Taklimat umum KSSR

4,038 views
3,846 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,038
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
265
Actions
Shares
0
Downloads
162
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Taklimat umum KSSR

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 1
 2. 2. “Peneraju Pendidikan Negara” 2
 3. 3. 3
 4. 4. PengenalanDunia pendidikan mengalami perubahan yang sangatdinamik dalam arus globalisasi.Perubahan ini juga menuntut perubahan dalam kurikulum.Kementerian Pelajaran Malaysia mengambil inisiatif untukmenyemak dan melakukan penambahbaikan dalamkurikulum hingga terhasilnya Kurikulum Standard SekolahRendah (KSSR) 4
 5. 5. Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteridalam Perhimpunan Agung UMNO 2006menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberipenekanan kepada: Pembangunan modal insan (aset tenaga yang sungguh penting dan bermakna kepada kegiatan ekonomi, pembangunan negara) Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat Program membangunkan akal manusia dalam usaha melahirkan insan Ulul al-bab (intelektual) 5
 6. 6. Teras ke-2 PIPPDasarMembangunkan modal insanyang mempunyai pengetahuandan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murniMatlamatMemastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangatmenguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dankompetensi serta menerapkan nilai 6
 7. 7. Kurikulum kebangsaan perlu dikajisemula untuk memastikan kurikulumyang holistik (saling berkait,bersepadu, menyeluruh) dan sentiasarelevan untuk melahirkan modalinsan seimbang yang dapatmenangani cabaran semasa danmasa depan 7
 8. 8. Kurikulum Sekolah Rendah1983 – Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR)1993 – Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)2003 – KBSR (Semakan)2011 – Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) 8
 9. 9. KURIKULUM KEBANGSAAN“… SUATU PROGRAM PENDIDIKAN YANG TERMASUKKURIKULUM DAN KEGIATAN KOKURIKULUM YANGMERANGKUMI SEMUA PENGETAHUAN, KEMAHIRAN,NORMA, NILAI, UNSUR KEBUDAYAAN DAN KEPERCAYAANUNTUK MEMBANTU PERKEMBANGAN SESEORANG MURIDDENGAN SEPENUHNYA DARI SEGI JASMANI, ROHANI,MENTAL DAN EMOSI SERTA UNTUK MENANAM DANMEMPERTINGKATKAN NILAI MORAL YANG DIINGINI DANUNTUK MENYAMPAIKAN PENGETAHUAN” [ AKTA PENDIDIKAN 1996 PERATURAN-PERATURAN (KURIKULUM KEBANGSAAN) PENDIDIKAN 1997 ] 9
 10. 10. Murid yang seimbang Warga Negaradari segi intelek, Bertanggung jawabrohani, jasmani dan • Berbudiemosi • Bersatu padu• Berilmu Pengetahuan • Patriotik• Berketrampilan • Adil• Percaya kepada Tuhan TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM • Penyayang• Berakhlak Mulia • Falsafah Pendidikan Kebangsaan • Berbakti• Berkeyakinan • Dasar Pendidikan Kebangsaan• Murid yang Berdikari • Wawasan 2020 Pekerja Berilmu • Rangka Rancangan Jangka PanjangGlobal Player (leader) • Inovatif• Daya Saing • Cabaran Abad Ke-21 • Kreatif• Daya Tahan • Model Baru Ekonomi (MBE) • Dahagakan Ilmu• Kemahiran • Teori Pembelajaran • Menguasai Kemahiran Berkomunikasi Teknologi Maklumat & • 4 Pillars of Education (UNESCO) Komunikasi• Jati Diri (sifat atau ciri yg unik dan istimewa, • Pencipta Teknologi identiti, lambang • Belajar Sepanjang keperibadian) Hayat 10
 11. 11. Proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik (menyeluruh, bersepadu) kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi,peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. 11
 12. 12. BENTUK BAHAN ORGANISASIPENGURUSAN KURIKULUM KSSR KANDUNGAN PERUNTUKAN PENTAKSIRAN MASA PEDAGOGI 12
 13. 13. • Berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan• Berasaskan Prinsip KBSR : - Pendekatan Bersepadu - Perkembangan Individu Secara Menyeluruh - Peluang dan Kualiti Pendidikan yang Sama untuk Semua Murid - Pendidikan Seumur Hidup 13
 14. 14. KOMUNIKASI Kemahiran Asas (Membaca, Menulis & Mengira) Bahasa MatematikMANUSIA DENGAN ALAM PERKEMBANGAN DIRI SEKELILINGNYA MURID INDIVIDUKerohanian, Nilai dan Sikap Kesenian dan Rekreasi Pendidikan Islam Muzik Pendidikan Moral Seni Visual Pendidikan Sivik & Pendidikan Jasmani & Kewarganegaraan Pendidikan Kesihatan Kemanusiaan dan Persekitaran Kemahiran Hidup Sains Kemahiran Hidup Kajian Tempatan 14
 15. 15. Pengisian KurikulumElemen dalam pengisian kurikulum ialah:- ilmu (sains, geografi, dll)- nilai murni (bekerjasama, baik hati, dll)- kewarganegaraan (patriotik, jati diri, dll)- peraturan sosiobudaya (kesantunan berbahasa, laras bahasa, dll)- kemahiran bernilai tambah 16
 16. 16. Kemahiran Bernilai Tambah (Elemen Nilai Tambah-ENT)- Kemahiran berfikir- Kemahiran belajar cara belajar- Kajian masa depan- Kecerdasan pelbagai- Pembelajaran konstruktivisme- Pembelajaran kontekstual- Kreativiti dan inovasi- Keusahawanan- Teknologi maklumat dan komunikasi 17
 17. 17. Elemen Merentasi Kurikulum (EMK)- Kreativiti dan Inovasi- Keusahawanan- Teknologi Maklumat dan Komunikasi 18
 18. 18. BAHASA KeusahawananNILAI MURNI SAINS & TEKNOLOGI INSAN SEIMBANG Berfikiran Kritis & Kreatif dan Inovatif Kreativiti dan Teknologi Maklumat Inovasi & Komunikasi PATRIOTISME PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 19
 19. 19. Tahap ll Sekolah Rendah (Tahun 4 – 6) pengukuhan dan aplikasi 3M dan menaakul, kemahiran asas TMK, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, sikap dan nilai Tahap l Sekolah Rendah (Tahun 1 – 3) penguasaan kemahiran 3M dan menaakul, kemahiran asas TMK, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap, dan nilaiPrasekolahperkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif,sahsiah, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahankemahiran 3M dan menaakul 20
 20. 20. KSSR digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran Standard Kandungan Standard PembelajaranPenyataan spesifik tentang Satu penetapan kriteriaperkara yang murid patut atau indikator kualitiketahui dan boleh lakukan pembelajaran dandalam suatu tempoh pencapaian yang bolehpersekolahan merangkumi diukur bagi setiap standardaspek pengetahuan, kandungan.kemahiran dan nilai. 21
 21. 21. • Memastikan semua murid mencapai tahap yang ditetapkan dalam standard• Membolehkan pengetahuan, kemahiran dan nilai diukur dengan jelas• Memberi fokus terhadap keberkesanan pelaksanaan p&p• Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning) 22
 22. 22. Contoh Standard kandungan dan Standard Pembelajaran STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARANBahasa Malaysia Bahasa MalaysiaMendengar, memahami dan Mendengar, memahami danmemberi respon terhadap sesuatu memberikanarahan, soalan dan pesanan yang respons dengan betul secara lisandidengar dengan betul terhadap pelbagai soalan bercapah.Bahasa Inggeris Bahasa InggerisAble to express personal response Able to respond to:to literary texts a. Book covers b. Pictures in books c. Characters with guidanceMatematik MatematikMenama dan menentukan nilai Menamakan nombor hingga 100:nombor a. Membilang objek dalam kumpulan. b. Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti 23
 23. 23. MASA DALAM SEMINGGU (MINIT)BIL MODUL SK SJKC SJKTMODUL TERAS ASAS 1 Bahasa Malaysia 360 300 300 2 Bahasa Inggeris 300 150 150 Bahasa Cina 360 3 Bahasa Tamil 360 4 Pendidikan Islam /Pendidikan Moral 180 120 120 5 Pendidikan Jasmani 60 60 60 6 Pendidikan Kesihatan 30 30 30 7 Matematik 180 180 180MODUL TERAS TEMA 8 Dunia Kesenian: • Dunia Seni Visual 60 60 60 • Dunia Muzik 30 30 30 9 Dunia Sains dan Teknologi 60 60 60MODUL ELEKTIF 10 B. Arab/BCSK/BTSK//B. Iban/B. Kadazandusun 90 - - Perhimpunan 30 30 30 Jumlah 1380 1380 1380 24
 24. 24. MASA DALAM SEMINGGU (MINIT)BIL MATA PELAJARAN SK SJKC SJKT MATA PELAJARAN TERAS1 Bahasa Malaysia 300 270 2702 Bahasa Inggeris 300 150 150 Bahasa Cina - 300 -3 Bahasa Tamil - - 3004 Matematik 180 180 1805 Sains 120 120 1206 Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral 180 150 1507 Pendidikan Jasmani 60 60 608 Pendidikan Kesihatan 30 30 309 Pend. Seni Visual 60 60 6010 Pend. Muzik 30 30 3011 Reka Bentuk & Teknologi/TMK 60 60 6012 Sejarah 60 60 60 MATA PELAJARAN ELEKTIF13 B. Arab/BCSK/BTSK/B. Iban/B. Kadazandusun/B. Semai 90 - - Perhimpunan 30 30 30 Jumlah 1500 1500 1500 25
 25. 25. ENDIDIKAN KHAS “Peneraju Pendidikan Negara” Kurikulum Pendidikan Khas terdiri daripada :- 1. Masalah Pembelajaran 2. Masalah Pendengaran 3. Masalah Penglihatan
 26. 26. Bahan Kurikulum • Dokumen Standard KurikulumBahan Sokongan Kurikulum • Buku Teks • Buku Panduan Pengajaran • Buku Panduan Kreativiti & Inovasi • Buku Panduan Keusahawanan • Buku Panduan TMK 27
 27. 27. Kemahiran Berfikir Dalam Pengajaran & Aplikasi Teori Pembelajaran Kecerdasan Belajar Cara Belajar Pelbagai Dalam Pengajaran & PembelajaranPembelajaran Penggunaan Masteri Teknologi Maklumat & PEDAGOGI Komunikasi PengajaranPembelajaran BerasaskanAkses Kendiri Kajian Masa Depan Pembelajaran Pembelajaran Secara Secara Kontekstual Konstruktivisme 28
 28. 28. Penilaian P&P• Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran• Menggunakan kaedah penilian pelbagai• Bersifat autentik (dipercayai) dan holistik (menyeluruh) 29
 29. 29. Apakah saluran yang disediakankepada guru-guru yang menghadapimasalah berkaitan KSSR?1. Guru digalakkan menghubungi JU, pegawai PPD atau pegawai JPN untuk mendapatkan khidmat nasihat berkaitan KSSR.2. KPM menyediakan laman web KSSR (www.moe.gov.my/bpk) untuk memudahkan guru berinteraksi sekiranya menghadapi masalah. 30
 30. 30. KBSR VS KSSR KBSR (1983-2010) KSSR (bermula 2011)REKA BENTUK KURIKULUM REKA BENTUK KURIKULUMLinear berasaskan 3 Bidang: Modular berasaskan 6 Tunjang:• Komunikasi • Komunikasi• Manusia dan Alam Kelilingnya • Kerohanian, Sikap & Nilai• Perkembangan Diri Individu • Kemanusiaan • Perkembangan Fizikal & Estetika • Sains dan Teknologi • Keterampilan DiriBAHAN KURIKULUM BAHAN KURIKULUM• Sukatan Pelajaran • Dokumen Standard KurikulumORGANISASI KURIKULUM ORGANISASI KURIKULUMTahap I (Tahun 1, 2 & 3) dan Tahap I (Tahun 1, 2 & 3)• Mata pelajaran Teras, Wajib & Tambahan • Modul Teras Asas, Modul Teras Tema & Modul Tahap II (Tahun 4, 5 & 6) Elektif.• Mata pelajaran Teras, Wajib & Tambahan Tahap II (Tahun 4, 5 & 6) • Mata pelajaran Teras & ElektifFOKUS FOKUS3M (Membaca, Menulis dan Mengira) 4M (Membaca, Menulis Mengira dan Menaakul).Elemen Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan danKreatif Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK) secara
 31. 31. modul1. unit atau bahagian tersendiri yg lengkap dgn komponennya yg melaksanakan fungsi tertentu dan dapat dirangkaikan dgn unit-unit lain dlm sesuatu yg lebih besar;2. kursus, pelajaran (latihan dsb) yg dapat dilaksanakan secara tersendiri ke arah pencapaian sesuatu kelayakan atau kemahiran. 32
 32. 32.  Meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21; Guru memainkan peranan yang penting bagi mengupayakan P&P yang berkesan; dan Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar, pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak berkepentingan. 33
 33. 33. 34

×