PROGRAMA INTERDEPARTAMENTAL DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ Informe final d’avaluació Responsable del projecte: David Cas...
INDEX DE CONTINGUTS <ul><li>Polítiques educatives d’entorn: experiència comparada </li></ul><ul><li>Fonts d’informació </l...
I. EL PIRMI: Introducció Creat mitjançant el Decret 144/1990 de 28 de maig: 20 anys d’història Objectiu formal: aconsegui...
I. EL PIRMI: Prestació econòmica i ajuts complementaris La finalitat de la prestació econòmica és atendre les necessitats ...
I. EL PIRMI: Mesures <ul><li>Mesures sociosanitàries i suport a la col·laboració cívica (M1) </li></ul><ul><li>Accions d’...
II. OBJECTIUS DE L’AVALUACIÓ <ul><li>Desenvolupar un sistema d’indicadors que permeti el monitoratge dels principals ele...
III. FONTS D’INFORMACIÓ <ul><li>Registres administratius del programa (DASC + DT) </li></ul><ul><ul><li>Expedients actius...
IV. RESULTATS <ul><li>Sistema d’indicadors: període 1998-2008 </li></ul><ul><li>Anàlisi del temps de permanència: cronific...
Sistema d’indicadors: enfocament <ul><li>Anàlisi per estocs </li></ul><ul><li>Anàlisi per cohorts </li></ul><ul><li>Anàl...
Indicadors d’evolució temporal
Anàlisi per cohorts: característiques (1)
Anàlisi per cohorts: característiques (2) <ul><li>No existeixen diferències entre les cohorts respecte de l’edat de les...
Anàlisi per cohorts: problemes de salut <ul><li>La prevalença de la majoria de problemes de salut han tendit a disminuir ...
Anàlisi per cohorts: problemes socials <ul><li>Es detecten disminucions en gran part dels problemes  socials sobre els ...
Anàlisi per estocs: desenllaç anual
<ul><li>Sistema d’indicadors: període 1998-2008 </li></ul><ul><li>Anàlisi del temps de permanència: cronificació i recidiv...
Permanència: anàlisi descriptiva (1)
Permanència: anàlisi descriptiva (2) sad 27,7% 41,6% 6,3% 24,5%
Determinants permanència: característiques <ul><li>Més permanència: </li></ul><ul><ul><li>Gitana i Magrebina </li></ul></...
Determinants permanència: problemàtiques <ul><li>Més permanència: </li></ul><ul><ul><li>Salut mental </li></ul></ul><ul><...
Determinants recidivisme <ul><li>Característiques </li></ul><ul><ul><li>Augmenten probabilitat: </li></ul></ul><ul><ul><u...
<ul><li>Sistema d’indicadors: període 1998-2008 </li></ul><ul><li>Anàlisi del temps de permanència: cronificació i recidiv...
Sortides: anàlisi descriptiva (1)
Sortides: anàlisi descriptiva (2)
Determinants sortides: característiques <ul><li>Augmenten prob. IL : </li></ul><ul><ul><li>Fills </li></ul></ul><ul><ul><l...
Determinants sortides: problemàtiques <ul><li>Augmenten prob. IL : </li></ul><ul><ul><li>1998 </li></ul></ul><ul><ul><li>N...
<ul><li>Sistema d’indicadors: període 1998-2008 </li></ul><ul><li>Anàlisi del temps de permanència: cronificació i recidiv...
LA PREGUNTA D’AVALUACIÓ <ul><li>¿ En quina mesura el Complement per Inserció Laboral ha aconseguit incrementar les taxes ...
DISSENY DE L’AVALUACIÓ <ul><li>CIL: introduït l’1/1/2007 </li></ul><ul><li>Grup de tractament (“cohort 2005”) </li></ul><u...
Situació dels expedients: impacte no ajustat
S’assemblen les cohorts de tractament i control?
Situació dels expedients: impacte ajustat
Participació laboral: tractament vs control
<ul><li>Sistema d’indicadors: període 1998-2008 </li></ul><ul><li>Anàlisi del temps de permanència: cronificació i recidiv...
Tipus de sortida
Recidivisme Percentatge de llars recidivistes, per tipus de sortida: any 2004.
Participació laboral
V. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
Heterogeneïtat dels beneficiaris <ul><li>Conclusions </li></ul><ul><ul><li>Elevada heterogeneïtat de la població atesa: 1...
La cronificació: un problema d’incentius? <ul><li>Conclusions </li></ul><ul><ul><li>L’avaluació del CIL ens permet conclou...
La vida després del PIRMI... <ul><li>Conclusions </li></ul><ul><ul><li>S’han trobat indicis de l’existència de processos d...
L’efectivitat de les mesures: assignatura pendent <ul><li>Conclusions </li></ul><ul><ul><li>No ha estat possible avaluar l...
Avaluacions futures <ul><li>Adoptar un enfocament de “reformes amb disseny avaluatiu” </li></ul><ul><ul><li>Experiències ...
Millores fonts d’informació <ul><li>Connectar bases de dades del programa amb registres de la Seguretat Social ( història...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d'Inserció: informe final d'avaluació

452 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
452
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d'Inserció: informe final d'avaluació

 1. 1. PROGRAMA INTERDEPARTAMENTAL DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ Informe final d’avaluació Responsable del projecte: David Casado Equip de treball: Jaume Blasco, David Casado i Lluís Ferrer Barcelona, 1 de juliol de 2010
 2. 2. INDEX DE CONTINGUTS <ul><li>Polítiques educatives d’entorn: experiència comparada </li></ul><ul><li>Fonts d’informació </li></ul><ul><li>Els PEE en xifres </li></ul><ul><li>Anàlisi qualitativa </li></ul><ul><li>Avaluació d’impacte </li></ul><ul><li>Conclusions i recomanacions </li></ul>
 3. 3. I. EL PIRMI: Introducció Creat mitjançant el Decret 144/1990 de 28 de maig: 20 anys d’història Objectiu formal: aconseguir, a través de la inserció socio-laboral, la plena autonomia personal, familiar, econòmica i social de persones amb greus dificultats econòmiques i socials Any 2009: 110 milions d’euros i 22.000 llars ateses
 4. 4. I. EL PIRMI: Prestació econòmica i ajuts complementaris La finalitat de la prestació econòmica és atendre les necessitats d'aliments i subsistència. La seva quantia depèn de les càrregues familiars de la persona perceptora i està subjecta al desenvolupament correcte del PIR. <ul><ul><ul><ul><ul><li>Quantitats (2010): </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Unitat familiar d'1 membre: 414 euros </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Unitat familiar de 2 membres: 468 euros </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Unitat familiar de 3 membres: 522 euros </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul></ul></ul></ul>Ajuts complemetaris: fills, monoparentalitat, dependència
 5. 5. I. EL PIRMI: Mesures <ul><li>Mesures sociosanitàries i suport a la col·laboració cívica (M1) </li></ul><ul><li>Accions d’informació i orientació (M2) </li></ul><ul><li>Suport personal a la integració social (M3) </li></ul><ul><li>Itineraris d’inserció sociolaboral (M4) </li></ul><ul><li>Suport a la formació d’adults (M5) </li></ul>
 6. 6. II. OBJECTIUS DE L’AVALUACIÓ <ul><li>Desenvolupar un sistema d’indicadors que permeti el monitoratge dels principals elements del programa </li></ul><ul><li>Analitzar el temps de permanència de les llars en el programa (cronificació i recidivisme) </li></ul><ul><li>Estudiar els diferents tipus de sortida del programa, especialment les que es produeixen per inserció laboral </li></ul><ul><li>Avaluar l’impacte del Complement per Inserció Laboral </li></ul><ul><li>Analitzar les experiències laborals dels ex-beneficiaris </li></ul>
 7. 7. III. FONTS D’INFORMACIÓ <ul><li>Registres administratius del programa (DASC + DT) </li></ul><ul><ul><li>Expedients actius (50.500) i denegats (10.000) entre 1998 i 2008. </li></ul></ul><ul><ul><li>Característiques socio-econòmiques i problemàtiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Prestacions econòmiques i mesures rebudes </li></ul></ul><ul><ul><li>Canvis de situació: actiu, suspès i extingit </li></ul></ul><ul><ul><li>Motius de sortida </li></ul></ul><ul><li>Dades d’afiliació a la Seguretat Social (1T-2005/2T-2009) </li></ul>
 8. 8. IV. RESULTATS <ul><li>Sistema d’indicadors: període 1998-2008 </li></ul><ul><li>Anàlisi del temps de permanència: cronificació i recidivisme </li></ul><ul><li>Anàlisi de les sortides: inserció laboral i altres </li></ul><ul><li>Avaluació del Complement per Inserció Laboral </li></ul><ul><li>Experiències posteriors a la sortida del programa </li></ul>
 9. 9. Sistema d’indicadors: enfocament <ul><li>Anàlisi per estocs </li></ul><ul><li>Anàlisi per cohorts </li></ul><ul><li>Anàlisi d’ evolució temporal </li></ul>
 10. 10. Indicadors d’evolució temporal
 11. 11. Anàlisi per cohorts: característiques (1)
 12. 12. Anàlisi per cohorts: característiques (2) <ul><li>No existeixen diferències entre les cohorts respecte de l’edat de les persones titulars ni del seu sexe . </li></ul><ul><li>El percentatge de llars immigrants sobre el total de llars que accedeixen al programa ha experimentat un increment molt notable: d’una xifra del 9,5 % a la cohort del 1998, es va passar al 21,9 % el 2003 i al 32,1 % el 2008. </li></ul><ul><li>El percentatge de llars residents a l’àmbit metropolità de Barcelona ha passat del 73,3 % a la cohort del 1998 a un 59 % a la del 2008, mentre que han augmentat les llars residents a les “ comarques gironines ” i a les “ centrals ”. </li></ul>
 13. 13. Anàlisi per cohorts: problemes de salut <ul><li>La prevalença de la majoria de problemes de salut han tendit a disminuir en l’última dècada entre les llars que accedeixen al programa: durant el període 1998-2003, el VIH i la invalidesa , i entre els anys 2003 i 2008 els trastorns mentals i les malalties cròniques . </li></ul><ul><li>El problemes d’alcoholisme i drogodependència afecten en proporcions similars les successives cohorts analitzades de llars, amb valors compresos entre el 7 % i el 8,5 % del total. </li></ul>
 14. 14. Anàlisi per cohorts: problemes socials <ul><li>Es detecten disminucions en gran part dels problemes socials sobre els quals es disposa d’informació: delinqüència, falta d’autonomia, indigència i prostitució . </li></ul><ul><li>La importància relativa de les llars afectades per problemes de desestructuració familiar va ser inferior a la cohort del 2003 que a la del 1998, però va tornar a augmentar a la del 2008 fins a valors similars als del començament del període. </li></ul><ul><li>L’únic problema social la prevalença del qual augmenta entre les llars de les cohorts més recents és la soledat . </li></ul>
 15. 15. Anàlisi per estocs: desenllaç anual
 16. 16. <ul><li>Sistema d’indicadors: període 1998-2008 </li></ul><ul><li>Anàlisi del temps de permanència: cronificació i recidivisme </li></ul><ul><li>Anàlisi de les sortides: inserció laboral i altres </li></ul><ul><li>Avaluació del Complement per Inserció Laboral </li></ul><ul><li>Experiències posteriors a la sortida del programa </li></ul>IV. RESULTATS
 17. 17. Permanència: anàlisi descriptiva (1)
 18. 18. Permanència: anàlisi descriptiva (2) sad 27,7% 41,6% 6,3% 24,5%
 19. 19. Determinants permanència: característiques <ul><li>Més permanència: </li></ul><ul><ul><li>Gitana i Magrebina </li></ul></ul><ul><ul><li>Edat </li></ul></ul><ul><li>Menys permanència: </li></ul><ul><ul><li>Estudis </li></ul></ul><ul><ul><li>Fills </li></ul></ul><ul><ul><li>Home </li></ul></ul>
 20. 20. Determinants permanència: problemàtiques <ul><li>Més permanència: </li></ul><ul><ul><li>Salut mental </li></ul></ul><ul><ul><li>Cròniques </li></ul></ul><ul><ul><li>Prostitució </li></ul></ul><ul><li>Menys permanència: </li></ul><ul><ul><li>98, 99 i 03 </li></ul></ul><ul><ul><li>Només laboral </li></ul></ul>
 21. 21. Determinants recidivisme <ul><li>Característiques </li></ul><ul><ul><li>Augmenten probabilitat: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gitana i magrebina </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cas social </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ponent i Comarques Centrals </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Disminueixen probabilitat: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estudis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Edat </li></ul></ul></ul><ul><li>Problemàtiques </li></ul><ul><ul><li>Augmenten probabilitat: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>2000-2003 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Indigència </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Delinqüencia </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Disminueixen probabilitat: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cancer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Malaltia crònica </li></ul></ul></ul>
 22. 22. <ul><li>Sistema d’indicadors: període 1998-2008 </li></ul><ul><li>Anàlisi del temps de permanència: cronificació i recidivisme </li></ul><ul><li>Anàlisi de les sortides: inserció laboral i altres </li></ul><ul><li>Avaluació del Complement per Inserció Laboral </li></ul><ul><li>Experiències posteriors a la sortida del programa </li></ul>IV. RESULTATS
 23. 23. Sortides: anàlisi descriptiva (1)
 24. 24. Sortides: anàlisi descriptiva (2)
 25. 25. Determinants sortides: característiques <ul><li>Augmenten prob. IL : </li></ul><ul><ul><li>Fills </li></ul></ul><ul><ul><li>Nivell d’estudis </li></ul></ul><ul><li>Augmenten prob. SN : </li></ul><ul><ul><li>55 o més </li></ul></ul><ul><ul><li>Viduïtat </li></ul></ul><ul><ul><li>Com. Gironines i Camp de Tarragona </li></ul></ul>
 26. 26. Determinants sortides: problemàtiques <ul><li>Augmenten prob. IL : </li></ul><ul><ul><li>1998 </li></ul></ul><ul><ul><li>Només problem. laboral </li></ul></ul><ul><li>Augmenten prob. SN : </li></ul><ul><ul><li>Invalidesa </li></ul></ul><ul><ul><li>VIH </li></ul></ul><ul><ul><li>Càncer </li></ul></ul><ul><li>Augmenten prob. IO : </li></ul><ul><ul><li>Indigència </li></ul></ul><ul><ul><li>Prostitució </li></ul></ul>
 27. 27. <ul><li>Sistema d’indicadors: període 1998-2008 </li></ul><ul><li>Anàlisi del temps de permanència: cronificació i recidivisme </li></ul><ul><li>Anàlisi de les sortides: inserció laboral i altres </li></ul><ul><li>Avaluació del Complement per Inserció Laboral </li></ul><ul><li>Experiències posteriors a la sortida del programa </li></ul>IV. RESULTATS
 28. 28. LA PREGUNTA D’AVALUACIÓ <ul><li>¿ En quina mesura el Complement per Inserció Laboral ha aconseguit incrementar les taxes de participació laboral dels beneficiaris del PIRMI? </li></ul>
 29. 29. DISSENY DE L’AVALUACIÓ <ul><li>CIL: introduït l’1/1/2007 </li></ul><ul><li>Grup de tractament (“cohort 2005”) </li></ul><ul><ul><li>Beneficiaris que accedeixen al programa durant l’any 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Seguiment: 2005-2007 </li></ul></ul><ul><li>Grup de control (“cohort 2004”) </li></ul><ul><ul><li>Beneficiaris que accedeixen al programa durant l’any 2004 </li></ul></ul><ul><ul><li>Seguiment: 2004-2006 </li></ul></ul>
 30. 30. Situació dels expedients: impacte no ajustat
 31. 31. S’assemblen les cohorts de tractament i control?
 32. 32. Situació dels expedients: impacte ajustat
 33. 33. Participació laboral: tractament vs control
 34. 34. <ul><li>Sistema d’indicadors: període 1998-2008 </li></ul><ul><li>Anàlisi del temps de permanència: cronificació i recidivisme </li></ul><ul><li>Anàlisi de les sortides: inserció laboral i altres </li></ul><ul><li>Avaluació del Complement per Inserció Laboral </li></ul><ul><li>Experiències posteriors a la sortida del programa </li></ul>IV. RESULTATS
 35. 35. Tipus de sortida
 36. 36. Recidivisme Percentatge de llars recidivistes, per tipus de sortida: any 2004.
 37. 37. Participació laboral
 38. 38. V. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
 39. 39. Heterogeneïtat dels beneficiaris <ul><li>Conclusions </li></ul><ul><ul><li>Elevada heterogeneïtat de la població atesa: 1) inseribles laboralment amb estades curtes, 2) no inseribles, per problemàtiques estructurals de salut i socials, i 3) situacions intermèdies. </li></ul></ul><ul><li>Recomanacions </li></ul><ul><ul><li>Desdoblar el PIRMI en dos subsistemes per millorar focalització mesures laborals i socials </li></ul></ul><ul><ul><li>Millorar coordinació amb el sistema de PNC per evitar estades inadequades </li></ul></ul>
 40. 40. La cronificació: un problema d’incentius? <ul><li>Conclusions </li></ul><ul><ul><li>L’avaluació del CIL ens permet concloure que aquest instrument no ha aconseguit augmentar les taxes de participació laboral; en canvi, s’ha produït un important efecte substitució. </li></ul></ul><ul><li>Recomanacions </li></ul><ul><ul><li>Possibles modificacions: augmentar quantia i/o període mínim </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistema d’incentivació més dur (quan existeix ocupabilitat): obligatorietat d’acceptar una feina per seguir percebent la prestació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Analitzar l’efecte dels canvis posteriors a 2007 </li></ul></ul>
 41. 41. La vida després del PIRMI... <ul><li>Conclusions </li></ul><ul><ul><li>S’han trobat indicis de l’existència de processos d’inserció laboral que tenen lloc a l’economia submergida. També algunes anomalies pel que fa a la situació laboral de perceptors de PNC. </li></ul></ul><ul><li>Recomanacions </li></ul><ul><ul><li>Explotar vinculació amb registres de la SS i aprofundir si les situacions anòmales constitueixen fraus o no. </li></ul></ul><ul><ul><li>Analitzar també d’altres dimensions no relacionades amb l’activitat laboral dels ex-beneficiaris: condicions de vida materials, grau d’integració social, nivells de renda i de consum... </li></ul></ul>
 42. 42. L’efectivitat de les mesures: assignatura pendent <ul><li>Conclusions </li></ul><ul><ul><li>No ha estat possible avaluar l’efectivitat de les mesures laborals i socials per problemes en les fonts d’informació </li></ul></ul><ul><li>Recomanacions </li></ul><ul><ul><li>Millorar els actuals registres administratius: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Recollir canvis problemàtiques </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dates d’inici i finalització de les mesures, seguiment i aprofitament </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desagregar itineraris sociolaborals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Incorporar variable sobre “grau ocupabilitat” </li></ul></ul></ul>
 43. 43. Avaluacions futures <ul><li>Adoptar un enfocament de “reformes amb disseny avaluatiu” </li></ul><ul><ul><li>Experiències pilot </li></ul></ul><ul><ul><li>Abans-després </li></ul></ul><ul><ul><li>Variabilitat autonòmica: un experiment natural </li></ul></ul><ul><li>Àmbits pendents d’avaluació </li></ul><ul><ul><li>Cobertura poblacional </li></ul></ul><ul><ul><li>Model de demanda </li></ul></ul>
 44. 44. Millores fonts d’informació <ul><li>Connectar bases de dades del programa amb registres de la Seguretat Social ( història laboral ) i base de dades de contractes del Departament de Treball </li></ul><ul><li>Realitzar enquestes específiques que permetin enriquir la informació dels registres administratius, principalment pel que fa als ex-beneficiaris </li></ul>

×