LITERASI BAHASA - TOPIK 1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

LITERASI BAHASA - TOPIK 1

on

 • 13,021 views

 

Statistics

Views

Total Views
13,021
Views on SlideShare
12,832
Embed Views
189

Actions

Likes
2
Downloads
418
Comments
0

1 Embed 189

http://jalall6791.blogspot.com 189

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  LITERASI BAHASA - TOPIK 1 LITERASI BAHASA - TOPIK 1 Presentation Transcript

  • WAJ 3104 LITERASI BAHASA21-Jun-12 JALALLUDIN IBRAHIM
  • Maklumat Kursus Nama Kursus : Literasi Bahasa Melayu Kod Kursus : WAJ 3104 Kredit : 2 (0+2) (60 jam) Nama Pensyarah: Jalalludin b. Ibrahim Jabatan/unit : Jabatan Pengajian Melayu Kumpulan Pelajar: PISMP S2 (BM2) 21-Jun-12 JALALLUDIN IBRAHIM
  • Penilaian Kerja kursus pendek (amali) : 70% (kumpulan 4-5 orang) Ujian akhir kursus (UAK) : 30% Pecahan penilaian KKP: A : pemerolehan ilmu 20% B : penguasaan ilmu (UAK) 50% C : pemindahan ilmu 20% D : sikap/siasah 10%21-Jun-12 JALALLUDIN IBRAHIM
  • TAJUK LITERASI BAHASA1. Prabacaan (KUMP 3)2. Bengkel Asas Membaca; Kaedah Fonetik (KUMP2)3. Bengkel Asas Membaca: Kaedah Abjad (KUMP1)4. Bengkel Asas Membaca; Kaedah Pandang dan Sebut (KUMP 4)5. Bengkel Aktiviti Pratulisan (KUMP 3)6. Bengkel Aktiviti Penulisan Mekanis (KUMP 5)7. Bengkel Penyerapan Pemulihan dan Menulis dalam Mata Pelajaran Pendidikan Muzik(KUMP 1)
  • 8. Aktiviti Penyerapan Pemulihan Membaca dan Menulis Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual (KUMP 3)9. Aktiviti Penyerapan Pemulihan Membaca dan Menulis dalam Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (KUMP 4)10. Membina dan Menggunakan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Bukan Elektronik (KUMP 5)11. Bengkel Pengajaran Menggunakan Boneka (KUMP 2)12. Bengkel pembelajaran Secara Individu, Berpasangan dan Berkumpulan (KUMP 2)
  • 13. Bengkel Pembinaan bahan Pemulihan dengan Power Point (KUMP 4)14. Bengkel Membuat Rakaman Bunyi-bunyian dengan Menggunakan Alat Perakam Digital (KUMP 5)15. Seminar dan pameran bahan Pemulihan bahasa Melayu (KUMP 1)21-Jun-12 JALALLUDIN IBRAHIM
  • AGIHAN TAJUK MENGIKUT KUMPULAN (PAMERAN) KUMPULAN NOMBOR TAJUK K1 3 7 15 K2 2 11 12 K3 1 5 8 K4 4 9 13 K5 6 10 1421-Jun-12 JALALLUDIN IBRAHIM
  • HASIL PEMBELAJARAN LITERASI BAHASA1. Menjelaskan dan menghuraikan Teori Pemerolehan Bahasa, Konsep KIA2M, Kemahiran-kemahiran Asas KIA2M, Prinsip dan Kriteria Pemilihan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran KIA2M.2. Membina bahan elektronik dan bukan elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran KIA2M.3. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran KIA2M dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik, Pendidikan Seni Visual, dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.4. Menilai dan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk melaksanakan KIA2M kepada murid-murid yang pelbagai latar belakang.21-Jun-12 JALALLUDIN IBRAHIM
  • TAKRIF LITERASILiterasi (celik huruf atau kenal huruf) bermaksudkeupayaan membaca dan menulis, atau keupayaanmenggunakan bahasa untukmembaca, menulis, mendengar dan bertutur.Dalam konteks yang lebih tepat, literasi bermaksudkemampuan untuk membaca dan menulis pada tahap yangmemadai untuk berkomunikasi atau tahap yangmembolehkan seseorang memahami dan meluahkanpandangan dalam masyarakat celik huruf dan seterusnyadapat bergaul dalam masyarakat. 21-Jun-12 JALALLUDIN IBRAHIM
  • Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB(UNESCO) telah menggariskan takrifannya sepertiberikut:"‘Literasi ialah keupayaan mengenalpasti, memahami, mentafsir, mencipta, menyampaikan,mengira danmenggunakan bahan cetak dan bertulis yang berkenaandengan pelbagai konteks.Literasi melibatkan suatu kontinum (struktur)pembelajaran untuk membolehkan seseorang individumencapai matlamatnya, mengembangkan ilmupengetahuan dan potensinya, serta menyertaimasyarakat lebih luas dengan IBRAHIM 21-Jun-12 JALALLUDIN sepenuhnya."
  • LITERASI BAHASA Kebolehan Seseorang Menguasai Kemahiran Membaca dan Menulis21-Jun-12 JALALLUDIN IBRAHIM
  • TEORI PEMEROLEHAN BAHASA 1.Teori Behavioris / Mekanis 2.Teori Mentalis / Innatis 3.Teori Kognitif21-Jun-12 JALALLUDIN IBRAHIM
  • Teori Behavioris / Mekanis1. Dipelopori oleh B. F. Skinner2. Menekankan kepentingan persekitaran dalam pembelajaran bahasa.3. Pemerolehan bahasa dikuasai daripada kelaziman dan pengulangan.4. Pembelajaran bahasa kanak-kanak berlaku apabila ibu bapa atau ahli keluarga mengajar kanak-kanak bercakap dan memberikan galakan dan ganjaran setiap kali dapat menyebut atau meniru.5. Pengaruh rangsangan persekitaran dalam bentuk bahasa (pujian) dan bukan bahasa (ganjaran) akan membantu kanak-kanak menguasai bahasa dengan lebih cepat. 21-Jun-12 JALALLUDIN IBRAHIM
  • Teori Mentalis / Innatis1. Dikemukakan oleh Noam Chomsky2. Kanak-kanak dilahirkan dengan alat pemerolehan bahasa yang bersifat universal (meliputi seluruhnya)3. Kanak-kanak berpotensi secara semula jadi untuk mempelajari bahasa apa saja yang didedahkan kepada mereka.4. Otak manusia telah dipersiapkan secara semula jadi untuk berbahasa.5. Proses pemerolehan semua kanak-kanak dikatakan sama.6. Prose pemerolehan bahasa tidak ada kaitan dengan kecerdasan. Anak yang IQ rendah pun memperoleh bahasa pada masa dan cara yang sama.
  • Teori Kognitif1. Diasaskan oleh Jean Piaget.2. Perkembangan bahasa kanak-kanak berkait rapat dengan perkembangan mentalnya.3. Untuk memperoleh penguasaan bahasa, kanak-kanak perlu melalui beberapa peringkat perkembangan kognitif iaitu: 18 bulan – 2 tahun – deria motor 2 – 7 tahun - praoperasi konkrit 7 – 12 tahun - operasi konkrit selepas 12 - operasi formal 21-Jun-12 JALALLUDIN IBRAHIM
  • PROGRAM KIA2M1. Kelas Intervensi awal Membaca dan Menulis (KIA2M)2. Tercetus hasil daripada mesyuarat memperkasakan sekolah Kebangsaan pada 22 November 2005.3. Program bertujuan agar 100% murid-murid tahun 1 dapat menguasai kemahiran 2M.4. Program disasarkan untuk kumpulan murid-murid tahun 1 yang lambat atau belum menguasai kemahiran membaca dan menulis.5. Program dijalankan oleh guru bahasa Melayu.6. Berlangsung sepanjang murid berada dalam tahun 1 atau setelah melepasi Ujian Pelepasan 1 dan 2.
  • 7. Murid akan menjalani proses menyebut, mengeja dan menulis pola suku kata, perkataan dan ayat.8. murid-murid akan mengikuti kelas biasa setelah lulus Ujian Pelepasan 1 dan 2.9. Tenaga pengajarnya ialah guru bahasa Melayu tahun 1, guru Pemulihan Khas, guru Pendidikan Jasmani dan guru Pendidikan Seni Visual.10. Murid akan melalui proses pencalonan tapisan. Skor 09 – dirujuk kepada pengamal perubatan. Skor 10-44 menjalani program KIA2M Skor 45-60 – meneruskan p&p seperti biasa11. Murid-murid dipantau setelah melepasi Ujian Pelepasan 1 & 212. Proses p&p KIA2M perlu menyerapkan m.pel PJK, Muzik dan PSV 21-Jun-12 JALALLUDIN IBRAHIM
  • Kemahiran Asas KIA2Mi. Mendengar sebutan, mengenal menyebut, membunyikan huruf dan suku kata.ii. Membina, mengeja, membaca perkataan dan ayat.iii.Menulis huruf, suku kata, perkataan dan ayat.Skop Pengajaran KIA2Mi. Abjad, semua huruf vokal dan konsonan- a hingga zii. Suku kata terbuka (bu, di, go dll) dan suku kata tertutup (man, per, rum, wap, dll)iii.Perkataan – rumah, buku, loriiv.Ayat Tunggal – Nama saya Abu21-Jun-12 JALALLUDIN IBRAHIM
  • TOPIK 1Melaksanakan Aktiviti Prabacaan• Melaksankan Aktiviti Pengamatan Penglihatan• Melaksanakan Aktiviti Pengamatan Pendengaran• Melaksanakan Aktiviti Pergerakan Tangan dan Mata 21-Jun-12 JALALLUDIN IBRAHIM
  • Konsep Membaca Satu perlakuan mendapatkan maklumat melalui lambang-lambang bertulis atau bercetak yang melibatkan proses: * menterjemah lambang * mendapatkan maklumat dan makna 21-Jun-12 JALALLUDIN IBRAHIM
  • Konsep MembacaAtan Long (1978)Proses membaca melibatkan kebolehan mengenallambang-lambang dan menterjemah lambang-lambang itusemula kepada bunyi suara dan memahami makna atautanggapan yang disampaikan oleh tulisan itu.Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1985)Membaca ialah proses menggabungkan beberapakemahiran iaitu:- Kemahiran penglihatan yang diskriminatif (untuk mengenal dan membezakan bentuk-bentuk huruf0- kemahiran mengingat,- kemahiran mendengar dan membezakan bunyi-bunyi- menyebut bunyi-bunyi yang dilambangkan oleh huruf- menggabungkan penyebutan bunyi untuk membentuk perkataan- menterjemah dan memahami apa yang dibaca. 21-Jun-12 JALALLUDIN IBRAHIM
  • Kamarudin Hj. Husin, 1988Seseorang yang boleh membaca tetapi tidakmemahami isi bacaan serta tidak mampumenterjemahkannya secara tepat dan betulsama ada secara lisan atau bertulis bolehdikategorikan sebagai tidak pandai membaca.21-Jun-12 JALALLUDIN IBRAHIM
  • KONSEP KESEDIAAN MEMBACAKesediaan membaca bermaksudkemampuan seseorang untuk menerimapengajaran dari segi mental, emosi danfizikal.Secara luas, kesediaan membacamelibatkan sebarang aktiviti sebelumsesuatu peringkat bacaan dimulakan,sama ada pada peringkat mendirikanasas, mengukuhkan asas mahupunperingkat-peringkat lain yang lebihtinggi.21-Jun-12 JALALLUDIN IBRAHIM
  • Konsep Kesediaan Membaca Kemampuan seseorang (kanak-kanak) untuk menerima pengajaran dari segi fizikal, emosi dan mental. Fizikal :–- keupayaan alat-alat sebutan menghasilkan bunyi- kebolehan mata mengecam bentuk- kebolehan telinga mengecam bunyi21-Jun-12 JALALLUDIN IBRAHIM
  • Kesedian Membaca ...samb Emosi :– - minat kanak-kanak terhadap bahan bacaan (bermain dengan bahan) Mental :– - kebolehan kanak-kanak mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehan menyatakan semula apa yang diketahui.21-Jun-12 JALALLUDIN IBRAHIM
  • Aktiviti Kesediaan Membaca Prabacaan: Satu tempoh menyediakan pelajar untuk membaca Peringkatbacaan: Kemahiran mengenal abjad hingga membina ayat21-Jun-12 JALALLUDIN IBRAHIM
  • Aktiviti PrabacaanKemahiran:Pengamatan1. Pengamatan pendengaran2. Pengamatan penglihatan3. Kordinasi psikomotor4. Latihan menajamkan ingatan5. Latihan bahasa pertuturan21-Jun-12 JALALLUDIN IBRAHIM