Etxebizitza-Vivienda
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Etxebizitza-Vivienda

on

 • 303 views

Etxebizitza (Landa lana: 2013/02/06-07) / Vivienda (Trabajo de campo :06-07/02/2013)

Etxebizitza (Landa lana: 2013/02/06-07) / Vivienda (Trabajo de campo :06-07/02/2013)

Statistics

Views

Total Views
303
Views on SlideShare
303
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Etxebizitza-Vivienda Document Transcript

 • 1. Etxebizitza Vivienda (febrero 2013ko otsaila)
 • 2. Etxebizitza (Landa lana: 2013/02/06-07) / Vivienda (Trabajo de campo :06-07/02/2013) Aurkibidea / Índice1 – Testuinguru ekonomikoa / Contexto económico ..........................................................1 1.1 – EAEko egoera ekonomikoa / Situación económica de la CAPV ................................................. 1 1.2 – Norberaren egoera ekonomikoa / Situación económica personal............................................... 2 1.3 – Poztasuna errenta mailarekin / Satisfacción con el nivel de renta .............................................. 32 – Etxebizitzaren egoera / Situación de la vivienda ...........................................................4 2.1 – Poztasuna egungo etxebizitzarekin / Satisfacción con la vivienda actual................................... 4 2.2 – Egungo etxebizitza-erregimena / Régimen de vivienda actual ................................................... 4 2.3 – Etxebizitzaren gastuei aurre egiteko zailtasunak, gaur egun eta etorkizun hurbilean / Dificultad actual y futura de hacer frente al pago de vivienda ..................................................... 5 2.4 – Etxebizitza aldaketa / Cambio de vivienda .................................................................................. 6 2.4.1 – Etxebizitza aldatzeko beharra edo asmoa / Necesidad o intención de cambiar de vivienda.. 6 2.4.2 – Etxebizitza aldatzeko arrazoiak / Razones para cambiar de vivienda................................. 7 2.4.3 – Etxebizitza aldatzeko aukerak / Posibilidades de cambiar de vivienda............................... 7 2.4.4 – Etxebizitza jabetzan edo alokairuan, eta zergatik / Vivienda en propiedad o alquiler y por qué ........................................................................... 83 – Etxebizitza politiken balorazioa / Valoración de políticas de vivienda......................10 3.1 – Etxebizitzari buruzko neurrien gaineko iritzia / Opinión sobre medidas en torno a la vivienda.. 10 3.2 – Babes ofizialeko etxeak alokairuan edo errentan / Vivienda de protección en alquiler o propiedad......................................................................... 114 – Etxe-gabetzeak / Desahucios ........................................................................................12 4.1 – Etxe-gabetzeen arazaroaren larritasun maila / Nivel de gravedad del problema de los desahucios .................................................................. 12 4.2 – Kaltetuak / Afectados/as ............................................................................................................ 12 4.2.1 – Etxe-gabetzeek kaltetutakoen ezagutza / Conocimiento de afectados/as ........................ 12 4.2.2 – Norbera etxe-gabetua izateko arriskua / Peligro personal de ser desahuciado/a ............. 13 4.2.3 – Etxe-gabetzeak: arazo soziala edo pribatua / Desahucios: problema social o privado .... 13 4.3 – Eragile arduradunak / Agentes responsables............................................................................ 14 4.3.1 – Etxe-gabetzeen arazoaren arduradun nagusiak / Responsabilidad en el problema de los desahucios .......................................................... 14 4.3.2 – Etxe-gabetzeen arazoa konpontzeko arduradun nagusia / Responsabilidad en la solución al problema de los desahucios........................................ 14 4.4 – Irtenbideak / Soluciones ............................................................................................................ 15 4.4.1 – Bankuen praktika-onen kodea / Código de buenas prácticas de los bancos .................... 15 4.4.2 – Irtenbide proposamenak / Propuestas de solución............................................................ 16 4.4.3 – Bankuen gaineko neurriak / Medidas que tienen que ver con los bancos ........................ 17 4.4.4 – Eusko Jaurlaritzaren bitartekaritza zerbitzua / Servicio de mediación del Gobierno Vasco.. 18 4.4.5 – Etxe-gabetuak izateko arriskuan dauden familiak babesteko Errege-Dekretua / Real-Decreto de protección a familias en riesgo de desahucio........................................ 19 4.4.6 – Hipoteka-legearen erreforma / Reforma de la ley hipotecaria ........................................... 195 - Zehaztasun teknikoak / Ficha técnica ...........................................................................206 – Elkarrizketatutako biztanleriaren ezaugarriak / Características de la población entrevistada ...............................................................217 - Eranskina: Taldekako emaitzak / Anexo: Resultados por colectivos ........................23 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
 • 3. Etxebizitza (Landa lana: 2013/02/06-07) / Vivienda (Trabajo de campo :06-07/02/2013)1 – Testuinguru ekonomikoa / Contexto económico1.1 – EAEko egoera ekonomikoa / Situación económica de la CAPV GUZTIRA / TOTAL Oso ona / Muy buena 1 ZURE USTEZ NOLAKOA DA EGOERA EKONOMIKOA EUSKADIKO Ona / Buena 20 AUTONOMIA ERKIDEGOAN: OSO ONA, ONA, TXARRA EDO OSO TXARRA? / ¿CÓMO CALIFICARÍA UD. LA Txarra / Mala 59 SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA: MUY Oso txarra / Muy mala 17 BUENA, BUENA, MALA O MUY MALA? Ed-Ee / Ns-Nc 3 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 24100 90 80 70 67 69 67 70 64 79 60 75 76 60 66 70 66 Oso ona + Ona / Muy buena + Buena 50 55 40 32 32 28 Txarra + Oso txarra / 30 39 23 Mala + Muy mala 36 20 21 30 28 20 27 27 26 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 eka / urr / ots / jun oct feb 1 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
 • 4. Etxebizitza (Landa lana: 2013/02/06-07) / Vivienda (Trabajo de campo :06-07/02/2013)1.2 – Norberaren egoera ekonomikoa / Situación económica personal GUZTIRA / TOTAL Oso ona / Muy buena 2 ETA, NOLAKOA DELA ESANGO Ona / Buena 60 ZENUKE ZURE EGOERA EKONOMIKO PERTSONALA? / Txarra / Mala 30 ¿Y CÓMO CALIFICARÍA SU PROPIA SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL? Oso txarra / Muy mala 6 Ed-Ee / Ns-Nc 2 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 25 100 1 2 6 7 6 90 4 Ed-Ee / Ns-Nc 80 21 35 30 Oso txarra / Muy mala 70 60 Txarra / Mala 50 Ona / Buena 40 64 30 57 60 Oso ona / Muy buena 20 Balorazio positiboa / 10 Valoración positiva 2 4 2 0 2009 2011 2013 ots / feb GUZTIRA / TOTAL Zailtasun handiekin / 7 Con mucha dificultad Nahikoa zailtasunekin / 15 ZUEN ETXEAN HILABETE BUKAERARA Con bastante dificultad IRISTEN ZARETE…? / Zailtasun gutxirekin / ¿EN SU HOGAR LLEGAN A FIN DE 43 Con poca dificultad MES…? Inolako zailtasunik gabe / 35 Sin ninguna dificultad Ed-Ee / Ns-Nc 1 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 262 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
 • 5. Etxebizitza (Landa lana: 2013/02/06-07) / Vivienda (Trabajo de campo :06-07/02/2013) 100 3 1 90 Ed-Ee / Ns-Nc 80 35 47 70 Inolako zailtasunik gabe / 60 Sin ninguna dificultad 50 Zailtasun gutxirekin / 43 Con poca dificultad 40 36 Nahikoa zailtasunekin / 30 Con bastante dificultad 20 15 Zailtasun handiekin / 10 11 7 Con mucha dificultad 4 0 2003 2013 ots / feb1.3 – Poztasuna errenta mailarekin / Satisfacción con el nivel de renta GUZTIRA / TOTAL ZEIN NEURRITAN ZAUDE POZIK ZURE ETXEKO DIRU-SARREREKIN? MESEDEZ, 0TIK 10ERAKO ESKALA ERABILI EZAZU, 0AK “BATERE POZIK EZ” ETA 10AK “OSO POZIK” ZAUDELA ADIERAZTEN DUTELARIK? / ¿EN QUÉ MEDIDA ESTÁ SATISFECHO/A CON LOS INGRESOS DE SU HOGAR? POR 5,7 FAVOR, USE LA ESCALA DE 0 A 10, EN LA QUE EL 0 SIGNIFICA QUE ESTÁ “TOTALMENTE INSATISFECHO/A” Y EL 10 QUE ESTÁ “TOTALMENTE SATISFECHO/A”? Batezbestekoak (0=Batere pozik ez; 10=Oso pozik) / Medias (0=Totalmente insatisfecho/a; 10=Totalmente satisfecho/a) Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 27 Oso pozik / 10 Totalmente satisfecho/a 8 6,4 5,7 6 4 2 Batere pozik ez / 0 Totalmente insatisfecho/a 2003 2013 ots / feb 3 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
 • 6. Etxebizitza (Landa lana: 2013/02/06-07) / Vivienda (Trabajo de campo :06-07/02/2013)2 – Etxebizitzaren egoera / Situación de la vivienda2.1 – Poztasuna egungo etxebizitzarekin / Satisfacción con la vivienda actual GUZTIRA / TOTAL ETA ZEIN NEURRITAN ZAUDE POZIK ORAIN BIZI ZAREN ETXEBIZITZAREKIN? MESEDEZ, ERANTZUTEKO 0TIK 10ERAKO ESKALA ERABILI EZAZU, 0AK BATERE POZIK EZ ZAUDELA ETA 10AK OSO POZIK ZAUDELA ADIERAZTEN DUTELARIK / ¿Y EN QUÉ MEDIDA ESTÁ UD. SATISFECHO/A CON LA VIVIENDA EN LA QUE VIVE 7,9 ACTUALMENTE? POR FAVOR, UTILICE PARA CONTESTARME UNA ESCALA DE 0 A 10, EN LA QUE EL 0 SIGNIFICA QUE ESTÁ UD. “TOTALMENTE INSATISFECHO/A” Y EL 10 QUE ESTÁ UD. “TOTALMENTE SATISFECHO/A” Batezbestekoak (0=Batere pozik ez; 10=Oso pozik) / Medias (0=Totalmente insatisfecho/a; 10=Totalmente satisfecho/a) Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 28 Oso pozik / 10 7,9 Totalmente satisfecho/a 7,4 8 6 4 2 Batere pozik ez / 0 Totalmente insatisfecho/a 2003 2013 ots / feb2.2 – Egungo etxebizitza-erregimena / Régimen de vivienda actual GUZTIRA / TOTAL Jabe zara, erosia eta guztiz ordaindua / 64 En propiedad, por compra totalmente pagada Jabe zara, erosia baina oraindik ordaintzen (hipotekarekin) / En propiedad, por compra con 25 pagos pendientes (hipoteca) BIZI ZAREN ETXEBIZITZAREN JABE ZARA EDO Jabe zara, herentzian jasoa edo emana / 3 ALOKAIRUAN DAUKAZU(E)? / En propiedad, por herencia o dación ¿LA VIVIENDA EN LA QUE VIVE ES…? Alokairuan / En alquiler 5 Doan utzia / Cedida gratis 1 Beste modu bat / Otra forma 1 Ed-Ee / Ns-Nc 1 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 294 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
 • 7. Etxebizitza (Landa lana: 2013/02/06-07) / Vivienda (Trabajo de campo :06-07/02/2013)2.3 – Etxebizitzaren gastuei aurre egiteko zailtasunak, gaur egun eta etorkizun hurbilean / Dificultad actual y futura de hacer frente al pago de vivienda ZURE ETXEAN, GAUR EGUN, BIZI ZARETEN ETXEBIZITZAREN GASTUEI AURRE EGITEKO ARAZOAK DITUZUE (ALOKAIRUA, HIPOTEKA, KOMUNITATE-GASTUAK, ARGINDARRA, GASA, URA, ETAB.)? / ¿EN SU CASA TIENEN ACTUALMENTE DIFICULTADES PARA PAGAR LOS GASTOS DE LA VIVIENDA DONDE RESIDEN (ALQUILER, HIPOTECA, GASTOS DE LA COMUNIDAD, LUZ, GAS, AGUA, ETC)? EGUNGO ETXEBIZITZA-ERREGIMENA / RÉGIMEN DE VIVIENDA ACTUAL GUZTIRA / Jabe zara, erosia eta guztiz Jabe zara, erosia baina TOTAL ordaindua, edo herentzian jasoa oraindik ordaintzen (hipoteka- Beste modu Alokairuan / edo emana / En propiedad, por rekin) / En propiedad, por bat / En alquiler compra totalmente pagada, o compra con pagos pendientes Otra forma por herencia o dación (hipoteca) Bai / Sí 12 9 16 26 17 Ez / No 88 90 84 74 83 Ed-Ee / Ns-Nc 1 1 1 0 0 Ehuneko bertikalak / 100 100 100 100 100 Porcentajes verticales Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 31 100 1 1 90 80 Ed-Ee / Ns-Nc 70 60 77 88 Ez / No 50 40 30 Bai / Sí 20 10 22 12 0 EAE / CAPV Katalunia / Cataluña * * CEO (Centre d’Estudis d’Opinió), Òmnibus. 2a onada 2012, REO 710. 5 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
 • 8. Etxebizitza (Landa lana: 2013/02/06-07) / Vivienda (Trabajo de campo :06-07/02/2013) ETA USTE DUZU, 12 HILABETE BARRU ETXEAN ARAZOAK IZANGO DITUZUELA GASTUEN ORDAINKETARI AURRE EGITEKO (ALOKAIRUA, HIPOTEKA, KOMUNITATE-GASTUAK, ARGINDARRA, GASA, URA, ETAB.)? / Y ¿CREE USTED QUE PUEDEN TENER PROBLEMAS LOS PRÓXIMOS 12 MESES PARA HACER FRENTE AL PAGO DE LOS GASTOS (ALQUILER, HIPOTECA, GASTOS DE LA COMUNIDAD, LUZ, GAS, AGUA, ETC)? EGUNGO ETXEBIZITZA-ERREGIMENA / RÉGIMEN DE VIVIENDA ACTUAL GUZTIRA / Jabe zara, erosia eta guztiz Jabe zara, erosia baina TOTAL ordaindua, edo herentzian jasoa oraindik ordaintzen (hipoteka- Beste modu Alokairuan / edo emana / En propiedad, por rekin) / En propiedad, por bat / En alquiler compra totalmente pagada, o compra con pagos pendientes Otra forma por herencia o dación (hipoteca) Bai / Sí 19 15 23 34 26 Ez / No 68 71 63 52 67 Ed-Ee / Ns-Nc 14 14 14 15 7 Ehuneko bertikalak / 100 100 100 100 100 Porcentajes verticales Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 32 100 8 14 90 80 Ed-Ee / Ns-Nc 70 60 66 50 68 Ez / No 40 30 Bai / Sí 20 27 10 19 0 EAE / CAPV Katalunia / Cataluña * * CEO (Centre d’Estudis d’Opinió), Òmnibus. 2a onada 2012, REO 710.2.4 – Etxebizitza aldaketa / Cambio de vivienda2.4.1 – Etxebizitza aldatzeko beharra edo asmoa / Necesidad o intención de cambiar de vivienda GUZTIRA / TOTAL DATOZEN 3 URTEETAN, ETXEBIZITZA Bai / Sí 19 ALDATU NAHIKO ZENUKE EDO BEHARRA IZANGO ZENUKE? / EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS ¿QUERRÍA Ez / No 78 O NECESITARÍA CAMBIAR DE VIVIENDA? Ed-Ee / Ns-Nc 3 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 336 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
 • 9. Etxebizitza (Landa lana: 2013/02/06-07) / Vivienda (Trabajo de campo :06-07/02/2013)2.4.2 – Etxebizitza aldatzeko arrazoiak / Razones para cambiar de vivienda GUZTIRA / TOTAL Gaur egungo etxebizitza ez da bere beharretara egokitzen (igogailurik ez, leku gutxiegi,….) / Su vivienda actual no se adecúa a sus necesida- 45 des (falta ascensor, falta de espacio….) Independizatu egin nahi du eta bere etxebizitza izan (bakarrik) / 16 Por deseo de independizarse y tener vivienda propia (solo/a) BIZI ZAREN ETXEBIZITZA ZERGATIK ALDATU NAHIKO Ezkontzeko edo bikotekidearekin bizitzera joateko asmoa du / 14 ZENUKE EDO ALDATZEKO Espera casarse o irse a vivir en pareja ASMOA IZANGO ZENUKE? / Bizi den zonaldea aldatu nahi du (udalerria edo auzoa) / ¿POR QUÉ TENDRÍA LA 9 NECESIDAD O INTENCIÓN DE Deseo de cambio de zona de residencia (municipio o barrio) CAMBIAR DE VIVIENDA? Ezingo du egun duen etxebizitza ordaintzen jarraitu / 6 No va a poder seguir pagando su vivienda actual Lekuz aldatu beharko duela uste du (lanagatik, ikasketengatik,…) / 2 Cree que va a tener que trasladarse (por trabajo, estudios,…) Beste arrazoi batzuk / Otros motivos 8 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Galdera hau soilik datozen 3 urteetan etxebizitza aldatu nahiko edo behar izango luketenei egin zaie (%19) / Esta pregunta sólo se ha realizado a quienes querrían o necesitarían cambiar de vivienda en los próximos 3 años (19%) Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira / Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadas Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 342.4.3 – Etxebizitza aldatzeko aukerak / Posibilidades de cambiar de vivienda GUZTIRA / TOTAL Handia / Mucha 10 ZEIN NEURRITAN USTE DUZU Nahikoa / Bastante 14 ETXEBIZITZAZ ALDATZEKO AUKERA IZANGO DUZULA? / Txikia / Poco 31 ¿EN QUÉ MEDIDA VE REALIZABLE SU INTENCIÓN O PROPÓSITO? Batere ez / Nada 33 Ed-Ee / Ns-Nc 12 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Galdera hau soilik datozen 3 urteetan etxebizitza aldatu nahiko edo behar izango luketenei egin zaie (%19) / Esta pregunta sólo se ha realizado a quienes querrían o necesitarían cambiar de vivienda en los próximos 3 años (19%) Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 36 ETXEBIZITZA ALDATZEKO BEHARRA EDO ASMOA / ETXEBIZITZA ALDATZEKO AUKERAK / NECESIDAD O INTENCIÓN DE CAMBIAR DE VIVIENDA POSIBILIDADES DE CAMBIAR DE VIVIENDABai / Sí 12 Handia + Nahikoa /Ez / No 3 24 Mucha + BastanteEd-Ee / Ns-Nc 78 Txikia + Batere ez / Poco + Nada 19 64 Ed-Ee / Ns-Nc 7 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
 • 10. Etxebizitza (Landa lana: 2013/02/06-07) / Vivienda (Trabajo de campo :06-07/02/2013)2.4.4 – Etxebizitza jabetzan edo alokairuan, eta zergatik / Vivienda en propiedad o alquiler y por qué GUZTIRA / TOTAL Jabetzan / En propiedad 77 ZER NAHIAGO ZENUKE, ETXEBIZITZA BERRIA JABETZAN EDO ALOKAIRUAN? / ¿PREFERIRÍA UNA VIVIENDA EN Alokairuan / En alquiler 20 PROPIEDAD O EN ALQUILER? Ed-Ee / Ns-Nc 3 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Galdera hau soilik datozen 3 urteetan etxebizitza aldatu nahiko edo behar izango luketenei egin zaie (%19) / Esta pregunta sólo se ha realizado a quienes querrían o necesitarían cambiar de vivienda en los próximos 3 años (19%) Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 37 ETXEBIZITZA JABETZAN EDO ALOKAIRUAN NAHIKO LUKE / PREFERIRÍA VIVIENDA EN PROPIEDAD O ALQUILER Jabetzan / En propiedad Alokairuan / En alquiler 77 20 Ed-Ee / Ns-Nc 3 ZERGATIK JABETZAN? / ZERGATIK ALOKAIRUAN? / ¿POR QUÉ EN PROPIEDAD? ¿POR QUÉ EN ALQUILER? 2 7 6 5 9 30 13 12 55 25 14 23 Aurrezteko modu bat bezala eta zahartzarorako ziurtasuna emango Ez dut etxebizitza bat erosteko diru-sarrera nahikorik didalako / Como método de ahorro y seguridad para la vejez edo egonkorrik / No tengo ingresos suficientes o Azkenean etxebizitza zurea izango delako / estables para comprar una vivienda Porque al final la vivienda es tuya Ez dut kreditu batean hipotekatu nahi / Ohituragatik / No quiero tener que hipotecarme en un crédito Por tradición/costumbre Alokairua hipoteka baino garestiagoa delako / Alokatutako etxeak mugikortasun edo askatasun Porque alquilar es más caro que pagar una hipóteca gehiago eskaintzen du / Una vivienda alquilada Seme-alabei zerbait uzteko / permite más movilidad o libertad Para dejar algo a mis hijos/as Behin-behineko irtenbidea litzateke erosteko Alokairua hipoteka bezain garestia delako / aukera izan arte / Sería una solución temporal Porque alquilar es igual de caro que pagar una hipóteca hasta poder comprar Beste arrazoi bat / Otra razón Ed-Ee / Ns-Nc8 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
 • 11. Etxebizitza (Landa lana: 2013/02/06-07) / Vivienda (Trabajo de campo :06-07/02/2013) GUZTIRA / TOTAL Aurrezteko modu bat bezala eta zahartzarorako ziurtasuna emango 30 didalako / Como método de ahorro y seguridad para la vejez Azkenean etxebizitza zurea izango delako (dirua ez botatzeko) / 23 Porque al final la vivienda es tuya (no tiras el dinero) ZERGATIK NAHIAGO Ohituragatik / Por tradición/costumbre 14 ZENUKE ETXEBIZITZA JABETZAN? / Alokairua hipoteka baino garestiagoa delako / 12 ¿POR QUÉ PREFERIRÍA UNA Porque alquilar es más caro que pagar una hipóteca VIVIENDA EN PROPIEDAD? Seme-alabei zerbait uzteko / Para dejar algo a mis hijos/as 9 Alokairua hipoteka bezain garestia delako / 5 Porque alquilar es igual de caro que pagar una hipóteca Beste arrazoi bat / Otra razón 7 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Galdera hau soilik datozen 3 urteetan etxebizitza aldatu nahiko edo behar izango luketenei, eta jabetza aukeratuko luketenei egin zaie (%14) / Esta pregunta sólo se ha realizado a quienes querrían o necesitarían cambiar de vivienda en los próximos 3 años, y preferirían una vivienda en propiedad (14%) Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira / Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadas Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 38 GUZTIRA / TOTAL Ez dut etxebizitza bat erosteko diru-sarrera nahikorik edo egonkorrik / 55 No tengo ingresos suficientes o estables para comprar una vivienda Ez dut kreditu batean hipotekatu nahi /ZERGATIK NAHIAGO 25 No quiero tener que hipotecarme en un créditoZENUKE ETXEBIZITZAALOKAIRUAN? / Alokatutako etxeak mugikortasun edo askatasun gehiago eskaintzen du / 13¿POR QUÉ PREFERIRÍA UNA Una vivienda alquilada permite más movilidad o libertadVIVIENDA EN ALQUILER? Behin-behineko irtenbidea litzateke erosteko aukera izan arte / 6 Sería una solución temporal hasta poder comprar Ed-Ee / Ns-Nc 2Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100Galdera hau soilik datozen 3 urteetan etxebizitza aldatu nahiko edo behar izango luketenei, eta alokairua aukeratuko luketeneiegin zaie (%4) / Esta pregunta sólo se ha realizado a quienes querrían o necesitarían cambiar de vivienda en los próximos 3años, y preferirían una vivienda en alquiler (4%)Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira /Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadas Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 40 9 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
 • 12. Etxebizitza (Landa lana: 2013/02/06-07) / Vivienda (Trabajo de campo :06-07/02/2013)3 – Etxebizitza politiken balorazioa / Valoración de políticas de vivienda3.1 – Etxebizitzari buruzko neurrien gaineko iritzia / Opinión sobre medidas en torno a la vivienda ESADAZU, 0TIK 10ERAKO ESKALAN, ETXEBIZITZAREN ARAZOA KONPONTZEKO PROPOSATUKO DIZKIZUDAN HONAKO NEURRI HAUEN GAINEKO ADOSTASUN MAILA. KONTUAN HARTUTA 0-K EZ ZAUDELA “BATERE ADOS” ESAN NAHI DUELA ETA 10EK “GUZTIZ ADOS” ZAUDELA / DÍGAME DE 0 A 10 CUÁL ES SU GRADO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA. TENIENDO EN CUENTA QUE 0 SIGNIFICA QUE ESTÁ UD. “TOTALMENTE EN DESACUERDO” Y 10 “TOTALMENTE DE ACUERDO” GUZTIRA / TOTAL ERAKUNDEETATIK ALOKAIRUA SUSTATU ERRENTA MERKEAGOEKIN / 8,6 FOMENTAR DESDE LAS INSTITUCIONES EL ALQUILER CON PRECIOS MÁS BARATOS ETXEBIZITZA HUTSEN JABEEK ETXE HORIEK ALOKAIRUAN JARTZEA SUSTATU / 7,7 FOMENTAR QUE LOS DUEÑOS DE VIVIENDAS VACÍAS LAS PONGAN EN ALQUILER BANKUEK HIPOTEKA-KREDITU GEHIAGO EMATEA SUSTATU / 7,3 FOMENTAR QUE LOS BANCOS OTORGUEN MÁS CRÉDITOS HIPOTECARIOS ETXEBIZITZAK JABETZAN EROSTEKO DIRU LAGUNTZA GEHIAGO EMAN / 6,8 DAR MÁS AYUDAS PARA LA COMPRA DE VIVIENDAS EN PROPIEDAD ETXEBIZITZA HUTSAK DITUZTEN JABEEI ZERGAK HANDITU / 5,7 AUMENTAR LOS IMPUESTOS A PROPIETARIOS/AS QUE TENGAN VIVIENDAS VACÍAS Batezbestekoak (0=Batere ados ez; 10=Guztiz ados) / Medias (0=Totalmente en desacuerdo; 10=Totalmente de acuerdo) Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 42 Erakundeetatik alokairua sustatu errenta merkeagoekin / Fomentar desde las instituciones el alquiler con precios 8,6 más baratos Etxebizitza hutsen jabeek etxe horiek alokairuan jartzea sustatu / Fomentar que los dueños de viviendas vacías las 7,7 pongan en alquiler Bankuek hipoteka-kreditu gehiago ematea sustatu / Fomentar que los bancos otorguen más créditos 7,3 hipotecarios Etxebizitzak jabetzan erosteko diru laguntza gehiago eman / Dar más ayudas para la compra de viviendas en 6,8 propiedad Etxebizitza hutsak dituzten jabeei zergak handitu / Aumentar los impuestos a propietarios/as que tengan 5,7 viviendas vacías 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Batere ados ez / Guztiz ados / Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo10 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
 • 13. Etxebizitza (Landa lana: 2013/02/06-07) / Vivienda (Trabajo de campo :06-07/02/2013)3.2 – Babes ofizialeko etxeak alokairuan edo errentan / Vivienda de protección en alquiler o propiedad GUZTIRA / TOTAL ADOS EGONGO ZINATEKE EUSKO Guztiz ados / Totalmente de acuerdo 54 JAURLARITZAK BABES OFIZIALEKO ETXEAK BATEZ ERE ALOKAIRUAN Nahikoa ados / Bastante de acuerdo 36 EMANGO BALITU, JABETZAN EMAN ORDEZ? / ESTARÍA UD. DE ACUERDO CON QUE EL Ez oso ados / Bastante en desacuerdo 3 GOBIERNO VASCO OTORGARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL Batere ados ez / Totalmente en desacuerdo 3 PRINCIPALMENTE DE ALQUILER, EN LUGAR DE EN PROPIEDAD? Ed-Ee / Ns-Nc 3 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 45 Guztiz ados / 3 3 3 Totalmente de acuerdo Nahikoa ados / Bastante de acuerdo Ez oso ados / 54 Bastante en desacuerdo 36 Batere ados ez / Totalmente en desacuerdo Ed-Ee / Ns-Nc 11 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
 • 14. Etxebizitza (Landa lana: 2013/02/06-07) / Vivienda (Trabajo de campo :06-07/02/2013)4 – Etxe-gabetzeak / Desahucios4.1 – Etxe-gabetzeen arazaroaren larritasun maila / Nivel de gravedad del problema de los desahucios GUZTIRA / TOTAL OROKORREAN, ZEIN NEURRITAN USTE DUZU DELA LARRIA GURE GIZARTEAN ETXE- GABETZEEN EDO DESAHUZIOEN GAIA? ERANTZUN, MESEDEZ, 0TIK 10ERAKO ESKALAN, 0K “BATERE LARRIA EZ” DELA ETA 10EK “OSO LARRIA” DELA ESAN NAHI DUTELA KONTUTAN HARTUTA / EN GENERAL, EN GENERAL, ¿QUÉ GRADO DE GRAVEDAD CREE UD. QUE TIENE HOY 8,9 EN DÍA EN NUESTRA SOCIEDAD EL TEMA DE LOS DESAHUCIOS? RESPONDA EN UNA ESCALA DE 0 A 10, DONDE 0 QUIERE DECIR QUE EL TEMA NO LE PARECE “NADA GRAVE” Y 10 QUE LE PARECE “MUY GRAVE” Batezbestekoak (0=Batere larria ez; 10=Oso larria) / Medias (0=Nada grave; 10=Muy grave) Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 46 8,9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Batere larria ez / Oso larria / Nada grave Muy grave4.2 – Kaltetuak / Afectados/as4.2.1 – Etxe-gabetzeek kaltetutakoen ezagutza / Conocimiento de afectados/as GUZTIRA / TOTAL HITZ EGIN DEZAGUN ORAIN ZEHAZKI ETXE-GABETZEEI EDO Bai / Sí 11 DESAHUZIOEI BURUZ. ZURE INGURU HURBILEAN EZAGUTZEN DUZU NORBAIT ETXETIK KALERATU DUTENA (DESAHUZIATU) EDO KALERATZEKO PUNTUAN DAGOENA? / PASEMOS AHORA A HABLAR CONCRETAMENTE DE LOS Ez / No 88 DESAHUCIOS. ¿CONOCE UD. EN SU ENTORNO MÁS CERCANO A ALGUNA PERSONA QUE HAYA SIDO DESAHUCIADA O ESTÉN A PUNTO DE DESAHUCIAR? Ed-Ee / Ns-Nc 0 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 47 11 Bai / Sí Ez / No Ed-Ee / Ns-Nc 8812 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
 • 15. Etxebizitza (Landa lana: 2013/02/06-07) / Vivienda (Trabajo de campo :06-07/02/2013)4.2.2 – Norbera etxe-gabetua izateko arriskua / Peligro personal de ser desahuciado/a GUZTIRA / TOTAL Bai / Sí 3 ZU ZEU, DATOZEN 5 URTEETAN, ETXETIK KALERATUA IZATEKO ARRISKUAN EGON ZAITEZKE? / Agian / Quizás * 3 ¿UD. PERSONALMENTE CREE QUE PODRÍA ESTAR EN RIESGO DE SER Ez / No 91 DESAHUCIADO/A EN LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS? Ed-Ee / Ns-Nc 3 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 * Erantzun aukera hau ez zitzaien inkestatuei irakurri / Esa opción de respuesta no se leyó a los y las encuestados/as Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 484.2.3 – Etxe-gabetzeak: arazo soziala edo pribatua / Desahucios: problema social o privado GUZTIRA / TOTAL ZURE IRITZIZ, ETXE-GABETZEEN EDO Arazo soziala da / 71 DESAHUZIOEN AUZIA ARAZO SOZIALA DA, DENOI Es un problema social ERAGITEN DIGUNA, EDO ARAZO PRIBATUA DA, HIPOTEKA ORDAINDU EZIN DUENAREN ETA Arazo pribatua da / 19 BANKUAREN ARTEKOA? / Es un problema privado EN SU OPINIÓN, EL PROBLEMA DE LOS DESAHUCIOS ES UN PROBLEMA SOCIAL QUE NOS Kasuen arabera / 7 ATAÑE A TODOS, O ES UN PROBLEMA PRIVADO Depende de los casos * ENTRE LA PERSONA QUE NO PUEDE PAGAR LA HIPOTECA Y EL BANCO? Ed-Ee / Ns-Nc 3 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 * Erantzun aukera hau ez zitzaien inkestatuei irakurri / Esa opción de respuesta no se leyó a los y las encuestados/as Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 49 3 7 Arazo soziala da / Es un problema social 19 Arazo pribatua da / Es un problema privado 71 Kasuen arabera / Depende de los casos * Ed-Ee / Ns-Nc 13 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
 • 16. Etxebizitza (Landa lana: 2013/02/06-07) / Vivienda (Trabajo de campo :06-07/02/2013)4.3 – Eragile arduradunak / Agentes responsables4.3.1 – Etxe-gabetzeen arazoaren arduradun nagusiak / Responsabilidad en el problema de los desahucios GUZTIRA / TOTAL ZEIN DA ZURE IRITZIZ FAMILIA Bankuak / Los bancos 44 ASKOK HIPOTEKAK EZIN ORDAINDU IZATEAREN ETA ETXETIK Hipoteka-legeak / Las leyes hipotecarias 30 KALERATUAK IZATEKO ARRISKUAN EGOTEAREN ARDURADUN Zorrak dituzten familiak edo pertsonak / 7 NAGUSIA? / Las propias familias o personas endeudadas ¿QUIÉN CREE UD. QUE ES EL MÁXIMO RESPONSABLE DE QUE Krisia / La crisis * 6 MUCHAS FAMILIAS NO PUEDAN HACER FRENTE A SUS HIPOTECAS Beste batzuk / Otros * 7 Y ESTÉN EN RIESGO DE SER DESAHUCIADAS? Ed-Ee / Ns-Nc 6 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 * Erantzun aukera hau ez zitzaien inkestatuei irakurri / Esa opción de respuesta no se leyó a los y las encuestados/as Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 50 Bankuak / Los bancos 6 7 Hipoteka-legeak / Las leyes hipotecarias 6 44 Zorrak dituzten familiak edo pertsonak / 7 Las propias familias o personas endeudadas Krisia / La crisis * 30 Beste batzuk / Otros * Ed-Ee / Ns-Nc4.3.2 – Etxe-gabetzeen arazoa konpontzeko arduradun nagusia / Responsabilidad en la solución al problema de los desahucios GUZTIRA / TOTAL Gobernu Zentralari / El Gobierno Central 39 Bankuei / Los bancos 20 Eusko Jaurlaritzari / El Gobierno Vasco 17 ETA ETXE-GABETZEEN GAIA KONPONTZEA NAGUSIKI NORI Diputatuen Kongresuari / DAGOKIO ZURE USTEZ? / 6 Congreso de los diputados ¿Y A QUIÉN CREE UD. QUE CORRESPONDE EN MAYOR Eusko Legebiltzarrari (Parlamentuari) / 3 MEDIDA SOLUCIONAR EL TEMA Al Parlamento Vasco DE LOS DESAHUCIOS? Zorrak dituzten familia edo pertsonei / 2 Las familias o personas endeudadas Beste bati / Otro 4 Ed-Ee / Ns-Nc 9 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 5214 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
 • 17. Etxebizitza (Landa lana: 2013/02/06-07) / Vivienda (Trabajo de campo :06-07/02/2013)4.4 – Irtenbideak / Soluciones4.4.1 – Bankuen praktika-onen kodea / Código de buenas prácticas de los bancos GUZTIRA / TOTAL BANKU ETA KUTXA IA GUZTIEK ESPAINIAKO GOBERNUAK PROPOSATUTAKO BANKUENTZAKO PRAKTIKA-ONEN Bai / Sí 44 KODEA IZENPETU DUTE HIPOTEKEN KASUETARAKO. ENTZUN DUZU EZER KODE HORRI BURUZ? / CASI TODOS LOS BANCOS Y CAJAS HAN SUSCRITO UN Ez / No 55 CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS EN CUESTIONES HIPOTECARIAS PROPUESTA POR EL GOBIERNO ESPAÑOL ¿HA OÍDO HABLAR DE ESE CÓDIGO? Ed-Ee / Ns-Nc 1 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 54 GUZTIRA / TOTAL BANKUENTZAKO PRAKTIKA-ONEN Nahikoa da / Suficiente 7 KODE HORI NAHIKOA IRUDITZEN ZAIZU EDO ZURE USTEZ EZ DA Ez da nahikoa / Insuficiente 83 NAHIKOA? / ¿ESE CÓDIGO DE BUENAS Ez dut ezagutzen iritzia emateko adina / 6 PRÁCTICAS LE PARECE A UD. No lo conozco como para opinar * SUFICIENTE O INSUFICIENTE? Ed-Ee / Ns-Nc 3 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 * Erantzun aukera hau ez zitzaien inkestatuei irakurri / Esa opción de respuesta no se leyó a los y las encuestados/as Galdera hau soilik praktika-onen kodeaz ezer entzun dutenei egin zaie (%44) / Esta pregunta sólo se ha realizado a quienes han oído hablar del código de buenas prácticas (44%) Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 55ENTZUN DUZU EZER PRAKTIKA-ONEN KODEARI BURUZ? /¿HA OÍDO HABLAR DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS?Bai / Sí 1Ez / NoEd-Ee / Ns-Nc 44 55 KODE HORI NAHIKOA IRUDITZEN ZAIZU? / ¿ESE CÓDIGO LE PARECE SUFICIENTE? 3 6 7 Nahikoa da / Suficiente Ez da nahikoa / Insuficiente Ez dut ezagutzen iritzia emateko adina / 83 No lo conozco como para opinar * Ed-Ee / Ns-Nc 15 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
 • 18. Etxebizitza (Landa lana: 2013/02/06-07) / Vivienda (Trabajo de campo :06-07/02/2013)4.4.2 – Irtenbide proposamenak / Propuestas de solución ERAGILE SOZIAL BATZUK NEURRI EZBERDINAK PROPOSATZEN ARI DIRA ETXE-GABETZEEI AURRE EGITEKO. NEURRI HORIETAKO BATZUK IRAKURRIKO DIZKIZUT ETA ESADAZU, MESEDEZ, HORIETAKO BAKOITZAREKIN GUZTIZ ADOS ZAUDEN, NAHIKOA ADOS, EZ OSO ADOS EDO EZ ZAUDEN BATERE ADOS / ALGUNOS COLECTIVOS SOCIALES ESTÁN PROPONIENDO DIVERSAS MEDIDAS EN TORNO A LOS DESAHUCIOS. ¿ME PODRÍA DECIR PARA CADA UNA DE LAS MEDIDAS QUE LE VOY A PRESENTAR SI ESTÁ UD. TOTALMENTE DE ACUERDO, BASTANTE DE ACUERDO, BASTANTE EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO? GUZTIRA / TOTAL Guztiz ados / Totalmente de acuerdo 72 ETXE-GABETZEEN ONDORIOZ BANKUEK JASO DITUZTEN ETXEBIZITZAK ALOKAIRU Nahikoa ados / Bastante de acuerdo 19 SOZIALEAN JARTZEA EUREN ETXEETATIK KALERATUAK IZAN DIRENENTZAT / QUE LAS VIVIENDAS QUE SE QUEDEN LOS BANCOS Ez oso ados / Bastante en desacuerdo 3 POR DESAHUCIOS SE UTILICEN PARA FAMILIAS DESAHUCIADAS A CAMBIO DE UN Batere ados ez / Totalmente en desacuerdo 3 ALQUILER SOCIAL Ed-Ee / Ns-Nc 3 Guztiz ados / Totalmente de acuerdo 67 OHIKO ETXEBIZITZEI ERAGITEN DIEN ETXE- Nahikoa ados / Bastante de acuerdo 21 GABETZEAK EDO DESAHUZIOAK GELDIARAZTEA / PARALIZACIÓN DE LOS Ez oso ados / Bastante en desacuerdo 5 DESAHUCIOS QUE AFECTEN A LA VIVIENDA HABITUAL Batere ados ez / Totalmente en desacuerdo 3 Ed-Ee / Ns-Nc 5 Guztiz ados / Totalmente de acuerdo 53 ORDAINEAN ETXEA EMATEA, HAU DA, ZOR Nahikoa ados / Bastante de acuerdo 23 GUZTIA KITATZEKO ETXEA EMATEAREKIN NAHIKOA IZATEA / LA DACIÓN EN PAGO, Ez oso ados / Bastante en desacuerdo 8 ESTO ES ENTREGA DE LA PROPIA VIVIENDA PARA PAGAR TODA LA DEUDA Batere ados ez / Totalmente en desacuerdo 11 Ed-Ee / Ns-Nc 6 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 56 Etxe-gabetzeen ondorioz bankuek jaso dituzten etxebizitzak alokairu sozialean jartzea euren etxeetatik kaleratuak izan direnentzat / Que viviendas que se queden los bancos por 72 19 333desahucios se utilicen para familias desahuciadas a cambio de alquiler socialOhiko etxebizitzei eragiten dien etxe-gabetzeak edo desahuzioak geldiaraztea / Paralización de los desahucios que afecten a la 67 21 5 3 5 vivienda habitual Ordainean etxea ematea, hau da, zor guztia kitatzeko etxeaematearekin nahikoa izatea / La dación en pago, esto es entrega 53 23 8 11 6 de la propia vivienda para pagar toda la deuda 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Guztiz ados / Nahikoa ados / Ez oso ados / Batere ados ez / Ed-Ee / Totalmente Bastante de Bastante en Totalmente en Ns-Nc de acuerdo acuerdo desacuerdo desacuerdo 16 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
 • 19. Etxebizitza (Landa lana: 2013/02/06-07) / Vivienda (Trabajo de campo :06-07/02/2013)4.4.3 – Bankuen gaineko neurriak / Medidas que tienen que ver con los bancos GUZTIRA / TOTAL Guztiz ados / ERAGILE SOZIAL BATZUK ERE, ADMINISTRAZIOARI ESKATZEN 39 ARI DIRA FAMILIAK ETXE-GABETZEN EDO DESAHUZIATZEN ARI Totalmente de acuerdo DIREN BANKU ETA KUTXETATIK DIRUA ATERATZEKO, ZU Nahikoa ados / ESKAKIZUN HORREKIN GUZTIZ ADOS ZAUDE, NAHIKOA ADOS, 26 Bastante de acuerdo EZ OSO ADOS EDO EZ ZAUDE BATERE ADOS? / ADEMÁS, ALGUNOS COLECTIVOS SOCIALES ESTÁN PIDIENDO A Ez oso ados / 15 LA ADMINISTRACIÓN QUE RETIRE SU DINERO DE LOS BANCOS Y Bastante en desacuerdo CAJAS QUE DESAHUCIAN A FAMILIAS, ¿ESTA UD. TOTALMENTE DE ACUERDO, BASTANTE DE ACUERDO, BASTANTE EN Batere ados ez / 11 DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO CON ESTA Totalmente en desacuerdo PETICIÓN? Ed-Ee / Ns-Nc 10 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 59 GUZTIRA / TOTALZENBAIT ERAKUNDE SOZIALEK DIOTE BANKUEK KREDITUAK EMAN Guztiz ados /DITUZTENEAN AKATSAK EGIN DITUZTELA MAILEGUAK EDO KREDITUAK 60 Totalmente de acuerdoEMATEAN, ADIBIDEZ ETXEBIZITZAK EUREN PREZIOA BAINO GEHIAGOGATIKTASATZEA ETA TASAZIO BALIOAREN %80TIK GORAKO KREDITUAK EMATEA, Nahikoa ados /ETA HORREGATIK, BANKUEK BEROIEK ORDAINDU BEHARKO LUKETELA 25FAMILIEN ZORRAREN ZATI BAT. ESKAKIZUN HORREKIN GUZTIZ ADOS ZAUDE, Bastante de acuerdoNAHIKOA ADOS, EZ OSO ADOS EDO EZ ZAUDE BATERE ADOS? /ALGUNOS COLECTIVOS SOCIALES TAMBIÉN AFIRMAN QUE LOS BANCOS HAN Ez oso ados / 5COMETIDO ERRORES EN LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS, POR EJEMPLO Bastante en desacuerdoTASANDO LAS VIVIENDAS POR ENCIMA DE SU VALOR Y DANDO CRÉDITOSPOR ENCIMA DEL 80% DEL VALOR DE TASACIÓN. TENIENDO EN CUENTA Batere ados ez /ESOS ERRORES CREEN QUE LOS PROPIOS BANCOS DEBERÍAN PAGAR 4 Totalmente en desacuerdoPARTE DE LA DEUDA DE LAS FAMILIAS ¿ESTA UD. TOTALMENTE DEACUERDO, BASTANTE DE ACUERDO, BASTANTE EN DESACUERDO OTOTALMENTE EN DESACUERDO CON ESTA PETICIÓN? Ed-Ee / Ns-Nc 6Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 60 Administrazioak familiak etxe- gabetzen ari diren banku eta kutxetatik dirua ateratzea / Que la 39 26 15 11 10 administración retire su dinero de los bancos y cajas que desahucian a familias Kredituak eman dituztenean akatsak egin dituzten bankuek ordaintzea familien zorraren zati bat / Que los bancos que han 60 25 5 4 6 cometido errores en la concesión de créditos pagen parte de la deuda de las familias 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Guztiz ados / Nahikoa ados / Ez oso ados / Batere ados ez / Ed-Ee / Totalmente Bastante de Bastante en Totalmente en Ns-Nc de acuerdo acuerdo desacuerdo desacuerdo 17 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
 • 20. Etxebizitza (Landa lana: 2013/02/06-07) / Vivienda (Trabajo de campo :06-07/02/2013)4.4.4 – Eusko Jaurlaritzaren bitartekaritza zerbitzua / Servicio de mediación del Gobierno Vasco GUZTIRA / TOTAL EUSKO JAURLARITZAKO JUSTIZIA SAILAK BANKU ETA FAMILIEN Bai / Sí 25 ARTEKO BITARTEKARITZA ZERBITZU BAT ESKAINTZEN DU HIPOTEKAK ORDAINTZEKO ARAZOAK DITUZTEN FAMILIENTZAT, DOHAINIK. ENTZUN DUZU EZER ZERBITZU HORRI BURUZ? / EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DEL GOBIERNO VASCO OFRECE Ez / No 74 UN SERVICIO GRATUITO DE MEDIACIÓN ENTRE BANCOS Y FAMILIAS CON PROBLEMAS PARA PAGAR SUS HIPOTECAS. ¿HA OÍDO HABLAR UD. DE ESE SERVICIO? Ed-Ee / Ns-Nc 1 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 61 1 25 Bai / Sí Ez / No 74 Ed-Ee / Ns-Nc GUZTIRA / TOTAL ZERBITZU HORREN HELBURUA DA BITARTEKARI LANAK Oso ondo / Muy bien 53 EGITEA ORAINDIK ORDAINDU GABE DAGOEN ZORRAREN ORDAINKETA BALDINTZAK BANKUAREKIN AHALIK ETA Ondo / Bien 36 BALDINTZA ONENETAN BERRIZ NEGOZIATZEKO. ZUK NOLA BALORATZEN DUZU EKIMEN HAU: OSO ONDO, Erdipurdi / Regular 5 ONDO, ERDIPURDI, GAIZKI EDO OSO GAIZKI? / EL OBJETIVO DEL SERVICIO ES MEDIAR PARA TRATAR Gaizki / Mal 1 DE RENEGOCIAR LA DEUDA HIPOTECARIA PENDIENTE CON EL BANCO EN LAS MEJORES CONDICIONES Oso gaizki / Muy mal 1 POSIBLES. ¿CÓMO VALORA UD. ESTA INICIATIVA, MUY BIEN, BIEN, REGULAR, MAL O MUY MAL? Ed-Ee / Ns-Nc 3 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 62 3 2 Oso ondo + Ondo / 5 Muy bien + Bien Erdipurdi / Regular Gaizki + Oso gaizki / 89 Mal + Muy mal Ed-Ee / Ns-Nc18 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
 • 21. Etxebizitza (Landa lana: 2013/02/06-07) / Vivienda (Trabajo de campo :06-07/02/2013)4.4.5 – Etxe-gabetuak izateko arriskuan dauden familiak babesteko Errege-Dekretua / Real-Decreto de protección a familias en riesgo de desahucio GUZTIRA / TOTALBESTALDE, ESPAINIAKO GOBERNUAK HIPOTEKAK ORDAINDU EZIN DITUZTEN Behar adinakoak dira / 24TALDE AHULENAK (SEME-ALABA TXIKIAK DITUZTEN FAMILIAK, GENERO Son suficientesBIOLENTZIAREN BIKTIMAK, MINUSBALIATUAK EDO DESGAITUAK,…) BABESTEKOARAU BAT ONARTU DU, ETXE-GABETZE HORIEK DENBORA BATERAKO Ez dira behar adinakoak /GELDIARAZTEA JASOTZEN DUENA. ARAU HORRETAKO NEURRIAK BEHAR 65 Son insuficientesADINAKOAK IRUDITZEN ZAIZKIZU EDO ZURE USTEZ EZ DIRA BEHAR ADINAKOAK? /POR OTRA PARTE EL GOBIERNO ESPAÑOL HA APROBADO UNA NORMA PARA LA Ez ditut ezagutzen iritziaPROTECCIÓN DE LAS PERSONAS ESPECIALMENTE VULNERABLES QUE NO emateko adina / No las 5PUEDEN PAGAR LAS HIPOTECAS (FAMILIAS CON HIJOS MENORES, VÍCTIMAS DEVIOLENCIA DE GENERO, DISCAPACITADOS…), EN EL QUE SE CONTEMPLA LA conozco como para opinar *PARALIZACIÓN MOMENTÁNEA DE LOS DESAHUCIOS ¿LAS MEDIDAS DE ESANORMA LE PARECEN A UD. SUFICIENTES O SON INSUFICIENTES Ed-Ee / Ns-Nc 5Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100* Erantzun aukera hau ez zitzaien inkestatuei irakurri / Esa opción de respuesta no se leyó a los y las encuestados/as Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 63 5 Behar adinakoak dira / 5 Son suficientes 24 Ez dira behar adinakoak / Son insuficientes Ez ditut ezagutzen iritzia emateko adina / 65 No las conozco como para opinar * Ed-Ee / Ns-Nc4.4.6 – Hipoteka-legearen erreforma / Reforma de la ley hipotecaria GUZTIRA / TOTAL HAINBAT ERAGILE SOZIAL SINADURAK BILTZEN ARI DIRA HIPOTEKEN LEGEA ALDATUA IZAN DADIN. 0TIK 10ERAKO ESKALAN ESANGO DIDAZU ZEIN NEURRITAN USTE DUZUN LEHENTASUNEZKOA DELA ESPAINIAKO GOBERNUAK LEGE HORI ALDATZEA, KONTUTAN IZANDA 0-K “BATERE LEHENTASUNIK EZ” DUELA ESAN NAHI DUELA ETA 10EK “GUZTIZ LEHENTASUNEZKOA” DELA? / DIVERSOS COLECTIVOS SOCIALES ESTÁN RECOGIENDO FIRMAS PARA QUE SE CAMBIE LA LEY 8,8 HIPOTECARIA. ¿EN UNA ESCALA DE 0 A 10 QUE NIVEL DE PRIORIDAD TIENE EN SU OPINIÓN QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL REALICE UNA REFORMA DE LA LEY HIPOTECARIA, DONDE 0 SIGNIFICA QUE NO TIENE “NINGUNA PRIORIDAD” EN ESTE MOMENTO Y 10 QUE TIENE “PRIORIDAD MÁXIMA”? Batezbestekoak (0=Batere lehentasunik ez; 10=Guztiz lehentasunezkoa) / Medias (0=Ninguna prioridad; 10=Máxima prioridad) Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 64 8,8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Batere lehentasunik ez / Guztiz lehentasunezkoa / Ninguna prioridad Máxima prioridad 19 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
 • 22. Etxebizitza (Landa lana: 2013/02/06-07) / Vivienda (Trabajo de campo :06-07/02/2013)5 - Zehaztasun teknikoak / Ficha técnicaInformazio bilketa 2013ko otsailaren 6a eta 7a La recogida de la información se realizó los días 6 y 7 debitartean egin zen -biak barne- galdesorta egituratu eta febrero de 2013, a través de entrevista telefónicaitxia erabiliz, Euskal Autonomia Erkidegoko (EAEko) individual, mediante cuestionario estructurado y cerrado,lurralde bakoitzerako lagin adierazgarri bati telefono realizada a una muestra representativa de la poblaciónbidez egindako banakako elkarrizketen bidez. de la Comunidad Autónoma del País Vasco.Ikerketaren diseinua, emaitzen azterketa eta txostena El diseño de la investigación, el análisis de losburutzearen ardura Prospekzio Soziologikoen resultados y la elaboración del informe esKabineteari dagozkio soilik. Bestalde, informazio bilketa responsabilidad exclusiva del Gabinete de ProspecciónIkerfel enpresak egin zuen, Campo Volantín 21, Bilbao Sociológica de la Presidencia del Gobierno Vasco. Lahelbidean dagoena. recogida de información fue realizada por la empresa Ikerfel, sita en Campo Volantín, 21, Bilbao.18 urte edo gehiagoko biztanleriaren laginak 940elkarrizketa bildu zituen Euskal Autonomia Erkidego La muestra, dirigida a una población de 18 o más años,osorako: 240 Araban, 400 Bizkaian eta 300 Gipuzkoan. recogió un total de 940 entrevistas para el total de laDatuak ondoren haztatu dira, lurraldeen araberako CAPV: 240 en Araba, 400 en Bizkaia y 300 en Gipuzkoa.biztanleriaren banaketa errealaren arabera. Los datos han sido ponderados a posteriori según la distribución real de la población por territorios.Gizabanakoen hautaketa prozedura polietapiko etaestratifikatuaren bidez egin zen, 10na inkestaz osaturiko La selección de las personas a entrevistar se realizóausazko ibilbideak erabiliz –94 laginketa abiapunturekin–, por procedimiento polietápico y estratificado, medianteondoren pertsonak sexuaren, adinaren eta lan egoeraren rutas aleatorias –a partir de 94 puntos de inicio- de 10araberako kuoten bidez aukeratuz. encuestas cada una, con selección posterior de las personas según cuotas de sexo, edad y situación laboral.Lagin errorearen estimazioa, erabat ausazkoak direnlaginketei egozgarria, ± %3,26 da EAE osorako, El error muestral se estima en un + 3,26% para un nivel%95,5eko konfiantza mailarako, p=q=0,5 izanik. de confianza del 95,5% y siendo p=q=0,5.20 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
 • 23. Etxebizitza (Landa lana: 2013/02/06-07) / Vivienda (Trabajo de campo :06-07/02/2013)6 – Elkarrizketatutako biztanleriaren ezaugarriak / Características de la población entrevistada Gizona / Hombre 50SEXUA / SEXO Emakumea / Mujer 50Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100Haztatu gabeko datuak / Datos sin ponderar 18-29 21ADIN TALDEAK / 30-45 28GRUPOS DE EDAD 46-64 29 >=65 22Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100Haztatu gabeko datuak / Datos sin ponderar Lan ordaindua / Trabajo remunerado 40 Langabezian / En paro 9 Etxeko lanak / Labores de casa 13ZEIN DA ZURE LANBIDE EDO Ikasten nagusiki /PROFESIO NAGUSIA? / 14 Estudiando principalmente¿CUÁL SU OCUPACIÓN PRINCIPAL? Jubilatua, pentsioduna, ezindua / 24 Jubilado/a, pensionista, incapacitado/a Beste egoera batzuk / Otras situaciones 1 Ed-Ee / Ns-Nc 0Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100Haztatu gabeko datuak / Datos sin ponderar Oso ondo / Sí, correctamente 16 Nahikoa ondo / Sí, bastante bien 8ZUK ZER MODUZ HITZ EGITEN DUZU Zerbait dakizu / Sí, puedo hablar algo 16EUSKARAZ? /¿SABE HABLAR EUSKERA? Hitz batzuk dakizkizu / Sabe palabras 19 Batere ez / No, nada 41 Ed-Ee / Ns-Nc 0Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100Haztatu gabeko datuak / Datos sin ponderar 21 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
 • 24. Etxebizitza (Landa lana: 2013/02/06-07) / Vivienda (Trabajo de campo :06-07/02/2013) Batere ez, lehen mailakoak baino baxuagoak / Ninguno, menos que primarios 4 Lehen mailakoak, Oinarrizko batxilergoa, OHO, DBH / Primarios, Bachiller elemental, EGB 29ZEIN IKASKETA AMAITU Lanbide Heziketa (LH) / Profesionales (FP) 23DITUZU? / Bigarren mailakoak: Goi-mailako Batxilergoa, IEE, BBB, UBI / Secundarios: Bach.superior, REM, BUP, COU 16¿QUÉ ESTUDIOS HAFINALIZADO? Erdi goi-mailakoak (Diplomaturak) / Medios superiores (Diplomaturas) 10 Goi-mailakoak (Lizentziaturak, Ingeniaritzak, Doktoretzak,…) / Superiores (Licenciaturas, Ingenierías, Doctorados) 17 Ed-Ee / Ns-Nc 1Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100Haztatu gabeko datuak / Datos sin ponderar Erdi mailatik gora edo aberatsen mailan / Media-alta o acomodada 7ZEIN KLASE SOZIALETAN KOKATZEN DUZU Erdi mailan / Media-media 50ZURE BURUA? /¿EN QUÉ CLASE SOCIAL SE SITUARÍA UD.? Erdi mailatik behera edo langileenean / Media-baja u obrera 41 Ed-Ee / Ns-Nc 2Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100Haztatu gabeko datuak / Datos sin ponderar Ezkongabea / Soltero/a 27 Ezkondua / Casado/a 58 Bikotearekin bizitzen / Conviviendo en pareja 3ZEIN DA ZURE EGORA ZIBILA? / Banandua / Separado/a 2¿CUÁL ES SU ESTADO CIVIL? Dibortziatua / Divorciado/a 2 Alarguna / Viudo/a 6 Ed-Ee / Ns-Nc 1Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100Haztatu gabeko datuak / Datos sin ponderar22 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
 • 25. Etxebizitza (Landa lana: 2013/02/06-07) / Vivienda (Trabajo de campo :06-07/02/2013)7 - Eranskina: Taldekako emaitzak / Anexo: Resultados por colectivosEranskinean azaltzen diren gurutzetako aldagaiak Las variables de cruce que se presentan en este anexoondoko taldeetatik sortu dira: se construyen a partir de los siguientes colectivos:• Lurraldea: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa. • Territorio: Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.• Sexua: Gizona eta Emakumea. • Sexo: Hombre y Mujer.• Adin taldeak: 18-29, 30-45, 46-64 eta >=65. • Grupos de edad: 18-29, 30-45, 46-64 y >=65.• Adin txikiko seme-alabak: Bai eta Ez. • Hijos menores: Sí y No.• Egoera zibila: Ezkongabea, Ezkondua edo • Estado civil: Soltero/a, Casado/a o conviviendo en bikotekidearekin bizitzen, Banandua edo dibortziatua pareja, Separado/a o divorciado/a y Viudo/a. eta Alarguna. • Lugar de nacimiento: CAPV + Navarra, Resto del• Jaioterria: EAE+Nafarroa, Estatuko gainerakoak eta Estado y Extranjero. Atzerria. • Clase social sentida: Baja, Media y Alta.• Klase sozial subjektiboa: Baxua, Ertaina eta Altua. • Recuerdo voto en elecciones autonómicas 2012:• 2012ko hauteskunde autonomikoetako boto EAJ/PNV, EH BILDU, PSE-EE, PP, IU-Ezker Anitza, oroimena: EAJ/PNV, EH BILDU, PSE-EE, PP, IU- UPD, EB-Ezker Batua, Otros+Blancos, Abstención y Ezker Anitza, UPD, EB-Ezker Batua, Besteak+Zuriak, Ns-Nc Abstentzioa eta Ed-Ee. La interpretación de los resultados por colectivos debeTaldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar hacerse con suma precaución, debido al escaso númeroda, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik. de efectivos en algunos de los colectivos. 23 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
 • 26. 24 1- Testuinguru ekonomikoa / Contexto económico 1.1. EAEko egoera ekonomikoa / Situación económica de CAPV ZURE USTEZ NOLAKOA DA EGOERA EKONOMIKOA EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOAN: OSO ONA, ONA, TXARRA EDO OSO TXARRA? / ¿CÓMO CALIFICARÍA UD. LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA: MUY BUENA, BUENA, MALA O MUY MALA? ADINEZ TXIKIKO SEME- LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD GUZTIRA / ALABAK / HIJOS MENORES TOTAL Gizona / Emakumea / Araba Bizkaia Gipuzkoa 18-29 30-45 46-64 >=65 Bai / Sí Ez / No Hombre Mujer Oso ona / Muy buena 1 1 1 1 1 0 0 2 0 1 1 1 Ona / Buena 20 25 19 19 20 19 12 20 22 25 22 19Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Mala / Txarra 59 55 58 62 58 59 66 55 60 54 55 60 Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco Oso txarra / Muy mala 17 16 18 16 18 17 19 20 14 16 19 17 Ed-Ee / Ns-Nc 3 4 3 2 3 3 2 3 4 4 3 3 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (240) (400) (300) (470) (470) (195) (266) (268) (211) (287) (645) JAIOTERRIA / KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOA / EGOERA ZIBILA / ESTADO CIVIL LUGAR DE NACIMIENTO CLASE SOCIAL SENTIDA GUZTIRA / Ezkondua edo Banandua edo EAE+ Estatuko TOTAL Ezkongabea / bikotekidearekin dibortziatua / Alarguna / Nafarroa / gainerakoak / Atzerria / Baxua / Erdikoa / Altua / bizitzen / Casado/a Soltero/a o conviviendo en Separado/a o Viudo/a CAPV+ Resto del Extranjero Baja Media Alta pareja divorciado/a Navarra Estado Oso ona / Muy buena 1 1 1 0 2 1 1 0 1 1 0 Ona / Buena 20 17 22 14 16 17 30 34 21 19 20 Mala / Txarra 59 60 58 69 49 61 52 48 56 61 57 Oso txarra / Muy mala 17 20 16 14 25 19 12 11 19 16 20 Ed-Ee / Ns-Nc 3 2 3 3 7 3 5 8 3 3 2 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (257) (576) (39) (58) (724) (181) (35) (385) (469) (63) 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / GUZTIRA / RECUERDO VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 TOTAL IU-Ezker EB-Ezker Besteak+Zuriak / Abstentzioa / Ed-Ee / EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Anitza Batua Otros+Blancos Abstención Ns-Nc Oso ona / Muy buena 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 Ona / Buena 20 28 12 18 30 23 23 31 14 17 17 Mala / Txarra 59 51 67 71 45 69 77 69 67 56 60 Oso txarra / Muy mala 17 15 19 7 23 8 0 0 19 24 18 Ed-Ee / Ns-Nc 3 5 1 1 2 0 0 0 0 3 4 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (235) (110) (92) (35) (14) (5) (4) (23) (207) (215) Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos
 • 27. 1.2. Norberaren egoera ekonomikoa / Situación económica personal ETA, NOLAKOA DELA ESANGO ZENUKE ZURE EGOERA EKONOMIKO PERTSONALA? / ¿Y CÓMO CALIFICARÍA SU PROPIA SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL? ADINEZ TXIKIKO SEME- LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD GUZTIRA / ALABAK / HIJOS MENORES TOTAL Gizona / Emakumea / Araba Bizkaia Gipuzkoa 18-29 30-45 46-64 >=65 Bai / Sí Ez / No Hombre Mujer Oso ona / Muy buena 2 3 1 2 2 1 2 3 1 1 3 1 Ona / Buena 60 57 60 62 58 62 62 56 63 62 62 60 Mala / Txarra 30 28 30 29 30 29 27 30 31 30 26 31Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco Oso txarra / Muy mala 6 7 7 5 7 6 9 9 4 4 7 6 Ed-Ee / Ns-Nc 2 4 1 2 2 2 1 1 1 4 3 1 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (240) (400) (300) (470) (470) (195) (266) (268) (211) (287) (645) JAIOTERRIA / KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOA / EGOERA ZIBILA / ESTADO CIVIL LUGAR DE NACIMIENTO CLASE SOCIAL SENTIDA GUZTIRA / Ezkondua edo Banandua edo EAE+ Estatuko TOTAL Ezkongabea / bikotekidearekin dibortziatua / Alarguna / Nafarroa / gainerakoak / Atzerria / Baxua / Erdikoa / Altua / bizitzen / Casado/a Soltero/a o conviviendo en Separado/a o Viudo/a CAPV+ Resto del Extranjero Baja Media Alta pareja divorciado/a Navarra Estado Oso ona / Muy buena 2 2 1 7 0 2 1 3 0 2 6 Ona / Buena 60 57 64 53 53 62 58 48 42 75 80 Mala / Txarra 30 30 29 31 33 29 31 35 44 19 12 Oso txarra / Muy mala 6 10 4 9 7 6 7 15 12 2 2 Ed-Ee / Ns-Nc 2 1 2 0 6 1 3 0 1 2 0 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (257) (576) (39) (58) (724) (181) (35) (385) (469) (63) 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / GUZTIRA / RECUERDO VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 TOTAL IU-Ezker EB-Ezker Besteak+Zuriak / Abstentzioa / Ed-Ee / EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Anitza Batua Otros+Blancos Abstención Ns-Nc Oso ona / Muy buena 2 3 2 2 2 4 0 0 0 2 0 Ona / Buena 60 66 61 67 67 48 77 38 58 51 60 Mala / Txarra 30 23 27 30 17 29 23 62 31 38 32 Oso txarra / Muy mala 6 7 10 0 11 19 0 0 12 7 5 Ed-Ee / Ns-Nc 2 1 0 1 3 0 0 0 0 2 3 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (235) (110) (92) (35) (14) (5) (4) (23) (207) (215) Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / 25 La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos
 • 28. 26 ZUEN ETXEAN HILABETE BUKAERARA IRISTEN ZARETE….? / ¿EN SU HOGAR LLEGAN A FIN DE MES…? ADINEZ TXIKIKO SEME- LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD GUZTIRA / ALABAK / HIJOS MENORES TOTAL Gizona / Emakumea / Araba Bizkaia Gipuzkoa 18-29 30-45 46-64 >=65 Bai / Sí Ez / No Hombre Mujer Zailtasun handiekin / Con mucha dificultad 7 6 8 5 6 8 6 10 5 6 8 6 Nahikoa zailtasunekin / Con bastante dificultad 15 14 15 16 17 14 16 15 16 14 16 15 Zailtasun gutxirekin / Con poca dificultad 43 42 41 45 42 44 48 40 45 39 42 43 Inolako zailtasunik gabe / Sin ninguna dificultad 35 37 35 32 35 34 30 34 34 40 32 36 Ed-Ee / Ns-Nc 1 0 1 1 1 1 0 2 0 1 1 0 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (240) (400) (300) (470) (470) (195) (266) (268) (211) (287) (645) Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco JAIOTERRIA / KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOA / EGOERA ZIBILA / ESTADO CIVIL LUGAR DE NACIMIENTO CLASE SOCIAL SENTIDA GUZTIRA / Ezkondua edo Banandua edo EAE+ Estatuko TOTAL bikotekidearekin Ezkongabea / dibortziatua / Alarguna / Nafarroa / gainerakoak / Atzerria / Baxua / Erdikoa / Altua / bizitzen / Casado/a Soltero/a Separado/a o Viudo/a CAPV+ Resto del Extranjero Baja Media Alta o conviviendo en divorciado/a Navarra Estado pareja Zailtasun handiekin / Con mucha dificultad 7 8 6 12 7 6 8 22 13 3 2 Nahikoa zailtasunekin / Con bastante dificultad 15 15 15 23 10 16 13 16 22 10 4 Zailtasun gutxirekin / Con poca dificultad 43 47 42 23 41 45 36 38 44 43 34 Inolako zailtasunik gabe / Sin ninguna dificultad 35 30 36 42 42 33 42 24 21 43 60 Ed-Ee / Ns-Nc 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (257) (576) (39) (58) (724) (181) (35) (385) (469) (63) 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / GUZTIRA / RECUERDO VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 TOTAL IU-Ezker EB-Ezker Besteak+Zuriak / Abstentzioa / Ed-Ee / EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Anitza Batua Otros+Blancos Abstención Ns-Nc Zailtasun handiekin / Con mucha dificultad 7 5 11 6 5 19 23 0 9 11 3 Nahikoa zailtasunekin / Con bastante dificultad 15 13 16 12 17 8 23 62 8 15 18 Zailtasun gutxirekin / Con poca dificultad 43 38 38 45 31 54 23 13 36 45 49 Inolako zailtasunik gabe / Sin ninguna dificultad 35 44 34 37 47 19 32 25 47 28 28 Ed-Ee / Ns-Nc 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (235) (110) (92) (35) (14) (5) (4) (23) (207) (215) Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos
 • 29. 1.3. Poztasuna errenta mailarekin / Satisfacción con el nivel de renta ZEIN NEURRITAN ZAUDE POZIK ZURE ETXEKO DIRU-SARREREKIN? MESEDEZ, 0TIK 10ERAKO ESKALA ERABILI EZAZU, 0AK “BATERE POZIK EZ” ETA 10AK “OSO POZIK” ZAUDELA ADIERAZTEN DUTELARIK / ¿EN QUÉ MEDIDA ESTÁ SATISFECHO/A CON LOS INGRESOS DE SU HOGAR? POR FAVOR, USE LA ESCALA DE 0 A 10, EN LA QUE EL 0 SIGNIFICA QUE ESTÁ “TOTALMENTE INSATISFECHO/A” Y EL 10 QUE ESTÁ “TOTALMENTE SATISFECHO/A” ADINEZ TXIKIKO SEME- LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD GUZTIRA / ALABAK / HIJOS MENORES TOTAL Gizona / Emakumea / Araba Bizkaia Gipuzkoa 18-29 30-45 46-64 >=65 Bai / Sí Ez / No Hombre MujerProspekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco Batezbestekoak / Medias 5,7 5,7 5,6 5,9 5,7 5,7 5,8 5,6 5,6 5,9 5,6 5,8 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (934) (238) (396) (300) (467) (467) (194) (265) (265) (210) (285) (641) JAIOTERRIA / KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOA / EGOERA ZIBILA / ESTADO CIVIL LUGAR DE NACIMIENTO CLASE SOCIAL SENTIDA GUZTIRA / Ezkondua edo bikote- Banandua edo EAE+ Estatuko TOTAL Ezkongabea / kidearekin bizitzen / dibortziatua / Alarguna / Nafarroa / gainerakoak / Atzerria / Baxua / Erdikoa / Casado/a o convi- Altua / Alta Soltero/a Separado/a o Viudo/a CAPV+ Resto del Extranjero Baja Media viendo en pareja divorciado/a Navarra Estado Batezbestekoak / Medias 5,7 5,6 5,9 5,2 5,5 5,7 5,7 5,8 4,9 6,2 7,1 n (absolutu haztatu gabeak) / (934) (256) (573) (38) (57) (720) (179) (35) (381) (468) (62) n (absolutos sin ponderar) 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 GUZTIRA / TOTAL IU-Ezker EB-Ezker Besteak+Zuriak / Abstentzioa / Ed-Ee / EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Anitza Batua Otros+Blancos Abstención Ns-Nc Batezbestekoak / Medias 5,7 6,1 5,6 6,1 5,4 4,8 4,5 4,8 6,1 5,3 5,6 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (934) (233) (109) (92) (35) (14) (5) (4) (23) (205) (214) Batezbestekoak (0=Batere pozik ez; 10=Oso pozik) / Medias (0=Totalmente insatisfecho/a; 10=Totalmente satisfecho/a) Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos 27
 • 30. 28 2- Etxebizitzaren egoera / Situación de la vivienda 2.1. Poztasuna egungo etxebizitzarekin / Satisfacción con la vivienda actual ETA ZEIN NEURRITAN ZAUDE POZIK ORAIN BIZI ZAREN ETXEBIZITZAREKIN? MESEDEZ, ERANTZUTEKO 0TIK 10ERAKO ESKALA ERABILI EZAZU, 0AK “BATERE POZIK EZ” ZAUDELA ETA 10AK “OSO POZIK” ZAUDELA ADIERAZTEN DUTELARIK / ¿Y EN QUÉ MEDIDA ESTÁ UD. SATISFECHO/A CON LA VIVIENDA EN LA QUE VIVE ACTUALMENTE? POR FAVOR, UTILICE PARA CONTESTARME UNA ESCALA DE 0 A 10, EN LA QUE EL 0 SIGNIFICA QUE ESTÁ UD. “TOTALMENTE INSATISFECHO/A” Y EL 10 QUE ESTÁ UD. “TOTALMENTE SATISFECHO/A” ADINEZ TXIKIKO SEME- LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD GUZTIRA / ALABAK / HIJOS MENORES TOTAL Gizona / Emakumea /Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Araba Bizkaia Gipuzkoa 18-29 30-45 46-64 >=65 Bai / Sí Ez / No Hombre Mujer Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco Batezbestekoak / Medias 7,9 7,8 7,9 7,8 7,8 7,9 7,7 7,8 7,8 8,1 7,5 8,0 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (939) (240) (399) (300) (470) (469) (195) (266) (268) (210) (287) (644) JAIOTERRIA / KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOA / EGOERA ZIBILA / ESTADO CIVIL LUGAR DE NACIMIENTO CLASE SOCIAL SENTIDA GUZTIRA / Ezkondua edo bikote- Banandua edo EAE+ Estatuko TOTAL Ezkongabea / kidearekin bizitzen / dibortziatua / Alarguna / Nafarroa / gainerakoak / Atzerria / Baxua / Erdikoa / Casado/a o convi- Altua / Alta Soltero/a Separado/a o Viudo/a CAPV+ Resto del Extranjero Baja Media viendo en pareja divorciado/a Navarra Estado Batezbestekoak / Medias 7,9 7,8 7,8 8,8 7,7 7,8 8,2 7,4 7,6 8,0 8,6 n (absolutu haztatu gabeak) / (939) (257) (576) (39) (57) (723) (181) (35) (384) (469) (63) n (absolutos sin ponderar) 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 GUZTIRA / TOTAL IU-Ezker EB-Ezker Besteak+Zuriak / Abstentzioa / Ed-Ee / EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Anitza Batua Otros+Blancos Abstención Ns-Nc Batezbestekoak / Medias 7,9 8,0 7,8 8,0 7,4 7,6 7,7 6,4 8,1 7,8 7,8 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (939) (234) (110) (92) (35) (14) (5) (4) (23) (207) (215) Batezbestekoak (0=Batere pozik ez; 10=Oso pozik) / Medias (0=Totalmente insatisfecho/a; 10=Totalmente satisfecho/a) Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos
 • 31. 2.2. Egungo etxebizitza-erregimena / Régimen de vivienda actual BIZI ZAREN ETXEBIZITZAREN JABE ZARA EDO ALOKAIRUAN DAUKAZU(E)? / ¿LA VIVIENDA EN LA QUE VIVE ES…? ADINEZ TXIKIKO SEME- LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD GUZTIRA / ALABAK / HIJOS MENORES TOTAL Gizona / Emakumea / Araba Bizkaia Gipuzkoa 18-29 30-45 46-64 >=65 Bai / Sí Ez / No Hombre Mujer Jabe zara, erosia eta guztiz ordaindua / 64 63 63 64 64 63 38 54 75 85 53 68 En propiedad, por compra totalmente pagadaProspekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Jabe zara, erosia baina oraindik ordaintzen (hipotekarekin) / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco 25 26 26 24 25 26 46 33 18 5 36 21 En propiedad, por compra con pagos pendientes (hipoteca) Jabe zara, herentzian jasoa edo emana / 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 En propiedad, por herencia o dación Alokairuan / En alquiler 5 4 5 5 5 5 9 8 1 4 5 5 Doan utzia / Cedida gratis 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 Beste modu bat / Otra forma 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 Ed-Ee / Ns-Nc 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (240) (400) (300) (470) (470) (195) (266) (268) (211) (287) (645) JAIOTERRIA / KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOA / EGOERA ZIBILA / ESTADO CIVIL LUGAR DE NACIMIENTO CLASE SOCIAL SENTIDA GUZTIRA / Ezkondua edo bikote- Banandua edo EAE+ Estatuko TOTAL Ezkon- kidearekin bizitzen / dibortziatua / Alarguna / Nafarroa / gainerakoak / Atzerria / Baxua / Erdikoa / Altua / gabea / Casado/a o convi- Separado/a o Viudo/a CAPV+ Resto del Extranjero Baja Media Alta Soltero/a viendo en pareja divorciado/a Navarra Estado Jabe zara, erosia eta guztiz ordaindua / 64 49 68 63 90 60 80 37 61 64 69 En propiedad, por compra totalmente pagada Jabe zara, erosia baina oraindik ordaintzen (hipotekarekin) / 25 37 22 24 3 29 12 20 24 28 22 En propiedad, por compra con pagos pendientes (hipoteca) Jabe zara, herentzian jasoa edo emana / 3 5 3 0 5 4 2 0 4 3 0 En propiedad, por herencia o dación Alokairuan / En alquiler 5 6 6 0 1 4 4 39 7 4 4 Doan utzia / Cedida gratis 1 1 1 5 1 2 1 0 1 0 4 Beste modu bat / Otra forma 1 2 0 5 0 1 1 4 2 0 0 Ed-Ee / Ns-Nc 1 0 1 3 0 1 0 0 1 0 1 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (257) (576) (39) (58) (724) (181) (35) (385) (469) (63) Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos 29
 • 32. 30 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / GUZTIRA / RECUERDO VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 TOTAL IU-Ezker EB-Ezker Besteak+Zuriak / Abstentzioa / Ed-Ee / EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Anitza Batua Otros+Blancos Abstención Ns-Nc Jabe zara, erosia eta guztiz ordaindua / 64 68 56 68 71 50 32 75 50 54 71 En propiedad, por compra totalmente pagada Jabe zara, erosia baina oraindik ordaintzen (hipotekarekin) / 25 24 33 26 13 42 23 25 50 27 20 En propiedad, por compra con pagos pendientes (hipoteca) Jabe zara, herentzian jasoa edo emana / 3 2 4 0 0 0 0 0 0 8 2 En propiedad, por herencia o dación Alokairuan / En alquiler 5 3 5 3 15 8 45 0 0 10 3 Doan utzia / Cedida gratis 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Beste modu bat / Otra forma 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco Ed-Ee / Ns-Nc 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (235) (110) (92) (35) (14) (5) (4) (23) (207) (215) Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos
 • 33. 2.3. Etxebizitzaren gastuei aurre egiteko zailtasunak, gaur egun eta etorkizun hurbilean / Dificultad actual y futura de hacer frente al pago de vivienda ZURE ETXEAN, GAUR EGUN, BIZI ZARETEN ETXEBIZITZAREN GASTUEI AURRE EGITEKO ARAZOAK DITUZUE (ALOKAIRUA, HIPOTEKA, KOMUNITATE-GASTUAK, ARGINDARRA, GASA, URA, ETAB.)? / ¿EN SU CASA TIENEN ACTUALMENTE DIFICULTADES PARA PAGAR LOS GASTOS DE LA VIVIENDA DONDE RESIDEN (ALQUILER, HIPOTECA, GASTOS DE LA COMUNIDAD, LUZ, GAS, AGUA, ETC)? ADINEZ TXIKIKO SEME- LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD GUZTIRA / ALABAK / HIJOS MENORES TOTAL Gizona / Emakumea / Araba Bizkaia Gipuzkoa 18-29 30-45 46-64 >=65 Bai / Sí Ez / No Hombre MujerProspekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco Bai / Sí 12 11 12 10 12 12 13 14 10 10 13 11 Ez / No 88 89 87 88 88 87 87 86 89 90 86 88 Ed-Ee / Ns-Nc 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (240) (400) (300) (470) (470) (195) (266) (268) (211) (287) (645) JAIOTERRIA / KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOA / EGOERA ZIBILA / ESTADO CIVIL LUGAR DE NACIMIENTO CLASE SOCIAL SENTIDA GUZTIRA / Ezkondua edo Banandua edo EAE+ Estatuko TOTAL Ezkongabea / bikotekidearekin dibortziatua / Alarguna / Nafarroa / gainerakoak / Atzerria / Baxua / Erdikoa / Altua / bizitzen / Casado/a Soltero/a o conviviendo en Separado/a o Viudo/a CAPV+ Resto del Extranjero Baja Media Alta pareja divorciado/a Navarra Estado Bai / Sí 12 12 10 24 13 11 12 25 20 5 4 Ez / No 88 87 89 76 87 88 87 75 80 94 96 Ed-Ee / Ns-Nc 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (257) (576) (39) (58) (724) (181) (35) (385) (469) (63) 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / GUZTIRA / RECUERDO VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 TOTAL IU-Ezker EB-Ezker Besteak+Zuriak / Abstentzioa / Ed-Ee / EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Anitza Batua Otros+Blancos Abstención Ns-Nc Bai / Sí 12 10 19 10 19 23 0 0 12 14 8 Ez / No 88 90 81 89 78 77 100 100 88 86 91 Ed-Ee / Ns-Nc 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (235) (110) (92) (35) (14) (5) (4) (23) (207) (215) Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos 31
 • 34. 32 ETA USTE DUZU, 12 HILABETE BARRU ETXEAN ARAZOAK IZANGO DITUZUELA GASTUEN ORDAINKETARI AURRE EGITEKO (ALOKAIRUA, HIPOTEKA, KOMUNITATE-GASTUAK, ARGINDARRA, GASA, URA, ETAB.)? / Y ¿CREE USTED QUE PUEDEN TENER PROBLEMAS LOS PRÓXIMOS 12 MESES PARA HACER FRENTE AL PAGO DE LOS GASTOS (ALQUILER, HIPOTECA, GASTOS DE LA COMUNIDAD, LUZ, GAS, AGUA, ETC)? ADINEZ TXIKIKO SEME- LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD GUZTIRA / ALABAK / HIJOS MENORES TOTAL Gizona / Emakumea / Araba Bizkaia Gipuzkoa 18-29 30-45 46-64 >=65 Bai / Sí Ez / No Hombre Mujer Bai / Sí 19 16 20 17 18 20 16 26 17 15 24 17 Ez / No 68 66 67 69 71 64 69 64 70 68 65 69 Ed-Ee / Ns-Nc 14 18 12 14 11 16 15 10 13 18 12 14 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (240) (400) (300) (470) (470) (195) (266) (268) (211) (287) (645) Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco JAIOTERRIA / KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOA / EGOERA ZIBILA / ESTADO CIVIL LUGAR DE NACIMIENTO CLASE SOCIAL SENTIDA GUZTIRA / Ezkondua edo Banandua edo EAE+ Estatuko TOTAL Ezkongabea / bikotekidearekin dibortziatua / Alarguna / Nafarroa / gainerakoak / Atzerria / Baxua / Erdikoa / Altua / bizitzen / Casado/a Soltero/a o conviviendo en Separado/a o Viudo/a CAPV+ Resto del Extranjero Baja Media Alta pareja divorciado/a Navarra Estado Bai / Sí 19 20 18 17 18 18 19 31 28 13 4 Ez / No 68 66 68 70 70 69 66 56 53 77 89 Ed-Ee / Ns-Nc 14 14 14 13 12 13 15 12 19 10 6 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (257) (576) (39) (58) (724) (181) (35) (385) (469) (63) 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / GUZTIRA / RECUERDO VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 TOTAL IU-Ezker EB-Ezker Besteak+Zuriak / Abstentzioa / Ed-Ee / EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Anitza Batua Otros+Blancos Abstención Ns-Nc Bai / Sí 19 17 23 14 18 27 0 0 12 22 18 Ez / No 68 72 65 78 73 65 77 75 77 61 64 Ed-Ee / Ns-Nc 14 11 11 8 9 9 23 25 12 17 17 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (235) (110) (92) (35) (14) (5) (4) (23) (207) (215) Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos
 • 35. 2.4. Etxebizitza aldaketa / Cambio de vivienda 2.4.1 Etxebizitza aldatzeko beharra edo asmoa / Necesidad o intención de cambiar de vivienda DATOZEN 3 URTEETAN, ETXEBIZITZA ALDATU NAHIKO ZENUKE EDO BEHARRA IZANGO ZENUKE? / EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS ¿QUERRÍA O NECESITARÍA CAMBIAR DE VIVIENDA? ADINEZ TXIKIKO SEME- LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD GUZTIRA / ALABAK / HIJOS MENORES TOTAL Gizona / Emakumea / Araba Bizkaia Gipuzkoa 18-29 30-45 46-64 >=65 Bai / Sí Ez / No Hombre Mujer Bai / Sí 19 17 20 18 19 19 32 26 14 5 28 15Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco Ez / No 78 79 78 79 79 78 66 71 84 92 69 82 Ed-Ee / Ns-Nc 3 4 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (240) (400) (300) (470) (470) (195) (266) (268) (211) (287) (645) JAIOTERRIA / KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOA / EGOERA ZIBILA / ESTADO CIVIL LUGAR DE NACIMIENTO CLASE SOCIAL SENTIDA GUZTIRA / Ezkondua edo Banandua edo EAE+ Estatuko TOTAL Ezkongabea / bikotekidearekin dibortziatua / Alarguna / Nafarroa / gainerakoak / Atzerria / Baxua / Erdikoa / Altua / bizitzen / Casado/a Soltero/a o conviviendo en Separado/a o Viudo/a CAPV+ Resto del Extranjero Baja Media Alta pareja divorciado/a Navarra Estado Bai / Sí 19 26 18 14 7 21 11 29 21 18 20 Ez / No 78 71 80 84 93 77 87 67 77 80 76 Ed-Ee / Ns-Nc 3 3 2 3 0 3 2 4 2 2 3 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (257) (576) (39) (58) (724) (181) (35) (385) (469) (63) 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / GUZTIRA / RECUERDO VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 TOTAL IU-Ezker EB-Ezker Besteak+Zuriak / Abstentzioa / Ed-Ee / EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Anitza Batua Otros+Blancos Abstención Ns-Nc Bai / Sí 19 14 19 22 24 23 23 0 32 23 17 Ez / No 78 84 80 78 76 77 77 100 60 73 79 Ed-Ee / Ns-Nc 3 2 1 0 0 0 0 0 8 4 4 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (235) (110) (92) (35) (14) (5) (4) (23) (207) (215) Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos 33
 • 36. 34 2.4.2 Etxebizitza aldatzeko arrazoiak / Razones para cambiar de vivienda BIZI ZAREN ETXEBIZITZA ZERGATIK ALDATU NAHIKO ZENUKE EDO ALDATZEKO ASMOA IZANGO ZENUKE? / ¿POR QUÉ TENDRÍA LA NECESIDAD O INTENCIÓN DE CAMBIAR DE VIVIENDA? ADINEZ TXIKIKO SEME- LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD GUZTIRA / ALABAK / HIJOS MENORES TOTAL Gizona / Emakumea / Araba Bizkaia Gipuzkoa 18-29 30-45 46-64 >=65 Bai / Sí Ez / No Hombre Mujer Gaur egungo etxebizitza ez da bere beharretara egokitzen (igogailu- rik ez, leku gutxiegi,….) / Su vivienda actual no se adecúa a sus 45 45 45 44 44 45 24 44 76 57 52 39 necesidades (falta ascensor, falta de espacio….) Independizatu egin nahi du eta bere etxebizitza izan (bakarrik) / 16 36 14 13 17 15 32 13 1 0 15 17 Por deseo de independizarse y tener vivienda propia (solo/a)Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco Ezkontzeko edo bikotekidearekin bizitzera joateko asmoa du / 14 7 19 9 16 13 24 16 0 0 15 14 Espera casarse o irse a vivir en pareja Bizi den zonaldea aldatu nahi du (udalerria edo auzoa) / 9 7 9 11 7 11 5 12 7 21 7 11 Deseo de cambio de zona de residencia (municipio o barrio) Ezingo du egun duen etxebizitza ordaintzen jarraitu / 6 2 6 7 5 7 4 7 10 0 7 6 No va a poder seguir pagando su vivienda actual Lekuz aldatu beharko duela uste du (lanagatik, ikasketengatik,…) / 2 0 0 5 0 3 2 3 0 0 2 1 Cree que va a tener que trasladarse (por trabajo, estudios,…) Beste arrazoi batzuk / Otros motivos 8 2 7 11 10 6 9 6 6 21 2 13 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (177) (42) (80) (55) (86) (91) (62) (70) (35) (10) (80) (97) Galdera hau soilik datozen 3 urteetan etxebizitza aldatu nahiko edo behar izango luketenei egin zaie (%19) / Esta pregunta sólo se ha realizado a quienes querrían o necesitarían cambiar de vivienda en los próximos 3 años (19%) Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira / Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadas Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos
 • 37. JAIOTERRIA / KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOA / EGOERA ZIBILA / ESTADO CIVIL LUGAR DE NACIMIENTO CLASE SOCIAL SENTIDA GUZTIRA / Ezkondua edo Banandua edo EAE+ Estatuko TOTAL Ezkon- bikotekidearekin dibortziatua / Alarguna / Nafarroa gainerakoak / Atzerria / Baxua / Erdikoa / Altua / gabea / bizitzen / Casado/a Separado/a o Viudo/a / CAPV+ Resto del Extranjero Baja Media Alta Soltero/a o conviviendo en pareja divorciado/a Navarra Estado Gaur egungo etxebizitza ez da bere beharretara egokitzen (igogai- lurik ez, leku gutxiegi,….) / Su vivienda actual no se adecúa a sus 45 29 55 35 67 42 65 47 50 45 20 necesidades (falta ascensor, falta de espacio….) Independizatu egin nahi du eta bere etxebizitza izan (bakarrik) / 16 33 7 0 0 18 6 11 11 20 24 Por deseo de independizarse y tener vivienda propia (solo/a) Ezkontzeko edo bikotekidearekin bizitzera joateko asmoa du / 14 24 9 0 0 15 6 13 16 14 10 Espera casarse o irse a vivir en parejaProspekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Bizi den zonaldea aldatu nahi du (udalerria edo auzoa) / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco 9 2 13 0 33 10 0 18 6 11 10 Deseo de cambio de zona de residencia (municipio o barrio) Ezingo du egun duen etxebizitza ordaintzen jarraitu / 6 2 8 20 0 4 17 10 7 3 18 No va a poder seguir pagando su vivienda actual Lekuz aldatu beharko duela uste du (lanagatik, ikasketengatik,…) / 2 3 1 0 0 2 0 0 0 4 0 Cree que va a tener que trasladarse (por trabajo, estudios,…) Beste arrazoi batzuk / Otros motivos 8 7 7 45 0 9 5 0 9 2 18 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (177) (67) (101) (5) (3) (149) (17) (11) (80) (83) (11) 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / GUZTIRA / RECUERDO VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 TOTAL IU-Ezker EB-Ezker Besteak+Zuriak / Abstentzioa / Ed-Ee / EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Anitza Batua Otros+Blancos Abstención Ns-Nc Gaur egungo etxebizitza ez da bere beharretara egokitzen (igogai- lurik ez, leku gutxiegi,….) / Su vivienda actual no se adecúa a sus 45 49 40 46 68 19 0 - 8 48 43 necesidades (falta ascensor, falta de espacio….) Independizatu egin nahi du eta bere etxebizitza izan (bakarrik) / 16 19 30 16 0 0 0 - 67 10 10 Por deseo de independizarse y tener vivienda propia (solo/a) Ezkontzeko edo bikotekidearekin bizitzera joateko asmoa du / 14 13 6 22 16 45 0 - 0 18 12 Espera casarse o irse a vivir en pareja Bizi den zonaldea aldatu nahi du (udalerria edo auzoa) / 9 9 12 11 0 0 100 - 16 6 9 Deseo de cambio de zona de residencia (municipio o barrio) Ezingo du egun duen etxebizitza ordaintzen jarraitu / 6 4 6 0 16 36 0 - 8 7 6 No va a poder seguir pagando su vivienda actual Lekuz aldatu beharko duela uste du (lanagatik, ikasketengatik,…) / 2 0 0 0 0 0 0 - 0 4 3 Cree que va a tener que trasladarse (por trabajo, estudios,…) Beste arrazoi batzuk / Otros motivos 8 7 5 6 0 0 0 - 0 6 18 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (177) (35) (20) (19) (8) (3) (1) (0) (9) (47) (35) Galdera hau soilik datozen 3 urteetan etxebizitza aldatu nahiko edo behar izango luketenei egin zaie (%19) / Esta pregunta sólo se ha realizado a quienes querrían o necesitarían cambiar de vivienda en los próximos 3 años (19%) Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira / Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadas Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos 35
 • 38. 36 2.4.3 Etxebizitza aldatzeko aukerak / Posibilidades de cambiar de vivienda ZEIN NEURRITAN USTE DUZU ETXEBIZITZAZ ALDATZEKO AUKERA IZANGO DUZULA? / ¿EN QUÉ MEDIDA VE REALIZABLE SU INTENCIÓN O PROPÓSITO? ADINEZ TXIKIKO SEME- LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD GUZTIRA / ALABAK / HIJOS MENORES TOTAL Gizona / Emakumea / Araba Bizkaia Gipuzkoa 18-29 30-45 46-64 >=65 Bai / Sí Ez / No Hombre Mujer Handia / Mucha 10 7 10 11 14 6 13 12 3 0 9 11 Nahikoa / Bastante 14 12 12 18 16 12 23 13 6 0 14 15 Txikia / Poco 31 33 29 35 28 34 29 22 50 36 22 39 Batere ez / Nada 33 33 36 25 29 36 26 33 39 43 42 25 Ed-Ee / Ns-Nc 12 14 12 11 14 11 9 20 1 21 13 11Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (177) (42) (80) (55) (86) (91) (62) (70) (35) (10) (80) (97) JAIOTERRIA / KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOA / EGOERA ZIBILA / ESTADO CIVIL LUGAR DE NACIMIENTO CLASE SOCIAL SENTIDA GUZTIRA / Ezkondua edo Banandua edo EAE+ Estatuko TOTAL Ezkongabea / bikotekidearekin dibortziatua / Alarguna / Nafarroa / gainerakoak / Atzerria / Baxua / Erdikoa / Altua / bizitzen / Casado/a Soltero/a o conviviendo en Separado/a o Viudo/a CAPV+ Resto del Extranjero Baja Media Alta pareja divorciado/a Navarra Estado Handia / Mucha 10 12 7 50 0 10 6 10 8 10 14 Nahikoa / Bastante 14 23 10 0 0 15 6 18 11 18 0 Txikia / Poco 31 28 34 40 0 30 39 27 28 30 66 Batere ez / Nada 33 27 36 10 67 32 43 18 40 30 10 Ed-Ee / Ns-Nc 12 10 13 0 33 12 6 26 13 11 10 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (177) (67) (101) (5) (3) (149) (17) (11) (80) (83) (11) 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 GUZTIRA / TOTAL IU-Ezker EB-Ezker Besteak+Zuriak / Abstentzioa / Ed-Ee / EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Anitza Batua Otros+Blancos Abstención Ns-Nc Handia / Mucha 10 7 0 17 23 0 0 - 8 8 15 Nahikoa / Bastante 14 8 16 7 0 0 0 - 51 20 13 Txikia / Poco 31 36 27 40 23 55 0 - 25 31 26 Batere ez / Nada 33 34 36 29 23 45 100 - 16 34 31 Ed-Ee / Ns-Nc 12 15 20 7 32 0 0 - 0 6 15 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (177) (35) (20) (19) (8) (3) (1) (0) (9) (47) (35) Galdera hau soilik datozen 3 urteetan etxebizitza aldatu nahiko edo behar izango luketenei egin zaie (%19) / Esta pregunta sólo se ha realizado a quienes querrían o necesitarían cambiar de vivienda en los próximos 3 años (19%) Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos
 • 39. 2.4.4 Etxebizitza jabetzan edo alokairuan, eta zergatik / Vivienda en propiedad o alquiler y por qué ZER NAHIAGO ZENUKE, ETXEBIZITZA BERRIA JABETZAN EDO ALOKAIRUAN? / ¿PREFERIRÍA UNA VIVIENDA EN PROPIEDAD O EN ALQUILER? ADINEZ TXIKIKO SEME- LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD GUZTIRA / ALABAK / HIJOS MENORES TOTAL Gizona / Emakumea / Araba Bizkaia Gipuzkoa 18-29 30-45 46-64 >=65 Bai / Sí Ez / No Hombre Mujer Jabetzan / En propiedad 77 74 81 71 77 77 72 77 83 88 76 78Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco Alokairuan / En alquiler 20 24 17 22 20 20 26 20 9 12 20 20 Ed-Ee / Ns-Nc 3 2 1 7 3 4 2 3 8 0 4 3 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (177) (42) (80) (55) (86) (91) (62) (70) (35) (10) (80) (97) JAIOTERRIA / KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOA / EGOERA ZIBILA / ESTADO CIVIL LUGAR DE NACIMIENTO CLASE SOCIAL SENTIDA GUZTIRA / Ezkondua edo Banandua edo EAE+ Estatuko TOTAL Ezkongabea / bikotekidearekin dibortziatua / Alarguna / Nafarroa / gainerakoak / Atzerria / Baxua / Erdikoa / Altua / bizitzen / Casado/a Soltero/a o conviviendo en Separado/a o Viudo/a CAPV+ Resto del Extranjero Baja Media Alta pareja divorciado/a Navarra Estado Jabetzan / En propiedad 77 73 79 80 100 79 83 42 69 86 72 Alokairuan / En alquiler 20 24 17 20 0 18 11 58 25 14 28 Ed-Ee / Ns-Nc 3 2 3 0 0 3 6 0 6 0 0 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (177) (67) (101) (5) (3) (149) (17) (11) (80) (83) (11) 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / GUZTIRA / RECUERDO VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 TOTAL IU-Ezker EB-Ezker Besteak+Zuriak / Abstentzioa / Ed-Ee / EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Anitza Batua Otros+Blancos Abstención Ns-Nc Jabetzan / En propiedad 77 87 66 93 68 64 100 - 75 68 80 Alokairuan / En alquiler 20 13 23 7 32 36 0 - 16 30 15 Ed-Ee / Ns-Nc 3 0 11 0 0 0 0 - 8 2 5 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (177) (35) (20) (19) (8) (3) (1) (0) (9) (47) (35) Galdera hau soilik datozen 3 urteetan etxebizitza aldatu nahiko edo behar izango luketenei egin zaie (%19) / Esta pregunta sólo se ha realizado a quienes querrían o necesitarían cambiar de vivienda en los próximos 3 años (19%) Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos 37
 • 40. 38 ZERGATIK NAHIAGO ZENUKE ETXEBIZITZA JABETZAN? / ¿POR QUÉ PREFERIRÍA UNA VIVIENDA EN PROPIEDAD? ADINEZ TXIKIKO SEME- LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD GUZTIRA / ALABAK / HIJOS MENORES TOTAL Gizona / Emakumea / Araba Bizkaia Gipuzkoa 18-29 30-45 46-64 >=65 Bai / Sí Ez / No Hombre Mujer Aurrezteko modu bat bezala eta zahartzarorako ziurtasuna emango didalako / Como método de ahorro y seguridad para 30 29 32 26 30 30 38 34 13 24 28 31 la vejez Azkenean etxebizitza zurea izango delako (dirua ez bota- 23 29 20 26 28 17 22 21 30 11 27 19 tzeko) / Porque al final la vivienda es tuya (no tiras el dinero) Ohituragatik / Por tradición/costumbre 14 13 12 18 15 13 7 13 27 6 17 12 Alokairua hipoteka baino garestiagoa delako / 12 10 11 15 10 14 22 8 0 24 4 18 Porque alquilar es más caro que pagar una hipótecaProspekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Seme-alabei zerbait uzteko / Para dejar algo a mis hijos/as 9 6 11 8 7 12 1 14 12 11 13 7 Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco Alokairua hipoteka bezain garestia delako / 5 6 6 3 5 5 6 6 4 0 7 3 Porque alquilar es igual de caro que pagar una hipóteca Beste arrazoi bat / Otra razón 7 6 8 5 5 9 3 3 13 24 4 9 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (135) (31) (65) (39) (66) (69) (44) (53) (29) (9) (60) (75) JAIOTERRIA / KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOA / EGOERA ZIBILA / ESTADO CIVIL LUGAR DE NACIMIENTO CLASE SOCIAL SENTIDA GUZTIRA / Ezkondua edo bikote- Banandua edo EAE+ Estatuko TOTAL Ezkongabea / kidearekin bizitzen / dibortziatua / Alarguna / Nafarroa / gainerakoak / Atzerria / Baxua / Erdikoa / Altua / Soltero/a Casado/a o convi- Separado/a o Viudo/a CAPV+ Resto del Extranjero Baja Media Alta viendo en pareja divorciado/a Navarra Estado Aurrezteko modu bat bezala eta zahartzarorako ziurtasuna emango didalako / Como método de ahorro y seguridad 30 38 26 31 0 31 21 44 26 34 14 para la vejez Azkenean etxebizitza zurea izango delako (dirua ez bota- 23 21 24 31 0 24 14 26 28 23 23 tzeko) / Porque al final la vivienda es tuya (no tiras el dinero) Ohituragatik / Por tradición/costumbre 14 4 18 25 33 12 29 0 0 16 15 Alokairua hipoteka baino garestiagoa delako / 12 21 6 0 33 12 15 0 10 9 34 Porque alquilar es más caro que pagar una hipóteca Seme-alabei zerbait uzteko / Para dejar algo a mis hijos/as 9 6 11 13 0 9 8 31 12 5 25 Alokairua hipoteka bezain garestia delako / 5 6 5 0 0 6 0 0 3 8 0 Porque alquilar es igual de caro que pagar una hipóteca Beste arrazoi bat / Otra razón 7 3 8 0 33 6 14 0 0 5 11 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (135) (48) (80) (4) (3) (116) (14) (5) (55) (70) (8) Galdera hau soilik datozen 3 urteetan etxebizitza aldatu nahiko edo behar izango luketenei, eta jabetza aukeratuko luketenei egin zaie (%14) / Esta pregunta sólo se ha realizado a quienes querrían o necesitarían cambiar de vivienda en los próximos 3 años, y preferirían una vivienda en propiedad (14%) Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira / Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadas Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos
 • 41. 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / GUZTIRA / RECUERDO VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 TOTAL IU-Ezker EB-Ezker Besteak+Zuriak / Abstentzioa / Ed-Ee / EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Anitza Batua Otros+Blancos Abstención Ns-Nc Aurrezteko modu bat bezala eta zahartzarorako ziurtasuna emango 30 22 21 31 47 71 100 - 22 32 32 didalako / Como método de ahorro y seguridad para la vejez Azkenean etxebizitza zurea izango delako (dirua ez botatzeko) / 23 33 17 16 20 0 0 - 32 30 14 Porque al final la vivienda es tuya (no tiras el dinero) Ohituragatik / Por tradición/costumbre 14 18 17 23 24 0 0 - 21 11 4Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Alokairua hipoteka baino garestiagoa delako / 12 0 17 23 0 29 0 - 0 9 21 Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco Porque alquilar es más caro que pagar una hipóteca Seme-alabei zerbait uzteko / Para dejar algo a mis hijos/as 9 9 9 0 0 0 0 - 0 11 18 Alokairua hipoteka bezain garestia delako / 5 8 0 6 0 0 0 - 26 3 4 Porque alquilar es igual de caro que pagar una hipóteca Beste arrazoi bat / Otra razón 7 10 19 0 10 0 0 - 0 4 7 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (135) (30) (13) (17) (6) (2) (1) (0) (6) (33) (27) Galdera hau soilik datozen 3 urteetan etxebizitza aldatu nahiko edo behar izango luketenei, eta jabetza aukeratuko luketenei egin zaie (%14) / Esta pregunta sólo se ha realizado a quienes querrían o necesitarían cambiar de vivienda en los próximos 3 años, y preferirían una vivienda en propiedad (14%) Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira / Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadas Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos 39
 • 42. 40 ZERGATIK NAHIAGO ZENUKE ETXEBIZITZA ALOKAIRUAN? / ¿POR QUÉ PREFERIRÍA UNA VIVIENDA EN ALQUILER? ADINEZ TXIKIKO SEME- LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD GUZTIRA / ALABAK / HIJOS MENORES TOTAL Gizona / Emakumea / Araba Bizkaia Gipuzkoa 18-29 30-45 46-64 >=65 Bai / Sí Ez / No Hombre Mujer Ez dut etxebizitza bat erosteko diru-sarrera nahikorik edo egon- korrik / No tengo ingresos suficientes o estables para comprar 55 60 57 50 54 56 49 73 31 0 51 59 una vivienda Ez dut kreditu batean hipotekatu nahi / 25 30 29 17 27 23 33 7 31 100 32 19 No quiero tener que hipotecarme en un crédito Alokatutako etxeak mugikortasun edo askatasun gehiago es- kaintzen du / Una vivienda alquilada permite más movilidad o 13 0 14 17 13 13 6 16 39 0 8 17 libertadProspekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Behin-behineko irtenbidea litzateke erosteko aukera izan arte / 6 0 0 17 6 6 12 0 0 0 6 5 Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco Sería una solución temporal hasta poder comprar Ed-Ee / Ns-Nc 2 10 0 0 0 3 0 4 0 0 3 0 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (36) (10) (14) (12) (17) (19) (17) (15) (3) (1) (17) (19) JAIOTERRIA / KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOA / EGOERA ZIBILA / ESTADO CIVIL LUGAR DE NACIMIENTO CLASE SOCIAL SENTIDA GUZTIRA / Ezkondua edo Banandua edo EAE+ Estatuko TOTAL Ezkongabea / bikotekidearekin dibortziatua / Alarguna / Nafarroa / gainerakoak / Atzerria / Baxua / Erdikoa / Altua / bizitzen / Casado/a Soltero/a o conviviendo en Separado/a o Viudo/a CAPV+ Resto del Extranjero Baja Media Alta pareja divorciado/a Navarra Estado Ez dut etxebizitza bat erosteko diru-sarrera nahikorik edo egonkorrik / No tengo ingresos suficientes o estables 55 49 58 100 - 52 44 73 62 41 64 para comprar una vivienda Ez dut kreditu batean hipotekatu nahi / 25 33 18 0 - 22 56 27 26 20 36 No quiero tener que hipotecarme en un crédito Alokatutako etxeak mugikortasun edo askatasun gehiago eskaintzen du / Una vivienda alquilada permite más 13 8 18 0 - 17 0 0 5 30 0 movilidad o libertad Behin-behineko irtenbidea litzateke erosteko aukera izan 6 6 6 0 - 7 0 0 5 9 0 arte / Sería una solución temporal hasta poder comprar Ed-Ee / Ns-Nc 2 3 0 0 - 2 0 0 3 0 0 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (36) (17) (18) (1) (0) (28) (2) (6) (20) (13) (3) Galdera hau soilik datozen 3 urteetan etxebizitza aldatu nahiko edo behar izango luketenei, eta alokairua aukeratuko luketenei egin zaie (%4) / Esta pregunta sólo se ha realizado a quienes querrían o necesitarían cambiar de vivienda en los próximos 3 años, y preferirían una vivienda en alquiler (4%) Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira / Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadas Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos
 • 43. 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / GUZTIRA / RECUERDO VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 TOTAL IU-Ezker EB-Ezker Besteak+Zuriak / Abstentzioa / Ed-Ee / EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Anitza Batua Otros+Blancos Abstención Ns-Nc Ez dut etxebizitza bat erosteko diru-sarrera nahikorik edo egon- korrik / No tengo ingresos suficientes o estables para comprar 55 61 45 34 100 100 - - 50 50 50 una vivienda Ez dut kreditu batean hipotekatu nahi / 25 39 0 0 0 0 - - 50 25 50 No quiero tener que hipotecarme en un crédito Alokatutako etxeak mugikortasun edo askatasun gehiago es- kaintzen du / Una vivienda alquilada permite más movilidad o 13 0 55 0 0 0 - - 0 14 0Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / libertad Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco Behin-behineko irtenbidea litzateke erosteko aukera izan arte / 6 0 0 66 0 0 - - 0 7 0 Sería una solución temporal hasta poder comprar Ed-Ee / Ns-Nc 2 0 0 0 0 0 - - 0 4 0 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 - - 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (36) (5) (5) (2) (2) (1) (0) (0) (2) (13) (6) Galdera hau soilik datozen 3 urteetan etxebizitza aldatu nahiko edo behar izango luketenei, eta alokairua aukeratuko luketenei egin zaie (%4) / Esta pregunta sólo se ha realizado a quienes querrían o necesitarían cambiar de vivienda en los próximos 3 años, y preferirían una vivienda en alquiler (4%) Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira / Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadas Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos 41
 • 44. 42 3-Etxebizitza politiken balorazioa / Valoración de políticas de vivienda 3.1. Etxebizitzari buruzko neurrien gaineko iritzia / Opinión sobre medidas en torno a la vivienda ESADAZU, 0TIK 10ERAKO ESKALAN, ETXEBIZITZAREN ARAZOA KONPONTZEKO PROPOSATUKO DIZKIZUDAN HONAKO NEURRI HAUEN GAINEKO ADOSTASUN MAILA. KONTUAN HARTUTA 0-K “EZ ZAUDELA BATERE ADOS” ESAN NAHI DUELA ETA 10EK “GUZTIZ ADOS” ZAUDELA / DÍGAME DE 0 A 10 CUÁL ES SU GRADO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA. TENIENDO EN CUENTA QUE 0 SIGNIFICA QUE ESTÁ UD. “TOTALMENTE EN DESACUERDO” Y 10 “TOTALMENTE DE ACUERDO” ADINEZ TXIKIKO SEME- LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD GUZTIRA / ALABAK / HIJOS MENORES TOTAL Gizona / Emakumea /Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Araba Bizkaia Gipuzkoa 18-29 30-45 46-64 >=65 Bai / Sí Ez / No Hombre Mujer Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco ERAKUNDEETATIK ALOKAIRUA SUSTATU ERRENTA MERKEAGOEKIN / 8,6 8,4 8,6 8,7 8,6 8,7 8,9 8,6 8,7 8,3 8,5 8,6 FOMENTAR DESDE LAS INSTITUCIONES EL ALQUILER CON PRECIOS MÁS BARATOS n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (905) (234) (381) (290) (457) (448) (193) (256) (262) (194) (279) (618) ETXEBIZITZA HUTSEN JABEEK ETXE HORIEK ALOKAIRUAN JARTZEA SUSTATU / 7,7 7,5 7,7 7,9 7,6 7,8 7,9 7,7 7,6 7,8 7,7 7,7 FOMENTAR QUE LOS DUEÑOS DE VIVIENDAS VACÍAS LAS PONGAN EN ALQUILER n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (899) (235) (374) (290) (458) (441) (191) (255) (254) (199) (274) (617) BANKUEK HIPOTEKA-KREDITU GEHIAGO EMATEA SUSTATU / FOMENTAR QUE LOS BANCOS OTORGUEN MÁS CRÉDITOS 7,3 7,1 7,2 7,6 7,2 7,4 7,2 7,6 7,4 7,0 7,5 7,2 HIPOTECARIOS n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (891) (230) (377) (284) (451) (440) (187) (254) (255) (195) (277) (607) ETXEBIZITZAK JABETZAN EROSTEKO DIRU LAGUNTZA GEHIAGO EMAN / 6,8 6,6 6,7 7,0 6,6 7,0 6,9 6,7 6,7 6,8 6,8 6,8 DAR MÁS AYUDAS PARA LA COMPRA DE VIVIENDAS EN PROPIEDAD n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (898) (228) (380) (290) (453) (445) (193) (258) (257) (190) (277) (615) ETXEBIZITZA HUTSAK DITUZTEN JABEEI ZERGAK HANDITU / AUMENTAR LOS IMPUESTOS A PROPIETARIOS/AS QUE 5,7 5,6 5,6 6,1 6,0 5,5 5,8 5,9 5,5 5,8 5,8 5,7 TENGAN VIVIENDAS VACÍAS n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (894) (232) (375) (287) (456) (438) (192) (257) (255) (190) (280) (607) Batezbestekoak (0=Batere ados ez; 10=Guztiz ados) / Medias (0=Totalmente en desacuerdo; 10=Totalmente de acuerdo)
 • 45. JAIOTERRIA / KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOA / EGOERA ZIBILA / ESTADO CIVIL LUGAR DE NACIMIENTO CLASE SOCIAL SENTIDA GUZTIRA / Ezkondua edo Banandua edo EAE+ Estatuko TOTAL Ezkonga- bikotekidearekin dibortziatua / Alarguna / Nafarroa / gainerakoak / Atzerria / Baxua / Erdikoa / bea / bizitzen / Casado/a Altua / Alta o conviviendo en Separado/a o Viudo/a CAPV+ Resto del Extranjero Baja Media Soltero/a pareja divorciado/a Navarra Estado ERAKUNDEETATIK ALOKAIRUA SUSTATU ERRENTA MERKEAGOEKIN / 8,6 8,8 8,5 9,3 8,1 8,6 8,6 8,8 8,7 8,6 8,2 FOMENTAR DESDE LAS INSTITUCIONES EL ALQUILER CON PRECIOS MÁS BARATOSProspekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (905) (249) (557) (39) (52) (696) (174) (35) (366) (458) (63) Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco ETXEBIZITZA HUTSEN JABEEK ETXE HORIEK ALOKAIRUAN JARTZEA SUSTATU / 7,7 7,8 7,7 7,6 7,5 7,6 8,1 8,6 7,9 7,7 6,8 FOMENTAR QUE LOS DUEÑOS DE VIVIENDAS VACÍAS LAS PONGAN EN ALQUILER n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (899) (249) (552) (35) (54) (691) (173) (35) (362) (454) (63) BANKUEK HIPOTEKA-KREDITU GEHIAGO EMATEA SUSTATU / 7,3 7,2 7,5 6,7 6,8 7,2 7,8 7,7 7,3 7,4 6,8 FOMENTAR QUE LOS BANCOS OTORGUEN MÁS CRÉDITOS HIPOTECARIOS n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (891) (241) (551) (39) (52) (682) (174) (35) (368) (441) (62) ETXEBIZITZAK JABETZAN EROSTEKO DIRU LAGUNTZA GEHIAGO EMAN / 6,8 6,9 6,7 6,8 6,6 6,6 7,2 7,0 7,0 6,7 5,8 DAR MÁS AYUDAS PARA LA COMPRA DE VIVIENDAS EN PROPIEDAD n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (898) (251) (551) (38) (51) (690) (174) (34) (363) (455) (61) ETXEBIZITZA HUTSAK DITUZTEN JABEEI ZERGAK HANDITU / 5,7 5,8 5,8 5,1 5,5 5,7 5,8 6,1 5,9 5,6 5,7 AUMENTAR LOS IMPUESTOS A PROPIETARIOS/AS QUE TENGAN VIVIENDAS VACÍAS n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (894) (247) (556) (35) (49) (693) (168) (33) (359) (457) (62) Batezbestekoak (0=Batere ados ez; 10=Guztiz ados) / Medias (0=Totalmente en desacuerdo; 10=Totalmente de acuerdo) Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos 43
 • 46. 44 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 GUZTIRA / Besteak+ TOTAL IU-Ezker EB-Ezker Zuriak / Abstentzioa / Ed-Ee / EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Anitza Batua Otros+ Abstención Ns-Nc Blancos ERAKUNDEETATIK ALOKAIRUA SUSTATU ERRENTA MERKEAGOEKIN / 8,6 8,8 8,9 8,7 7,6 9,2 9,3 9,6 8,3 8,6 8,4 FOMENTAR DESDE LAS INSTITUCIONES EL ALQUILER CON PRECIOS MÁS BARATOS n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (905) (226) (107) (91) (33) (14) (5) (3) (23) (200) (203) ETXEBIZITZA HUTSEN JABEEK ETXE HORIEK ALOKAIRUAN JARTZEA SUSTATU / 7,7 7,8 7,9 7,9 7,4 8,1 8,5 6,0 8,0 8,1 7,1 FOMENTAR QUE LOS DUEÑOS DE VIVIENDAS VACÍASProspekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / LAS PONGAN EN ALQUILER Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (899) (229) (105) (88) (33) (14) (4) (4) (23) (201) (198) BANKUEK HIPOTEKA-KREDITU GEHIAGO EMATEA SUSTATU / 7,3 7,5 6,8 7,9 6,8 8,0 8,7 6,3 7,1 7,4 7,2 FOMENTAR QUE LOS BANCOS OTORGUEN MÁS CRÉDITOS HIPOTECARIOS n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (891) (225) (107) (90) (33) (14) (5) (4) (23) (194) (196) ETXEBIZITZAK JABETZAN EROSTEKO DIRU LAGUNTZA GEHIAGO EMAN / 6,8 6,8 5,9 7,5 6,9 8,0 7,4 7,0 6,6 6,9 6,7 DAR MÁS AYUDAS PARA LA COMPRA DE VIVIENDAS EN PROPIEDAD n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (898) (226) (107) (89) (33) (12) (5) (4) (22) (201) (199) ETXEBIZITZA HUTSAK DITUZTEN JABEEI ZERGAK HANDITU / 5,7 5,9 7,1 5,9 5,3 6,7 6,3 5,6 5,6 5,4 5,1 AUMENTAR LOS IMPUESTOS A PROPIETARIOS/AS QUE TENGAN VIVIENDAS VACÍAS n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (894) (226) (108) (85) (33) (14) (5) (4) (23) (198) (198) Batezbestekoak (0=Batere ados ez; 10=Guztiz ados) / Medias (0=Totalmente en desacuerdo; 10=Totalmente de acuerdo) Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos
 • 47. 3.2. Babes ofizialeko etxeak alokairuan edo errentan / Vivienda de protección en alquiler o propiedad ADOS EGONGO ZINATEKE EUSKO JAURLARITZAK BABES OFIZIALEKO ETXEAK BATEZ ERE ALOKAIRUAN EMANGO BALITU, JABETZAN EMAN ORDEZ? / ESTARÍA UD. DE ACUERDO CON QUE EL GOBIERNO VASCO OTORGARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL PRINCIPALMENTE DE ALQUILER, EN LUGAR DE EN PROPIEDAD? ADINEZ TXIKIKO SEME- LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD GUZTIRA / ALABAK / HIJOS MENORES TOTAL Gizona / Emakumea / Araba Bizkaia Gipuzkoa 18-29 30-45 46-64 >=65 Bai / Sí Ez / No Hombre Mujer Guztiz ados / Totalmente de acuerdo 54 42 57 55 56 53 51 53 53 60 52 55Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Nahikoa ados / Bastante de acuerdo 36 49 35 33 35 37 40 37 39 28 40 35 Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco Ez oso ados / Bastante en desacuerdo 3 4 2 5 3 3 4 4 3 2 3 3 Batere ados ez / Totalmente en desacuerdo 3 3 3 4 3 4 5 3 2 4 2 4 Ed-Ee / Ns-Nc 3 2 2 3 3 3 0 3 2 5 2 3 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (240) (400) (300) (470) (470) (195) (266) (268) (211) (287) (645) JAIOTERRIA / KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOA / EGOERA ZIBILA / ESTADO CIVIL LUGAR DE NACIMIENTO CLASE SOCIAL SENTIDA GUZTIRA / Ezkondua edo Banandua edo EAE+ Estatuko TOTAL Ezkongabea / bikotekidearekin dibortziatua / Alarguna / Nafarroa / gainerakoak / Atzerria / Baxua / Erdikoa / Altua / bizitzen / Casado/a Soltero/a o conviviendo en Separado/a o Viudo/a CAPV+ Resto del Extranjero Baja Media Alta pareja divorciado/a Navarra Estado Guztiz ados / Totalmente de acuerdo 54 49 56 63 56 54 57 57 52 57 54 Nahikoa ados / Bastante de acuerdo 36 41 35 22 38 36 37 42 37 35 39 Ez oso ados / Bastante en desacuerdo 3 4 3 1 1 3 3 0 4 3 2 Batere ados ez / Totalmente en desacuerdo 3 4 3 7 4 4 1 2 4 3 4 Ed-Ee / Ns-Nc 3 2 3 6 2 3 2 0 3 2 2 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (257) (576) (39) (58) (724) (181) (35) (385) (469) (63) 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / GUZTIRA / RECUERDO VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 TOTAL IU-Ezker EB-Ezker Besteak+Zuriak / Abstentzioa / Ed-Ee / EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Anitza Batua Otros+Blancos Abstención Ns-Nc Guztiz ados / Totalmente de acuerdo 54 55 63 55 43 44 45 38 54 53 54 Nahikoa ados / Bastante de acuerdo 36 37 32 37 50 46 55 62 39 39 32 Ez oso ados / Bastante en desacuerdo 3 3 4 5 0 0 0 0 5 3 4 Batere ados ez / Totalmente en desacuerdo 3 3 2 3 7 10 0 0 3 2 5 Ed-Ee / Ns-Nc 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 5 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (235) (110) (92) (35) (14) (5) (4) (23) (207) (215) 45 Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos
 • 48. 46 4- Etxe-gabetzeak / Desahucios 4.1 Etxe-gabetzeen arazaroaren larritasun maila / Nivel de gravedad del problema de los desahucios OROKORREAN, ZEIN NEURRITAN USTE DUZU DELA LARRIA GURE GIZARTEAN ETXE-GABETZEEN EDO DESAHUZIOEN GAIA? ERANTZUN, MESEDEZ, 0TIK 10ERAKO ESKALAN, 0K “BATERE LARRIA EZ” DELA ETA 10EK “OSO LARRIA” DELA ESAN NAHI DUTELA KONTUTAN HARTUTA / EN GENERAL, EN GENERAL, ¿QUÉ GRADO DE GRAVEDAD CREE UD. QUE TIENE HOY EN DÍA EN NUESTRA SOCIEDAD EL TEMA DE LOS DESAHUCIOS? RESPONDA EN UNA ESCALA DE 0 A 10, DONDE 0 QUIERE DECIR QUE EL TEMA NO LE PARECE “NADA GRAVE” Y 10 QUE LE PARECE “MUY GRAVE” ADINEZ TXIKIKO SEME- LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD ALABAK / HIJOS GUZTIRA / MENORES TOTAL Gizona / EmakumeaProspekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Araba Bizkaia Gipuzkoa 18-29 30-45 46-64 >=65 Bai / Sí Ez / No Hombre / Mujer Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco Batezbestekoak / Medias 8,9 8,9 8,9 8,8 8,6 9,1 8,9 8,9 8,9 8,8 8,8 8,9 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (934) (240) (397) (297) (468) (466) (194) (264) (266) (210) (286) (641) JAIOTERRIA / KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOA / EGOERA ZIBILA / ESTADO CIVIL LUGAR DE NACIMIENTO CLASE SOCIAL SENTIDA GUZTIRA / Ezkondua edo Banandua edo EAE+ Estatuko TOTAL bikotekidearekin Ezkongabea / dibortziatua / Alarguna / Nafarroa / gainerakoak / Atzerria / Baxua / Erdikoa / Altua / bizitzen / Casa- Soltero/a Separado/a o Viudo/a CAPV+ Resto del Extranjero Baja Media Alta do/a o convivien- divorciado/a Navarra Estado do en pareja Batezbestekoak / Medias 8,9 8,9 8,8 9,2 9,0 8,8 9,1 9,1 9,1 8,8 7,9 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (934) (255) (574) (39) (58) (721) (178) (35) (383) (467) (63) 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / GUZTIRA / RECUERDO VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 TOTAL IU-Ezker EB-Ezker Besteak+Zuriak / Abstentzioa / Ed-Ee / EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Anitza Batua Otros+Blancos Abstención Ns-Nc Batezbestekoak / Medias 8,9 8,8 8,9 9,0 8,3 9,1 9,1 10,0 9,0 8,9 8,9 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (934) (235) (110) (92) (35) (14) (5) (4) (23) (204) (212) Batezbestekoak (0=Batere larria ez; 10=Oso larria) / Medias (0=Nada grave; 10=Muy grave) Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos
 • 49. 4.2. Kaltetuak / Afectados/as 4.2.1 Etxe-gabetzeek kaltetutakoen ezagutza / Conocimiento de afectados/as HITZ EGIN DEZAGUN ORAIN ZEHAZKI ETXE-GABETZEEI EDO DESAHUZIOEI BURUZ. ZURE INGURU HURBILEAN EZAGUTZEN DUZU NORBAIT ETXETIK KALERATU DUTENA (DESAHUZIATU) EDO KALERATZEKO PUNTUAN DAGOENA? / PASEMOS AHORA A HABLAR CONCRETAMENTE DE LOS DESAHUCIOS. ¿CONOCE UD. EN SU ENTORNO MÁS CERCANO A ALGUNA PERSONA QUE HAYA SIDO DESAHUCIADA O ESTÉN A PUNTO DE DESAHUCIAR? ADINEZ TXIKIKO SEME- LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD GUZTIRA / ALABAK / HIJOS MENORES TOTALProspekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gizona / Emakumea / Araba Bizkaia Gipuzkoa 18-29 30-45 46-64 >=65 Bai / Sí Ez / No Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco Hombre Mujer Bai / Sí 11 8 12 11 11 11 13 13 10 10 12 11 Ez / No 88 92 87 89 89 88 87 87 89 89 88 89 Ed-Ee / Ns-Nc 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (240) (400) (300) (470) (470) (195) (266) (268) (211) (287) (645) JAIOTERRIA / KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOA / EGOERA ZIBILA / ESTADO CIVIL LUGAR DE NACIMIENTO CLASE SOCIAL SENTIDA GUZTIRA / Ezkondua edo Banandua edo EAE+ Estatuko TOTAL Ezkongabea / bikotekidearekin dibortziatua / Alarguna / Nafarroa / gainerakoak / Atzerria / Baxua / Erdikoa / Altua / bizitzen / Casado/a Soltero/a o conviviendo en Separado/a o Viudo/a CAPV+ Resto del Extranjero Baja Media Alta pareja divorciado/a Navarra Estado Bai / Sí 11 12 11 3 10 11 10 16 14 9 9 Ez / No 88 88 89 93 90 88 90 84 86 90 91 Ed-Ee / Ns-Nc 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (257) (576) (39) (58) (724) (181) (35) (385) (469) (63) 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / GUZTIRA / RECUERDO VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 TOTAL IU-Ezker EB-Ezker Besteak+Zuriak / Abstentzioa / Ed-Ee / EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Anitza Batua Otros+Blancos Abstención Ns-Nc Bai / Sí 11 9 24 7 4 21 0 31 3 13 9 Ez / No 88 90 75 93 96 79 100 69 97 87 90 Ed-Ee / Ns-Nc 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (235) (110) (92) (35) (14) (5) (4) (23) (207) (215) Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos 47
 • 50. 48 4.2.2 Norbera etxe-gabetua izateko arriskua / Peligro personal de ser desahuciado/a ZU ZEU, DATOZEN 5 URTEETAN, ETXETIK KALERATUA IZATEKO ARRISKUAN EGON ZAITEZKE? / ¿UD. PERSONALMENTE CREE QUE PODRÍA ESTAR EN RIESGO DE SER DESAHUCIADO/A EN LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS? ADINEZ TXIKIKO SEME- LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD GUZTIRA / ALABAK / HIJOS MENORES TOTAL Gizona / Emakumea / Araba Bizkaia Gipuzkoa 18-29 30-45 46-64 >=65 Bai / Sí Ez / No Hombre Mujer Bai / Sí 3 4 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 Agian / Quizás * 3 2 3 2 4 2 3 3 4 2 4 2 Ez / No 91 85 91 92 91 91 90 90 91 92 90 91 Ed-Ee / Ns-Nc 3 9 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (240) (400) (300) (470) (470) (195) (266) (268) (211) (287) (645) JAIOTERRIA / KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOA / EGOERA ZIBILA / ESTADO CIVIL LUGAR DE NACIMIENTO CLASE SOCIAL SENTIDA GUZTIRA / Ezkondua edo Banandua edo EAE+ Estatuko TOTAL Ezkongabea / bikotekidearekin dibortziatua / Alarguna / Nafarroa / gainerakoak / Atzerria / Baxua / Erdikoa / Altua / bizitzen / Casado/a Soltero/a o conviviendo en Separado/a o Viudo/a CAPV+ Resto del Extranjero Baja Media Alta pareja divorciado/a Navarra Estado Bai / Sí 3 4 3 0 0 3 2 9 5 1 2 Agian / Quizás * 3 2 3 8 2 3 3 5 4 3 0 Ez / No 91 89 91 89 94 91 93 78 87 93 96 Ed-Ee / Ns-Nc 3 4 3 3 4 3 3 8 4 3 2 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (257) (576) (39) (58) (724) (181) (35) (385) (469) (63) 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / GUZTIRA / RECUERDO VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 TOTAL IU-Ezker EB-Ezker Besteak+Zuriak / Abstentzioa / Ed-Ee / EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Anitza Batua Otros+Blancos Abstención Ns-Nc Bai / Sí 3 3 3 0 5 0 0 0 8 5 1 Agian / Quizás * 3 3 2 1 0 0 0 0 6 4 3 Ez / No 91 91 94 96 91 96 100 69 86 86 91 Ed-Ee / Ns-Nc 3 3 0 3 4 4 0 31 0 5 5 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (235) (110) (92) (35) (14) (5) (4) (23) (207) (215) * Erantzun aukera hau ez zitzaien inkestatuei irakurri / Esa opción de respuesta no se leyó a los y las encuestados/as Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos
 • 51. 4.2.3 Etxe-gabetzeak: arazo soziala edo pribatua / Desahucios: problema social o privado ZURE IRITZIZ, ETXE-GABETZEEN EDO DESAHUZIOEN AUZIA ARAZO SOZIALA DA, DENOI ERAGITEN DIGUNA, EDO ARAZO PRIBATUA DA, HIPOTEKA ORDAINDU EZIN DUENAREN ETA BANKUAREN ARTEKOA? / EN SU OPINIÓN, EL PROBLEMA DE LOS DESAHUCIOS ES UN PROBLEMA SOCIAL QUE NOS ATAÑE A TODOS, O ES UN PROBLEMA PRIVADO ENTRE LA PERSONA QUE NO PUEDE PAGAR LA HIPOTECA Y EL BANCO? ADINEZ TXIKIKO SEME- LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD GUZTIRA / ALABAK / HIJOS MENORES TOTAL Gizona / Emakumea / Araba Bizkaia Gipuzkoa 18-29 30-45 46-64 >=65 Bai / Sí Ez / No Hombre Mujer Arazo soziala da / Es un problema social 71 69 68 76 71 71 81 71 69 64 70 71Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Arazo pribatua da / Es un problema privado 19 18 21 14 19 19 15 17 19 25 17 19 Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco Kasuen arabera / Depende de los casos * 7 10 7 6 8 7 4 10 7 8 9 7 Ed-Ee / Ns-Nc 3 3 3 3 3 3 0 2 5 4 3 3 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (240) (400) (300) (470) (470) (195) (266) (268) (211) (287) (645) JAIOTERRIA / KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOA / EGOERA ZIBILA / ESTADO CIVIL LUGAR DE NACIMIENTO CLASE SOCIAL SENTIDA GUZTIRA / Ezkondua edo Banandua edo EAE+ Estatuko TOTAL Ezkongabea / bikotekidearekin dibortziatua / Alarguna / Nafarroa / gainerakoak / Atzerria / Baxua / Erdikoa / Altua / bizitzen / Casado/a Soltero/a o conviviendo en Separado/a o Viudo/a CAPV+ Resto del Extranjero Baja Media Alta pareja divorciado/a Navarra Estado Arazo soziala da / Es un problema social 71 78 69 67 62 73 63 80 70 72 71 Arazo pribatua da / Es un problema privado 19 16 19 28 28 18 24 11 20 17 17 Kasuen arabera / Depende de los casos * 7 6 9 1 5 7 10 7 7 8 9 Ed-Ee / Ns-Nc 3 0 4 3 5 3 4 2 3 3 2 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (257) (576) (39) (58) (724) (181) (35) (385) (469) (63) 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / GUZTIRA / RECUERDO VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 TOTAL IU-Ezker EB-Ezker Besteak+Zuriak / Abstentzioa / Ed-Ee / EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Anitza Batua Otros+Blancos Abstención Ns-Nc Arazo soziala da / Es un problema social 71 70 84 65 62 100 91 100 82 66 71 Arazo pribatua da / Es un problema privado 19 19 9 20 29 0 9 0 6 25 18 Kasuen arabera / Depende de los casos * 7 10 6 13 8 0 0 0 6 6 5 Ed-Ee / Ns-Nc 3 2 1 3 2 0 0 0 5 2 6 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (235) (110) (92) (35) (14) (5) (4) (23) (207) (215) * Erantzun aukera hau ez zitzaien inkestatuei irakurri / Esa opción de respuesta no se leyó a los y las encuestados/as 49 Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos
 • 52. 50 4.3. Eragile arduradunak / Agentes responsables 4.3.1 Etxe-gabetzeen arazoaren arduradun nagusiak / Responsabilidad en el problema de los desahucios ZEIN DA ZURE IRITZIZ FAMILIA ASKOK HIPOTEKAK EZIN ORDAINDU IZATEAREN ETA ETXETIK KALERATUAK IZATEKO ARRISKUAN EGOTEAREN ARDURADUN NAGUSIA? / ¿QUIÉN CREE UD. QUE ES EL MÁXIMO RESPONSABLE DE QUE MUCHAS FAMILIAS NO PUEDAN HACER FRENTE A SUS HIPOTECAS Y ESTÉN EN RIESGO DE SER DESAHUCIADAS? ADINEZ TXIKIKO SEME- LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD GUZTIRA / ALABAK / HIJOS MENORES TOTAL Gizona / Emakumea / Araba Bizkaia Gipuzkoa 18-29 30-45 46-64 >=65 Bai / Sí Ez / No Hombre MujerProspekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Bankuak / Los bancos 44 48 42 45 41 47 46 41 48 41 44 44 Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco Zorrak dituzten familiak edo pertsonak / 7 10 8 5 8 6 8 6 6 9 6 8 Las propias familias o personas endeudadas Hipoteka-legeak / Las leyes hipotecarias 30 27 30 31 32 28 31 34 29 26 33 28 Krisia / La crisis * 6 5 6 6 5 7 2 6 6 8 6 6 Beste batzuk / Otros * 7 7 7 5 8 5 6 7 6 8 6 7 Ed-Ee / Ns-Nc 6 3 6 7 6 6 7 6 5 8 5 7 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (240) (400) (300) (470) (470) (195) (266) (268) (211) (287) (645) JAIOTERRIA / KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOA / EGOERA ZIBILA / ESTADO CIVIL LUGAR DE NACIMIENTO CLASE SOCIAL SENTIDA GUZTIRA / Ezkondua edo Banandua edo EAE+ Estatuko TOTAL Ezkongabea / bikotekidearekin dibortziatua / Alarguna / Nafarroa / gainerakoak / Atzerria / Baxua / Erdikoa / Altua / bizitzen / Casado/a Soltero/a o conviviendo en Separado/a o Viudo/a CAPV+ Resto del Extranjero Baja Media Alta pareja divorciado/a Navarra Estado Bankuak / Los bancos 44 47 43 34 42 44 45 43 39 48 43 Zorrak dituzten familiak edo pertsonak / 7 7 8 1 9 7 8 2 6 8 12 Las propias familias o personas endeudadas Hipoteka-legeak / Las leyes hipotecarias 30 31 30 41 22 30 28 44 34 27 31 Krisia / La crisis * 6 3 7 10 9 6 5 6 7 5 4 Beste batzuk / Otros * 7 7 7 7 5 8 5 0 7 6 6 Ed-Ee / Ns-Nc 6 5 6 6 12 5 9 5 6 6 4 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (257) (576) (39) (58) (724) (181) (35) (385) (469) (63) * Erantzun aukera hau ez zitzaien inkestatuei irakurri / Esa opción de respuesta no se leyó a los y las encuestados/as Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos
 • 53. 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / GUZTIRA / RECUERDO VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 TOTAL IU-Ezker EB-Ezker Besteak+Zuriak / Abstentzioa / Ed-Ee / EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Anitza Batua Otros+Blancos Abstención Ns-Nc Bankuak / Los bancos 44 43 48 43 40 46 68 38 55 50 36 Zorrak dituzten familiak edo pertsonak / 7 8 4 6 29 0 0 0 0 7 8 Las propias familias o personas endeudadas Hipoteka-legeak / Las leyes hipotecarias 30 29 35 37 17 41 32 31 42 26 29 Krisia / La crisis * 6 7 2 5 2 0 0 0 0 4 10Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Beste batzuk / Otros * 7 7 7 4 4 13 0 0 3 7 8 Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco Ed-Ee / Ns-Nc 6 6 3 5 9 0 0 31 0 5 10 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (235) (110) (92) (35) (14) (5) (4) (23) (207) (215) * Erantzun aukera hau ez zitzaien inkestatuei irakurri / Esa opción de respuesta no se leyó a los y las encuestados/as Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos 51
 • 54. 52 4.3.2 Etxe-gabetzeen arazoa konpontzeko arduradun nagusia / Responsabilidad en la solución al problema de los desahucios ETA ETXE-GABETZEEN GAIA KONPONTZEA NAGUSIKI NORI DAGOKIO ZURE USTEZ? / ¿Y A QUIÉN CREE UD. QUE CORRESPONDE EN MAYOR MEDIDA SOLUCIONAR EL TEMA DE LOS DESAHUCIOS? ADINEZ TXIKIKO SEME- LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD GUZTIRA / ALABAK / HIJOS MENORES TOTAL Gizona / Emakumea / Araba Bizkaia Gipuzkoa 18-29 30-45 46-64 >=65 Bai / Sí Ez / No Hombre Mujer Bankuei / Los bancos 20 20 19 22 19 21 26 20 18 18 21 20 Zorrak dituzten familia edo pertsonei / 2 5 2 1 3 1 3 1 1 4 1 3 Las familias o personas endeudadas Gobernu Zentralari / El Gobierno Central 39 39 41 35 42 36 46 41 37 32 42 38Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco Diputatuen Kongresuari / Congreso de los diputados 6 4 6 5 8 3 7 7 6 4 6 6 Eusko Jaurlaritzari / El Gobierno Vasco 17 17 15 19 16 18 8 18 20 20 15 17 Eusko Legebiltzarrari (Parlamentuari) / Al Parlamento Vasco 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 Beste bati / Otro 4 4 4 4 3 5 2 4 5 6 4 4 Ed-Ee / Ns-Nc 9 8 8 10 6 12 7 8 8 13 8 9 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (240) (400) (300) (470) (470) (195) (266) (268) (211) (287) (645) JAIOTERRIA / KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOA / EGOERA ZIBILA / ESTADO CIVIL LUGAR DE NACIMIENTO CLASE SOCIAL SENTIDA GUZTIRA / Ezkondua edo Banandua edo EAE+ Estatuko TOTAL Ezkongabea / bikotekidearekin dibortziatua / Alarguna / Nafarroa / gainerakoak / Atzerria / Baxua / Erdikoa / Altua / bizitzen / Casado/a Soltero/a o conviviendo en Separado/a o Viudo/a CAPV+ Resto del Extranjero Baja Media Alta pareja divorciado/a Navarra Estado Bankuei / Los bancos 20 21 21 15 16 22 13 26 20 20 20 Zorrak dituzten familia edo pertsonei / 2 3 2 1 1 3 0 0 1 2 5 Las familias o personas endeudadas Gobernu Zentralari / El Gobierno Central 39 46 38 36 29 39 40 40 38 39 46 Diputatuen Kongresuari / Congreso de los diputados 6 7 5 10 3 6 3 5 5 7 8 Eusko Jaurlaritzari / El Gobierno Vasco 17 10 19 27 25 15 22 19 16 18 11 Eusko Legebiltzarrari (Parlamentuari) / 3 3 3 3 2 4 2 2 4 3 0 Al Parlamento Vasco Beste bati / Otro 4 2 5 4 5 4 4 3 5 3 2 Ed-Ee / Ns-Nc 9 8 8 3 20 8 15 5 10 7 8 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (257) (576) (39) (58) (724) (181) (35) (385) (469) (63) Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos
 • 55. 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / GUZTIRA / RECUERDO VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 TOTAL IU-Ezker EB-Ezker Besteak+Zuriak / Abstentzioa / Ed-Ee / EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Anitza Batua Otros+Blancos Abstención Ns-Nc Bankuei / Los bancos 20 21 26 20 29 19 23 0 18 16 19 Zorrak dituzten familia edo pertsonei / 2 3 1 0 13 0 0 0 0 2 2 Las familias o personas endeudadas Gobernu Zentralari / El Gobierno Central 39 43 39 35 33 35 68 75 55 41 34 Diputatuen Kongresuari / Congreso de los diputados 6 5 6 8 4 0 9 0 9 7 4 Eusko Jaurlaritzari / El Gobierno Vasco 17 14 17 25 14 41 0 25 8 14 19Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco Eusko Legebiltzarrari (Parlamentuari) / 3 4 6 0 4 4 0 0 0 3 2 Al Parlamento Vasco Beste bati / Otro 4 6 3 2 2 0 0 0 3 5 3 Ed-Ee / Ns-Nc 9 4 2 10 2 0 0 0 8 12 17 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (235) (110) (92) (35) (14) (5) (4) (23) (207) (215) Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos 53
 • 56. 54 4.4. Irtenbideak / Soluciones 4.4.1 Bankuen praktika-onen kodea / Código de buenas prácticas de los bancos BANKU ETA KUTXA IA GUZTIEK ESPAINIAKO GOBERNUAK PROPOSATUTAKO BANKUENTZAKO PRAKTIKA-ONEN KODEA IZENPETU DUTE HIPOTEKEN KASUETARAKO. ENTZUN DUZU EZER KODE HORRI BURUZ? / CASI TODOS LOS BANCOS Y CAJAS HAN SUSCRITO UN CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS EN CUESTIONES HIPOTECARIAS PROPUESTA POR EL GOBIERNO ESPAÑOL ¿HA OÍDO HABLAR DE ESE CÓDIGO? ADINEZ TXIKIKO SEME- LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD GUZTIRA / ALABAK / HIJOS MENORES TOTAL Gizona / Emakumea / Araba Bizkaia Gipuzkoa 18-29 30-45 46-64 >=65 Bai / Sí Ez / No Hombre Mujer Bai / Sí 44 43 48 37 53 35 44 49 48 33 47 43 Ez / No 55 55 51 62 46 64 56 51 51 66 52 56Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco Ed-Ee / Ns-Nc 1 2 0 1 1 1 0 0 1 2 1 1 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (240) (400) (300) (470) (470) (195) (266) (268) (211) (287) (645) JAIOTERRIA / KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOA / EGOERA ZIBILA / ESTADO CIVIL LUGAR DE NACIMIENTO CLASE SOCIAL SENTIDA GUZTIRA / Ezkondua edo Banandua edo EAE+ Estatuko TOTAL Ezkongabea / bikotearekin bizi- dibortziatua / Alarguna / Nafarroa / gainerakoak / Atzerria / Baxua / Erdikoa / Altua / tzen / Casado/a o Soltero/a conviviendo en Separado/a o Viudo/a CAPV+ Resto del Extranjero Baja Media Alta pareja divorciado/a Navarra Estado Bai / Sí 44 45 47 44 14 47 34 38 39 48 58 Ez / No 55 54 52 56 83 52 66 59 61 51 41 Ed-Ee / Ns-Nc 1 1 1 0 3 1 0 3 1 1 1 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (257) (576) (39) (58) (724) (181) (35) (385) (469) (63) 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / GUZTIRA / RECUERDO VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 TOTAL IU-Ezker EB-Ezker Besteak+Zuriak / Abstentzioa / Ed-Ee / EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Anitza Batua Otros+Blancos Abstención Ns-Nc Bai / Sí 44 46 52 52 58 50 100 69 62 32 39 Ez / No 55 53 48 48 42 46 0 31 38 66 59 Ed-Ee / Ns-Nc 1 0 0 0 0 4 0 0 0 2 1 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (235) (110) (92) (35) (14) (5) (4) (23) (207) (215) Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos
 • 57. BANKUENTZAKO PRAKTIKA-ONEN KODE HORI NAHIKOA IRUDITZEN ZAIZU EDO ZURE USTEZ EZ DA NAHIKOA? / ¿ESE CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS LE PARECE A UD. SUFICIENTE O INSUFICIENTE? ADINEZ TXIKIKO SEME- LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD GUZTIRA / ALABAK / HIJOS MENORES TOTAL Gizona / Emakumea / Araba Bizkaia Gipuzkoa 18-29 30-45 46-64 >=65 Bai / Sí Ez / No Hombre Mujer Nahikoa da / Suficiente 7 9 7 7 8 6 7 5 8 9 5 8 Ez da nahikoa / Insuficiente 83 76 85 85 83 84 81 86 82 85 85 83 Ez dut ezagutzen iritzia emateko adina / 6 12 6 5 6 7 10 6 6 3 7 6 No lo conozco como para opinar * Ed-Ee / Ns-Nc 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (408) (104) (194) (110) (245) (163) (83) (128) (131) (66) (136) (272) JAIOTERRIA / KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOA / EGOERA ZIBILA / ESTADO CIVIL LUGAR DE NACIMIENTO CLASE SOCIAL SENTIDA GUZTIRA / Ezkondua edo Banandua edo EAE+ Estatuko TOTAL bikotekidearekin Ezkongabea / dibortziatua / Alarguna / Nafarroa / gainerakoak / Atzerria / Baxua / Erdikoa / Altua / bizitzen / Casado/a Soltero/a Separado/a o Viudo/a CAPV+ Resto del Extranjero Baja Media Alta o conviviendo en divorciado/a Navarra Estado pareja Nahikoa da / Suficiente 7 9 7 6 0 7 7 4 5 8 10 Ez da nahikoa / Insuficiente 83 79 85 88 77 82 90 86 87 82 77 Ez dut ezagutzen iritzia emateko adina / 6 10 5 0 23 7 2 10 5 6 9 No lo conozco como para opinar * Ed-Ee / Ns-Nc 3 3 3 6 0 3 2 0 2 3 3 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (408) (114) (267) (17) (9) (336) (59) (13) (148) (221) (35) 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / GUZTIRA / RECUERDO VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 TOTAL IU-Ezker EB-Ezker Besteak+Zuriak / Abstentzioa / Ed-Ee / EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Anitza Batua Otros+Blancos Abstención Ns-Nc Nahikoa da / Suficiente 7 11 2 9 30 0 0 0 0 5 3 Ez da nahikoa / Insuficiente 83 76 88 83 64 100 100 100 100 84 89 Ez dut ezagutzen iritzia emateko adina / 6 8 8 5 7 0 0 0 0 6 7 No lo conozco como para opinar * Ed-Ee / Ns-Nc 3 4 2 3 0 0 0 0 0 5 2 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (408) (108) (57) (46) (18) (7) (5) (3) (14) (68) (82) * Erantzun aukera hau ez zitzaien inkestatuei irakurri / Esa opción de respuesta no se leyó a los y las encuestados/as Galdera hau soilik praktika-onen kodeaz ezer entzun dutenei egin zaie (%44) / Esta pregunta sólo se ha realizado a quienes han oído hablar del código de buenas prácticas (44%) 55 Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos
 • 58. 56 4.4.2 Irtenbide proposamenak / Propuestas de solución ERAGILE SOZIAL BATZUK NEURRI EZBERDINAK PROPOSATZEN ARI DIRA ETXE-GABETZEEI AURRE EGITEKO. NEURRI HORIETAKO BATZUK IRAKURRIKO DIZKIZUT ETA ESADAZU, MESEDEZ, HORIETAKO BAKOITZAREKIN GUZTIZ ADOS ZAUDEN, NAHIKOA ADOS, EZ OSO ADOS EDO EZ ZAUDEN BATERE ADOS / ALGUNOS COLECTIVOS SOCIALES ESTÁN PROPONIENDO DIVERSAS MEDIDAS EN TORNO A LOS DESAHUCIOS. ¿ME PODRÍA DECIR PARA CADA UNA DE LAS MEDIDAS QUE LE VOY A PRESENTAR SI ESTÁ UD. TOTALMENTE DE ACUERDO, BASTANTE DE ACUERDO, BASTANTE EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO? ADINEZ TXIKIKO LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD SEME-ALABAK / GUZTIRA / HIJOS MENORES TOTAL Gizona / Emakumea / Araba Bizkaia Gipuzkoa 18-29 30-45 46-64 >=65 Bai / Sí Ez / No Hombre MujerProspekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Guztiz ados / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco ETXE-GABETZEEN ONDORIOZ BANKUEK 72 65 76 68 71 72 72 73 73 69 72 71 Totalmente de acuerdo JASO DITUZTEN ETXEBIZITZAK ALOKAIRU SOZIALEAN JARTZEA EUREN Nahikoa ados / 19 25 17 20 19 19 22 18 18 20 20 19 ETXEETATIK KALERATUAK IZAN Bastante de acuerdo DIRENENTZAT / Ez oso ados / QUE LAS VIVIENDAS QUE SE QUEDEN 3 4 3 2 4 2 2 4 2 4 3 3 Bastante en desacuerdo LOS BANCOS POR DESAHUCIOS SE Batere ados ez / UTILICEN PARA FAMILIAS 3 2 2 5 3 3 2 4 2 4 3 3 Totalmente en desacuerdo DESAHUCIADAS A CAMBIO DE UN ALQUILER SOCIAL Ed-Ee / Ns-Nc 3 5 2 4 3 3 2 2 4 4 2 4 Guztiz ados / 67 62 69 65 64 69 64 65 71 66 67 66 Totalmente de acuerdo Nahikoa ados / OHIKO ETXEBIZITZEI ERAGITEN DIEN 21 25 20 21 22 20 28 24 16 18 24 20 Bastante de acuerdo ETXE-GABETZEAK EDO DESAHUZIOAK GELDIARAZTEA / Ez oso ados / 5 6 5 3 5 5 2 5 5 6 5 5 PARALIZACIÓN DE LOS DESAHUCIOS Bastante en desacuerdo QUE AFECTEN A LA VIVIENDA HABITUAL Batere ados ez / 3 4 2 4 3 2 3 2 4 2 2 3 Totalmente en desacuerdo Ed-Ee / Ns-Nc 5 4 4 6 6 4 2 5 5 7 3 5 Guztiz ados / 53 46 57 49 56 50 54 58 55 43 57 51 Totalmente de acuerdo ORDAINEAN ETXEA EMATEA, HAU DA, Nahikoa ados / 23 25 22 22 22 23 25 22 22 22 23 23 ZOR GUZTIA KITATZEKO ETXEA Bastante de acuerdo EMATEAREKIN NAHIKOA IZATEA / Ez oso ados / LA DACIÓN EN PAGO, ESTO ES ENTREGA 8 10 5 11 8 8 7 7 7 11 7 9 Bastante en desacuerdo DE LA PROPIA VIVIENDA PARA PAGAR Batere ados ez / TODA LA DEUDA 11 12 9 12 10 12 11 9 10 13 9 11 Totalmente en desacuerdo Ed-Ee / Ns-Nc 6 6 6 5 4 7 3 4 5 11 4 6 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (240) (400) (300) (470) (470) (195) (266) (268) (211) (287) (645)
 • 59. JAIOTERRIA / KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOA / EGOERA ZIBILA / ESTADO CIVIL LUGAR DE NACIMIENTO CLASE SOCIAL SENTIDA GUZTIRA / Ezkondua edo Banandua edo EAE+ Estatuko TOTAL Ezkon- bikotekidearekin Atzerria / dibortziatua / Alarguna / Nafarroa / gainerakoak / Baxua / Erdikoa / Altua / gabea / bizitzen / Casado/a Extranje- Separado/a o Viudo/a CAPV+ Resto del Baja Media Alta Soltero/a o conviviendo en ro divorciado/a Navarra Estado pareja ETXE-GABETZEEN ONDORIOZ Guztiz ados / 72 73 71 80 71 72 72 69 73 70 75 BANKUEK JASO DITUZTEN Totalmente de acuerdo ETXEBIZITZAK ALOKAIRU SOZIALEAN Nahikoa ados / 19 18 21 13 17 19 20 20 16 21 21Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / JARTZEA EUREN ETXEETATIK Bastante de acuerdo Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco KALERATUAK IZAN DIRENENTZAT / Ez oso ados / QUE LAS VIVIENDAS QUE SE 3 2 4 0 2 3 3 4 3 3 4 Bastante en desacuerdo QUEDEN LOS BANCOS POR Batere ados ez / DESAHUCIOS SE UTILICEN PARA 3 3 3 6 4 3 2 4 4 3 0 Totalmente en desacuerdo FAMILIAS DESAHUCIADAS A CAMBIO DE UN ALQUILER SOCIAL Ed-Ee / Ns-Nc 3 4 2 1 6 3 3 3 3 2 0 Guztiz ados / 67 67 66 76 67 66 70 61 70 65 59 Totalmente de acuerdo OHIKO ETXEBIZITZEI ERAGITEN DIEN Nahikoa ados / 21 22 22 13 16 21 21 19 17 24 28 ETXE-GABETZEAK EDO Bastante de acuerdo DESAHUZIOAK GELDIARAZTEA / Ez oso ados / PARALIZACIÓN DE LOS DESAHUCIOS 5 4 4 9 7 4 6 15 4 5 6 Bastante en desacuerdo QUE AFECTEN A LA VIVIENDA Batere ados ez / HABITUAL 3 2 3 1 1 3 1 3 3 2 4 Totalmente en desacuerdo Ed-Ee / Ns-Nc 5 5 4 0 10 6 2 2 6 3 4 Guztiz ados / 53 51 56 58 29 55 47 48 50 55 60 Totalmente de acuerdo ORDAINEAN ETXEA EMATEA, HAU Nahikoa ados / 23 25 22 20 21 22 22 31 21 24 24 DA, ZOR GUZTIA KITATZEKO ETXEA Bastante de acuerdo EMATEAREKIN NAHIKOA IZATEA / Ez oso ados / LA DACIÓN EN PAGO, ESTO ES 8 8 8 7 10 8 8 14 9 8 3 Bastante en desacuerdo ENTREGA DE LA PROPIA VIVIENDA Batere ados ez / PARA PAGAR TODA LA DEUDA 11 12 10 7 16 10 15 7 13 9 12 Totalmente en desacuerdo Ed-Ee / Ns-Nc 6 5 4 7 24 5 8 0 7 4 1 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (257) (576) (39) (58) (724) (181) (35) (385) (469) (63) Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos 57
 • 60. 58 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 GUZTIRA / Besteak+ TOTAL IU-Ezker EB-Ezker Zuriak / Abstentzioa / Ed-Ee / EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Anitza Batua Otros+ Abstención Ns-Nc Blancos ETXE-GABETZEEN ONDORIOZ Guztiz ados / 72 76 74 70 66 96 68 69 85 70 67 BANKUEK JASO DITUZTEN Totalmente de acuerdo ETXEBIZITZAK ALOKAIRU SOZIALEAN Nahikoa ados / 19 17 19 24 23 4 32 0 8 21 19 JARTZEA EUREN ETXEETATIK Bastante de acuerdo KALERATUAK IZAN DIRENENTZAT / Ez oso ados / QUE LAS VIVIENDAS QUE SE QUEDEN 3 3 4 3 5 0 0 0 5 2 4 Bastante en desacuerdoProspekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / LOS BANCOS POR DESAHUCIOS SE Batere ados ez / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco UTILICEN PARA FAMILIAS 3 3 1 2 4 0 0 0 3 4 4 Totalmente en desacuerdo DESAHUCIADAS A CAMBIO DE UN ALQUILER SOCIAL Ed-Ee / Ns-Nc 3 2 1 2 2 0 0 31 0 3 6 Guztiz ados / 67 64 74 74 38 85 55 100 76 68 63 Totalmente de acuerdo OHIKO ETXEBIZITZEI ERAGITEN DIEN Nahikoa ados / 21 22 19 20 44 15 45 0 10 22 19 ETXE-GABETZEAK EDO DESAHUZIOAK Bastante de acuerdo GELDIARAZTEA / Ez oso ados / PARALIZACIÓN DE LOS DESAHUCIOS 5 7 2 5 15 0 0 0 5 3 4 Bastante en desacuerdo QUE AFECTEN A LA VIVIENDA Batere ados ez / HABITUAL 3 2 4 0 3 0 0 0 3 3 4 Totalmente en desacuerdo Ed-Ee / Ns-Nc 5 5 0 1 0 0 0 0 6 4 10 Guztiz ados / 53 57 60 56 41 83 55 38 57 49 48 Totalmente de acuerdo ORDAINEAN ETXEA EMATEA, HAU DA, Nahikoa ados / 23 23 22 24 34 4 45 31 30 23 19 ZOR GUZTIA KITATZEKO ETXEA Bastante de acuerdo EMATEAREKIN NAHIKOA IZATEA / Ez oso ados / LA DACIÓN EN PAGO, ESTO ES 8 6 6 7 7 4 0 0 0 9 12 Bastante en desacuerdo ENTREGA DE LA PROPIA VIVIENDA Batere ados ez / PARA PAGAR TODA LA DEUDA 11 8 8 10 13 8 0 31 5 14 12 Totalmente en desacuerdo Ed-Ee / Ns-Nc 6 6 3 4 5 0 0 0 8 5 9 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (235) (110) (92) (35) (14) (5) (4) (23) (207) (215) Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos
 • 61. 4.4.3 Bankuen gaineko neurriak / Medidas que tienen que ver con los bancos ERAGILE SOZIAL BATZUK ERE, ADMINISTRAZIOARI ESKATZEN ARI DIRA FAMILIAK ETXE-GABETZEN EDO DESAHUZIATZEN ARI DIREN BANKU ETA KUTXETATIK DIRUA ATERATZEKO, ZU ESKAKIZUN HORREKIN GUZTIZ ADOS ZAUDE, NAHIKOA ADOS, EZ OSO ADOS EDO EZ ZAUDE BATERE ADOS? / ADEMÁS, ALGUNOS COLECTIVOS SOCIALES ESTÁN PIDIENDO A LA ADMINISTRACIÓN QUE RETIRE SU DINERO DE LOS BANCOS Y CAJAS QUE DESAHUCIAN A FAMILIAS, ¿ESTA UD. TOTALMENTE DE ACUERDO, BASTANTE DE ACUERDO, BASTANTE EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO CON ESTA PETICIÓN? ADINEZ TXIKIKO SEME- LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD GUZTIRA / ALABAK / HIJOS MENORES TOTAL Gizona / Emakumea / Araba Bizkaia Gipuzkoa 18-29 30-45 46-64 >=65 Bai / Sí Ez / No Hombre Mujer Guztiz ados / Totalmente de acuerdo 39 35 42 34 41 37 42 38 40 35 35 41Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Nahikoa ados / Bastante de acuerdo 26 29 24 27 24 28 27 31 24 19 30 24 Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco Ez oso ados / Bastante en desacuerdo 15 15 14 15 15 15 17 13 15 14 17 14 Batere ados ez / Totalmente en desacuerdo 11 11 9 13 12 10 7 11 11 14 11 11 Ed-Ee / Ns-Nc 10 10 9 11 9 11 7 7 10 18 8 11 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (240) (400) (300) (470) (470) (195) (266) (268) (211) (287) (645) JAIOTERRIA / KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOA / EGOERA ZIBILA / ESTADO CIVIL LUGAR DE NACIMIENTO CLASE SOCIAL SENTIDA GUZTIRA / Ezkondua edo Banandua edo EAE+ Estatuko TOTAL bikotekidearekin Ezkongabea / dibortziatua / Alarguna / Nafarroa / gainerakoak / Atzerria / Baxua / Erdikoa / Altua / bizitzen / Casado/a Soltero/a Separado/a o Viudo/a CAPV+ Resto del Extranjero Baja Media Alta o conviviendo en divorciado/a Navarra Estado pareja Guztiz ados / Totalmente de acuerdo 39 42 38 41 33 39 37 43 42 38 33 Nahikoa ados / Bastante de acuerdo 26 25 27 27 14 26 26 25 27 25 20 Ez oso ados / Bastante en desacuerdo 15 17 14 10 20 16 12 13 12 16 22 Batere ados ez / Totalmente en desacuerdo 11 9 12 9 6 11 9 12 9 12 13 Ed-Ee / Ns-Nc 10 8 8 14 27 9 16 7 10 8 12 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (257) (576) (39) (58) (724) (181) (35) (385) (469) (63) 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / GUZTIRA / RECUERDO VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 TOTAL IU-Ezker EB-Ezker Besteak+Zuriak / Abstentzioa / Ed-Ee / EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Anitza Batua Otros+Blancos Abstención Ns-Nc Guztiz ados / Totalmente de acuerdo 39 35 54 39 24 50 45 69 54 40 34 Nahikoa ados / Bastante de acuerdo 26 24 28 33 35 27 23 0 27 25 23 Ez oso ados / Bastante en desacuerdo 15 15 10 17 24 4 32 0 0 15 15 Batere ados ez / Totalmente en desacuerdo 11 15 5 3 16 8 0 31 11 11 12 Ed-Ee / Ns-Nc 10 11 2 7 2 10 0 0 8 10 16 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (235) (110) (92) (35) (14) (5) (4) (23) (207) (215) 59 Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos
 • 62. 60 ZENBAIT ERAKUNDE SOZIALEK DIOTE BANKUEK KREDITUAK EMAN DITUZTENEAN AKATSAK EGIN DITUZTELA MAILEGUAK EDO KREDITUAK EMATEAN, ADIBIDEZ ETXEBIZITZAK EUREN PREZIOA BAINO GEHIAGOGATIK TASATZEA ETA TASAZIO BALIOAREN %80TIK GORAKO KREDITUAK EMATEA, ETA HORREGATIK, BANKUEK BEROIEK ORDAINDU BEHARKO LUKETELA FAMILIEN ZORRAREN ZATI BAT. ESKAKIZUN HORREKIN GUZTIZ ADOS ZAUDE, NAHIKOA ADOS, EZ OSO ADOS EDO EZ ZAUDE BATERE ADOS? / ALGUNOS COLECTIVOS SOCIALES TAMBIÉN AFIRMAN QUE LOS BANCOS HAN COMETIDO ERRORES EN LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS, POR EJEMPLO TASANDO LAS VIVIENDAS POR ENCIMA DE SU VALOR Y DANDO CRÉDITOS POR ENCIMA DEL 80% DEL VALOR DE TASACIÓN. TENIENDO EN CUENTA ESOS ERRORES CREEN QUE LOS PROPIOS BANCOS DEBERÍAN PAGAR PARTE DE LA DEUDA DE LAS FAMILIAS ¿ESTA UD. TOTALMENTE DE ACUERDO, BASTANTE DE ACUERDO, BASTANTE EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO CON ESTA PETICIÓN? ADINEZ TXIKIKO SEME- LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD GUZTIRA / ALABAK / HIJOS MENORES TOTAL Gizona / Emakumea / Araba Bizkaia Gipuzkoa 18-29 30-45 46-64 >=65 Bai / Sí Ez / No Hombre Mujer Guztiz ados / Totalmente de acuerdo 60 55 62 59 63 57 58 61 63 58 60 60 Nahikoa ados / Bastante de acuerdo 25 28 24 25 23 27 30 26 21 23 26 24 Ez oso ados / Bastante en desacuerdo 5 5 5 5 5 5 7 3 6 5 5 5Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco Batere ados ez / Totalmente en desacuerdo 4 5 4 3 4 4 3 5 4 4 5 4 Ed-Ee / Ns-Nc 6 7 5 8 5 7 2 5 7 10 5 6 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (240) (400) (300) (470) (470) (195) (266) (268) (211) (287) (645) JAIOTERRIA / KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOA / EGOERA ZIBILA / ESTADO CIVIL LUGAR DE NACIMIENTO CLASE SOCIAL SENTIDA GUZTIRA / Ezkondua edo Banandua edo EAE+ Estatuko TOTAL bikotekidearekin Ezkongabea / dibortziatua / Alarguna / Nafarroa / gainerakoak / Atzerria / Baxua / Erdikoa / Altua / bizitzen / Casado/a Soltero/a Separado/a o Viudo/a CAPV+ Resto del Extranjero Baja Media Alta o conviviendo en divorciado/a Navarra Estado pareja Guztiz ados / Totalmente de acuerdo 60 58 62 70 50 59 63 70 65 58 55 Nahikoa ados / Bastante de acuerdo 25 28 24 17 28 26 23 19 22 27 33 Ez oso ados / Bastante en desacuerdo 5 7 4 10 6 5 5 7 5 5 7 Batere ados ez / Totalmente en desacuerdo 4 3 5 0 2 5 1 2 3 4 6 Ed-Ee / Ns-Nc 6 4 6 3 14 6 8 3 5 5 0 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (257) (576) (39) (58) (724) (181) (35) (385) (469) (63) 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / GUZTIRA / RECUERDO VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 TOTAL IU-Ezker EB-Ezker Besteak+Zuriak / Abstentzioa / Ed-Ee / EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Anitza Batua Otros+Blancos Abstención Ns-Nc Guztiz ados / Totalmente de acuerdo 60 54 67 73 45 59 68 69 74 63 56 Nahikoa ados / Bastante de acuerdo 25 27 27 18 37 27 23 0 18 26 22 Ez oso ados / Bastante en desacuerdo 5 6 3 5 8 10 9 0 5 3 6 Batere ados ez / Totalmente en desacuerdo 4 6 3 1 6 0 0 0 0 4 4 Ed-Ee / Ns-Nc 6 6 0 3 4 4 0 31 3 4 13 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (235) (110) (92) (35) (14) (5) (4) (23) (207) (215) Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos
 • 63. 4.4.4 Eusko Jaurlaritzaren bitartekaritza zerbitzua / Servicio de mediación del Gobierno Vasco EUSKO JAURLARITZAKO JUSTIZIA SAILAK BANKU ETA FAMILIEN ARTEKO BITARTEKARITZA ZERBITZU BAT ESKAINTZEN DU HIPOTEKAK ORDAINTZEKO ARAZOAK DITUZTEN FAMILIENTZAT, DOHAINIK. ENTZUN DUZU EZER ZERBITZU HORRI BURUZ? / EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DEL GOBIERNO VASCO OFRECE UN SERVICIO GRATUITO DE MEDIACIÓN ENTRE BANCOS Y FAMILIAS CON PROBLEMAS PARA PAGAR SUS HIPOTECAS. ¿HA OÍDO HABLAR UD. DE ESE SERVICIO? ADINEZ TXIKIKO SEME- LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD GUZTIRA / ALABAK / HIJOS MENORES TOTAL Gizona / Emakumea / Araba Bizkaia Gipuzkoa 18-29 30-45 46-64 >=65 Bai / Sí Ez / No Hombre MujerProspekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Bai / Sí 25 20 29 20 30 20 21 27 28 21 27 24 Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco Ez / No 74 79 70 78 69 79 77 72 72 76 73 74 Ed-Ee / Ns-Nc 1 1 1 2 1 2 2 1 0 4 0 2 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (240) (400) (300) (470) (470) (195) (266) (268) (211) (287) (645) JAIOTERRIA / KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOA / EGOERA ZIBILA / ESTADO CIVIL LUGAR DE NACIMIENTO CLASE SOCIAL SENTIDA GUZTIRA / Ezkondua edo Banandua edo EAE+ Estatuko TOTAL bikotekidearekin Ezkongabea / dibortziatua / Alarguna / Nafarroa / gainerakoak / Atzerria / Baxua / Erdikoa / Altua / bizitzen / Casado/a Soltero/a Separado/a o Viudo/a CAPV+ Resto del Extranjero Baja Media Alta o conviviendo en divorciado/a Navarra Estado pareja Bai / Sí 25 22 28 24 11 26 19 25 20 28 39 Ez / No 74 77 71 76 89 72 80 73 79 71 61 Ed-Ee / Ns-Nc 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (257) (576) (39) (58) (724) (181) (35) (385) (469) (63) 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / GUZTIRA / RECUERDO VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 TOTAL IU-Ezker EB-Ezker Besteak+Zuriak / Abstentzioa / Ed-Ee / EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Anitza Batua Otros+Blancos Abstención Ns-Nc Bai / Sí 25 27 29 22 33 35 23 13 33 21 23 Ez / No 74 73 70 78 63 65 77 87 67 79 72 Ed-Ee / Ns-Nc 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 4 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (235) (110) (92) (35) (14) (5) (4) (23) (207) (215) Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos 61
 • 64. 62 ZERBITZU HORREN HELBURUA DA BITARTEKARI LANAK EGITEA ORAINDIK ORDAINDU GABE DAGOEN ZORRAREN ORDAINKETA BALDINTZAK BANKUAREKIN AHALIK ETA BALDINTZA ONENETAN BERRIZ NEGOZIATZEKO. ZUK NOLA BALORATZEN DUZU EKIMEN HAU: OSO ONDO, ONDO, ERDIPURDI, GAIZKI EDO OSO GAIZKI? / EL OBJETIVO DEL SERVICIO ES MEDIAR PARA TRATAR DE RENEGOCIAR LA DEUDA HIPOTECARIA PENDIENTE CON EL BANCO EN LAS MEJORES CONDICIONES POSIBLES. ¿CÓMO VALORA UD. ESTA INICIATIVA, MUY BIEN, BIEN, REGULAR, MAL O MUY MAL? ADINEZ TXIKIKO SEME- LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD GUZTIRA / ALABAK / HIJOS MENORES TOTAL Gizona / Emakumea / Araba Bizkaia Gipuzkoa 18-29 30-45 46-64 >=65 Bai / Sí Ez / No Hombre Mujer Oso ondo / Muy bien 53 49 56 49 51 54 57 58 54 42 61 49 Ondo / Bien 36 39 32 42 37 36 36 34 38 38 34 38 Erdipurdi / Regular 5 7 6 3 7 4 3 5 6 6 4 6 Gaizki / Mal 1 1 2 1 2 1 1 1 1 4 0 2 Oso gaizki / Muy mal 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Ed-Ee / Ns-Nc 3 4 2 5 3 4 3 2 1 10 0 4 Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (240) (400) (300) (470) (470) (195) (266) (268) (211) (287) (645) JAIOTERRIA / KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOA / EGOERA ZIBILA / ESTADO CIVIL LUGAR DE NACIMIENTO CLASE SOCIAL SENTIDA GUZTIRA / Ezkondua edo Banandua edo EAE+ Estatuko TOTAL bikotekidearekin Ezkongabea / dibortziatua / Alarguna / Nafarroa / gainerakoak / Atzerria / Baxua / Erdikoa / Altua / bizitzen / Casado/a Soltero/a Separado/a o Viudo/a CAPV+ Resto del Extranjero Baja Media Alta o conviviendo en divorciado/a Navarra Estado pareja Oso ondo / Muy bien 53 57 52 58 42 53 48 72 51 56 50 Ondo / Bien 36 35 38 30 40 37 36 12 37 36 45 Erdipurdi / Regular 5 4 6 11 4 5 6 8 7 5 5 Gaizki / Mal 1 1 1 0 5 1 3 8 2 1 0 Oso gaizki / Muy mal 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 Ed-Ee / Ns-Nc 3 2 2 1 9 3 5 0 3 2 0 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (257) (576) (39) (58) (724) (181) (35) (385) (469) (63) 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 GUZTIRA / Besteak+Zuriak TOTAL IU-Ezker EB-Ezker Abstentzioa / Ed-Ee / EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD / Anitza Batua Abstención Ns-Nc Otros+Blancos Oso ondo / Muy bien 53 61 43 68 28 64 45 44 57 53 45 Ondo / Bien 36 33 45 26 55 27 55 0 37 36 38 Erdipurdi / Regular 5 4 5 2 13 4 0 0 6 5 7 Gaizki / Mal 1 1 3 2 0 0 0 31 0 2 0 Oso gaizki / Muy mal 1 1 2 0 4 0 0 25 0 0 0 Ed-Ee / Ns-Nc 3 1 2 1 0 4 0 0 0 3 9 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (235) (110) (92) (35) (14) (5) (4) (23) (207) (215) Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos
 • 65. 4.4.5 Etxe-gabetuak izateko arriskuan dauden familiak babesteko Errege-Dekretua / Real-Decreto de protección a familias en riesgo de desahucio BESTALDE, ESPAINIAKO GOBERNUAK HIPOTEKAK ORDAINDU EZIN DITUZTEN TALDE AHULENAK (SEME-ALABA TXIKIAK DITUZTEN FAMILIAK, GENERO BIOLENTZIAREN BIKTIMAK, MINUSBALIATUAK EDO DESGAITUAK,…) BABESTEKO ARAU BAT ONARTU DU, ETXE-GABETZE HORIEK DENBORA BATERAKO GELDIARAZTEA JASOTZEN DUENA. ARAU HORRETAKO NEURRIAK BEHAR ADINAKOAK IRUDITZEN ZAIZKIZU EDO ZURE USTEZ EZ DIRA BEHAR ADINAKOAK? / POR OTRA PARTE EL GOBIERNO ESPAÑOL HA APROBADO UNA NORMA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS ESPECIALMENTE VULNERABLES QUE NO PUEDEN PAGAR LAS HIPOTECAS (FAMILIAS CON HIJOS MENORES, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO, DISCAPACITADOS…), EN EL QUE SE CONTEMPLA LA PARALIZACIÓN MOMENTÁNEA DE LOS DESAHUCIOS ¿LAS MEDIDAS DE ESA NORMA LE PARECEN A UD. SUFICIENTES O SON INSUFICIENTES? ADINEZ TXIKIKO SEME- LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD GUZTIRA / ALABAK / HIJOS MENORES TOTAL Gizona / Emakumea / Araba Bizkaia Gipuzkoa 18-29 30-45 46-64 >=65 Bai / Sí Ez / No Hombre Mujer Behar adinakoak dira / Son suficientes 24 25 23 23 23 24 23 21 25 26 21 25Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Ez dira behar adinakoak / Son insuficientes 65 67 66 63 68 63 68 72 64 57 72 63 Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco Ez ditut ezagutzen iritzia emateko adina / 5 5 5 5 4 6 6 3 6 6 4 6 No las conozco como para opinar * Ed-Ee / Ns-Nc 5 3 4 8 4 7 4 3 5 11 3 6 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (240) (400) (300) (470) (470) (195) (266) (268) (211) (287) (645) JAIOTERRIA / KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOA / EGOERA ZIBILA / ESTADO CIVIL LUGAR DE NACIMIENTO CLASE SOCIAL SENTIDA GUZTIRA / Ezkondua edo Banandua edo EAE+ Estatuko TOTAL Ezkongabea / bikotekidearekin dibortziatua / Alarguna / Nafarroa / gainerakoak / Atzerria / Baxua / Erdikoa / Altua / bizitzen / Casado/a Soltero/a o conviviendo en Separado/a o Viudo/a CAPV+ Resto del Extranjero Baja Media Alta pareja divorciado/a Navarra Estado Behar adinakoak dira / Son suficientes 24 23 24 18 31 23 25 33 25 22 32 Ez dira behar adinakoak / Son insuficientes 65 68 67 69 50 67 61 59 66 69 57 Ez ditut ezagutzen iritzia emateko adina / 5 5 5 12 7 5 7 4 5 5 11 No las conozco como para opinar * Ed-Ee / Ns-Nc 5 4 5 1 12 5 7 4 4 4 0 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (257) (576) (39) (58) (724) (181) (35) (385) (469) (63) 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 GUZTIRA / Besteak+ TOTAL IU-Ezker EB-Ezker Zuriak / Abstentzioa / Ed-Ee / EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Anitza Batua Otros+ Abstención Ns-Nc Blancos Behar adinakoak dira / Son suficientes 24 24 12 23 49 0 0 31 6 32 21 Ez dira behar adinakoak / Son insuficientes 65 67 76 68 49 96 100 69 86 62 59 Ez ditut ezagutzen iritzia emateko adina / No las conozco como para opinar * 5 5 6 8 2 0 0 0 3 3 9 Ed-Ee / Ns-Nc 5 5 6 1 0 4 0 0 5 3 11 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (940) (235) (110) (92) (35) (14) (5) (4) (23) (207) (215) * Erantzun aukera hau ez zitzaien inkestatuei irakurri / Esa opción de respuesta no se leyó a los y las encuestados/as Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / 63 La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos
 • 66. 64 4.4.6 Hipoteka-legearen erreforma / Reforma de la ley hipotecaria HAINBAT ERAGILE SOZIAL SINADURAK BILTZEN ARI DIRA HIPOTEKEN LEGEA ALDATUA IZAN DADIN. 0TIK 10ERAKO ESKALAN ESANGO DIDAZU ZEIN NEURRITAN USTE DUZUN LEHENTASUNEZKOA DELA ESPAINIAKO GOBERNUAK LEGE HORI ALDATZEA, KONTUTAN IZANDA 0-K “BATERE LEHENTASUNIK EZ” DUELA ESAN NAHI DUELA ETA 10EK “GUZTIZ LEHENTASUNEZKOA” DELA? / DIVERSOS COLECTIVOS SOCIALES ESTÁN RECOGIENDO FIRMAS PARA QUE SE CAMBIE LA LEY HIPOTECARIA. ¿EN UNA ESCALA DE 0 A 10 QUE NIVEL DE PRIORIDAD TIENE EN SU OPINIÓN QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL REALICE UNA REFORMA DE LA LEY HIPOTECARIA, DONDE 0 SIGNIFICA QUE NO TIENE “NINGUNA PRIORIDAD” EN ESTE MOMENTO Y 10 QUE TIENE “PRIORIDAD MÁXIMA”? ADINEZ TXIKIKO SEME- LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD GUZTIRA / ALABAK / HIJOS MENORES TOTAL Gizona / Emakumea / Araba Bizkaia Gipuzkoa 18-29 30-45 46-64 >=65 Bai / Sí Ez / No Hombre MujerProspekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Batezbestekoak / Medias 8,8 8,6 8,7 8,9 8,7 8,8 8,6 8,8 8,9 8,7 8,8 8,7 Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (898) (233) (382) (283) (456) (442) (193) (261) (256) (188) (279) (615) JAIOTERRIA / KLASE SOZIAL SUBJEKTIBOA / EGOERA ZIBILA / ESTADO CIVIL LUGAR DE NACIMIENTO CLASE SOCIAL SENTIDA GUZTIRA / Ezkondua edo bikote- Banandua edo EAE+ Estatuko TOTAL Ezkongabea / kidearekin bizitzen / dibortziatua / Alarguna / Nafarroa / gainerakoak / Atzerria / Baxua / Erdikoa / Altua / Alta Soltero/a Casado/a o convi- Separado/a o Viudo/a CAPV+ Resto del Extranjero Baja Media viendo en pareja divorciado/a Navarra Estado Batezbestekoak / Medias 8,8 8,7 8,8 9,2 8,7 8,7 8,9 8,9 8,8 8,8 8,4 n (absolutu haztatu gabeak) / (898) (253) (553) (35) (54) (700) (164) (34) (371) (459) (60) n (absolutos sin ponderar) 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 GUZTIRA / Besteak+ TOTAL IU-Ezker EB-Ezker Zuriak / Abstentzioa / Ed-Ee / Ns- EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Anitza Batua Otros+ Abstención Nc Blancos Batezbestekoak / Medias 8,8 8,8 9,2 8,8 8,0 9,6 9,5 8,4 9,1 8,6 8,6 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (898) (228) (110) (90) (35) (14) (5) (3) (23) (201) (189) Batezbestekoak (0=Batere lehentasunik ez; 10=Guztiz lehentasunezkoa) / Medias (0=Ninguna prioridad; 10=Máxima prioridad) Taldekako emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados por colectivos debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos