ArgumentaceJsem studentem ekonomie a v předmětu finanční řízení jsem napsal seminární práci natéma franchising. Franchisin...
2. Historie franchisingu       Franchising má své historické kořeny již ve středověké Francii. V té době tímtoslove...
název poskytovatele franchisingu, jeho ochranné značky zboží nebo značky služby, know-how, metody provozování hospodářské ...
ochranné známky franchisanta    místa působení     o národní – franchisant i franchisor jsou ze stejného státu  ...
Franchising info [online] [cit. 2012-04-13] dostupný na WWW:  http://franchisinginfo.cz/abc-franchisingu/8/evropsky-kodex...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Franchising

829 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
829
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Franchising

 1. 1. ArgumentaceJsem studentem ekonomie a v předmětu finanční řízení jsem napsal seminární práci natéma franchising. Franchising jsem si vybral kvůli tomu, že jsem se chtěl něco více a tétoproblematice dozvědět. V poslední době se v české republice tento způsob podnikáníobjevuje častěji a častěji před touto seminární prací jsem měl jen představu co to veskutečnosti franchising je. Téma jsem si vybral z nabídnutých témat vyučujícím a názevuž byt tedy daný. Práce byla zkrácena, aby vyhovovala požadovanému počtu znaků.AnotaceText této práce se zabývá, jak už název napovídá, stylem podnikání Franchising. Práceobsahuje stručný úvod do historie, definuje pojem franchising a zabývá se franchisingemv České republice kde je tento trend poměrně nový. V neposlední řadě práce uvede i párpříkladů z praxe právě z území České republiky a popíše i samotný postup jak lze tímtostylem podnikat, jaké jsou výhody a nevýhody pro franchisanta a pro franchisora.Klíčová slovaFranchising, podnikání, business, finanční řízení, licenční smlouvaSeminární práce z předmětuFinanční řízení na témaFRANCHISING1. Úvod Seminární práce s názvem „Franchising“ se zabývá v poslední době velmi serozvíjejícím způsobem podnikání v České republice. Podnikáním pod cizím jménem, sknow-how a licencí poskytovatele- franchisanta. Práce začíná teoretickou částí a tokonkrétně historií – zvláštní pozornost je věnována České republice, poté definicísamotného pojmu Franchising, rozebráním nejčastějších druhů franchisingu, popsánímfranchisové smlouvy a nastíněním výhod a nevýhod které nám tento typ podnikánípřináší. 1
 2. 2. 2. Historie franchisingu Franchising má své historické kořeny již ve středověké Francii. V té době tímtoslovem bylo označené privilegium výroby nebo prodeje určitých výrobků, které byloudělováno králem nebo vyšší autoritou. Slovo „franchise“ mohlo také znamenatosvobození od placení daní nebo cla.1 V moderním pojetí, jak je frachising znám dnes, se poprvé objevil v USA. Jedna zprvních firem, známa tímto způsobem businessu byla Singer Sewing Machine Companykterá v roce 1865 vytvořila prodejní síť nezávislých malých prodejců, kteří nabízeli jakprodej šicích strojů, tak i náhradní díly a případný servis. Další firmy známá jakoprůkopník frachisingu je například General Motors nebo Holidays Inn of America neboMcDonalds. V sedmdesátých letech minulého století se rozšířil tento způsob podnikání i nastarý kontinent a to hlavně do Velké Británie či Německa. Po revoluci se franchisingobjevil i u nás. Průkopníkem v České republice byl právě McDonalds. 2 Na koncidvacátého století však českým podnikatelům chyběl potřebný kapitál, takže jsme simuseli počkat na frachisový rozmach až na dvacáté první století.3. Pojem franchisingu Slovo franchising dnes nemá definici, která by platila celosvětově. Důvodem jeodlišná legislativa jednotlivých zemí i různé formy franchisových systémů. Jedna znejčastěji citovaných definic je definice uvedená v Evropském kodexu etiky franchisinguzní takto: Franchising je systém prodeje zboží, služeb nebo technologií, který se týká úzké atrvalé spolupráce mezi právně a finančně odlišnými i nezávislými podniky, poskytovatelemfranchisingu a jeho individuálními franchisanty. Podstata tohoto systému spočívá v tom, žedodavatel franchisingu poskytuje svým jednotlivým franchisantům právo a zároveň jezavazuje k povinnosti provozování činnosti v souladu s jeho koncepcí. V rámci a na dobuplatnosti vyhotovené písemné franchisové smlouvy a na oplátku za bezprostřední nebozprostředkované finanční odměny má individuální franchisant právo využívat obchodní1 ŘEZNÍČKOVÁ, Martina. Franchising: podnikání pod cizím jménem. 3. vyd. Praha: C H Beck, 2009 str. VIII.2 Český institut pro franchising [online] [cit. 2012-04-13] dostupný na WWW: <http://www.ifranchising.cz> 2
 3. 3. název poskytovatele franchisingu, jeho ochranné značky zboží nebo značky služby, know-how, metody provozování hospodářské činnosti, technické znalosti, systém postupu a jinýchpráv intelektuálního nebo průmyslového vlastnictví, a také využívat stálou obchodní ahospodářskou pomoc ze strany poskytovatele franchisingu.3 Z podstaty franchisingové smlouvy vyplývají určité povinnosti jak profranchisanta tak pro franchisora. Franchisor je například povinen úspěšně vést aspoňjednu pobočku, musí být zákonným majitelem know-how, jména, ochranné značky zbožía dalších odlišujících označení. Franchisor je také také povinný poskytnout školení atechnickou podporu po celou dobu platnosti franchisové smlouvy.4 Povinnosti franchistana zase je usilovat o neustálý rozvoj své pobočky,nepoškození dobrého jména řetězce, poskytne franchisorovi veškeré hospodářskévýsledky k účelu efektivního managmentu a případně umožní franchisorovi či jehozmocněnci vstup do pobočky. Dále pak není oprávněn šířit ani po vypršení franchisovésmlouvy know-how.5 Vzájemné povinnosti jsou následující: Pří jednaní obou stran musí panovatslušnost, dojde-li k porušení smlouvy, musí franchisor písemně podat franchisantoviupozornění, ve kterém udá datum, do kterého musí být sjednána náprava. Případnéžaloby, rozepře a stížnosti musí být řešeny s vzájemným respektem a dobrou vůlí jevyřešit.4. Druhy franchisingu Franchising lze dělit podle mnoha odlišných kritérií. Například podle:6  předmětu o výrobní frančíza – franchisant je zaměřen na výrobu výrobku s ochranou známkou franchisora o distribuční frančíza – frachisant prodává zboží distribuované franchisorem o servisní frančíza – poskytování servisu a služeb s povolením na používaní3 Franchising info [online] [cit. 2012-04-13] dostupný na WWW: <http://franchisinginfo.cz/abc- franchisingu/8/evropsky-kodex-etiky-franchisingu/>4 ŘEZNÍČKOVÁ, Martina. Franchising: podnikání pod cizím jménem. 3. vyd. Praha: C H Beck, 2009 str. 1545 Tamtéž.6 ŘEZNÍČKOVÁ, Martina. Franchising: podnikání pod cizím jménem. 3. vyd. Praha: C H Beck, 2009 str. 11 3
 4. 4. ochranné známky franchisanta  místa působení o národní – franchisant i franchisor jsou ze stejného státu o nadnárodní – franchisant a franchisor nejsou ze stejného státu  vztahu ke třetím osobám o master-franchising  jednoduchý franchising5. ZdrojeČeský institut pro franchising [online] [cit. 2012-04-13] dostupný na WWW: http://www.ifranchising.cz  Aktuální  Aktivní web  Přehledný  Věrohodný. Jedná se o Český institut pro franchising (ČIFRA).  Informace na tomto webu jsou napsané srozumitelně a jednoduše pochopitelné. 4
 5. 5. Franchising info [online] [cit. 2012-04-13] dostupný na WWW: http://franchisinginfo.cz/abc-franchisingu/8/evropsky-kodex-etiky-franchisingu/  Z tohoto webu jsem prakticky zkopíroval evropský kodex etiky. Je víceméně přeložen z anglického originálu.  Jedná se o stánky konzultační společnosti, která působí na evropském trhu.  Aktuální  Aktivní web  PřehlednýŘEZNÍČKOVÁ, Martina. Franchising: podnikání pod cizím jménem. 3. vyd. V Praze: C.H.Beck, 2009, xvii, 190 s. Beckova edice právo a hospodářství. ISBN 978-80-7400-174-1.  Autorka je odborník  Srozumitelnost  Výstižnost  Relativně aktuální (autorka knihu před 3. vydáním revidovala a aktualizovala v souladu s novou legislativou)  čtivost 5

×