0
Zadaci za pismeni I 3
1.  Тачкаста наелектрисања од  30μС  и  10nС  се налазе у ваздуху на растојању од  5сm. а) Израчунати интензитет сила које...
6.  Тачкаста   наелектрисања +Q1 и -Q2 се налазе у два наспрамна темена квадрата. У једном од преостала два темена наелект...
10.  a)Израчунати капацитет еквивалентног кондензатора, којим се могу заменити кондензатори приказани датом шемом.        ...
10. 11. 12. 13. 14. Šema za 15. zadatak je ista kao za 12.
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Zadaci za pismeni i3

1,043

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,043
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Zadaci za pismeni i3"

  1. 1. Zadaci za pismeni I 3
  2. 2. 1.  Тачкаста наелектрисања од  30μС  и  10nС  се налазе у ваздуху на растојању од  5сm. а) Израчунати интензитет сила које делују на наелектрисања. б) Силе графички приказати.   2.  У хомогеном електричном пољу се налази негативно тачкасто наелектрисање, наелектрисано са  50рС . Сила која делује на наелектрисање има интензитет  200nN . а) Графички приказати електрично поље, наелектрисање у њему и силу која на то наелектрисање делује. б) Израчунати колика је јачина електричног поља.   3.   На ком растојању тачкасто наелектрисање од  16рС  ствара, у ваздуху, електрично поље јачине  4 kN/С ?   4.   Два тачкаста наелектрисања су наелектрисана са  50рС  и - 150рС . Додирну се, па се после тога ставе на растојање од  10mm . а) Израчунати интензитет сила које делују на наелектрисања после додира. б) Силе графички приказати пре и после додира.   5.   Две куглице занемарљивих димензија се наелектришу додиром, при чему је наелектрисање једне куглице  60рС . После наелектрисавања се куглице поставе у два суседна темена квадрата странице  10mm . а) Израчунати и графички приказати силе које делују на куглице. б)  Израчунати јачину електричног поља и графички приказати вектор јачине електричног поља у тачки која се налази у пресеку дијагонала.
  3. 3. 6.  Тачкаста   наелектрисања +Q1 и -Q2 се налазе у два наспрамна темена квадрата. У једном од преостала два темена наелектрисање Q1 ствара електрично поље јачине  20 kN/С , а наелектрисање Q2 ствара електрично поље јачине  15 kN/С . Графички приказати наелектрисања, векторе јачеиа електричних поља  и израчунати интензитет резултантне јачине електричног поља .   7.  Раван кондензатор има правоугаоне плоче, дужине  5cm  и ширине  4mm , које се налазе на растојању  1mm . Између електрода је диелектрик релативне диелектричне константе  10 . Израчунати: а) капацитет кондензатора б) напон између електрода,  ако је оптерећење кондензатора  20µC  в) јачину електричног поља у диелектрику.   8.     Раван кондензатор има квадрадне електроде странице  10 mm  , које се налазе на растојању  5mm . Између електрода је диелектрик чија диелектрична константа   има вредност 2·10-10F/m . Кондензатор је прикључен на напон од  20 V . Израчунати: а) капацитет кондензатора б) оптерећење кондензатора    в) енергију ел. поља у диелектрику.    9.  Плочасти кондензатор има капацитивност  25рF . Диелектрична константа диелектрика у кондензатору је  25рF/m . Када се кондензатор прикључи на напон од  150V , јачина електричног поља у диелектрику је   50kV/m . Израчунати: а) површину електрода кондензатора; б) релативну диелектричну константу диелектрика; в) енергију оптерећеног кондензатора..
  4. 4. 10.  a)Израчунати капацитет еквивалентног кондензатора, којим се могу заменити кондензатори приказани датом шемом.        б) Израчунати напон на кондезатору капацитивности  С1 , ако је коло прикључено на напон од  20V . C1=140 μF      C2=40 μF       C3=60 μF           C4=30 μF                C5=58μF   11.  а) Израчунати капацитет еквивалентног кондензатора, којим се могу заменити кондензатори приказани датом шемом. C1=20nF          C2=30nF             C3=18nF                C4=10nF        C5=50nF        б) Израчунати оптерећење кондензатора капацитивности  С2 , ако је коло прикључено на напон од  1 20V .   12.  Израчунати напон на кондензатору  С3  у датом колу, ако је:   C1=30μF     C2= 44μF       C3=80μF      C4=20μF     и         U=30V.    13.  У колу приказаном на слици су познате капацитивности свих кондензатора и оптерећење кондензатора  C3,  које износи  60 μС . Израчунати прикључени напон и оптерећење кондензатора капацитивности  C1.                  C1=5μF       C2= 30μF           C3=20μF           C4=10μF    14.  у колу приказаном на слици, оптерећење кондензатора капацитивности  C4  има вредност 60μC . Израчунати прикључени напон и оптерећење кондензатора капацитивности  C5. C1=140 μF      C2=40 μF       C3=60 μF           C4=30 μF                C5=58μF     15.  Израчунати оптерећење кондензатора  С1  у датом колу и прикључени напон ако оптерећење кондензатора  C2  има вредност  660μС .   C1=30μF     C2= 44μF       C3=80μF      C4=20μF    
  5. 5. 10. 11. 12. 13. 14. Šema za 15. zadatak je ista kao za 12.
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×