Presentatie Langer zelfstandig, een gedeelde opgave voor wonen, zorg en welzijn

1,041 views

Published on

De presentatie die Meijdam hield tijdens de In voor zorg-bijeenkomst van 17 juni 2014 over zorgvastgoed,

Published in: Healthcare
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,041
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie Langer zelfstandig, een gedeelde opgave voor wonen, zorg en welzijn

 1. 1. Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn Briefadvies Raad voor de leefomgeving en infrastructuur Presentatie 17 juni 2014 Mr. H.M. Meijdam, voorzitter 1
 2. 2. Wat wensen mensen? Zelfregie, keuzevrijheid en keuzemogelijkheden in wonen, zorg en welzijn Woonwensen als ieder ander: • Zelfstandig • Betaalbaar • In een woning naar keuze • In een prettige buurt • Met een aantal basisvoorzieningen • Divers sociaal netwerk om zich heen • Liever niet verhuizen 2
 3. 3. Zelfstandig wonen Goed beleidsuitgangspunt. Kansen om: - in eigen buurt te blijven wonen - meer keuzevrijheid in verzorgd wonen te realiseren - nieuwe soorten dienstverlening in de markt te zetten Wat is ervoor nodig om mensen langer zelfstandig te laten wonen? 3
 4. 4. Langdurige zorg: vier verschuivingen beoogd • Meer zelfstandig wonen met zorg aan huis (van intramuraal naar extramuraal) • Meer regie op lokaal niveau (minder Rijk, meer gemeenten en zorgverzekeraars) • Gelijkblijvende collectieve kosten bij een grotere zorgbehoefte (hogere particuliere bijdragen) • Minder formele zorg (en dus meer informele zorg) 4
 5. 5. • Ouderen, gehandicapten en ggz-cliënten vaker op reguliere woningmarkt • Verschillen in individuele woonwensen nemen toe • Ondoorzichtige kostenstructuur leidt tot one-size-fits-all • Advies: Financiële scheiding tussen woon- en zorgkosten • Heldere visie eindpunt transitie over tien tot vijftien jaar Grotere diversiteit in aanbod nodig 5
 6. 6. 1) Tekorten op woningmarkt • Langer zelfstandig wonen heeft de komende jaren een beperkt effect op mutaties en doorstroming • Toenemend tekort aan verzorgd wonen - Ouderen stromen niet door - Te weinig betaalbaar aanbod in de buurt - Probleem verkoop eigen huis • Kwalitatieve tekorten in de bestaande woningvoorraad - Prikkel huurders en eigenwoningbezitters om tijdig na te denken over zelfstandig (blijven) wonen 6
 7. 7. 2) Lokale en regionale verschillen groot • Stad, oude suburbs, groeigemeenten, platteland - Steden: grote absolute, lage relatieve groei van ouderen - Oude suburbs: zijn al sterk vergrijsd - Groeigemeenten: grootste verandering - Platteland: ontgroening, zeker bij krimp • Grote verschillen: binnen steden en tussen kleinere gemeenten • Vereist lokale inventarisatie van woning- en voorzieningenbehoefte • Gemeenten moeten de regie nemen, partijen het spel spelen 7
 8. 8. 3) Aanpassing zorgvastgoed vraagt tijd • Renovatie en herbestemming van ruim 4 miljoen m2 zorgvastgoed • Sluiting heeft gevolgen voor bewoners én omwonenden • Opties om leegstand te verminderen vragen tijd 8
 9. 9. 4) Samenwerking onder druk • Aantal mensen in zorginstelling neemt versneld af, terwijl behoefte aan zorg aan huis versneld groeit • Economische crisis, woon- en zorgakkoord maken veel marktpartijen beducht om de investeringen te doen • Toezichthouders strenger in beperken tot kerntaak van organisaties met een woon-, zorg- of welzijnstaak • Partijen kunnen eigenbelang vooropstellen en kortetermijn- beslissingen maken Samenwerking tussen wonen, zorg en welzijn gericht op langere termijn brengt gewenste toekomst van meer zelfregie dichterbij 9
 10. 10. Knelpunten in transitie 1. Gebrek aan bewustzijn en inzicht 2. Gebrek aan investeringsruimte 3. Gebrek aan beleidsruimte 4. Gebrek aan tijd 5. Gebrek aan regie 10
 11. 11. Complexe investeringsopgave 11 • Renoveren van zorgvastgoed en nieuwe bestemmingen geven • Aanpassen bestaande woningvoorraad (huur/koop) • Ontwikkelen van nieuwe woon-zorgarrangementen • Beter benutten mogelijkheden technologie • Op peil houden en/of toevoegen voorzieningen in de buurt • Innoveren zorgprocessen voor meer maatwerk aan huis
 12. 12. Kenmerken huidige systeem omgevingskwaliteit 12 Uitgangspunten nieuw systeem
 13. 13. Kwetsbaarheid van de stad 13
 14. 14. De kracht van de stad 14
 15. 15. Groot oplossend vermogen in samenleving • Een groot oplossend vermogen in de samenleving aanwezig om verbindingen tussen wonen, zorg en welzijn te maken • Andere partijen dan de rijksoverheid zijn primair aan zet • De rijksoverheid heeft de unieke positie en verantwoordelijkheid om de samenhang en toekomstvastheid van het beleid te regisseren - partijen stimuleren de transitie in te zetten - te faciliteren in het opvangen van de fricties - sturen op verbinding en flexibiliteit in de uitvoering 15
 16. 16. Advies (Rijk) 1. Kies voor verdere financiële scheiding van woon- en zorgkosten 2. Creëer stabiliteit door een lange termijn visie en zoek naar financiële prikkels 3. Integrale oplossingen vragen om 'plakranden': geef partijen daartoe de ruimte en de opdracht 4. Biedt zorgvastgoedeigenaren de optie van een transitieplan Indien meer tijd in transitieplan leidt tot transformaties met meer maatschappelijke waarde (of minder verlies), neem dan meer tijd en (her)verdeel de pijn 16
 17. 17. Advies (Gemeenten) 1. Prikkel inwoners om tijdig na te denken over zelfstandig (blijven) wonen 2. Inventariseer regionaal de opgave 3. Neem de regie in het bij elkaar brengen van partijen 17
 18. 18. Langer zelfstandig? Absoluut Meer informatie: http://rli.nl/Werk-in-uitvoering/wonen-en-zorg 18

×