Your SlideShare is downloading. ×
0
Session 3 Anders Lindahl
Session 3 Anders Lindahl
Session 3 Anders Lindahl
Session 3 Anders Lindahl
Session 3 Anders Lindahl
Session 3 Anders Lindahl
Session 3 Anders Lindahl
Session 3 Anders Lindahl
Session 3 Anders Lindahl
Session 3 Anders Lindahl
Session 3 Anders Lindahl
Session 3 Anders Lindahl
Session 3 Anders Lindahl
Session 3 Anders Lindahl
Session 3 Anders Lindahl
Session 3 Anders Lindahl
Session 3 Anders Lindahl
Session 3 Anders Lindahl
Session 3 Anders Lindahl
Session 3 Anders Lindahl
Session 3 Anders Lindahl
Session 3 Anders Lindahl
Session 3 Anders Lindahl
Session 3 Anders Lindahl
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Session 3 Anders Lindahl

183

Published on

Hur säkerställer vi rätt kompetensförsörjning? Transportforum 2012

Hur säkerställer vi rätt kompetensförsörjning? Transportforum 2012

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
183
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Hur säkerställer vi rättkompetensförsörjning,Transportforum 13 januari 2012 ANDERS LINDAHL Avd Trafik och logistik KTH Järnvägsgruppen 1
 • 2. Standard och kvalité på svensk järnväg? Källa: www.sjk.se Källa: www.svd.se 2
 • 3. Sveriges investeringar i järnvägen • Drift och underhåll i förhållande till BNP Sverige femma från slutet • Reinvesteringar i förhållande till BNP Sverige sämst • Drift, underhåll och reinvesteringar i förhållande till banlängd Sverige sämst • Drift, underhåll och reinvesteringar i förhållande till transportarbetet Sverige fyra från slutet • Investeringar i förhållande till BNP Sverige på sjätte plats Vilken kompetens behövs för att utnyttja denna ekonomi optimalt ? 3
 • 4. JärnvägssystemetJärnvägssystemet Marknadsbehov TRAFIK Politik, organisation Transportprognoser & avreglering Godstransporter Persontransporter Kapacitet Trafikplanering Trafikhuvudmän Ombord- Trafikstyrning personal och operatörer Resenärers och gods- Lagstiftning kunders perspektiv och regelverk Signalsystem Planprocess Riskanalys och Finansiering hantering Företags- och Bromsteknik samhällsekonomi Miljö och adhesion MKB Tele/radio/info-system Fordonsutformning Spårutformning Banbyggnad Intermodalitet Analys och uppföljning Traktion Konstbyggnader Stationer och terminaler Underhåll Underhåll BANA bana Kraftförsörjning fordon FORDON Kontakt hjul/räl 4
 • 5. Tidigare organisationssysteminom transportområdetVäg Järnväg Flyg Sjöfart 5
 • 6. Nuvarande organisationssysteminom transportområdetTransporter Landtransporter Flyg Väg Järnväg Sjöfart 6
 • 7. Hur specifika är våra teknikområden? Transporter Landtransporter Järnvägen Transportprognoser Ban/vägbyggnad Fordonsbyggnad Trafikplanering Godstransporter Trafikhuvudmän och operatörer Kapacitet Persontransporter Konstbyggnader Fordonsutformning Företags- och Finansiering samhällsekonomi Info-system Trafikstyrning Riskanalys och Signalsystem Analys och Underhåll Bromsteknik hantering uppföljning bana och adhesion Spårutformning Politik och organisation Stationer och Miljö Intermodalitet terminaler Ombord- Traktion personal Miljökonsekvensbeskrivning Lagstiftning och regelverk Tele/radio-system Planeringsprocess Resenärers och gods- Underhåll Kraftförsörjning kunders perspektiv fordon 7
 • 8. Järnvägsutbildning historiskt• Fram till 1988 skedde stora delar av järnvägs- utbildning som internutbildning i Statens Järnvägar och ASEA tågdivision• 1988 delades Statens Järnvägar i SJ och Banverket• 2000 delades SJ i sex delar: SJ AB, Green Cargo, Järnhusen, TraffiCare, Euromaint samt fd SJ Data• Därefter har avregleringen och privatiseringen fortsatt• Genom detta försvann i stort sett all utbildnings- verksamhet inom företagen• Branschen upptäcker nu att det behövs ca 1 500 nyanställningar per år för att täcka behovet – vem utbildar dessa ? 8
 • 9. KIS; Kompetensen i JärnvägssektornVi jobbar tillsammans för enfungerande kompetensförsörjning Men vad händer framåt nu när Trafikverket tagit över? 9
 • 10. Lägesbeskrivning• Järnvägsbranschen - Vi behöver 1 500 nya kollegor, varje år, under de närmaste 10 åren• 100 000 ingenjörer går i pension fram till 2015• Det kommer att finnas att underskott på 57 000 civilingenjörer 2015• Stabil i konjunkturer. Lågkonjunktur i samhället, högkonjunktur i järnvägsbranschen historiskt sett• Teknikutbildningar har tappat i popularitet• Företagen inom järnvägssektorn har svaga varumärken 10
 • 11. Järnvägen som akademiskt ämne• År 1987 inrättades en professur vid KTH inom ämnet Järnvägsteknik (Evert Andersson), starten för akademisk järnvägsforskning i Sverige ?• Forskning har huvudsakligen bedrivits inom Fordons- utveckling, till viss del inom Banbyggnad• Järnvägen är till viss del fortfarande ett skrå-väsende, Dvs den är komplex men ännu inte helt akademisk 11
 • 12. Förändring inom akademiskutbildning/forskning Dr 2 år Dr Lic 2 år 2 år Master Civ- 2 år Civ- ing ing 4½ HSI HSI Kand 4 år -5 3 år 3 år 3 år år 4 år T Gymnasie Gymnasie Gymnasie Från början Tidigare Framåt 12
 • 13. Förändringar i utbildningsystemet? • Anpassning till EU och Bolognasystemet Civilingenjör delas i en kandidatdel och en Masterdel På KTH tre transportrelaterade master-program (som blir mer och mer forskarfokuserade) • Internationella studerande vid svenska tekniska högskolor Antal sökande utbytes/linjestuderande – Kursavgifter; troligen kraftigt minskande deltagarantal • Fort- och vidareutbildning ? För yrkesverksamma i branschen och de som vill byta bransch • Nya undervisningsformer ? Uppdragsutbildningar, distansutbildning, etc • Samverkan mellan Utbildare och Anställare ? Kompetens – pedagogik, Praktik – Ex-jobb - Trainee • Större samverkan inom utbildning och forskning mellan våra tekniska högskolor ? 13
 • 14. Mål – att skapa ett fungerande utbildningsystem• Utreda sektorns behov och efterfrågan av järnvägs-utbildning – idag och i framtiden• Initiera och marknadsföra järnvägsinriktad utbildning Post-doc För att få alla parter att veta Forskare vilken kompetens som behövs för vilken arbetsuppgift Master Post-grad år 4-5 • Vilka utbildningsinstitut finns i Sverige ? Kandidat Högskoleing. år 1-3 • Vem utbildar vad ? Yrkesutbildningar • Var ska jag studera ? Gymnasieutbildningar • Vilka företag behöver vilken kompetens? • Var ska företagen rekrytera från ? 14
 • 15. Vilka områden behöver hanteras ? Post-doc Post-doc Post-doc Post-doc Post-doc Forskare Forskare Forskare Forskare Forskare Master Post-grad Master Post-grad Master Post-grad Master Post-grad Master Post-grad år 4-5 år 4-5 år 4-5 år 4-5 år 4-5 Kandidat Kandidat Kandidat Kandidat Kandidat Högskoleing. Högskoleing. Högskoleing. Högskoleing. Högskoleing. år 1-3 år 1-3 år 1-3 år 1-3 år 1-3 Yrkesutbildningar Yrkesutbildningar Yrkesutbildningar Yrkesutbildningar Yrkesutbildningar Gymnasieutbildningar Gymnasieutbildningar Gymnasieutbildningar Gymnasieutbildningar GymnasieutbildningarSignalsystem Elkraft Kommunikation Tågtrafik o planering MiljöSignalprojektering Elektrisk traktion Teleteknik Tågplaner och trafikplanering MiljöKonsBeskrETCS-utveckling Kontaktledningsteknik Radio Trafikstyrning SamhällspåverkanSignalutbyggnad Driftledning Information Kapacitetsanalys Minimera effekterSignalunderhåll Datasystem Linjeutformning o trafiknätverk Post-doc Post-doc Post-doc Post-doc Post-doc Forskare Forskare Forskare Forskare Forskare Master Post-grad Master Post-grad Master Post-grad Master Post-grad Master Post-grad år 4-5 år 4-5 år 4-5 år 4-5 år 4-5 Kandidat Kandidat Kandidat Kandidat Kandidat Högskoleing. Högskoleing. Högskoleing. Högskoleing. Högskoleing. år 1-3 år 1-3 år 1-3 år 1-3 år 1-3 Yrkesutbildningar Yrkesutbildningar Yrkesutbildningar Yrkesutbildningar Yrkesutbildningar Gymnasieutbildningar Gymnasieutbildningar Gymnasieutbildningar Gymnasieutbildningar GymnasieutbildningarFordon Banbyggnad Persontransporter Godstransporter Underhåll o banaFordonsutformning Banutformn/proj Persontrafiksystem Godstrafiksystem BanunderhållDrivsystem o broms Spårprojektering Marknadsbehov, värdering Marknadsbehov, värdering Miljöpåverkan o effekterAkustik o vibrationer Banbyggnad Prognoser Prognoser Finansiering o LCCUnderhåll Mark, Geo, Konstbyggn Stationsutformningar Terminaler o rangering Vinterunderhåll Post-doc Post-doc Post-doc Post-doc Post-doc Forskare Forskare Forskare Forskare Forskare Master Post-grad Master Post-grad Master Post-grad Master Post-grad Master Post-grad år 4-5 år 4-5 år 4-5 år 4-5 år 4-5 Kandidat Kandidat Kandidat Kandidat Kandidat Högskoleing. Högskoleing. Högskoleing. Högskoleing. Högskoleing. år 1-3 år 1-3 år 1-3 år 1-3 år 1-3 Yrkesutbildningar Yrkesutbildningar Yrkesutbildningar Yrkesutbildningar Yrkesutbildningar Gymnasieutbildningar Gymnasieutbildningar Gymnasieutbildningar Gymnasieutbildningar GymnasieutbildningarPlan o utredn Politik o organisation Riskhantering Lokal spårtrafik XXXPlaneringsprocessen Järnvägshistoria Olyckshantering o analys TunnelbanaLagar o regelverk Offentlig utveckling Risker o sårbarhet SpårvagnEkonomisk analys Organisationsutveckling Tillförlitlighet Övriga spårfordon Ekonomisk analys 15
 • 16. Kunskapshantering Forskning Metodutveckling Tillämpning 16
 • 17. Civilingenjör och Forskarutbildning• På KTH finns det järnvägsinriktning vid fyra olika avdelningar: Banbyggnad; avd för Väg och banbyggnad (Björn Birgisson) Tågtrafik; avd för Trafik och logistik (Bo-Lennart Nelldal) Fordonsutveckling; avd för Spårfordon (Mats Berg) Drivsystem; avdelningen för Elektriska maskiner och kraftelektronik (Stefan Östlund)• Chalmers; Charmec• Uppsala; forskning Människa – datorinteraktion• Lund; Kollektivtrafik och Säkerhetsforskning• Linköping; Kommunikations- och transportsystem• Luleå; Drift och underhåll, JvtC• Nystartad järnvägsutbildning på Köpenhamns och Oslo universitet / Trondheims Tekniska Högskola, Helsingfors ? 17
 • 18. Det internationella perspektivetJob opportunities for the railway communityof tomorrowEducation and Training Actions for high skilledjob opportunities in the railway sectorAtt skapa ett Europeiskt virtuellt järnvägsuniversitet genomett nära samarbete med EURNEX (European Rail ResearchNetwork of Excellence) som samlar ett 50-tal universitet medjärnvägsbaserad forskning. 18
 • 19. Förändringar i förutsättningarna• Hur påverkar sammanslagningen till det nya Trafikverket stödet till utbildningsutveckling för järnvägen?• Internationell och företagsmässig centrering – hur påverkar det förutsättningarna för svensk Järnvägskompetens?• Politiska direktiv och en fortsatt avreglering• En rörligare arbetsmarknad – har alla tillräcklig kompetens?• Har vi resurser för alla nationella och internationella projekt och direktiv, t ex ETCS, höghastighetsbanor, ökat underhåll etc ? 19
 • 20. Ett tänkbart förslag till struktur Vision - Utbildning transportsektorn Nationell styrgrupp utbildning Rektorer Universitet/Högskola Transport Branschföreträdare Järnväg, Väg, Flyg- & Sjöfart ITS Intelligenta Transport System Expert nivå Operativt nätverk Järnväg – Trafikstyrning Järnväg Facknivå – jvg, väg, flyg. sjö Tågtrafik Bana El Teknikområde Fordon Signal Tele Utbildning och mål per teknikområde Utbildningsanordnare Utbildningslinjer & kurser 20
 • 21. Framtida resurser för ökadkompetensförsörjningEtt förslag till resursutveckling Gymnasie, Yrkes o Trafikverket Järnvägs- Universitet (myndigheten) branschen (skola och akademi)Ekonomi X X XLärare X X XStuderande X X X 21
 • 22. Men, vem tar ansvar för detta ?• Trafikverket ?• Järnvägsbranschen ?• Utbildningsväsendet / Akademin ? 22
 • 23. Fortsatt diskussion ...• Kompetens- och Utbildningsforum för Järnvägsbranschen• Seminarium på Kungliga Tekniska Högskolan• 13 januari 2012 23
 • 24. Slut – frågor ? Anders Lindahl Avd Trafik och logistik KTH Järnvägsgruppen 08-790 80 95 anders.lindahl@abe.kth.se 24

×