AZIZUL HAKIM BIN MUDANASRUL ASRAF BIN MD NASIRNUR SHAKINAH BT YUSOFFARRAH NATIQAH BT MD BASRI
  Teori  Behaviorisme (Skinner)  Teori  Mentalis (Chomsky)  Teori  Kognitif (Piaget)  Teori  Interaksionalis (...
  Dipelopori oleh Bloomfield dalam bukunya  Language (1933)  Penguasaan bahasa dikuasai melalui latihan  bukan ilm...
  Teori Behaviorisme menganggap bahasa  adalah peraturan-peraturan yang  mempunyai tatabahasa yang sistematik dan  ...
  Menekan analisis tatabahasa mengenai  morfologi dan sintaksis berdasarkan KT  Berfahaman bahawa data-data bahasa d...
  Bahasa yang diutamakan ialah lisan. Tulisan  kedua penting  Bahasa adalah tabiaat / kebiasaan  Pengukuhan pentin...
  Ahli psikologi di Harvard  Pembelajaran berlaku dengan adanya ransangan  dan tindak balas yang berulang  Ujikaji...
  Pembelajaran bahasa merupakan penguasaan  atau kebiasaan yang diperoleh dengan  mengulang-ulang aktiviti yang hend...
1.  Ransangan Automatik: contoh, lutut diketuk2.  Ransangan Operan: ransangan dan tindak   balas yang wujud dalam kead...
  Sebagai pengikut behaviur otak merupakan  sebuah kotak yang gelap dan tidak dapat  difahami, oleh itu tidak sesuai...
  Dipelopori oleh Noam Chomsky, Miller, Katz  dan Lakoff  Tidak bersetuju dengan teori sebelumnya  Memperkenalkan ...
  Penutur pendengar mempunyai kemampuan dan  prestasi  Otak penutur mempunyai tatabahasa sejagat yang  diperolehi ...
  Penguasaan bahasa mempunyai hubungan  erat dengan kebolehan mental  Manusia secara semula jadi mempunyai  kebole...
  Bahasa dihuraikan melalui analisis  transformasi-genaratif yang mengandungi  struktur dalaman dan struktur luaran...
  Terdiri daripada rumus-rumus yang  berurutan dan teratur  Menghuraikan bagaimana bahasa boleh  dihasilkan dan di...
  Menekankan kepada proses perkembangan  pemikiran   kanak-kanak.  Oleh   itu  pembelajaran bahasa akan diajar...
  Menekankan kepada pembelajaran mengikut  kadar kendiri, di mana murid berpeluang  belajar sesuatu pengetahuan atau...
  Menekankan kaedah pengajaran berpusatkan  pelajar. Pengajaran berpusatkan pelajar  bermaksud pelajar terlibat seca...
  Ada dua perkara penting dalam penguasaan  bahasa kecekapan dan prestasi  Prinsip: undang-undang bahasa ditekankan...
  Manusia mempunyai peringkat otak dan saraf  yang tinggi - berkebolehan mempelajari  pelbagai perkara  P&P adalah...
  Berasaskan perkembangan kognitif pusat  Kecekapan diperolehi kanak-kanak melalui  pengalaman dalam interaksi perse...
Peringkat deria motor - Perkembangan bahasa bermula 18 bulan hingga 2 tahun Kanak-kanak secara aktif meneroka persekita...
Peringkat Praoperasi Konkrit: 2 – 7 Tahun Bahasa makin berkembang akibat tindakannya dengan persekitaran Dapat menguasa...
  Kajian Sinclair menunjukkan kanak-kanak  tidak mampu menggunakan bahasa yang  kompleks sebelum mencapai ke peringk...
  Berkembang dalan Tahun 60an  Tokoh-tokohnya ialah Bloom  (1970),Bowennan (1973),Gromer (1976) dll  Berpandangan ...
  Kanak-kanak perlu didedahkan kepada  interaksi lingguistik bagi menggambarkan  bentuk linguistik yang jelas dan te...
  Sebagai satu alat berinteraksi dan ia  melibatkan proses mental dan linguistik  Mementingkan proses pembentukan  ...
  Guru perlu banyak memberi latihan kepada  murid  Menganggap penyampaian makna (semantik)  penting namun struktur...
  Penyampaian makna bermakna dalam  komunikasi  Pembelajaran bahasa merupakan proses  mental dan linguistik  P&P...
END
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Teori pemerolehan bahasa

2,648 views
2,512 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,648
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
238
Actions
Shares
0
Downloads
146
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teori pemerolehan bahasa

 1. 1. AZIZUL HAKIM BIN MUDANASRUL ASRAF BIN MD NASIRNUR SHAKINAH BT YUSOFFARRAH NATIQAH BT MD BASRI
 2. 2.  Teori Behaviorisme (Skinner) Teori Mentalis (Chomsky) Teori Kognitif (Piaget) Teori Interaksionalis (Haliday)
 3. 3.  Dipelopori oleh Bloomfield dalam bukunya Language (1933) Penguasaan bahasa dikuasai melalui latihan bukan ilmu semata-mata Pendapat ini melahirkan aliran yang menganggap P&P bahasa adalah proses mekanikal untuk membentu tabiat dan melalui latihan pengulangan
 4. 4.  Teori Behaviorisme menganggap bahasa adalah peraturan-peraturan yang mempunyai tatabahasa yang sistematik dan sentiasa mengalami perubahan. Aspek lisan diberi perhatian Memberi penekanan kepada penghuraian jenis pola ayat – analisis konstituen terdekat
 5. 5.  Menekan analisis tatabahasa mengenai morfologi dan sintaksis berdasarkan KT Berfahaman bahawa data-data bahasa dapat dikaji (diperhati) Mengkaji semua ayat/ujaran dengan tujuan melihat ciri yang berbeza Kategori tatabahasa adalah berdasarkan struktur tiap-tiap aspek bahasa
 6. 6.  Bahasa yang diutamakan ialah lisan. Tulisan kedua penting Bahasa adalah tabiaat / kebiasaan Pengukuhan penting dalam P&P Latihan bahasa perlu diperkukuhkan Model-model bahasa yang terbaik perlu diutamakan Wujudkan unsur ransangan dan tindakabalas dalam P&P
 7. 7.  Ahli psikologi di Harvard Pembelajaran berlaku dengan adanya ransangan dan tindak balas yang berulang Ujikaji dengan burung merpati dan tikus: bahasa adalah hasil proses perilaku hasil operasi RT Pengukuhan menambah kemungkinan berulangnya sesuatu laku Sangat penting RT dalam p&p
 8. 8.  Pembelajaran bahasa merupakan penguasaan atau kebiasaan yang diperoleh dengan mengulang-ulang aktiviti yang hendak dikuasai
 9. 9. 1. Ransangan Automatik: contoh, lutut diketuk2. Ransangan Operan: ransangan dan tindak balas yang wujud dalam keadaan tertentu yang ada kaitan dengan biologikal, sosial dan lain-lain.
 10. 10.  Sebagai pengikut behaviur otak merupakan sebuah kotak yang gelap dan tidak dapat difahami, oleh itu tidak sesuai dalam linguistik
 11. 11.  Dipelopori oleh Noam Chomsky, Miller, Katz dan Lakoff Tidak bersetuju dengan teori sebelumnya Memperkenalkan analisis bahasa Transformasi generatif (Chomsky) Mendokong istilah generatif, kreatif, eksplisit, kegramatisan dan transformasi Berandaian teori kod kognitif bahawa P&P bahasa sebagai satu proses kognitif
 12. 12.  Penutur pendengar mempunyai kemampuan dan prestasi Otak penutur mempunyai tatabahasa sejagat yang diperolehi semula jadi. Bahasa merupakan proses mental yang dapat menghasilkan bahasa tanpa ransangan luar. Skim ini dikenali S-O-R (stimulus-organism-response) Memperkenalkan Transformational Grammar (TG). Kanak-kanak semulajadi mempunyai LAD (Language Acquisition Device)
 13. 13.  Penguasaan bahasa mempunyai hubungan erat dengan kebolehan mental Manusia secara semula jadi mempunyai kebolehan untuk menguasai bahasa Competence dan performance mempunyai daya cipta untuk menghasilkan dan menggunakan bahasa yang diketahui
 14. 14.  Bahasa dihuraikan melalui analisis transformasi-genaratif yang mengandungi struktur dalaman dan struktur luaran Kesalahan membentuk rumus tidak dianggap sebagai kegagalan sebaliknya sebagai percubaan hipotesis.
 15. 15.  Terdiri daripada rumus-rumus yang berurutan dan teratur Menghuraikan bagaimana bahasa boleh dihasilkan dan difahami Menganalisis fonologi, morfologi dan sintaksis
 16. 16.  Menekankan kepada proses perkembangan pemikiran kanak-kanak. Oleh itu pembelajaran bahasa akan diajar secara berperingkat-peringkat mengikut kematangan murid berkenaan. Dengan itu proses pembelajaran berlaku secara sistematik dan guru dapat mengawal kadar kemajuan pembelajaran murid secara berperingkat-peringkat.
 17. 17.  Menekankan kepada pembelajaran mengikut kadar kendiri, di mana murid berpeluang belajar sesuatu pengetahuan atau kemahiran berdasarkan minat, kebolehan dan tahap kognitif mereka sendiri.
 18. 18.  Menekankan kaedah pengajaran berpusatkan pelajar. Pengajaran berpusatkan pelajar bermaksud pelajar terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran dan penggunaan bahan-bahan pembelajaran berbanding guru. Oleh itu ia amat sesuai digunakan untuk mengajar kemahiran berbahasa.
 19. 19.  Ada dua perkara penting dalam penguasaan bahasa kecekapan dan prestasi Prinsip: undang-undang bahasa ditekankan Tulisan dan bacaan diutamakan Pendekatan Analisis Kaedah: koda-kognitif Teknik: hafalan
 20. 20.  Manusia mempunyai peringkat otak dan saraf yang tinggi - berkebolehan mempelajari pelbagai perkara P&P adalah proses mental bukan mekanis Kanak-kanak menyerap dan menyesuaikan pengetahuan sedia ada dalam otaknya dengan data-data yang diperoleh daripada persekitaran
 21. 21.  Berasaskan perkembangan kognitif pusat Kecekapan diperolehi kanak-kanak melalui pengalaman dalam interaksi persekitaran
 22. 22. Peringkat deria motor - Perkembangan bahasa bermula 18 bulan hingga 2 tahun Kanak-kanak secara aktif meneroka persekitaran yang akhirnya membentuk pola-pola tindakan yang dinamakan skema atau struktur kognitif Struktur kognitif membentuk ilmu pengetahuan Hasil pembentukan skema dapat menggambarkan pengetahuannya dalam pelbagai bentuk simbolik, lukisan, gambaran mental, bahasa dll
 23. 23. Peringkat Praoperasi Konkrit: 2 – 7 Tahun Bahasa makin berkembang akibat tindakannya dengan persekitaran Dapat menguasai pola-pola tindakan yang kompleks seperti hukum pengekalan (conservation rules), konsep hubungan (relational concepts), pemasukan kelas (class inclution) dan persirian (seriation) Dapat memperkembangkan pengetahuan mereka tentang objek-objek dalam persekitaran
 24. 24.  Kajian Sinclair menunjukkan kanak-kanak tidak mampu menggunakan bahasa yang kompleks sebelum mencapai ke peringkat intelek tertentu (operasi konkrit) Kanak-kanak hanya boleh menggunakan istilah tanpa dapat memahami
 25. 25.  Berkembang dalan Tahun 60an Tokoh-tokohnya ialah Bloom (1970),Bowennan (1973),Gromer (1976) dll Berpandangan kognitif sahaja tidak boleh menjelaskan penguasaan bahasa – hanya boleh manfsirkan makna yang tidak menjamin dilahirkan dalam bentuk bahasa
 26. 26.  Kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi lingguistik bagi menggambarkan bentuk linguistik yang jelas dan tepat
 27. 27.  Sebagai satu alat berinteraksi dan ia melibatkan proses mental dan linguistik Mementingkan proses pembentukan hipotesis mengenai undang-undang bahasa dalam p&p Seseorang pelajar perlu menggunakan struktur-struktur bahasa yang betul dari segi tatabahasa dan makna
 28. 28.  Guru perlu banyak memberi latihan kepada murid Menganggap penyampaian makna (semantik) penting namun struktur bahasa perlu berjalan serentak Ini membantu murid menggunakan sistem bahasa yang dipelajari dengan betul
 29. 29.  Penyampaian makna bermakna dalam komunikasi Pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan linguistik P&P perlu penumpuan terhadap aktiviti yang bermakna
 30. 30. END

×