Lezing Projectmanagement Engineering Week

624 views

Published on

Lezing Projectmanagement Engineering Week

Published in: Education, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
624
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lezing Projectmanagement Engineering Week

 1. 1. Jan van Kemenade<br />Docent Ondernemen Innovatie & Techniek<br /><ul><li> Philips
 2. 2. PIV Antrieb Werner Reimers
 3. 3. Saudi Industrial Development Fund
 4. 4. SMK Consulting
 5. 5. HvA</li></li></ul><li>
 6. 6. Project Eenstukwerk<br />Management Beheer<br />Project Management<br />- Project “Engineering”<br />- Julliegaanwerkenaan “projecten”<br />
 7. 7. Initiatief van de gezamelijke opleidingen ET, ED&I, PD, TBK, OI&T, BWK, LOG en MAROF van het Domein Techniek<br />Beschikbaar stellen van kennis en innovatieve kracht en faciliteiten aan het MKB<br />Verdieping van het thema “Duurzaamheid” en aansluiting bij de “Havenvisie”<br />Project “Engineering”<br />
 8. 8. Behoorlijkeklus<br />Nieuwdoel, nognieteerdergedaan<br />Personenuit diverse vakgebieden<br />Technisch, commercieel, admie, management, logistiek, opleidingen, HRM<br />Resultaten in heleorganisatiebeschikbaar op eenbepaald moment<br />Project is ten einde<br />Beperktetijd en middelen<br />Opdrachtgever met budget<br />Geschikteprojectleider<br />Wanneereen project ?<br />
 9. 9. PRINCE 2<br />Systems management<br />Ontwikkelprocedure<br />TI2O methode (technischinterdisiplinairinnovatiefonderzoeken)<br />Systematisch, gefaseerd, met voorafbepaaldemiddelen en met duidelijkedoelstellingen<br />PM procedures<br />Voorbeelden<br />
 10. 10. Typenwerkzaamheden<br />
 11. 11. Bouwwinkelcentrum<br />Grootevenement, Pinkpop, EK voetbal, tentoonstelling van Rembrandt<br />Verplaatsen van eenleger<br />Maken van een film, theaterproductie<br />Ontwikkeling van eennieuw product<br />Opstellen van en businessplan<br />Ontwikkelen van eennieuwehuisstijl<br />Projectvoorbeelden<br />
 12. 12. Typenwerkzaamheden<br />
 13. 13. Rampenbestrijding<br />Nieuw complex enormstukwerk (windmolenpark op zee, Alaska pijplijn, deltawerken)<br />Offertemaken, factuursturen<br />Nietals project<br />
 14. 14. Projectleider<br /><ul><li>Bewaakt de voortgang/planning
 15. 15. Zit mensenachter de vodden
 16. 16. Vergaderagenda
 17. 17. Projectdossier</li></li></ul><li>Achtergronden<br />In welkeomgeving, waaromhier en nu <br />Projectopdracht<br />Waarom het project, wat is de PROJECTUITKOMST<br />Projectactiviteiten<br />Watmoeten we doen<br />Projectgrenzen<br />Watnog net wel en watnietmeer<br />Producten<br />Watzijn de tussenproducten<br />Plan van aanpak 1<br />
 18. 18. Kwaliteit<br />Hoe waarborgen we de kwaliteit<br />Projectorganisatie<br />Wiedoetermee en hoe werken we samen<br />Planning<br />Wiedoetwat en wanneer<br />Kosten en baten<br />Watkost het en watlevert het op<br />Risico’s<br />Waardoorkan het mislukken<br />Bijlagen<br />Plan van aanpak 2<br />
 19. 19. Info over projectgroep<br />Info over opdrachtgever<br />Info over opdracht<br />Logboek,besprekingsverslagen<br />Voortgangsrapportage<br />Technischeprojectdocumentatie<br />Verslagen van groepsleden<br />Diversen<br />Projectdossier<br />
 20. 20. Info over projectgroep<br />Info over opdrachtgever<br />Info over opdracht<br />Logboek<br />Voortgangsrapportage<br />Technischeprojectdocumentatie<br />Verslagen<br />Diversen<br />Projectdossier<br />Moet steeds compleet en up-to-date zijn<br />
 21. 21. Elkegroeplevert op:<br />Eeneindpresentatie over het verloop van het project (31 maart/1 april)<br />Projectuitkomst<br />Projectdossier (compleet en up-to-date)<br />Elke student levert op:<br />Persoonlijkverslag<br />Procedure voorinleveringaftespreken met begeleidend docent<br />Afsluitverplichtingen<br />
 22. 22. Conform de definitie in het plan van aanpak.<br />Sterkafhankelijk van de aard van het project<br />Bv. een prototype, eensimulatie<br />eenbusinessplan<br />eenonderzoeksrapport<br />een website<br />eenaanbevelingsrapport<br />Projectuitkomst<br />
 23. 23. Tijdverantwoording(140 uur)<br />Details over taken, verantwoordelijkheden en de persoonlijkgeleverdebijdrageaan het groepswerk<br />Relatie met de theorie<br />Beoordelinganderegroepsleden<br />Eigen mening<br />Persoonlijkverslag<br />
 24. 24. Het Engineering Project is een professionele, quasi commerciële omgeving<br />We werken hier met klanten/opdrachtgevers<br />Dat stelt eisen aan houding en gedrag<br /> Ga op professionele wijze om met klanten !!<br />Start met je netwerk buiten de HvA<br />
 25. 25. Kom afspraken na <br />Kom op tijd bij besprekingen<br />Neem contact op als je dat toegezegd hebt<br />Laat regelmatig wat van je horen, houd klanten op de hoogte van de stand van zaken<br />Blijf aan de bal, laat niets aan het toeval over<br />Ga er niet zomaar van uit dat alles duidelijk is<br />Vertrouw er nooit op dat dingen wel goed komen !<br />Werken met klanten<br />Laatziendat het project in goedehanden is<br />
 26. 26. Kom afspraken na <br />Kom op tijd bij besprekingen<br />Neem contact op als je dat toegezegd hebt<br />Laat regelmatig wat van je horen, houd klanten op de hoogte van de stand van zaken<br />Blijf aan de bal, laat niets aan het toeval over<br />Ga er niet zomaar van uit dat alles duidelijk is<br />Vertrouw er nooit op dat dingen wel goed komen !<br />Werken met klanten<br />Communiceer !!!!!!!!!<br />
 27. 27. Alles moet altijd duidelijk zijn voor iedereen<br />Stel de opdrachtgever regelmatig op de hoogte m.b.t. de status van het project (bv. 2 wekelijks)<br />Juist als zaken niet volgens plan verlopen !<br />Communiceer !!<br />
 28. 28. KimparanakrijgtElektriciteit<br />Eennieuw project met eenbusinessplan<br />
 29. 29.
 30. 30.
 31. 31.
 32. 32.
 33. 33.
 34. 34.
 35. 35.
 36. 36.
 37. 37.
 38. 38.
 39. 39. Achtergrond<br />VN Millenniumdoelstelling, armoede-bestrijding, energievoorziening, Wereldbank, Lokaalfonds, EdF, Nuon, 12 projecten<br />Eisenaanexploitatie (prijs)<br />NL subsidies (PSOM)<br />NL projectontwikkelaar (SMKC)<br />Start juli 2006<br />Gereedmaart 2008<br />
 40. 40. PvA<br />Analysebehoefte, ideezonne-energie<br />Wensspecificatie<br />Ruwekostenschatting<br />Subsidieaanvraag – Businessplan<br />Oprichtingonderneming<br />Inkoopkapitaalgoederen (lokaal, Europa)<br />Vertalenwensspecificatie in technischespecificatie<br />Uitbestedenlokaalwerk<br />Transport goederenvanuitEuropa<br />Installatie op site<br />Oplevering<br />Business development<br />

×