Negj Hicheeliin Erh Zui

6,724 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,724
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
84
Actions
Shares
0
Downloads
122
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Negj Hicheeliin Erh Zui

 1. 1. <ul><li>НЭГЖ ХИЧЭЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ ХИЙЖ ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛ </li></ul><ul><li>НБГ-ын мэргэжилтэн </li></ul><ul><li>Ө.Цэндсүрэн </li></ul>НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Ө.ЦЭНДСҮРЭН
 2. 2. <ul><li>“ Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлын норм тогтоох, багш, зарим албан тушаалтны цалин хөлсийг тооцож олгох журам” 307 /91/237 </li></ul><ul><li>“ ЕБС-ийн багшийн ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолт” 351 </li></ul><ul><li>“ Ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлыг төлөвлөж, үнэлэх түр аргачлал 416 </li></ul>БАГШИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
 3. 3. БАГШИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА <ul><li>“ Оны тэргүүний багш шалгаруулах журам” 440 </li></ul><ul><li>“ Багшид мэргэжлийн зэрэг олгох,хасах журам 73 </li></ul><ul><li>“ Төрийн өмчит ЕБС, хүүхдийн цэцэрлэгийн багш, бусад албан хаагчид улирлын ажлын үр дүнгээр мөнгөн урамшил олгох журам” 54 </li></ul>
 4. 4. БАГШИЙН АЖЛЫН БҮТЭЦ НОРМ 307 /91/237
 5. 5. БАГШИЙН АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗОРИЛТ 351 <ul><li>Цогц чадамжид суурилсан бага дунд боловсролын стандартыг хэрэгжүүлэх </li></ul><ul><li>Багшийн бусад ажлыг гүйцэтгэх </li></ul>
 6. 6. Стандарт - 34 Бусад - 6 Боловсруулах сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих Хэрэгжүүлэх багшийн хөгжлийг хангах сайжруулах иргэд, суралцагчидтай ажиллах стандартын шаардлагыг хангахуйцаар сургалтын дидактик нэгжийг томсгосон сургалтын нэгж ажлаар хэмжинэ Багшийн гүйцэтгэх үндсэн болон тэдгээрт хамаарах гол үйл ажиллагаа 416
 7. 7. Оны тэргүүний багш 440 <ul><li>нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулсан байх. </li></ul><ul><li>боловсруулсан хөтөлбөрийнхөө дагуу 2-оос доошгүй жил 4-өөс доошгүй бүлэгт сургалт явуулж, .. сайжруулсан байх </li></ul><ul><li>сургалтын хэрэглэгдэхүүн боловсруулж, орчинг бүрдүүлсэн байх </li></ul><ul><li>Сурагчдын хөгжил төлөвшилд тодорхой ахиц гарсан байх </li></ul>
 8. 8. Мэргэжлийн зэргийн нийтлэг ба тусгай шалгуур үзүүлэлт 73 <ul><li>Боловсролын стандартын шаардлага хангасан сургалтын хөтөлбөр (киррикюлим) боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэл ж сайжруулах а / з </li></ul><ul><li>Сургалтын хэрэглэгдэхүүний үнэ цэнэтэй , баялаг сан хөмрөг бүрдүүлж, </li></ul><ul><li>Заадаг курс болон бүлэг сэдвийн, нэгж болон ээлжит хичээл ийнхээ сургалтын хөтөлбөрийг цогцоор нь боловсруулах </li></ul>
 9. 9. Улирлын урамшил олгоход баримтлах шалгуур, үнэлгээ 54 <ul><li>Нэгж хичээлийн хөтөлбөрийн төлөвлөлт, боловсруулалт </li></ul><ul><li>Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, сайжруулалт </li></ul><ul><li>Сургалтын хэрэглэгдэхүүний боловсруулалт, ашиглалт, сургалтын үйлийн болон сэтгэл зүйн орчин бүрдүүлэлт </li></ul><ul><li>Суралцагчдын хөгжил төлөвшилд гарсан өөрчлөлт </li></ul>
 10. 10. Нэгж хичээлийн хөтөлбөрийн шалгуур-1 <ul><li>өмнөх төсөөллийн оношилгоонд суурилан, стандартад тодорхойлогдсон цогц чадамжийг сургалтын зорилт болгон нарийвчилсан байдал </li></ul><ul><li>сонгосон агуулга болон түүнийг эзэмшүүлэх арга зүйн уялдаа холбоо </li></ul><ul><li>Сургалтын зорилтыг бодитой үнэлэхүйц, бүх суралцагчдад тэгш боломж олгосон даалгавар, түүний гүйцэтгэлийг үнэлэх арга хэлбэр </li></ul>
 11. 11. Нэгж хичээлийн хөтөлбөрийн шалгуур-2 <ul><li>Хичээлийн явц, үр дүнгийн судалгаа, хичээлийн хэлэлцүүлэг </li></ul><ul><li>хөтөлбөрийн бүрэлдэхүүн хэс гийг боловсронгуй болгох чиглэлээр о руулсан өөрчлөлт </li></ul><ul><li>Хичээлийн загвар, төрөл, төлөвлөлтөд оруулсан өөрчлөлт </li></ul>
 12. 12. Нэгж хичээлийн хөтөлбөрийн шалгуур-3 <ul><li>сургалтын хэрэглэгдэхүүний төрөл, хүртээмж </li></ul><ul><li>сургалтад мэдээлэл харилцааны технологийг ашигласан байдал </li></ul><ul><li>сэтгэл зүй, жендэр, эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан байдал </li></ul>
 13. 13. Нэгж хичээлийн хөтөлбөрийн шалгуур-4 <ul><li>Суралцагчдын сурлагын амжилтын ахиц </li></ul><ul><li>Суралцагчдын хөгжилд гарч байгаа өөрчлөлтийг бодитой тогтоосон байдал </li></ul><ul><li>Сура лца гчдын сурлагын амжилт, хөгжил, төлөвшилд гарсан өөрчлөлтийн мөрөөр хийсэн ажил </li></ul>
 14. 14. дидактик нэгжийг томсгосон нэгж а гуулга
 15. 15. I УЛИРАЛ II УЛИРАЛ III УЛИРАЛ IY УЛИРАЛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 БҮЛЭГ СЭДВИЙН ТОГТОЛЦОО 80 32 цаг 32 цаг 40 цаг 40 цаг 24 цаг 16 цаг 40 цаг Бэлтгэл Хөтөл бөр Цагаан толгойн бэлтгэл үе Үндсэн 7эгшиг 1-р шатны гийгүүлэгч 2-р шатны гийгүүлэгч Туслах эгшиг тэмдэг үсэг Онцгой 4 гийгүүлэгч Цагаан толгойн дараах үе БҮЛЭГ СЭДВИЙН ЗОРИЛГО Уншиж бичиж сурах үйлийн баримжааг ялган таних Эгшиг авиа, үсэг ялган таних, бичих 1-р шатны гийгүүлэгчийг ялган таних, уншиж бичих баримжааг эзэмших 2-р шатны гийгүүлэгчийг ялган таних, уншиж бичих баримжааг эзэмших Туслах эгшиг тэмдэг үсэг ялган таних, уншиж бичих баримжааг эзэмших Онцгой 4 гийгүүлэгч ялган таних, уншиж бичих баримжааг эзэмших Сурагчдын уншиж ойлгох, ярих, бичих,сонсох чадварыг хөгжүүлэх
 16. 19. Хичээлийн загвар I II III IY Өмнөхийг давтах У Шинэ мэдлэг олгох бататгах Гэрийн даалгавар I R II III IY Y Сэдэл үүсгэх /Ший двэрлэх асуудлыг олж томьёолох/ Асуудал шийдвэрлэх үе Хийж гүйцэтгэх үе шат /үйл ажиллагаа хийх/ Тогтоож хадгалах, давтах үе шат Мэдлэгээ интеграцчилах үе шат /мэдлэгийн бүтэц үүсэх/ I БС II III IY Сэдэлжүүлэх үе шат БС Ойлгож ухамсарлах үе шат /ойлгож мэдэхийн тулд сурагчид ямар үйл хийх вэ/ Хийж бүтээх үе шат /чадвар дадлаа хөгжүүлэх , хэрэглэх/ Төгсгөл / дүгнэлт , шийдэл гаргах/ I ТХ II III IY Y Шийдвэрлэх асуудлаа олох, шинжилгээ хийх Асуудал шийдвэрлэх төлөвлөгөө гарган асуудлаа шийдэх Шинэ санаа олох Шинэ санаагаа хэрэгжүүлэх Санаагаа бусуадтай хуваалцах, түгээх
 17. 20. <ul><li>Шинэ материал судлах хичээл </li></ul><ul><li>Чадвар дадал бий болгох хичээл </li></ul><ul><li>Бататгал буюу хэрэглээ болгох хичээл </li></ul><ul><li>Баяжуулан системчлэх хичээл </li></ul><ul><li>Хяналт шалгалтын хичээл </li></ul><ul><li>Анализ хичээл </li></ul><ul><li>Нэгдмэл зорилго бүхий хичээл </li></ul>Хичээлийн төрөл
 18. 22. <ul><li>Õè÷ýýëèéí çîðèëãî òîäîðõîéëîõ </li></ul><ul><li>Òóëãóóð îéëãîëò áîëîí áèé áîëñîí ÷àäâàð äàäëûã ñýðãýýí äàâòàõ </li></ul><ul><li>Øàëãàõ äàñãàë àæèëëóóëàõ </li></ul><ul><li>Øèíý ÷àäâàð ýçýìøèõ äààëãàâàð àæèëëóóëàõ, òýäãýýðèéã ýçýìøñýíèé ¿íäñýí äýýð äàñãàë õèéõ </li></ul><ul><li>Áàòàòãàõ </li></ul><ul><li>Èæèë òºñòýé ç¿éë, çàãâàð àëãîðèòì, çîõèîìæîîð äàñãàë õ èéõ </li></ul><ul><li>Á¿òýýë÷ øèíæ ÷àíàðòàé äàñãàë </li></ul><ul><li>Õè÷ýýëèéí ¿ð ä¿í </li></ul><ul><li>Ãýðèéí äààëãàâàð </li></ul>× àäâàð äàäàë áèé áîëãîõ õè÷ýýëèéí á¿òýö
 19. 23. Áàòàòãàë áóþó ìýäëýã ÷ àäâàð äàäëûã õýðýãæ¿¿ëýõ õè÷ýýëèéí á¿òýö <ul><li>Õèéõ àæëûí çîðèëãûã ñóðàã÷äàä ìýäýýëýõ </li></ul><ul><li>ªãºãäñºí äààëãàâðûã ã¿éöýòãýõýä çîðèóëæ ñóðàã÷äûí ìýäëýã ÷àäâàð äàäëûã ñýðãýýõ </li></ul><ul><li>ßíç á¿ðèéí äààëãàâàð áîäëîãî äàñãàë õèéõ </li></ul><ul><li>ÿéöýòãýñýí àæëûí øèíæèëãýý õèéõ </li></ul><ul><li>Ãàðãàñàí àëäààã õýëýëöýõ çàëðóóëàõ </li></ul><ul><li>Ãýðèéí äààëãàâàð /øààðäëàãàòàé áîë/ </li></ul>
 20. 24. <ul><li>Õè÷ýýëèéí ñýäýâ, çîðèëãî, çîðèëòûã ìýäýýëýõ </li></ul><ul><li>Òóñãàé áàðèìò, ¿éë ÿâäàë, ¿çýãäëèéã äàâòàõ, áà áàÿæóóëàõ , øèíýýð îëîõ </li></ul><ul><li>Îéëãîëòûã áàÿæóóëàõ, äàâòàõ, çîõèõ ìýäëýãèéí ñèñòåìèéã ýçýìøèõ </li></ul><ul><li>Îíîëûí ¿íäñýí ìýäëýã, îéëãîëòûã äàâòàí ñèñòåì÷ëýõ </li></ul><ul><li>Ãýðèéí äààëãàâàð / / </li></ul>Ìýäëýãèéã áàÿæóóëàí ñèñòåì÷ëýõ õè÷ýýë
 21. 25. <ul><li>Õè÷ýýëèéí ýõëýëèéã çîõèîí áàéãóóëàõ /ýíý íü ìàòåðèàëûã öààø ñóäëàõàä õ¿¿õä¿¿äèéí áýëòãýë ÿìàð áàéãààã òîãòîîíî/ </li></ul><ul><li>Õè÷ýýëèéí çîðèëò òîäîðõîéëîõ /ßìàð ìàòåðèàë õÿíàõ øàëãàõàà ìýäýýëýõ, õîëáîãäîõ ä¿ðýì ìàòåðèàëûã ñýðãýýí ñàíàõûã çºâëºõ/ </li></ul><ul><li>Õÿíàõ àæëûí àãóóëãûã òîãòîîæ ºãºõ </li></ul><ul><li>Õè÷ýýýëèéí ¿ð ä¿íã òîîöîõ /çàðèì ¿åä äàðààãèéí á¿òýí õè÷ýýë ÷ ¿¿íä çàðöóóëàãäàíà./ </li></ul>Ìýäëýã øàëãàõ õè÷ýýëèéí á¿òýö
 22. 26. Õÿíàëòûí äàãóó ìýäëýã ÷àäâàð äàäëûã çàñàõ õè÷ýýëèéí á¿òýö <ul><li>Õè÷ýýëèéí ñýäýâ çîðèëãûã ìýäýýëýõ </li></ul><ul><li>ªºðò áóé ìýäëýã ÷àäâàðàà õýðýãëýõ á¿òýýë÷ äààëãàâàð õèéõ </li></ul><ul><li>Ìýäëýãýý àøèãëàõ, õýðýãëýõ á¿òýýë÷ äààëãàâàð ºãºõ </li></ul><ul><li>Ìýäëýãèéí óõàìñàðò , ã¿í áàò ,òîãòîëöîîò áàéäëûã òîãòîîõ </li></ul><ul><li>Õè÷ýýëèéí ¿ð ä¿í ã òîäîðõîéëîõ </li></ul><ul><li>Ãýðèéí äààëãàâàð </li></ul>
 23. 27. <ul><li>“ Харьцангуйн онол” бол Эйнштейний хүн төрөлхтөнд үлдээсэн бага нас нь. Хүүхэд насандаа тэрээр “гэрлийн цацрагтай адилхан хурдаар зэрэгцэн гүйвэл яах бол.” гэж бодсон гэдэг </li></ul><ul><li>Бороо орж байна уу даа гадаа </li></ul><ul><li>Шивэрч байнаа бороо, зөөлөн шивэрч байна </li></ul><ul><li>Сэтгэлийн гунигаа орхиод би </li></ul><ul><li>Ширхэгнийх нь ганцхан дусал дотор </li></ul><ul><li>Сэмхэн ороод нуугдчих юм сан </li></ul><ul><li>Мухрдалд орохоороо цөхөрдөггүй </li></ul><ul><li>Улам их таньж мэдэх хүсэл мөрөөдөлтэй болдог </li></ul>Хүүхдийн сэтгэлгээ гэдэг хүн төрөлхтний учир шалтгаант сэтгэлгээ бус, язгуур унаган сэтгэлгээ

×