Jaarverslag 2010Kom-Pas Gent vzw • Inburgering Gent                   1
Voorwoord  In een tijdvak waarin de publieke opinie vooral focust op de problemen die gepaard gaan met migratie is het ...
Visie & MissieVisieKom-Pas Gent, een autonome vzw die haar acties hoofdzakelijk maar niet uitsluitend in Gent ontplooit, b...
Kom-Pas wil daarbij:  •	 Samenwerken met alle relevante personen en organisaties. Wanneer een organisatie één van boveng...
Inburgering voor DummiesDe doelgroepHet inburgeringsbeleid is bedoeld voor vreemdelingen van achttien jaar en ouder die zi...
Inburgeraars in spe tekenen een inburgeringscontract. Hierin wordt voor elke inburgeraar, individueel en op maat, het  p...
Nieuw in Gent?Elk jaar verhuizen mensen van en naar Gent. Uit Vlaanderen, België, Europa en alle delen van de wereld. Nieu...
Top 10 verblijfsstatussen                 Gezinshereniger                         ...
Instroom en toeleiding: aanmeldingen in Kom-PasDe doelgroep voor inburgering is ruimer dan nieuwkomers of nieuw in Gent al...
Heel wat inburgeraars worden bovendien (ook) doorgestuurd via andere diensten. Het OCMW, de VDAB, het Huis van het   Ned...
Intakes en inburgeringscontractenDe trajectbegeleiders van Kom-Pas, regisseurs van de inburgeringstrajecten, namen 1825 in...
Inburgeringscontracten         1800         1600         1400         1200      ...
DiplomagelijkschakelingEen deel van de inburgeraars brengt diploma’s mee die ze in hun thuisland behaalden. Om daar in Bel...
Loopbaanoriëntatie   Binnen het inburgeringstraject kiezen inburgeraars voor een bepaald perspectief, dat ze na het beha...
In 2010 concentreerde Kom-Pas zich op het ontsluiten van informatie over de mogelijkheden voor inburgeraars om verderte st...
Maatschappelijke Oriëntatie   De cursus Maatschappelijke Oriëntatie heeft als doel de zelfredzaamheid van inburgeraars z...
Talen waarin getolkt werd in 2010	 Aantal cursisten           	Chinees	                 5   ...
Nederlands als tweede taal   Het Huis van het Nederlands Gent organiseert de samenwerking tussen alle aanbodverstrekkers...
InburgeringsattestenInburgeraars die hun primaire traject volledig afronden bekomen een inburgeringsattest. Het primaire t...
Minderjarige Anderstalige Nieuwkomers   Alle minderjarigen op Belgisch grondgebied hebben recht op onderwijs en vallen b...
Top 30 Nationaliteiten instroom    Er werden in 2010 door Kom-Pas dan ook relatief veelBulgarije	405          ...
Maatschappelijke Participatie voor jong en oud   Inburgering werkt langs twee kanten. Kom-Pas slaat dan ook de handen in...
jongeren kozen elk 4 workshops om gericht van het aanbod te proeven. De dag werd geopend met een voorstelling en af­geslot...
Voor Meerderjarigen   69 inburgeraars werden individueel toegeleid naar het Gentse vrijetijdsaanbod. Samen met de inburg...
Een greep uit de andere projecten en activiteiten waar inburgeraars in 2010 aan deelnamen:Dzjambo: interculturele ontmoeti...
Voetbaltoernooi   Ook in 2010 organiseerde Kom-Pas een zaalvoetbaltoernooi waar inburgeraars en het personeel van Kom-Pa...
FinancieringInkomsten: € 2.400.356,34	Inburgering..................................................... 0,85%	 Stad Gent/St...
Kom-Pas als het geheel van delen   Kom-Pas bestond in 2010 uit een 60-tal personeelsleden, vast of tijdelijk en voltijds...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jaarverslag 2010 Kom-Pas Gent vzw

503 views

Published on

Dit jaarverslag bespreekt de werking van Kom-Pas Gent vzw voor het jaar 2010.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
503
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
44
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jaarverslag 2010 Kom-Pas Gent vzw

 1. 1. Jaarverslag 2010Kom-Pas Gent vzw • Inburgering Gent 1
 2. 2. Voorwoord In een tijdvak waarin de publieke opinie vooral focust op de problemen die gepaard gaan met migratie is het hoopgevend dat ook in 2010 de instroom van kandidaat inburgeraars gestegen is. Meer dan 1.650 volwassen nieuwkomers en meer dan 240 minderjarigen deden beroep op ondersteuning van Inburgering Gent en toonden hiermee hun wil om zich te integreren in hun nieuwe Gentse omgeving. Dat is goed voor de inburgeraars en dat is goed voor Gent. Elk jaar werkt de hele equipe van Inburgering Gent hard om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de nieuw­ omers. Meer dan 90% van de nieuwkomers verlaat Inburgering Gent dan ook met een goed gevoel. k Maar inburgering is slechts één, weliswaar belangrijke, stap in het hele integratieproces. Harmonieus samenleven, werk vinden, kinderen succesvol school laten doorlopen, zich integreren in het verenigingsleven, … Het zijn andere belang­ijke stappen die gezet moeten worden. Door de nieuwkomers maar ook door de Gentse samenleving: bur­ r gers, be­ rijven, onderwijsinstellingen, verenigingen, jeugdclubs, culturele centra, … Kortom integratie is een op­ d dracht voor de nieuwkomers, voor ons en voor iedereen. Met Inburgering Gent werken we daar samen met vrijwilligers, organisaties, instellingen en de Stad elke dag aan. We willen al onze partners die zich inzetten voor een actief gastvrij Gent danken en hen verzekeren van onze niet aflatende inspanningen. Luc Baeckeland Voorzitter Kom-Pas Gent vzw & Inburgering Gent2
 3. 3. Visie & MissieVisieKom-Pas Gent, een autonome vzw die haar acties hoofdzakelijk maar niet uitsluitend in Gent ontplooit, bouwt aan eenopen en solidaire samenleving waar iedereen positief omgaat met de rijkdom van diversiteit en die allen kansen biedt omeen menswaardig leven uit te bouwen.MissieBouwen aan een open en solidaire samenleving is een actief en interactief proces waarin Kom-Pas 4 domeinen centraalstelt:1. Inburgeraars een kwalitatief inburgeringstraject aanbieden dat beantwoordt aan de Vlaamse wetgeving.2. Bijdragen aan een noodzakelijk draagvlak om inburgering en integratie in wederkerigheid gestalte te geven.3. Kritisch maatschappelijk reflecteren en ageren.4. Elke persoon die zich aandient bij Kom-Pas op een respectvolle manier onthalen en helpen om een antwoord te vinden op zijn vragen.Dat realiseren we samen met inburgeraars, mensen zonder wettig verblijf, organisaties en instellingen, autochtonen enallochtonen, minder- en meerderjarigenén door middel van:• een professionele, diverse en gemotiveerde personeelsploeg die ten dienste staat van alle inburgeraars. We streven ernaar de inburgeraar in zijn eigen taal te kunnen ontvangen en via permanente vorming en bijscholing van ons per­ soneel, hem adequaat te helpen of door te verwijzen.• beleidsbeïnvloedend werk naar de relevante beleidsinstanties toe. Daarbij beogen we in de eerste plaats de lokale en Vlaamse overheden maar ook de federale en Europese instellingen.• activiteiten om de maatschappelijke participatie van inburgeraars in alle geledingen van de samenleving te bevor­ deren. Maatschappelijk participeren houdt enerzijds in dat de inburgeraar op het vlak van werk, opleiding en onder­ wijs, welzijn, huisvesting en gezondheid én op sociaal en cultureel vlak zelfstandig kan optreden; anderzijds dat de betrokken instellingen hem gepast kunnen ontvangen. 3
 4. 4. Kom-Pas wil daarbij: • Samenwerken met alle relevante personen en organisaties. Wanneer een organisatie één van bovengenoemde op­ drachten als haar kerntaak beschouwt zal Kom-Pas een aanvullende of toeleidende rol opnemen. • Leiding nemen waar knelpunten ontstaan of niet wordt tegemoet gekomen aan behoeften, met als doel zelf oplos­ singen te formuleren of een andere organisatie daartoe aan te zetten. • Gebruik maken van de beschikbare overleg- en samenwerkingsinstrumenten op lokaal, Vlaams, federaal en Europees niveau. • Communiceren via de beschikbare communicatiemiddelen of, indien nodig, deze zelf ontwikkelen.4
 5. 5. Inburgering voor DummiesDe doelgroepHet inburgeringsbeleid is bedoeld voor vreemdelingen van achttien jaar en ouder die zich langdurig in Vlaanderen ofBrussel komen vestigen. Ook Belgen die niet in België geboren zijn en van wie minstens één van de ouders niet in Belgiëgeboren is, behoren tot de doelgroep. Er zijn verschillende geledingen binnen de totale doelgroep:• nieuwkomers: degenen die zich maar onlangs in België gevestigd hebben• oudkomers: degenen die al langer dan een jaar in België wonen• bedienaars van erkende erediensten in plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen die door de Vlaamse overheid zijn erkendVerplicht, rechthebbend of vrijgesteldAlle personen die tot de doelgroep behoren hebben recht op inburgering, zij zijn dus rechthebbend.Bepaalde categorieën zijn bovendien verplicht waaronder de nieuwkomers en de bedienaars van erkende erediensten.Burgers van een lidstaat van de Europese Unie, de Europees Economische Ruimte en Zwitserland zijn dan weer vrijgesteld,tenzij zij de Belgische nationaliteit hebben en zich recent in Vlaanderen vestigden.Verplichten die hun plicht niet nakomen of rechthebbenden die hun inburgeringscontract niet naleven, kunnen een admini­s­ ra­­ t tieve geldboete krijgen volgens het boetebesluit. Er is een handhavingsambtenaar die dit opvolgt en uitvoert.Inburgeringstraject, inburgeringscontract en inburgeringsattestHet inburgeringstraject bestaat uit een primair en een secundair traject.Het primaire traject, dat door het onthaalbureau georganiseerd wordt, bestaat uit een vormingsprogramma en uit indivi­duele begeleiding op maat van de inburgeraar. Het vormingsprogramma wordt samengesteld uit een cursus Maatschap­pelijke Oriëntatie, lessen Nederlands en loopbaanoriëntatie.Het secundaire traject is een vervolgtraject in functie van werk, studies, … Het wordt door reguliere voorzieningen aange­boden zoals de VDAB of binnen de onderwijssector. 5
 6. 6. Inburgeraars in spe tekenen een inburgeringscontract. Hierin wordt voor elke inburgeraar, individueel en op maat, het primaire traject dat zij zullen afleggen vastgelegd. Wanneer de inburgeraar zijn primair traject volgens contract heeft afgelegd krijgt hij of zij hiervoor een inburgerings­ ttest. a Met dit attest kunnen zij dan rechtstreeks instappen in het secundaire traject. Minderjarige nieuwkomers Alle minderjarigen op Belgisch grondgebied hebben recht op onderwijs en leerplicht. Ook de kinderen die nieuw in België zijn en het Nederlands niet als moedertaal hebben. Veel scholen organiseren onthaalonderwijs om deze nieuwe leerlingen zo snel mogelijk Nederlands te leren en te integreren. Het onthaalbureau verzorgt de toeleiding naar onderwijs en waar nodig ook toeleiding naar welzijns- of gezondheidsvoorzieningen.6
 7. 7. Nieuw in Gent?Elk jaar verhuizen mensen van en naar Gent. Uit Vlaanderen, België, Europa en alle delen van de wereld. Nieuwkomers,personen die nog geen jaar in België gevestigd zijn, vormen het grootste deel van de doelgroep inburgering. Dit is in Gentgeen uitzondering.In 2010 kwamen er in totaal 4207 volwassenen uit 149 verschillende landen in Gent aan, via een inschrijving in het rijks­register. 661 hiervan vertrokken binnen het jaar weer, 1913 mannen en 1633 vrouwen bleven in Gent. 2021 onder henzijn nieuwkomers, de rest alleen nieuw in Gent. Top 20 nationaliteiten van de nieuwe Gentenaars Bulgarije 980 Turkije 291 Slowaakse Republiek 217 Nederland 176 Polen 175 Albanië 99 Rusland (Federatie van) 95 Marokko 75 Ghana 54 Duitsland 52 Armenië (Rep.) 47 Italië 46 Spanje 46 Hongarije 43 Portugal 43 Tsjechische Republiek 42 Frankrijk 41 Indië 40 Servië 37 Iran 34 7
 8. 8. Top 10 verblijfsstatussen Gezinshereniger 1034 Regularisatie - art 9 (bis, ter en lid 3) 325 Bewijs van Inschrijving in het 317 Vreemdelingenregister EU+ werknemer - zelfstandige 314 EU+ werknemer - loontrekkende 283 Gezinshereniging met EU 209 Gezinshereniging met Belg 194 Asielzoeker (aanvraag meer dan 4 maanden 156 geleden) Gezinshereniging met derdelander 101 Niet-EU+-gezinshereniger met Belg 100 0 200 400 600 800 1000 12008
 9. 9. Instroom en toeleiding: aanmeldingen in Kom-PasDe doelgroep voor inburgering is ruimer dan nieuwkomers of nieuw in Gent alleen. Ook oudkomers hebben recht op ofzijn soms nog verplicht tot inburgering.Hoe bereikt Kom-Pas al deze mensen?Via de gemeente krijgt Kom-Pas maandelijks lijsten uit het bevolkingsregister. Iedereen op deze lijst krijgt wervingsbrievenmet uitleg over hun recht op of plicht tot inburgering. Zo kan Kom-Pas de nieuwkomers en de nieuwe Gentenaars al indi­vidueel oproepen.In 2010 verschenen er 3546 personen op deze lijsten. Daarvan waren 1984 personen rechthebbend, 820 verplicht en vande overige 661 moest eerst verder uitgezocht worden óf ze tot de doelgroep en tot welke categorie ze behoorden. 81personen behoorden zeker niet tot de doelgroep.In overlap met deze groep uit het bevolkingsregister meldden zich in 2010 in totaal 2323 geïnteresseerden op Kom-Pas,nieuwkomers en oudkomers. 1265 rechthebbenden, 955 verplichten en 103 die niet tot de doelgroep behoorden. Aanmeldingen in Kom-Pas 2500 2323 2000 1878 1620 1500 1265 2008 955 2009 1000 896 845 791 2010 707 500 191 68 103 0 Recht Plicht Geen doelgroep Totaal 9
 10. 10. Heel wat inburgeraars worden bovendien (ook) doorgestuurd via andere diensten. Het OCMW, de VDAB, het Huis van het Nederlands, Sociale Huisvesting dragen allemaal een belangrijk steentje bij tot de toeleiding. 803 inburgeraars kwamen langs één van deze wegen tot over onze drempel, 834 reageerden op de wervingsbrieven of kwamen zich spontaan aan­ melden. Van 686 was het onduidelijk of kon (nog) niet geregistreerd worden langs welke weg zij zich kwamen aanmelden. Inburgeraars met een eerste aanmelding in 2010 en met een doorverwijzing via: OCMW HvN Sociale Huisvesting VDAB Aanbod NT2 Eigen werving of spontaan 659 91 29 20 4 834 Opvallend is het grote aantal doorverwijzingen door het OCMW. De OCMW’s kunnen oud- en nieuwkomers uit hun eigen doelgroep verplichten om zich in te burgeren. Dit protocol tussen OCMW en Inburgering liep ook in 2010 met succes verder. Het Gentse OCMW zette ook de overeenkomst met Kom-Pas voort om nieuwe EU-burgers in Gent te kunnen verplichten zich in te burgeren (deze groep is binnen Inburgering in principe vrijgesteld).10
 11. 11. Intakes en inburgeringscontractenDe trajectbegeleiders van Kom-Pas, regisseurs van de inburgeringstrajecten, namen 1825 intakes af in 2010, ongeveereven veel mannen als vrouwen.De intake is een individuele verkenning naar de noden, wensen en mogelijkheden van elke inburgeraar. Eerst wordt dehuidige situatie in kaart gebracht. Wat brengt de inburgeraar mee aan onderwijs- en werkervaring? Aan leerbehoeftenen competenties? Diploma’s? Moet hij of zij doorverwezen worden naar het Huis van het Nederlands? Welk vormings­programma kan de inburgeraar volgen? Op welk niveau en wanneer? Is er kinderopvang of een toeleiding naar onderwijsvoor kinderen nodig? Wat zijn de perspectieven van de inburgeraar?Sommige inburgeraars zijn hooggeschoold, andere analfabeet. Er zijn er die al een tijdje werken, andere die graag willenwerken maar herschoold moeten worden. Nog andere willen zich op sociaal of cultureel vlak inzetten in hun nieuwe stadof gaan studeren. De noden en mogelijkheden zijn voor elke inburgeraar anders en ook de drempels zijn anders.Voor elke inburgeraar die een inburgeringstraject gaat volgen wordt een inburgeringscontract opgesteld. Het contract be­vat afspraken over het te volgen vormingsprogramma en stelt er een termijn voor vast. Het contract verbindt de inburge­raar verder tot een inspanningsverbintenis. Dit veronderstelt een regelmatige deelname. Afwezigheden moeten nietalleen verantwoord maar ook op voorhand gemeld worden. In 2010 werden 1657 contracten ondertekend. 11
 12. 12. Inburgeringscontracten 1800 1600 1400 1200 1000 2008 800 2009 600 2010 400 200 0 Recht Verplicht Overname Totaal Verplichte inburgeraars die hun inburgeringsplicht niet nakomen worden administratief beboet. Het boetebesluit ging in 2009 in voege. In 2010 werden 93 inbreukdossiers opgesteld. De meest voorkomende inbreuken betroffen het zich niet tijdig aanmelden (45) of vroegtijdig en onrechtmatig het inburgeringstraject stopzetten (26).12
 13. 13. DiplomagelijkschakelingEen deel van de inburgeraars brengt diploma’s mee die ze in hun thuisland behaalden. Om daar in België mee aan deslag te kunnen moeten dergelijke diploma’s beoordeeld worden op hun gelijkwaardigheid in ons land en erkend worden.Kom-Pas helpt inburgeraars en niet-inburgeraars met de gelijkschakeling van hun diploma’s. Het Stedenfonds voorziet demogelijkheid voor niet-inburgeraars om hun diploma bij Kom-Pas te helpen gelijkschakelen en ook voor de VDAB organi­seert Kom-Pas de mogelijkheid tot gelijkschakeling voor buitenlandse diploma’s.Voor elke aanvraag stelt Kom-Pas een dossier op. De cliënt verzamelt alle benodigde documenten welke formeel wordenvertaald en verstuurd naar Naric Vlaanderen, die de gelijkwaardigheid bepaalt en erkenning toewijst.Er werden 122 dossiers voor inburgeraars opgestart, 172 voor niet-inburgeraars binnen het Stedenfonds en 65 voor niet-inburgeraars binnen de VDAB, samen goed voor 359 dossiers.De dienstverlening rond diplomavergelijking kent, sinds ze in 2007 meer structureel uitgebouwd werd, een enorme groei.In 2010 werd onderzocht hoe registratie voor inburgeraars binnen het cliëntvolgsysteem opgenomen kon worden. Speci­fieke cijfers voor deze categorie zullen vanaf 2011 beschikbaar zijn. Voor het Stedenfonds en de VDAB worden alle ge­gevens in een aparte database bijgehouden.Ongeveer even veel mannen als vrouwen vragen een diplomavergelijking aan. De meeste vragen een gelijkschakeling vanhun diploma van het secundair onderwijs, daarnaast wordt een behoorlijk deel academische erkenningen aangevraagd. Dossiers Stedenfonds en VDAB Dossiers Stedenfonds en VDAB naar categorie naar status 94 Academische Lopende dossiers erkenning 10 17 66 Niveaubepaling 56 53 Positief resultaat Secundair Negatief resultaat HBO 16 157 Gedeeltelijke Professionele 5 erkenning erkenningHet aanvragen van een gelijkschakeling vergt veel tijd. Veel documenten moeten in het land van herkomst opgevraagdworden en dossiers zijn vaak complex. Een cliënt kan bovendien meer dan 1 dossier laten samenstellen. Dit resulteert ineen grote hoeveelheid lopende dossiers. 13
 14. 14. Loopbaanoriëntatie Binnen het inburgeringstraject kiezen inburgeraars voor een bepaald perspectief, dat ze na het behalen van hun inburge­ ringsattest verder kunnen volgen. Loopbaanoriëntatie richt zich op deze perspectieven. Inburgeraars met een professioneel perspectief stromen door naar de VDAB waar ze verder begeleid worden richting arbeidsmarkt. Zij die eerst nog willen studeren, kiezen voor een educatief perspectief. Inburgeraars die zich maatschappelijk of sociaal willen engageren kiezen voor een sociaal perspectief (Maatschappelijke Participatie). Trajectbegeleiders (TB) en leerkrachten Maatschappelijke Oriëntatie (MO) moeten voor elke inburgeraar tot een goede afstemming komen, waarbij de loopbaanoriëntatie als een rode draad doorheen het inburgeringstraject loopt. Dossierbespreking TB / MO: - terugkoppeling informatiebehoefte - huidige competenties - knelpunten TB MO TB TB MO LO educatief LO educatief TB TB Intakgesprek (trajectbepaling MO, NT2) start inburgeringscursus aanvraag diplomagelijkschakeling doorverwijzen Huis v/h Nederlands: screening, info taalopleidingen (niet - verplichte) les MO volwassenenonderwijs: algemene info onderwijsstructuur, studieaanbod, toelatingsvoorwaarden, studiefinanciering infosessies inburgeraars (mogelijk) educatief perspectief (specifieke info toelatingsvoorwaarden ondersteuningsmaatregelen, studiefinanciereng) onderwijsmarkt: voorstelling studie- en ondersteuningsaanbod onderwijsverstrekkers en derde perspectiefbepaling (bevestiging of wijziging keuze) begeleiding naar Via-Educatie (intermediaire instantie) Afsluiten inburgeringstraject Dit is een schematische voorstelling, in praktijk verloopt het parcours uiteraard niet steeds zo chronologisch als voorgesteld.14
 15. 15. In 2010 concentreerde Kom-Pas zich op het ontsluiten van informatie over de mogelijkheden voor inburgeraars om verderte studeren en een diploma te behalen. De zo ontstane helpdeskfunctie richtte zich specifiek op trajectbegeleiders en leer­krachten Maatschappelijke Oriëntatie en stond ook open voor Inburgering Oost-Vlaanderen en Inburgering West-Vlaande­ren.Kom-Pas werkt nauw samen met Via-Educatie, een intermediaire instantie die werkt rond studiekeuzes, ondersteuningbiedt om te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en dergelijke meer.Twee infosessies Hoger Onderwijs/Hoger beroepsonderwijs/Tweedekansonderwijs voor verschillende taalgroepen kon­den rekenen op eerst 150 en daarna 60 deelnemende inburgeraars. Een onderwijsmarkt waar verschillende regionaleonderwijsverstrekkers hun aanbod kenbaar maakten kon rekenen op 75 geïnteresseerde inburgeraars. Ook deze activi­teiten stonden open voor de diensten Inburgering van Oost- en West-Vlaanderen. 15
 16. 16. Maatschappelijke Oriëntatie De cursus Maatschappelijke Oriëntatie heeft als doel de zelfredzaamheid van inburgeraars zodanig te vergroten dat zij zelfstandig kunnen functioneren in hun nieuwe omgeving. Inburgeraars maken kennis met de Belgische/Vlaamse samenleving, aan de hand van 11 leeromgevingen (Stad en Land, Verblijfssituatie, Gezin, Tewerkstelling, Wonen, Gezondheid, Mobiliteit, Consumptie, Vrije tijd, Onderwijs/Opvoeding, Pu­ blieke Dienstverlening). De cursus wordt gedifferentieerd aangeboden: analfabeten, laaggeschoolden en hooggeschoolden worden gegroepeerd. Bovendien zijn er cursussen overdag, ’s avonds of in het weekend. Informatie over de cursisten MO per taalgroep in 2010 Taalgroep Aantal cursisten Aantal groepen Gemiddeld aantal cursisten per groep Albanees 36 2 18 Arabisch 147 11 13 Bulgaars 287 17 17 Engels 204 13 16 Farsi 14 1 14 Frans 111 10 11 Koerdisch 16 1 16 Nederlands (incl. tolken) 94 6 16 Pools 28 2 14 Russisch 139 8 17 Servo-Kroatisch 10 1 10 Slowaaks 143 10 14 Spaans 70 6 12 Turks 274 20 14 Individueel (diverse talen) 12 11 1 Totaal 1585 119 14 De lessen worden gegeven in verschillende contacttalen. In 2010 waren dat er 14, twee meer dan in 2009. Naast deze contacttalen zijn er groepen ‘MO Nederlands met tolken’. Er werd in 2010 in 12 talen getolkt, vier meer dan in 2009. Primeur in 2010 waren de groepen ‘MO Nederlands zonder tolken’. 27 inburgeraars die al een bepaald niveau Nederlands behaalden in het volwassenenonderwijs volgden de cursus in het Nederlands.16
 17. 17. Talen waarin getolkt werd in 2010 Aantal cursisten Chinees 5 Hindi 4 Hongaars 2 Koerdisch 7 Pashtu 19 Peul 3 Servo-Kroatisch 10 Somali 7 Tibetaans 4 Tigrinya 2 Urdu 6 Vietnamees 1 TOTAAL 70In 2009 gingen alle leerkrachten aan de slag met een nieuwe methodiek, de Climodiek.Deze methodiek is gebaseerd op coöperatief leren waarbij de kennis, vaardigheden, attitudes en competenties van cur­sisten centraal staat. In 2010 bezochten twee onderwijsinspecteurs, afgevaardigd door Inburgering, alle onthaalbureausom o.a. te onderzoeken hoe de implementatie van de Climodiek verliep. Kom-Pas kreeg een positief verslag met daarbijeen aantal aanbevelingen waar het team Maatschappelijke Oriëntatie in het lopende jaar nog mee aan de slag ging.Kom-Pas werkt gebiedsoverschrijdend samen met Inburgering Oost-Vlaanderen. De twee diensten beschikken over eengedeeltelijk verschillend aanbod contacttalen en schrijven soms cursisten bij elkaar in om zoveel mogelijk inburgeraars opmaat te bedienen of om te vermijden dat inburgeraars lang moeten wachten op een geschikt cursusaanbod. 47 cursistenvan Kom-Pas volgden lessen bij Inburgering Oost-Vlaanderen en 98 cursisten kwamen naar Kom-Pas. 17
 18. 18. Nederlands als tweede taal Het Huis van het Nederlands Gent organiseert de samenwerking tussen alle aanbodverstrekkers ‘Nederlands als tweede taal’ (NT2) in het Gentse. Kom-Pas werkt nauw samen met het Huis van het Nederlands, de Gentse afdeling is gevestigd onder hetzelfde dak. Inburgeraars die een contract tekenen worden vervolgens bij het Huis gericht doorverwezen naar een aanbod NT2 op hun maat. Het Huis formuleert hiervoor adviezen. In 2010 werden 1703 adviezen voor deze groep geformuleerd, hiervan waren 692 verplichte inburgeraars en 920 rechthebbende. Van 91 personen was het niet eenduidig. De lessen Nederlands (NT2) worden gegeven door verschillende aanbieders uit het volwassenenonderwijs. Daarnaast differentiëren de onderwijsinstellingen naar niet-gealfabetiseerde, andersgealfabetiseerde en gealfabetiseerde (Latijns schrift) cursisten. Tot slot zijn er verschillende richtgraden NT2 en wordt binnen die richtgraden gewerkt met groepen die sneller, trager of gemiddeld vorderen. Binnen het primaire inburgeringstraject moeten inburgeraars minstens richtgraad 1.1. behalen. Naast de instroom van inburgeraars die een advies kregen in 2010 zijn er inburgeraars die later aan hun taaltraject be­ gonnen, er langer aan bezig waren of lessen blijven volgen na de behaalde minimum richtgraad. Zo zijn er in totaal 2790 inburgeraars die in 2010 in de Nederlandse les zaten. Van de hoogopgeleide inburgeraars die Nederlands volgen bij het Universitair Centrum voor Talen zijn er geen gegevens. Het absolute totaal voor 2010 ligt dus nog een stuk hoger. Richtgraad 1 R1 analfabeten R1 andersgealfabetiseerden Richtgraad 2 Richtgraad 3 CBE Gent 619 261 96 - - CVO De Bargie 519 - - 165 2 Het Perspectief 765 - 15 340 8 Totaal 1903 261 111 505 1018
 19. 19. InburgeringsattestenInburgeraars die hun primaire traject volledig afronden bekomen een inburgeringsattest. Het primaire traject duurt in veelgevallen langer dan een jaar. Soms worden de trajecten ook onderbroken door ziekte, zwangerschap of werk. In 2010behaalden 737 inburgeraars het attest. Inburgeringsattesten 800 700 600 500 2008 400 2009 2010 300 200 100 0 Oudkomers Nieuwkomers Onbepaald TotaalNa afronding van het primaire traject kan gestart worden met het secundaire traject. Dit hangt mee af van het perspectiefdat inburgeraars in hun primaire traject bepaalden.Inburgeraars met een professioneel perspectief worden warm aan de VDAB overgedragen om hun loopbaan (verder) vormte geven. Degenen met een educatief perspectief stromen door naar diverse onderwijsinstellingen of beroepsopleidingen.Daarnaast kunnen inburgeraars, wanneer er geen al te grote financiële drempels of tijdstekorten zijn, hun niveau Neder­lands verder bijschaven in het volwassenenonderwijs. 19
 20. 20. Minderjarige Anderstalige Nieuwkomers Alle minderjarigen op Belgisch grondgebied hebben recht op onderwijs en vallen bovendien onder de leerplicht, los van hun verblijfssituatie. Instroom minderjarigen Kom-Pas heeft al een lange geschiedenis in het toeleiden van anderstalige minderjarige nieuwkomers naar de Gentse scholen. Na een aantal jaren noodge­ 232 dwongen afbouwen werd stilaan weer sterker ingezet 0-5 jaar op de werving, toeleiding en begeleiding van gezinnen 6-12 jaar bij wie het schoolgaan van de kinderen wordt belem­ 348 merd. Vaak zijn dit gezinnen met een multiproblema­ 13-18 jaar tiek rond gebrekkige huisvesting, slechte gezondheid 843 en problemen met budgetbeheer. Gent kwam in 2010 een aantal keren in het nieuws vanwege de toestroom en situatie van Roma-gezinnen. Er werden nieuwe of versterkte banden gesmeed met o.a. Kind en Gezin, ’t Vindcentje, het OCMW, de maatschappelijke cel van de politie en het parket om deze gezinnen beter te bereiken. Aanmeldingen in Kom-Pas In 2010 steeg de instroom van minderjarigen naar een totaal van 1423 minderjarigen die uit 102 verschillen­ de landen kwamen. Het grootste deel, 843 hiervan, 92 67 zijn jonger dan 5 jaar. 0-5 jaar 6-12 jaar 13-18 jaar 10620
 21. 21. Top 30 Nationaliteiten instroom Er werden in 2010 door Kom-Pas dan ook relatief veelBulgarije 405 kleuters toegeleid naar onderwijs. Strikt genomen zijn zijSlowaakse Republiek 185 geen doelgroep van inburgering, in sommige gevallenTurkije 140 ging het ook niet over nieuwkomers. Aangezien er in hetNederland 72 Gentse geen andere organisaties zijn die deze taak kun­Ghana 52 nen opnemen maar de vraag om hulp bij de toeleidingPolen 40 wel sterk leeft wierp Kom-Pas zich op om toch een hel­Rusland (Federatie van) 38 pende hand toe te steken.Marokko 34Albanië 23 Een andere taak die in 2010 werd opgenomen, was hetIrak 22 opstellen van de zogenaamde ‘Roma-attesten’. ScholenTsjechische Republiek 21 kunnen voor kinderen uit Roma-gezinnen een beetjeDuitsland 19 extra omkadering krijgen, mits het gezin een attest kanAfghanistan 18 voorleggen. Er werden voor het basisonderwijs zo’n 300Frankrijk 17 attesten en voor het secundair onderwijs een honderdtalKosovo 16 opgemaakt.Pakistan 16Hongarije 15Armenië (Rep.) 12 Aantal toeleidingen naar onderwijsSpanje 12Algerije 11Servië 11 2010Indië 10Congo (Kinshasa, ex-Zaïre) 9Somalië 9 2009Verenigde Staten van Amerika 9China 8Nigeria 8 2008Bosnië-Herzegovina (Rep.) 7Kameroen 7 0 50 100 150 200 250Syrië 7 21
 22. 22. Maatschappelijke Participatie voor jong en oud Inburgering werkt langs twee kanten. Kom-Pas slaat dan ook de handen ineen met heel wat partners om inburgeraars socio-cultureel te laten participeren in de Gentse context en een Gents netwerk uit te bouwen. Organisaties zoals Vorming Plus, ING, Sportnetwerk, De Centrale, Trefpunt, Rocsa, Zebrart, netwerk vrijetijdsparticipatie (dienst Kunsten stad Gent), sportdienst Gent, maar ook heel wat jeugdorganisaties stellen hun deuren open en zijn actief betrokken in diverse pro­ jecten. Naast de projecten worden jongeren en volwassen inburgeraars ook individueel op weg geholpen met hun vragen rond het vinden van een culturele of sportieve tijdsbesteding, vakantiekampen of vrijwilligerswerk. Kom-Pas organiseerde twee Participatiemarkten in 2010. Beiden met een aanbod voor zowel volwassenen als gezinnen met kinderen. Diverse (socio-culturele) organisaties zoals de Jeugddienst, Chiro, Scouts, De Vieze Gasten, De Centrale, Sportdienst Gent, Muziekproject OCMW, Victoria de Luxe, Huis van het Nederlands Gent, Vorming Plus, VOEM, Rocsa, Kind en Preventie, KAV, NTGent, Sportnetwerk, Roeland vzw en de vrijwilligerswerking Inburgering Gent stelden hun aanbod voor. Een grote opkomst zorgde voor een geslaagd recept wat in de toekomst zeker herhaald zal worden. Om financiële drempels te verlagen en de toegankelijkheid van het cultuur-, jeugdwerk en sportaanbod voor mensen in armoede te verhogen werkte Kom-Pas een instrument uit om het Fonds Vrijetijdsparticipatie open te stellen voor de inburgeraars die het echt nodig hadden. Er werden 24 (waarvan 20 minderjarigen) tussenkomsten gerealiseerd voor gemotiveerde inburgeraars om aan heel di­ verse activiteiten te kunnen deelnemen: van drumlessen, sportkampen, chiro tot tekenlessen. Voor Minderjarigen In 2010 werden dossiers opgesteld voor 36 individuele concrete vragen naar vrije tijdsbesteding. 23 jongens en 13 meisjes werden zo goed mogelijk toegeleid naar diverse organisaties. De meeste (19) vragen en toeleidingen betroffen cursus­ sen (taal). 11 jongens en meisjes zochten en vonden een sport om te beoefenen. 6 jongeren vonden een stek op diverse speelpleinwerkingen. De overige toeleidingen betroffen o.a. toeleidingen naar de Jeugddienst, de jeugdbeweging en artistieke of creatieve organisaties. Dagje Planeet Gent De 7e editie van het Dagje Planeet Gent liet 296 anderstalige nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar kennismaken met ver­ schillende Gentse jeugd- en jongerenorganisaties. 20 organisaties stelden hun werking voor op 9 verschillende locaties, de22
 23. 23. jongeren kozen elk 4 workshops om gericht van het aanbod te proeven. De dag werd geopend met een voorstelling en af­gesloten met een interactieve breakdance act en volledig gecoördineerd in een nauwe samenwerking met de Jeugddienst.Met dank aan B-girl Gloria (ISADORA), Habbekrats, het Meisjeshuis, de Meisjeswerking en de Tiener en Jongerenwerkingvan vzw jong, JES vzw, Jh de Kaarderij vzw jong, VOEM vzw, Chiro, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Sportdienst Gent, TCC Rooi­gem, VDRG, Intercultureel centrum de Centrale, Sport na School, Sportnetwerk Gent Noord, Jeugddienst Gent met Swappasen Grabbelpas, jeugdwerknet, BOP-project, Jeugdtheater LARF, KOC Taekwondo Club Gent en Groep Intro.Taalkampen Roeland vzwNa het succes van de Zomerschool voor anderstalige nieuwkomertjes in 2009 werd het aanbod Nederlandse taalkampenin 2010 uitgebreid over 4 vakantieperioden. Aan de hand van allerlei creatieve workshops en uitstapjes leren de kinderenveel bij over de Nederlandse taal maar ook over Vlaamse kinderliedjes en –spelen.Roeland vzw organiseerde tijdens de Krokus- en Herfstvakantie een taaldriedaagse voor kinderen tussen 7 en 12 jaar,tijdens de Zomervakantie een taalkamp van een maand voor dezelfde leeftijdsgroep en tijdens de paasvakantie een5-daagse voor jongeren tussen 12 en 15 jaar. Kom-Pas stelt telkens zijn gebouwen en infrastructuur ter beschikking vande taalkampen. Taalkamp Aantal deelnemers Krokusvakantie 31 Paasvakantie 22 Grote vakantie 54 Herfstvakantie 34 23
 24. 24. Voor Meerderjarigen 69 inburgeraars werden individueel toegeleid naar het Gentse vrijetijdsaanbod. Samen met de inburgeraars die naar vrij­ willigerswerk werden toegeleid en degenen die door een groepsaanbod (zoals de Participatiemarkt) een tijdsbesteding vonden, komen we in totaal aan 113 volwassen inburgeraars met een toeleiding naar het socio-culturele of sportaanbod. Vrijwilligers voor Vrijwilligers Na een tijdje stil te hebben gelegen werd de werking rond vrijwilligers in 2010 weer opgestart. Een team van telkens vier enthousiaste vrijwilligers zocht samen met inburgeraars naar een plaats waar deze als vrijwilliger aan de slag konden. De inburgeraars ontmoeten zo nieuwe mensen, kunnen hun Nederlands oefenen en leren andere organisaties kennen. Orga­ nisaties ontmoeten op hun beurt dan weer inburgeraars, soms voor hen een nieuwe doelgroep. Vzw JONG, kringloopwinkel Brugse Poort, Bourgoyen, het Guislaininstituut, RVT Heiveld, Victoria Deluxe, Pole Pole, Bottelaere fracarita tuinproject stelden zich onder andere open om een inburgeraar-vrijwilliger in hun organisatie te laten meedraaien. 85 inburgeraars wilden heel graag vrijwilligerswerk doen. 51 van hen mochten echter geen vrijwilligerswerk uitvoeren, aangezien de wetgeving rond vrijwilligerswerk stelt dat personen pas bevoegd zijn wanneer zij recht hebben op tewerk­ stelling zonder arbeidskaart. Sportweek Voor het eerst werd in 2010 de Sportweek georganiseerd. Vanuit het reguliere aanbod van o.a. Sportnetwerk werd een sessie zumba, yoga, karate, badminton, voetbal of zwemmen aangeboden. 32 inburgeraars namen, onder de vleugel van een vrijwilliger, deel. Een aantal had daarmee de smaak te pakken en schreef zich nadien ook in of keerde op eigen houtje terug voor meer. De sessie karate stond open voor het hele gezin, waar een vader met zijn kinderen ook effectief aan deelnam en zich achteraf ook bij de club inschreef.24
 25. 25. Een greep uit de andere projecten en activiteiten waar inburgeraars in 2010 aan deelnamen:Dzjambo: interculturele ontmoetingenVorming Plus organiseerde wederom een reeks informele ontmoetingsmomenten.Belgen en anderstalige nieuwkomers leren elkaars leefwereld kennen aan de hand van uitstappen en bijeenkomsten.Deze culturele uitwisselingen tussen Belgen en inburgeraars staan garant voor wandelingen, museumbezoeken, kook­avonden, creatieve workshops en dansen. In 2010 namen 58 inburgeraars deel aan deze activiteiten.Daarnaast werden tijdens de zomer een viertal uitstappen georganiseerd onder de noemer ‘Dzjambo Zomer’. Ieper, Brug­ge, Luik en Oostende werden verkend.Dzjambo wordt ondersteund door een gedreven vrijwilligersploeg, waaronder een aantal inburgeraars. Kom-Pas staat invoor de logistiek en werving.FietsprojectSportnetwerk Gent Noord organiseert fietscursussen voor volwassenen. Leren fietsen, verkeersveiligheid en je fiets ookzelf herstellen, het zit allemaal in de lessen vervat.In twee cursusdelen van 4 lessen startten 6 inburgeraars als beginnend fietser en 7 als gevorderde. De cursus wordt be­kroond met een fietstocht. 25
 26. 26. Voetbaltoernooi Ook in 2010 organiseerde Kom-Pas een zaalvoetbaltoernooi waar inburgeraars en het personeel van Kom-Pas en een aantal partnerorganisaties zich met de bal kunnen meten. De Week Tegen Het Racisme In navolging van 2009 organiseerde Kom-Pas in het kader van de week tegen het racisme opnieuw een stand up comedy, Lachen met de Buren. Enkele van de beste Vlaamse - of Vervlaamste - stand up comedians liet het publiek in de Centrale de lachspieren goed gebruiken. Schuun Volk: spellekesavond De dienst Diversiteit en Gelijke Kansen van de Stad Gent haalde in het najaar de tentoonstelling Schuun Volk naar de Arteveldestad. In samenwerking met vzw De Speltafel werd aan buurtbewoners en inburgeraars gevraagd om spelen uit hun eigen achtergrond mee te brengen voor de Spellekesavond binnen dit project. Zo kwamen er spelen van over de hele wereld op tafel.26
 27. 27. FinancieringInkomsten: € 2.400.356,34 Inburgering..................................................... 0,85% Stad Gent/Stedenfonds................................. 0,05% Andere............................................................. 0,10%Uitgaven: € 2.460.040,05 Personeel.........................................................0,86% Onderhoud gebouw........................................0,01% Verzekeringen..................................................0,01% Communicatie..................................................0,02% Afschrijvingen..................................................0,02% Andere werkingskosten..................................0,01%Kom-Pas krijgt subsidies van de Vlaamse overheid voor de realisatie van primaire inburgeringstrajecten op Gents grondge­bied. Daarnaast krijgt onze vzw subsidies van het Stedenfonds om een meer uitgebreide werking rond de minderjarigen,de diplomavergelijking en maatschappelijke participatie mee op te nemen in haar taken.EU Conference on IntegrationIn 2010 werkte Inburgering Gent een 2-daagse conferentie rond integratie uit in het kader van het Belgische voorzitter­schap van de Europese Unie, met ondersteuning van Vlaams Minister van Integratie Geert Bourgeois. ‘The added valueof a regional and local approach’ (de toegevoegde waarde van een regionale en lokale aanpak). Deelnemers uit diverseEuropese landen die beroepshalve bezig zijn met beleid maken, academisch onderzoek of de implementatie van hetintegratiebeleid in de praktijk, wisselden hun ervaringen en kennis uit. Van een brede kijk over het hele werkveld op deeerste dag tot het uitdiepen van praktische thema’s als de taal leren, maatschappelijke oriëntatie, loopbaanoriëntatie ofactiviteiten van migrantenorganisaties op de tweede dag. 27
 28. 28. Kom-Pas als het geheel van delen Kom-Pas bestond in 2010 uit een 60-tal personeelsleden, vast of tijdelijk en voltijds of deeltijds in dienst. • 16 leerkrachten Maatschappelijke Oriëntatie. • 20 trajectbegeleiders. • 5 netwerkers die rond onderwijs voor minderjarigen, loopbaanoriëntatie voor de volwassenen en maatschappelijke participatie voor jong en oud werken. • 4 onthaalbedienden en 2 medewerkers voor logistiek en onderhoud. • 6 personeelsleden die ondersteunend werken: personeelszaken en administratie, financiën en boekhouding, IT- medewerkers, gebouw en faciliteiten, kwaliteitszorg en communicatie. • 4 leden aan het hoofd van de delen en het geheel der delen: 2 teamcoördinatoren, een adjunct-directeur en een direc­ teur. 2 medewerkers werkten een tijdelijke opdracht rond werving van moeilijk bereikbare groepen uit en 1 medewerker werkte een tijdelijke opdracht rond de EU-conferentie uit. 2 leerkrachten Maatschappelijke Oriëntatie werken periodiek voor bepaalde taalgroepen. Met de stijging van de instroom werd gedurende 2010 sterk geïnvesteerd in het personeelsbestand in Kom-Pas. Er werd vooral ingezet op de teams Trajectbegeleiding en Maatschappelijke Oriëntatie en op netwerkers. Raad van Bestuur Directeur Adjunt - Directeur HRM Teamcoördinator Teamcoördinator Trajectbegeleiding Maatschappelijke Oriëntatie Coach mw Onthaal en Stafmedewerkers: Faciliteiten Personeel, Netwerker: Financiën Traject Onderwijs, -18, MO - Kwaliteitszorg, begeleiders Maatschappelijke leerkrachten Onthaalmedewerkers Communicatie, Participatie Logistieke LT - medewerkers medewerkers Administrative mw28

×