vanhun collega’sin deVS,hunwegnaar de open- bare kapitaalmarkt.Deuitgifte hoogrentendeobligatieswintaan bare kapitaalmarkt.De uitgifte vanhoogrentendeobligatieswintaan populariteit.Private-equityhuizen kun- nenvakereen beroepdoen opkrediet- fondsen vanbeleggersomlanglopende financiering rondtekrijgen.Vooralin Engelandslaatditinstrumentaan. Nietelke transactievraagt trouwens omkapitaal.Juistin eenlaagconjunc- tuur kunnenfusies metgeslotenbeur- zen uitkomstbieden.Met eenaande- lenruil krijgende eigenareneen belang in eennieuwe combinatie die naar verwachtingmeerrendementoplevert dan de afzonderlijkebedrijven. Zozijn de frisdrankfabrikanten Refresco en Gerber Emigsamengevoegdtoteen van de grootsteconcernsin hun soort in dewereld. De financiële stormmag dan misschiennietzijn uitgewoed,met enige inventiviteitiser opde fusie-en overnamemarktnogveel mogelijk. HansMaarsenisredac- teurvanHetFinancieele Dagblad.maarsen@fd.nl financiering vanhoogrentende