โครงงานช้อน

19,633
-1

Published on

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
  • ขอ copy หน่อยน๊ ^^ ขอบคุณครับผม
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
19,633
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
69
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงงานช้อน

  1. 1. ชือโครงงาน ช้อนโคมไฟ ่ ชือผู้ทาโครงงาน ่ 1.นางสาวฉัตรชยา หมวกทอง เลขที่ 23 ชัน ม.6/5 ้ 2.นางสาวศุภนันท์ ทิประมูล เลขที่ 33 ชัน ม.6/5 ้ 3.นางสาวเจนจิรา กุญชร ณ อยุธยา เลขที่ 39 ชัน ม.6/5 ้ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ชืออาจารย์ทปรึกษา ครูเขือนทอง มูลวรรณ์ ่ ี่ ่ ระยะเวลาดาเนินงาน 7 วัน.ทีมาและความสาคัญ ่ การทาโคมไฟจากช้อนพลาสตินนทาให้เราสามารถลดโลกร้อนได้จากการนาของเหลือใช้มาประดิษฐ์หรือ ั้ จะซื้อเพือนามาประดิษฐ์เป็นโคมไฟแบบใหม่ทสวยงามก็ได้ การที่กลุมเราได้คดโคมไฟจากช้อนพลาสติกนัน ่ ี่ ่ ิ ้ เพราะว่าเราชอบกินอาหารด้วยช้อนพลาสติกมากและมันเหลือก็นาไปทิ้งโดยไม่เกิดประโยชน์เราจึงนามา ดัดแปลงเพือให้ได้รปร่างและคิดว่าช้อนพวกนี้กมประโยชน์ได้ เราจึงนาหลอดไฟมาใส่และตกแต่งสีให้สวยงาม ่ ู ็ี เพือให้ดมสสนสวยงามมากขึน เราจึงได้แนวคิดในการประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ขนมาใหม่และสามารถใช้ ่ ูีีั ้ ึ้ ประโยชน์ได้จริงๆ นอกจากจะช่วยให้แสงสว่างแล้ว ยังเป็นของตกแต่งสวยงามได้เช่นกันวัตถุประสงค์ 1. เพือนาสิงของเก่ามาประดิษฐ์ใหม่ลดโลกร้อน ่ ่ 2. เพือนาเวลาว่างมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ่ 3. คิดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ให้มประโยชน์ ี
  2. 2. เป้าหมายของโครงงาน 1. เพื่อประดิษฐ์โคมไฟจากของเหลือใช้เพื่อลดโลกร้อน 2. เพื่อได้ของตกแต่งที่สวยงามและเป็นประโยชน์ใช้งานได้ขันตอนวิธดาเนินงาน ้ ี 1. หาช้อนพลาสติกมามากพอสมควรเท่าที่ต้องการ 2. เตรียมลูกโป่งแตงโมเพราะมันหนา 3. เตรียมกาวร้อน สีเพื่อตกแต่งช้อน(ไม่มีก็ได้) 4. เป่าลูกโป่งแตงโมให้ใหญ่ตามขนาดที่ต้องการ 5. เว้นขอบหัวลูกโป่งทั้งบนและล่างตามที่ต้องการ 6. นาช้อนพลาสติกมาหักหัวให้เหลือก้านเล็กน้อย 7. นากาวร้อนมาติดช้อนเรียงกันไปเรื่อยๆพยายามอย่าให้กาวติดลูกโป่ง 8. ติดเรียงกันหมดแล้ว ให้ค่อยๆปล่อยลมลูกโป่ง จะได้ช้อนพลาสติกเป็นทรง 9. ต่อสายวงจรไฟฟ้า มีฐานรองแล้วนาโครงช้อนพลาสติกมาควบเปิดไฟแผนปฏิบตงาน ัิ 1. คิดและเลือกเรื่องที่ต้องการทาโครงงาน 2. หาข้อมูลในการปฏิบัติงานและทดลองว่าทาได้จริงหรือไม่ 3. วางแผนการเตรียมของ 4. ลงมือทาชิ้นงาน 5. นาชิ้นงานส่งอาจารย์ 6. ทาโครงงานรูปเล่ม 7. ส่งงานผลทีคาดว่าจะได้รบ ่ ั 1. ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 2. ได้นาสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์ให้สวยงามเพื่อลดขยะบนโลกใบนี้

×