INHOUDSOPGAVEN BRIEVEN EN BESCHIKKINGEN: WWB – algemene bijstand 2012                      2 WWB - ...
INHOUDSOPGAVE ALGEMENE BIJSTAND 2012Bs = beschikking/besluitBrf = kennisgeving/briefDOC.NR.     WET / INHOUD     ...
DOC.NR.     WET / INHOUD                             SOORT120   WWB - verblijf buiten N...
INHOUDSOPGAVE BIJZONDERE BIJSTANDBs = beschikking/besluitBrf= kennisgeving/briefDOC.NR.     WET / INHOUD       ...
INHOUDSOPGAVE IOAWB = beschikking/besluitK = kennisgeving/briefDOC.NR.     WET / INHOUD                ...
INHOUDSOPGAVE IOAZB = beschikking/besluitK = kennisgeving/briefDOC.NR.     WET / INHOUD                ...
INHOUDSOPGAVE TERUGVORDERING WWB, voormalig WIJ, IOAW, IOAZBs = beschikking/besluitBrf = brief/kennisgevingT/M = toelichti...
INHOUDSOPGAVE PARTICIPATIE/REÏNTEGRATIE EN PREMIESBs = beschikking/besluitK = kennisgeving/briefO = overeenkomstDOC.NR.  ...
B = beschikking/besluitK = kennisgeving/briefO = overeenkomstDOC.NR.     WET / INHOUD                 ...
INHOUDSOPGAVE WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN(WKKP)Bs = beschikking/besluitK = kennisgeving/briefDOC....
INHOUDSOPGAVE GEHANDICAPTENPARKEERKAART (GPK)Bs = beschikking/besluitK = kennisgeving/briefO = overeenkomstDOC.NR.    ...
INHOUDSOPGAVE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)B = beschikking/besluitBRF = kennisgeving/briefO = overeenkomstDOC.N...
B = beschikking/besluitK = kennisgeving/briefO = overeenkomstDOC.NR.     WET / INHOUD                 ...
INHOUDSOPGAVE BESLUIT BIJSTANDSVERLENING ZELFSTANDIGEN 2004 (BBZ2004)Bs = beschikking/besluitBrf = kennisgeving/briefDOC.N...
322 WWB  Terugvordering - voorschotOnderwerp: terugvordering kosten bijstand verstrekt bij wijze vanvoorschotGeachte <na...
137 ALGEMENE BIJSTAND   Wijziging: overgangsrecht WWB voor alleenstaande ouderOnderwerp: wijziging Wet werk en bijstand...
723 BBZ  Opeisen en terugvorderen rentedragende geldlening  (niet voldaan rente- en aflossingsverplichting)Onderwerp: ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Beschikkingen WWB 2012 IOAW IOAZ WMO BBZ WKKP GKP

1,555 views
1,405 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,555
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Beschikkingen WWB 2012 IOAW IOAZ WMO BBZ WKKP GKP

 1. 1. INHOUDSOPGAVEN BRIEVEN EN BESCHIKKINGEN: WWB – algemene bijstand 2012 2 WWB - bijzondere bijstand 4 Ioaw 2012 5 Ioaz 2012 6 Terugvordering: WWB, voormalig WIJ, Ioaw en Ioaz 7 Participatie/reïntegratie/premies WWB/Nug-er/Anw/ Ioaw en Ioaz 8 Wkkp 2012 10 Gehandicaptenparkeerkaart 11 Wmo 12 Bbz 2004 14VOORBEELDBESCHIKKINGEN:322 WWB terugvordering voorschot 15137 WWB overgangsrecht alleenstaande ouder 16723 Bbz opeisen en terugvorderen rentedragende geldlening 17Opbouw brieven en beschikkingenAlle documenten zijn voorzien van:  tekstblokken (genummerd en cursief weergegeven) waaruit een keuze kan worden gemaakt en  invulvelden (geel gearceerd weergegeven) en;  de geldende bedragen per 01-01-2012 en juridische grondslagen.VRAGEN/INFORMATIE?Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met JacquelineLempsink, tel. 06-10686431 of een email sturen naarlempsinkjuridischadvies@live.nl 1
 2. 2. INHOUDSOPGAVE ALGEMENE BIJSTAND 2012Bs = beschikking/besluitBrf = kennisgeving/briefDOC.NR. WET / INHOUD SOORTALGEMENE BIJSTANDJongeren (alleenstaande/alleenstaande ouder of gezin, beiden jonger dan 27 jr)097 WWB – uitnodiging voorlichtingsgesprek Brf098 WWB – uitnodiging inname aanvraag en verzoek verstrekken gegevens Brf099 WWB – herhaalde uitnodiging inname aanvraag en verzoek verstrekken gegevens BrfOverige (één of meer personen ouder dan 27 jr)100 WWB - uitnodiging en verzoek verstrekken gegevens Brf101 WWB - herhaalde uitnodiging en verzoek verstrekken gegevens Brf102 WWB - hersteltermijn inleveren stukken en opschorting beslistermijn Brf103 WWB - toezending machtiging intrekking aanvraag Brf104 WWB - bevestiging intrekking aanvraag Brf105 WWB - brief adviseur - aanvraag medisch advies Brf106 WWB - brief client – kennisgeving verlenging beslistermijn agv medisch advies Brf107 WWB - brief client – bevestiging doorbetaling na machtiging Brf108 WWB - brief derde – kennisgeving doorbetaling ogv machtiging client Brf108 A WWB – brief derde – einde doorbetaling Brf109 WWB - afwijzing aanvraag algemene bijstand Bs110 WWB - buiten behandeling laten aanvraag algemene bijstand Bs111 WWB - toekenning aanvraag algemene bijstand Bs111A WWB – Plan van aanpak (bijlage toekenningsbeschikking voor JONGERE) -112 WWB - toekenning voorschot – op aanvraag ALGEMEEN Bs113 WWB - afwijzing voorschot – op aanvraag ALGEMEEN Bs113 A WWB – toekenning voorschot – op aanvraag (tijdens zoektermijn; vreemdeling jonger dan 27 jr) Bs113B WWB – afwijzing voorschot – op aanvraag (tijdens zoektermijn; JONGER 27 JR) Bs114 WWB - verlening voorschot – zonder aanvraag ; binnen wettelijke 4 weken Bs115 WWB - weigering voorschot - zonder aanvraag ; binnen wettelijke 4 weken Bs116 WWB - heronderzoek: uitnodiging verstrekken inlichtingen en bewijsstukken Brf117 WWB - opschorting recht op bijstand + hersteltermijn (artikel 54 WWB) Bs117 A WWB – intrekking opschortingsbesluit (verzuim hersteld) Brf118 WWB - intrekking recht op bijstand na opschorting (verzuim niet hersteld; art 54 WWB) Bs119 WWB - blokkering uitbetaling bijstand Bs 2
 3. 3. DOC.NR. WET / INHOUD SOORT120 WWB - verblijf buiten Nederland – toestemming verzoek Brf121 WWB - verblijf buiten Nederland – afwijzing verzoek Brf122 WWB - opschorting + hersteltermijn (artikel 40 WWB; GBA-afwijking) Bs123 WWB - herziening/intrekking bijstand na opschorting (artikel 40 WWB; GBA) Bs124 WWB - verzoek looninformatie werkgever Brf124 A WWB – verzoek informatie cliënt Brf125 WWB - wijziging hoogte toeslag alleenstaande / alleenstaande ouder Bs126 WWB – normwijziging: van alleenstaande in alleenstaande ouder Bs127 WWB – normwijziging : van alleenstaande ouder in alleenstaande Bs128 WWB - wijziging: toepassen van verlaging op gezinsnorm Bs129 WWB - wijziging: vervallen van verlaging op gezinsnorm Bs130 WWB - intrekking/beëindiging recht op bijstand (géén terugvordering) Bs131 WWB – vermogensvaststelling definitief Bs132 WWB – wijziging verplichtingen: verlenen ontheffing artikel 9 WWB Bs133 WWB – wijziging verplichtingen: einde ontheffing artikel 9 WWB Bs134 WWB - aankondiging afstemming; gelegenheid voor zienswijze Brf135 WWB - Afstemming; niet nakomen arbeidsverplichtingen artikel 9 WWB Bs136 WWB - Afstemming; niet nakomen inlichtingenplicht, tekortschietend besef of ernstige misdragingen BsOvergangsrecht WWB 2012137 WWB – overgangsrecht alleenstaande ouder (vrijlatingen heffingskorting/inkomsten deeltijdwerk en ontheffing vanwege zorg kind < 5 jr) Bs138 WWB – overgangsrecht herbeoordeling WIJ / WWB Bs139 WWB – overgangsrecht; herbeoordeling, nog recht na 01-07-2012 Bs140 WWB – overgangsrecht; herbeoordeling, geen recht meer na 01-07-2012 Bs 3
 4. 4. INHOUDSOPGAVE BIJZONDERE BIJSTANDBs = beschikking/besluitBrf= kennisgeving/briefDOC.NR. WET / INHOUD SOORTBIJZONDERE BIJSTAND150 hersteltermijn inleveren stukken en opschorting beslistermijn Brf151 toezending machtiging intrekking aanvraag Brf152 bevestiging intrekking aanvraag Brf153 brief adviseur - aanvraag medisch advies Brf154 brief client – kennisgeving verlenging beslistermijn agv medisch advies Brf155 buiten behandeling laten aanvraag Bs156 afwijzing aanvraag algemeen Bs157 toekenning aanvraag incidenteel Bs157A toekenning aanvraag periodiek Bs158 afwijzing aanvraag medische kosten (+ eigen risico Zvw) Bs159 toekenning aanvraag medische kosten Bs160 toekenning aanvraag categoriale bijzondere bijstand Bs160 A afwijzing aanvraag categoriale bijzondere bijstand Bs161 toekenning bijzondere bijstand duurzame gebruiksgoederen (inrichting, verhuizing) Bs162 toekenning overbruggingsuitkering Bs 4
 5. 5. INHOUDSOPGAVE IOAWB = beschikking/besluitK = kennisgeving/briefDOC.NR. WET / INHOUD SOORT500 IOAW - uitnodiging en verzoek verstrekken gegevens K501 IOAW - herhaalde uitnodiging en verzoek verstrekken gegevens K502 IOAW - hersteltermijn inleveren stukken en opschorting beslistermijn K503 IOAW - toezending machtiging intrekking aanvraag K504 IOAW - bevestiging intrekking aanvraag K505 IOAW - brief adviseur - aanvraag medisch advies K506 IOAW - brief client – kennisgeving verlenging beslistermijn agv medisch advies K507 IOAW - brief client – bevestiging doorbetaling na machtiging K508 IOAW - brief derde – kennisgeving doorbetaling ogv machtiging client K508 A IOAW – brief derde – kennisgeving einde doorbetaling K509 IOAW - afwijzing aanvraag B510 IOAW - buiten behandeling laten aanvraag B511 IOAW - toekenning aanvraag B512 IOAW - heronderzoek: uitnodiging verstrekken inlichtingen en bewijsstukken K512 A IOAW – verzoek cliënt verstrekken informatie K513 IOAW - opschorting recht op uitkering + hersteltermijn (artikel 17 Ioaw) B513 A IOAW – intrekking opschortingsbesluit (verzuim hersteld) K514 IOAW - intrekking recht op uitkering na opschorting (artikel 17 Ioaw) B515 IOAW - blokkering uitbetaling uitkering B516 IOAW verblijf buiten Nederland – toestemming K517 IOAW verblijf buiten Nederland – afwijzing K518 IOAW - opschorting recht op uitkering + hersteltermijn (artikel 17a Ioaw; GBA-afwijking) B519 IOAW - herziening/intrekking recht op uitkering na opschorting (artikel 17a Ioaw) B520 IOAW - verzoek looninformatie werkgever K521 IOAW - wijziging grondslag B522 IOAW - intrekking/beëindiging recht op uitkering (géén terugvordering) B523 IOAW - wijziging: verlenen ontheffing verplichting(en) artikel 37 Ioaw B524 IOAW - wijziging: opheffen ontheffing verplichting(en) artikel 37 Ioaw B525 IOAW - aankondiging afstemming; gelegenheid voor zienswijze K526 IOAW - Afstemming; niet nakomen arbeidsverplichtingen artikel 37 Ioaw B527 IOAW - Afstemming; niet nakomen inlichtingenplicht of ernstige misdragingen B 5
 6. 6. INHOUDSOPGAVE IOAZB = beschikking/besluitK = kennisgeving/briefDOC.NR. WET / INHOUD SOORT540 IOAZ - uitnodiging en verzoek verstrekken gegevens K541 IOAZ - herhaalde uitnodiging en verzoek verstrekken gegevens K542 IOAZ - hersteltermijn inleveren stukken en opschorting beslistermijn K543 IOAZ - toezending machtiging intrekking aanvraag K544 IOAZ - bevestiging intrekking aanvraag K545 IOAZ - brief adviseur - aanvraag medisch advies K545 A IOAZ – brief IMK – verzoek advies K546 IOAZ - brief client – kennisgeving verlenging beslistermijn agv medisch advies K547 IOAZ - brief client – bevestiging doorbetaling na machtiging K548 IOAZ - brief derde – kennisgeving doorbetaling ogv machtiging client K548 A IOAZ – brief derde – einde doorbetaling K549 IOAZ - afwijzing aanvraag B550 IOAZ - buiten behandeling laten aanvraag B551 IOAZ - toekenning aanvraag B552 IOAZ - heronderzoek: uitnodiging verstrekken inlichtingen en bewijsstukken K552 A IOAZ – verzoek cliënt verstrekken informatie K553 IOAZ - opschorting recht op uitkering + hersteltermijn (artikel 17 Ioaz) B553 A IOAZ – intrekking opschortingsbesluit (verzuim hersteld) K554 IOAZ - intrekking recht op uitkering na opschorting (artikel 17 Ioaz) B555 IOAZ - blokkering uitbetaling uitkering B556 IOAZ verblijf buiten Nederland – toestemming K557 IOAZ verblijf buiten Nederland – afwijzing K558 IOAZ - opschorting recht op uitkering + hersteltermijn (artikel 17a Ioaz; GBA-afwijking) B559 IOAZ - herziening/intrekking recht op uitkering na opschorting (artikel 17a Ioaz) B560 IOAZ - verzoek looninformatie werkgever K561 IOAZ - wijziging grondslag B562 IOAZ - intrekking/beëindiging recht op uitkering (géén terugvordering) B563 IOAZ - wijziging: verlenen ontheffing verplichting(en) artikel 37 Ioaz B564 IOAZ - wijziging: opheffen ontheffing verplichting(en) artikel 37 Ioaz B565 IOAZ - aankondiging afstemming; gelegenheid voor zienswijze K566 IOAZ - Afstemming; niet nakomen arbeidsverplichtingen artikel 37 Ioaz B567 IOAZ - Afstemming; niet nakomen inlichtingenplicht of ernstige misdragingen B 6
 7. 7. INHOUDSOPGAVE TERUGVORDERING WWB, voormalig WIJ, IOAW, IOAZBs = beschikking/besluitBrf = brief/kennisgevingT/M = toelichting /mededelingDOC.NR. WET / INHOUD SOORT00 Toelichting op terug- en invorderingsbeschikking T/MTERUGVORDERING320 WWB terugvordering – bijstand in vorm van een geldlening Bs321 WWB terugvordering – bijstand a.g.v. administratieve vergissing Bs322 WWB terugvordering – bijstand verstrekt bij wijze van voorschot Bs323 WWB terugvordering – bijstand a.g.v. achteraf verkregen middelen Bs324 WWB terugvordering – bijstand a.g.v. achteraf verkregen vergoeding of tegemoetkoming Bs325 WWB herziening/intrekking en terugvordering; schending inlichtingenverplichting Bs326 WWB herziening/intrekking en terugvordering; geen schending inlicht.verplichting Bs327 WWB medeterugvordering – verzwegen partner Bs328 WIJ terugvordering – inkomensvoorziening in vorm van geldlening Bs329 WIJ terugvordering – inkomensvoorziening a.g.v. administratieve vergissing Bs330 WIJ terugvordering – inkomensvoorziening verstrekt bij wijze van voorschot Bs331 WIJ terugvordering – inkomensvoorziening a.g.v. achteraf verkregen middelen Bs332 WIJ herziening/intrekking en terugvordering; schending inlichtingenverplichting Bs333 WIJ herziening/intrekking en terugvordering; geen schending inl.verplichting Bs334 WIJ medeterugvordering verzwegen partner Bs335 IOAW/Z terugvordering – uitkering achteraf verkregen inkomsten Bs336 IOAW/Z herziening/intrekking en terugvordering; schending inlichtingenverplichting Bs336A IOAW/Z Medeterugvordering verzwegen partner Bs337 IOAW/Z herziening/intrekking en terugvordering; geen schending inl.verplichting Bs 7
 8. 8. INHOUDSOPGAVE PARTICIPATIE/REÏNTEGRATIE EN PREMIESBs = beschikking/besluitK = kennisgeving/briefO = overeenkomstDOC.NR. WET / INHOUD SOORTPREMIES140 A WWB - toekenning vrijlating inkomsten Bs140 B Ioaw – toekenning vrijlating inkomsten Bs140 C Ioaz – toekenning vrijlating inkomsten Bs141 A WWB - Afwijzing vrijlating inkomsten Bs141 B Ioaw – afwijzing vrijlating inkomsten Bs141 C Ioaz – afwijzing vrijlating inkomsten Bs142 WWB - Toekenning activeringspremie reguliere arbeid Bs143 WWB - Afwijzing activeringspremie reguliere arbeid Bs144 WWB - Toekenning activeringspremie deelname sociale activering Bs145 WWB - Afwijzing activeringspremie deelname sociale activering BsPARTICIPATIE /REÏNTEGRATIE WWB NUGGER ANW200 WWB - 1e uitnodiging en verzoek verstrekken gegevens K201 WWB - herhaalde uitnodiging bij voorafgaande kennisgeving verhindering K202 WWB - Sommatie oproep (niet verschenen) en aankondiging afstemming K203 WWB - mededeling aanmelding traject K204 WWB Nugger ANW - opdrachtverstrekking reïntegratiecontract K206 WWB gemeentelijk trajectplan O207 WWB – uitnodiging alleenstaande ouder met ontheffing voor Plan van Aanpak K208 WWB – Plan van Aanpak voor alleenstaande ouder met ontheffing zorg O209 WWB – uitnodiging HO plan van aanpak / traject K220 Nugger ANW - 1e uitnodiging en verzoek verstrekken gegevens K221 Nugger ANW - herhaalde uitnodiging bij voorafgaande kennisgeving verhindering K222 Nugger ANW - hersteltermijn verstrekken gegevens K223 Nugger ANW -buiten behandeling laten verzoek ondersteuning /voorziening B224 Nugger ANW - afwijzing verzoek ondersteuning / voorziening Bs225 Nugger ANW - besluit aanmelding traject Bs226 Nugger ANW - gemeentelijk trajectplan O230 WWB IOAWZ Nugger ANW - verlening loonkostensubsidie Bs231 WWB IOAWZ Nugger ANW - weigering verlening loonkostensubsidie Bs232 WWB Nugger ANW - vergoeding kosten Bs233 WWB Nugger ANW - beëindiging voorziening Bs 8
 9. 9. B = beschikking/besluitK = kennisgeving/briefO = overeenkomstDOC.NR. WET / INHOUD SOORTPARTICIPATIE/REÏNTEGRATIE IOAW IOAZ240 IOAW/IOAZ - 1e uitnodiging en verzoek verstrekken gegevens K241 IOAW/IOAZ - herhaalde uitnodiging bij voorafgaande kennisgeving verhindering K242 IOAW/IOAZ - sommatie oproep (niet verschenen) en aankondiging afstemming K243 IOAW/IOAZ - mededeling aanmelding traject K244 IOAW/IOAZ - opdrachtverstrekking voorziening/activiteiten K245 IOAW/IOAZ - beëindiging voorziening Bs246 IOAW/IOAZ - gemeentelijk trajectplan O247 IOAW/IOAZ - vergoeding kosten Bs250 IOAW/IOAZ - uitnodiging alleenstaande ouder met ontheffing voor Plan van Aanpak K251 IOAW/IOAZ - Plan van Aanpak voor alleenstaande ouder met ontheffing zorg O252 IOAW/IOAZ – uitnodiging HO plan van aanpak / traject K 9
 10. 10. INHOUDSOPGAVE WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN(WKKP)Bs = beschikking/besluitK = kennisgeving/briefDOC.NR. WET / INHOUD SOORT600 hersteltermijn inleveren stukken en opschorting beslistermijn K601 toezending machtiging intrekking aanvraag K602 bevestiging intrekking aanvraag K603 buiten behandeling laten aanvraag tegemoetkoming Bs605 afwijzing aanvraag tegemoetkoming BsBESLUITEN OP BASIS VAN VERLENING EN VASTSTELLING:Verlening tegemoetkoming614 (voorlopige) verlening tegemoetkoming Bs615 wijziging/intrekking verleende tegemoetkoming – geen schending inlichtingenplicht Bs616 opschorting betaling verleende tegemoetkoming Bs617 intrekking verleende tegemoetkoming – schending inlichtingenplicht Bs618 wijziging verleende tegemoetkoming – schending inlichtingenplicht Bs619 terugvordering teveel verleende tegemoetkoming ná wijzigings- of intrekkingsbesluit BsVaststelling n.a.v. verlening620 vaststelling tegemoetkoming: overeenkomstig verlening Bs621 vaststelling tegemoetkoming; op lager bedrag dan verlening Bs622 vaststelling tegemoetkoming; op hoger bedrag dan verlening Bs623 terugvordering ten onrechte verstrekte na beschikking vaststelling BsBoete625 kennisgeving voornemen opleggen boete K626 opleggen boete Bs627 afzien opleggen boete Bs 10
 11. 11. INHOUDSOPGAVE GEHANDICAPTENPARKEERKAART (GPK)Bs = beschikking/besluitK = kennisgeving/briefO = overeenkomstDOC.NR. WET / INHOUD SOORT800 hersteltermijn aanleveren stukken en opschorting beslistermijn K801 toezending machtiging nav mondelinge mededeling intrekking aanvraag K802 bevestiging intrekking aanvraag K803 brief adviseur: aanvraag geneeskundig advies K804 brief cliënt: verlenging beslistermijn a.g.v. advies K805 buiten behandeling laten aanvraag Gpk Bs806 toekenning aanvraag Gpk Bs807 afwijzing aanvraag Gpk Bs 11
 12. 12. INHOUDSOPGAVE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)B = beschikking/besluitBRF = kennisgeving/briefO = overeenkomstDOC.NR. WET / INHOUD SOORT810 ontvangstbevestiging, stukken compleet BRF e811 1 hersteltermijn aanleveren stukken en opschorten beslistermijn BRF812 2e hersteltermijn aanleveren stukken en opschorten beslistermijn BRF813 brief cliënt – uitnodiging gesprek / bevestiging huisbezoek BRF814 brief cliënt - verlenging beslistermijn agv inwinnen advies BRF814 A brief adviseur – aanvraag (medisch) advies BRF815 brief leverancier – verzoek offerte BRF815 A brief leverancier – opdracht B-passing BRF816 brief leverancier – verlenen opdracht BRF817 brief leverancier – afkeuring opdracht BRF818 brief leverancier – verzoek verzorgen proeflessen BRF818 A brief cliënt – kennisgeving proeflessen BRF819 brief cliënt – toezending machtiging nav mondeling intrekking aanvraag BRF820 brief cliënt – bevestiging intrekken aanvraag BRF821 buiten behandeling laten aanvraag B822 afwijzing aanvraag rolstoelvoorziening B823 toekenning aanvraag rolstoelvoorziening B824 afwijzing aanvraag huishoudelijke hulp B825 toekenning aanvraag huishoudelijke hulp (ZIN) B826 wijziging huishoudelijke hulp (ZIN) B827 toekenning aanvraag huishoudelijke hulp (PGB) B830 afwijzing aanvraag CVV B831 toekenning aanvraag CVV B832 afwijzing individuele vervoersvoorziening B833 toekenning individuele vervoersvoorziening B834 wijziging CVV B834 A kennisgeving: ongewijzigde voortzetting CVV BRF 12
 13. 13. B = beschikking/besluitK = kennisgeving/briefO = overeenkomstDOC.NR. WET / INHOUD SOORT840 vaststelling PGB overeenkomstig verlening B841 vaststelling PGB HH i.a.v. verlening (terugvordering) B842 vaststelling PGB individuele voorziening i.a.v. verlening (terugvordering) B845 beëindiging voorziening - verhuizing andere gemeente B846 beëindiging voorziening – overlijden B847 beëindiging voorziening – verhuizing naar verzorgings- of verpleeghuis B 13
 14. 14. INHOUDSOPGAVE BESLUIT BIJSTANDSVERLENING ZELFSTANDIGEN 2004 (BBZ2004)Bs = beschikking/besluitBrf = kennisgeving/briefDOC.NR. WET / INHOUD SOORT700 hersteltermijn aanleveren stukken en verlengen beslistermijn Brf701 toezending machtiging nav mondelinge mededeling intrekking aanvraag Brf702 bevestiging intrekking aanvraag Brf703 brief adviseur – verzoek advies Brf704 brief cliënt – kennisgeving verlengen 13 weken beslistermijn Brf705 buiten behandeling laten aanvraag Bs706 A afwijzing aanvraag algemene bijstand Bs706 B afwijzing aanvraag bedrijfskapitaal Bs707 toekenning algemene bijstand Bs707 A Plan van Aanpak (bijlage toekenningsbeschikking inwonend meerderjarige) -707 B toekenning (aanvullende) bijzondere bijstand hoge woonkosten Bs708 toekenning bedrijfskapitaal Bs709 toekenning voorziening voorbereiding en voorbereidingskosten Bs710 afwijzing voorziening voorbereiding en/of voorbereidingskosten Bs715 voortzetting algemene bijstand gevestigde zelfstandige Bs716 voortzetting algemene bijstand beginnende zelfstandige Bs717 voortzetting algemene bijstand beëindigende zelfstandige Bs718 definitieve vaststelling algemene bijstand ivv geldlening - bijstand + inkomen lager/gelijk aan jaarnorm; bijstand e/o omzetting om niet Bs719 definitieve vaststelling algemene bijstand ivv geldlening - bijstand + inkomen hoger jaarnorm; omzetting om niet en terugvordering Bs720 voorbereidingskosten (omzetting om niet/rentedragende lening/handhaving lening) Bs721 rentedragende geldlening gevestigde zf; omzetting om niet/kwijtschelding of handhaving Bs722 A herhaald verzoek verstrekken administratie en aankondiging terugvordering Brf722 B terugvordering geldlening: geen deugdelijke administratie e/o adm. verstrekt Bs723 opeisen en terugvorderen rentedragende geldlening - niet voldaan aan rente- en aflossingsverplichting Bs724 terugvordering algemene bijstand; onverschuldigd betaald Bs725 terugvordering bijstand; schending artikel 17 WWB Bs726 terugvordering bijstand; naderhand verkregen middelen Bs727 terugvordering bijstand; naderhand verkregen vergoeding of tegemoetkoming Bs728 opeisen geldlening wegens bedrijfsbeëindiging en aankondiging onderzoek beëindiging Bs 14
 15. 15. 322 WWB Terugvordering - voorschotOnderwerp: terugvordering kosten bijstand verstrekt bij wijze vanvoorschotGeachte <naam/namen>,Op <datum voorschot of data voorschotten> hebben wij u bij wijze van voorschot algemene bijstand in devorm van een geldlening verleend op grond van de Wet werk en bijstand (WWB).TERUGVORDERINGGebleken is dat u geen recht op bijstand had.1 Uw aanvraag om algemene bijstand is bij besluit van <datum> afgewezen.2 Uw aanvraag om algemene bijstand is bij besluit van <datum> buiten behandeling gelaten.3 De aanvraag algemene bijstand heeft u naderhand ingetrokken.Wij hebben daarom besloten het bedrag van het verleende voorschot van u terug te vorderen (artikel 58,lid 1, sub d WWB).Het totaalbedrag dat u moet terugbetalen bedraagt € <totaalbedrag verleende voorschotten>.Wij hebben vastgesteld dat er in uw situatie geen dringende redenen aanwezig zijn om vanterugvordering af te zien.enz. 15
 16. 16. 137 ALGEMENE BIJSTAND Wijziging: overgangsrecht WWB voor alleenstaande ouderOnderwerp: wijziging Wet werk en bijstandGeachte <naam cliënt>,U ontvangt algemene bijstand op grond van de Wet werk en bijstand (WWB).Met ingang van 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand (WWB) gewijzigd.Omdat u op 31 december 2011 al algemene bijstand ontving, gelden niet alle wijzigingen direct per 1januari 2012 voor u.HuishoudinkomenVanaf 1 januari 2012 geldt de huishoudinkomenstoets in de WWB.Zijn er bij u meerderjarige bloed- en of aanverwanten in de eerste graad inwonend?Dan moet met inkomsten en vermogensbestanddelen van al deze personen rekening worden gehouden.Dit zijn: (adoptie)ouders, (adoptie)kind, stiefkind, meerderjarig voormalig pleegkind, departner/echtgenoot van het meerderjarige inwonende eigen kind of stiefkind, (adoptie)ouders vanpartner, (adoptie)kind van partner, schoonzoon/schoondochter.Wij beoordelen uw situatie in het eerste halfjaar van 2012.Alle meerderjarige inwonende bloed- en aanverwanten zijn verplicht alle informatie te verstrekken enmedewerking te verlenen die wij nodig hebben voor het uitvoeren van de wet (artikel 78s WWB).De wijziging gaat voor u gelden vanaf 1 juli 2012.TegenprestatieVanaf 1 januari 2012 kunnen wij van ieder rechthebbend meerderjarig persoon die algemene bijstandontvangt vragen om een tegenprestatie te verrichten. Dit in ruil voor de uitkering die wordt ontvangen.Deze tegenprestatie zal bestaan uit het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten voor desamenleving.Deze verplichting zal u bij beschikking worden opgelegd.Indien van u toekomstig een tegenprestatie zal worden gevraagd, dan bent u verplicht daaraan uwmedewerking te verlenen. Ook wanneer u bijvoorbeeld al deeltijdwerk verricht.Vrijlating inkomstenDe vrijlating van inkomsten uit heffingskortingen voor een alleenstaande ouder met een kind jonger dan 5jaar, te weten de vermeerdering van de alleenstaande ouderkorting en/of de inkomensafhankelijkecombinatiekorting, is vanaf 1 januari 2012 uit de wet verdwenen.Per 1 januari 2012 is er wel een nieuwe vrijlatingsregeling voor alleenstaande ouders opgenomen.Onderstaand leest u hier meer over en vanaf welke datum de wijziging voor u gaat gelden.enz. 16
 17. 17. 723 BBZ Opeisen en terugvorderen rentedragende geldlening (niet voldaan rente- en aflossingsverplichting)Onderwerp: bijstand Bbz 2004Geachte <naam>,1 gevestigde zelfstandigeBij besluit van <datum> is u als gevestigde zelfstandige bijstand in de vorm van een rentedragendegeldlening verleend op grond van artikel 20 Bbz 2004.2 beginnende zelfstandigeBij besluit van <datum> is u als beginnende zelfstandige bijstand in de vorm van een rentedragendegeldlening verleend op grond van artikel 24 Bbz 2004.VerplichtingAan de verlening van bijstand hebben wij een aantal verplichtingen verbonden, zoals u bekend isgemaakt bij voornoemde beschikking.Eén van die verplichtingen was dat u diende te voldoen aan de verplichting tot betaling van rente enaflossing en dat u de betalingstermijnen diende na te komen (artikel 39, lid 1, sub a onder 2 Bbz 2004).Wij hebben u er op gewezen dat het bedrag van de lening terstond opeisbaar is wanneer deverplichtingen tot betaling van rente en aflossing niet zouden worden nagekomen.Ook bent u er op gewezen dat u, indien u deels of geheel niet in staat zou zijn aan debetalingsverplichting te voldoen, een verzoek kon indienen tot uitstel of verlaging van betaling.TerugvorderingU voldoet niet aan de verplichting tot betaling van rente- en aflossing, ondanks dat wij u al tot twee keertoe een aanmaning hebben gezonden (artikel 40 Bbz 2004).Ook heeft u niet verzocht om uitstel of verlaging van betaling.Aangezien u weigerachtig blijft aan uw aflossingsverplichting te voldoen, wordt het bedrag van degeldlening opgeëist.Wij vorderen het bedrag van € <bedrag> van u terug (artikel 44, lid 1 Bbz 2004 en artikel 47 Bbz 2004).etc. 17

×