Reviscopa Núm.16 - Revista Escola Jaume Balmes

266 views

Published on

Reviscopa Núm.16 - Revista Escola Jaume Balmes

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
266
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reviscopa Núm.16 - Revista Escola Jaume Balmes

 1. 1. Estimar, tenir cura, gaudir l’escola... Querer, cuidar, disfrutar de la escuela...Arriba la Reviscopa nº 16, la primera revista Llega la Reviscopa nº 16, la primera revista de ested’aquest curs 2011-12 que hem començat ja fa curso 2011-12 que hemos empezado hace ya dosdos mesos. meses.L’escola Jaume Balmes continua creixent... La escuela Jaume Balmes continua creciendo... esteaquest curs hi ha 52 alumnes més. La nostra curso hay 52 alumnos más. Nuestra comunidad estácomunitat està contenta d’acollir-los. Ser contenta de acogerlos. Ser cada vez más noscada vegada més ens enriqueix com a escola i enriquece como escuela y como personas.com a persones. Este septiembre hemos continuado con las mejorasAquest setembre hem continuat amb les estructurales del colegio: ya tenemos el nuevomillores estructurals de l’escola: ja tenim el porche para prot eger nos tanto de los días de lluvianou porxo per protegir-nos tant els dies de como de los de mucho calor.pluja com els de molta calor. Y... EL HUERTO !!!I.... L’HORT !!! El huerto escolar es un modelo práctico dondeL’hort escolar és un model pràctic on els nuestros alumnos pueden descubrir y aprender lasnostres alumnes poden descobrir i aprendre transcendentes y estrechas relaciones entre el serles transcendents i estretes relacions entre humano y la naturaleza.l’ésser humà i la natura. Nuestros niños/as ya han empezado las diferentesEls nostres nens/es ja han començat les actividades entorno a este nuevo espacio (sembrar,diferents activitats entorn a aquest nou espai plantar, quitar malas hierbas, etc.) Todas estas(sembrar, plantar, treure males her bes, etc.) experiencias despiertan facetas y potenciales queTotes aquestes experiències desperten difícilmente se pueden activar con otros recursosfacetes i potencials que difícilment es poden (libros, nuevas tecnologías...)activar amb altres recursos (llibres, noves Confiamos que, a demás de ilusionar y ayudar atecnologies...) entender la vida y cuidarla, les ayude a valorar elConfiem que, a part d’il·lusionar i ajudar a trabajo en grupo y la colaboración mutua. Así comoentendr e la vida i a estimar-la, els ajudi a también el respeto hacia la diferencia y lavalorar el treball en grup i la col·laboració tolerancia con los demás.mútua. Així com el respecte cap a la Nos gustaría poder compartir con todos estediferència i la tolerància cap els altres. sentimiento cada vez más extenso de orgullo porEns agradaria poder compartir amb tots nuestro colegio y por nuestro trabajo.aquest sentiment cada vegada més estèsd’orgull per la nostra escola i per la nostrafeina. BON CURS ! ! ! BUEN CURSO ! ! ! ____________________________________________________________________________________________________ Telf: 933792385 a8022914@cent res.xtec.cat ht t p://www .xtec.cat/ceip-jaumebalmes-elprat /
 2. 2. EQUIP DE MESTRES QUI SOM? Tutora P3-A Mireia Tutora P3-B Almudena Tutora P4-A Noelia N. Tutora P4-B Carolina/Noelia Z. Tutora P5-A Eva Tutora P5-B Jara Tutoria 1er Isabel Tutoria 2n A Montse C. Tutoria 2n B Rosa Tutoria 3er Rocio Tutoria 4t Ana Tutoria 5è Esther Tutoria 6è Núria Reforç Primària Lídia/Elia Mestre Biblioteca Laura Mestre d’Educació Especial Rosana/Carmen Mestre d’Anglès Laia Mestre Música David Mestre d’Educació Física Francesc Tècnica Integradora Social Cristina Vetllador Candi Vetlladora MariaEQUIP DIRECTIU Directora Pietat Cap d’estudis Neus Secretari FrancescPERSONAL NO DOCENT Administrativa Mª José Conserge Montse Cuinera Safia Neteja Mercedes/Josefa/Julia Menjador Monitors____________________________________________________________________________________________________Telf: 933792385 a8022914@cent res.xtec.cat ht t p://www .xtec.cat/ceip-jaumebalmes-elprat /
 3. 3. A QUINA HORA? HORARI HORARIOPrimària PrimariaMati: 9h. A 13h. Mañana: 9h. A 13h.Tarda: 15h. A 17h. Tarde: 15h. A 17h.Infantil InfantilMati: 9h. A 12:30h. Mañana: 9h. A 12:30h.Tarda: 15:30h. A 17h. Tarde: 15:30h. A 17h.L’horari de classes del 11 al 22 juny El horario de las clases del 11 al 22 de junioserà jornada continuada: de 9h. A será jornada continuada: de 9h. A 14h.14h. PUNTUALITAT PUNTUALITATEls preguem màxima puntualitat a les Les rogamos máxima puntualidad a la horaentrades de l’escola. Al mati les portes de entrada de la escuela. Por la mañanad’entrada es tancaran a les 9h i 10 las puertas se cerrarán a las 9h i 10 minutosminuts i a la tarda a les 15h i 5 minuts. i por la tarde a las 15h. I 5 minutos. ParaPer sortir, la porta de Parvulari s’obrirà salir, la puerta de Parvulario se abrirá a lasa les 12:30h. i les de primària a les 13h. 12:30h. i las de Primaria a las 13h. Por laA la tarda s’obriran a les 16:50h. tarde se abrirán a las 16:50h. ASSISTÈNCIA ASSISTÈNCIAEls recordem que l’assistència al Les recordamos que la asistencia al centrocentre escolar és un dret dels seus fills i escolar es un derecho de sus hijos y unun deure dels pares reconegut per la deber de los padres reconocido por laConstitució. En el cas de faltar a Constitución. En el caso de faltar a lal’escola per malaltia o d’altres causes escuela por enfermedad u otras causasjustificades, els pares hauran de justificadas, los padres deberán comunicarcomunicar al Tutor/a el motiu de la al Tutor /a el motivo de la falta. Sefalta. Es prendran les mesures adients tomarán las medidas adecuadas enen col—laboració amb l’Ajuntament colaboración con el Ayuntamientoamb els alumnes que no assisteixen al con los alumnos que no asistencentre amb regularitat i sense al centro con regularidad y sin justificación.justificació. ____________________________________________________________________________________________________ Telf: 933792385 a8022914@cent res.xtec.cat ht t p://www .xtec.cat/ceip-jaumebalmes-elprat /
 4. 4. FESTES POPULARS A L’ESCOLA Festa major (activitats festa major)Del 13 al 23 de setembre Castanyada (festa de tardor) 28 d’octubre Concert Nadal 21 i 22 de desembre Carnestoltes (rua de carnestoles) 17 de febrer Festa de la mona(el.laboració d’una mona) 30 de març Sant Jordi (Llibres i roses) 23 d’abril Portes obertes (exposició de treballs) 3r Trimestre Fi de curs 22 de juny ____________________________________________________________________________________________________ Telf: 933792385 a8022914@cent res.xtec.cat ht t p://www .xtec.cat/ceip-jaumebalmes-elprat /
 5. 5. ____________________________________________________________________________________________________Telf: 933792385 a8022914@cent res.xtec.cat ht t p://www .xtec.cat/ceip-jaumebalmes-elprat /
 6. 6. ____________________________________________________________________________________________________Telf: 933792385 a8022914@cent res.xtec.cat ht t p://www .xtec.cat/ceip-jaumebalmes-elprat /
 7. 7. QUE... RECORDA QUE... MATERIAL MATERIALÉs necessari que els alumnes tinguin el Es necesario que los alumnos tengan elmaterial escolar (llibres de text, material escolar (librosde texto,quaderns, llibretes, llapis, colors, cuadernos,libretas, lápices, colores,gomes, etc. ) des del primer dia en gomas, etc.)Desde el primer día enbenefici del seu aprenentatge. beneficio de su aprendizaje.S’haurà d’abonar les següents quotes: Se deberá abonar las siguientes cuotas:P3 ----------------- 100€ P3 --------------- € 100P4 a 4t ---------- 150€ P4 a 4º --------- € 1505è i 6è ---------- 125€ 5º y 6º ---------- € 125 MENJADOR COMEDORA l’escola hi ha un servei de En la escuela hay un servicio de comedor.menjador. Per apuntar-se al menjador Para apuntarse al comedor hay ques’ha de passar per la biblioteca a les pasar por la biblioteca a las 9h. y pagar el9h. i pagar el preu del menú. precio del menú.Infantil dina a les 12:30h. i primària a Infantil come a las 12:30 h. y primaria a lasles 13:15h. 13:15 h. NOTA NOTAL’escola no deixarà sortir cap alumnes La escuela no dejará salir alumnos deldel recinte escola sense l’avís del recinto escuela sin el aviso de los padres alpares al director. S’ha de demanar el director. Hay que pedir el permiso depermís de sortida i venir a buscar salida y venir a buscar al alumno a lal’alumne a l’escola. escuela. ____________________________________________________________________________________________________ Telf: 933792385 a8022914@cent res.xtec.cat ht t p://www .xtec.cat/ceip-jaumebalmes-elprat /
 8. 8. QUE... ÉS IMPORTANT QUE...• Els nens/es han d’anar a classe • Los niños / as tienen que ir a clase tenint cura del seu aspecte teniendo cuidado de su aspecto personal. personal.• Els nens/es han de dormir 8 • Los niños / as tienen que dormir 8 hores com a mínim per poder horas como mínimo para poder rendir rendir a l’escola. en la escuela.• A l’escola es fomentarà el • En la escuela se fomentará el respeto respecte pel altres i pel material. por otros y por el material. Para el Pel bon funcionament d’aquest buen funcionamiento de este objetivo objectiu són necessàries son necesarias confianza y confiança i coordinació entre la coordinación entre la familia y la família i l’escola. escuela.• No portar objectes de valor ni • No llevar objetos de valor ni dinero. diners. • No llevar ni latas ni golosinas.• No portar ni llaunes ni llaminadures. I RECORDA... ja tenim el nou xandall de l’escola. Demana’l a la direcció del centre. PREUS: - 1 Xandall 30€ - 1 Samarreta 5€ ____________________________________________________________________________________________________ Telf: 933792385 a8022914@cent res.xtec.cat ht t p://www .xtec.cat/ceip-jaumebalmes-elprat /
 9. 9. 2011- CALENDARI CURS 2011-12 L’horari de classes del 11 al 22 juny serà jornada continuada: de 9h. A 14h.____________________________________________________________________________________________________Telf: 933792385 a8022914@cent res.xtec.cat ht t p://www .xtec.cat/ceip-jaumebalmes-elprat /
 10. 10. NORMES DE GESTIÓ D’AULA NORMES DE GESTIÓ D’AULA QUE ES TREBALLEN A TOTA L’ ESCOLA 1.Sec en posició correcte 2.Miro als ulls del mestre quan parla 3.Els sorolls els faig al pati 4.Aixeco el dit per parlar. 5.Tinc cura del material A tots els cursos de l’ Escola es segueix un pla de Gestió d’aula on es fa un control de conducta i treball al llarg de tot el dia. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS L’escola ofereix activitats fora de l’horari escolar tots els dies de la setmana de 17:00h. a 18:15h. Aquest curs les activitats que es realitzaran son les següents: PREU ACTIVITATS NIVELLS DIES HORARIS MATRICULA RACO DE Ed. Infantil Dilluns a De 17 a 25€ Trimestre PETITS (P3,P4,P5) div endres 18:15h. 1r i 2n Primària Dimecres De 17 a ANGLÈS 10€ Trimestre 3r i 4t Primària Dilluns 18:15h. 1r i 2n Primària Dijous De 17 a FUTBOL 10€ Trimestre 3r i 4t Primària Dimarts 18:15h. BIBLIOTECA Ed. Primària Div endres De 17 a 19h. 2€ Trimestre 1r i 2n i 3r Dilluns i De 17 a BALL 10€ Trimestre Primària dijous 18:15h. ESTUDI 1r i 2n Primària Per confirmar Per confirmar Per confirmar ASSISTIT 3r i 4t Primària Per confirmar ____________________________________________________________________________________________________ Telf: 933792385 a8022914@cent res.xtec.cat ht t p://www .xtec.cat/ceip-jaumebalmes-elprat /
 11. 11. ____________________________________________________________________________________________________Telf: 933792385 a8022914@cent res.xtec.cat ht t p://www .xtec.cat/ceip-jaumebalmes-elprat /

×