lankidetza_lanbide.pdf

199 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
199
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

lankidetza_lanbide.pdf

 1. 1. LANBIDE-EUSKAL ENPLEGUZERBITZUARENETA UDALETAKOGIZARTE-ZERBITZUENARTEKOLANKIDETZAGIZARTERATZEAKTIBORAKOHITZARMENARENESPARRUAN ENPLEGU ETA GIZARTE DEPARTAMENTO DE EMPLEO GAIETAKO SAILA Y ASUNTOS SOCIALES 1
 2. 2. ENPLEGU ETA GIZARTE DEPARTAMENTO DE EMPLEOGAIETAKO SAILA Y ASUNTOS SOCIALES
 3. 3. Aurkibidea 1> Lankidetzaren arau-esparrua 4 2> Gizarteratze aktiborako Hitzarmenak, Lanbideren eta Gizarte-zerbitzuen Lankidetzarako esparru 5 3> Lankidetza beHar duten kasuak Hautematea 6 4> Lankidetzarako printzipio orokorrak 8 5> protokoLoaren eGitura eta terminoLoGia 10 5.1.> Protokoloaren egitura 10 5.2.> Terminologia 11 6> protokoLoa berrikustea eta aLdatzea 12 Lanbideren eta udaLetako Gizarte-zerbitzuen arteko Lankidetza- protokoLoa Gizarteratze aktiborako Hitzarmenaren esparruan 13 Oro har aplikatu beharreko protokoloa,lankidetza lanbidek hasten badu 14 Lankidetza udaletako gizarte-zerbitzuek eskatuta hasten badute aplikatu beharreko protokoloa 25
 4. 4. LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN ETA UDALETAKO GIZARTE-ZERBITZUENARTEKO LANKIDETZA GIZARTERATZE AKTIBORAKO HITZARMENAREN ESPARRUAN1. Horren salbuespena Legean berariaz ezarritako kasuetan baino ez da egingo; hau da, salbuespena pertsona hauekLankidetzaren soilik osatutako bizikidetza-unitateak izango dira: erretiro-arau-esparrua pentsioak jasotzen dituztenak edo ezintasun iraunkor absolutuko, baliaezintasun handiko edo kotizazio gabeko baliaezintasuneko pentsioa jasotzen dutenak. Legeak honela definitzen ditu Gizarteratze Aktiborako Hitzarmenak: “Gizarteratze Aktiborako Hitzarmenak definitzen dira programa-dokumentu gisa, zeinetan parte- hartzaileek ezartzen baitituzte izaera sozial edota laboraleko ekintza espezifiko batzuk, beharrezkoak direnak titularra eta bizikidetza-unitateko gainerako kideak baztertuta geratzekoDiru Sarrerak arriskutik edo baztertuta egotetik prebenitzeko eta horiekBermatzeko errazago laneratzeko eta gizarteratzeko”. Horretaz gainera, honako hau ere ezartzen du: “Baldin eta titularrak edoErrentaren arloan haren bizikidetza-unitateko beste kide batzuek, laneratzeraindarrean dagoen zuzendutako jarduketez gain, behar badituzte gizarteratzera zuzendutako jarduketa batzuk, gizarte, etxebizitza, osasunaraudiak –bereziki, edo hezkuntzako zerbitzuen sistemek artatu beharrekoak,azaroaren 24ko edo baldin eta bideragarria ez bada pertsona horiek epe motz eta ertainean parte hartzea laneratzera zuzenean4/2011 Legeak, bideratutako jardueretan, kasu horietan GizarteratzeGizarteratzeko Aktiborako Hitzarmenaren edukietan sartuko da ezen titularrak konpromisoa hartzen duela sistema batzuek etaeta Diru Sarrerak besteek diseinatutako gizarteratze-jarduketak betetzeko”.Bermatzekoa den Aurrekoa kontuan hartuta, beharrezkoa da lankidetza-abenduaren 23ko bideak eta -prozedurak ezartzea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren (aurrerantzean, Lanbide) eta pertsonak18/2008 Legea gizarteratzen lagun dezaketen beste sistema publiko horienaldatzen duenak–, artean.xedatutakoari jarraiki, Esparru horretan, dokumentu honek Lanbideren eta Gizarteprestazio ekonomiko Zerbitzuen protokoloa Euskal finkatzen Sistemaren du, arteko bereziki lankidetzarako oinarrizko gizarte-hori jasotzeko zerbitzuekin egingo direnetarako; izan ere, haien funtzioenbeharrezkoa da artean daude sisteman sartzeko lehenbiziko atea izatea eta balorazioa, diagnostikoa eta esku-hartzeak egitea,titularrarekin Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 LegeakGizarteratze jasotakoari jarraiki.Aktiborako Hitzarmenbat ezartzea.4
 5. 5. 2. Batzuetan, zehazki hartzaile nagusiak edo haren bizikidetza- unitateko kideetako batek1 izaera sozialeko esku-hartzeGizarteratze bat behar izan lezakeen kasuetan, Gizarteratze AktiborakoAktiborako Hitzarmenak hirugarren elementu bat izango du: oinarrizkoHitzarmenak, gizarte-zerbitzuetara jotzeko konpromisoa hartzea etaLanbideren eta zerbitzu horietako langileek pertsonaren parte-hartzearekingizarte-zerbitzuen diseinatutako Arreta Plan Pertsonalizatua betetzea, Gizartelankidetzarako Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen 19.esparru artikuluan aurreikusten den beharren diagnostikoa oinarri izango duena. Kasu horietan, Gizarteratze Aktiborako Hitzarmenen bi helburuak betetzeari begira, hau da, gizarteratzea eta laneratzea, lankidetzan jardungo dute Lanbidek eta udaletakoGizarteratze Aktiborako gizarte-zerbitzuek. Horretarako, protokolo honetan datozen lankidetza-oinarri orokorrak aplikatuko dira, hau zehaztenHitzarmenek beti izango dutenak:dituzte, ezinbestean, bi • Zer kasutan aktibatu behar den sistemen arteko lankidetza; hau da, lankidetza behar duten kasuak nola hautemangohauek: diren. • Lankidetza horren printzipio orokorrak zein diren.• Lehenengoak hitzarmena izenpetzen duten bi aldeen eskubideak eta betebehar orokorrak ezartzen ditu: • Nola gauzatu behar den lankidetza hori; hau da, zer hartzaileenak eta Lanbiderenak. Agiri hori sinatzeak prozedura aplikatu behar den bi sistemetako langileen adierazten du martxan jarriko dela Gizarteratze Aktiborako lankidetza eraginkorra izan dadin. Hitzarmena egiteko prozedura.• Bigarrena Enplegurako Akordio Pertsonala (EAP) da; akordio horretan, laneratzeko banakako ibilbidea zehazten da, Lanbideren lan-orientaziorako zerbitzuek erabiltzaileentzat diseinatzen dutena, bai eta enplegagarritasuna hobetzeko jarduketa zehatzak zein izango diren ere, erabiltzaileak haiek betetzeko konpromisoa hartzen duelarik. Enplegurako Akordio Pertsonalak erabiltzailearen enplegagarritasunaren gainean Lanbidek egindako balorazioa eta diagnostikoa ditu oinarri; horretarako, Lanbideko orientatzaileak eta Aurrerantzean, “hitzarmenaren hartzailea” erabiliko dugu bai 1 erabiltzaileak elkarrizketa bat edo gehiago egingo dituzte. hartzaile nagusiari esateko –oro har, Diru Sarrerak Bermatzeko Errentaren titularra–, bai eta bizikidetza-unitateko beste kideeiBehin Enplegurako Akordio Pertsonala egindakoan, esateko ere, baldin eta azaroaren 24ko 4/2011 Legeak, GizarteratzekoGizarteratze Aktiborako Hitzarmena sina daiteke. Hasierako eta Diru Sarrerak Bermatzekoa den abenduaren 23ko 18/2008 Legeaeduki horiek, jakina, aldatu egin daitezke beharren arabera; aldatzen duenak, xedatutakoaren arabera azken horiek Gizarteratzehalakoetan, akordioa moldatu eta berriz izenpetu beharko da. Aktiborako Hitzarmenak izenpetu behar badituzte. 5
 6. 6. LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN ETA UDALETAKO GIZARTE-ZERBITZUENARTEKO LANKIDETZA GIZARTERATZE AKTIBORAKO HITZARMENAREN ESPARRUAN3.LANKIDETZA BEHARDUTEN KASUAKHAUTEMATEABai Lanbideren Lanbidek protokolo hau aplikatu beharkobidez eta bai du honako baldintza hauek betetzen badira:udaletakogizarte- - Lanbidek Gizarteratze Aktiborako Hitzarmenarenzerbitzuen bidez hartzailea gizarte-zerbitzuen erabiltzaile dela dakienean.hauteman ahal Horretarako, Lanbidek sistematikoki eskatuko Gizarteratze Aktiborako Hitzarmena izenpetu behar dieizango da noiz dutenei adieraz dezatela ea gaur egun harremanetanari behar duten dauden beren udalerriko gizarte-zerbitzuekin.lankidetzan - Enplegagarritasunaren balorazioaren esparruan pertsonaenplegu- lan-merkatu arruntean sartzea oztopa dezaketen faktore soziopertsonalak hautematen direnean. Horretarako,sistemek Lanbidek zenbait adierazle erabiltzen ditu, lehendiketa gizarte- udaletako gizarte-zerbitzuekin adostuta daudenak eta enplegagarritasunaren balorazioa egiteko sistemarenzerbitzuek. parte direnak. Halakoetan, Lanbidek pertsonarekin Gizarteratze Aktiborako Hitzarmena – laneratzen laguntzeko jarduketa zehatzak jasotzen dituena– izenpetzean hasiko da Lanbideren eta udaletako gizarte-zerbitzuen arteko lankidetza, eta orduan hasiko da protokoloa aplikatzen. Pertsonak gizarte- zerbitzuetara jotzeko konpromisoa hartuko duela adieraziz gero, hasierako hitzarmena aldatu egingo da.6
 7. 7. Gizarte-zerbitzukoekkasu honetan aplikatuko duteprotokoloa: Lankidetza-protokoloa aktibatzea zera besterik ez da dela Lanbidek aktibatua izan, dela oinarrizko - Baldin eta jotzen bada gizarte-zerbitzuen erabiltzailea gizarte-zerbitzu batek aktibatua gizarteratzeko ibilbide pertsonalizatu baten onuradun izan: protokoloa aktibatu duenak izan daitekeela, Gizarteratze Aktiborako Hitzarmen beste sistemari esatea beharrezkoa bat izenpetuz, nahiz eta Diru Sarrerak Bermatzeko edo komenigarria irizten diola Errentarik ez jaso. lankidetza, betiere bestearen erantzuna baldintzatzen ez dela.Erabiltzailearen eta oinarrizko gizarte-zerbitzuen arteko Horrek esan nahi du, kasu zehatzharremana edonoiz bideratu daiteke gizarte-zerbitzuetatik batean, lankidetza proposatzenLanbidera. Horrek esan nahi du balitekeela kasua balorazio- edo eskatzen zaion sistemak berefasean egotea edota Arreta Plan Pertsonalizatu bat martxan balorazioan oinarrituta ikusikoizatea, Lanbidera bideratzen denean. duela, hain zuzen, beharrezkoa edo komenigarria den bere parte- hartzea edo, alderantziz, ez duen hala ikusten: beharrezkoa edo komenigarri ikusten badu, lankidetza hasi egingo da, protokoloan adierazitako baldintzetan, eta ez badu hala ikusten, ez. 7
 8. 8. LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN ETA UDALETAKO GIZARTE-ZERBITZUENARTEKO LANKIDETZA GIZARTERATZE AKTIBORAKO HITZARMENAREN ESPARRUAN4.LANKIDETZARAKOPRINTZIPIO OROKORRAK Sistemen autonomia eta Erabiltzaileari prozesua erraztea berdintasuna Legeak ezartzen du beharrezkoa dela Lanbideren Diru Sarrerak Bermatzeko Errenten eta gizarte- eta beste sistema publiko batzuen bereziki, gizarte- zerbitzuen sistemek erabiltzailearekin esku zerbitzuen arteko lankidetzarako esparrua eratzea, hartzeko orduan autonomiaz jardungo badute ere, laneratzeko edo gizarteratzeko zailtasunak bi sistemetako profesionalek saiatu behar dute dituztenak artatzeko. Protokolo honek, zeinak behargabeko eragozpenik ez sortzen, informazioa lankidetzaren oinarriak ezartzen dituen, lan hori eskatzeari eta hitzorduei dagokienez. Horretarako, erraztea du helburu, eta horretarako, informazioa administrazio bakoitzak saiatu behar du ez helarazteko eta elkarlanerako bideak ezartzen bikoizten eskatzen zaion informazioa eta kontuan ditu. Edonola ere, lankidetza horrek ez dio eragingo izaten bakoitzak eskatzen dituen hitzorduak eta sistemen autonomiari, bereziki honako hauek elkarrizketak. egiteko orduan: • Gizarteratze Aktiborako Hitzarmenen hartzaile den pertsona bakoitzaren kasuan esku-hartzea beharrezkoa den baloratzea. • Zer behar dituzten zehaztea, bai laneratzeko, Lanbideren aldetik, eta bai gizarteratzeko, gizarte- zerbitzuen aldetik. • Pertsonaren beharretara egokitutako esku- hartzeak diseinatzea; Enplegurako Akordio Pertsonal batean zehaztuko ditu Lanbidek esku- hartze horiek, eta Arreta Plan Pertsonalizatu batean udaletako gizarte-zerbitzuek.8
 9. 9. Isilpekotasuna Malgutasuna Profesionalen arteko lankidetza egin ahal izateko, Lanbideren eta udaletako gizarte-zerbitzuen ezinbestekoa da erabiltzaileei buruzko informazioa lankidetza norbanakoen baldintzetara moldatu partekatzea; informazio hori, maiz, pertsonala eta behar da. Protokolo honetan, lankidetza oso isilpekoa izaten da. Horri dagokionez eta oro har, horretarako jarraibide orokorrak datoz; horrek bi sistemetako langileek Izaera Pertsonaleko Datuak ez du esan nahi kasuan-kasuan ager daitezkeen Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege berezitasunak direla-eta ezin malgutu daitekeela Organikoak xedatutakoa beteko dute. Horretaz prozedura hori. Horrela, bada, bi sistemetako gainera, irizpide orokor hauek ere beteko dituzte, langileek protokoloan ez datozen lan-elkarrizketak kasuei buruzko informazioa partekatzeko orduan: eta lan-bilerak elkarrekin egitea proposa dezakete, uste badute kasu batek lankidetza bereziki estu bat • Aurretik erabiltzaileari baimena eskatzea izaera beharrezkoa duela; bestalde, prozedura arintzeko pertsonaleko datuak beste sistemako langileekin modua ere izango dute adibidez, aurrez aurreko partekatzeko. bilerak egin ordez telefonoa edo posta elektronikoa erabiltzea, uste badute hautemandako arazoak ez • Esku hartzean ezinbestekoa den informazioa duela lankidetza-maila hori eskatzen. bakarrik helaraztea, eta ezinbestekoa ez dena edo garrantzitsua ez dena gordetzea. 9
 10. 10. LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN ETA UDALETAKO GIZARTE-ZERBITZUENARTEKO LANKIDETZA GIZARTERATZE AKTIBORAKO HITZARMENAREN ESPARRUAN5. Atal honetan azalduta dator, urratsez urrats, zer prozedurari jarraitu behar zaion Lanbideren eta udaletako gizarte-Protokoloaren zerbitzuen lankidetza-kasuetan. Arrazoi praktikoak direlaegitura eta medio, prozedura beraren bi aldaera ezartzen dira:terminologia 1ª) Orokorrean aplikatu beharreko protokoloa, lankidetza Lanbidek hasten badu. 2º) Lankidetza udaletako gizarte-zerbitzuek hasten badute aplikatu beharreko protokoloa.5.1. Protokoloaren egitura Lanbidek hasitako lankidetzan aplikatu beharreko protokoloak, era berean, bi bide ditu: lehena, aurretik gizarte- zerbitzuen erabiltzaile zirenei aplikatzeko beraz, informazio asko egongo da jasota lehendik, eta bigarrena, Gizarteratze Aktiborako Hitzarmena egiteko orduan gizarte-zerbitzuekin harremanik ez dutenei aplikatzeko. Protokolo beraren bi bide horiek grafikoki adierazi dira, hiru zutabeko taula batean; erdiko zutabean, bi bideek egin beharreko ekintzak daude; ezkerreko zutabean, pertsona gizarte-zerbitzuen erabiltzaile bada prozedurak dituen espezifikotasunak jaso dira, eta eskuineko zutabean, berriz, pertsona erabiltzailea ez denean jarraitu beharreko espezifikotasunak. Protokoloan deskribatzen dira bi sistemetako langileek egin beharreko ekintzak lankidetza eraginkorra izan dadin Gizarteratze Aktiborako Hitzarmenaren esparruan.10
 11. 11. Gizarteratze aktiborako hitzarmena: Gizarte-langile erreferentea: honako hauek biltzen dituen programa- kasuaren ardura duena udaletako dokumentuari esateko erabiltzen da: gizarte-zerbitzuetan. • Prozedura abiarazten duen hitzarmena; hitzarmenaren hartzaileak eta Lanbidek zer Enplegurako Akordio Pertsonala betebehar orokor dituzten zehazten (EAP): banakako enplegu-ibilbidea du. pertsonalizatua zehazten duen dokumentua. Akordio horren arabera,5.2. Terminologia • Enplegurako Akordio Pertsonala. ibilbidearen onuradun den pertsonak, alde batetik, konpromisoa hartzen du aktiboki • Hala badagokio, hitzarmenaren parte hartzeko bere enplegagarritasunaProtokolo honen esparruan, hartzaileak udaletako gizarte- hobetzeko ekintzetan, enplegua aktibokiizendapen hauek erabiliko zerbitzuetara jotzeko eta horiek bilatzeko edo enpresa-ekimen bat martxandira: berarentzat diseinatutako Arreta jartzeko; eta, beste alde batetik, Enplegu Plan Pertsonalizatua betetzeko Zerbitzu Publikoak konpromisoa hartzen betebeharra. du beharrezko ekintzak eta neurriak planifikatzeko eta esleitzeko. Dokumentu hau Gizarteratze Aktiborako Hitzarmenaren parte da. Hitzarmenaren hartzailea: hartzaile nagusiari esateko erabiltzen da normalean Diru Sarrerak Bermatzeko Errentaren titularra bai eta, hala badagokio, Arreta Plan Pertsonalizatua (APP): haren bizikidetza-unitateko beste diagnostikoaren eta banakako kide batzuei esateko ere, baldin eta ez balorazioaren esparruan hautemandako badaude hitzarmen bat izenpetzetik arreta-beharrei erantzuteko gizarte- salbuetsita, azaroaren 24ko 4/2011 zerbitzuek eman beharreko zerbitzuak eta Legeak, Gizarteratzeko eta Diru laguntzak zehazten dituen dokumentua. Sarrerak Bermatzekoa den abenduaren Plan hori gizarte-zerbitzuetako 23ko 18/2008 Legea aldatzen duenak, langile erreferenteak diseinatzen du, xedatutakoari jarraiki. erabiltzailearekin batean. Orientatzaile erreferentea : kasuaren ardura duena Lanbiden. 11
 12. 12. LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN ETA UDALETAKO GIZARTE-ZERBITZUENARTEKO LANKIDETZA GIZARTERATZE AKTIBORAKO HITZARMENAREN ESPARRUAN6. Protokoloa sei hilez behin berrikusiko da, eta aldatu egingo da hala behar izanez gero, aplikatu eta lehen bi urteetan zehar.Protokoloaberrikustea eta Horretarako, hau egin behar da:aldatzea • Gailu informatiko zentralizatu bat ezarri, protokoloan deskribatutako lankidetzaren prozeduran zalantzak edo arazoak ematen dituzten kasuak sistematikoki jasotzeko, eta hautemandako zailtasunak gainditzeko edo protokoloko aurreikuspenak hobetzeko. • Bildutako informazioa sistematizatu eta aztertu, protokoloaren aplikazioan hautemandako gabeziak eta desorekak jasotzeko edo sailkatzeko. • Azterketa horretan oinarrituta, proposamenak egin, protokoloa aldatzeko eta hobetzeko. • Talde misto bat sortu, Lanbidek eta oinarrizko gizarte- zerbitzuek osatua, proposamenak eztabaidatzeko eta egin beharreko aldaketak adosteko.12
 13. 13. LANBIDERENETA UDALETAKOGIZARTE-ZERBITZUENARTEKOLANKIDETZA-PROTOKOLOAGIZARTERATZEAKTIBORAKOHITZARMENARENESPARRUANOharra: Protokolo hau irakurri baino lehen, komenigarriada erabili behar duten langileek aurreko orriak irakurtzea,protokoloa ulertzen eta egoki aplikatzen lagunduko baitie. 13
 14. 14. LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN ETA UDALETAKO GIZARTE-ZERBITZUENARTEKO LANKIDETZA GIZARTERATZE AKTIBORAKO HITZARMENAREN ESPARRUAN1/ORO HARAPLIKATUBEHARREKOPROTOKOLOA,LANKIDETZALANBIDEKHASTEN BADU14
 15. 15. ORO HAR APLIKATUBEHARREKO PROTOKOLOA,LANKIDETZA LANBIDEKHASTEN BADU 1. Urratsa Lankidetza behar duten kasuak hautematea OHIKO PROZEDURAGizarteratze Aktiborako Hitzarmenen hartzaile direnen • Hitzarmenen hartzaileei galdetu ea gaur egun udaletakoenplegagarritasunaren balorazioaren baitan, Lanbideko gizarte-zerbitzuen erabiltzaile diren. Protokoloanorientatzaile erreferenteak hau egin behar du gizarte- ezarritakoaren arabera, benetan zerbitzuarenzerbitzuen lankidetza behar lezaketen kasuak hautemateko: erabiltzaile diren edo ez berretsi behar dute gizarte- zerbitzuek, eta aztertu ea beharrezkotzat jotzen duten Lanbiderekin lankidetza abiaraztea. • Zehaztu behar du, udaletako gizarte-zerbitzuekin adostutako zenbait adierazle erabilita, ea baden pertsonaren enplegagarritasunari kalte egiten ari zaion faktore soziopertsonalik, gizarte-zerbitzuen esku- hartzea eskatzen duenik.Aurrekotik, bi egoera gerta daitezke: Pertsonak adierazten badu, BAI, gizarte-zerbitzuak Pertsonak adierazten badu EZ dela gizarte-zerbitzuen erabiltzen dituela edo erabiltzen ez baditu ere erabiltzailea eta Lanbidek uste badu EZ dagoela Lanbidek ikusten badu badela faktore soziopertsonalik haren enplegagarritasunari kalte egiten dion faktore pertsonaren enplegagarritasunean eragiten duenik, soziopertsonalik gizarte-zerbitzuen esku-hartzea orduan Lanbidek Gizarteratze Aktiborako Hitzarmena eskatzen duenik, orduan ez zaio aplikatuko protokolo prestatu eta izenpetuko du, eta, ondoren, oinarrizko hau. Lanbidek Gizarteratze Aktiborako Hitzarmen gizarte-zerbitzuengana joko du, haiek ikusteko ea bat prestatu eta izenpetuko du udaletako gizarte- beharrezkoa den lankidetza. Hemen dator adierazita zerbitzuekin egon gabe. zer prozedurari jarraitu behar zaion lankidetza hori hasteko, eta prozedura desberdina izango da pertsonak gizarte-zerbitzuen erabiltzailea dela esan badu edo ez dela esan badu. 15
 16. 16. LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN ETA UDALETAKO GIZARTE-ZERBITZUENARTEKO LANKIDETZA GIZARTERATZE AKTIBORAKO HITZARMENAREN ESPARRUAN ORO HAR APLIKATU BEHARREKO PROTOKOLOA, LANKIDETZA LANBIDEK HASTEN BADU2. UrratsaErabiltzaileari jakinaraztea eta harenbaimena jasotzea OHIKO PROZEDURA Orientatzaile erreferenteak: • Ahoz jakinaraziko dio erabiltzaileari udaletako gizarte- zerbitzuen lankidetza eskatuko dutela, bere Gizarteratze Aktiborako Hitzarmenaren esparruan. a) prozeduraren espezifikotasunak, gizarte-zerbitzuak bai erabiltzen dituela adierazten badu b) prozeduraren espezifikotasunak, gizarte-zerbitzuak ez dituela erabiltzen adierazten badu Azalduko dio: − zer diren gizarte-zerbitzuak eta zertarako diren, ez baldin badaki; − zer onura ekar diezaiokeen Lanbideren eta gizarte- zerbitzuen arteko lankidetzak; − udaletako gizarte-zerbitzuetako langileek erabakiko dutela, kasua aztertu ondoren, beharrezkoa den lankidetza abiaraztea; − nora joan behar duen oinarrizko gizarte- langilearekin ordua eskatzeko. Dokumentu bat emango dio esaten duena konpromisoa hartu duela udaletako gizarte-zerbitzuetara jotzeko. Erabiltzaileak sinatu egin beharko du, eta bi aldeek dokumentuaren ale bana izango dute. Dokumentu horretan, honako hauek agertuko dira: − etxetik hurbilen duen oinarrizko gizarte- zerbitzuetara joan beharra daukala; eta bulegoaren helbidea eta telefonoa; − betebehar hori ez badu betetzen, Diru Sarrerak Bermatzeko Errentarik gabe geldi daitekeela, hartzailea baldin bada. Baimena eskatuko dio, idatziz, izaera pertsonaleko informazioa partekatu ahal izateko bere kasuan lanean ari diren oinarrizko gizarte-zerbitzuetako langileekin.16
 17. 17. ORO HAR APLIKATUBEHARREKO PROTOKOLOA,LANKIDETZA LANBIDEKHASTEN BADU 3. Urratsa Oinarrizko gizarte-zerbitzuei jakinaraztea eta kasuaz arduratuko den langilearekin harremanetan jartzea OHIKO PROZEDURAPertsonari informazioa eman ondoren, eta ahalik etalasterrena, orientatzaile erreferenteak izapide hauekegingo ditu: a) prozeduraren espezifikotasunak, gizarte-zerbitzuak bai erabiltzen dituela adierazten badu b) prozeduraren espezifikotasunak, gizarte-zerbitzuak ez dituela erabiltzen adierazten badu Mezu elektroniko bat idatziko du pertsonaren bizilekuari Oinarrizko gizarte-zerbitzuei zuzendutako bideratze- dagokion oinarrizko gizarte-zerbitzura: dokumentu bat emango dio: − Mezuan, oinarrizko gizarte-zerbitzuari lankidetza − Bertan, lankidetza eskatuko dio oinarrizko gizarte- eskatuko dio bere zerbitzuaren erabiltzaile baten zerbitzuari pertsonarentzako Gizarteratze Gizarteratze Aktiborako Hitzarmenaren esparruan Aktiborako Hitzarmen bat prestatzeko. (izena eta NAN zenbakia adierazi beharko ditu). − Pertsona horrek erreferente izango duen gizarte- − Mezuan, pertsona horrek erreferente duen gizarte- langilearen izena eskatu behar du. langilearen izena eskatu behar du. − Bere harremanetarako datuak emango ditu, − Bere harremanetarako datuak emango ditu, Lanbiden kasuaz arduratzen den orientatzaile Lanbiden kasuaz arduratzen den orientatzaile erreferentea den aldetik. erreferentea den aldetik. Lanbideren orientaziorako aplikazio informatikoaren bidez informazioa partekatzeko aukera duten zerbitzuetan, orientatzailea aplikazioan sartu eta erabiltzailearen fitxa pertsonalean esku-hartze sozialari dagokion erlaitza aktibatuko du (erlaitz hori aktibatuta, gizarte-langile erreferenteak egokitzat deritzon informazioa sartu ahal izango du aplikazio horretan eta orientatzaile erreferentearekin partekatu, baita Lanbidek berarentzat jarritako informazioa kontsultatu ere). 17
 18. 18. LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN ETA UDALETAKO GIZARTE-ZERBITZUENARTEKO LANKIDETZA GIZARTERATZE AKTIBORAKO HITZARMENAREN ESPARRUAN ORO HAR APLIKATU BEHARREKO PROTOKOLOA, LANKIDETZA LANBIDEK HASTEN BADU4. UrratsaLanbideri jakinaraztea gizarte-langileerreferentearen izena OHIKO PROZEDURAOinarrizko gizarte-zerbitzuak gizarte-langile erreferentearenizena eta harremanetan jartzeko datuak eman beharko dizkioorientatzaile erreferenteari. a) prozeduraren espezifikotasunak, gizarte-zerbitzuak bai erabiltzen dituela adierazten badu b) prozeduraren espezifikotasunak, gizarte-zerbitzuak ez dituela erabiltzen adierazten badu Lanbideren jakinarazpena jaso eta bi laneguneko Lanbidetik datorren bideratze-eskaera bat daukan epean, oinarrizko gizarte-zerbitzua orientatzaile pertsonak oinarrizko gizarte-zerbitzuetara jotzen erreferentearekin harremanetan jarriko da, duenean, ohiko sarbide-prozedurari jarraituko zaio, honetarako: eta gizarte-langile erreferente bat esleituko zaio pertsonari. − Berresteko, hala dagokionean, Gizarteratze Aktiborako Hitzarmenaren hartzailea gizarte- Gizarte-langile erreferentea esleitu bezain laster, zerbitzuen erabiltzaile dela. Erabiltzailetzat langile hori Lanbideko orientatzaile erreferentearekin joko da zerbitzuaren informazio-sisteman izena jarriko da harremanetan, honetarako: emanda dagoen eta oinarrizko gizarte-langile bat esleituta duen oro. − Izenaren eta harremanetarako datuen berri − Pertsona horrek esleituta duen gizarte-langile emateko, oinarrizko gizarte-zerbitzuetako langile erreferentearen izena eta harremanetarako erreferente den aldetik. datuak emateko. Informazio hori honela helaraz daiteke: - Lanbideren orientaziorako aplikazio informatikoaren bidez, horretarako aukera izanez gero. - Posta elektroniko bidez.18
 19. 19. ORO HAR APLIKATUBEHARREKO PROTOKOLOA,LANKIDETZA LANBIDEKHASTEN BADU 5. Urratsa Espedientea igortzea Lanbidetik oinarrizko gizarte-zerbitzuetara OHIKO PROZEDURAOrientatzaile erreferenteak kasuaren espedientea igorrikodio gizarte-langile erreferenteari, igorlearen izena etahartzailearena adieraziz.Espediente horrek agiri eta datu hauek izan behar ditu: − Egindako balorazioaren txostena, laneratzeko zailtasunak zer arlotan dituen zehazten duena. − Enplegagarritasunarekin zerikusia duten faktoreak edo alderdiak, Lanbidek heltzeko modukoak izan daitezkeenak, eta enplegagarritasunari eragin diezaioketen faktore soziopertsonalak, gizarte- zerbitzuek lantzeko modukoak izan daitezkeenak, azken horiek esku-hartzea beharrezkoa den edo ez azter dezaten.Informazio hori honela helaraz daiteke: − Lanbideren orientaziorako aplikazio informatikoaren bidez, horretarako aukera izanez gero. Kasu hauetan, gizarte-langile erreferentea aplikazioan sartuko da, Lanbideko orientazio-zerbitzuek erabiltzaileaz egindako balorazioari buruzko informazioa kontsultatzeko. − Posta elektroniko bidez. 19
 20. 20. LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN ETA UDALETAKO GIZARTE-ZERBITZUENARTEKO LANKIDETZA GIZARTERATZE AKTIBORAKO HITZARMENAREN ESPARRUAN ORO HAR APLIKATU BEHARREKO PROTOKOLOA, LANKIDETZA LANBIDEK HASTEN BADU6. UrratsaKasuari buruzko informazioa igortzeagizarte-zerbitzuetatik Lanbidera OHIKO PROZEDURAGizarte-langile erreferenteak txosten bat igorriko dioLanbideko orientatzaile erreferenteari. Txosten horretan,informazio hau egongo da: a) prozeduraren espezifikotasunak, gizarte-zerbitzuak bai erabiltzen dituela adierazten badu b) prozeduraren espezifikotasunak, gizarte-zerbitzuak ez dituela erabiltzen adierazten badu − Gizarte-langile erreferentearen balorazioa Oinarrizko gizarte-zerbitzuek kasuaz egindako pertsonaren egoera soziopertsonalak haren hasierako balorazioaren emaitza, azalduz enplegagarritasunean duen eraginari buruz eta, hala erabiltzaileak beharrezko ote duen esku-hartze soziala. badagokio, gizarte zerbitzuen esku-hartzea behar ez Txostenean honako hau adierazi beharko da: izanaren gaineko balorazioa. − Ea baduen arreta-plan pertsonalizaturik, eta baldin a) Kasua baztertua izan dela gizarte-zerbitzuen esku- badu, horko zer jarduketek hobetu dezaketen haren hartzerik behar ez duelako. enplegagarritasuna. b) Esku-hartze zehatz bat behar duela. − Pertsona bazterkeria handiko egoeran dagoela ezarri c) Esku-hartzea eta jarraipena behar duela, Arreta den kasuetan, balorazio-zerbitzuen txostenaren Plan Pertsonalizatu baten baitan. kopia bat. d) Erabiltzailea ez dela agertu gizarte-langilearekin − Gizarte-langile erreferenteak uste badu epe egin beharreko hitzordura. laburrean edo epe ertainean pertsona ez dagoela Gizarte-zerbitzuek 45 lanegun izango dituzte, kasuaren lan-merkatuan sartzeko moduan, lanean hasteko hasierako balorazioa egiteko eta emaitzaren txostena prest egoteko obligaziotik salbuetsita uzteko Lanbidera igortzeko. proposamena. Informazio hori kasuaren berri izan eta 7 lanegun igaro baino lehen igorri beharko da. Informazio hori honela igorri ahalko da: − Lanbideren orientaziorako aplikazio informatiko bidez, horretarako aukera izanez gero. − Posta elektroniko bidez.Protokolo hau aplikatzen Aurreko puntuko a) eta b) kasuak Bermatzeko Errenta jasotzenjarraitzekotan, gizarte-langile betez gero, ez da beharrezkotzat badu, Lanbideko orientatzaileerreferenteak berretsi beharko du joko Lanbideren eta udaletako erreferenteak laguntza ukatzeapertsona zerbitzua erabiltzen ari dela gizarte-zerbitzuen arteko edo etetea erabakiko du.eta enplegagarritasuna hobetu ahal lankidetza. Aurreko puntuko c) kasua betezizateko jarraipen bat egitea eskatzen Aurreko puntuko d) kasua betez gero, lankidetza-protokolo hauduen esku-hartzea beharrezkoa duela. gero, pertsonak Diru Sarrerak aplikatzen jarraitu behar da.20
 21. 21. ORO HAR APLIKATUBEHARREKO PROTOKOLOA,LANKIDETZA LANBIDEKHASTEN BADU 7. Urratsa Informazio-bilera OHIKO PROZEDURALanbideko orientatzaile erreferenteak bilera bat egingo duerabiltzailearekin, esateko aurrerantzean bere GizarteratzeAktiborako Hitzarmenean jasota geldituko dela oinarrizkogizarte-zerbitzuen Arreta Plan Pertsonalizatua betetzekokonpromisoa. 8. Urratsa Gizarteratze Aktiborako Hitzarmenean sartzea gizarte-zerbitzuekin hartutako konpromisoa OHIKO PROZEDURAPertsonak gizarte-zerbitzuekin hartutako konpromisoasartuko du Lanbidek Gizarteratze Aktiborako Hitzarmenean. a) prozeduraren espezifikotasunak, gizarte-zerbitzuak bai erabiltzen dituela adierazten badu b) prozeduraren espezifikotasunak, gizarte-zerbitzuak ez dituela erabiltzen adierazten badu Bi langile erreferenteek –Lanbidekoak eta oinarrizko Oinarrizko gizarte-zerbitzuek sei hilabete izango gizarte-zerbitzuetakoak– hala irizten badiote, dituzte pertsonari Arreta Plan Pertsonalizatu bat hitzarmenean adierazi ahalko dituzte pertsonaren prestatzeko pertsonaren parte-hartzearekin. enplegagarritasuna hobetzen lagun dezaketen Arreta Plan Pertsonalizatuko neurriak. 21
 22. 22. LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN ETA UDALETAKO GIZARTE-ZERBITZUENARTEKO LANKIDETZA GIZARTERATZE AKTIBORAKO HITZARMENAREN ESPARRUAN ORO HAR APLIKATU BEHARREKO PROTOKOLOA, LANKIDETZA LANBIDEK HASTEN BADU9. UrratsaGizarteratze Aktiborako Hitzarmen moldatua izenpetzea OHIKO PROZEDURA• Erabiltzailearekin hitzordua egingo da Lanbiden, Gizarteratze Aktiborako Hitzarmen moldatua sina dezan.• Bi aldeek sinatuko dute dokumentua.Gizarteratze Aktiborako Hitzarmen moldatua izenpetuondoren:• Lanbidek bere jarduketa guztiak egiten jarraituko du: aurreprestakuntza, prestakuntza, lana bilatzea eta lan- bitartekaritza, baita erabiltzailearen enplegagarritasuna hobetzeko Enplegurako Akordio Pertsonalean aurreikusita dagoen beste edozein jarduketa ere. Esku-hartze espezializaturen bat behar izanez gero, Lanbidek erakunde kolaboratzaileengana jo ahalko du.• Udaletako gizarte-zerbitzuak: a) b) pertsona jada aurretik gizarte- pertsona ez bada gizarte-zerbitzuen zerbitzuen erabiltzailea bada eta erabiltzailea, baina erabaki bada arreta plan pertsonalizatu bat arreta plan pertsonalizatu bat martxan badu behar duela Pertsonaren Arreta Plan Pertsonalizatuan Kasua bideratuz geroztik 6 hilabeteren barruan, balorazio sakon bat jasotako jarduketak egiten jarraitu behar egingo da, pertsonak zer gizarte-behar dituen ikusteko, eta haren da. beharretara egokitutako Arreta Plan Pertsonalizatu bat egingo da. 10. Urratsa Arreta Plan Pertsonalizatua egin dela jakinaraztea eta onartzea Kasua udaletako gizarte-zerbitzuetara bideratu eta sei hilabetera, kasuaren gizarte-langile erreferentea Lanbideko orientatzaile erreferentearekin harremanetan jarriko da, hauxe jakinarazteko: − Pertsonak jada baduela Arreta Plan Pertsonalizatu bat. − Plan horren baitan, erabiltzailea gizarteratzen eta laneratzen lagundu dezaketen neurri nagusiak zein diren.22
 23. 23. ORO HAR APLIKATUBEHARREKO PROTOKOLOA,LANKIDETZA LANBIDEKHASTEN BADU 11. Urratsa Hitzarmenaren betetze-maila aldian behin berrikustea OHIKO PROZEDURA• Bi hilez behin, Lanbideko orientatzaileak ikusi behar du Txosten horretan, gizarte-langile erreferenteak honako zer betetze-maila izan duen erabiltzaileak Gizarteratze hauek jaso beharko ditu, gutxienez: Aktiborako Hitzarmenean jasotako lan-ekintzetan. Horretarako, eta dagokion kasuan, beharrezko informazioa − Bere balorazioa, erabiltzaileak Arreta Plan eskatuko die Gizarteratze Aktiborako Hitzarmenean Pertsonalizatua zer mailatan bete duen zehazten jasota dauden ekintzetan parte hartzen duten erakunde duena. kolaboratzaileei. − Hala dagokionean, gizarte-langile erreferenteak uste• Sei hilean behin, gizarte-langile erreferenteari kasuaren badu Arreta Plan Pertsonalizatua ez betetzearen jarraipen-txosten bat eskatuko zaio; hark, halaber, 15 arrazoiak ez dagozkiola erabiltzaileari –adibidez, egun natural izango ditu, txosten hori posta elektronikoz hasieran ezarritako helburuak desegokiak izatea edo igortzeko edo Lanbideren orientaziorako aplikazio pertsonarentzako baliabide egokirik ez izatea–, Diru informatikoan, dagokion lekuan, sartzeko. Sarrerak Bermatzeko Errenta ez eteteko proposamena. Proposamen hori Lanbidek onartu behar du, eta behar bezala arrazoituta egon beharko du. Aurrekoaz gain, gizarte-langile erreferenteak jakinaren gainean jarriko du Lanbide, erabiltzailearen enplegagarritasunari edo Gizarteratze Aktiborako Hitzarmenaren edukiak betetzeko dituen benetako aukerei eragin diezaiekeen gertakari edo egoeraren bat gertatuz gero. 12. Urratsa Kasuaren jarraipen bateratua OHIKO PROZEDURA• Sei hilez behin, orientatzaile erreferentea harremanetan Honela egin beharko da jarraipena: jarriko da gizarte-langile erreferentearekin, kasuaren jarraipen bateratua egiteko. Telefonoz, posta elektronikoz − Erabiltzaileak eskura izan dituen baliabideak berrikusi. edo bilera baten bidez egin ahalko da, zer konplexutasun − Aurreikusitako baliabideak martxan jartzeko edo ezaugarri dituen. zailtasunak eztabaidatu, halakorik izan baldin bada. − Egindako aurrerapenak aztertu, ea aurreikusitako helburuak betetzen ari diren ikusteko. − Lan-orientaziorako eta gizarteratzeko jarduketak birplanteatu. 23
 24. 24. LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN ETA UDALETAKO GIZARTE-ZERBITZUENARTEKO LANKIDETZA GIZARTERATZE AKTIBORAKO HITZARMENAREN ESPARRUAN ORO HAR APLIKATU BEHARREKO PROTOKOLOA, LANKIDETZA LANBIDEK HASTEN BADU13. UrratsaGizarteratze Aktiborako Hitzarmena moldatzea OHIKO PROZEDURA • Kasuaren jarraipen bateratutik jarduketetan aldaketak Kasuaren jarraipen bateratuaren ondorioz hitzarmena egiteko beharra ikusten bada, Lanbidek Gizarteratze moldatu bada, hala Lanbidek nola udaletako gizarte-zerbitzuek Aktiborako Hitzarmenean sartuko ditu moldaketa horiek. beharrezko izapideak egingo dituzte Enplegurako Akordio Pertsonaleko eta Arreta Plan Pertsonalizatuko esku-hartzeei • Erabiltzailearekin hitzordua egingo du, sina dezan. dagokienez adostutako aldaketak egiteko.14. UrratsaEnplegagarritasuna berriz baloratzea OHIKO PROZEDURA• Lanbidek enplegagarritasunaren beste balorazio bat egingo eskatzen gizarte-zerbitzuen esku-hartzerik, gizarte-langile du, Gizarteratze Aktiborako Hitzarmenaren hasierako erreferenteari jakinaraziko zaio amaitu dela lankidetza. sinaduratik gutxienez bi urte igarota, betiere orientatzaile erreferenteak hala egitea komeni dela esaten badu. • Aitzitik, faktore soziopertsonalek enplegagarritasunean zuten eraginak bere horretan jarraitzen badu edo• Balorazio horretan ikus badaiteke hobekuntza enplegagarritasun hori ez bada behar beste hobetu edo, nabarmena izan dela enplegagarritasunean eragiten are, okerrera egin badu, protokolo hau aplikatzen jarraitu zuten faktore soziopertsonaletan eta jada ez badute beharko da, 11. urratsetik aurrera. BALDIN ETA: Lanbidek erabakitzen badu, Gizarte-zerbitzuek amaitutzat Kasuaren Lanbideko edo Gizarteratze Aktiborako ematen badute erabiltzaileari udaletako gizarte-zerbitzuetako Hitzarmenean udaleko gizarte- egiten zitzaion esku-hartze langile erreferenteak ordezkatu zerbitzuekin batera lanean soziala. behar badituzte. ari dela, hartzaile bati Diru Sarreren Errenta etetea behin- behinean edo behin betiko. Orientatzaile erreferenteak Gizarte-langile erreferenteak Beste sistemako langile horren berri eman beharko dio horren berri emango dio erreferenteari jakinarazi gizarte-langile erreferenteari. Lanbideko orientatzaile beharko zaio. erreferenteari.24
 25. 25. 2/ LANKIDETZA UDALETAKO GIZARTE- ZERBITZUEK ESKATUTAHASTEN BADUTE APLIKATU BEHARREKO PROTOKOLOA 25
 26. 26. LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN ETA UDALETAKO GIZARTE-ZERBITZUENARTEKO LANKIDETZA GIZARTERATZE AKTIBORAKO HITZARMENAREN ESPARRUAN LANKIDETZA UDALETAKO GIZARTE-ZERBITZUEK ESKATUTA HASTEN BADUTE APLIKATU BEHARREKO PROTOKOLOA1. Urratsa 2. UrratsaLankidetza behar duten kasuak Erabiltzaileari jakinaraztea eta harenhautematea baimena jasotzea PROZEDURA PROZEDURA Gizarte-langile erreferenteak uste badu pertsona bat, Diru Sarrerak Bermatzeko Errentaren onuradun Protokoloaren bertsio hau aplikatuko da ez izanik, Gizarteratze Aktiborako Hitzarmen baten oinarrizko gizarte-zerbitzuek uste badute onuradun izan daitekeela eta hala adosten badute, beren zerbitzuaren erabiltzailea, Diru kasua Lanbidera bideratuko da. Horretarako, gizarte- Sarrerak Bermatzeko Errentaren onuradun langile erreferenteak: ez izanik, Gizarteratze Aktiborako Hitzarmen baten onuradun izan daitekeela. • Lanbidera zuzendutako bideratze-dokumentu bat emango dio erabiltzaileari. Dokumentu horretan, gizarte-langile erreferenteak hau jasoko du: − Jakinaraziko dio Lanbideri bere zerbitzuaren erabiltzaile batek (izena eta NAN zenbakia adierazita) Gizarteratze Aktiborako Hitzarmen bat eskatu behar duela. − Pertsonari orientatzaile erreferente bat esleitzeko eskatuko du. − Berekin harremanetan jartzeko datuak emango ditu, oinarrizko gizarte-zerbitzuetan kasuaren gizarte-langile erreferentea den aldetik. • Erabiltzaileari jakinaraziko dio nola jarri harremanetan dagokion Lanbideko bulegoarekin. • Idatziz eskatuko dio baimena, izaera pertsonaleko informazioa partekatu ahal izateko haren kasuan ariko diren Lanbideko langileekin.26
 27. 27. LANKIDETZA UDALETAKOGIZARTE-ZERBITZUEK ESKATUTAHASTEN BADUTE APLIKATUBEHARREKO PROTOKOLOA3. Urratsa 4. UrratsaLanbideri jakinaraztea eta kasuaz Kasuari buruzko informazioa igortzeaarduratuko den orientatzailearekin gizarte-zerbitzuetatik Lanbideraharremanetan jartzea PROZEDURA PROZEDURAUdaletako gizarte-zerbitzuetatik datorren bideratze- Zazpi egun igaro baino lehen, gizarte-langileeskaera bat daukan pertsona batek Lanbidera jotzean, erreferenteak kasuaren txosten bat igorriko dioohiko sarbide-prozedura hasten da. Behin pertsona lan- Lanbideko orientatzaile erreferenteari.orientaziorako zerbitzuetan sartutakoan, Txosten horretan honako informazio hau eman behar du:• Orientatzaile erreferentea erabiltzailearen gizarte- langile erreferentearekin harremanetan jarriko da, − Gizarte-langile erreferentearen balorazioa pertsonaren posta elektronikoz. egoera soziopertsonalak haren enplegagarritasunean duen eraginari buruz eta, hala badagokio, gizarte Mezu elektroniko horretan: zerbitzuen esku-hartzea behar ez izanaren gaineko balorazioa. − Adieraziko du ea Gizarteratze Aktiborako Hitzarmen bat egitea onartu zaion erabiltzaileari. − Ea baduen arreta-plan pertsonalizaturik, eta baldin badu, horko zer jarduketek hobetu dezaketen haren − Gizarte-langile erreferenteari jakinaraziko dio enplegagarritasuna. kasuaren orientatzaile erreferentea dela eta harremanetarako datuak emango dizkio. − Pertsona bazterkeria handiko egoeran dagoela ezarri den kasuetan, balorazio-zerbitzuen txostenaren kopia bat. − Gizarte-langile erreferenteak uste badu epe laburrean edo epe ertainean pertsona ez dagoela lan-merkatuan sartzeko moduan, lanean hasteko prest egoteko obligaziotik salbuetsita uzteko proposamena. Informazio hori honela helaraz daiteke: − Lanbideren orientaziorako aplikazio informatikoaren bidez, horretarako aukera izanez gero. − Posta elektroniko bidez. Protokolo hau aplikatzen jarraitzekotan, gizarte-langile erreferenteak berretsi behar du pertsona zerbitzuaren erabiltzailea dela eta haren enplegagarritasuna hobetu dezakeen esku-hartze eta jarraipen bat egin behar zaizkiola. 27
 28. 28. LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN ETA UDALETAKO GIZARTE-ZERBITZUENARTEKO LANKIDETZA GIZARTERATZE AKTIBORAKO HITZARMENAREN ESPARRUAN LANKIDETZA UDALETAKO GIZARTE-ZERBITZUEK ESKATUTA HASTEN BADUTE APLIKATU BEHARREKO PROTOKOLOA5. Urratsa 7. UrratsaInformazio-bilera Gizarteratze Aktiborako Hitzarmen moldatua izenpetzea PROZEDURA PROZEDURALanbideko orientatzaile erreferenteak bilera bat egingo Erabiltzailearekin hitzordua egingo da Lanbiden,du erabiltzailearekin, jakinarazteko aurrerantzean Gizarteratze Aktiborako Hitzarmen moldatua sina dezan.haren Gizarteratze Aktiborako Hitzarmenean jasotageldituko dela oinarrizko gizarte-zerbitzuen Arreta Plan Bi aldeek sinatuko dute dokumentua.Pertsonalizatua betetzeko konpromisoa. Gizarteratze Aktiborako Hitzarmen moldatua izenpetu ondoren: • Lanbidek bere ekintza guztiak egiten jarraituko du: aurreprestakuntza, prestakuntza, lana bilatzea eta lan- bitartekaritza, baita erabiltzailearen enplegagarritasuna hobetzeko Enplegurako Akordio Pertsonalean aurreikusita dagoen beste edozein ekintza ere. Esku-hartze espezializaturen bat behar izanez gero, Lanbidek erakunde kolaboratzaileengana jo ahal izango du. • Udaletako gizarte-zerbitzuek Arreta Plan Pertsonalizatuan jasotako ekintzak egiten6. Urratsa jarraituko dute.Gizarteratze AktiborakoHitzarmenean sartzeagizarte-zerbitzuekinhartutako konpromisoaPertsonak gizarte-zerbitzuekin hartutako konpromisoasartuko du Lanbidek Gizarteratze AktiborakoHitzarmenean.Bi langile erreferenteek –Lanbidekoak etaoinarrizko gizarte-zerbitzuetakoak– hala iriztenbadiote, hitzarmenean zehaztu ahal izango diraenplegagarritasuna hobetzen lagun dezaketen ArretaPlan Pertsonalizatuko neurriak.28
 29. 29. LANKIDETZA UDALETAKOGIZARTE-ZERBITZUEK ESKATUTAHASTEN BADUTE APLIKATUBEHARREKO PROTOKOLOA8. Urratsa 9. UrratsaHitzarmenaren betetze-maila Kasuaren jarraipenaldian behin berrikustea bateratua PROZEDURA PROZEDURABi hilez behin, Lanbideko orientatzaileak ikusi behar du Sei hilez behin, orientatzaile erreferentea harremanetanzer betetze-maila izan duen erabiltzaileak Gizarteratze jarriko da gizarte-langile erreferentearekin, kasuarenAktiborako Hitzarmenean jasotako lan-ekintzetan. jarraipen bateratua egiteko. Telefonoz, postaHorretarako, eta dagokion kasuan, beharrezko elektronikoz edo bilera baten bidez egin ahalko da, zerinformazioa eskatuko die Gizarteratze Aktiborako konplexutasun edo ezaugarri dituen.Hitzarmenean jasota dauden ekintzetan parte hartzenduten erakunde kolaboratzaileei. Honela egin beharko da jarraipena:Sei hilean behin, gizarte-langile erreferenteari kasuaren − Erabiltzaileak eskura izan dituen baliabideak berrikusi.jarraipen-txosten bat eskatuko zaio; hark, halaber, 15egun natural izango ditu, txosten hori posta elektronikoz − Aurreikusitako baliabideak martxan jartzekoigortzeko edo Lanbideren orientaziorako aplikazio zailtasunak eztabaidatu, halakorik izan baldin bada.informatikoan, dagokion lekuan, sartzeko. − Egindako aurrerapenak aztertu, ea aurreikusitakoTxosten horretan, gizarte-langile erreferenteak honako helburuak betetzen ari diren ikusteko.hauek jaso beharko ditu, gutxienez: − Lan-orientaziorako eta gizarteratzeko jarduketak − Bere balorazioa, erabiltzaileak Arreta Plan birplanteatu. Pertsonalizatua zer mailatan bete duen zehazten duena. − Hala dagokionean, gizarte-langile erreferenteak uste badu Arreta Plan Pertsonalizatua ez betetzearen arrazoiak ez dagozkiola erabiltzaileari –adibidez, hasieran ezarritako helburuak desegokiak izatea, edo pertsonarentzako baliabide egokirik ez izatea–, Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta ez eteteko proposamena. Proposamen hori Lanbidek onartu behar du, eta behar bezala arrazoituta egon beharko du.Aurrekoaz gain, gizarte-langile erreferenteakjakinaren gainean jarriko du Lanbide, erabiltzailearenenplegagarritasunari edo Gizarteratze AktiborakoHitzarmeneko edukiak betetzeko dituen benetakoaukerei eragin diezaiekeen gertakari edo egoeraren batgertatuz gero. 29
 30. 30. LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN ETA UDALETAKO GIZARTE-ZERBITZUENARTEKO LANKIDETZA GIZARTERATZE AKTIBORAKO HITZARMENAREN ESPARRUAN LANKIDETZA UDALETAKO GIZARTE-ZERBITZUEK ESKATUTA HASTEN BADUTE APLIKATU BEHARREKO PROTOKOLOA10. Urratsa 11. UrratsaGizarteratze Aktiborako EnplegagarritasunaHitzarmena moldatzea berriz baloratzea PROZEDURA PROZEDURAKasuaren jarraipen bateratutik jarduketetan aldaketak Lanbidek enplegagarritasunaren beste balorazio bategiteko beharra ikusten bada, Lanbidek Gizarteratze egingo du, Gizarteratze Aktiborako HitzarmenarenAktiborako Hitzarmenean sartuko ditu moldaketa horiek. hasierako sinaduratik gutxienez bi urte igarota, betiere orientatzaile erreferenteak hala egitea komeni delaErabiltzailearekin bilduko da, sina dezan. esaten badu. Balorazio horretan ikus badaiteke hobekuntza nabarmena izan dela enplegagarritasunean eragiten Kasuaren jarraipen bateratuaren ondorioz zuten faktore soziopertsonaletan eta jada ez badute hitzarmena moldatu bada, hala Lanbidek gizarte-zerbitzuen esku-hartzerik eskatzen, gizarte- nola udaletako gizarte-zerbitzuek beharrezko langile erreferenteari jakinaraziko zaio amaitu dela izapideak egingo dituzte Enplegurako lankidetza. Akordio Pertsonaleko eta Arreta Plan Pertsonalizatuko esku-hartzeei dagokienez Aitzitik, faktore soziopertsonalek enplegagarritasunean adostutako aldaketak egiteko. zuten eraginak bere horretan jarraitzen badu edo enplegagarritasun hori ez bada behar beste hobetu edo, are, okerrera egin badu, protokolo hau aplikatzen jarraitu beharko da, 11. urratsetik aurrera. BALDIN ETA: Lanbidek erabakitzen badu, Gizarte-zerbitzuek amaitutzat Kasuaren Lanbideko edo Gizarteratze Aktiborako ematen badute erabiltzailearekiko udaletako gizarte-zerbitzuetako Hitzarmenean udaleko gizarte- esku-hartze soziala. langile erreferenteak ordezkatu zerbitzuekin batera lanean ari behar badituzte. dela, hartzaile bati Diru Sarreren Errenta etetea behin-behinean edo behin betiko . Orientatzaile erreferenteak Gizarte-langile erreferenteak Beste sistemako langile horren berri eman beharko dio horren berri emango dio erreferenteari jakinarazi gizarte-langile erreferenteari. Lanbideko orientatzaile beharko zaio. erreferenteari..30
 31. 31. LANSAILBURUORDETZA ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

×