Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Franco mosconi

on

 • 490 views

 

Statistics

Views

Total Views
490
Views on SlideShare
490
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Franco mosconi Franco mosconi Presentation Transcript

 • Ekonómia poľnohospodársko-potravinárskeho odvetvia : Znamenité charakteristiky regiónu E milia-Romagna Franco Mosconi Profeso r ekonómie a priemyselnej politiky, Katedra Jean a Monnet a Università di Parma. BRATISLAVA, 16 NOVEMB ER 2010
 • Základná téza   Okolo « priemyselných obvodov » ( « cluster ov » ) , sa v priebehu deväťdesiatych rokov a začiatkom tretieho tisícročia zoskupili dve myšlienkové školy: I) tí, podľa ktorých sú priemyselné obvody na ústupe ; II) tí, ktorí ich považujú za n edotknuteľné a nemenné . Na tejto ceste sa však úspešne presadila t retia škola :   Táto tretia škola poukazuje predovšetkým na premenu, ktorou priemyselné obvody prechádzajú ( otváranie „ výrobných reťazcov "; vznik „ skupín podnikov "; vedúca úloha „ stredných podnikov“ a i. ).   Pri tretej škole sa na okamih zastavíme.   Vráťme sa teraz o krok späť ...
  • Dejiny “ priemyselných obvodov ”
  • sú siahodlhé.
  • Sčítanie obyvateľstva USA v roku 1900 :
  • vysoké hodnoty priemyselnej koncentrácie a špecializácie
  • Alfred Marshall ,
  • Principles of Economics (1890): il “ marshallovský obvod ”
  • Prof. P. Krugman skúmajúci Marshall a
  • ( Geography and Trade, 1991)
  • Tr i lokalizačné činitele:
  • Spojený trh pre pracovníkov s odbornou kvalifikáciou : “ Ložisko pracovnej sily (Labour pooling)”;
  • (ii) Špecifické medzivstupy konkrétneho priemyselného odvetvia ;
  • (iii) Technologické “ spillovery ” (“ prepady ”).
 • Pokračovanie dejín/I Michael Porter a teória “ Konkurenčnej výhody štátov ” [1990] “ cluster” podnikov “ diamant” (4 určujúce činitele )
 • Pokračovanie dejín /II Parma a jej “ potravinársky cluster ” A na Porte rovej ceste Talianskom sa stretávame s mnohými inými cluster mi
 • Cluster a' la Porter (1990) Tento jav je rozšírený v mnohých priemyselných krajinách. Prípad Nemecka
 • Pokračovanie dejín/III V talianskych výrobných systémoch potom nastáva chvíľa ‘ cesty ’ Sole 24 Ore ( B ábky, šperky nože , 1992 ): PARMA so svojou šunkou ; REGGIO EMILIA so syrom p armigiano-reggiano a poľnohospodár-skymi strojmi
  • A čo dnes ?
  • Parma ako « Food Valley » (= hlavné poľnohospodársko-priemyselné centrum – pozri UPI):
  • Polovicu obratu výroby provincie vyprodukuje toto makroodvetvie ;
  • Prítomnosť kompletného ‘ reťazca ’ ( poľnohospodárska a zootechnická výroba + potravinársky priemysel + priemysel výroby potravinárskych zariadení a strojov, malobalenia alebo fľašovania a veľkobalenia potravinárskych výrobkov + výroba potravinárskych nádob ;
  • Súčasná prítomnosť veľkého počtu typických výrob s kontrolovaným označením pôvodu a chráneným geografickým označením ( klasických a inovatívnych );
 • Parma «Food Valley» / II iv. Súčasná prítomnosť malých, stredných a veľkých podnikov ( vrátane dvoch v rámci malého počtu talianskych nadnárodných spoločností či iných podnikov vybavených laboratóriami pre výskum a vývoj - R&D); v. Systém služieb a podpory agropriemyslu od špecializovaných veľtrhov (CIBUS a CIBUS Tech) po výskumné a vzdelávacie centrá : -UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ( približne desať odborov ); - VÝSKUMNÉ STANICE A LABORATÓRIÁ ; -ALMA/ medzinárodné školiace stredisko talianskej kuchyne ; -N OVÉ ‘TEC HNOCENTRUM ’ V POĽNOHOSPODÁRSKO-POTRAVINÁRSKOM PRIEMYSLE vi. Prítomnosť EFSA (European Food Security Authority).
 • Parma «Food Valley» / III Charakteristiky (i) a ž (vi) jednoznačne poukazujú: ● jednak na všetky tri lokalizačné činitele Marshall-Krugmanovho modelu , ● ako i na všetky štyri určujúce činitele clustera a ’ la Porter. V stručnosti : úloha ‘ externých ekonómií ’ ( v protiklade s klasickejšími ‘ ekonómiami založenými na raste objemu výroby ’) a „tichého“ poznatku ( v protiklade s ‘ kódovanými ’ vedomosťami ). Okolitý svet sa však mení ( ROZŠIROVANIE SMEROM NA VÝCHOD a VZOSTUP EKONÓMIÍ ‘BRIC’) >>> veľkosť samotného podniku teda dnes nemožno podceniť.
 • A Kľúčové makroodvetvia “ Made in Italy” Tak vznikla podobizeň “ štyroch A ” (Fondazione Edison): A bbigliamento-moda (Odevy-móda) A rredo-casa (Bytové zariadenie) A utomazione-meccanica (Automatizácia a mechanika) A limentari-vini (Potraviny, víno)
  • Všetky tieto odvetvia zaznamenali vedúce postavenie „stredných priemyselných podnikov“
  • Pozrime sa teraz na 4.300 najvýznamnejších « stredných priemyselných podnikov » , ktoré boli predmetom známeho prieskumu vykonávaného zo strany Mediobanca-Unioncamere.
  • V štyroch regiónoch na severe a východe sa ich nachádza približne 1 .600 , z nich 700 v Emilia-Romagna ( s obratom 13 až 290 mili ónov Eur , s počtom zamestnancov 50 až 499 , so samostatnou vlastníckou štruktúrou ).
  • Teda
  • « Medzi prevažujúce výrobné činnosti v severozápadnej, severovýchodnej a strednej oblasti patrí výroba strojov a mechanizmov a osobných predmetov a predmetov pre domácnosť (…) . V stredojužnej oblasti a na ostrovoch naopak prevažuje potravinárska výroba .»
  • « Prítomnosť stredných priemyselných podnikov na úsekoch high-tech je nepatrná .»
  • Premena obvodov
  • Ich silným bodom bol vždy vývoz. Dnes však okrem tovaru a služieb „obiehajú“ ( dovoľte použiť uvedený výraz ) i výrobné závody. Dôsledkom tejto skutočnosti je:
  • Posilnenie veľkostnej štruktúry a vznik elity „stredných podnikov“ (často organizovaných vo forme ‘ skupín podnikov ’);
  • II) Stále pevnejšia pozícia na medzinárodných trhoch, i vo forme priamych zahraničných investícií (IDE – európski riadiaci podnikatelia /FDI) a účasti na vlne M&A;
  • III) Otváranie výrobných ‘ reťazcov ’ s novými sieťami vzťahov, rozšírených ďaleko za hranicami štátu.
 • NA ZÁVER … Znamenité charakteristiky nie sú náhodnou udalosťou : ● Teritórium a ‘ historické skutočnosti ’; ● Úloha public policy (‘ Priemyselná politika v rozšírenej Európe ’ – pozri Európska komisia, 2002); ● Podnikové stratégie (rast veľkosti alebo ‘ podnikové siete ’ s cieľom znášať neustále rastúce fixné náklady súvisiace s vývojom inovačných výrobkov ); ● Úloha finančného systému (a predovšetkým bánk – pozri UniCredit/EastGate).
 •  
 •  
 • http:// www.cattedramonnet-mosconi.eu E-mail: franco.mosconi@unipr.it