Session 54 3 bente tangen

124
-1

Published on

Hur arbetar vår nordiska granne med kompetenskrav? Transportforum 2013

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
124
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Session 54 3 bente tangen

  1. 1. Jernbanesektoren i Norge Kompetanse 2013 ‐ 2017 Bente Tangen, seksjonsleder kompetanse og rekruttering Jernbaneverket
  2. 2. Jernbanesektoren i NorgeJernbanesektoren ii Norge er relativt liten og tydelig avgrenset. Sektoren har grensesnitt og overlappende Jernbanesektoren Norge er relativt liten og tydelig avgrenset. Sektoren har grensesnitt og overlappendefagområder til flere andre sektorer. Men kompetanse som er spesifikk for Jernbanesektoren er svært spiss og fagområder til flere andre sektorer. Men kompetanse som er spesifikk for Jernbanesektoren er svært spiss oglite kompatibel med andre sektorer. De særnorske utfordringene relatert blant annet til topografi og klima, lite kompatibel med andre sektorer. De særnorske utfordringene relatert blant annet til topografi og klima,sammen med den historiske ”isolasjonen” fra tilsvarende sektor ii andre land, preger dagens situasjon ift sammen med den historiske ”isolasjonen” fra tilsvarende sektor andre land, preger dagens situasjon iftkapasitet og kompetanse. Dette er faktorer som gjør jernbanesektoren spesiell ii norsk sammenheng. kapasitet og kompetanse. Dette er faktorer som gjør jernbanesektoren spesiell norsk sammenheng. Jernbanesektoren Samferdsel Samferdsel Jernbanefag Tele/El Tele/El Bane KL Tele Signal Trafikkfag Bygg- og Bygg- og anlegg anlegg
  3. 3. Kapasitet - utfordringer • Demografi • Antall nyutdannede ingeniører • Jernbanesektorens attraktivitet på markedet • Utdannelsessystemet
  4. 4. Utfordringer i jernbanen i Norge• Økonomiske rammebetingelser:• Økonomiske rammebetingelser: Forutsigbarhet ii finansieringen Forutsigbarhet finansieringen• Innkjøpsstrategi og leverandørutvikling:• Innkjøpsstrategi og leverandørutvikling: Bruk av strategiske samarbeid og/eller partnerskapsmodeller Bruk av strategiske samarbeid og/eller partnerskapsmodeller Totalentrepriser Totalentrepriser Utvikling av JBV som infrastruktureier/byggherre Utvikling av JBV som infrastruktureier/byggherre• Styring av JBV• Styring av JBV Fra operativt til strategisk lederskap ii Jernbaneverkets organisasjon Fra operativt til strategisk lederskap Jernbaneverkets organisasjon• Ny teknologi• Ny teknologi• Kompetanse og kapasitet• Kompetanse og kapasitetSektoransvaretSektoransvaretJernbaneverket skal arbeide for at det utvikles og vedlikeholdes jernbanefaglig kompetanse innenJernbaneverket skal arbeide for at det utvikles og vedlikeholdes jernbanefaglig kompetanse innen prioriterte fagområder ii sektoren, for å kunne gjennomføre den til en hver tid gjeldende Nasjonale prioriterte fagområder sektoren, for å kunne gjennomføre den til en hver tid gjeldende Nasjonale Transport Plan (NTP) Transport Plan (NTP)..
  5. 5. Tilgang på kompetanse og kapasitet Nasjonalt arbeidsmarked: Nasjonalt arbeidsmarked: •Evne til å tiltrekke seg aktuell •Evne til å tiltrekke seg aktuell arbeidskraft ii det åpne arbeidskraft det åpne Forskning: Forskning: markedet markedet Andre samarbeidsformer: Andre samarbeidsformer: •Forskningsprogrammer •Forskningsprogrammer •Merkevarebygging ii •Merkevarebygging •Nordisk sektor samarbeid •Nordisk sektor samarbeid •Samarbeid med •Samarbeid med jernbanesektoren jernbanesektoren •Trafikverket •Trafikverket forskningsinstitusjoner forskningsinstitusjoner •Jarnvagskolan •Jarnvagskolan •Statens Vegvesen •Statens Vegvesen Etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning Internasjonale aktører: Internasjonale aktører: + intern opplæring: + intern opplæring: •Strategiske samarbeid/ •Strategiske samarbeid/ •Høyskoler •Høyskoler partnermodeller partnermodeller •Universitet •Universitet •Kompetanseoverførings- •Kompetanseoverførings- •Traineer •Traineer modeller modeller •Norsk jernbaneskole •Norsk jernbaneskole •Andre interne tiltak •Andre interne tiltak •Internasjonale hospiteringer •Internasjonale hospiteringer •Samarbeid med SVV •Samarbeid med SVV Grunnutdanning: Grunnutdanning: Internasjonalt Internasjonalt •Videregående skoler •Videregående skoler arbeidsmarked: arbeidsmarked: •Fagbrev •Fagbrev •Nordisk •Nordisk •Høyskoler •Høyskoler •EU •EU •Universitet •Universitet •Asia •Asia
  6. 6. Jernbaneutdanning i Norge
  7. 7. Kompetansestyring i Jernbaneverket• Eksterne lover og forskrifter stiller krav til Jernbaneverkets kompetansestyring.• Viktig del av vår sikkerhetsstyring og omfatter personell som utfører arbeidsoppgaver av betydning for sikkerheten• Følgende problemstiller er aktuelle i vår kompetansestyring: 1) Hvem utfører arbeidsoppgaver av betydning for sikkerheten? 2) Hva er minimum kompetansekrav til personellet? 3) Hvilken opplæring er nødvendig for å tilegne seg kompetansekravene? 4) Hvordan dokumentere kompetansen og legge til rette for planmessig etterutdannelse?
  8. 8. «Standardisering ogformalisering av kompetanse» Eksempel: •Hva er en sporplanlegger? •Hvilken kompetanse skal hun/han ha? •Hvilken utdannelse? •Hvilke kurs? •Hvordan dokumentere kunnskap? •Skal det være en godkjenningsordning? •Hvordan sikre at leverandører har rett kompetanse?

×