Utrechtzorg presentatie 17 juni

 • 375 views
Uploaded on

De presentatie die Utrechtzorg gaf tijdens de regionale transitiebijeenkomst over de langdurige zorg. Deze bijeenkomst vond plaats op 17 juni 2014 in de Eemlandhoeve in Bunschoten.

De presentatie die Utrechtzorg gaf tijdens de regionale transitiebijeenkomst over de langdurige zorg. Deze bijeenkomst vond plaats op 17 juni 2014 in de Eemlandhoeve in Bunschoten.

More in: Healthcare
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
375
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Samenwerking op de arbeidsmarkt zorg&welzijn in de Provincie Utrecht en Gooi&Vechtstreek Anne van Riet-Keulen, manager Utrechtzorg Juni 2014
 • 2. Voorstellen • Anne van Riet-Keulen • Bedrijfskundige • Manager Utrechtzorg sinds 2009
 • 3. Wie/wat is Utrechtzorg? • Stichting met 5,5 FTE • Regionale arbeidsmarktorganisatie voor zorg&welzijn • Deels gefinancierd door VWS (MEVA), deels door werkgevers • Regio: Provincie Utrecht en Gooi&Vechtstreek • 65 zorgorganisaties aangesloten met in totaal 60% van totale werkzame FTE in de regio
 • 4. Missie Het samen met de deelnemers en stakeholders in balans brengen van de regionale arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zowel met betrekking tot bekwaam als voldoende personeel, ter bevordering van de kwaliteit van de zorg en welzijn. Door: • Effectief samen te werken met, en samenwerking te bevorderen, tussen, zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, gemeenten, UWV, leerwerkloket en andere betrokkenen. • Door het aanbieden van diensten en producten op het gebied van strategisch arbeidsmarktbeleid, werven met beleid, leren en werken en duurzame inzetbaarheid
 • 5. 4 programmalijnen Projecten en activiteiten binnen: 1. Strategisch arbeidsmarkt beleid 2. Imago, werving en beeldvorming 3. Leren en werken 4. Duurzame inzetbaarheid
 • 6. Landelijk dekkend samenwerkingsverband van 16 regionale werkgeversorganisaties voor zorg en welzijn. Het scharnier tussen landelijke kaders en regionale activiteiten. • Het doel: blijvend voorzien in voldoende en juist gekwalificeerd personeel.
 • 7. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 1. Trendbreuk in de werkgelegenheid 2. Andere organisatie van zorg vraagt om andere competenties
 • 8. Uitdagingen arbeidsmarktbeleid • Strategische personeelsplanning een must • Nu overschotten maar in de toekomst krappe arbeidsmarkt • Blijvend investeren in stageplaatsen • Voor wie kies je: zittende werknemers of nieuwe werknemers • Verhoging arbeidsproductiviteit door technologische innovaties en sociale innovaties zoals jobcarving en taakdifferentiatie
 • 9. Uitdagingen arbeidsmarktbeleid • Op lange termijn medewerker interesseren en behouden • Stijging vraag hoger personeel, afname lager personeel • Verandering van competenties: vraagt om bijscholing en aanpassing huidige opleidingen • Verstandig mobiliteitsbeleid, gericht op loopbaan en inzetbaarheid
 • 10. Sectorplannen Crisis maatregel: Sociale partners kunnen sectorplan indienen met als doel vermindering van de werkloosheid voor de korte termijn. Tegelijkertijd moeten de sectorplannen een bijdrage leveren aan een beter functionerende arbeidsmarkt, ook na afloop van deze crisis.
 • 11. Sectorplan Ambitie: Op de korte termijn het opvangen van de personele gevolgen van de stelselwijzigingen. Op lange termijn creëren van een toekomstbestendige regionale arbeidsmarkt voor Zorg&Welzijn met als doel kwaliteit van de zorg te waarborgen.
 • 12. Relatie activiteiten Utrechtzorg • Met het sectorplan wordt versnelling gegeven aan de realisatie van de huidige activiteiten van Utrechtzorg. • Na afloop van het sectorplan kunnen activiteiten en behaalde resultaten worden ingebed in bestaande en opgebouwde infrastructuur via Utrechtzorg.
 • 13. Sectorplan aanvraag • vanuit lokale samenwerking oplossen van personeels- en arbeidsmarktgerelateerde vragen en problemen • stabiel lokaal samenwerkingsverband sinds 2010 van Calibris, de gemeente Utrecht, de gemeente Zeist, het Leerwerkloket, MBO Utrecht, ROC Midden Nederland, Utrechtzorg en het UWV.
 • 14. Sectorplan • Draagvlak bij werkgevers verkregen via samenwerking met IVVU en VGU • Uitvraag behoefte gedaan bij zorgwerkgevers o.b.v. menukaart sectorplan. • Maatregelen gericht op opleiden, vitaliteit, mobiliteit, instroom jongeren • 39 zorgwerkgevers hebben in december aanvraag ingediend (VVT, GHZ, ZH en GGZ)
 • 15. Sectorplan Zorg Totaal 100 miljoen voor: Opleidingsactiviteiten, instroom jongeren Via 16 regionale arbeidsmarktorganisaties (67,5 mln) Mobiliteits bevorderende activiteiten via de branches (VGN, Actiz, GGZ Nederland) (32,5 mln)
 • 16. Sectorplan: regio’s Opleidingsmaatregelen gericht op knelpunten: • De behoefte aan hoger opgeleid personeel vraagt om opscholing. • De behoefte aan personeel dat beter toegerust is op de nieuwe manier van werken vraagt om competentieontwikkeling. • Instroom jongeren (beperkt) via extra BBL banen
 • 17. Sectorplan Zorg regio Midden • € 6 miljoen beschikbaar • Periode juni 2014 – juni 2016 • 35 zorgorganisaties ingeschreven • Verdeling middelen op basis van FTE maandag, 29 augustus 2011
 • 18. Sectorplan: opbrengst • Bewustwording voordelen sector brede samenwerking werkgevers met onderwijs en gemeenten. Men ziet gezamenlijke meerwaarde door de krachten te bundelen. • Focus aangebracht in arbeidsmarkt- problematiek • Input voor o.a. Human Capital Agenda EBU
 • 19. Sectorplan: meerwaarde • Inzicht in gezamenlijke behoefte opleidingen  onderwijs kan hierop inspelen • Samenwerking op gebied van mobiliteit waardoor kennisontwikkeling/uitwisseling
 • 20. Instrumenten Utrechtzorg 1. Mobiliteitsnetwerk • Bijeenkomsten (intersectoraal) • Samenwerking met netwerk Utrecht (intrasectoraal) • Bevorderen bewustwording belang mobiliteit • Ontwikkelen loopbaanpaden
 • 21. Instrumenten Utrechtzorg 2. Loopbaanportal (in ontwikkeling) • E-portfolio • Van werknemer zelf • Ondersteunend
 • 22. Duurzame samenwerking • Vraagt om gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel • Vraagt om commitment van alle deelnemende partijen: Zorgwerkgevers, gemeente, UWV en onderwijs
 • 23. Stil zitten is geen optie “Het volgen van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en indirect de onderwijsmarkt alleen biedt geen passend antwoord meer op de vragen waarmee zorg- en welzijnsorganisaties van doen hebben. Alle betrokken partijen dienen hierin hun verantwoordelijkheid te nemen”.
 • 24. Uitdaging: Regievoeren Regie is een belangrijke succesfactor om de voordelen van samenwerking daadwerkelijk te realiseren. Regie stelt Utrechtzorg in staat om de mogelijkheden en kansen te benutten om de arbeidsmarkt daadwerkelijk te beïnvloeden en onbedoelde effecten tegen te gaan.
 • 25. Bronnen • Arbeid in Zorg en welzijn 2014 (landelijk) http://www.azwinfo.nl/ass/Publicaties/Arbeid_in Zorg_en_Welzijn.pdf • Sectorplan Zorg Regio Midden (regionaal) http://www.utrechtzorg.net/arbeidsmarktbeleid/se ctorplannen • Regioportret Utrecht, Amersfoort, G&V http://arbeidsmarktinformatie.regioplus.nl/regio/b ekijk/utrecht-en-omgeving
 • 26. Vragen?