Najdôležitejšie zmeny a rozsudky v oblasti DPH

2,362 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,362
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Najdôležitejšie zmeny a rozsudky v oblasti DPH

 1. 1. <ul><ul><li>Barbora Sečová </li></ul></ul><ul><ul><li>Najdôležitejšie zmeny a rozsudky v oblasti DPH </li></ul></ul><ul><ul><li>8 . Februára 20 12 </li></ul></ul><ul><ul><li>BRATISLAVA </li></ul></ul>
 2. 2. Prehľad <ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie EU </li></ul></ul><ul><ul><li>Fakturačná smernica a Vysvetľujúce poznámky </li></ul></ul><ul><ul><li>Schválená novela zákona o DPH </li></ul></ul><ul><ul><li>Navrhované opatrenia vlády v boji proti DPH podvodom </li></ul></ul><ul><ul><li>Návrh novely zákona o DPH </li></ul></ul><ul><ul><li>„ Zelená kniha“ o budúcnosti DPH </li></ul></ul><ul><li>Judikatúra </li></ul><ul><ul><li>Vybrané súdne rozhodnutia ESD v oblasti DPH </li></ul></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul><ul><ul><li>Pohľad slovenskej daňovej správy na vybrané aktuálne problémy </li></ul></ul>Najdôležitejšie zmeny a rozsudky v oblasti DPH 1. Vykonávacie nariadenie 2. Fakturačná smernica 3. Schválená novela ZDPH 4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom 5. Návrh novely ZDPH 6. „Zelená kniha“ Judikatúra Ostatné pre prax relevantné novinky
 3. 3. PLATNÉ A PRIPRAVOVANÉ ZMENY V OBLASTI DPH Vykonávacie nariadenie Rady EÚ <ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 4. 4. <ul><li>č. 282/2011 z 15. marca 2011 </li></ul><ul><li>záväznosť a priama aplikácia v SR od 1.7.2011 </li></ul><ul><li>Miesto zdaniteľných transakcií </li></ul><ul><li>Štatút odberateľa </li></ul><ul><li>Miesto usadenia odberateľa </li></ul><ul><li>Zasahovanie prevádzkarne do dodania </li></ul><ul><li>Ďalšie oblasti úpravy </li></ul>Vykonávacie nariadenie Rady EÚ - úvod <ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 5. 5. 1. Miesto zdaniteľných transakcií <ul><li>Sídlo zdaniteľnej osoby (ZO) </li></ul><ul><li>(pre účely určenia miesta dodania služieb) </li></ul><ul><ul><li>miesto, kde sa vykonávajú funkcie ústrednej správy podniku: </li></ul></ul><ul><ul><li>miesto, kde sa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>prijímajú zásadné rozhodnutia týkajúce sa všeobecného riadenia podniku; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>nachádza registrované sídlo podniku; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>stretáva jeho vedenie </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>prednostné kritérium - miesto, kde sa prijímajú zásadné rozhodnutia </li></ul></ul><ul><ul><li>samotná existencia poštovej adresy – nedostatočné kritérium </li></ul></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 6. 6. 1. Miesto zdaniteľných transakcií <ul><li>Prevádzkareň </li></ul><ul><ul><li>dostatočný stupeň stálosti </li></ul></ul><ul><ul><li>vhodná štruktúra ľudských a technických zdrojov, ktoré umožňujú: </li></ul></ul><ul><ul><li>prijímať a využívať služby na vlastné potreby prevádzkárne </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>B2B transakcie (dodanie služieb zdaniteľným osobám) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>poskytovať služby </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>B2C transakcie (dodanie služieb nezdaniteľným osobám) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>posúdenie ne/zasahovania prevádzkarne </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>IČ DPH nie je dôkazom prevádzkarne </li></ul></ul><ul><li>Trvalé bydlisko a miesto, kde sa osoba obvykle zdržiava </li></ul><ul><ul><li>Register obyvateľov </li></ul></ul><ul><ul><li>Posúdenie osobných a profesionálnych väzieb </li></ul></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 7. 7. 2. Štatút odberateľa <ul><li>potrebné vyhodnotiť, ak miesto dodania služby závisí od toho, či odberateľ je alebo nie je zdaniteľnou osobou </li></ul><ul><li>dodávateľ môže považovať odberateľa za zdaniteľnú osobu, ak nemá informácie, ktoré svedčia o opaku, a súčasne: </li></ul><ul><ul><ul><li>odberateľ oznámil IČ DPH a dodávateľ overil platnosť IČ DPH, ako aj meno a adresu, ktoré sa s ním spájajú </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Spôsoby overenia: </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>na základe telefonickej (048/4369 113), e-mail ovej ( [email_address] ), f axo vej ( 048/4369 128 ) alebo písomnej žiadosti (DR SR, oddelenie medzinárodnej administratívnej spolupráce (MAS), Nová 13, 975 61 Banská Bystrica ) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>www.drsr.sk položka overovanie IČ DPH v EÚ </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>www.europa.eu.int/vies </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>odberateľ informoval, že požiadal o IČ DPH a dodávateľ získa iné dôkazy o postavení odberateľa a tieto primerane overí </li></ul></ul></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 8. 8. 2. Štatút odberateľa <ul><li>poskytovateľ môže odberateľa považovať za nezdaniteľnú osobu, ak: </li></ul><ul><li>odberateľ neoznámil svoje IČ DPH </li></ul><ul><li>nemá informácie o IČ DPH z iného zdroja </li></ul><ul><li>vyhodnotenie štatútu odberateľa z krajín mimo EÚ ako zdaniteľnej osoby </li></ul><ul><ul><li>osvedčenie od daňových orgánov z krajiny odberateľa potvrdzujúce výkon jeho ekonomickej činnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>iný dôkaz získaný prostredníctvom bežných obchodných bezpečnostných opatrení overený primerane dodávateľom </li></ul></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 9. 9. 2. Štatút odberateľa <ul><li>určenie miesta dodania služieb dodávaných na osobnú spotrebu / spotrebu zamestnancov pre ZO </li></ul><ul><ul><li>služby prijaté výlučne na osobnú spotrebu / spotrebu zamestnancov </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>považovaná za nezdaniteľnú osobu (miesto dodania je sídlo dodávateľa) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>ak pre transakciu oznámi svoje IČ DPH </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>považovaná za ZO, služby určené na účely podnikania, ak nie sú informácie o opaku, napr. povaha poskytovaných služieb (miesto dodania je sídlo odberateľa) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>služby prijaté na osobnú spotrebu aj na podnikanie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>považovaná za ZO (miesto dodania je sídlo odberateľa) </li></ul></ul></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 10. 10. 3. Miesto usadenia odberateľa <ul><li>postup uplatňovaný pri službách podľa základného pravidla </li></ul><ul><li>odberateľ je usadený v jednom štáte </li></ul><ul><ul><ul><li>služby sú zdaniteľné v štáte usadenia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>určenie miesta usadenia na základe informácií od odberateľa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>povinnosť informácie overiť </li></ul></ul></ul><ul><li>odberateľ je usadený vo viac ako jednom štáte </li></ul><ul><ul><ul><li>služby sú zdaniteľné v mieste sídla ekonomickej činnosti </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>okrem prípadu, ak je služba poskytnutá prevádzkarni </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>miesto prevádzkarne , ktorá službu prijíma a využíva </li></ul></ul></ul><ul><li>ak ZO nemá sídlo alebo prevádzkareň </li></ul><ul><ul><ul><li>miesto trvalého bydliska alebo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>miesto, kde sa obvykle zdržiava </li></ul></ul></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 11. 11. 3. Miesto usadenia odberateľa <ul><li>Postup poskytovateľa pri určení prevádzkarne prijímajúcej službu </li></ul><ul><ul><li>preskúmanie povahy a použitia poskytovanej služby </li></ul></ul><ul><ul><li>určenie prevádzkarne ako odberateľa služby </li></ul></ul><ul><ul><li>v zmluve </li></ul></ul><ul><ul><li>vo formulári objednávky </li></ul></ul><ul><ul><li>IČ DPH odberateľa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>platí prevádzkareň za danú službu? </li></ul></ul></ul><ul><li>ak týmto spôsobom nemožno určiť prevádzkareň alebo </li></ul><ul><li>služby sa poskytujú na základe zmluvy upravujúcej jednu alebo viacero služieb využívaných neidentifikovateľným a nekvantifikovateľným spôsobom </li></ul><ul><ul><li>za miesto poskytnutia služby možno určiť miesto zriadeného sídla odberateľa </li></ul></ul><ul><li>rozhodujúce sú informácie v čase zdaniteľnej transakcie </li></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 12. 12. 4. Zasahovanie prevádzkarne do dodania <ul><li>Kedy nezasahuje? </li></ul><ul><li>technické a personálne zdroje prevádzkarne ZO sa nepoužijú na uskutočnenie zdaniteľného dodania pred týmto dodaním alebo počas neho </li></ul><ul><li>zdroje prevádzkarne sú využité len na administratívnu podporu </li></ul><ul><ul><li>účtovníctvo </li></ul></ul><ul><ul><li>fakturácia </li></ul></ul><ul><ul><li>vymáhanie pohľadávok </li></ul></ul><ul><li>Kedy zasahuje? </li></ul><ul><ul><li>ak vystaví sa faktúra s IČ DPH, ktoré pridelil ČŠ prevádzkarne => zasahuje </li></ul></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 13. 13. 5. Ďalšie oblasti <ul><li>Reštauračné a stravovacie služby: </li></ul><ul><ul><li>poskytovanie pripraveného alebo nepripraveného jedla alebo nápojov sprevádzané dostatočne podpornými službami umožňujúcimi okamžitú spotrebu </li></ul></ul><ul><ul><li>bez podporných služieb – dodanie tovaru </li></ul></ul><ul><li>Kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné a podobné služby </li></ul><ul><ul><li>príklady na služby súvisiace so vstupom na rôzne podujatia a doplnkové služby súvisiace so vstupom </li></ul></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 14. 14. 5. Ďalšie oblasti <ul><li>Prenájom dopravných prostriedkov </li></ul><ul><ul><li>vymedzenie dopravných prostriedkov </li></ul></ul><ul><ul><li>posúdenie nepretržitej držby/používania dopravného prostriedku </li></ul></ul><ul><li>El. dodávané služby: </li></ul><ul><ul><li>poskytované cez internet alebo el. sieť, z veľkej časti automatizované, nie je možné zabezpečiť ich bez informačnej technológie </li></ul></ul><ul><ul><li>podrobný zoznam služieb, ktoré sa považujú a ktoré sa nepovažujú za poskytované elektronicky (nie taxatívny) </li></ul></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 15. 15. PLATNÉ A PRIPRAVOVANÉ ZMENY V OBLASTI DPH Fakturačná smernica a Vysvetľujúce poznámky <ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 16. 16. Fakturačná smernica a Vysvetľujúce poznámky - úvod <ul><li>Smernica Rady č. 2010/45/EÚ („Fakturačná smernica“) </li></ul><ul><ul><li>novela Smernice Rady č. 2006/112/ES </li></ul></ul><ul><ul><li>ČŠ povinné implementovať najneskôr do 31.12.2012 </li></ul></ul><ul><li>Vysvetľujúce poznámky („Explanatory notes“) </li></ul><ul><ul><li>vydalo Generálne riaditeľstvo daní a colnej únie (DG TAXUD - útvar EK) </li></ul></ul><ul><ul><li>výsledok spolupráce a diskusií ČŠ a podnikateľských subjektov </li></ul></ul><ul><ul><li>nie sú právne záväzné, nepredstavujú názor EK ani nie sú pre EK záväzné </li></ul></ul><ul><ul><li>praktické a neformálne usmernenie pri aplikácii práva EÚ </li></ul></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 17. 17. Fakturačná smernica a Vysvetľujúce poznámky - úvod <ul><li>Cieľ smernice </li></ul><ul><li>Elektronická faktúra (EFA) </li></ul><ul><li>Požiadavky na papierové a EFA </li></ul><ul><li>Pravidlá fakturácie </li></ul><ul><li>Lehota na vystavenie faktúry </li></ul><ul><li>Povinné náležitosti faktúry </li></ul><ul><li>Archivácia faktúry a preklad faktúry </li></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 18. 18. 1. Cieľ smernice <ul><ul><li>harmonizovať lehotu na vyhotovenie FA pri cezhraničných dodávkach </li></ul></ul><ul><ul><li>umožniť lepšiu kontrolu daní a prispieť k rozšíreniu EFA </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>rovnaké zaobchádzanie s papierovými a EFA </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>jasné určenie ČŠ, ktorého pravidlá fakturácie sa majú uplatniť </li></ul></ul><ul><ul><li>spresnenie povinných náležitostí FA </li></ul></ul><ul><ul><li>zabezpečiť vierohodnosť, neporušiteľnosť a čitateľnosť FA </li></ul></ul><ul><ul><li>vytvorenie spoľahlivých kontrolných záznamov pri FA </li></ul></ul><ul><ul><li>pri on-line archivácii FA - za účelom kontroly zabezpečenie efektívneho prístupu k FA pre ČŠ, kde je DPH splatná </li></ul></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 19. 19. 2. Elektronická faktúra <ul><li>Smernica: Čl. 217 </li></ul><ul><li>EFA </li></ul><ul><ul><li>obsahuje údaje požadované v smernici a </li></ul></ul><ul><ul><li>vyhotovená a prijatá v akomkoľvek el. formáte </li></ul></ul><ul><ul><li>udelený súhlas zo strany príjemcu </li></ul></ul><ul><li>Poznámky: Čl. 217 </li></ul><ul><li>formát </li></ul><ul><ul><li>určujú ZO napr. XML, email s PDF prílohou </li></ul></ul><ul><ul><li>FA vytvorené v papierovej forme, ktoré sú nascanované, poslané a prijaté prostredníctvom emailu = EFA </li></ul></ul><ul><ul><li>FA vytvorené prostredníctvom softwaru, ktoré sú poslané a prijaté na papieri  EFA </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>typ formátu by nemal byť dôležitý, len skutočnosť, že FA je v el. forme, keď sa vyhotoví a prijme </li></ul></ul></ul><ul><li>súhlas </li></ul><ul><ul><li>dôvod – aby príjemca spĺňal technické požiadavky nevyhnutné na prijatie EFA </li></ul></ul><ul><ul><li>písomný (formálny alebo neformálny) alebo </li></ul></ul><ul><ul><li>nevyslovený (napr. spracovanie alebo úhrada prijatej FA) </li></ul></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 20. 20. 3. Požiadavky na papierové a EFA <ul><li>Smernica: </li></ul><ul><li>od vyhotovenia FA a počas archivácie FA musí byť zabezpečená: </li></ul><ul><li>vierohodnosť pôvodu – potvrdenie totožnosti dodávateľa / vyhotoviteľa FA </li></ul><ul><li>neporušenosť obsahu – požadovaný obsah sa nesmie meniť </li></ul><ul><li>čitateľnosť FA </li></ul><ul><li>prostredníctvom: </li></ul><ul><li>kontroly riadenia - kontrolné záznamy priraďujúce FA k príslušným dodaniam tovaru / služieb </li></ul><ul><li>zaručený el. podpis (ZEP) </li></ul><ul><li>el. výmena údajov (EDI) </li></ul><ul><li>spôsob si určí každá ZO </li></ul><ul><li>ČŠ by nemali brániť použitiu iných technológií alebo postupov (ak sú splnené uvedené podmienky) </li></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 21. 21. 3. Požiadavky na papierové a EFA <ul><li>Poznámky: </li></ul><ul><li>VIEROHODNOSŤ PÔVODU </li></ul><ul><ul><li>je povinnosťou odberateľa ako aj dodávateľa (nezávisle na sebe) </li></ul></ul><ul><li>zabezpečenie dodávateľom a odberateľom: </li></ul><ul><li>zabezpečenie dodávateľom </li></ul><ul><li>povinnosť zabezpečiť, že FA bola naozaj vystavená dodávateľom alebo v jeho mene </li></ul><ul><ul><li>záznam v účtovných dokladoch </li></ul></ul><ul><ul><li>podporné dokumenty (pri obrátenej FA) </li></ul></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 22. 22. 3. Požiadavky na papierové a EFA <ul><li>zabezpečenie odberateľom </li></ul><ul><li>povinnosť zabezpečiť, že prijatá FA je od dodávateľa / vyhotoviteľa </li></ul><ul><li>zabezpečenie identity dodávateľa </li></ul><ul><li>odberateľ by sa mal uistiť, že dodávateľ uvedený na FA v skutočnosti uskutočnil dodanie tovaru/služby, na ktoré sa FA odkazuje </li></ul><ul><li>ZO môže použiť akékoľvek kontroly riadenia , ktoré vytvárajú spoľahlivý kontrolný záznam priraďujúci FA k príslušnému dodaniu tovaru/služby </li></ul><ul><li>zabezpečenie identity vyhotoviteľa FA </li></ul><ul><li>napr. ZEP, EDI </li></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 23. 23. 3. Požiadavky na papierové a EFA <ul><li>Poznámky: </li></ul><ul><li>NEPORUŠENOSŤ OBSAHU </li></ul><ul><ul><li>znamená, že obsah vyžadovaný smernicou nebol zmenený </li></ul></ul><ul><ul><li>je povinnosťou odberateľa ako aj dodávateľa </li></ul></ul><ul><ul><li>obidvaja môžu nezávisle na sebe zvoliť spôsob akým zabezpečia neporušenosť obsahu alebo sa vzájomne dohodnúť </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>napr. kontroly riadenia, ZEP alebo EDI </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>samotný formát EFA môže byť zmenený (neporušenosť obsahu však nesmie byť zmenená) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>zmena formátu v prípade ZEP – musí existovať kontrolný záznam </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>formát FA sa môže zmeniť, napriek tomu, že smernica dáva ČŠ možnosť uložiť povinnosť uchovávať FA v pôvodnej forme (papierovej alebo elektronickej) </li></ul></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 24. 24. 3. Požiadavky na papierové a EFA <ul><li>Poznámky: </li></ul><ul><li>ČITATEĽNOSŤ </li></ul><ul><ul><li>FA je pre človeka čitateľná (až do konca obdobia pre archiváciu) </li></ul></ul><ul><ul><li>prezentovanie spôsobom, kedy je celý obsah FA zreteľne čitateľný (na papieri alebo obrazovke) </li></ul></ul><ul><ul><li>pre EFA je táto podmienka splnená, ak môže byť FA predložená: </li></ul></ul><ul><li>v priebehu požadovaného obdobia </li></ul><ul><li>pre človeka v čitateľnej forme na obrazovke alebo na papieri </li></ul><ul><ul><li>mala by existovať možnosť overiť, či nedošlo k zmene informácie medzi pôvodným el. súborom a predloženým čitateľným dokumentom </li></ul></ul><ul><ul><li>čitateľnosť môže byť zaistená akýmikoľvek prostriedkami </li></ul></ul><ul><li>ZEP a EDI sami o sebe nezabezpečujú čitateľnosť </li></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 25. 25. 3. Požiadavky na papierové a EFA <ul><li>Poznámky: </li></ul><ul><li>KONTROLY RIADENIA </li></ul><ul><ul><li>vnútropodnikový proces vytvorený, riadený a aktualizovaný zodpovednými osobami </li></ul></ul><ul><ul><li>cieľ - zabezpečiť vytváranie a uchovávanie spoľahlivých finančných, účtovných a kontrolných záznamov, </li></ul></ul><ul><ul><li>dôvod - potvrdenie dodržiavania zákonných povinností </li></ul></ul><ul><ul><li>každá ZO musí zohľadniť: </li></ul></ul><ul><li>veľkosť, činnosť a typ ZO, množstvo a hodnotu transakcií, množstvo a typ dodávateľov a odberateľov </li></ul><ul><ul><li>FA je len jedným zo súboru dokumentov (napr. objednávka, zmluva, prepravný dokument, oznámenie o platbe, atď.) </li></ul></ul><ul><ul><li>prepojenie (párovanie) podporných dokumentov </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>dodávateľ – spárovanie FA s objednávkou, prepravným dokladom, prijatím platby </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>odberateľ – spárovanie FA so schválenou objednávkou, dodacím listom, platobným príkazom </li></ul></ul></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 26. 26. 3. Požiadavky na papierové a EFA <ul><li>Poznámky: </li></ul><ul><li>SPOĽAHLIVÝ KONTROLNÝ ZÁZNAM </li></ul><ul><ul><li>medzi FA a dodaním tovaru/služby </li></ul></ul><ul><ul><li>zdokumentovaný priebeh transakcie od jej začiatku (ako objednávka) až do ukončenia (ako finálny záznam v účtovníctve) </li></ul></ul><ul><ul><li>spoľahlivý - ak je jednoduché sledovať väzbu medzi podpornými dokumentmi a spracovanou transakciou </li></ul></ul><ul><ul><li>spôsob, akým ZO preukáže väzbu medzi FA a dodaním tovaru/služby je ponechaný na jej rozhodnutie </li></ul></ul><ul><ul><li>ČŠ môžu vydať usmernenia, ale tieto nemôžu obsahovať žiadne povinné požiadavky </li></ul></ul><ul><li>nastavenie interných procesov, interná smernica... </li></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 27. 27. 3. Požiadavky na papierové a EFA <ul><li>Poznámky: </li></ul><ul><li>ZEP a EDI </li></ul><ul><ul><li>sú len príklady technológií na zabezpečenie vierohodnosti pôvodu, neporušenosti obsahu a čitateľnosti FA </li></ul></ul><ul><ul><li>lokálne predpisy nemôžu vyžadovať použitie týchto technológií </li></ul></ul><ul><li>OKAMIH VYHOTOVENIA FAKTÚRY A UPLYNUTIE OBDOBIA URČENÉHO NA ARCHIVÁCIU FAKTÚRY </li></ul><ul><ul><li>lehoty na vyhotovenie FA – určuje DPH smernica / ČS </li></ul></ul><ul><ul><li>obdobie archivácie určuje ČŠ </li></ul></ul><ul><ul><li>prostriedky, ktorými sa zabezpečuje vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť FA sa môžu meniť </li></ul></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 28. 28. 4. Pravidlá fakturácie <ul><li>Smernica: Čl. 219a </li></ul><ul><li>základné pravidlo: </li></ul><ul><ul><li>fakturácia podlieha pravidlám uplatňovaným v ČŠ, kde je miesto dodania tovaru/služby </li></ul></ul><ul><li>výnimka zo základného pravidla – 2 prípady: </li></ul><ul><ul><li>dodávateľ nie je usadený v štáte, kde je miesto dodania tovaru /služby a uplatňuje sa R-CH </li></ul></ul><ul><ul><li>dodanie tovaru/služby s miestom dodania mimo EU </li></ul></ul><ul><ul><li>fakturácia podľa pravidiel ČŠ, v ktorom je dodávateľ usadený : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>prevádzkareň , z ktorej sa dodanie tovaru/služby uskutočňuje </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>trvalý pobyt alebo v ktorom sa obvykle zdržiava (ak sídlo alebo prevádzkareň neexistuje) </li></ul></ul></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 29. 29. 4. Pravidlá fakturácie <ul><li>Poznámky: Článok 219a </li></ul><ul><li>fakturačné pravidlá </li></ul><ul><ul><li>sa aplikujú pri: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>vystavení FA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>obsahu FA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>zjednodušujúcich opatreniach (zjednodušené FA, súhrnné FA, ...) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>sa neuplatnia v súvislosti s pravidlami pre archiváciu faktúr </li></ul></ul><ul><li>základné pravidlo sa uplatní vždy, ak: </li></ul><ul><ul><li>sa použije obrátená fakturácia </li></ul></ul><ul><ul><li>dodávateľ je usadený mimo EU a uskutočňuje zdaniteľné dodanie tovaru/služby v EU (miesto dodania v EU) </li></ul></ul><ul><li>fakturačné pravidlá žiadneho ČŠ sa neaplikujú, ak: </li></ul><ul><ul><li>ide o dovoz tovaru zo štátu mimo EU do ČŠ EU (miesto dodania je mimo EU) </li></ul></ul><ul><ul><li>dodávateľ je usadený mimo EU </li></ul></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 30. 30. 4. Pravidlá fakturácie <ul><li>Smernica: Čl . 221 (3) </li></ul><ul><li>ČŠ MÔŽU oslobodiť ZO od povinnosti vyhotoviť FA , ak ide o: </li></ul><ul><ul><li>dodanie tovaru/služby, ktoré sa uskutočnilo na ich území a </li></ul></ul><ul><ul><li>ktoré je oslobodené od DPH s možnosťou alebo bez možnosti odpočítania DPH podľa príslušných článkov napr.: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>poštové služby; zdravotná starostlivosť; prevádzkovanie lotérií; dodanie stavby / stavebného pozemku </li></ul></ul></ul><ul><li>Schéma: </li></ul>dodávateľ odberateľ SK CZ oslobodené dodanie tovaru/služby R-CH, SK určuje FA pravidlá CZ neurčuje FA pravidlá, nemôže oslobodiť <ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 31. 31. 4. Pravidlá fakturácie <ul><li>Poznámky: Čl. 221 (3) </li></ul><ul><li>v prípade uvedených cezhraničných oslobodených dodaní kde </li></ul><ul><ul><li>dodávateľ nie je usadený v ČŠ, kde sa dodanie uskutočňuje (CZ) a odberateľ je povinný uplatniť R-CH </li></ul></ul><ul><ul><li>ČŠ, kde je dodávateľ usadený (SK) stanoví FA pravidlo podľa výnimky k základnému pravidlu </li></ul></ul><ul><ul><li>avšak ČŠ, kde sa dodanie uskutočňuje (CZ) môže oslobodiť ZO od povinnosti vystaviť FA </li></ul></ul><ul><ul><li>pretože ČŠ „CZ“ nestanovuje FA pravidlá (tie určuje ČŠ „SK“) bude vždy potrebné vystaviť FA pre tieto dodania </li></ul></ul><ul><li>záver: </li></ul><ul><li>uvedené oslobodené cezhraničné B2B dodania budú vždy vyžadovať FA </li></ul><ul><li>možnosť nevystavovať FA iba ak daný ČŠ zároveň aj stanovuje FA pravidlá (podľa Čl. 219a) </li></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 32. 32. 4. Pravidlá fakturácie <ul><li>Smernica: Čl. 220 (2) a 221 (2) </li></ul><ul><li>vo všeobecnosti sa vyhotovenie FA nevyžaduje pre oslobodené poskytovania služieb podľa článku 135 (1) písm. a) až g) t.j.: </li></ul><ul><ul><li>poisťovacie, zaisťovacie a finančné služby </li></ul></ul><ul><li>avšak ČŠ MÔŽU uložiť povinnosť vyhotoviť FA </li></ul><ul><ul><li>ZO usadeným / s prevádzkarňou na ich území pri poskytnutí uvedených služieb na ich území alebo mimo EU </li></ul></ul><ul><li>Poznámky: </li></ul><ul><li>záver: táto voľba ČŠ sa môže použiť len pre tuzemské dodania a dodania mimo EU , ale nie pre B2B transakcie s inými ČŠ </li></ul><ul><li>platí teda, že ČŠ môže vyžadovať vyhotovenie FA len ak: </li></ul><ul><ul><li>miesto dodania a zároveň aj miesto usadenia dodávateľa, ktorý uskutočňuje tieto oslobodené dodania (B2B alebo B2C) je v tom istom ČŠ </li></ul></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 33. 33. 4. Pravidlá fakturácie <ul><li>Smernica: Čl. 224 a 225 – Vyhotovenie FA odberateľom </li></ul><ul><li>odberateľ môže vyhotoviť FA za tovar/služby, ktoré mu dodala ZO, ak medzi týmito dvomi stranami existuje </li></ul><ul><ul><li>predchádzajúca dohoda , a </li></ul></ul><ul><ul><li>postup na uznanie každej FA ZO, ktorá dodáva tovar/službu </li></ul></ul><ul><li>ČŠ môžu stanoviť ZO osobitné podmienky v prípadoch, keď: </li></ul><ul><ul><li>tretia strana alebo odberateľ, ktorý vyhotovuje FA, sú usadení v krajine, s ktorou neexistuje žiadny právny nástroj týkajúci sa vzájomnej pomoci (administratívnej spolupráci v oblasti DPH) </li></ul></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 34. 34. 4. Pravidlá fakturácie <ul><li>Poznámky Čl. 224 a 225 – Vyhotovenie faktúry odberateľom </li></ul><ul><li>pojem „predchádzajúca dohoda“ a „postup na uznanie každej FA“ : </li></ul><ul><ul><li>ČŠ nemôže predpisovať typ dohody medzi dvomi stranami </li></ul></ul><ul><ul><li>dohoda má byť dojednaná pred začatím vyhotovovania FA odberateľom </li></ul></ul><ul><ul><li>na žiadosť správcu dane musia byť obidve strany schopné preukázať existenciu dohody (dôkaz) </li></ul></ul><ul><ul><li>postup na uznanie každej FA môže byť </li></ul></ul><ul><ul><li>implicitný aj explicitný </li></ul></ul><ul><ul><li>dohodnutý a popísaný prostredníctvom predchádzajúcej dohody </li></ul></ul><ul><ul><li>preukázaný prostredníctvom spracovania FA alebo prijatím platby dodávateľom tovaru/služby </li></ul></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 35. 35. 5. Lehota na vystavenie faktúry <ul><li>Smernica: Čl. 222 </li></ul><ul><li>FA sa vyhotoví najneskôr v 15. deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zdaniteľný obchod nastal v prípade: </li></ul><ul><ul><li>IC dodania tovaru </li></ul></ul><ul><ul><li>IC dodania nového dopravného prostriedku </li></ul></ul><ul><ul><li>IC dodania tovaru, ktorý je predmetom spotrebných daní </li></ul></ul><ul><ul><li>premiestnenia tovaru </li></ul></ul><ul><ul><li>dodania B2B služieb podľa základného pravidla </li></ul></ul><ul><li>v prípade iných dodaní tovaru/služieb MÔŽU ČŠ stanoviť pre ZO lehoty na vyhotovenie FA </li></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 36. 36. 6. Povinné náležitosti faktúry <ul><li>Smernica: Čl. 226 – povinné náležitosti FA </li></ul><ul><li>doplnenie nových náležitostí: </li></ul><ul><ul><li>„ Cash accounting“ (DPH sa uplatňuje na základe platieb) </li></ul></ul><ul><ul><li>„ Self-billing“ (vyhotovenie odberateľom) </li></ul></ul><ul><ul><li>„ Reverse charge“ (prenos daňovej povinnosti) </li></ul></ul><ul><li>zmena (pôvodných): </li></ul><ul><ul><li>„ Margin scheme – Travel agents“ (úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie) </li></ul></ul><ul><ul><li>„ Margin scheme – Second-hand goods“ (úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar) </li></ul></ul><ul><ul><li>„ Margin scheme – Works of art“ (úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela) </li></ul></ul><ul><ul><li>„ Margin scheme – Collector´s items and antiques“ (úprava zdaňovania prirážky – zberateľské predmety a starožitnosti) </li></ul></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 37. 37. 6. Povinné náležitosti faktúry <ul><li>Poznámky: Čl. 226 </li></ul><ul><li>poradové číslo – založené na jednej alebo viacerých sériách , ktoré jednoznačne identifikuje FA </li></ul><ul><ul><li>každá ZO si môže zvoliť číselný rad </li></ul></ul><ul><ul><li>poradové číslo môže obsahovať aj písmená napr. pre rôzne prevádzky, rôzne typy dodaní, rôznych zákazníkov a pod. </li></ul></ul><ul><li>oslobodené dodávky - odkaz na ustanovenie smernice alebo vnútroštátne ustanovenie alebo iný odkaz , v ktorom sa uvádza, že dodanie tovaru/služby je oslobodené od dane </li></ul><ul><ul><li>ak iný odkaz - dostatočné uviesť slovo „oslobodené“ </li></ul></ul><ul><ul><li>„ exempt supply“, „zero-rated“ (ak je právo na odpočet) </li></ul></ul><ul><ul><li>ak je dodanie predmetom R-CH a zároveň ide aj o oslobodené dodanie stačí uviesť „Reverse charge“ </li></ul></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 38. 38. 6. Povinné náležitosti faktúry <ul><li>Smernica: Čl. 230 – prepočet DPH </li></ul><ul><li>sumy uvedené na FA sa môžu uvádzať v akejkoľvek mene za predpokladu, že </li></ul><ul><ul><li>výška DPH, ktorá sa má zaplatiť alebo upraviť, je uvedená v národnej mene ČŠ </li></ul></ul><ul><ul><li>sa využije prepočítací mechanizmus v článku 91 Smernice </li></ul></ul><ul><li>Poznámky: </li></ul><ul><li>na FA nemusí byť žiadny odkaz na kurz použitý pri prepočte </li></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 39. 39. 6. Povinné náležitosti faktúry <ul><li>Smernica: Čl. 226b – zjednodušená FA </li></ul><ul><li>sa vyhotovuje ak suma na FA nie je vyššia ako 100 EUR (Čl. 220a) </li></ul><ul><li>ČŠ vyžadujú, aby sa uvádzali aspoň údaje: </li></ul><ul><ul><li>dátum vyhotovenia </li></ul></ul><ul><ul><li>identifikácia ZO, ktorá dodáva tovar/službu </li></ul></ul><ul><ul><li>označenie druhu dodaného tovaru/služby </li></ul></ul><ul><ul><li>výšku DPH, ktorá sa má zaplatiť alebo údaje potrebné na jej výpočet </li></ul></ul><ul><ul><li>ak ide o doklad o oprave faktúry osobitný a jednoznačný odkaz na pôvodnú FA a konkrétne údaje, ktoré sa menia </li></ul></ul><ul><li>Poznámky: </li></ul><ul><li>zjednodušená FA </li></ul><ul><ul><li>nemôže obsahovať viac údajov ako je požadované v Čl. 226 </li></ul></ul><ul><ul><li>nie je dovolená pri </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>zásielkovom predaji, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>oslobodených IC dodania tovaru, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>cezhraničných dodaniach, kde sa uplatňuje R-CH </li></ul></ul></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 40. 40. 7. Archivácia faktúry a preklad faktúry <ul><li>Smernica: Čl. 247 (1) – archivácia </li></ul><ul><li>každý ČŠ určí obdobie, počas ktorého ZO musia uchovávať (archivovať) FA </li></ul><ul><ul><li>za dodania tovaru/služby uskutočnené na jeho území </li></ul></ul><ul><ul><li>ktoré prijali ZO, ktoré sú na jeho území usadené </li></ul></ul><ul><li>Poznámky: Čl. 247 (1) – archivácia </li></ul><ul><li>Čl. 219a (FA pravidlá) sa neaplikuje na archivovanie FA </li></ul><ul><li>Dodávateľ: </li></ul><ul><ul><li>ČŠ môže stanoviť obdobie archivácie len pre dodávateľa tovaru/služby, ak miesto dodania je v tomto ČŠ </li></ul></ul><ul><ul><li>dodávateľ uskutočňujúci zdaniteľné dodania v inom ČŠ, kedy sa uplatňuje R-CH, by mal splniť pravidlá archivácie ČŠ, kde je miesto dodania </li></ul></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 41. 41. 7. Archivácia faktúry a preklad faktúry <ul><li>Poznámky: Čl. 247 (1) - archivácia </li></ul><ul><li>Odberateľ: </li></ul><ul><ul><li>pre ZO, ktorá prijíma dodania je obdobie archivácie určené ČŠ, kde je táto ZO usadená </li></ul></ul><ul><ul><li>ČŠ nemôže uložiť žiadne obdobie archivácie pre ZO, ktorá nie je v tomto ČŠ usadená a to ani v prípade, ak tento odberateľ prijíma FA za zdaniteľné dodania v tomto štáte </li></ul></ul><ul><ul><li>zahraničná osoba registrovaná napr. v SR (nemá tu sídlo ani prevádzkareň) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>nie je stanovené obdobie archivácie pre prijaté FA – môže byť problém (odpočet DPH) </li></ul></ul></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 42. 42. 7. Archivácia faktúry a preklad faktúry <ul><li>Smernica: Čl. 247 (2) – prostriedok archivácie </li></ul><ul><li>ČŠ MÔŽU požadovať archiváciu FA v pôvodnej forme v akej sa zaslali alebo sprístupnili t.j. </li></ul><ul><ul><li>EFA – elektronicky, </li></ul></ul><ul><ul><li>papierové FA - v papierovej forme </li></ul></ul><ul><li>pre el. archivované FA MÔŽE ČŠ vyžadovať, aby sa el. archivovali aj údaje zaručujúce vierohodnosť pôvodu FA a neporušenosť ich obsahu </li></ul><ul><li>Poznámky: Čl. 247 (2) – prostriedok archivácie </li></ul><ul><li>FA v papierovej forme </li></ul><ul><ul><li>ZO si môže zvoliť uchovávať podporné dokumenty v el. forme, ale správca dane jej to nemôže uložiť ako povinnosť </li></ul></ul><ul><li>rovnako pre podporné dokumenty uchovávané v el. forme nemôže byť vyžadované ich uchovávanie v papierovej forme </li></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 43. 43. 7. Archivácia faktúry a preklad faktúry <ul><li>Poznámky: Čl. 248a - preklad </li></ul><ul><li>jazyk na faktúre </li></ul><ul><ul><li>DPH legislatíva neurčuje použitie žiadneho jazyka </li></ul></ul><ul><ul><li>ČŠ nemôžu obmedziť právo na odpočet len z dôvodu použitého jazyku vo FA </li></ul></ul><ul><ul><li>preklad do úradného jazyka však môže byť v určitých prípadoch počas kontroly vyžadovaný </li></ul></ul><ul><li>preklad faktúr </li></ul><ul><ul><li>len konkrétne FA alebo FA konkrétnych ZO </li></ul></ul><ul><ul><li>ČŠ nemôžu zaviesť žiadnu všeobecnú povinnosť prekladu FA </li></ul></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 44. 44. PLATNÉ A PRIPRAVOVANÉ ZMENY V OBLASTI DPH Schválená novela zákona o DPH <ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 45. 45. Reverse charge pri dovoze tovaru <ul><li>účinnosť od 1. januára 2013 </li></ul><ul><li>Cash flow výhoda a rovnocenné podmienky pre IC nadobudnutie a dovoz tovaru </li></ul><ul><li>R-CH pri dovoze tovaru pri zákonom vymedzených colných režimoch – ak platiteľ splní podmienky : </li></ul><ul><ul><li>má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania alebo OZ zapísanú v OR </li></ul></ul><ul><ul><li>dováža tovar, ktorý použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ </li></ul></ul><ul><ul><li>v predchádzajúcom kalend. roku: </li></ul></ul><ul><li>doviezol tovar s celkovou colnou hodnotou najmenej 150 TEUR </li></ul><ul><li>ak nepodnikal alebo neuskutočnil dovoz colná hodnota tovaru pri prvom dovoze v kalend. roku je najmenje 30 TEUR </li></ul><ul><ul><li>nemal daňové nedoplatky voči DÚ a CÚ </li></ul></ul><ul><li>k 30.11. kalend. roka predchádzajúcemu kalend. roku, v ktorom mu vzniká DP pri dovoze tovaru </li></ul><ul><li>k poslednému dňu 2. kalend. mesiaca, ktorý predchádza kalend. mesiacu v ktorom vznikla DP pri dovoze tovaru a colná hodnota je najmenej 30 TEUR (ak platiteľ začal podnikať) </li></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 46. 46. El. fakturácia <ul><li>účinnosť od 1. januára 2012 </li></ul><ul><li>implementácia Fakturačnej smernice </li></ul><ul><li>doteraz zaručenie vierohodnosti pôvodu a neporušenosti obsahu FA poslanej alebo sprístupnenej elektronicky </li></ul><ul><ul><li>len el. podpisom alebo EDI </li></ul></ul><ul><li>od 1.1.2012 </li></ul><ul><ul><li>aj iným spôsobom zabezpečujúcim vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu údajov </li></ul></ul><ul><ul><li>el. podpis a EDI uvádza ZDPH už len ako príklady el. technológií </li></ul></ul><ul><ul><li>iným spôsobom sú napr. kontroly riadenia podnikových procesov </li></ul></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 47. 47. Pochybnosti o údajoch v SV – výzva DU <ul><li>účinnosť od 1. januára 2012 </li></ul><ul><li>ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti podaného SV alebo o pravdivosti údajov v ňom uvedených </li></ul><ul><li>DU oznámi tieto pochybnosti osobe, ktorá SV podala a vyzve ju, aby sa </li></ul><ul><ul><li>k nim vyjadrila, </li></ul></ul><ul><ul><li>neúplné údaje doplnila, </li></ul></ul><ul><ul><li>nejasnosti vysvetlila a </li></ul></ul><ul><ul><li>nepravdivé údaje opravila alebo pravdivosť údajov riadne preukázala </li></ul></ul><ul><li>osoba, ktorá SV podala je povinná do 5 dní od doručenia výzvy nedostatky podaného SV odstrániť </li></ul><ul><li>zisťovať a overovať IČ DPH vopred!!! </li></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 48. 48. Nadmerný odpočet (NO) <ul><li>účinnosť od 1. januára 2012 </li></ul><ul><li>prerušenie lehoty na vrátenie NO v prípade, ak bola platiteľovi dane zaslaná výzva na odstránenie nedostatkov v podanom DP </li></ul><ul><ul><li>lehota na vrátenie NO neplynie odo dňa doručenia výzvy až do dňa odstránenia nedostatkov </li></ul></ul><ul><li>spresnenie lehoty, v ktorej DU má vrátiť NO, ak ide o NO uplatnený platiteľom dane v dodatočnom DP, ktoré je </li></ul><ul><ul><li>podané po podaní DP za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom NO vznikol </li></ul></ul><ul><ul><li>v tomto prípade platiteľ nemá možnosť započítať NO s vlastnou daňovou povinnosťou a preto DU vráti NO </li></ul></ul><ul><li>zavedenie sankcie za neoprávnené uplatnenie NO, ktorý sa vrátil v skrátenej lehote vo výške 1,3% zo sumy vráteného NO </li></ul><ul><ul><li>nahrádza sankciu (sankčný úrok) vyplývajúcu z § 35b ods. 1 písm. h) ZoSDaP, ktorá sa zruší </li></ul></ul><ul><li>Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH </li></ul><ul><li>Vykonávacie nariadenie </li></ul><ul><li>2. Fakturačná smernica </li></ul><ul><li>3. Schválená novela ZDPH </li></ul><ul><li>4. Navrhované opatrenia vlády proti DPH podvodom </li></ul><ul><li>5. Návrh novely ZDPH </li></ul><ul><li>6. „Zelená kniha“ </li></ul><ul><li>Judikatúra, ktorú musíte poznať </li></ul><ul><li>Ostatné pre prax relevantné novinky </li></ul>
 49. 49. JUDIKATÚRA Platné a pripravované zmeny v oblasti DPH Judikatúra Ostatné pre prax relevantné novinky
 50. 50. <ul><ul><li>Rozsudok ESD: C- 107 / 10 „Enel&quot; </li></ul></ul>
 51. 51. <ul><li>Predmet rozsudku : </li></ul><ul><li>Vrátenie nadmerného odpočtu na DPH – lehota, úroky, započítanie </li></ul><ul><li>Zásady daňovej neutrality a proporcionality </li></ul><ul><li>Ochrana legitímnej dôvery </li></ul>Predmet rozsudku Skutočnosti prípadu Prejudiciálne otázky Odôvodnenie ESD Záver
 52. 52. <ul><li>Skutočnosti prípadu : </li></ul><ul><li>11. októbra 2007 podala spoločnosť Enel daňové priznanie, v ktorom uviedla nadmerný odpočet (NO) cca 2,2 mil. BGN </li></ul><ul><li>podľa bulharského ZDPH v znení účinnom do 18. decembra 2007: </li></ul><ul><ul><li>lehota na vrátenie (45 dní) uplynula 26. novembra 2007 </li></ul></ul><ul><ul><li>od tohto okamihu mal Enel nárok na úroky z omeškania </li></ul></ul><ul><li>8. novembra 2007 však bolo Enel-u doručené rozhodnutie o nariadení daňovej kontroly </li></ul><ul><li>podľa bulharského ZDPH v znení účinnom od 19. decembra 2007 v prípade, ak sa začala daňová kontrola daňového subjektu: </li></ul><ul><ul><li>lehota na vrátenie dane sa zhoduje s lehotou na vydanie rozhodnutia o daňovej kontrole </li></ul></ul><ul><ul><li>v ýnimkou sú prípady, keď daňový subjekt poskytol zábezpeku vo forme peňazí, štátnych CP alebo nepodmienenej a neodvolateľnej bankovej záruky </li></ul></ul><ul><li>DU na základe rozhodnutia uhradil dňa 21. decembra 20007 časť NO 1,3 mil. BGN </li></ul>Predmet rozsudku Skutočnosti prípadu Prejudiciálne otázky Odôvodnenie ESD Záver
 53. 53. <ul><li>Skutočnosti prípadu : </li></ul><ul><li>13. marca 2008 bol o daňovej kontrole vyhotovený protokol, proti ktorému podal Enel námietku a uplatnil nárok na úroky z omeškania za obdobie </li></ul><ul><ul><li>od 27.novembra 2007 do 21.decembra 2007 zo sumy 1,3 mil. BGN </li></ul></ul><ul><ul><li>zo zvyšnej sumy NO za obdobie od 27.novembra 2007 do dňa ich skutočného vrátenia </li></ul></ul><ul><li>29. apríla 2008 opravný daňový výmer </li></ul><ul><ul><li>neobsahoval žiadnu zmienku o zaplatení úrokov z omeškania </li></ul></ul><ul><ul><li>výška daní, ktoré mali byť vrátené Enel-u bola započítaná proti daňovým dlhom zvýšeným o úroky z omeškania z rokov 2005 a 2006 </li></ul></ul><ul><li>13. mája 2008 bola Enel-u uhradená zvyšná suma 179 tis. BGN bez toho, aby sa prijalo rozhodnutie o dlžných úrokoch z omeškania </li></ul><ul><li>Enel podal odvolanie proti opravnému daňovému výmeru </li></ul><ul><li>DU vydal rozhodnutie (20.10.2008) </li></ul><ul><ul><li>priznal úroky z omeškania zo sumy 179 tis. BGN za obdobie od vydanie opravného výmeru (29.4.2008) do skutočnej úhrady (13.5.2008) </li></ul></ul><ul><ul><li>vo zvyšnej časti bolo odvolanie považované za neodôvodnené </li></ul></ul><ul><li>Enel podal 31.10.2008 žalobu na súd – žiadal najmä, aby boli zaplatené úroky z omeškania zo sumy NO, ktorá mala byť vrátená od 27.11.07 až do skutočného vrátenia celej tejto sumy </li></ul>Predmet rozsudku Skutočnosti prípadu Prejudiciálne otázky Odôvodnenie ESD Záver
 54. 54. <ul><li>Prejudiciálne otázky pre ESD : </li></ul><ul><li>Je v rozpore so smernicou DPH a zásadou ochrany legitímnej dôvery </li></ul><ul><li>bulharská právna úprava, ktorá stanovuje retroaktívne predĺženie lehoty, v ktorej treba vrátiť NO? </li></ul><ul><li>Je v rozpore so smernicou DPH a zásadou daňovej neutrality </li></ul><ul><li>bulharská právna úprava, ktorá stanovuje, že lehota na vrátenie NO sa predlžuje v prípade začatia daňovej kontroly, pričom toto predĺženie spôsobuje, že nárok na úroky z omeškania vzniká až po skončení tejto daňovej kontroly? </li></ul><ul><li>Je v rozpore so smernicou DPH </li></ul><ul><li>vrátenie NO prostredníctvom započítania? </li></ul>Predmet rozsudku Skutočnosti prípadu Prejudiciálne otázky Odôvodnenie ESD Záver
 55. 55. <ul><li>Odôvodnenie ESD : </li></ul><ul><li>Úvodné pripomienky </li></ul><ul><li>Smernica DPH (článok 183) nestanovuje </li></ul><ul><ul><li>povinnosť zaplatiť úroky z NO, ktorý sa má vrátiť </li></ul></ul><ul><ul><li>ani deň od, ktorého na tieto úroky vzniká nárok </li></ul></ul><ul><li>ČŠ však musia dodržiavať zásadu ekvivalencie, efektivity a ochrany legitímnej dôvery </li></ul><ul><li>výklad smernice DPH v kontexte všeobecných zásad - osobitné pravidlá, ktoré musia ČŠ dodržať pri vrátení NO: </li></ul><ul><ul><li>právo na odpočet je neoddeliteľnou súčasťou mechanizmu DPH a v zásade ho nemožno obmedziť </li></ul></ul><ul><ul><li>ČŠ majú určitú slobodu pri stanovovaní podmienok vrátenia NO, tieto podmienky však </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>nemôžu spochybňovať zásadu daňovej neutrality tým, že ZO bude povinná znášať daňovú záťaž (celkom alebo z časti) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>musia umožniť najmä vrátenie NO v primeranej lehote vyplatením finančnej hotovosti alebo porovnateľným spôsobom a spôsob vrátenia nesmie pre ZO predstavovať finančné riziko </li></ul></ul></ul>Predmet rozsudku Skutočnosti prípadu Prejudiciálne otázky Odôvodnenie ESD Záver
 56. 56. <ul><li>Odôvodnenie ESD : </li></ul><ul><li>K prvej otázke </li></ul><ul><li>zásada ochrany legitímnej dôvery - bráni tomu, aby zmena vnútroštátnej právnej úpravy retroaktívne zabavila ZO nároku, ktorý jej vznikol na základe predchádzajúcej právnej úpravy </li></ul><ul><li>K druhej otázke </li></ul><ul><li>lehota na vrátenie NO môže byť predĺžená na účely vykonania daňovej kontroly </li></ul><ul><li>keďže ZO však dočasne nemôže disponovať finančnými prostriedkami vo výške NO, je postihnutá hospodárskym znevýhodnením, ktoré by malo byť kompenzované zaplatením úrokov, čím je zaručené dodržanie zásady daňovej neutrality </li></ul><ul><li>DU možnosť začať daňovú kontrolu kedykoľvek (aj tesne pred uplynutím lehoty na vrátenie), vplyv na predlžovanie lehoty – z toho plynie pre ZO finančná záťaž (riziko) </li></ul><ul><li>podľa judikatúry ESD je okamihom, od ktorého vzniká nárok na úroky z omeškania deň, keď mal byť NO obvykle nahradený (započítaný) podľa smernice DPH </li></ul>Predmet rozsudku Skutočnosti prípadu Prejudiciálne otázky Odôvodnenie ESD Záver
 57. 57. <ul><li>Rozhodnutie ESD : </li></ul><ul><li>Bulharská právna úprava, ktorá stanovuje retroaktívne predĺženie lehoty, v ktorej treba vrátiť NO je v rozpore so smernicou DPH a zásadou ochrany legitímnej dôvery. </li></ul><ul><li>Bulharská právna úprava, ktorá stanovuje, že lehota na vrátenie NO sa predlžuje v prípade začatia daňovej kontroly, pričom toto predĺženie spôsobuje, že nárok na úroky z omeškania vzniká až po skončení tejto daňovej kontroly je v rozpore so smernicou DPH a zásadou daňovej neutrality. </li></ul><ul><li>Vrátenie NO prostredníctvom započítania je v súlade so smernicou. </li></ul>Predmet rozsudku Skutočnosti prípadu Prejudiciálne otázky Odôvodnenie ESD Záver
 58. 58. <ul><ul><li>Rozsudok ESD: C- 180 / 10 a C-181/10 „Jarosław Słaby a manzelia Kuc&quot; </li></ul></ul>
 59. 59. <ul><li>Predmet rozsudku : </li></ul><ul><li>Pojem zdaniteľná osoba </li></ul><ul><li>Predaj stavebných pozemkov </li></ul>Predmet rozsudku Skutočnosti prípadu Prejudiciálne otázky Odôvodnenie ESD Záver
 60. 60. <ul><li>Skutočnosti prípadu : </li></ul><ul><li>P. Slaby nadobudol ako fyzická osoba nevykonávajúca ekonomickú činnosť v 1996 pozemok klasifikovaný ako pozemok na poľnohospodárske účely. Pozemok aj využíval na poľnohospodárske účely a tieto aktivity ukončil v 1999. V roku 1997 bol pozemok v územnom pláne preklasifikovaný na stavebný pozemok. P. Slaby ho v dôsledku tejto zmeny rozdelil na 64 parciel a tieto postupne od roku 2000 predával. </li></ul><ul><li>  Manželia Kuc boli od roku 1996 majiteľmi poľnohospodárskeho podniku, ktorý nadobudli ako poľnohospodársky pozemok, na ktorom nie je povolená výstavba. Tento pozemok používali na účely poľnohospodárskej činnosti do konca roku 2006. V dôsledku zmeny územného plánu bol tento pozemok preklasifikovaný na stavebný a manželia ho začali následne po častiach rozpredávať. Od roku 2004 boli manželia registrovaný pre DPH a podľa daňového úradu podliehali tieto predaje DPH. </li></ul>Predmet rozsudku Skutočnosti prípadu Prejudiciálne otázky Odôvodnenie ESD Záver
 61. 61. <ul><li>Prejudiciálne otázky pre ESD : </li></ul><ul><li>Prípad p. Slaby: </li></ul><ul><li>Je fyzická osoba, ktorá vykonávala poľnohospodársku činnosť na pozemku a ktorá neskôr v dôsledku zmeny územného plánu uskutočnenej z dôvodov nezávislých od jej vôle zastavila výkon tejto činnosti, prekvalifikovala majetok na súkromný majetok, rozdelila ho na menšie časti (pozemky určené na výstavbu rekreačných chát) a začala s jeho predajom, z uvedených dôvodov zdaniteľnou osobou povinnou platiť daň z pridanej hodnoty v zmysle článku 9 ods. 1 smernice o DPH, ako aj článku 4 ods. 1 a 2 šiestej smernice 77/388/EHS, ktorá je povinná vyúčtovať daň z pridanej hodnoty z dôvodu svojej obchodnej činnosti?“ </li></ul>Predmet rozsudku Skutočnosti prípadu Prejudiciálne otázky Odôvodnenie ESD Záver
 62. 62. <ul><li>Prejudiciálne otázky pre ESD : </li></ul><ul><li>Prípad manželov Kuc: </li></ul><ul><li>1.      Je na poľnohospodára s paušálnou úpravou v zmysle článku 295 ods. 1 bodu 3 smernice [o DPH], ktorý predáva pozemky pôvodne využívané na jeho poľnohospodársku činnosť, ktoré sú v územnom pláne obce vymedzené ako pozemky určené na výstavbu na bytové účely a účely služieb, ktoré však boli nadobudnuté ako poľnohospodárske pozemky (oslobodené od DPH), uplatniteľný článok 16 tejto smernice, podľa ktorého sa vyčlenenie majetkových hodnôt podniku na osobnú potrebu zdaniteľnej osoby alebo na iné ako ekonomické účely považuje za dodanie tovaru za protihodnotu iba vtedy, ak tieto majetkové hodnoty oprávňovali na úplný alebo čiastočný odpočet DPH? </li></ul><ul><li>2.      Má byť [v prípade kladnej odpovede] poľnohospodár s paušálnou úpravou v zmysle článku 295 ods. 1 bodu 3 smernice [o DPH], ktorý predáva pozemky využívané na poľnohospodársku činnosť, ktoré sú v územnom pláne obce vymedzené ako pozemky určené na výstavbu na bytové účely a účely služieb, ktoré však boli nadobudnuté ako poľnohospodárske pozemky (oslobodené od DPH), považovaný za zdaniteľnú osobu, ktorá je povinná podľa všeobecnej úpravy vyúčtovať DPH z tohto predaja? </li></ul>Predmet rozsudku Skutočnosti prípadu Prejudiciálne otázky Odôvodnenie ESD Záver
 63. 63. <ul><li>Odôvodnenie ESD : </li></ul><ul><li>  Článok 12 ods. 1 smernice o DPH dovoľuje členských štátom považovať za zdaniteľnú osobu kohokoľvek, kto príležitostne vykonáva činnosti upravené v článku 9 ods. 1 druhom pododseku smernice o DPH, inter alia, jedno dodanie stavebného pozemku. Je to však len možnosť, nie povinnosť členského štátu </li></ul><ul><li>Poľská vláda uviedla, že toto právo využila a v poľskom zákone o DPH je uvedené „za ekonomickú činnosť považuje každá činnosť výrobcov, obchodníkov alebo osôb poskytujúcich služby…, a to aj vtedy, ak činnosť bola vykonaná iba raz za okolností svedčiacich o úmysle vykonávať túto činnosť opakovane“ </li></ul><ul><li>Z judikatúry vyplýva, že samotný výkon vlastníckeho práva majiteľom nemôže byť sám osebe považovaný za ekonomickú činnosť </li></ul><ul><li>Počet a rozsah predajov uskutočnených v prejednávanej veci nie je sám osebe rozhodujúci </li></ul><ul><li>To však neplatí v prípade, keď dotknutá osoba podnikne aktívne kroky k predaju nehnuteľností uplatnením podobných prostriedkov, aké použil výrobca, obchodník alebo osoba poskytujúca služby v zmysle článku 9 ods. 1 druhého pododseku smernice o DPH. Takéto aktívne kroky môžu pozostávať zo zavedenia inžinierskych sietí na týchto pozemkoch, ako aj z využitia overených marketingových krokov </li></ul>Predmet rozsudku Skutočnosti prípadu Prejudiciálne otázky Odôvodnenie ESD Záver
 64. 64. <ul><li>Záver ESD : </li></ul><ul><li>Dodanie pozemku určeného na výstavbu sa musí považovať za činnosť podliehajúcu dani z pridanej hodnoty na základe vnútroštátneho práva členského štátu, ak si tento členský štát uplatnil možnosť upravenú v článku 12 ods. 1 smernice, bez ohľadu na sústavnú povahu činnosti alebo bez ohľadu na otázku, či osoba, ktorá uskutočnila dodanie, vykonáva činnosť výrobcu, obchodníka alebo poskytovateľa služieb, a to za predpokladu, že táto činnosť nepredstavuje iba výkon vlastníckeho práva majiteľa. </li></ul><ul><li>Fyzická osoba, ktorá vykonávala poľnohospodársku činnosť na pozemku prekvalifikovanom v dôsledku zmeny územného plánu uskutočnenej z dôvodov nezávislých od jej vôle na pozemok určený na výstavbu, sa nepovažuje za zdaniteľnú osobu povinnú platiť daň z pridanej hodnoty, keď začne predávať tieto pozemky, ak tieto predaje patria do rámca nakladania so súkromným majetkom tejto osoby . </li></ul><ul><li>Naopak, keď dotknutá osoba podnikne aktívne kroky na účely predaja nehnuteľností uplatnením podobných prostriedkov, aké použil výrobca, obchodník alebo osoba poskytujúca služby , táto osoba sa musí považovať za vykonávajúcu „ekonomickú činnosť“, čiže sa musí v zmysle tohto článku považovať za zdaniteľnú osobu , ktorá je povinná platiť DPH. </li></ul><ul><li>Skutočnosť, že táto osoba je „poľnohospodár s paušálnou úpravou“ na účely článku 295 ods. 1 bodu 3 smernice, v tomto smere nie je relevantná. </li></ul>Predmet rozsudku Skutočnosti prípadu Prejudiciálne otázky Odôvodnenie ESD Záver
 65. 65. <ul><li>Zaujímavé očakávané judikáty </li></ul><ul><li>C-80/11 – maďarský – podmienka odpočtu podmienená preukázaním toho, že dodávateľ postupuje v súlade s predpismi (daň priznala a odviedla). </li></ul><ul><li>C-550/11 – bulharský – povinnosť vrátenia odpočítanej DPH v prípade krádeže. </li></ul>Predmet rozsudku Skutočnosti prípadu Prejudiciálne otázky Odôvodnenie ESD Záver
 66. 66. Pobočky ČESKÁ REPUBLIKA Praha ┐ SLOVENSKO Bratislava ┐ MAĎARSKO Budapest ┐ R UMUNSKO Bucureşti ┐ RAKÚSKO Salzburg Linz Wien ┐ ┐ ┌ SLOVINSKO Ljubljana ┐ CHORVÁTSKO Zagreb ┐ BOSNA A HERCEGOVINA Sarajevo ┌ SRBSKO Beograd ┐
 67. 67. <ul><li>LeitnerLeitner Consulting d.o.o. </li></ul><ul><li>SRB 11000 BEOGRAD , Resavska 23 </li></ul><ul><li>T +381 11 655 51 05, F +381 11 655 51 06, E office.belgrad@leitnerleitner.com </li></ul><ul><li>BMB Leitner k.s. </li></ul><ul><li>SK 811 01 BRATISLAVA , Zámocká 32 </li></ul><ul><li>T +421 2 591 018-00, F +421 2 591 018-50, E bratislava.office@bmbleitner.sk </li></ul><ul><li>Leitner + Leitner Consulting SRL </li></ul><ul><li>RO 020334 BUCUREŞTI , Str Gara Herastrau 2-4, Et 7 </li></ul><ul><li>T +40 21 528 57 57, F +40 21 528 57 50, E bukarest.office@leitnerleitner.com </li></ul><ul><li>Leitner + Leitner Kft </li></ul><ul><li>H 1027 BUDAPEST , Kapás utca 6-12, Viziváros Office Center </li></ul><ul><li>T +36 1 279 29-30, F +36 1 209 48-74, E office@leitnerleitner.hu </li></ul><ul><li>LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater </li></ul><ul><li>A 4040 LINZ , Ottensheimer Straße 32 </li></ul><ul><li>T +43 732 70 93-0, F +43 732 70 93-156, E linz.office@leitnerleitner.com </li></ul><ul><li>Leitner + Leitner d.o.o. </li></ul><ul><li>SI 1000 LJUBLJANA , Dunajska cesta 159 </li></ul><ul><li>T +386 1 563 67-50, F +386 1 563 67-89, E office@leitnerleitner.si </li></ul><ul><li>VORLÍČKOVÀ PARTNERS s.r.o. </li></ul><ul><li>CZ 110 00 PRAHA 1, Jungmannova 31 </li></ul><ul><li>T +420 233 111-100, F +420 233 111-133, E office@vorlickova.com </li></ul><ul><li>LeitnerLeitner Salzburg GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater </li></ul><ul><li>A 5020 SALZBURG , Hellbrunner Straße 7 </li></ul><ul><li>T +43 662 847 093-0, F +43 662 847 093-825, E salzburg.office@leitnerleitner.com </li></ul><ul><li>Leitner + Leitner Revizija d.o.o. </li></ul><ul><li>BIH 71 000 SARAJEVO , Kranjčevićeva 4a/I </li></ul><ul><li>T +387 63 684-883, F +387 33 206-181, E office@leitnerleitner.ba </li></ul><ul><li>LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater </li></ul><ul><li>A 1030 WIEN , Am Heumarkt 7 </li></ul><ul><li>T +43 1 718 98 90, F +43 1 718 98 90-804, E wien.office@leitnerleitner.com </li></ul><ul><li>Leitner + Leitner Consulting d.o.o. </li></ul><ul><li>HR 10000 ZAGREB , Radnička cesta 47/II </li></ul><ul><li>T +385 1 60 64-400, F +385 1 60 64-411, E office@leitnerleitner.hr </li></ul><ul><li>www.leitnerleitner.com </li></ul>

×