Your SlideShare is downloading. ×
Nieuwsbrief imc nr. 5
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Nieuwsbrief imc nr. 5

28
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
28
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1.  I N T E R A C T I V E M A N A GE M E N T C ON S UL T I N G - S U R V E Y S OL U T I ON S Jaargang 1, nr. 5 “When Human Business Rules” 20 april 2012 Sedert de kennismaking met ons survey systeem en de demo hebben ons een aantal vragen bereikt die we graag ter verduidelijking willen beantwoorden.Interessante informatie:Het plannen van een afspraak De 7d demo surveykan een hele klus zijn. Vragen, opmerkingen en antwoorden (1)Datumprikker.nl maakt hetmakkelijk! Tot op heden hebben 461 geïnteresseerden gebruikwww.datumprikker.nl/ gemaakt van ons aanbod, om zonder kosten en ver-OF dere verplichtingen kennis te maken met een vereen- voudigde demo versie van de “ontwikkelvermogenwww.afspreken.nl/ survey” voor medewerkers. Nog steeds ontvangen wij verzoeken voor 7d infor- matie, ontvangen ruim 2300 mensen de nieuwsbrief, kent onze 7d dropbox meer dan 450 deelnemers en hebben we verscheidene verzoeken ontvangen om te In dit nummer: kunnen deelnemen aan onze 7d workshop. Subjectieve 1 We hebben intussen naast een enkele negatieve vele Interpretaties? positieve reacties mogen ontvangen en uiteraard kri- Open deur vragen in 2 tische vragen en opmerkingen. de demo survey Deelname aan een 7d workshop is bij uitstek de plek Waarom geen 10 2 om deze vragen beantwoordt te krijgen. Maar omdat puntsschaal niet iedereen kan deelnemen aan een workshop wil- len we via deze nieuwsbrief ingaan op een aantal ge- Zegt de demo iets 3Tip: selecteerde vragen en opmerkingen vanuit de 461 over een organisatie360° feedback is geen deelnemers aan de demo survey.beoordeling / beloning Top-down en/of 3instrument, maar een Hoe wordt omgegaan met subjectieve interpretaties? Bottom-up?diagnose en ontwikkel De 7d ontwikkel 3tool. Er is behoefte aan feedback die zo objectief mogelijk, denktank systematisch, onafhankelijk van één enkele persoon en goed afgestemd is op de organisatie. Over de kosten? 4 Feedback respons kan op diverse manieren plaatsvin- De volgende nieuwsbrief den: zal gaan over  door de medewerker zelf (zelfbeeld); “Opmerkingen en vragen  door de medewerker en diens leidingge- nav. de demo survey” (deel 2) vende/manager (180° - feedback); “Gevalideerde feedback  door de medewerker zelf, diens leidingge- meting” vende/manager, door collega’s en/of der- den (360°-feedback). De laatste vorm levert uiteraard de meest waardevol- le feedback en de meest interessante ontwikkelings- vragen op en vormt de basis voor een uiterst boeiend gesprek tussen een leidinggevende en diens mede- werker. IMC Survey ontwikkelt in overleg met u maatwerkTip: Een 360° feedback survey is dus gebaseerd op het (360⁰) feedback en competentie onderzoeken,Een 360⁰ rapportage is objectiveren van subjectieve waarnemingen van ie- ook MTO.een geobjectiveerde mands zichtbare gedrag. Iedereen neemt een per-vertaling van diverse soon op zijn of haar manier vanuit een eigen referen- IMC gebruikt daarvoor volledig gevalideerde Websubjectieve meningen. tie kader waar. Deze waarnemingen worden in een based technieken. 360° survey statistisch verwerkt tot een geobjecti- veerde gemiddelde score van iemands zichtbare ge- drag.
  • 2.  Pagina 2 7d Nieuwsbrief Hoe wordt omgegaan met subjectieve interpretaties? Op basis van metingen, worden medewerkers op zichtbaar waarneembaar gedrag gewaardeerd met als doel :  iemand beter te laten functioneren;  vast te stellen op welke punten een medewerker ondersteuning nodigVoor vernieuwing is in heeft;ieder geval moed,discipline en visie nodig!  de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers te bevorderen. Deze wijze van werken geeft een zuiverder, gevarieerder en betrouwbaarderEn Leiderschap mag beeld van de werkelijkheid dan alleen een mening van de direct leidinggeven-niet ontbreken! de. Deze heeft immers slechts beperkt zicht op hoe de medewerker in deDat zorgt voor de praktijk functioneert.betrokkenheid van Door gestructureerd en valide feedback te verzamelen op een aantal voorafmedewerkers en gedefinieerde aspecten, ontstaat een goed beeld van de sterke en te ontwik-ontwikkeling van de kelen aspecten in het functioneren. Aangezien er sprake is van meerdere par-organisatie! tijen, is er ook sprake van meerdere percepties. Belangrijk aspect is, dat mensen op basis van deze perceptie uiteindelijk be- slissingen nemen, gemotiveerd of gedemotiveerd worden, zich al dan niet in- zetten of samenwerken. Kortom, perceptie bepaalt de realiteit! De gehanteerde vragen in de demo lijken “open deur” vragen! De demo survey die wij hebben verspreid is een zelfscore meting en geen 360° feedbackmeting. De vragen zoals wij deze in deze demo survey hebben gebruikt zijn van zeer algemene aard. Met deze demo hebben we u willen la- ten kennismaken met een globale opzet van een webbased survey en een rapportage. Om commerciële reden geven wij niet onze vragen zomaar prijs. Wij kunnen gebruik maken van een organisatie psycholoog om onze vragen kritisch te beschouwen en indien nodig aan te passen. Bovendien kunnen wij“Management is het d.m.v. onze vraagstellingen kruiscontroles inbouwen, waarmee we kunnenomgaan met complexi-teit. vaststellen of de waarnemingen consequent worden ingevuld. De demo geeft slechts een indruk. Onze mogelijkheden zijn legio om de vragenlijst, lay-outLeiderschap is het van de rapportage aan specifieke wensen aan te passen.omgaan met verande- In onze daadwerkelijke survey’s gebruiken wij naast algemene vragen, ookringen.” stellingen waarbij de invuller gedwongen wordt keuzes te maken. Wij be- schikken over een uitgebreide database met vragen en stellingen, om samenJohn Paul Kotter met de klant daar een keuze uit te kunnen maken voor maatwerk survey’s. Waarom geen 10 puntsschaal en zijn de toelichtingen tekstueel in de demo zo lang?Tip: Bij de demo survey hebben wij voor deze keer een extra toelichting gegevenHet gaat er niet om wie op de gebruikte competenties en daarbij de in het algemeen maatschappelijker gelijk heeft, maar om erkende definities van deze competenties. Bij toepassing van een survey, nietde vraag waarom men als demo, worden deze definities weggelaten.de betrokken persoonzó waarneemt. Wij hanteren statistisch een 7 puntsschaal. Op basis van onze survey erva- ring hanteren wij geen 10 puntsschaal. Dergelijke schoolse benadering asso- cieert waardering van onder een score van 5 als automatisme met een onvol- doende. Het hanteren van een 5 puntsschaal heeft in praktijk geleerd dat invullers wegens te geringe keuze mogelijkheden graag een score tussen bijvoorbeeld 3 en 4 willen hanteren. Een 7 puntsschaal biedt statistisch ruime mogelijkhe- den om een waardering aan te geven en vermijdt bewust een schoolse ma- nier van beoordelen. Feedback geven is in onze filosofie ook geen beoordeling maar gericht op de persoonlijke ontwikkeling van mens en organisatie.
  • 3.  Pagina 3Jaargang 1, nr. 5Wat zeggen de vragen in de demo survey over de toestand in de organisatie?Deze demo survey zegt niets over een organisatie en mag ook niet als zoda-nig worden geïnterpreteerd. Het zegt zeer globaal iets over hoe u uzelf waar-deert mbt. enkele ontwikkelvermogen competenties.Uit ervaring en onderzoek is gebleken dat bij zelfscores in survey’s vaak eenoverwaardering plaatsvindt. Zodra er sprake is van bijv. 3 respondenten ont-staat er een meer realistisch beeld over het zichtbare gedrag in relatie methet zelfbeeld. Dat kan voor de één een open deur zijn, en voor de ander een Tip:leermoment. Voor een effectieveDe toepassing van de “echte” ontwikkelvermogen survey binnen een team 360° meting adviserenvan medewerkers, geeft een leidinggevende meer dan voldoende inzicht, wel- wij naast de zelfscore,ke medewerkers specifieke kwalificaties bezitten om bijv. op projecten te bij voorkeur 3 respon-worden ingezet. Het geeft de leidinggevende ook inzicht bij wie bepaalde denten te gebruiken.weerstanden leven en derhalve bijzondere aandacht en begeleiding vragen.Op deze wijze kan de leidinggevende of procesbegeleider tijdig en gericht ac-ties nemen om een optimaal draagvlak te scheppen in combinatie met eenwel overwogen communicatie plan.Is het 7d model toepasbaar voor zowel management als medewerkers en kanik het als adviseur makkelijk inzetten bij mijn klanten?Wij gebruiken binnen het 7d management concept meerdere survey’s.Top-Down: De 7d organisatiescan is gericht op de sleutelposities binnen eenbedrijf of organisatie. Deze sleutelposities kunnen directieleden zijn, mana-gers, leidinggevenden, OR-leden, commissarissen ed. Ofwel personen dievanuit hun positie invloed kunnen uitoefenen op de organisatie en een me-ning kunnen vormen over de sociaal-organisatorische processen.Bottom-up: De ontwikkelvermogen scan is gericht op alle medewerkers. Een 360° feedbackMaar dan competentiegericht. Competenties specifiek gericht op verandering meting dwingt toten/of ontwikkeling van mens en organisatie. Na jaren van praktijkervaring in zelfreflectie!het begeleiden van organisatieveranderingen hebben wij een aantal compe- Dit geeft inzicht overtenties vastgesteld, die noodzakelijk zijn om veranderingen tot een redelijke persoonlijke over- en/of onderschatting mbt. desucces te leiden en te borgen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in survey’s eigen vaardigheden!tbv. leidinggevenden (leiderschap) en medewerkers.Het hanteren van het 7d model en de 360° survey technieken vraagt om be-paalde kwalificaties, mbt. kennis, inzicht en coaching vaardigheden.Het gebruik van deze technieken dient op een weloverwogen wijze bij organi-saties en/of bedrijven te worden geïntroduceerd, gecommuniceerd en proces-matig te worden begeleid. Tip:Wie heeft het model ontwikkeld en hoe staat het met verdere ontwikkeling? De resultaten uit eenDe ontwikkeling van het 7d model is ontstaan als reactie op reeds bestaande 360⁰ survey rapportagemodellen, die allen in de beleving van de bedenkers op sociaal- kunnen zowel bevesti-organisatorisch terrein wel iets cruciaal ontbeerden. gend als confronterend zijn.De verdere ontwikkeling van de 7d model en de survey’s is in handen ge-weest van een denktank, bestaande uit strategische HRM managers van oa.DSM, een ministerie, enkele (MKB) directeuren, organisatie/bedrijfsadviseursen een organisatie psycholoog. Deze denktank bestond dus uit vertegenwoor-digers van zowel grote als kleine ondernemingen, zowel profit als non-profit,en aangevuld met specialisten op het gebied van survey technieken.De 7d survey’s en de toepassing daarvan zijn alleen toegankelijk voor doorIMC Survey gelicenseerde consultants en/of bedrijfsadviseurs. Een aantal ad-viseurs uit deze groep werken mee aan de verdere ontwikkeling en het ver-markten van het 7d concept als “7d ambassadeurs”.
  • 4.  Pagina 4 7d Nieuwsbrief Aanmelden voor komende 7d workshop(s) op: Woensdag 25 april 2012 en dinsdag 22 mei Voor aanmelding stuurt u een e-mail naar: info@imcsurvey.nl De kosten voor deelname bedragen € 195,—, excl. BTW, incl. éénvoudige lunch. Of u kunt zich dmv. een inschrijving aanmelden via de volgende link:Wilt u een gelicenseerde http://www.datumprikker.nl/pwef3wop1fuo17d consultant worden?Laat ons dat weten via Op deze wijze kunnen wij u tevens informeren over de inhoud van de work-mail, bel ons of maak shop en andere data. Schrijf u nu in voor een workshop en uw vragen wor-gebruik van de open den beantwoord. Een individuele workshop behoort ook tot de mogelijkhe-inschrijving op de 7d den, zelfde prijs.workshop Follow up De door IMC gelicenseerde consultant of bedrijfsadviseur wordt begeleid bij het gebruik van het instrumentarium, via individuele coaching, evt. groepsin- tervisie. Alle deelnemers worden zonder verdere kosten lid van “de 7d am- bassadeurs” een groep getrainde consultants, die op eigen initiatief bij elkaar komen en zich bezig houden met het uitwisselen van ervaringen, 7d marke- ting, document uitwisseling, verdere ontwikkeling e.d. Wat kost de inzet van de survey’s? Wij verstrekken de informatie m.b.t. de kosten van de surveys graag per- soonlijk aan geïnteresseerden, die overwegen een maatwerk survey bij ons af te nemen, of als gecertificeerde 7d consultant erkend willen worden. Bedrij- ven of organisaties - die van de 7d surveys gebruik willen maken - brengen wij graag direct in contact met een gelicenseerde 7d consultant/adviseur.Tip:Wij hebben ook eenquickscan ter voorbe- De 7d Dropboxreiding voor prospect Voor 7d geïnteresseerden is een Dropbox map op het internet aangemaakt.besprekingen. Deze map maakt het handig om met een groep of team bestanden te delen.U kunt op uw website Hierdoor zijn 7d bestanden heel makkelijk toegankelijk.een link plaatsen, waar In de 7d info dropbox is ook een map aangemaakt, waarin u een 7d discussiemee uw prospect zich kunt starten of vragen kunt stellen. Deze dropbox bevat meer informatie danvoor deze quickscan bij dat u tot nu toe heeft ontvangen.u kan aanmelden. Voor aanmelding voor de dropbox stuurt u een e-mail naar:De webbased quickscan info@imcsurvey.nlbevat vragen, die derichting aangeven,waarvoor de invuller Alleen de 7d licentiehouders krijgen toegang tot een daartoe ingerichte drop-oplossingen zoekt. box met alle documenten. Inclusief syllabus, vragenlijsten, verschillende rap- portages, gebruikerservaringen ed. IMC Survey De Paarl 45 Telefoon : +31 (0) 20 496 32 44 1191 RK Ouderkerk aan de Amstel Mobiel : +31 (0) 6 22 51 63 85 Nederland Email : info@imcsurvey.nl Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, verzoeken wij u ons een berichtje te sturen. Wij zullen u dan van de mailinglist verwijderen. Het eigendom van het 7d model en de intellectuele eigendomsrechten berusten bij IMC Survey (wereldwijd geregistreerd en gedeponeerd). Auteursrecht, modellenrecht en intellectueel eigendomsrecht is op het 7d model en alle bijbehorende documenten van toepassing. Alle 7d gerelateerde documenten mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden verspreid of gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Onrechtmatig gebruik zonder toestemming is wettelijk strafbaar.