Meedoen Werkt
Een update d.d. 10 juni 2014
Resultaten kwalitatief en kwantitatief
Meedoen werkt als onderdeel van strategisch
beleid Dichterbij
Concrete resultaten 2013
Moj Venroj
KanDoen
Schôn Heesch
Muzerijk
ONS Team
Genuujerie
ABC Velp
Pluk je lunch
I.s.m. Univ. ...
Situatie 2014
Meedoen werkt als project afgerond, m.u.v. BLOX.
Uitrol concepten leidt tot nieuwe initiatieven
(Buurtteam e...
PROJECTSCOPE
Invoorzorg!
Regio I Regio III
Ontwikkeling&Pilots
(projectgroep)
Opleiding&uitrol
(lijnorganisatie)
Inbedden
...
Borging vanuit lokale teams
De cliënt wordt meer uitgedaagd, is meer
zichtbaar in de maatschappij en heeft
meer contacten en interactie met zijn
omgev...
Wat heeft Meedoen werkt nog meer opgeleverd?
Medewerkers
De medewerker heeft anders leren kijken,
denken en doen, durft me...
Wat heeft Meedoen werkt nog meer opgeleverd?
Organisatie
De organisatie is meer gefocust, durft te
kiezen, is in transitie...
Wat heeft Meedoen werkt nog meer opgeleverd?
De omgeving (maatschappij, ondernemers,
etc.) komt meer in contact met mensen...
• Effecten criteria 1 en 2 zichtbaar gemaakt
door 0-meting en 1-meting participatietrein
Matrix Dagbesteding 2011
Meedoen Werkt
Analyse situatie augustus 2013
Kwantitatief:
- 5 Buurtteams
- 3 Eght-Uit arrangementen
- 561 cliënten in ver...
Matrix Dagbesteding 2014
Totaal aantal cliënten 0 10 291 641 194 498 0 0 0
F.
Geïntegreerd in
reguliere samenleving
Aantal...
Meedoen Werkt
Anno juni 2014
Resultaten kwantitatief:
- 6 Buurtteams
- 6 Eght-Uit arrangementen
- Diverse vormen van verma...
Totaal aantal
cliënten
F.
Geïntegreerd in
reguliere
samenleving
E.
Buiten het
zorgnetwerk en
ondersteuning op
afstand
D.
T...
Analyse Dagbestedingsaanbod naar aard:
2011
Zorgnetwerk Beschermde omg.
met ondersteuning
Buiten zorgnetwerk
met ondersteu...
Analyse Dagbestedingsaanbod 2014 naar doelgroep.
VG VG+ TOTAAL
78 vz.
1398 cl.
36 vz.
386 cl.
114 vz.
1784 cl.
Reizen naar dagbesteding:
Projectgroep “Herinrichting cliëntenvervoer”
- Doelstelling:
door reductie vervoerskosten wegwer...
Belangrijkste succesfactoren voor duurzame dagbesteding:
https://www.dropbox.com/s/hxpy3k7twqnang
t/interactive%20ball-demo2.mp4
BLOX
Informatie:
Website: www.ongedeeldesamenleving.nl
Leidend naar
Video Buurteam:
http://www.invoorzorg.nl/ivzweb/overzichten-in-voor-zorg!/map-deelnemers/dichterbij-is-in-voor-zorg!.html
Presentatie resultaten Meedoen werkt - Dichterbij
Presentatie resultaten Meedoen werkt - Dichterbij
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie resultaten Meedoen werkt - Dichterbij

512 views

Published on

Het In voor zorg-traject van Dichterbij had als doel om toekomstbestendige nieuwe vormen van dagbesteding en werk te ontwikkelen en te implementeren.
Het project ‘Meedoen werkt’ heeft geleid tot 3 nieuwe concepten waarvan de resultaten steeds meer zichtbaar worden.

Published in: Healthcare
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
512
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Vandaag kijken we terug op de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten van MDW, sinds projectafronding in augustus 2013.
 • MDW is vanaf de start in 2011 onderdeel geweest van het strategisch beleid van Dichterbij.
  Het doel was om de dagbesteding te innoveren en toekomstbestendig te maken.
  In dit plaatje zien we het naast een aantal andere projecten terug als onderdeel van het strategisch beleid 2011-2015. Het is geborgd binnen de vijf pijlers met als basis de Ode.
  Ook binnen MDW hebben we ons gericht op de vier aspecten zoals genoemd in het strategisch beleid: Cliënt, medewerker, organisatie en omgeving.
 • Dit waren de concrete resultaten in augustus. Uitgebreid beschreven in de factsheet IVZ.
 • Resultaten en effecten zijn vastgelegd in de factsheet.
 • Gezien de voortvarende beweging die we momenteel maken met de organisatieontwikkeling richting Keigoede Zorg, wil ik alvast kort een nadere toelichting te geven op de stand van zaken op dit moment:
   
  Zoals je al aangeeft zijn onze initiatieven om te komen tot duurzame dagbesteding ingebed in onze organisatieontwikkeling naar “Keigoede zorg”. Meedoen werkt is het vliegwiel en de motor geweest voor een beweging richting de gewenste duurzame dagbesteding.
  Deze beweging heeft inmiddels niet alleen geleid tot realisering en uitrol van de uit Meedoen werkt ontstane concepten (Buurtteam en Eght-uit) naar reguliere vormen van dagbesteding, maar misschien belangrijker nog, heeft deze beweging een ontwikkeling op gang gebracht die op diverse plaatsen ook weer nieuwe initiatieven laat verschijnen. Buurtteam en Eght-uit zijn voorbeelden van hoe het kan, maar niet perse hoe het moet. Lokaal wordt aangesloten bij bestaande initiatieven en ontwikkelingen. Hierdoor blijft de essentie van Meedoen werkt en daarmee duurzame dagbesteding overeind. Te weten: een duurzaam perspectief voor de cliënt op persoonlijke groei, ingebed in de samenleving, aansluitend bij wet- en regelgeving en met een gezonde financiële bedrijfsvoering, overeind.
  Zoals in de eindevaluatie al is aangegeven heeft dit invloed op cliënten, medewerkers, de organisatie en de omgeving. Dat betekent dat deze ontwikkelingen ook zichtbaar zijn in diverse andere verschijningsvormen.
  De resultaten van Meedoen werkt zijn dan ook breder dan enkel de gerealiseerde Buurtteams of Eght-uit arrangementen. Het daadwerkelijk centraal stellen van de cliënt, hem/haar in contact brengen met de omgeving, resultaatgericht werken, in samenwerking met andere partners en leidend naar een grotere acceptatie door de omgeving, zien we steeds meer terug in de wijze waarop we dagbesteding samen met de cliënt en zijn netwerk invullen. We zijn er nog lang niet, maar de beweging met de eerste resultaten is goed zichtbaar. Wat interessant/van belang is, is dat we ook kwantitatieve informatie kunnen opleveren.
   
  Daarnaast vindt verdere doorontwikkeling van BLOX plaats conform plan van aanpak en in samenwerking met Universiteit Twente, Universiteit Tilburg (Kennisn@) en ontwikkelbedrijf KITT Engineering. Oplevering eerste werkzaam prototype zal plaatsvinden per 1 juli 2014.
   
  Met ons in 2011 vastgestelde meerjarenbeleid geven we richting aan onze visie door met de cliënt en zijn netwerk en met partijen in de omgeving te werken aan een inclusieve samenwerking. Met de realisering van de koploperteams geven we vorm aan de gewenste ontwikkeling naar integrale lokale zorg. Meedoen werkt heeft dit vertaald naar duurzame dagbesteding.
 • Het borgen van de bereikte resultaten die zijn behaald als gevolg van project Meedoen werkt (implementatie Buurtteam/Eght-Uit en ontwikkeling BLOX), heeft in de eindfase van het project nadrukkelijk aandacht gehad. Met name het borgen van AKDD (=Anders Kijken Denken Doen) in de lijnorganisatie is essentieel voor het continueren van de resultaten.
  In onderstaande figuur is schematisch weergegeven hoe na afronding van het IVZ project de verdere uitrol van MDW (AKDD) als reguliere lijnactiviteit (fase 3 in onderstaande figuur) wordt georganiseerd, gefaciliteerd en ingebed binnen Dichterbij.
  Nadrukkelijk wordt gesteld dat het niet gaat om het kopiëren van zoveel mogelijk Buurtteams/EGHT-Uit arrangementen, maar wel concepten die passen binnen de gestelde criteria voor toekomstbestendige dagbesteding.
 • De organisatie-ontwikkeling om ‘KEIgoede zorg’ te realiseren richt zich op een nieuwe manier van werken, met lokale zorgteams die slagvaardig zijn en keigoede zorg leveren met veel eigen regie en verantwoordelijkheid.
  De manier waarop de (zorg)teams worden ingericht, aangestuurd en worden ondersteund vertoont veel analogieën met het traject dat in MDW is doorlopen.
 • M.b.v. participatietrein zijn de effecten m.b.t. persoonlijke groei en plaats in de samenleving zichtbaar gemaakt.
 • 2011 focus op persoonlijke groei binnen het zorgnetwerk
 • 2014 focus op persoonlijke groei in de samenleving
 • Met name door initiatieven die voldoen aan door project gestelde criteria
 • We zien een kleine beweging van dagbesteding binnen het zorgnetwerk naar dagbesteding in de samenleving. Dit is conform de Ode.
 • Dit zijn de getallen die ten grondslag liggen aan de eerder geconstateerde beweging
 • Naast de plaats in de samenleving zien we dat de samenwerking met andere organisaties een mix van doelgroepen oplevert. Dit is helaas niet gemeten in 2011.
 • Gegevens uit projectgroep Herinrichting vervoer leveren op dat de deelname aan het collectief vervoer in 2 jaar tijd met 7,5% is afgenomen. Dit is inclusief NSO, die stabiel is gebleven.
 • Navraag bij betrokkenen van nieuwe vormen van dagbesteding hebben deze succesfactoren opgeleverd als sterk bepalend voor toekomstbestendigheid. Toekomstbestendigheid betekent:
  Duurzaam perspectief op persoonlijke groei
  Deelname aan de samenleving
  Wet- en regelgeving bestending
  Financieel gezond
 • BLOX ontwikkeld zich momenteel door in een aparte projectorganisatie en zal per 1 juli een werkzaam prototype opleveren (Interactive ball). Deze wordt momenteel getest in Gennep.
  Eind 2014 zijn de resultaten uit de hoofdstudie bekend, inclusief standpunt en keuze m.b.t. marketing.
 • MDW is een onderdeel van project “Van categoraal naar lokaal”. De info hierover is tevinden op deze site.
 • Presentatie resultaten Meedoen werkt - Dichterbij

  1. 1. Meedoen Werkt Een update d.d. 10 juni 2014 Resultaten kwalitatief en kwantitatief
  2. 2. Meedoen werkt als onderdeel van strategisch beleid Dichterbij
  3. 3. Concrete resultaten 2013 Moj Venroj KanDoen Schôn Heesch Muzerijk ONS Team Genuujerie ABC Velp Pluk je lunch I.s.m. Univ. Twente
  4. 4. Situatie 2014 Meedoen werkt als project afgerond, m.u.v. BLOX. Uitrol concepten leidt tot nieuwe initiatieven (Buurtteam en Eght-uit zijn vb. van hoe het kan, niet hoe het moet Initiatieven zijn ingebed in organisatieontwikkeling naar ‘Keigoede Zorg” Essentie is altijd: 1. Duurzaam perspectief op persoonlijke groei cliënt 2. Ingebed in de samenleving 3. Aansluitend bij wet- en regelgeving 4. Gezonde financiële bedrijfsvoering Zelforganiserende teams geven vorm aan integrale lokale zorg. Meedoen werkt heeft dit vertaald naar duurzame dagbesteding Meedoen werkt heeft gewerkt als initiator van nieuwe concepten en als vliegwiel voor beweging. Het heeft invloed op: Cliënten, medewerkers, organisatie en omgeving.
  5. 5. PROJECTSCOPE Invoorzorg! Regio I Regio III Ontwikkeling&Pilots (projectgroep) Opleiding&uitrol (lijnorganisatie) Inbedden (lijnorganisatie) BuurtTeam EGHT Uit BLOX BuurtTeam EGHTUit BuurtTeam EGHTUit BuurtTeam EGHTUit Regio II Fase 1: Binnen projectomgeving anders leren kijken, denken en doen, incl. ontwikkeling en pilot van nieuwe concepten (Standaardproject MDW) Fase 2: Binnen lijnorganisatie anders leren kijken, denken en doen, o.b.v. implementatie van ontwikkelde concepten (Aanvullende coaching MDW) Fase 3: Binnen lijnorganisatie verder inbedden van anders leren kijken, denken en doen en ontwikkelen andere/ nieuwe concepten BLOX Borging van bereikte resultaten
  6. 6. Borging vanuit lokale teams
  7. 7. De cliënt wordt meer uitgedaagd, is meer zichtbaar in de maatschappij en heeft meer contacten en interactie met zijn omgeving. Client heeft het gevoel met zijn/ haar werk (!) echt mee te doen en een bijdrage te leveren Wat heeft Meedoen werkt nog meer opgeleverd? Cliënten
  8. 8. Wat heeft Meedoen werkt nog meer opgeleverd? Medewerkers De medewerker heeft anders leren kijken, denken en doen, durft meer, is resultaatgericht en stelt de cliënt meer centraal (‘zorgen dat i.p.v. zorgen voor’).
  9. 9. Wat heeft Meedoen werkt nog meer opgeleverd? Organisatie De organisatie is meer gefocust, durft te kiezen, is in transitie van een sturende naar een meer faciliterende organisatie, en gaat nieuwe samenwerkingen aan met externe partners.
  10. 10. Wat heeft Meedoen werkt nog meer opgeleverd? De omgeving (maatschappij, ondernemers, etc.) komt meer in contact met mensen met een verstandelijke beperking, de bewustwording en acceptatie verbetert en het denken kantelt naar kansen i.p.v. bedreigingen. Sectorale verschillen worden overbrugt Omgeving
  11. 11. • Effecten criteria 1 en 2 zichtbaar gemaakt door 0-meting en 1-meting participatietrein
  12. 12. Matrix Dagbesteding 2011
  13. 13. Meedoen Werkt Analyse situatie augustus 2013 Kwantitatief: - 5 Buurtteams - 3 Eght-Uit arrangementen - 561 cliënten in vermaatschappelijkte DB - Project BLOX i.s.m. Univ. Twente
  14. 14. Matrix Dagbesteding 2014 Totaal aantal cliënten 0 10 291 641 194 498 0 0 0 F. Geïntegreerd in reguliere samenleving Aantal clienten: Aantal voorzieningen: 0 E. Buiten het zorgnetwerk en ondersteuning op afstand Aantal cliënten: 2 Aantal voorzieningen:: 1 Aantal cliënten: 106 Aantal voorzieningen: 9 108 D. Ten dele buiten het zorgnetwerk en ondersteuning op afstand Aantal cliënten: 8 Aantal voorzieningen: 1 Aantal cliënten: 127 Aantal voorzieningen: 13 Aantal cliënten: 127 Aantal voorzieningen:: 8 Aantal cliënten: 178 Aantal voorzieningen:: 17 440 C. In beschermde omgeving met directe onder- steuning in de samenleving Aantal cliënten: 10 Aantal voorzieningen: 1 Aantal cliënten: 5 Aantal voorzieningen: 1 Aantal cliënten: 480 Aantal voorzieningen: 19 Aantal cliënten: 65 Aantal voorzieningen: 4 Aantal cliënten: 214 Aantal voorzieningen:: 11 774 B. Contacten met mensen buiten het zorgnetwerk Aantal cliënten: 213 Aantal voorzieningen: 7 Aantal cliënten: 34 Aantal voorzieningen: 2 247 A. Uitsluitend contacten met mensen binnen het zorgnetwerk Aantal cliënten: 65 Aantal voorzieningen: 4 65 Dagbesteding gericht op persoonlijk welbevinden 301 cliënten Dagbesteding met arbeidsmatig karakter 1333 cliënten Werkzaamheden met betaling (gesubs. of anders) 0 cliënten Totaal aantal cliënten gescoord: 1634 1 Geen dagbesteding 2 Dagbesteding gericht op persoonlijk welbevinden 3 Dagbesteding gericht op persoonlijk welbevinden en op de persoonlijke ontwikkeling 4 Dagbesteding gericht op persoonlijk welbevinden met een enigszins arbeidsmatig karakter en weinig druk 5 Dagbesteding met een uitgesproken arbeidsmatig karakter 6 Dagbesteding in een reguliere omgeving zonder betaling van loon met ondersteuning 7 Werk met onvolledige loonwaarde en ondersteuning direct beschikbaar 8 Werk in een reguliere omgeving met onvolledige loonwaarde en ondersteuning op afstand 9 Reguliere functie met reguliere omstandigheden
  15. 15. Meedoen Werkt Anno juni 2014 Resultaten kwantitatief: - 6 Buurtteams - 6 Eght-Uit arrangementen - Diverse vormen van vermaatschappelijkte DB - 951 cliënten in vermaatschappelijkte DB (+ 390 cl. t.o.v. 2011) (van binnen het zorgnetwerk naar de samenleving) - Project BLOX i.s.m. Univ. Twente
  16. 16. Totaal aantal cliënten F. Geïntegreerd in reguliere samenleving E. Buiten het zorgnetwerk en ondersteuning op afstand D. Ten dele buiten het zorgnetwerk en ondersteuning op afstand C. In beschermde omgeving met directe onder- steuning in de samenleving B. Contacten met mensen buiten het zorgnetwerk A. Uitsluitend contacten met mensen binnen het zorgnetwerk Dagbesteding gericht op persoonlijk welbevinden Dagbesteding met arbeidsmatig karakter Werkzaamheden met betaling (gesubs. of anders) 1 Geen dagbesteding 2 Dagbesteding gericht op persoonlijk welbevinden 3 Dagbesteding gericht op persoonlijk welbevinden en op de persoonlijke ontwikkeling 4 Dagbesteding gericht op persoonlijk welbevinden met een enigszins arbeidsmatig karakter en weinig druk 5 Dagbesteding met een uitgesproken arbeidsmatig karakter 6 Dagbesteding in een reguliere omgeving zonder betaling van loon met ondersteuning 7 Werk met onvolledige loonwaarde en ondersteuning direct beschikbaar 8 Werk in een reguliere omgeving met onvolledige loonwaarde en ondersteuning op afstand 9 Reguliere functie met reguliere omstandigheden Beweging kwantitatief
  17. 17. Analyse Dagbestedingsaanbod naar aard: 2011 Zorgnetwerk Beschermde omg. met ondersteuning Buiten zorgnetwerk met ondersteuning 45 vz. 872 cl. 81 vz. 1183 cl. 7 vz. 134 cl. Zorgnetwerk Beschermde omg. met ondersteuning Buiten zorgnetwerk met ondersteuning 4 vz. 65 cl. 45 vz. 1021 cl. 49 vz. 548 cl. 2014
  18. 18. Analyse Dagbestedingsaanbod 2014 naar doelgroep. VG VG+ TOTAAL 78 vz. 1398 cl. 36 vz. 386 cl. 114 vz. 1784 cl.
  19. 19. Reizen naar dagbesteding: Projectgroep “Herinrichting cliëntenvervoer” - Doelstelling: door reductie vervoerskosten wegwerken tekort Belangrijkste beleidskader: - Afstand naar dagbesteding - Aantal verschillende dagbestedingslocaties Meedoen werkt biedt passende oplossingen in de buurt. Resultaten: - Gemiddelde reisafstand van 9,75 km naar 6,2 km - 2012: 1675 cl. maken gebruik van collectief vervoer - 2014: 1550 cl. maken gebruik van collectief vervoer - Vermindering van 7,5 %
  20. 20. Belangrijkste succesfactoren voor duurzame dagbesteding:
  21. 21. https://www.dropbox.com/s/hxpy3k7twqnang t/interactive%20ball-demo2.mp4 BLOX
  22. 22. Informatie: Website: www.ongedeeldesamenleving.nl
  23. 23. Leidend naar
  24. 24. Video Buurteam: http://www.invoorzorg.nl/ivzweb/overzichten-in-voor-zorg!/map-deelnemers/dichterbij-is-in-voor-zorg!.html

  ×