IP-advocaat Alvin Khodabaks in Het Financieele Dagblad over Euronext-TOM kort geding

 • 87 views
Uploaded on

Alvin Khodabaks, partner bij Clifford Chance (Amsterdam) en als advocaat gespecialiseerd in Intellectual Property, geeft zijn visie op het kort geding tussen Euronext en TOM.

Alvin Khodabaks, partner bij Clifford Chance (Amsterdam) en als advocaat gespecialiseerd in Intellectual Property, geeft zijn visie op het kort geding tussen Euronext en TOM.

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
87
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 25 april 2013 © Het Financieele DagbladRechtszaakTOMtegenEuronextmogelijktestcaseconcurrentiestrijdRechtszaakJorisKooimanAmsterdamHetkortgedingdatNYSEEuronextheeft aangespannen tegen TOMvanwege de inbreuk op zijn mer-kenrechtishetzoveelstehoofdstukin de felle concurrentiestrijd tus-sen de twee beursbedrijven. Maardezaakisvooreenbrederpubliekinteressant. Want stelt de rech-ter TOM in het gelijk, dan moetenbeursbedrijven in Europa vrezenvoor hun inkomsten uit licentie-verkoop,juistnudiesteedsbelang-rijkerwordenvanwegeafnemendehandelsverdiensten.NYSE Euronext, eigenaar vandeAmsterdamsebeurs,heeftdezeweek een kort geding aangespan-nenvanwegedevermeendeschen-ding van zijn merkenrecht doorrivaal TOM. Inzet zijn de kroonju-welenvandeoptiebeurs,deoptiesop de door Euronext ontwikkeldeAEX-index.ConcurrentTOMbiedtsindshalfjanuariookoptiesaanopdeAEX,zonderdaarvoortebetalen.‘Demarktvolgtdezezaakmetar-gusogen’, zegt Harold Duineveld,consultant met een lang verledenindeAmsterdamseeffectenwereld,ondermeerbijEuronext.‘Opnieuwstaat een beursmonopolie op hetspel.’EerderverloorDeutscheBoer-sealeenzaaktegenCommerzbankover de verkoop van derivaten dieverwijzen naar de DAX, een indexvan het Duitse beursbedrijf. In deVS,waarmerkendoorgaansgrote-rebescherminggenietendaninEu-ropa, beschermde de rechter juisthet alleenrecht van de optiebeursCBOE om derivaten op de S&P500aante bieden.VolgensNYSEEuronextschendtTOMzijnmerkenrechtendoorzon-der vergoeding opties op de AEXte verkopen. Het beursbedrijf, dateind vorig jaar een overnamebodontvingvanhetAmerikaanseICE,laat andere partijen namelijk be-talen voor een licentie om ‘AEX-producten’te mogenaanbieden.Maarzogenoemd‘refererendge-bruik’vaneenmerknaamisinsom-migegevallentoegestaan,steltAlvinKhodabaks, partner bij internati-onaal advocatenkantoor CliffordChance. Op mededingingsgron-denbijvoorbeeld.‘Devraagisdan:kunjedieoptiesookverkopenzon-derdatjedenaamvandeindexge-bruikt?Datlijktmehiernietaltijdmogelijk.’Euronext zou concurrent TOM‘marktconforme’ tarieven heb-bengebodenvoorhetgebruikvande merknaam AEX, iets wat TOM-ceoWillemMeijerontkent.VolgensKhodabaks,alsadvocaatgespecia-liseerdinintellectueeleigendoms-recht, lijkt het beursbedrijf daar-mee alvast te anticiperen op eenverweervanzijnrivaaldatEuronextgeenconcurrentietoelaat.De advocaat stelt verder dat hetvonnis de uitkomst van anderesoortgelijkeEuropeserechtszakenin de toekomst kan beïnvloeden.‘RechterseldersinEuropahoeveneen Nederlandse uitspraak niet tevolgen, maar in de praktijk weegtzo’nvonnisvaakwel zwaar mee.’KemphanenVorig jaar stondentoM en euronext ookal voor de rechterKort gedingKort gedingde zitting bij derechtbank in den Haagis op 3 juniWillem Meijer, ceo TOMFoto: elMer van der Marel