Zmeny v daňovej legislatíve 2011

1,659 views
1,599 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,659
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
62
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zmeny v daňovej legislatíve 2011

 1. 1. Renáta Bláhová, FCCA, LL.M. Daň z príjmov právnických osôb vrátane dane z emisných kvót 8. február 2011 BRATISLAVA1 08.02.2011
 2. 2. Prehľad ¬ Daň z príjmov ¬ Prehľad posledných zmien platných pre rok 2010 ¬ Nové zmeny platné od 1.1.2011 ¬ Daň z emisných kvót ¬ Registračné pokladnice ¬ Plánované zmeny od 1.1.2012 ¬ EU Holding Regimes ¬ NAJ z www.danovyprieskum.sk2 08.02.2011
 3. 3. Prehľad poslednýchzmien platných pre rok2010Nové zmeny platné od1.1.2011 Daň z emisných kvót Registračné pokladnicePlánované zmeny od Prehľad posledných zmien platných pre rok 20101.1.2012EU Holding RegimesNAJ z www.danovyprieskum.sk3 08.02.2011
 4. 4. Prehľad posledných zmien platných pre rok 2010Prehľad poslednýchzmien platných pre rok2010 PROTIKRÍZOVÝ BALÍČEKNové zmeny platné od ¬ zmena nezdaniteľných častí základu dane pre zdaňovacie1.1.2011 obdobia rokov 2009 a 2010 (na daňovníka, na manželku) Daň z emisných kvót 2010: 0 ak je zdaniteľný príjem väčší ako 31,5 TEUR Registračné pokladnice ¬ daňový nerezident SR má možnosť znížiť základ danePlánované zmeny od o nezdaniteľné časti základu dane a možnosť uplatnenia1.1.2012 daňového bonusu,EU Holding Regimes ¬ daňový rezident SR, ktorý má príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, môže uplatniť metódu vyňatia príjmov, akNAJ z www.danovy je to preňho výhodnejšie aj v prípade, kedy v príslušnej zmluveprieskum.sk o zamedzení dvojitého zdanenia je uvedená metóda zápočtu dane, ¬ vysporiadanie dane vybranej zrážkou podaním daňového priznania.4 08.02.2011
 5. 5. Prehľad posledných zmien platných pre rok 2010Prehľad poslednýchzmien platných pre rok2010 PROTIKRÍZOVÝ BALÍČEKNové zmeny platné od ¬ zavedenie zjednodušenej daňovej evidencie u FO podnikateľov,1.1.2011 Daň z emisných kvót ¬ zjednodušenie uplatňovania výdavkov (náklady) na pohonné Registračné pokladnice látky (paušálne výdavky až do výšky 80%),Plánované zmeny od ¬ zvýšenie limitu vstupnej ceny pre hmotný (z 996,- EUR na1.1.2012 1.700,- EUR) a nehmotný majetok (z 1.660,- EUR na 2.400,- EUR),EU Holding Regimes ¬ zrušenie zriaďovacích výdavkov ako kategórie nehmotnéhoNAJ z www.danovy majetku,prieskum.sk ¬ zavedenie komponentného odpisovania hmotného majetku (samostatné odpisovanie jednotlivých oddeliteľných súčastí hmotného majetku na daňové účely za podmienok stanovených ZDP)5 08.02.2011
 6. 6. Prehľad posledných Prehľad posledných zmien platných pre rok 2010zmien platných pre rok2010 ¬ podnikové kombinácie § 17a – 17eNové zmeny platné od ¬ Predaj a kúpa podniku alebo jeho časti v reálnych hodnotách1.1.2011 ¬ Nepeňažný vklad v reálnych hodnotách alebo pôvodných cenách Daň z emisných kvót ¬ Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie v reálnych alebo pôvodných Registračné pokladnice cenáchPlánované zmeny od1.1.2012 ¬ nízka kapitalizácia - zrušenéEU Holding Regimes ¬ umorovanie straty - predĺženie na 7 rokov, straty vykázané po 31.12.2009NAJ z www.danovyprieskum.sk ¬ lehota na vyrúbenie dane - predĺženie na 7 rokov ¬ predĺženie lehoty na podanie daňového priznania – stačí oznámenie (nie žiadosť), možnosť predĺžiť o 3 resp. 6 mesiacov, PO – už za zdaňovacie obdobie 20096 08.02.2011
 7. 7. Prehľad poslednýchzmien platných pre rok2010Nové zmeny platné od1.1.2011 Daň z emisných kvót Registračné pokladnicePlánované zmeny od Nové zmeny platné od 1.1.20111.1.2012EU Holding RegimesNAJ z www.danovyprieskum.sk7 08.02.2011
 8. 8. Prehľad posledných Nové zmeny platné od 1.1.2011zmien platných pre rok2010 Obmedzenie/zrušenie výnimiekNové zmeny platné od1.1.2011 ¬ nezdaniteľná časť základu dane: Daň z emisných kvót ¬ len na aktívne príjmy (závislá činnosť, podnikanie SZČO) Registračné pokladnice ¬ možnosť odpočtu 500 EUR (namiesto 5 x životné minimum)Plánované zmeny od1.1.2012 ¬ na príležitostné príjmy (prenájom, prevod opcií, cenných papierov, podielov)EU Holding Regimes ¬ zjednotenie paušálnych výdavkov na 40 %NAJ z www.danovyprieskum.sk8 08.02.2011
 9. 9. Prehľad posledných Nové zmeny platné od 1.1.2011zmien platných pre rok2010Nové zmeny platné od1.1.2011 Leasing Daň z emisných kvót Registračné pokladnice ¬ Ustanovenia o finančnom leasingu v schválenom znení pre účely daní bezo zmenyPlánované zmeny od1.1.2012 ¬ Nový prístup z pohľadu účtovníctvaEU Holding RegimesNAJ z www.danovyprieskum.sk9 08.02.2011
 10. 10. Prehľad posledných Nové zmeny platné od 1.1.2011zmien platných pre rok2010Nové zmeny platné od (ne) povinnosť nahlasovať predpokladanú výšku dane:1.1.2011 Daň z emisných kvót ¬ ak začal daňovník vykonávať činnosť menej ako tri mesiace Registračné pokladnice pred koncom zdaňovacieho obdobia ¬ nenahlasuje správcovi výšku predpokladanej danePlánované zmeny od ¬ predpokladanú daň uvedie v daňovom priznaní1.1.2012 ¬ preddavky platí podľa tohto údajuEU Holding Regimes ¬ poukázanie zaplatenej dane ¬ ak bude pri kontrole zistené, že nie sú dodržané podmienkyNAJ z www.danovy na poukázanie časti zaplatenej dane, rozdiel bude musieťprieskum.sk daňovník zaplatiť10 08.02.2011
 11. 11. Prehľad posledných Nové zmeny platné od 1.1.2011zmien platných pre rok2010 Daň z emisných kvót:Nové zmeny platné od1.1.2011 ¬ Účel ustanovenia § 51b (a iné súvisiace ustanovenia) Daň z emisných kvót Registračné pokladnice ¬ Základ danePlánované zmeny od1.1.2012 ¬ Sadzba: 80%EU Holding Regimes ¬ Najproblémovejšie oblasti:NAJ z www.danovy ¬ Súlad s európskou legislatívouprieskum.sk ¬ Preukazovanie výšky úspory emisií ¬ Preddavky k 30.6. bez možnosti zníženia11 08.02.2011
 12. 12. Prehľad posledných Nové zmeny platné od 1.1.2011zmien platných pre rok2010 Elektronické registračné pokladnice (ERP):Nové zmeny platné od1.1.2011 ¬ Povinnosť používať ERP aj pre osoby so sídlom mimo SR ak v SR Daň z emisných kvót predávajú tovar alebo služby (predtým platilo len pre stále Registračné pokladnice prevádzkarne)Plánované zmeny od1.1.2012 ¬ Ustanovenie, čo má obsahovať pokladničný doklad, ak ide o uhradenie vystavenej faktúry (iba úhrada FA v hotovosti)EU Holding Regimes ¬ Pri zmene miestnej príslušnosti nie je povinnosť zmeniť kód pokladniceNAJ z www.danovyprieskum.sk ¬ Zvoľnenie podmienok pri údržbe servisnou organizáciou (do 5 r.) ¬ ERP podľa starých pravidiel (vyhláška MFSR 55/1994) sa môžu používať až do 31.12.2011 (namiesto 31.12.2010) ¬ ak vznikne povinnosť používať ERP prvý krát po 30.12.2010 používateľ sa riadi už len podľa nového zákona.12 08.02.2011
 13. 13. Prehľad poslednýchzmien platných pre rok2010Nové zmeny platné od1.1.2011 Daň z emisných kvót Registračné pokladnicePlánované zmeny od Plánované zmeny od 1.1.20121.1.2012EU Holding RegimesNAJ z www.danovyprieskum.sk13 08.02.2011
 14. 14. Prehľad posledných Plánované zmeny od 1.1.2012zmien platných pre rok2010 ¬ zvýšenie atraktívnosti Slovenska pre holdingové spoločnosti aNové zmeny platné od globálne administratívne centrá vrátane oslobodenia1.1.2011 kapitálových ziskov (napr. zisk z predaja akcií) Daň z emisných kvót Registračné pokladnice ¬ transparentný a spravodlivý mechanizmus účtovnej a daňovej penalizáciePlánované zmeny od ¬ zjednotenie systému odvodov, daní a cla1.1.2012 ¬ včasná informovanosť odbornej verejnosti pri prijímaní novýchEU Holding Regimes daňových zákonov ¬ zlepšenie právnej istoty v oblasti daňového právaNAJ z www.danovyprieskum.sk14 08.02.2011
 15. 15. Prehľad poslednýchzmien platných pre rok2010Nové zmeny platné od1.1.2011 Daň z emisných kvót Registračné pokladnice EU Holding RegimesPlánované zmeny od1.1.2012EU Holding RegimesNAJ z www.danovyprieskum.sk15 08.02.2011
 16. 16. * EUROPEAN HOLDING REGIMES 2010 Austria* Cyprus Czech Slovak NL** Malta* Republic ** Republic** Dividends Exemption Yes Yes Yes Yes Yes Yes (i) Minimum Holding (i) 10% None (i) 10% None (i) 5% (i) 10% (ii) In votes or in (ii) Capital (ii) Capital (ii) Nominal (ii) Voting rights capital capital or and capital voting rights Minimum Holding 1 year1 None 12 months None None No Period for Dividends Capital Gains Yes/No Yes Yes, No Yes Yes Exemption Minimum Holding for 10% and 1 None 10% in Capital N/A Yes71 No Capital Gains (in year for 12 months percent or duration) Capital Loss Deduction Yes/No4 No No No No (except: Set off against liquidation) capital gains Write-Down of Yes/No4 No No No None No Participation Deduction of Expenses Yes Generally Generally no Yes (in general) Yes Yes (e.g., interest) no16 08.02.2011
 17. 17. * EUROPEAN HOLDING REGIMES 2010 Austria Cyprus Czech Slovak NL** Malta* Republic ** Republic** Debt-Equity Ratio No N/A 4:1 N/A 3:1 None legislation Capital Infusion Tax 1% 0.6% on N/A N/A None No authorized capital WHT to Parent under 25% a) nonresident: a) Exempt if None 15%/0% 0% Domestic Law 0% 10% and b) resident: 12 months 15% b) 15% - To EU parent 0% 0% Exempt if 10% None 0% 0% and 12 months - To parent 5%/15% 0% 5% None 15%/5%/0% 0% Cross-Border Yes No No No No No Consolidation Yes, under limited CFC Legislation No No No No circumstances No17 08.02.2011
 18. 18. Prehľad poslednýchzmien platných pre rok2010Nové zmeny platné od1.1.2011 Daň z emisných kvót Registračné pokladnicePlánované zmeny od NAJ z www.danovyprieskum.sk1.1.2012EU Holding RegimesNAJ z www.danovyprieskum.sk18 08.02.2011
 19. 19. Prehľad posledných Posúdenie slovenského daňového systému: Atribútyzmien platných pre rok2010Nové zmeny platné od1.1.2011 Daň z emisných kvót Registračné pokladnicePlánované zmeny od1.1.2012EU Holding RegimesNAJ z www.danovyprieskum.sk19 08.02.2011
 20. 20. Prehľad posledných Výška daní a odvodov, ktoré platí Vaša firmazmien platných pre rok2010Nové zmeny platné od1.1.2011 Daň z emisných kvót Registračné pokladnicePlánované zmeny od1.1.2012EU Holding RegimesNAJ z www.danovyprieskum.sk20 08.02.2011
 21. 21. Prehľad posledných Slovenské daňové úrady: atribútyzmien platných pre rok2010Nové zmeny platné od1.1.2011 Daň z emisných kvót Registračné pokladnicePlánované zmeny od1.1.2012EU Holding RegimesNAJ z www.danovyprieskum.sk21 08.02.2011
 22. 22. Diskusia Ďakujeme za vašu pozornosť!22 08.02.2011
 23. 23. Offices Praha ┐ ČESKÁ REPUBLIKA Praha CZECH REPUBLIC SLOVENSKO SLOVAKIA Linz Wien Bratislava Salzburg ┐ ┐ Linz Bratislava ┌ Wien Budapest ┐ RAKÚSKO ┐ Salzburg Budapest AUSTRIA MAĎARSKO HUNGARY SLOVINSKO RUMUNSKO ROMANIA Zagreb SLOVENIACHORVÁTSKO ┐ Ljubljana ┐ Zagreb CROATIA Bucureşti ┐ Bucureşti BOSNIA AND HERZEGOVINA ┌ Sarajevo23 08.02.2011
 24. 24. ¬ BMB Leitner, k.s. SK 811 01 BRATISLAVA, Zámocká 32 T +421 2 591 018-00, F +421 2 591 018-50, E bratislava.office@bmbleitner.sk ¬ Leitner + Leitner Consulting SRL RO 020334 BUCUREŞTI, Strada Gara Herastrau 2-4, Et 7 T +40 31 620 13-34, F +40 31 620 13-35, E office@leitnerleitner.ro ¬ Leitner + Leitner Kft H 1027 BUDAPEST, Kapás utca 6-12, Víziváros Office Center B/IV T +36 1 279 29-30, F +36 1 209 48-74, E office@leitnerleitner.hu ¬ Leitner + Leitner GmbH & Co KG Wirtschaftsprüfer und Steuerberater A 4040 LINZ, Ottensheimer Straße 32 T +43 732 70 93-0, F +43 732 70 93-156, E linz.office@leitnerleitner.com ¬ Leitner + Leitner d.o.o. SI 1000 LJUBLJANA, Dunajska cesta 159 T +386 1 563 67-50, F +386 1 563 67-89, E office@leitnerleitner.si ¬ VORLÍČKOVÀ & LEITNER s.r.o. CZ 110 00 PRAHA 1, Jungmannova 31 T +420 233 111-100, F +420 233 111-133, E praha.office@vorlickovaleitner.com ¬ Leitner + Leitner Salzburg GmbH & Co KG Wirtschaftsprüfer und Steuerberater A 5020 SALZBURG, Hellbrunner Straße 7+7a T +43 662 847 093-0, F +43 662 847 093-825, E salzburg.office@leitnerleitner.com ¬ Leitner + Leitner Revizija d.o.o. BIH 71 000 SARAJEVO, Kranjčevićeva 4a/I T +387 63 684-883, F +387 33 206-181, E office@leitnerleitner.ba ¬ Leitner + Leitner GmbH & Co KG Wirtschaftsprüfer und Steuerberater A 1030 WIEN, Am Heumarkt 7 T +43 1 718 98 90-0, F +43 1 718 98 90-804, E wien.office@leitnerleitner.com ¬ Leitner + Leitner Consulting doo Zagreb HR 10000 ZAGREB, Radnička cesta 47/II T +385 1 60 64-400, F +385 1 60 64-411, E office@leitnerleitner.hr24 08.02.2011 www.leitnerleitner.com

×