Fjellturismekonferansen 2012

276 views

Published on

Presentasjon holdt under Fjellturismekonferansen 2012 på Norefjell.

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
276
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Flere punkt i kriteriene støtter opp under satsinger i strategien:Økt samarbeid innad i reiselivsnæringen og mellom næringerØkt bruk av kollektivtransport for en mer miljøvennlig vekstFremme helårs arbeidsplasser, bla for kompetansebyggingFokus på lokal produksjon av mat og drikkeKulturformidling
 • Fjellturismekonferansen 2012

  1. 1. REISEMÅLSUTVIKLING • REISELIVSRÅDGIVNING • BÆREKRAFTIG RREISELIVSUTVIKLING B REISEMÅLSUTVIKLING • REISELIVSRÅDGIVNING • ÆREKRAFTIG EISELIVSUTVIKLING Fjellturismekonferansen
  2. 2. REISEMÅLSUTVIKLING • REISELIVSRÅDGIVNING •BÆREKRAFTIG REISELIVSUTVIKLINGEt hårete mål90% miljøsertifiserte reiselivsbedrifter innen utgangen av 2016
  3. 3. REISEMÅLSUTVIKLING • REISELIVSRÅDGIVNING •BÆREKRAFTIG REISELIVSUTVIKLING
  4. 4. REISEMÅLSUTVIKLING • REISELIVSRÅDGIVNING •BÆREKRAFTIG REISELIVSUTVIKLINGLikheter & ulikheter
  5. 5. REISEMÅLSUTVIKLING • REISELIVSRÅDGIVNING •BÆREKRAFTIG REISELIVSUTVIKLINGMiljøledelse =holdninger, kunnskap og system Årlig rapport Innledende kartlegging Sertifisering Kontinuerlig Miljøpolicy forbedring - En prosess Iverksetting og drift Operative mål Handlingsplaner
  6. 6. REISEMÅLSUTVIKLING • REISELIVSRÅDGIVNING •BÆREKRAFTIG REISELIVSUTVIKLINGStøtteordning - miljøsertifisering• Gjelder alle kommersielle reiselivsbedrifter i Buskerud, inkludert store bedrifter.• I perioden 2012-2013 er bedrifter med internasjonale markeder prioritert.• Maksimal støttesats – Inntil 50 % av eksterne kostnader (eks. mva.) til sertifiseringen, begrenset oppad til kr 20 000.-
  7. 7. REISEMÅLSUTVIKLING • REISELIVSRÅDGIVNING •BÆREKRAFTIG REISELIVSUTVIKLINGStøtteordning – miljøsertifisering #2• Gjelder for: – Norsk økoturisme – Svanemerket – Miljøfyrtårn – ISO 14001• Trer i kraft 1. oktober 2012
  8. 8. REISEMÅLSUTVIKLING • REISELIVSRÅDGIVNING •BÆREKRAFTIG REISELIVSUTVIKLINGPrioriterte destinasjoner i fase 1 -2012-2013 • Tidlig i fase 1 – Geilo – Hemsedal – Gol • Mot slutten av fase 1 – Nore og Uvdal – Norefjell
  9. 9. REISEMÅLSUTVIKLING • REISELIVSRÅDGIVNING •BÆREKRAFTIG REISELIVSUTVIKLINGMiljøsertifisert = Bærekraftig?
  10. 10. REISEMÅLSUTVIKLING • REISELIVSRÅDGIVNING •BÆREKRAFTIG REISELIVSUTVIKLINGMiljøsertifisering• Sparer din bedrift for kostnader• Gjør bedriften aktuell også for den voksendegruppen miljøbevisste private forbrukere• Er et krav hos stadig flere industrielle kjøpere av varer og tjenester• Er et skritt på veien mot en merbærekraftig bedrift– og en merbærekraftig destinasjon
  11. 11. REISEMÅLSUTVIKLING • REISELIVSRÅDGIVNING •BÆREKRAFTIG REISELIVSUTVIKLING
  12. 12. REISEMÅLSUTVIKLING • REISELIVSRÅDGIVNING •BÆREKRAFTIG REISELIVSUTVIKLINGBærekraftsomoverordnetpremiss • Verdigrunnlag • Integrering • Ingen nisje
  13. 13. REISEMÅLSUTVIKLING • REISELIVSRÅDGIVNING •BÆREKRAFTIG REISELIVSUTVIKLING Franasjonalreiselivsstrategi • «Regjeringen vil satse på økt omfang av merke- og sertifiseringsordninger som stimulerer bedriftene til en bærekraftig utvikling og samtidig forteller kundene – de tilreisende – at Norge er et reisemål som tar bærekraft på alvor» • «En merkeordning for destinasjoner vil være et viktig bidrag til arbeidet med å legge bærekraft som en overordnet strategi for utvikling av norsk reiselivsnæring»Reiselivsstrategien Destinasjon Norge 2012
  14. 14. REISEMÅLSUTVIKLING • REISELIVSRÅDGIVNING •BÆREKRAFTIG REISELIVSUTVIKLINGBærekraft = Helhet
  15. 15. REISEMÅLSUTVIKLING • REISELIVSRÅDGIVNING •BÆREKRAFTIG REISELIVSUTVIKLINGMerkeordning for destinasjoner –hvor legger vi lista?
  16. 16. REISEMÅLSUTVIKLING • REISELIVSRÅDGIVNING •BÆREKRAFTIG REISELIVSUTVIKLINGReferansegruppe• Svanemerket• Miljøfyrtårn• Direktoratet for Naturforvaltning• NHO Reiseliv• Virke (tidl. HSH)• Norsk Kulturarv• Buskerud Fylkeskommune• Riksantikvaren og Miljøverndepartementet med fra høsten 2012
  17. 17. REISEMÅLSUTVIKLING • REISELIVSRÅDGIVNING •BÆREKRAFTIG REISELIVSUTVIKLINGInnovasjon Norges rolle• Utvikle sertifisering/merking for destinasjoner med bærekraftfokus (test ut 2012)• Koble og koordinere med internasjonal standard• Introdusere første utgave i 2013 for alle destinasjoner• Finne løsninger på drift og teknisk• Plan for synliggjøring av merket• Bruke indikatorer for målinger
  18. 18. REISEMÅLSUTVIKLING • REISELIVSRÅDGIVNING •BÆREKRAFTIG REISELIVSUTVIKLINGMål: en internasjonal, nasjonal ordning Destinasjon med tiltak og måling Nasjonal godkjenning av destinasjon Internasjonal akkreditering av ordning
  19. 19. REISEMÅLSUTVIKLING • REISELIVSRÅDGIVNING •BÆREKRAFTIG REISELIVSUTVIKLINGBevaring av natur,C Styrking av D Økonomisk Ekultur og miljø sosiale verdier levedyktighet1. Kulturell rikdom 5. Lokal livskvalitet og 9. Økonomisk levedyktige sosial verdiskapning 6. Lokal kontroll og og konkurransedyktige2. Landskapets fysiske og engasjement reiselivsdestinasjoner visuelle integritet 7. Jobbkvalitet for gjennom lokal3. Biologisk mangfold reiselivsansatte verdiskapning4. Rent miljø og 8. Gjestetilfredshet og 10. Økonomisk levedyktige ressurseffektivitet trygghet; og konkurransedyktige opplevelseskvalitet reiselivsbedrifter BTilstrekkelig forankring på destinasjonen APolitisk implementering av bærekraftige konsept
  20. 20. REISEMÅLSUTVIKLING • REISELIVSRÅDGIVNING •BÆREKRAFTIG REISELIVSUTVIKLING4 bærekraftpiloter
  21. 21. REISEMÅLSUTVIKLING • REISELIVSRÅDGIVNING •BÆREKRAFTIG REISELIVSUTVIKLINGBærekraftig DestinasjonTrysils vurdering av ordningen• Komme i forkant av andre reisemål og kommuner• Positiv omdømmebygging og konkurransefortrinn• Profilere Trysil som ansvarlig, bærekraftig reisemål• Styrke kompetansen og forankringen av bærekraftarbeidet• Sikre kontinuerlig bærekraftig utvikling
  22. 22. REISEMÅLSUTVIKLING • REISELIVSRÅDGIVNING •BÆREKRAFTIG REISELIVSUTVIKLINGForankring er viktig• Vedtak i styret i Destinasjon Trysil SA – Styret vedtar å igangsette sertifiseringsprosessen for Trysil som bærekraftig destinasjon ihht fremlagte fremdriftsplan. I dette arbeidet er det viktig å få kartlagt fremtidige ressurskrav og avklare ansvarsforhold for videreføring av sertifiseringsordningen.• Vedtak i Trysil kommunestyre 24 april: – Trysil kommunestyre anbefaler at Trysil kommune deltar i sertifiseringsarbeidet som beskrevet i framdriftsplanen, og stiller nødvendig personellressurser til disposisjon. – Rådmannen vil komme tilbake med ny sak med forslag på hvordan oppgaven skal videreføres, framtidige ressurskrav og ansvarsforhold etter at prosjekt Bærekraftig reiseliv er avsluttet.
  23. 23. REISEMÅLSUTVIKLING • REISELIVSRÅDGIVNING •BÆREKRAFTIG REISELIVSUTVIKLINGSuksesskriterier – en oppsummering• God forankring• Prioritet på arbeidsressurser og beslutninger• Prosjektledelse og struktur• Klart ansvar for resertifisering (hvert 3. år)• Kommunikasjon på destinasjon og med Innovasjon Norge
  24. 24. REISEMÅLSUTVIKLING • REISELIVSRÅDGIVNING •BÆREKRAFTIG REISELIVSUTVIKLINGProsessen 4. SERTIFISERING 3. PROSESS 2. KRAV Kartlegging av Absolutte Arbeid på Resertifisering destinasjonen kriterier for samtlige 5 innen 36 mnd. kommune(r)/ områder. destinasjons- selskap Maks 18 mnd. Lokal / regional finansiering Mulig nasjonal finansiering?Ikke merke / symbol ”Vi er i gang” ”Godkjent” Internt merke Eksternt merke
  25. 25. REISEMÅLSUTVIKLING • REISELIVSRÅDGIVNING •BÆREKRAFTIG REISELIVSUTVIKLING Start med fase 2 – absolutte krav A - Politisk implementering av bærekraftige konseptKriterier IndikatorerA1 1. Har kommunen(e) fattet politisk vedtak om å bli en del av en bærekraftigBærekraftig reiseliv skal være prioritert i destinasjonregionale planer og strategier 2. Er bærekraftig reiseliv beskrevet i regional(e) planer og strategierA2 1. Ja eller neiBærekraftig reiseliv skal være beskrevet somen del av kommuneplan eller næringsplanA3 1. Er reiselivet på destinasjonen aktivt involvert i utvikling og gjennomføring avDet skal eksistere en handlingsplan som planeninkluderer bærekraft i reiselivet på 2. Bygger planen på de ti prinsippene for bærekraftig reiselivdestinasjonen 3. Er interessenter/aktører løpende involvert i planlegging, gjennomgang og overvåking av bærekraftsstrategien B – Tilstrekkelig forankring på destinasjonenKriterier IndikatorerB1 1. Antall iverksatte tiltak siste kalenderårDestinasjonen skal legge til rette for, og ta 2. Antall gjennomførte tiltak siste kalenderårinitiativ til miljøforbedringer(miljøsertifiseringer med mer) ogkvalitetsforbedringer (kvalitetsmerker medmer) i reiselivsbedrifteneB2 1. Tar destinasjonsledelsen initiativ til å involvere lokale krefter/aktører iDestinasjonsledelsen skal arbeide aktivt for utvikling av destinasjonenøkt samfunnsengasjement 2. Oppfordres eiere av fritidsboliger til å bidra aktivt i utvikling av destinasjonen 3. Støtter destinasjonen opp om arrangementer basert på frivillig innsats 4. Bidrar destinasjonsledelsen aktivt i annen næringsutvikling på destinasjonen
  26. 26. REISEMÅLSUTVIKLING • REISELIVSRÅDGIVNING •BÆREKRAFTIG REISELIVSUTVIKLINGJan Erik Dietrichson Mobil: 958 01 000Mail: jan.erik@re-plan.no

  ×