Pengurusan fail pbs 2013

1,956 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,956
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
64
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengurusan fail pbs 2013

  1. 1. SISTEM FAIL PBS (PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH )PERSEDIAN FAIL SEKOLAHBIL JENIS FAIL CADANGANPELAKSANAANKANDUNGAN CATATAN1 **FAIL INDUKPENGURUSANPBS(PENTAKSIRANBERASASKANSEKOLAH)JANUARI1. Fail Putih – AM *1.1 Pekeliling daripada KPM/JPN/PPD1.2 Surat-surat jawapan daripada sekolahkepada KPM/JPN/PPD1.3 Surat-menyurat berkaitan PBS2. Fail Pendua ( Fail Kulit Keras – Ring File )***2.1 PEKELILING-PEKELILING Pekeliling daripadaKPM/JPN/PPD Buku Panduan Pengurusandan Pengendalian PBS2.2 CARTA ORGANISASI PBS SEKOLAH Struktur Jawatankuasa Jadual Petugas Pentaksiran Carta Organisasi2.3 MAKLUMAT GURU PBS Senarai Guru PBS Biodata Guru PBS Surat Lantikan sebagaiguru PBS / Pentaksir Jadual Waktu Mengajar2.4 PERANCANGAN SEKOLAH PBS Takwim aktiviti PBS Program Tahunan PBS(Mengikut Panitia Mata Pelajaran) Rancangan Tahunan M/PelPBS2.5 MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA Minit mesyuarat J/KuasaPBS tahunan atau bulanan Minit mesyuaratpelaksanaan aktiviti PBS . Minit mesyuarat Khas(KesKhas) jika ada Laporan aktiviti PBS2.6 LAPORAN PRESTASI TAHUNAN Data murid PBS tahunberkenaan Analisis PentaksiranSetengah Tahun dan Akhir Tahun2.7 LAPORAN PENCERAPAN/PEMANTAUAN Jadual* Simpan diPejabat** Fail mengikutSistemPengurusanSekolah Kualiti(SPSK)***Fail Penduadisimpan olehPenyelaras/SUPBS1
  2. 2. Pencerapan/pemantauan Laporan Pencerapan/pemantauan Guru PBS oleh GB/PK LaporanPencerapan/pemantauan olehPegawai KPM/JPN/PPD/Nazir2.8 KES-KES KHAS Murid yang kerap tidakdatang ke sekolah Murid yang tidak adamaklumat / Murid luar negara Murid Berkeperluan Khas Kes- Kes Lain2 PORTFOLIO FAILPERKEMBANGAN MURID (FPM)FEB - NOVEMBER SEBUAH FAIL BAGI SETIAP MURIDi. Disediakan oleh guru kelas. Setiap muridada 1 fail (fail di belakang kelas tahun 1)ii. Pengisian fail: semua guru subjek.meletakkan evidens murid (i.e. lembarankerja)iii. Evidens yang diletakkan adalah evidensterkini bagi setiap deskriptor untuk setiapmata pelajaran.iv. Masukkan mengikut partition subjekmasing-masing.v. Evidens terdahulu diserah kepada muridsetelah direkodkan dalam SPPBS danpelaksanaan Penjaminan Kualiti sepertiyandg dijadualkan oleh JK PBS Sekolah(rujuk Buku Panduan PengendalianPBS )vi. Pendidikan Aktiviti Jasmani, Sukan danKokurikulum (PAJSK)- Borang Skor PAJSK (dari Fail Guru PJ)*Disimpan dalamkelas / tempatyang selamat3PORTFOLIO FAILSHOWCASEJANUARI SEBUAH FAIL BAGI SATU KELASi. Maklumat Muridii. Laporan Perkembangan Keseluruhaniii. Evidens terbaik bagi setiap matapelajaranvii. Masukkan mengikut partition subjekmasing-masing.* Kandunganshowcase diambildari PortfolioPerkembanganMurid4 FAIL PORTFOLIOGURUJAN - NOVEMBERSEBUAH FAIL SETIAP GURU * Maklumat Guru Dokumen Standard Prestasi (DSPMP) Borang checklist evidens/ RekodTransit setiap mata pelajaran yang ajar.( kelompok)(Rekod Transit penting kerana guru akankey-in data pentaksiran secara online) Instrumens Pentaksiran Surat Lantikan Pentaksir* Sekiranya gurumengajar lebihdaripada satumata pelajaransediakan satu failsahaja2
  3. 3. RUMUSANBILJENIS FAIL BILANGAN FAIL TINDAKAN CATATAN1. FAIL INDUK PENGURUSAN PBS– AM1 PENTADBIRAN SIMPAN DI PEJABAT2.FAIL INDUK PENGURUSAN PBS– PENDUA1 PENYELARASDISIMPAN OLEH PENYELARASPBS /SU3. FAIL PERKEMBANGAN MURIDMENGIKUTBILANGAN MURIDGURU MATAPELAJARANDISIMPAN DI BILIK OPERASIPENTAKSIRAN4. FAIL SHOWCASE 1 GURU KELASDISIMPAN DI BILIK OPERASIPENTAKSIRAN5. FAIL GURU 1 GURU DISIMPAN OLEH GURU3

×