Kaum iban

19,734 views
19,388 views

Published on

0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
19,734
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
370
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kaum iban

 1. 1. 1Present By :
 2. 2. Kebudayaan OrangIban di Sarawak,Malaysia 2
 3. 3. 3
 4. 4. Adat merupakan perbuatan yang betul danperlu untuk mengekalkan akhlak moral agarmampu mewujudkan masyarakat yang harmoni.Pelanggaran adat juga membawa maksudpenyalah dan pesalah perlulah dihukumberdasarkan penghakiman kepada ketua adat.Hukuman yangdikenakan adalah berupa dendadan pembalasan saksama dan digelar ukum4
 5. 5. Kesalahan adat juga menyebabkan semangat siga (rohyang jahat) berkeliaran dan memerlukan upacara ritualuntuk menghalangnya.Sekiranya, hukuman tidak setimpal , orang Iban percayamusibah akan berlaku dan musibah itu dilakukan olehhantu.Contohnya, antu rua yang menyebabkan kematian ataukemiskinan.Perlanggaran adat juga menyebabkan kecederaandalaman, kehilangan harta benda dan terkenal sialsepanjang hidup.5
 6. 6. 6
 7. 7. Adat IbanAdat perkahwinanAdat kelahiranAdat kematianUpacara miring7
 8. 8. 8
 9. 9. Usia pengantin lelaki perlu melebihi dua puluh tahunkerana dalam usia ini, lelaki kaum iban dianggap telahbersedia untuk berkawin.Bagi pihak perempuan, tiada usia khusus yangditetapkan. Gadis yang sudah akil baligh boleh berkahwinwalaupun masih dalam usia yang muda.Perkahwinan yang sempurna bagi masyarakat Iban ialahperkahwinan yang mematuhi kehendak keluarga.Pihak yang melanggar adat perkahwinan dikehendakimembayar denda untuk mengelakkan pasangan suamiisteri ditimpa kesusahan.9
 10. 10.  Anggota keluarga itu besar, anak-anakmereka lambat dikahwinkan. Sebaliknya, apabila anggota keluarga dirumah itu kecil, anak-anak mereka akandikahwinkan secepat mungkin dengan harapanmenantu dapat membantu keluarga membuatkerja-kerja tertentu.10
 11. 11. Peringkat tertentu dalam perkahwinan kaumIban iaitu:o peringkat merisik,o meminang,o bertunang,o majlis perkahwinanoselepas majlis perkahwinan.11
 12. 12. Nanya induk ( merisik )Akan dilakukan selepas 3 keadaan :i. Lelaki telah ngayap perempuan ituii.Hasil perjodohan kedua orang tuapengantiniii.Pilihan secara rawak oleh orang tuapengantin12
 13. 13. Sekiranya sang teruna telah berkenan kepadasang gadis, ibu bapa si teruna atau wakil akanbertandang ke rumah si gadis untuk merisik.Perjumpaan kedua belah pihak ini dikenalisebagai berbunga-bunga atau berjarum-jarumPada masa itu, syarat perkahwinan akanditentukan termasuklah berian dan sebagainyaKeluarga pihak lelaki akan menghantarrombongan meminang si gadis jika hasilpertemuan itu menggalakkan.13
 14. 14. Pihak lelaki pergi ke rumah pihak perempuanuntuk menjemput perempuan ke rumah untukbertunang.Pihak lelaki perlulah berpakaian kemas danperlu mandi dulu sebelum naik ke rumah pihakperempuan dan tawak (bergendang) - tolak balaPihak lelaki perlulah memukul gendang dengankuat (mengelakkan burung jahat, hantu hutandan hantu keranggas (hantu pengacau majlis)mendengar mereka merisik14
 15. 15. Rombongan pihak lelaki biasanya tidak kurangdaripada lima orang dan paling ramai dua puluhorang yang terdiri daripada orang-orang tua.Pada masa itu syarat-syarat perkahwinan akanditentukan termasuklah berian ataumas kahwin serta lain-lain yang berkaitan.Setelah mencapai kata sepakat - ayah pihaklelaki menanggalkan lapit atau ikat pinggangperak atau sebilah pedang sebagai tandapertunangan15
 16. 16. 16
 17. 17.  Kedua belah pihak akan berbincang tentangtarikh dan hari perkahwinan. Sebelum mula, keadaan mesti senyap - adat. Wakil kedua pihak akan berbincang tentangtarikh perkahwinan dan merekawajib minum air tuak sebelum mulaberbincang - dikenali sebagai ai ansah (airperansang) Dimulakan dengan beramban (pantunberirama Iban) - mesti ikut rentak.17
 18. 18. Dibuat oleh tuai rumah - untuk mengetahuisejauh mana perbincangan semasa bertunang.Sekiranya pengantin ada hubungankekeluargaan denda akan dikenakan kepadamereka.Selepas itu barulah ibubapa pengantinperempuan meminta berian.18
 19. 19. Selepas mencapai persetujuan - penentuantarikh perkahwinan dibuat.Proses belah pinang dibuat- simbolikpertunangan.Mulai saat itu - perempuan itu tidak bolehlagi menerima kunjungan teruna lain selaintunangnya.19
 20. 20. Seorang perempuan akan membawa keluar tepaksirih dan kemudian membelah pinang tersebut .Pecahan pinang itu akan menentukan tempoh masapengantin perempuan wajib tinggal di rumahsuaminya.Kemudian seorang lemambang atau bomoh akanmengadakan upacara menidurkan anak danmengejutkan anak itu semula dengan beberaparangkap pantun.Seterusnya pinang tersebut akan diagihkan kepadatetamu dan diberi sarapan pagi20
 21. 21. Upacara perkahwinan telah dianggap tamat denganmenjalankan adat ini sekiranya tiada kesalahan adatdilakukan oleh kedua-dua belah pihakKesalahan adat adalah, jika kedua pengantinmenpunyai pertalian saudara hendak berkahwinAdat kesalahan mengikut kaum iban, penganti akanmandi di sungai untuk membersihkan diri.Mereka perlu memegang sehelai kain yangpanjangnya tujuh ela supaya kesalahan semasaperkahwinan itu hilang pada setiap individu.21
 22. 22. Selepas mandi, ahli keluarga akanmenyembelih seekor khinzir yang bertujuankorban sebagai tanda penebus dosa pengantinSetelah menyucikan diri, pasangan pengantinakan memakai pakaian masing-masing untuk kerumah pengantin lelaki pula.Sepanjang pejalanan, rombongan kelihatangembira kerana kesalahan telah dihapuskan.22
 23. 23. Wakil itu membawa beberapa utas tali bersimpulyang menunjukkan beberapa hari lagi perkahwinanakan dilangsungkan.Lima simpulan, maka perkahwinan akandilangsungkan dalam masa lima hari lagi.Wakil khas akan meninggalkan tali bersimpul itukepada tuai rumah yang bertanggungjawabmembuka simpulan tali itu setiap hari.Dua atau tiga hari kemudian, wakil pihak lelakiakan memaklumkan berita pertunangan tersebutkepada saudara mara dan jiran tetangga. 23
 24. 24. 24
 25. 25. Sampai di tangga rumah panjang, kepalarombongan pengantin lelaki dipelawa menyembelihseekor khinzir sebagai tanda penghormatan.Tembakan senapang akan kedengaran secara balasmembalasDi kepala tangga rumah pula, terdapat rangka yangberbentuk seperti kota diperbuat daripada daunkelapa.Ketua rombongan pengantin lelaki terlebih dahuluterpaksa membuka 3 buah kota iaitu di kepala tangga,di tengah rumah dan di hujung rumah 25
 26. 26. Setelah itu, rombongan pihak lelaki dalamkalangan kaum perempuan akan masuk ke bilikpengantin perempuan, manakala yang lelakiduduk di ruaiTetamu perempuan hanya dapat masuk kedalam bilik pengantin perempuan denganmenggunakan bahasa berirama untuk membukapintu bilik yang dipalang dengan lembing danditutup dengan pua kumbuTetamu akan dijamu dengan tuak dan pelbagaijenis air yang lain 26
 27. 27. Sambil itu mereka akan bergurau senda danberamai-ramai menyanyikan lagu dan memukulgendangMereka akan berpusing di rumah selama 3 kali.Pihak perempuan juga meminta bayaranmemecah tangga iaitu sebilah beliung, bayaranpembuka pintu iaitu sebatang lembing, danpemberian yang lain27
 28. 28. Pihak lelaki pula meminta pencuci kaki, sebuahtempayan, sepasang tempat menggantung tawak,kajang perahu iaitu sehelai kain pua kumbu danbeberapa pemberian kecil lagiSelepas menjelaskan berian, merekamenetapkan pula syarat berhubungan denganberian jika berlaku penceraian.Jika pihak lelaki menyebabkan pencerian, sisuami wajib membayar balik berian yangditerimanya dulu dan tambahan sebanyak RM 50sebagai denda. 28
 29. 29. Pada sebelah malamnya, kedua pengantin diiringoleh pengapit masing-masing dan akandisandingkan di atas gong atau kerusi yangdialaskan dengan kain tenun atau pua kumbu.Pasangan ini akan disaksikan oleh hadirin dirumah panjang tersebutSeterusnya seseorang yang dipanggil tukangganyang akan memulakan upacara.Ayam yangtelah diikat kakinya kemudian dilepaskan danmentera pun dibaca.29
 30. 30. Ayam yang telahdisembelih itu akandiambil darahnya untukdisemah kepadapengantin ( berbiau)Istiadat ini akandiakhiri dengan jamuanmakan dan minum30
 31. 31. Selepas mengadakan majlis di rumah lelaki, sekalilagi majlis diadakan di rumah pengantin perempuanSesungguhpun mereka telah sah sebagai pasangansuami isteri, tetapi mereka tidak boleh tidur bersamaSebarang bunyi yang didengar sepanjang di situakan mempunyai maksud yang tersendiri sama adabaik atau sebaliknyaAda pasangan yang terpaksa dipisahkan buatsementara kerana mendapat petanda buruk31
 32. 32. 32
 33. 33. 33
 34. 34. 34
 35. 35. Terbahagi kepada beberapa peringkat:i. Berpantangii.Berdiang / bersalaiiii.Tanggal pusativ.Menamakan bayiv.berkhatan35
 36. 36. Wanita iban akan berpantang selama 30 hariselepas melahirkan anakIbu akan diberi makan nasi dan ikan salai atauikan kering yang kadang-kadang dicampur denganpucuk paku dan buah pulurSemua makanan tersebut pula dicampurkandengan halia supaya dapat memanaskan badan36
 37. 37. Si ibu perlu duduk dekat dengan unggun api.Kayu yang digunakan haruslah jenis kayu yangbaik kerana dipercayai mampu menyembuhkanpenyakit ibu yang baru bersalinKayu yang basah atau beracun dibimbangiasapnya akan memudaratkan si ibu dan bayi37
 38. 38. Si ibu perlu bersalai / berdiang atau berkindu(dalam bahasa iban) selama 41 hariDalam tempoh itu, si ibu perlu menggariskankapur pada dinding atau tiang rumah untukmenghitung hari kelahiran.38
 39. 39. Adat melihat matahari atau merasa garamdijalankan apabila bayi sudah tanggal pusat iaituketika bayi berusia 4 hariBayi tersebut akan dibawa oleh nenek atau saudaraperempuannya ke tanju ( luar anjung) untuk melihatmatahari sambil mulut bayi dirasakan dengan garamPada masa itu, doa akan dibaca agar kesihatan bayisentiasa terpelihara.39
 40. 40. Kaum Iban mementingkan adat memberinamaNama yang baik dan elok dipercayaimempunyai kesan ke atas masa depan bayitersebut.Sebelum memberi nama yang rasmi, anak-anak kaum Iban akan diberi nama timangan40
 41. 41. Bayi yang baru lahir itu seterusnya akan diberinama sempena nama salah seorang nenekmoyangnya yang pernah berjasa dan berjayaIni bertujuan supaya bayi itu akan mewarisi jasaserta mengikut jejak langkah nenek moyangya ituSeterusnya upacara memilih nama akan dijalankandi mana kepalan nasi akan diletakkan di atas papanyang tertulis nama yang bakal dipilihKemudian, seekor ayam akan dilepaskan untukmembuat pilihan dan ini dikenali sebagai ManokTawai 41
 42. 42. 42
 43. 43. Bayi yang berumur satu bulan dan adat inidijalankan bagi membiasakan bayi dengan airsungaiJiran akan dimaklumkan untuk meraikan adattersebutDua orang lelaki akan membawa seekor ayamdan panji-panji43
 44. 44. Kebiasaanya mereka akan membaca menteradan menetak air sungaiDua orang perempuan akan mengiringi lelakitersebutBayi tersebut akan dipakaikan kain puabelantan atau kain hitam dan kumpulan itu akandiikuti oleh orang ramai44
 45. 45. Doa dibaca bagi meminta supaya bayi itu menjadiorang yang sempurna dan bergunaSebaik saja doa dibaca, dua orang lelaki tadi akanmenetak air dan ayam disembelihNama bayi akan diumumkan pada masa ituBayi lelaki – sayap ayam akan diikat denganbenang merah yang digantung pada galah berayangBayi perempuan – benang akan digantung padagalah laletan45
 46. 46. Setelah bayi dimandikan, dia akan dibawapulang sambil gendang dipaluBayi itu akan dipangku dan pemangku duduk diatas tawak yang diletakkan di tengah-tengah ruaiBayi akan diselimutkan dengan pua kumbu dandisiram dengan air rendaman batu penawarburung , cincin lama atau wang ringgit lama.Selepas upacara mandi selesai, tetamu akandijamukan dengan air tuak dan makanan yangringkas 46
 47. 47. Kanak-kanak lelaki kaum Iban akan berkhatanketika berumur 10 tahunBerkhatan lazimnya dilakukan secara senyapdan tidak disertai dengan kenduriKanak-kanak yang tidak berkhatan akan digelarsebagai lelaki kulup dalam kalangan kaum Iban47
 48. 48. 48
 49. 49. Fasa kematian kaum Iban terbahagi kepada :i. Semasa kematianii.Semasa pengebumianiii.Selepas kematian49
 50. 50. Orang iban menguruskan mayat denganpenuh kemuliaanSemua sanak saudara dan sahabat handaimenghadiri upacara ituPerkara pertama yang dilakukan sebaik sajamendapati seseorang itu mati ialahmerapatkan mulutnya dan ini dilakukan olehahli keluarganya50
 51. 51. Kemudian, mayat dimandikan, disikatrambutnya dan dikenakan pakaian yang sebaik-baiknyaKedua-dua pintu rumah panjang juga perludigalang dengan dua batang aluJika tidak, dipercayai- hantu si mati akanmembawa pulang roh si matiKemudian, mayat akan diletakkan di tengah-tengah ruai dan dilingkungi dengan pua kumbuyang dipanggil sapat 51
 52. 52. Semua barang yang mahu dibekalkanbersama mayat akan disediakanBarang itu dianggap sebagai bekalan si mati didunia keduanya ( dunia selepas mati)Mayat itu tidak boleh ditinggalkanbersendirianSeorang wanita yang mahir ditugaskanmembaca doa – roh si mati dipercayai dapatdibawa ke syurga tanpa halangan52
 53. 53. Setelah kawasan kubur ditetapkan, seekorayam dikorbankan ke atasnyaDarah ayam itu dikatakan persembahan kepadasempulang gana (Tuhan Dunia Kedua) supayamenerima mayat ituKaum wanita dilarang memasuki kawasanperkuburan53
 54. 54. Lubang kubur digali dengan kayu dan tanganatau cangkulBiasanya lubang kubur hanya sedalam 3 kakisahaja kerana pengali kubur tidak boleh masukke dalam lubang ituDaun atau rumput dielakkan daripadamemasuki lubang ituJika daun turut terkubur, mereka percaya rohsi mati akan mengganggu orang yang masihhidup 54
 55. 55. Doa itu akan dibaca berterusan hinggalahmayat dibawa keluar dari rumah panjangSepanjang malam sebelum pengebumiandijalankan, orang tua akan berbincang tentangjangka masa berkabung dan berpantangMayat itu kemudiannya ditaburi beras kuningsupaya petara (Tuhan) tidak menyiksa mayat itu55
 56. 56. oSebuah pondok dibina diatas kubur untukmelindungi kuburoPondok ini digelar sebagai sungkupoBarang tertentu kepunyaan si matidiletakkan di dalam pondok ituoUmpamanya, jika si mati seorangpahlawan, senjata kepunyaan diletakkan disitu.56
 57. 57. •Terdapat juga orang Iban menggunakanKuburTergantung.57
 58. 58. • Benda (Tajau) yang akan dibawa oleh si matibersama di kubur.58
 59. 59. Masa berkabung bermula sebaik sajapengebumian selesaiTempoh berkabung ialah 3 bulan bagi keluarga simati dan 1bulan untuk penghuni rumah panjangituDalam tempoh itu, unggun api dinyalakan di luarrumah selama 3 malam59
 60. 60. Jika tidak, dipercayai roh si mati akan pulang kerumah dan mengganggu orang yang masih hidupMereka dilarang mengadakan sebarang majlishiburan sepanjang tempoh perkabunganAhli keluarga si mati dilarang memakai barangkemas dan pakaian berwarna warniAhli keluarga biasanya akan memakai pakaianyang berwarna hitam atau putih atau pakaianlama60
 61. 61. Kain hitam berbentuk segi empat akandilekatkan di lengan baju sebagai tanda ngulit(bekabung) bagi sanak saudaraManakala, bagi ahli keluarga terdekat pula,mereka akan memakai gelang hitam yangdiperbuat dari kain berwarna hitamGelang tersebut hanya boleh ditanggalkanpada hari ngetas ulit61
 62. 62. Setelah tempoh berkabung tamat – seorang lelakiyang dihormati dijemput untuk menjalankan upacarangetas ulit sebagai tanda tamat berkabungTidak beberapa kemudian, upacara sarak bungaidijalankan supaya roh si mati dalam keadaan amanManang menyanyi sepanjang malam memintasupaya petara memisahkan roh si mati daripada rohorang yang masih hidupPerpisahan tersebut akan berkekalan selepas gawaiantu ( Gawai orang mati) diselenggarakan62
 63. 63. 63Ahad, 30 Oktober 2011TATU SIMBOL KEBERANIAN SANG IBANTatu lebih dikenali sebagai “pantang” dalam masyarakatIban•Tatu adalah lambang kelakian, kepahlawanan,kemenangan perang serta mengangkat status seseoranglelaki•Sebagai bukti kejayaan, pahlawan Iban akan ditatu padabadan, jari, lengan dan paha.
 64. 64. 64Sementara wanita Iban pula ditatu pada bahagianjari, lengan, kaki dan paha sebagai lambangkedudukan sosial dan pencapaian mereka dalamkemahiran menenun, menari atau menyanyi selainberfungsi sebagai penghias diri.Masyarakat Iban menjadikan tatu sebagai simboluntuk merekod atau menceritakan pengalaman,pengembaraan dan pencapaian seseorang.Corak-corak yang menjadi pilihan pula dipercayaidapat melindungi suku kaum Iban daripada roh-rohjahat, musuh, kecelakaan dan penyakit.
 65. 65. 65•Namun , terdapat komplikasi sekiranya seseorangitu mengukir tatu pada badannya keranaberlakunya perkongsian jarum semasa prosesmelukis tatu di badan individu.1. Infeksi HIV AIDS2. Hepatitis B atau C•Si pelukis tatu tidak mengamalkan teknik asepsisyang betul.Kandungan yang digunakan mungkin akanmengakibatkan alahan terhadapa kulit sepertimerkuri, logam dan lain-lain.
 66. 66. 66Tatoo “BungaiTerung”biasanya dicacapada kedua-duabahu lelakimasyarakatIban# Suatu ketika dahulu, lelaki Iban akan mencacah tatuberbintik kecil di tangan, dipanggil “tegulun”, yangmenandakan mereka pernah memenggal kepalamusuh. Bilangan tatu itu bergantung kepada berapabanyak mangsa yang mereka berjaya bunuh.Ernesto kalum,41,Artis Ibanyangmempunyai 18jenis tatu dibadannyatermasuk“bungaiterung” di bahu& tatu naga dilehernya
 67. 67. 67Perkasam –hypertension kerana kandungangaram yang tinggi dalam makananJika sedikit garam digunakan, dikhuathiri akanmenyebabkan makanan tersebut mudah rosak.PEKASAM ENSABIJeruk atau pekasam ensabi,makanan tradisional kegemaranorang Iban merupakan sejenis sayursawi jeruk yang begitu popular dirumah panjang. Rasanya yangmasam dan sedikit masin amat sedapdinikmati dengan hidangan nasipanas, dan sehingga kini hidanganyang diwarisi sejak zaman nenekmoyang terus digemari.
 68. 68. 68•Masyarakat iban juga terkenal dengan makananeksotik seperti haiwan liar antaranya:Biawak UlarBurung TupaiKatak sungai KijangRusa MusangHaiwan –haiwan ini dipercayai mempunyaikhasiatnya yang tersendiri.Namun, tidak semua masyarakat iban makanhaiwan eksotik kerana ada dalam kalangan merekamengalami alahan terdapatnya
 69. 69. 69Terdapat juga masyarakat iban yang tidakmakan makanan eksotik itu kerana ia berkaitandengan pantang larang dalam penyembuhanpenyakit tertentu.
 70. 70. 70
 71. 71. i. Meminta berkat,kekayaan, nasib baik,kesihatan yang baik serta kesejahteraanii.Buat niat ( Hajat)iii.Meminta ampun atas kesalahan yangdibuat dan memohom perlindungan71
 72. 72. 72
 73. 73. 73
 74. 74. 74Reference:•http://www.scribd.com/doc/31193638/Adat-Asal-Orang-Iban•http://berita-harian-online.com/semangat-tatu-iban/•http://totallydelicious.wordpress.com/2012/02/12/makanan-tradisi-kaum-iban/•http://galvinaven.wordpress.com/2011/04/28/iban-tribal-tattoo/Responden : Mr. Sampai ak JalaTuai Rumah Sampai, Nanga Kua,Jalan Selangau Sibu

×