• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Slayt 1

on

 • 2,599 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,599
Views on SlideShare
2,599
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
22
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Gasser gangliyonu intrakraniyal yerleşimlidir.orta kraniyalfossanınmedialinde ,kavernöz sinüs ve arteri meningiamedianınlateralinde yer alır.3 ,4,6 kranial sinirlerle komşulugu vardır. yaklaşık olarak 1 2 cm boyutundadır.
 • sempatik sinir sisteminin preganglionik nöronları T1 den L2’e kadar spinal kordun anterolateral gri cevherinde bulunur.burasılamina 7 olarak adlandırılır.
 • Preganglionik nöronlar sempatik ganglionlara anterior sinir kökleri ile gelir ve postganglionik nöronlar ile sinaps yapar. Sempatik ganglionlar vertebral kolonun her iki yanında paravertebral sempatik zincir içinde yer alır. Vertebral kolonun ventral kısmında abdominal kavitede prevertebral ganglionlar bulunur.
 • Stellat ganglion yedinci servikal vertebranın (C7) transvers çıkıntısının tabanı ile birinci kostanın boynu arasında bulunur.Stellat gangliyon vertebral arterin önünde, juguler ven ve karotis arterin medialinde, trakea ve özofagusun lateralinde yer alır Stellat  ganglion yedinci ve sekizinci (C7-8) servikal sinirler ve birinci torasik sinire (T1) sempatik lifler verir.
 • Torakal sempatik zincir kosta boyunlarına yakın yerleşimlidir.Somatik sinir köklerine çok yakın seyreder. ENDİKASYONLARI=)T2 spinöz çıkıntısının 4 cm lateralinden girilir. Paravertebral bölgeye ulaşılır.iğne vertebra corpusunu 1 cm sıyıracak şekilde ilerletilir.
 • Splanknik sinirler T5-T12 arasindaki preganglionik lifler olup büyük, orta ve küçük splanknik sinirlerden oluşur.Splanknik sinirler paravertebral olarak toraksdan asagi iner, diafragma krusundan batin bosluguna geçip, çölyak ganglionla birlesirler
 • Teknik olarak; 1. anterior 2. posterior ve 3. transaortik yaklaşımlar uygulanabilir. Sıklıkla uygulanan posterior girişimde Hasta prone pozisyondadır.lokalizasyonu: L2 hizasında orta hatta 7-8 cm lateral paralel hat çizilir bu hat ile 12. kostanın birleştiği yer L2nin üst kenarını belirler T12, L1 spinöz çıkıntılar işaretlenir ve 12. kostanın alt kenarındaki nokta ile birleştirilerek bir üçgen elde edilir. İğne giriş yeri orta hattın 7-8 cm lateralindedir.
 • Lombersempatik zincir vertebra gövdelerinin anterolateral yüzünde, psoas kası medialinde uzanır. İki taraflı beşer gangliyondan oluşur. Gangliyonlar küçüktür ve transvers çıkıntıdan 4 - 5 cm daha derindedirler
 • Hasta yüz üstü yatırılırİki posterior iliak kresti birleştiren düz bir hat çizilir. Bu hat dördüncü lomber vertebranın (L4) spinöz çıkıntısından veya dört ve beşinci lomber vertebralar arasındaki aralıktan geçer. Lomber vertebraların spinöz çıkıntıları belirlenir ve işaretlenir  Spinöz çıkıntıların 4 - 5 cm lateralinde orta hatta paralel vertikal bir hat çizilir. Bu iki hattın kesiştiği noktalar enjeksiyon noktaları olarak işaretlenir
 • hipogastrik pleksus, L5 vertebra korpusu önünde, retroperitoneal bölgede bilateral olarak yer alir. (??iliak damar bifurkasyonunun proksimalinde, sakral promontriumun önünde bulunmaktadir.) Alt ekstremite ve pelvisin sempatik aktivitesini kontrol eder.
 • Hasta yüzüstü pozisyondadirİğne giriş yerleri iliak krestin hemen üzerinde L4 spinöz çıkıntısı hizasında 7-8 cm lateralindedir. İğne kaudale yönlendirilir. L5 korpusuna değdiğinde açı biraz arttırılarak korpus ön yüzüne ulaşılır.
 • Bilateral paravertebral sempatik zincirin sonlanma noktasını gösteren sakrokoksigeal bileşke hizasında bulnur.
 • Hasta prone veya lateral dekübit pozisyondadir. Koksiksin tepesi palpe edilir. İğne anokoksigeal ligamenti delerek Koksiks ucundan anterior yüze geçer. orta hatta  sakrokoksigeal açiya ulasilir bir diğer teknikde ise iğne sakrokoksigeal eklemden girilerek ön yüze doğru ilerletilir.

Slayt 1 Slayt 1 Presentation Transcript

 • GİRİŞİMSEL AĞRI TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR ve TEDAVİLERİ
  Doç.Dr. İbrahim Aşık
  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Algoloji Bilim Dalı
 • Somatik sinir blokları
  • Lomberepidural
  • Lombertransforaminal
  • Faset eklem/medial dal bloğu
  • Sakroiliak blok
  • Diskografi
  • Kaudal blok
  • Nöroplasti
  • Servikalepidural / transforaminal
  • Gasserggl bloğu
 • GİRİŞİMSEL AĞRI TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR
  1899 Tuffer – terapötik sinir bloğu
  Klinisyenler başarısız sonuçları ve yan etkileri bildirmekte isteksiz
  Genel analiz yapmak çok zor
  Endikasyonlar, riskler, komplikasyonlar ve alternatif tedaviler
  ClosedClaims Project Database ; 1970-2000 kronik ağrı tedavisinde 284 hastada yan etkiler toplanmış
  276 (%96) girişimsel ağrı tedavisi ile ilgili
  18 (%6) parapleji veya tetrapleji
  %4 ex
  Fitzgibbon DR. Chronic pain management: ASA closed claims project. Anesthesiology 2004;100:98–105
 • TETİK NOKTA ENJEKSİYONU
  Servikal bölgede dikkat
  Floroskopi?
  A-P ve LateralGörüntü
  Anatomi
  Pnömotoraksınen sık 2. nedeni
  Pnömotoraksolgularının %21
  Lokal enfeksiyon
  Selülit
  Hematom
  Epiduralapse*
  Spinal anestezi
  Spinalkord hasarı
  Anaflaksi ve ölüm
  *Elias M. Pain 2001
  Fitzgibbon DR. Chronic pain management: ASA closed claims project. Anesthesiology 2004;100:98–105
 • ANATOMİ
  L 2
  L 1- 5
  L 3 - 4
  Vertebral foramen
  Vertebralkorpus
  Pedikül
  Lamina
  Spinöz çıkıntı
  Transvers çıkıntı
  İntervertebral disk
  İntervertebral foramen
  İnterlaminal foramen
 • Last Rib
  Iliac Crest
  FLOROSKOPİK
  ANATOMİ
 • Diskografi, Nükleoplasti(intradiskal tedaviyaklaşımı)
  Faset eklem enjeksiyon alanı
  Medialdal blogu enjeksiyon alanı
  Epidural(translaminar)
  Selektif sinir kökü enjeksıyon alanı
 • LOMBER EPİDURAL BLOK
  Endikasyonlar
  • Kronik ağrı
  • Lumbarradikülopati
  • Spinalstenoz
  • Postlaminektomi sendromu
  • Diabetikpolinöropati
  • Postamputasyon ağrısı
  • Vazospastikhastalıklar
  • Akut ağrı
  • Postop- posttravmatik ağrı
  • Postherpetik nevralji
  • Vasküler yetersizlik
  • Donma
  ***FredmanB, Nun MB, Zohar E, et al. Epiduralsteroidsfor ‘‘failedbacksurgerysyndrome.’’
  Is fluoroscopy really necessary. AnesthAnalg 1999;88:367–72
 • LOMBER EPİDURAL BLOK
  • Dura ponksiyonu ; %0.5 – 5
  • Başağrısı %75
  • Subduralhematom
  • Epidural apse
  • Menenjit
  • Araknoidit
  • Geçici paralizi
  • Geçici işitme / görme kaybı
  • Pnömoensefali
  • Spinal anestezi ve spinalkordkan akımının bozulması
  • Serebralhemoraji, retinalhemoraji
  Purdy EP, Haimal GS. Visionlossafterlumbarepiduralsteroidinjection. AnesthAnalg 1998;86:119–22.
  AraujoM. Complications of InterventionalPainManagementProceduresAdvances in Anesthesia 26 (2008) 1–30
 • EPİDURAL STEROİD Komplikasyonlar
  İğneye bağlı
  Steroide bağlı
  Enjeksiyon yerinde ağrı
  Sıvı retansiyonu
  Sinir yaralanması
  Tansiyon artışı
  Spinal kord yaralanması
  Hiperglisemi
  Epidural hematom
  Jeneralize eritem, fasiyal flashing
  Epidural abse
  Cushing sendromu
  Menenjit
  Steroid miyelopatisi
  Osteomiyelit
  Alerjik reaksiyonlar
  Dura hasarına bağlı baş ağrısı
  Hipotalamopitüiter adrenal aksta supresyon
  Lokal anestetiğe bağlı
  Opak maddeye bağlı
  Motor bloğa bağlı güçsüzlük
  Araknoidit
  Hipotansiyon
  Alerjik reaksiyonlar
  Ritm bozuklukları
  Epileptik atak
  Alerjik reaksiyonlar
  SoffaTasseront V. Effectiveness of epidural blood patch in the management of post duralpuncture headache. Anesthesiology 2001;95(2):334–49.
 • Transforaminal enjeksiyon
  • Disk dejenerasyonu veya herniasyonu
  • Spinal sinir köku kompresyonu
  • Spinal sinir inflamasyonu
  • Spinalstenoz
  • FBSS
 • Transforaminal BlokKomplikasyonlar
  • Enjeksiyon bölgesinde ağrı – sık
  • Şikayetlerin artması – bazen
  • Enfeksiyon – nadir
  • Kanama – nadir
  • Ciddi sinir veya spinalkord hasarı – çok nadir
  Steroide bağlı
  • Sıvı retansiyonu– sık görülmez
  • Kilo alımı– sık görülmez
  • Artmış kan basıncı – sık görülmez
  • Mizaç Değişikliği – nadir
  • Uykusuzluk – nadir
  • Adrenokortikalsupresyon– nadir
 • Transforaminal BlokKomplikasyonlar
  ÇÖZÜM
  Floroskopik anatomi
  Kontrast akım patterni
  Uzatma line kullanılması
  Kontrastın skopi sırasında verilmesi
  DSA
  Deksametazon
  Künt uçlu iğne
  İğne forameninposteroinferior bölgesine yönlendirilir?
  SORUN; AnteriorSpinal Sendrom
  Anteriorspinal arter; T7-L4 veya S1
  Spinal sinirle birlikte anterosuperior bölümde seyreder
  Partiküllü steroid spazm veya tromboz yapar
  Kollateral dolaşım olmadığından enfarkt gelişir
  Araujo M. Complications of InterventionalPainManagementProceduresAdvances in Anesthesia 26 (2008) 1–30
 • FASET EKLEM VE MEDİAL DAL BLOĞU
  • Enfeksiyon
  • Epidural apse
  • Epiduralhematom
  • İV Enjeksiyon
  • Dura ponksiyonu
  • Spinal anestezi
  • Spinalkord travması
  • Nöral hasar
  • Kimyasal Menenjit
  • PTX
  L5-S1 İNTRAARTİKÜLER FASET ENJ SONRASI EPİDURAL APSE
 • FASET MEDİAL DAL BLOĞU
 • *Nelson KL. Clinicalsafety of gadopentetatedimeglumine. Radiology1995;196:439–43
  PROVAKATİF DİSKOGRAFİ
  • Şikayetlerin artması
  • Kanama
  • Sinir veya spinalkord hasarı
  • Diskit (MRI + Biopsi + kültür)
  • CRP
  • Sedim
  • BK
  • Servikalde 0.5 ml kontrast
  • Servikal bölgede sağ taraf
  • İntradiskalantibiotik
  • Oblik yaklaşımda karotis plaklarına dikkat!...
  • Nonionik kontrast (İoheksol)
  • Gadopentetatdimeglumin*
 • SAKROİLİAK BLOK
  • Geçici rahatsızlık hissi
  • Şikayetlerin artması
  • İnfeksiyon
  • Kanama
  • Steroide bağlı etkliler
 • KAUDAL BLOK
  Komplikasyonlar
  • Kötü tekniğe bağlı komplikasyonlar
  • Enfeksiyon
  • İv enjeksiyon
  • İT enjeksiyon
  • İdrar yapmada zorluk
  • Postspinal baş ağrısı
  • İğnenin kırılması, kateterinkopması
  • Epiduralabse
  • Epiduralhematom
  Botwin et al 2001
 • NÖROPLASTİ
  Ağrı/rahatsızlık hissi – en sık görülür, geçicidir
  İdrar problemi – birkaç saat sürer, geçicidir
  Kateterhasarı
  İnfeksiyon
  Dura ponksiyonu sonucunda:
  Başağrısı
  İnfeksiyon
  Sinir hasarı ve epidural alana kanama
  Şikayetlerin artması
  Steroidebağlı:
  • Sıvı retansiyonu
  • Kilo alımı
  • Artmış kan basıncı
  • Mizaç Değişikliği
  • Uykusuzluk
  • Adrenokortikalsupresyon
  Talu GK, Erdine S. Complications of epiduralneuroplasty; a retrospectiveevaluation. Neuromofulation 2003
 • ServikalEpidural Blok
  ENDİKASYONLAR:
  • Postoperatif ağrılarda
  • Travmaya bağlı baş boyun
  üst ekstremite ağrılarında
  • Servikalradükülopati
  • Servikalspondilozis
  • Vertebra kompresyon fraktürlerinde
  • Kanser ağrıları
  • Fantom ağrısı
 • ServikalEpidural Blok
  ÖNERİLER
  • Sedasyon minimal olmalı
  • Aşırı sedasyon - katastrofi
  • İğne giriş yeri C7 – Th1
  • Baş fleksiyonda
  • Orta hattan girilmeli
  • Volum 2-3 ml ile sınırlandırılır
  • A-P , Lateral ve Oblik görüntü
  • Kontrast verilirken görüntü alınmalı
  • Partikülsüz steroid kullanılmalı
  Araujo M. Complications of InterventionalPainManagementProceduresAdvances in Anesthesia 26 (2008) 1–30
 • ServikalTransforaminal BlokKomplikasyonlar
  SORUN
  Spinalkord hasarı
  Anteriorspinalkord sendromu ( radiküler artere enjeksiyon)
  Spinalkordenfarktı ve tetrapleji
  Locked-in veya beyin sapı enfarktı (vertebral arter enjeksiyonu)
  ÖNERİ
  Floroskopik anatomi
  Kontrast akım patterni
  Uzatma line kullanılması
  Kontrastın skopi sırasında yapılması
  Digitalsubtraction görüntüleme
  Deksametazon
  Künt uçlu iğne
  Araujo M. Complications of InterventionalPainManagementProceduresAdvances in Anesthesia 26 (2008) 1–30
  Heavner J, et al. Sharp vs. bluntneedle; a comparativestudyof penetration Pain Practice 2003; 3(3):226–31
 • (A) AP floroskopiksağ C5--C6 transforaminal epidural steroid enjeksiyon görüntüsü.(B) AP floroskopik sağ C5--C6 transforaminal epidural steroid enjeksiyon görüntüsü.SKOPİ ALTINDA ENJEKSİYON
 • SERVİKAL FASET EKLEM VEYA MEDİAL DAL BLOĞU
  • Servikal faset eklem enjeksiyonlarında vertebral a. hasarı veya enjeksiyonu
  • Servikal faset ekleme veya medial dala lateral yaklaşım tehlikelidir
  • Posteriorparasagittal yaklaşım daha güvenlidir
  • Skopi ile sık sık A-P ve Lateral görüntü alınmalıdır
  C4 MEDİAL DAL BLOĞU; VASKÜLER YAYILIM
  Machikanti L,et al. Evidence-based practice guidelines for interventionaltechniques in the management of chronic spinal pain. Pain Physician 2003;6:3–81
 • GASSER GGL
  BLOĞU
  • Trigeminal nevralji
  • Küme tipi baş ağrısı
  • Kanser ağrısı
  • Postherpetik nevralji
  GASSER GGL BLOĞU
  Gasser gangliyon
  (semilunar – trigeminal gangliyon)
 • GASSER GGL BLOĞU
  KOMPLİKASYONLAR
  • Subaraknoid enjeksiyon
  • İntravasküler enjeksiyon
  • Vasküler ponksiyon nedeniyle orbita veya yanakta hematom
  • Geçici görme zayıflığı veya körlük
  • Kranial sinir hasarı (3,4,6)
  • Anestezi Doloroza
  Oftalmik dal
  Gasserggl
  Maxiller dal
  Mandibulerdal
 • SCS KOMPLİKASYONLARI
  Başarısız stimülasyon nedenleri (Nicholson 2007)
  Hastalığın ilerlemesi
  Kapsanamayan alan
  İmplant problemi
  Tolerans gelişmesi
  İmplantasyon bölgesinde ağrı
 • SCS KOMPLİKASYONLARI
  İmplant problemleri
  Meta-analiz(Turner 2004Taylor 2005)
  Total: 43% (Taylor 2005)
  Electrod : 27%
  Ara Bağlantı: 10%
  IPG : 6%
  Medikal komplikasyonlar
  İnfeksiyon: 3.4%
  Hematom: 0.3%
  BOS kaçağı: 0.3%
  Deri erozyonu: 0.2%
  SCS’ye tolerans gelişmesi
  85% hastada gelişir
  Sebebi bilinmiyor
  2 -20 yılları arasında olur
  (Cameron, 2004)
  Turner JA et al. Pain 2004; 108: 137-147.
  (Kumar, 2007)
 • Sempatik sinir bloklari a. Stellateggl bloğub. Torakal sempatik blok c. Splanknik sinir bloğud. Çölyak pleksus bloğu
  e. Lomber sempatik blokf. Hipogastrik plexus bloğug. Impar gangliyon bloğu
 • SempatikSinir Sistemi
 • Sempatik Sinir Sistemi
  Sempatik
  zincir
  Sempatik zincir
  Sempatik
  gangliyon
  Prevertebral
  gangliyon
 • 1. Stellategglbloğu (servikotorasik gangliyon)
  • Vasküler yetmezlikler
  • Reynoud sendromu
  • Donma
  • Skleroderma
  • Vazospastik hastalıklar
  • Walkman iskemikkontraktürü
  • Tromboflebitler
  • Arter yaralanması
  • Postoperatiflenfödem
  • Pancoast tümörü
  • Fantom ağrısı
  • Herpeszoster
  Stellate
  gangliyon
 • Kontrendikasyonlar
  Kontralateral pnömotoraks veya pnömonektomi
  Antikoagülasyon tedavisi
  İleri derece astım, amfizem
  Kontralateral frenik sinir felci
  Kalp Yetmezliği
  Stellategangliyon bloğunun bilateraluygulanması
 • Komplikasyonlar
  İğneye bağlı
  Vasküler travma
  Nöral hasar
  Pulmoner yaralanma
  Pnömotoraks
  Hemotoraks
  Şilotoraks
  Özofagus perforasyonu
  Trakea perforasyonu
  Lokal anesteziğe bağlı
  İntravasküler (Karotis/IJV/Vertebral a)
  Nöroaksiyel yayılma
  Bilateralstellate gangliyon bloğu
  Lokal yayılma
  Frenik sinir blokajı)
  Rekkürrenlaringeal sinir blokajı
  Vagus siniri blokajı
  Enfeksiyon
  İntravasküler enjeksiyona bağlı ilaç toksisitesi
  Astmatik ataklar
  Kardiakarrest (Sağ taraflı SGB)*
  *MasudaA, Fujiki A. Sinusarrestafterrightstellateganglionblock. AnesthAnalg1994;79:607
 • 2. Torakal sempatik blok
  ENDİKASYONLARI:
  Hiperhidrozis
  Üst extremiteağrıları (CRPS)
  Özofagus kanser ağrısı
  Kardiak ağrı
  Aort anevrizmasına bağlı şiddetli ağrı
  KOMPLİKASYONLARI
  PTX
  SpinalKord Hasarı
  Total Spinal Blok
 • 3.Splanknik sinir bloğu
 • Komplikasyonları
  İv enj.a bağlı toksik reaksiyon
  Epidural enjeksiyon
  Subaraknoidenjeksiyon
  Böbrek parankimi zedelenmesi
  Vasküler yaralanma
  Retroperitoneal hematom
  Pnömotoraks
  Duktus torasikus yaralanması
  Somatik sinirlere ilacın yayılması
  Alt torakal ve lumbar somatik sinir harabiyetine bağlı ciddi nevraljiler
 • 4.ÇölyakPleksus Bloğu
 • KOMPLİKASYONLARI
  Ciddi hipotansiyon
  İv enj. bağlı toksik reaksiyon
  Epidural enjeksiyon
  Subaraknoid enjeksiyon
  Anterior spinal arter sendromu
  PTX
  Böbrek hasarı
  Vasküler yaralanma
  Retroperitonealhematom
  İntraosseöz ve psoas kası içine enjeksiyon
  Mesane ve rektum sfinkter fonksiyon kaybı
 • 5.Lomber Sempatik Blok
  Endikasyonları:
  Alt ekstremite dolaşım bozukluklarında
  Arteriyel emboli, tromboz
  Reynoud fenomeni
  Burger hastalığı
  Tromboflebit
  Travma, donma
  Rekonstrüktif damar cerrahisi sonrası
  Fantom ağrısı
  Güdük (stump) ağrısı
  Herpeszoster
  Hiperhidrozis
 • Komplikasyonlar
  İVenjeksiyona bağlı toksik reaksiyon
  Epidural, IT enjeksiyon
  Retroperitonealhemoraji
  Psoas bölgesinde kanama
  Renal yaralanma, hematüri
  Disk perforasyonu
  Ejakülasyon bozukluğu (bilateralblokda)
  Lomber somatik sinir yaralanması
  Genitofemoral sinir nevraljisi
 • 6.Hipogastrik plexus bloğu
  Endikasyonları
  Pelvik visseral tümörlerde (uterus,serviks, mesane, rektum, prostat, testis, kolon tümörlerinde)
  İntertisyel sistit
  Kronik pelvik ağrı
  Jinekolojik sorunlar (endometriosis, adhezyonlar)
 • Komplikasyonlar
  • İliak arter delinmesi sonucunda kanama, hematom
  • Retroperitoneal alana veya adale içine ilaç enjeksiyonu
  • Somatik sinir yaralanması,
  • Epidural veya subaraknoid enjeksiyonlar,
  • Böbrek, üreter hasarı gibi organ yaralanmaları
  L5 vertebra
  m.Psoas
  Ext./int. İliac a.,v.
  Hypogastrikpleksus
 • 7.İmparGgl Bloğu
  Endikasyonları
  Anorektal, perineal bölge ağrılarında
  Serviks,endometrium, kolon, mesane
  Tenezm hissi
 • Komplikasyonlar
  Rektum perforasyon
  İntravasküler enjeksiyon
  Epidural enjeksiyon
  Vasküler hasar
  Somatik sinir hasarı
 • PRİMUM NİL NOCERE !..
  teşekkürler...