OPN SITETALK FLIPBOOK SWEDISH

0 views

Published on

Lär dig allt om den här verksamheten och möjlighet som OPN SiteTalk.

Published in: Business
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
0
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

OPN SITETALK FLIPBOOK SWEDISH

 1. 1. Gör saker annorlundaFörsäljningsteknikens grunder inom nätverksmarknadsföring, nukombinerad med den obegränsade kraft som sociala medier har,är en explosiv kombination. OPN är ”The Opportunity Network".SiteTalk är ”The Opportunity Community". Tillsammans går dom ibräschen för detta fenomen som sveper över hela världen.
 2. 2. Köp- och säljprocessen har funnits sedan Legender skrevs om de första storamänsklighetens början. Byteshandel via köpmän som vågade sig ut för att handlasociala kontakter ligger till grund för mellan kulturer och nationer som tidigaredenna process. Långt innan datorer var okända, och med denna handel komfanns har människor samlats i samhällen en sådan rikedom som aldrig tidigareoch grupper för att köpa och sälja. När skådats. Marco Polo förändrade för evigtdu till denna blandning lägger till den Europa genom att introducera pasta frånteknologiska kraft och globalisering vi har Kina, medan holländarna förändrade sini dag, har du ett vinnande koncept som nation och ekonomi tack vare rikedompresenterar kraft och som saknar från deras tidiga handel med asiatiskamotstycke i historien. kryddor.Historisk sett bedrevs byteshandel inombyar och mellan närliggande samhällen.Principerna med nätverksmarknadsföring ochdirektförsäljning är inte alls nya begrepp.Nätverksmodellen som de flesta modernaföretag använder idag är över 150 år gammal.Med tekniska framsteg har reglerna förhandeln ännu en gång förändrats. De somfår ta del av den nya rikedom och status, somkan liknas med den som de tidiga aktörernasom introducerade kryddor och pasta, är desom står i spetsen för denna innovation.
 3. 3. Borta är de dagar då du sitter ned meddin upline som ska coacha dig när duskapar din lista över 100 affärskontaktersom du sedan ska ta dig tid att sitta nermed, var och en, under det kommandeåret för att göra din försäljnings-pitch.Ett socialt nätverk fullt av liv, en överlägsenprodukt eller tjänst, och ”ett knapptryck” ärallt som behövs i dag för att skörda storframgång och rikedom genomdirektförsäljning. Styrkan hos socialakontakter är det som nu sätter en personflera mil före en konkurrent somfortfarande knackar dörr eller kämpar föratt få sina produkter på hyllorna.
 4. 4. 2010 genereradedirektförsäljningsföretag över 125miljarder dollar i intäkter i 150länder genom mer än 75 miljonermän och kvinnor. De 100 mestinkomstbringande direktförsäljnings-företagen i världen står för 66miljarder i intäkter under 2010, ettbevis på att denna socialaaffärsmodell har avundsvärdekonomisk makt. Framsteg inom datorer, tillgång till Internet, mobila enheter, samt inom sociala medieverktyg, har expanderat denna socialt drivna modell med ljusets hastighet. Grundtekniken för nätverksmarknadsföring, nu kombinerad med den obegränsade kraft som sociala medier besitter, är en explosiv kombination och OPN står i framkant för detta fenomen.
 5. 5. 1 OPN – Visionär tillförsikt på ett globalt plan ’’ OPN har en personlighet som oförskräckt går i nya riktningar. Kenny Nordlund ’’
 6. 6. OPN arbetar hela tiden med ett dussin eller fler nyamarknadsföringskoncept och tillvägagångssätt för att leverera flerprodukter samt mer försäljning och resultat, för de tusentals medlemmarsom är utspridda över hela världen. OPN är företaget som levererarmöjligheter, även känt som ”The Opportunity Network".
 7. 7. "OPN är en banbrytare. Medanandra marknadsförare har brottats medidén om hur man kan hjälpa människoratt tjäna pengar genom sina socialamediekontakter har OPN hittat svaretoch det är väldigt enkelt; och vi delardetta med världen", säger Rune Evensen,CEO för OPN.Till skillnad från traditionella nätverks-företag, är OPN inte beroende av någonväxt, något recept, en produkt eller tjänst.OPN erbjuder ett överlägsetleveranssystem för försäljning, med enförsäljningsplattform som tillåter att ettobegränsat antal varor och tjänsterintroduceras för människor från ettobegränsat antal nätverk. OPN har tagithand om den svåra biten och lämnat denenkla delen till sina medlemmar – attsocialisera!
 8. 8. "Oförskräckt innovation är det som jag tycker är riktigt häftigt med OPN. Att vägraveta vad som inte kan göras. En absolut ”Kan göra!" attityd. Vi har så många brasaker på gång med potential att bli riktiga banbrytare,” Kenny Nordlund. "OPNhar en personlighet som oförskräckt går i nya riktningar."Det fina med OPN är att det är ett direktförsäljningsföretag, vilket innebär att alltdet hårda arbetet med konceptutveckling, marknadsföringsmaterial, webbplatser,licensavtal o.s.v. redan gjorts åt dig. En person behöver bara bestämma sig föratt delta när denne känner sig redo.
 9. 9. "Det finns inte någon uppstartstid eller någratunga kostnader eller kapitalinvesteringar. Dubehöver inte skapa en affärsplan eller ens enprodukt eller försäljningskanal. Det enda dubehöver göra är att ta vår beprövadeaffärsmodell och sedan introducera den tilldina sociala mediekontakter med hjälp av ettknapptryck," säger Rune."Nu för tiden görs det filmer om den rikedomoch makt som omger framgångsrika socialamedier. Skillnaden med OPN är att vi delardenna rikedom med dig, vilket sker för förstagången i denna bransch,” säger Kenny. "Dennamöjlighet diskriminerar ingen, det finns ingahinder för att gå med, kostnaderna är minimala– det är bara logiskt att dela denna rikedommed dem som utökar vår räckvidd genom sinasociala kontakter."
 10. 10. Thomas och Kenny Nordlund är ansvariga för nätverksutvecklingen för OPN ochutöver detta hjälper de OPNs medlemmar att uppnå sina mål. Deras fokus ligger påpersonlig utveckling och ser till att OPN-medlemmar kliver ur sina komfort-zoner,förverkligar sina mål i livet, och slutligen, berikar sina och andras livgenom OPN-upplevelsen."OPN förändrar liv på mer än ett sätt. Det är mycket, mycket mer än att tjänapengar genom försäljning och genom dina sociala kontakter. OPN erbjuder utbildningbåde inom företagsamhet och personliga färdigheter. Jag har sett OPN gemänniskor en möjlighet där det tidigare inte givits någon. OPN gör absolut skillnad",säger Thomas.
 11. 11. Runt om i världen, använder miljontals familjerinkomster från sina direktförsäljningsföretag för attbetala sina månatliga bilförsäkringar eller sinaamorteringsbetalningar, tar familjen på semester,utbildar sina barn och sig själva och även till att köpasig ett par lyxartiklar. En del människor har genomsina stora insatser och talanger, kunnat uppnåvälstånd och uppleva en livsstil som många bara kandrömma om.Den stora fördelen för alla är att denna verksamhetär deras eget hem-baserade företag, och de pengarde tjänar är efter sina egna villkor ochansträngningar. Miljontals människor söker i dagen affärsmöjlighet som erbjuder den ultimatabalansen mellan yrkesliv och familjeliv, och dessamänniskor behöver inte söka sig till något annatän OPN.
 12. 12. 2 SiteTalk: Placerar kraften i ditt sociala nätverk i dina händerDirektförsäljning är den ultimata sociala affärsmodellen. Teknologinomdefinierar uppfattningen om hur denna modell fungerar. SiteTalkär modellen som definierar begreppet.Affärer sker i sociala nätverk. Sociala nätverk leder till sociala kontakter,vilket leder till social delning. Våra liv har alltid kretsat kring våra socialakontakter. Dagens teknik utökar effektivt räckvidden av våra personligarelationer längre än någonsin.
 13. 13. Alla människor tillhör sociala nätverk av något slag, de flesta människorär en del av flera sociala nätverk. Människor har kontakt med andra avmånga skäl, det kan vara för vänskap, delade aktiviteter eller bakgrund,gemensamma åsikter eller tro, bara för att nämna några. Tekniken harinte alls förändrat det faktum att folk tar kontakt med varandra. Det hardock dramatiskt förändrat omfattningen och räckvidden av dessakontakter och med hjälp av Internet har man krympt stora avstånd ochskapat möjlighet att ha kontakt med "vänner" utan geografiskbegränsning.Idag är 50 procent av världens befolkning under 30 år, ochuppskattningsvis är 96 procent av dem med i ett socialt nätverk. Mendenna trend gäller inte bara den yngre generationen. Det snabbastväxande segmentet användare av sociala medier är kvinnor i åldern 55till 65. Uppenbarligen utgör sociala medier en permanent förändring avhur människor kommunicerar och skapar relationer. Detta har ocksåskapat en permanent förändring av företagens sätt att närma sig sinakunder.
 14. 14. Det är ingen hemlighet att kraften i OPN ligger i deras sociala medieplattform som heter SiteTalk. SiteTalk kapitaliserar på det faktum att konsumenter gillar personliga introduktioner. Konsumenter litar på sina vänners åsikter, och konsumenter föredrar att handla i en förtrogen miljö. År 1992 fanns det uppskattningsvis 1 miljon Internet-kompatibla enheter i bruk, och i dag överstiger antalet 1 miljard. Enkelt uttryckt bidrar aktuella tekniska framsteg med datorer och sociala medieverktyg till att öka hastigheten, kraften och räckvidden för något som redan är en konkurrensfördel i direktförsäljningsmodellen. Radio nådde en publik på 50 miljoner på 38 år. TV nådde 50 miljoner på 13 år. Internet nådde 50 miljoner på bara fyra år, och iPod hade 50 miljoner användare på mindre än tre år. SiteTalk kommer också snart nå 50 miljoner användare. Facebook registrerade över 200 miljoner nya användare bara under förra året. Det är ingen tvekan om kraften och räckvidden som innehas av sociala medieplattformar som Facebook, som är branschens jätte. Men se upp Facebook – i flera länder överstiger antalet SiteTalk-användare redan antalet Facebook-användare.Med individer som är mer upptagna än någonsin och vana vid att ha tillgång tillinformation, samt möjlighet att ha kontakt med andra via sina mobila enheter, ärmöjligheten att träffa människor "där de är” en kritisk komponent i varje affärstransaktion.Mobila enheter och rätt appar gör köpupplevelsen till en omedelbar transaktion. Allnuvarande teknik tillåter oberoende företagare att möta sina kunder varän deras vanor fördem, och att integrera sig i deras beteenden.
 15. 15. "SiteTalk.com är en flerspråkig, multi-funktionell socialnätverksplattform med en tillhörande online-shop. Det ärhela vår fokus, och alla våra dotterbolag arbetar mot ettoch samma mål, och det är att göra SiteTalk till ettglobalt känt varumärke." Frank Ricketts Styrelsemedlem i OPNSiteTalk gör saker avsevärt annorlunda. SiteTalk är denförsta sociala nätverksplattformen som belönar sinagratismedlemmar med ett lojalitetsprogram som gerdem möjlighet att bli belönade när dom hjälper till medatt få SiteTalk att växa. Vem som helst kan var somhelst registrera sig helt gratis, med noll förpliktelser ochpå så sätt bli medlem i SiteTalks community. I likhet medandra lojalitetsprogram som Frequent Flyers, belönarSiteTalk gratisanvändaren med poäng som sedan kananvändas i SiteTalks butiker.
 16. 16. 3 SiteTalk och OPN: Sammanför två världarOPNs SiteTalk-koncept är gjort för att flytta gränserna för vad som är möjligt att görainom direktförsäljning och sociala nätverk.OPNs SiteTalk-system för social kontakt och shopping, har visat sig vara en succéöver hela världen, särskilt i utvecklingsländer.
 17. 17. “Tillväxtpotentialen i utvecklingsländerna ärsärskilt stor då dessa ekonomierexpanderar. Då ökar deras aptit på globalaaffärer och konsumentvarumärken. Dethemliga receptet är sättet som produkteroch tjänster presenteras för dig i en socialnätverksmiljö. Folk vill inte interagera medvarumärken bara för att de måste, de villvälja baserat på faktorer såsom ‘vad tyckerminna vänner om detta varumärke?’.Tidiga användare, anhängare och trenderblir mycket tydliga genom kraften irelationer.”“Människor som tidigare haft dåligt medarbete, särskilt kvinnor, har visat sig varaledande inom detta område, och mångasekonomi blomstrar för första gången ideras liv tack vare denna nyfunnamöjlighet som erbjudits av SiteTalk.com.”Thomas Nordlund
 18. 18. De senaste siffrorna visar att inom den globala direktförsäljningsindustrin, värd 125 miljarder dollar, är tillväxten störst i utvecklingsländerna. Indien gick in på listan över miljarder-dollar- nationerna, med 1,06 miljarder dollar i intäkter under 2009. Kina ökade under 2009 sin omsättning med nästan 3 miljarder dollar och Ryssland hamnade på 9 plats på miljarder- dollar-marknaden i världen, med 3,06 miljarder dollar i omsättning under 2009. Medan OPN fick stora framgångar på den Skandinaviska och Europeiska marknaden under första året, har de följande åren visat att branschens statistik är korrekt med utvecklingsländer i Asien, Östeuropa och Stillahavsområdet som siktar framåt och som tar till sig detta begrepp och system.The Wall Street Journal rapporterade nyligen att "Det visar sig att [direktförsäljning] kanvara det bästa sättet att sälja varor i utvecklingsländerna, där människor lyssnar pårekommendationer från vänner - inte på reklam och försäljare." (The Ultimate Social BusinessModel. WSJ 2011 )
 19. 19. “Detta är bara början” Frank Ricketts "Denna sociala nätverk/direktförsäljnings hybrid är framtiden idag. Världen har förändrats under de senaste fem åren. Vi kommunicerar med smartphones, tabletts, appar och sociala nätverk. Direktförsäljare har alltid delat sina varor och tjänster med sitt sociala nätverk och med nya kunder och vänner de funnit genom befintliga nätverk – nu verkar resten av världen äntligen komma ikapp ". Kombinationen av den framgångsrika distributionsmodellen och direktförsäljning tillsammans med den explosiva tillväxten i kommunikationsteknik kommer att revolutionera direktförsäljningsindustrin. Men för många kan det vara för sent innan de ser visionen av detta. De har produkter, och de brottas med att finna ett fungerande system. OPN har systemet med SiteTalk, och en handfull produkter läggs in varje månad ", förklarar Frank Ricketts.
 20. 20. Generositeten i OPN och SiteTalk går också långt utöver den intjänade provisionen fördem som helt enkelt bara vill ha de sociala kontakterna. En annan nyhet i den socialamedievärlden är det samvete som finns inom OPN som uppmanar företaget och dessledare att skänka delar av de provisioner som nätverket tjänar.SiteTalk CareSiteTalk Care är företagets välgörenhetsorganisation som arbetar i nya och gamlakatastrofområden för att hjälpa till att lindra fattigdom och mänskligt lidande. Derasmåtto är   “Det andra har glömt, glömmer vi inte.”"Vi upplever att OPN också lockar människor som vill göra världen till en bättre plats.”Rune EvensenChief Executive OfficerSiteTalk Care har hittills fördelat förnödenheter av mat, kläder och tak över huvudetgenom ett antal olika projekt och organisationer över hela världen. Copyright © 2012 OPN – The Opportunity Network. All rights reserved.

×