Innovatie Onderwijs

1,516 views
1,420 views

Published on

Het gat met bedrijfsleven verkleinen door innovatie en vernieuwing. Samen investeren in het onderwijs van morgen

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,516
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Onderwijs is voor Ricoh de belangrijkste sector in Nederland Wat de Ricoh ambitie in het onderwijs: Voor Ricoh betekent investeren in het onderwijs welvaart borgen voor de toekomst. Ricoh faciliteert innovatie en vernieuwing binnen het onderwijs met als doel het verbinden van bedrijf en onderwijs
 • Het verbinden van bedrijf en onderwijs wordt voor Ricoh maar ook voor andere bedrijven steeds belangrijker. In onze huidige netwerksamenleving is het ieders verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er de komende jaren voldoende geïnvesteerd wordt in het onderwijs. In de huidige situatie (crisis) is het belangrijk dat naast de overheid ook bedrijven blijven investeren in het onderwijs om er op die manier voor te zorgen dat het gat tussen het bedrijfsleven en het onderwijs steeds kleiner wordt. Zodat talent, kennis, competenties en vaardigheden worden ontwikkelt die in het bedrijfsleven een plek kunnen vinden . Op een aantal vlakken en deelgebieden kan vooruitgang geboekt worden : Beter leren kiezen Proactieve houding van bedrijfsleven zodat kansen op werk beter in kaart worden gebracht Bedrijfsleven en onderwijs als opleidingspartners ( leven lang leren ) want leren, ontwikkelen en opleiden is geen momentopname maar een continu proces Het succesvol verbinden van bedrijf en onderwijs leidt uiteindelijk tot kansrijk opleiden.
 • Het talent dat het beste aansluit bij de behoeften van Ricoh en/of andere bedrijven vindt je niet door een programma als x-factor. Het kunnen beschikken over talent binnen en buiten de organisatie is een directieaangelegenheid geworden. Dit blijkt uit recent onderzoek van de Economist Intelligence Unit Belangrijkste conclusies zijn: De helft van jongere medewerkers vindt carrièreontwikkeling het belangrijkst. Bijna een derde (29%) van de managers geeft aan dat medewerkerloyaliteit laag is en verwacht belangrijke mensen kwijt te zullen raken terwijl de vraag naar talent  stijgt. Startfuncties voor hoogopgeleiden nemen dramatisch af: slechts 6% van de managers ziet het werven van hoogopgeleide starters in 2010 als prioriteit. Dat was 50% in 2009.   Talent stijgt snel op de directieagenda. De beschikbaarheid van talent wordt als derde groeifactor aangemerkt (volgens 46%), vlak achter economisch herstel en toegang tot krediet.   Andere details uit het rapport weerspiegelen de visie van managers in post-crisistijd: 41% ervaart een tekort aan talent in de organisatie; 44% vindt het moeilijker talent te werven; 50% gaat meer werven in 2010; 18% heeft nog maar een personeelsstop. Daar is dus meer voor nodig…. en ook hier moeten bedrijven en onderwijs optreden als partners Het onderwijs kan hier bijvoorbeeld een coachende rol in vervullen voor bedrijven Het is dus belangrijk dat talent binnen bedrijven de juiste plek weet te vinden, een aantal belangrijke uitgangspunten kan hierbij helpen: Gevoel en aandacht voor diversiteit Het individu centraal - verdere ontwikkeling van het individu (iedereen is verschillend) Verhogen van loyaliteit door te binden en te boeien Op zoek gaan naar talent is voor bedrijven ook een continu proces een proces dat juist tijdens de huidige crisis veel aandacht behoeft.
 • Op een juiste en goede manier instromen is van cruciaal belang. Studenten een kans geven om te proeven aan het bedrijfsleven en het soort bedrijf waar ze graag zouden willen werken. Studenten ook begeleiden bij het maken van keuzes niet welke richting of opleiding maar wat voor soort bedrijf (groot, MKB eigen ondernemer) Samen met het onderwijs kunnen bedrijven zorgen voor een vliegende start Natuurlijk kunnen studenten stage lopen en bestaat er de mogelijkheid voor afstudeeropdrachten maar volgens mij bestaat ook hier een duidelijke behoeften en roep om vernieuwing. Ik weet zeker dat het bedrijfsleven en onderwijs samen kunnen komen tot oplossing die beter aansluit bij de wensen van de student Een aantal goede initiatieven op dit vlak zijn: Onderwijsleerbedrijven: Leerlingen vroeg tijdens de opleiding in een beroepsrealistische leeromgeving laten werken en leren, zodat hun kennis en vaardigheden beter aansluiten bij de bedrijfspraktijk Techwijs: TechWijs! is een website voor leraren van basisscholen en voortgezet onderwijs en biedt binnen- en buitenschoolse activiteiten om met bètatechniek aan de slag te gaan. Door deelname aan de activiteiten kunnen leerlingen ervaren wat een opleiding of baan in de technische sector inhoudt. De activiteiten leiden tot een positief beeld en meer inzicht in techniek en technologie en sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Jet-Net: in Jet-Net zetten bedrijven samen met havo/vwo-scholen uitdagende activiteiten op die aansluiten bij de bètavakken. Hiermee wil Jet-Net de keuze van scholieren voor bèta en techniek in positieve zin beïnvloeden. De start is belangrijk maar een goede doorstroom en uitstroom is vaak net zo belangrijk. Ook hier kan in mijn beleving het onderwijs een rol spelen.
 • Uitvalpercentage studenten is hoog maar is dat heel erg en moet dat vermindert worden? Het kost de overheid veel geld en is vooral ook een sociaal, maatschappelijk en individueel probleem. Scholen, gemeenten, CWI, zorginstellingen, justitie, politie en het regionale bedrijfsleven dragen allemaal bij aan de strijd tegen schooluitval en moeten krachten bundelen. Dit vraagt om een duidelijke regionale aanpak waarbij we dus niet alleen uitgaan van de onderwijsketen maar juist een integrale aanpak voorstellen binnen de totale jeugdketen. Het bedrijfsleven moeten helpen en openstaan voor ideeën uit het onderwijs. Belangrijke gebieden waar winst geboekt kan worden zijn: De verschillende overgangen in de beroepskolom zijn voor veel leerlingen en studenten nog steeds een kwetsbaar moment. Zorgen dat de loopbaanoriëntatie, studiekeuze en begeleiding van leerlingen verbeterd wordt. Hier kan het bedrijfsleven helpen. Het onderwijs aantrekkelijker maken en meer maatwerkprojecten bieden. Ook hier kan het bedrijfsleven helpen.
 • Vergrijzing is een groot maatschappelijk probleem in heel de wereld. Dichter bij huis heeft dit absolute prioriteit zowel binnen Ricoh als binnen het onderwijs. Wat kunnen we van elkaar leren. Hoe kunnen we ermee omgaan, wat zijn oplossingen. Dit zijn vraagstukken waar Ricoh mee worstelt Is het niet mogelijk om service engineers met een technische achtergrond na hun actieve loopbaan op de weg voor Ricoh part time in te zetten om technische lessen te verrijken.
 • Unieke vormen van publiekprivate samenwerking KERN is een mooi voorbeeld (Kennis Exploitatie Regio Nijmegen) Sterk regionaal karakter Regionale verbondenheid
 • De Stichting Kids Moving the World richt zich op bewustwording van kinderen in Nederland ten aanzien van bepaalde wereldvraagstukken. Via verschillende educatieve modules maken kinderen spelenderwijs kennis met onderwerpen als armoede, honger en klimaatverandering. Het uitgangspunt bij alle modules is dat de kinderen zelf op een actieve manier aan de slag gaan. Close The Gap ondersteunt het aanwezige talent van de mensen in ontwikkelingslanden door computers beschikbaar te stellen. Dit zijn computers uit het bedrijfsleven die bij vervangingstrajecten worden gedoneerd aan Close the Gap Ricoh Digital Education Center April 2005 - The University of the Western Gape-Zuid Afrika Mei 2006 - Nakuru (Kenia) Copiers for Kabul Mohammed is projectleider hij werkt bij Remarketing (gereviseerde machines) 200 machines in totaal nu geleverd UBS opgeleid voor lokale ondersteuning
 • Innovatie Onderwijs

  1. 1. Op zoek naar innovatie en vernieuwing Samen investeren in het onderwijs van morgen
  2. 2. Shift Happens World Megatrends Adjiedj Bakas Source:
  3. 3. Bedrijfsleven moet innovatie en vernieuwing faciliteren en stimuleren Verbinden van bedrijf en onderwijs
  4. 4. Gat met het bedrijfsleven verkleinen! Samen helpen studenten beter te laten kiezen, verbeter loopbaanoriëntatie Proactieve houding bedrijfsleven, arbeidsbehoeften beter in kaart Bedrijven en onderwijs zijn opleidingpartners (Leven Lang Leren)
  5. 5. Talent ontwikkelen is een continue proces en niet alleen een taak van het onderwijs!
  6. 6. Zorg voor een vliegende start met niet alleen focus op instroom maar juist ook op doorstroom en uitstroom . Ontwikkel een kennisketen !
  7. 7. Schooluitval vergt integrale aanpak van de gemeenschap
  8. 8. Vergrijzing We moeten van elkaar leren!
  9. 9. Sociaal Leren en gebruik van Social Media Source: the conversation prism Brian Solis & JESS3
  10. 11. Social Media gebruik binnen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  11. 12. Flexibiliteit = lesmateriaal altijd en overal beschikbaar onafhankelijk van plaats, tijd, soort, media, formaat en device
  12. 13. Samenwerking = sleutel
  13. 14. Talent Innovatie Kennis & Expertise Maatschappij
  14. 15. Ricoh Educatie Eco Systeem Ricoh Innovation Board Research & Development Program Ricoh Studiereis Ricoh Academy Ricoh MVO Scriptie prijs Ricoh Java Contest Close the Gap Kids Moving the World Onderwijs stage Student stage Gratis Printen www.gratisprinten.nl Leergang Informatie logistiek ICT opleidings programma Prof voor de klas Afstudeer opdracht Leerwerkbedrijf Ricoh Partners & Channels Ricoh Educatie Online Community Universiteiten & Hoge Scholen ROC & BVE Primair & Voortgezet onderwijs Toepasbaar op alle segmenten Student van de toekomst School van de toekomst Onderwijs Innovatie Award Copiers for Kabul Duaal Leren
  15. 16. Talent <ul><li>Leerwerkbedrijf </li></ul><ul><li>GratisPrint.nl </li></ul><ul><li>Ricoh MVO Scriptieprijs </li></ul><ul><li>Ricoh Java Developer Challenge </li></ul>
  16. 17. Innovatie & onderzoek <ul><li>Ricoh Research & Development </li></ul><ul><ul><li>Global Research & Development </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Amerika </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>China </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Japan </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Open Research & Development </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Georgia Technology Institute </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Studenten R&D tour Yokohama </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>MIT Liason Program </li></ul></ul></ul><ul><li>Ricoh Innovations (Amerika) </li></ul><ul><ul><li>Stanford University </li></ul></ul><ul><li>Research & Development </li></ul><ul><ul><li>Duurzaamheid en Milieu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Biomass toner </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Software, Video en Web </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>MPEG 7 Video Retrieval Technology </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ricoh AppStore </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Printing </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rewritable Printing Technology </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Imaging </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Duplex Color Scanning Technology </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Display Technology </li></ul></ul></ul>
  17. 18. Kennis & Expertise <ul><li>Inspiratiereis </li></ul><ul><li>Ricoh Academy </li></ul><ul><li>Executive program informatielogistiek </li></ul><ul><li>Prof voor de klas </li></ul>
  18. 19. Maatschappij <ul><li>Kids Moving the World </li></ul><ul><li>Close the Gap </li></ul><ul><li>Copiers for Kabul </li></ul>
  19. 20. Open uitnodiging - programma roadmap <ul><li>Leergang Informatielogistiek </li></ul><ul><li>Student van de toekomst </li></ul><ul><li>Onderwijs innovatie award </li></ul><ul><li>Ervaringen en kennis delen online www.informatielogistiek.nl </li></ul>
  20. 21. Toekomst Augemented Reality en het onderwijs Source:
  21. 22. [email_address] http://www.linkedin.com/in/jeroenspierings www.twitter.com / jeroenspierings

  ×