Alternativní signální cesty

220
-1

Published on

Autoři: Eva Klemensová, Jakub Malohlava
Obor: Experimentální biologie, Biofyzika
Ostravská univerzita v Ostravě 2008

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
220
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Alternativní signální cesty

 1. 1. Alternativní signální cesty Autoři: Eva Klemensová, Jakub Malohlava Obor: Experimentální biologie, Biofyzika Ročník: 3
 2. 2. Obsah <ul><li>Alternativní signální cesty </li></ul><ul><li>Typy alternativních cest </li></ul><ul><li>Vztahy mezi alternativními cestami </li></ul><ul><li>Specificita </li></ul><ul><li>Citlivost </li></ul>
 3. 3. Alternativní signální cesty <ul><li>Pomocí těchto cest dochází k vedení signálu mezi buňkami. </li></ul><ul><li>Mohou mít odlišné časové průběhy a buněčné, organové, pohlavní nebo druhové specifikace. </li></ul><ul><li>Mohou probíhat ve fyziologických nebo patologických situacích a zobrazit rozličnou citlivost. </li></ul><ul><li>Je zřejmé, že k vyléčení určité choroby je zapotřebí aktivace nebo naopak inhibice speciální signální cesty. </li></ul>
 4. 4. Alternativní signální cesty <ul><li>Existuje mnoho alternativních cest, a co je důležitější, mnoho cest je vzájemně provázáno. </li></ul><ul><li>Jeden podnět může aktivovat také více cest k více cílům – rozbíhavý efekt, to může způsobit odlišné buněčné funkce, které můžou být i obrácené. </li></ul><ul><li>Cesty se můžou se také sbíhat, když odlišné podněty aktivují stejný cíl a vyvolávají stejnou buněčnou funkci. </li></ul><ul><li>Cesty přenosu signálu vytváří hustou síť, kterou kombinace s alternativními cestami dále zhušťují. </li></ul><ul><li>Proto je velmi složité najít lék na určitou chorobu. (Lék, který se zaměřuje na konkrétní přenosovou cestu.) </li></ul>
 5. 5. Typy alternativních cest <ul><li>Typ A </li></ul><ul><li>Typ V </li></ul><ul><li>Typ O </li></ul><ul><li>Typ M </li></ul><ul><li>Typ N </li></ul>
 6. 6. Typy alternativních cest <ul><li>Typ A </li></ul><ul><li>jeden podnět, který vede k více cílům </li></ul>
 7. 7. Typy alternativních cest <ul><li>Typ V </li></ul><ul><li>více podnětů směřuje k </li></ul><ul><li>jednomu cíli </li></ul>
 8. 8. Typy alternativních cest <ul><li>Typ O </li></ul><ul><li>jeden podnět vede k </li></ul><ul><li>jednomu cíli přes více cest </li></ul>
 9. 9. Typy alternativních cest <ul><li>Typ M </li></ul><ul><li>je kombinací A a V, </li></ul><ul><li>více podnětů vede k </li></ul><ul><li>více cílům </li></ul>
 10. 10. Typy alternativních cest <ul><li>Typ N </li></ul><ul><li>je kombinací všech </li></ul><ul><li>zmíněných typů </li></ul>
 11. 11. Vztahy mezi alternativními cestami <ul><li>Součinné/doplňující se efekty </li></ul><ul><li>Nezávislé/nadbytečné efekty </li></ul><ul><li>Sčítací efekty </li></ul><ul><li>Protichůdné efekty </li></ul><ul><li>Konkurenční efekty </li></ul>
 12. 12. Vztahy mezi alternativními cestami <ul><li>Součinné/doplňující se efekty </li></ul><ul><li>Obě cesty jsou potřebné pro správnou funkci buňky=ekvivalent pro AND. </li></ul><ul><li>Tyto efekty byly pozorovány v průběhu hostitelské obrany před patogeny. Infekce virem encefalomyokarditidy vyvolá shromáždění dsRNA, což vyvolá tři cesty vedoucí k produkci cytokinů a k zánětlivé a horečnaté odezvě. </li></ul><ul><li>Tyto efekty jsou velmi důležité pro morfogenezi kostry. </li></ul>
 13. 13. Vztahy mezi alternativními cestami <ul><li>Nezávislé/nadbytečné efekty </li></ul><ul><li>Alternativní cesty jsou nadbytečné, když je jedna z nich dostačující pro finální signalizaci=ekvivalent OR. </li></ul><ul><li>Např. pomocí nezávislých efektů jsou chráněny buňky před apoptózou. </li></ul>
 14. 14. Vztahy mezi alternativními cestami <ul><li>Sčítací efekty </li></ul><ul><li>Tyto sčítací alternativní cesty jsou podobné jako nezávislé v tom, že stačí jedna z cest k vyvolání signálu. </li></ul><ul><li>Když je více cest efektivních, dochází k zesílení signálu. </li></ul><ul><li>Sčítací efekty můžeme obvykle najít u V typu alternativních cest (např. neurosvalové spojení a spojení dvou neuronů mezi sebou). </li></ul><ul><li>Tyto efekty se vyskytují taky u O typu alternativních cest (např. ochrana buněk před apoptózou). </li></ul>
 15. 15. Vztahy mezi alternativními cestami <ul><li>Protichůdné efekty </li></ul><ul><li>Je zajímavé, že alternativní cesty vyvolané jedním podnětem můžou mít opačné efekty na stejný cíl. </li></ul><ul><li>Význam při regulaci transkripce. </li></ul>
 16. 16. Vztahy mezi alternativními cestami <ul><li>Konkurenční efekty </li></ul><ul><li>Rozeznáváme dva typy konkurencí mezi alternativními cestami: buď jedna cesta potlačuje druhou nebo se potlačují obě cesty navzájem. </li></ul>
 17. 17. Specificita alternativních cest <ul><li>Alternativní cesty zprostředkovávají reakce na okolní prostředí a podle místa působení je můžeme rozdělit: </li></ul><ul><ul><li>buněčně specifické </li></ul></ul><ul><ul><li>orgánově specifické </li></ul></ul><ul><ul><li>pohlavně specifické </li></ul></ul><ul><ul><li>druhově specifické </li></ul></ul>
 18. 18. Citlivost alternativní cest <ul><li>různý podnět – chemické a mechanické stimuly pro migraci keratinocytů v angenní fázi vývoje vlasů. </li></ul><ul><li>různá intenzita podnětu – rýže – prodlužování internodií x prodlužování listových pochev (množství giberelinu) </li></ul>
 19. 19. Patogenní vlivy na alternativní cesty <ul><li>Alternativní cesty mohou zprostředkovávat pozitivní i negativní reakce. </li></ul><ul><li>Negativní: u rakoviny se v rakovinných buňkách zvyšuje množství furinu, který aktivuje MT-MMP1, která napomáhá šíření metastází do okolí. </li></ul><ul><li>Pozitivní: při infekci choriomeningitidy se pomocí interleukinu předává signál k produkci T buněk, bohužel tato cesta není dostatečně výkonná </li></ul>
 20. 21. Literatura <ul><li>http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T36-4H45DJ1-4&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=86da03001a14d6af1a8e159cd992fa4b </li></ul><ul><li>http://www.remedia.cz/foto/main/vtextu20060516045503.jpg </li></ul><ul><li>http://atlasgeneticsoncology.org/Genes/JAK98.html </li></ul><ul><li>http://www.sigmaaldrich.com/life-science/cell-biology/scientific-resources/pathway-slides-charts/ppar-signaling-pathway.html </li></ul>

×