Guia didáctica

712 views

Published on

Jaquelín Durán Gil
3r Curs, Grau d'Educació Primària

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
712
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
437
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Guia didáctica

  1. 1. Guia didàctica dels materials 1. Informació generals i de identificació del material: a) Títol del material: Dia Europeu de les Llengües. b) Nom dels autors: Jaquelín Durán Gil c) Any de producció: 2013 d) Idioma del material: Català e) Breu descripció: I. Objectius: l’objectiu d’aquestes activitats és que els alumnes posin en pràctica els continguts que han après en classe, que puguin comprovar si els han assolit o no. Els continguts que s’han explicat a classe son els diversos conceptes que s’empra de forma habitual en la nostra llengua però en altres llegües d’Europa, com per exemple bon dia. II. Destinataris: 3r cicle de primària (5è curs). III. Context educatiu: ens trobam a un col·legi públic al centre de Palma. El curs és 3r A d’Educació Primària i estem a l’àrea de Llengua Catalana. IV. Àmbit d'intervenció: Necessitam una aula ordinària on donarem la teoria relaciona amb les activitats que hauran de fer posteriorment. I una aula d’informàtica on farem les activitats que seran de forma individual. f) Durada estimada (si és el cas): en l’activitat Troba les paraules!, els alumnes tenen dos minuts per dur-la a terme. g) Especificacions tècniques: A aquestes activitats s’accedeix a través de la plana web http://www.educaplay.com/. No fa falta que els alumnes s’hagin de registrar però per accedir al ranking ho han de fer ja que amb la puntuació que sortiges aquí serà la forma amb la qual avaluarem a cada alumne. Els alumnes poden cercar les activitat al cercador que ofereix la plana web introduint el nom de l’activitat. h) Aspectes generals sobre la instal·lació i utilització del programa: Aquest programa no s’ha d’instal·lar ja que es on-line. Però cada alumne s’haurà de regitar per poder accedir a les activitats. Abans de començar a utilitzar el programa, el/la mestre/a donar unes quantes indicacions inicials per donar un poc de suport a aquells alumnes que no estiguin molt relacionats amb les noves tecnologies.
  2. 2. 2. Descripció del material/recurs a) Concepció: les activitats proposades són d’exercercitació. b) Funcionalitat: aquestes activitats serveixen per consolidar els conceptes apresos a classes sobre els diversos idiomes que han vist durant les sessions teòriques de forma motivant i divertida, com també per avaluar els seus coneixement apresos. c) Aportacions didàctiques: aquesta eina serveix per a que els alumnes, a través de les TIC, facin activitats interactives, motivants i divertides, i que apareguin a través d’altres metodologies que són diferents a les tradicionals. d) Estructura i organització del material: El material creat consisteix en dues activitats:  Sopa de lletres on han de trobar les paraules que hi ha indicades en la mateixa activitat.  Completar on els alumnes han de completar un text amb les paraules que apareixen en la part superior. e) Altres especificacions: els alumnes van fet les activitats al seu ritme i el mestre actua com un observador on només intervindrà per resoldre qualque dubte que tinguin. 3. Orientacions didàctiques a) Destinataris:  Ens trobam en una classe de 5è curs.  Tenen un/a tutor/a nou.  Els alumnes ja es coneixen d’anteriors.  Tenen coneixements bàsics d’anglès i geografia.  A més tenim alumnes d’altres països: un alumne de Marroc, un altre és d’Anglaterra i un Xinès.  En cursos anteriors ja varen fer diversos tallers per conèixer cultures i diferents paraules en altres llengües gràcies a la participació d’aquests companys estrangers i dels seus pares i/o famílies. b) Competències:  Competència per Aprendre a Aprendre.  Competència en comunicació lingüístic.  Competència en el tractament de la informació i competència digital.  Competència social i ciutadana.
  3. 3. c) Objectius:  Aprendre diferents conceptes en llengües europees.  Associar les diverses llengües amb el seu país i la seva situació geogràfica.  Manejar les TIC i activitats multimèdia.  Afavorir contacte social dels alumnes amb el coneixement de conceptes en altres llengües.  Interessar-se per conèixer aspectes d'altres països (cultures i llengües).  Consolidar els aprenentatges teòrics de forma pràctica.  Interpretar mapes i localitzar diferents països. d) Continguts: LLENGUA CATALANA:      Valoració dels mitjans de comunicació social com a instrument per aprendre i per accedir a informacions i experiències d'altres persones. Ús de documents audiovisuals com a mitjà per obtenir, seleccionar i relacionar, amb autonomia progressiva, informacions rellevants per ampliar els aprenentatges (identificació, classificació, comparació). Valoració de l'escriptura com a eina de relació social, de comunicació de coneixements, experiències i necessitats, font d'informació i d'aprenentatge, i com a mitjà d'organització i resolució de problemes de la vida quotidiana. Consciència positiva de la varietat lingüística existent en el context social i escolar, respectant les expressions dels parlants d'altres llengües. Observació de relacions entre paraules i exploració de formes lèxiques per descobrir algunes particularitats del vocabulari: els arcaismes, neologismes, estrangerismes; paraules homònimes, polisèmiques, sinònimes i antònimes, locucions i frases fetes, famílies i camps lèxics. e) Utilització del material. I. Orientacions educatives:  Abans: el mestre haurà explicar els continguts que es treballaran.  Durant: els alumnes treballaran amb el material didàctic elaborat pel mestre/a, és a dir, amb les activitat interactives. I els mestre proporcionarà l’ajuda necessària.  Després: els alumnes hauran de reflexionar si ha estat útil aquestes sessions destinades a l’aprenentatge de conceptes en altres llengües i si els hi ha agradat. II. Agrupament: les sessions de teoria es faran en grup gran i les activitats de forma individual
  4. 4. III. Organització de l’espai i del temps: És necessari disposar d'un aula amb capacitat d'ordinadors suficient per què els alumnes els puguin emprar de forma individual. El temps necessari per realitzar ambdues activitats seria d'uns 10 minuts aproximadament, però depèn de la capacitat de cada alumne, per la qual cosa hem de deixar un marge de temps suficient per tots. IV. Rol del docent:  Abans de realitzar la sessió en la qual es treballarà amb les activitats interactives, el mestre haurà dut a terme una sessió teòrica en la qual explicarà als alumnes diferents conceptes que empram en la nostra vida quotidiana, però en altres llengües europees (algunes, no totes, ja que hi ha llengües que són bastant complexes).  Durant el treball amb aquestes activitats, com ja hem dit abans, el mestre observarà el procés d'execució de les tasques i resoldrà els dubtes possibles que tinguin els alumnes.  Després haurà d'avaluar quins han estat els aprenentatges dels alumnes, si han assolit qualque coneixement i si les sessions destinades a l'aprenentatge de conceptes en altres llengües els hi ha sigut útil i si els ha agradat. V. f) Altres recursos: - Formes d’avaluació de l’ús del material: Fent que tots els alumnes estiguin registrats, la mateixa activitat té un ranking de posició amb la puntuació que obté cada usuari i el temps emprat per realitzar l'activitat. A partir d'aquí podem obtenir una idea dels aprenentatges dels alumnes a partir de la puntuació (100 punts és el màxim, per cada error són 10 punts menys) i a partir del temps que ha emprat cada alumne podem deduir si li ha costat més o menys esforç. 4. Referències i recursos. a) Referències: en relació amb la temàtica que tractam (Dia europeu de les llengües), podreu trobar més activitats sobre la temàtica al Bloc de la meva companya Desireé (http://ticaeducacio.blogspot.com.es/). b) Recomanació d’altres recursos per treballar el tema:  Las lenguas de Europa: tracta de localitzar en el mapa els principals grups lingüístics d’Europa. http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1017323/las_lenguas_de_ europa.htm  Países y capitales europeas: consisteix en omplir correctament els mots encreuats posat el nom de la capital o el país demanat. http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/16717/paises_y_capitales _europeas.htm

×