Galya Terzieva

1,852 views

Published on

GBE Factory project state of art

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,852
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
760
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Galya Terzieva

 1. 1. GBE FactoryProjektový kontext a dobré praktiky
 2. 2. ProjektGBE Factory je projekt spolufinancovaný Európskou úniou v rámciprogramu "Inteligentná energia pre Európu“• Projekt podporuje koncept "zeleno-modrej továrne pre energiu“• Aplikuje v rámci priemyselných a komerčných stavieb vybavených sjedným alebo v kombinácii s viacerými obnoviteľnými zdrojmi energie,ktoré umožňujú poskytovanie elektriny, vykurovania a chladenia preklimatizáciu priestorov, tak aj pre podnikanie v rámci budov a priestorovpodniku.Hlavnými partnermi projektu sú rôzne obchodné a priemyselné komory,súkromné organizácie a ESCO (energetické firmy) z EÚ (Taliansko,Nemecko, Rakúsko, Slovensko a Bulharsko)..
 3. 3. Model GBE FactoryFactory GBE• Je to model pre priemyselné alebo komerčné budovy, ktoré pracujú s"nulovou kvotou emisií uhlíka" alebo sa snažia znižovať tieto emisie,•Ide o jednu alebo viac budov vybavených zariadeniami, ktoré sú založenéna základe obnoviteľných zdrojov.•Vyrábané množstvá energie, tepla alebo elektriny, sú zároveňdistribuované firmám a spoločnostiam toho istého priemyselného parkualebo obchodného priestoru.•Týmto spôsobom sa priemyselné a komerčné stavby transformujú vtovárňach na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a zároveň podporujúnové podnikateľské činnosti a tvorbu pracovných miest.
 4. 4. Naše aktivityProstredníctvom partnerstva verejného a súkromného sektora projektnavrhne:• 5 Analýz priemyselných zón pre vykurovanie / chladenie intenzívnehoužívania sektorov• Identifikuje a podporí 10 finančne udržateľných obchodných modelov• Navrhne 5 príkladov a návrhov na GBE Factory investícií• Organizuje partnerské akcie pre firmy v rámci dodávateľského reťazca abude zároveň aj facilitovať rokovania s investormi / banky• Odovzdá GBE Továrenská značku jednotlivým najlepším modelom azviditeľní ich na európskej úrovni
 5. 5. GBE BrandingZlatý GBE BrandKeď produkcia energie z OZE je > = 100% vnútornej spotreby (vrátanevnútornej priemyselnej / obchodnej činnosti investora), alebo> = 5,000MWh / rokStrieborný GBE BrandKeď produkcia energie z OZE je>= 50% spotreby, vrátane vnútornej apriemyselnej / obchodnej činnosti investora alebo >=do 500 MWh / rok.Štandardný GBE BrandKeď produkcia energie z OZE je >= 50% z energetickej spotreby budovyna účely vnútornej klimatizácie a chladenia a zohrievanie vody (bezohľadu na vnútornú priemyselnú / obchodnú činnosť).
 6. 6. Model GBE FactoryProjekt pomáha firmám identifikovať : Investičné zámery pre integráciu obnoviteľných zdrojov energie svýrobnou činnosťou. Vytvára možnosť firmám na podporu tvorby dodatočných ziskov cezexistujúcu finančnú podporu obnoviteľných zdrojov energie. Stimuluje zavedenia technológie na tvorbu nepriameho zisku po zníženínákladov firmy na elektriku a vykurovanie / chladenie.
 7. 7. Kontex• Industriálne a komerčné priestory sú jedny z najväčších konzumátorov energie, pretože ochladzujú alebo zohrievajú veľké priestory.• Doteraz sa Európska únia zameriavala na zateplenie budov a modifikáciu procesov výroby a pod.• Model, ktorý ponúka GBE Factory projekt sa zameriava primárne na mechanizmy a technológie, ktoré umožňujú sebazabežpečenie energie.
 8. 8. OZE a energetická spotreba ľudstva•
 9. 9. GBE Factory úmožní:• Aby malé a stredné podniky vyprodukovali veľké množstvo energie z obnoviteľných zdrojov vysoko efektívnym spôsobom pomocou energie vyrobenej z OZE• Aby malé a stredné podniky a firmy mohli začať stavať sklady s nulovými emisiami• Aby malé a stredné podniky a poskytovatelia energetických služieb, architektov, projektantov mohli využívať nové technológie OZE, ktoré bude priamo integrované do konštrukcie budovy
 10. 10. Ponukovú stranu• Produkty a systémy založené na využití obnoviteľných zdrojov energie: CHP-CCHP systémy a súvisiaci dodávatelia;• Solárne termické systémy a PV inovatívne technológie, ako sú kombinované technológie, PV a Geotermálne systémy;• Dodávatelia chladiacich systémov pre skladovanie tovaru, stabilizátorov teploty, systému na reguláciu teploty, atď .
 11. 11. Strana Dopytu• Priemysel (H/C Intensive), distribučné centrá, nákupné centrá, biznis centrá, hotely, parky oddychu, aquaparky, rezorty, zelené domy, fabriky, a pod.
 12. 12. Kľúčoví aktéri• Obchodné spoločnosti, priemyselné podniky a malé a stredné podniky• Zástupcovia energetických priemyselných zoskupení• Široké spektrum podnikov a odvetví• Technickí odborníci• ESCO inštalačných firiem a ich združenia• Banky a investičné fondy• Energetické spoločnosti• Poskytovatelia finančnej podpory• Regionálne a miestne orgány - aktualizácia vyhlášok, povolenia• Médiá, ako sú televízia, rozhlas, noviny, webové portály a podobné webové médiá
 13. 13. - DOBRÉ PRAKTIKY
 14. 14. Solar Thermal HC Collectors• Caixa Geral de Depósitos so sídlom v Lisabone má veľkú kancelársku budovu Caixa Geral de Depósitos (CGD)• Banka podporuje vykurovanie a chladiace systémy založené na využití energie zo solárnych kolektorov, ktoré sú inštalované na streche budovy.• Na 17 poschodiach sú rozosiate kancelárske priestory na ploche 100.000 m².• Počas pracovnej doby je budova osídlená 6000 zamestnancami
 15. 15. Kombinácia slnka a vietru• Best Western Premier Hotel Victoria vo Freiburgu v Nemecku je 4**** hotel s 69 izbami, raňajková miestnosť a dve koktejlové haly. Hotel s nulovými emisiami.• Bol nahradený starý systém olejového kúrenia pomocou moderného vykurovacieho systému z výfukových plynov a použitia drevených paliet.• Na streche boli inštalované slnečné kolektory, ktoré vyrábajú 21.000 kWh ročne.• Štyri veterné turbíny taktiež boli nainštalované a majú výkon 70.000 kWh ročne.
 16. 16. Slnečné usporí pri procese galvanizácií• Firma KVK Körner vyrába zinkované kovové diely a je potrebné udržiavať pracovnú plochu vždy pri teplote 30 ° C, a vyžaduje si vysokú spotrebu zemného plynu.• Inštalované solárne elektrárne pokrývajú značnú časť spotreby tepla a zníženia spotreby zemného plynu, rovnako ako CO2 odpad.• Solárne termické kolektory sú umiestnené na južnej strane fasády výrobnej haly.• Jednoduchý dizajn umožňuje pokrytie 49,4% zo spotreby tepla zo solárnej energie.
 17. 17. Solárne usporí do výšky 75% vo výrobe• Va.lu.va Frutta s.r.l. za zaoberá spracovávaním ovocia(hrušky, jablká, čerešne, kaki).• Nový rozsiahly sklad situovaný vo Via Torricelli 52km (Verona, Italy), je vybaveným chladiacim zariadením veľkých rozmerov, ktoré slúži na uskladnenie ovocia.• Pôvodná azbestová strecha bola nahradená photovoltaickými panelmi.• Existujú 690 PV panely na 1.147,47 sq / m, ktoré sú schopné generovať 158.700 kWh ročne.
 18. 18. Ako využívať úsporné ľahkého oleja• Mega Engineering s.r.o sa špecializuje v oblasti projektovania, vývoja, implementácie, údržby, zložitých technických zariadení a systémov pre automatizáciu.• Automatizačné systémy realizované spoločnosťou sú v súlade s európskymi normami a požiadavkami týkajúcich sa vykonávania štandardov správnej výrobnej praxe.• Energetické riešenie: zahriatie vody v kotli na spaľovanie ľahkého vykurovacieho oleja ako palivo. Teplá voda je dodávaná do obehových čerpadiel prostredníctvom existujúcich potrubí.• V dôsledku realizácie projektu MEGA Engineering Ltd ušetrí 17 ton ľahkého vykurovacieho oleja alebo 21,570 EUR ročne.
 19. 19. Kombinovaná výroba tepla a elektriky z bioplynuLeiber GmbHis je moderná biotechnologická spoločnosť a jeden zpopredných výrobcov kvasiniek pre výrobu potravín a krmív.Spoločnosť vyvíja, vyrába a distribuuje sušené pivovarské kvasnicea kvasnicový extrakt a takisto aj produkty pre zdravie a prekozmetický priemysel.Spoločnosť inštalovala novú čističku odpadových vôd, ktorá tiežprodukuje bioplyn.Bola zavedená kombinovaná výroba tepla a elektriky (CHP)Výroba elektriny a tepla (CHP výstupu: 190 kW elektrickej energie/240 kW tepelnej energie).Spoločnosť pokrýva svoje vlastné potreby, ale aj predáva teplo navykurovanie susednej firme.
 20. 20. Výroba elektriky v pivovare• Heineken Slovensko rozbehlo vlastnú výrobu elektriky v pivovare v Hurbanove• Technológia je založená na odpadové vody z výroby sladu a piva.• Bioplynová stanica na vlastnej ČOV-ke. Výroba elektriny z bioplynu.• V prvej polovici 2011 vyprodukovala 200.000Kwh• Doplnenie anaeróbnej úpravy zvýšilo energetické kapacity odpadových vôd
 21. 21. Dotík slnka v textilných výrobkoch• Spoločnosť Carrera(Verona, Italy) vybudovala svoj úspech na kombinácií najmodernejšej technológie a remeselníctva, konkrétne premieňanie bavlny na nádherné textilné produkty, a to s maximálnym ohľadom na ochranu prírody.• Strecha budovy výroby bola pokrytá photovoltaickými panelmi. Nový solárny systém vykrýva 100% nákladov na energiu.
 22. 22. Zohrievanie pomocou slnka•Orgachim Bulharsko inštalovalo solárny systém na ohrev vodya tým boli nahradené existujúce plynové kotle.•Inštalácia obsahuje: 62 solárnych kolektorov so selektívnymzastrešením 133,3 m2, výmenník tepla 150 kW, čerpadiel najednotky, plynovod a pomocné zariadenia.•Voľba solárnych kolektorov so selektívnymi tlmičmi umožňujenepretržitú prevádzku solárnych panelov, a to aj prizamračenom počasí, čo zvyšuje jeho celkovú účinnosť.•Solárne zariadenia sú inštalované na južnej strane strechybudovy.
 23. 23. Optimizacia hladiacich systémov• Greiner Packaging International, patrí medzi popredných európskych producentov produktov potravinárskych a nepotravinárskych obalov.• Chladenie: cyklus hydraulického systému (<15 ° C) použitím pramenitej vody• Optimalizácia chladenia pomocou inštalácie dvoch turbokompresorov s vysokým koeficientom výkonnosti• Prispôsobenie automatického systému riadenia kontroly• Oddelenie chladiaceho cyklu umožnilo ďalšie zvýšenie chladiaceho výkonu• Usporí energie: 936.000 kWh• Investičné náklady: 810.000 €• Amortizačná doba: 8,5 roka
 24. 24. Odpadové teplo ako elektrika• Budova AMSEC je moderná kancelárska budova a zároveň aj počítačový centrum, v ktorom sú uložené viac ako 300 výkonných serverov.• Teplo vyprodukované servermi je používané na vykurovanie celej budovy.• Chladenie zabezpečujú za pomoci podzemnej vody tepelné pumpy.• V porovnaní s tradičnou kancelárskou budovou je možné znížiť 70% nákladov na kúrenie a chladenie
 25. 25. -

×