Barometroa immigrazioa 2011.pdf

259 views
172 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
259
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Barometroa immigrazioa 2011.pdf

 1. 1. AURKEZPENA2011 Barometroa
 2. 2. 1. Arazoa nola ikusten den
 3. 3. 2011 Barometroa – Nola ikusten den atzerriko immigrazioa eta zer jarrera hartzen den atzerriko immigrazioaren aurrean. Zeintzuk dira, zure ustez, hiru arazo nagusiak gaur egun Euskadin? (Gehienez ere hiru erantzun: bat-bateko erantzuna) Herritarren segurtasun-eza 1,0 8,6 Etxebizitza 0,7 10,5 15,0 15,4 12,9 10,7 7,2 Immigrazioa 2,3 10,7 Pentsioak 2,8 11,9 Klase politikoa, alderdi 2007 2008 2009 2010 2011 2,3 13,6 politikoak, gobernua Terrorismoa, ETA 4,3 17,0 Arazo ekonomikoak 6,1 28,6 Langabezia 71,0 86,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Lehen aipamena Guztizko aipamenak• Euskal Autonomia Erkidegoko gizarteak ez du immigrazioa arazotzat ikusten, % 2,4k baino ez du, bat-batean, Euskadiren lehenbiziko arazotzat ikusten. Aipamenak, guztira, % 10,7 dira.• 2010eko urtearekin alderatuz gero, immigrazioa arazotzat ikustea jaitsi egin da, % 15,4tik % 10,7ra. Jaitsiera nabarmen hori are eta nabarmenagoa da krisi ekonomikoko egoera aintzat hartuz gero.• Eskuarki, horrelako egoeretan, immigrazioari buruzko ikuspegi negatiboa handiagoa izaten da.• Bat-bateko hiru erantzunetan, Euskal Autonomia Erkidegoko herritarren arteko % 10,7k ikusten du arazotzat immigrazioa; immigrazioaren aurretik daude langabezia (% 86), arazo ekonomikoak (% 29), ETA (% 17), klase politikoa (% 14) eta 3 pentsioak (% 11,9).
 4. 4. 2011 Barometroa – Nola ikusten den atzerriko immigrazioa eta zer jarrera hartzen den atzerriko immigrazioaren aurrean. Txartel honetan aipatzen dizkizudan arazoen artean, zeintzuk dira, zure ustez, hiru arazo nagusiak Euskadin?* Gizarte-elkartasunaren falta 1,9 9,3 20,2 Osasun-sistema 2,9 10,8 13,5 14,9 12,0 10,3 1,5 12,6 Aberatsen eta pobreen arteko desberdintasuna Delinkuentzia 2,2 12,8 Immigrazioa 4,2 14,9 2007 2008 2009 2010 2011 Hazkunde ekonomikoa 2,9 18,1 Terrorismoa 8,1 20,9 Pentsioak 14,7 28,2 Bizi-kostua 8,3 39,8 Langabezia 48 79,1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Lehen aipamena Guztizko aipamenak• Arazoa aipatzen denean, immigrazioa arazotzat ikustea % 14,9 arte igotzen da.• Lehen aipamena eginez, % 4,2 da arazotzat ikusten dutenen portzentajea, bat-bateko erantzunetan Euskadiko arazotzat jotzen dutenen halako bi.• Hala ere, arazo sozioekonomikoak dira berriro ere gizartearen lehenbiziko kezka, eta, horien artean, langabezia eta bizitzaren kostua aurreneko lekuan. *2010etik aurrera, EBko datuekin alderatu ahal izatearren, aipatzen diren gaien zerrenda ezberdina da aurreko urteetakoekin alderatuta (EUROSTAT) 4
 5. 5. 2011 Barometroa – Nola ikusten den atzerriko immigrazioa eta zer jarrera hartzen den atzerriko immigrazioaren aurrean. Beste gai bati helduko diogu orain. Zeintzuk dira zuri zeuri eragiten dizuten hiru arazoak? (Gehienez ere hiru erantzun: bat-bateko erantzuna) 8,2 Euskadiko arazoa 6,4 4,2 14,9 5,6 iradokia 4,2 4,9 Euskadiko arazoa 2,3 10,7 2007 2008 2009 2010 2011 bat-batekoa Arazo pertsonala 0,8 5,6 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 Lehen aipamena Guztizko aipamena• Immigrazioa norberari eragiten dion arazoen artean lehenbizi aipatzeak % 0,8ko portzentajea du. Guztira egiten diren aipamenen artean, Euskal Autonomia Erkidegoko herritarren arteko % 5,6rentzat baino ez da immigrazioa norberari eragiten dion arazoa.• Portzentajea 2010ean baino hiru puntu txikiagoa da: % 8,2tik % 5,6ra jaisten da.• Norberari eragiten dioten arazoen artean gehien aipatzen direnak honako hauek dira: langabezia (% 56,2) eta arazo ekonomikoak (% 34,7). 5
 6. 6. 2011 Barometroa – Nola ikusten den atzerriko immigrazioa eta zer jarrera hartzen den atzerriko immigrazioaren aurrean. Aurreko barometroekin alderatuta: Zeintzuk dira Euskadiko hiru arazo nagusiak? (Gehienez ere hiru erantzun: bat-bateko erantzuna) Immigrazioa 10,7 Pentsioak 11,9 Klase politikoa 13,6 ETA 17,0 Arazo ekonomikoak 28,6 Langabezia 86,0 0 20 40 60 80 100 2011 2010 2009 2008 2007• Aurreko barometroekin alderatzen dugunean, ETA arazotzat hartzen dutenen kopurua jaitsi egiten da, eta langabezia igotzen nabarmenki.• Immigrazioa arazotzat ikusten dutenen kopurua jaitsi egiten da azpimarratzeko moduan, eta 2009ko eta 2010eko zifretatik behera jartzen. 6
 7. 7. 2. Bizikidetza
 8. 8. 2011 Barometroa – Nola ikusten den atzerriko immigrazioa eta zer jarrera hartzen den atzerriko immigrazioaren aurrean. Zer esango zenuke: Euskal Autonomia Erkidegoko herritarren eta atzerritarren arteko harremanak, duela urtebeteko egoerarekin alderatuta, hobera egin duela, txarrera egin duela edo berdin jarraitzen duela? 5,2 5,2 13,7 13,7 23,6 23,6 H a m ejegin da Hobetuor ado Se m antene gual Berdin dago i i H a em peor da Okertu eginado N s/ c N Ed/Ee 57,5 57,5• Eskuarki, Euskal Autonomia Erkidegoko herritarrek uste dute atzerritarrekin duten harremana ez dela aldatu joan den urtean zehar (% 57,5).• Nolanahi ere, txarrera egin duela uste dutenak gehiago dira (% 23,6) hobera egin duela uste dutenak baino (% 13,7).• Berdin jarraitzen duela uste duten pertsonen zifra 9 puntu jaitsi da 2008tik hona (% 66,5 izan zen 2008an, % 62,6 izan zen 2009an, eta % 57, 2010ean), eta txarrera egin duela uste dutenen zifrak gora egin du, 9 puntu baino gehiago (% 14,6 izan zen 2008an; % 19,3, 2009an; eta % 26, 2010ean). 8
 9. 9. 3. Kultur aniztasunaren tratamendua
 10. 10. 2011 Barometroa – Nola ikusten den atzerriko immigrazioa eta zer jarrera hartzen den atzerriko immigrazioaren aurrean. Zer neurritan zaude ados ala ez kultur aniztasunari buruzko baieztapen hauekin? Beste talde etnikoetako immigranteek Euskadiko 52,1 23,8 kultura-bizitza aberasten dute Horien erlijio-praktikek zalantzan jartzen dute 24,0 57,0 gure bizitza-estiloa Onartuak izan daitezen, bertan behera utzi behar 20,2 61,7 dituzte beren kultura eta ohiturak 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Erabat ados eta ados Batere ados ez eta ados ezPrintzipioz, Euskal Autonomia Erkidegoko herritarrek jarrera positiboak dituzte kultur aniztasunaren aurrean:• Beste talde etniko batzuk izateak dakarren aberastasunaren alde azaltzen dira: % 52 ados dago eta % 23,8 ez dago ados (2010ean % 45,1 zegoen ados eta % 45,9 ez zegoen ados).• % 57ren ustez, immigranteen erlijio-praktikek ez dute arriskuan jartzen gure bizitza-estiloa, baina % 24ren iritziz, arriskuan jartzen dute. 2010eko datuekin alderatuta, bi iritziek gora egin dute: % 53,9 bat zetozen, eta % 20,9 ez zetozen bat. Zalantzan daudenen kopuruak behera egin duela ikusten da.• Euskal Autonomia Erkidegoko herritarren % 61,7ren iritziz, atzerritarrek, erabat onartuak izan daitezen, ez dute zertan bertan behera utzi beren kultura eta ohiturak. (2010ean % 57,8k zeukan iritzi hori.) 10
 11. 11. 2011 Barometroa – Nola ikusten den atzerriko immigrazioa eta zer jarrera hartzen den atzerriko immigrazioaren aurrean. Euskadin elkarbizitza hobea lortzeko, esan zenbateraino zauden ados ala ez baieztapen hauekin: Bertokoek ahalegina egin behar dute immigranteen ohitura eta tradizioetako batzuk ezagutzeko eta haietara 19,4 67,0 egokitzeko Erabat onartzeko, immigranteek uko egin behar diete legeriarekin bat ez datozen erlijio edo kultur alderdiei 67,1 21,2Euskadin elkarbizitza hobea izateko, bertokoek uko egin beharko liekete beren ohitura eta tradizioei 4,6 88,9 Euskadin elkarbizitza hobea lortzeko, immigranteek ahalegina egin behar dute bertokoen ohitura eta 79,8 8,3 tradizioak hartzeko 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Erabat ados eta ados Batere ados ez eta ados ez• % 67ren iritziz, bertokoek ez dute ahaleginik egin behar immigranteen ohitura eta tradizioetako batzuk ezagutzeko eta haietara egokitzeko, aurreko urteetan bezala (2010ean % 56,9 ziren).• % 67,1ek dio, erabat onartzeko, uko egin behar dietela bertako legeriarekin bat ez datozen erlijio edo kultur alderdiei.• Aurreko urteetan bezala, % 88,9ren iritziz, bertokoek ez diete uko egin behar beren ohitura eta tradizioei.• % 79,8ren iritziz, immigranteek ahalegina egin behar dute bertokoen ohitura eta tradizioak hartzeko. 11
 12. 12. 4. Ondorio sozialak
 13. 13. 2011 Barometroa – Nola ikusten den atzerriko immigrazioa eta zer jarrera hartzen den atzerriko immigrazioaren aurrean. Zer neurritan zaude ados ala ez honako baieztapen hauekin? Europara immigranteak etortzeak konpon ditzake zahartzearen ondoriozko arazoak 47,6 19,3 21,4 Atzerritarrek gehiegikeriaz erabiltzen dute babes 64,2 12,6 18,6 sozialeko sistema Immigranteek jasotzen duten baino zerga gutxiago 44,6 12,1 17,2 ordaintzen dute Atzerritarren presentziak segurtasun-eza eta 46,1 19,2 33,5 delinkuentzia dakar Eskuarki, imigranteen iritsierak eragin 59,8 11,8 25,8 negatiboa dauka herritarren segurtasunean 0 20 40 60 80 100 Erabat ados eta ados Ados ez, batere ados ere ez Ados ez eta batere ados ez• % 64,2ren iritziz, gehiegikeriaz erabiltzen dute babes sozialeko sistema. Hala ere, portzentaje hori 2010ean baino ia bost puntu txikiagoa da.• Era berean, % 44,6ren ustez, jasotzen dutena baino zerga gutxiago ordaintzen dute; % 17,2k kontrakoa uste du.• Eta atzerritarren presentziak segurtasun-eza eta delinkuentzia dakarrelako pentsamendu orokor horren barruan (% 46,1; 2010ean % 55,7 zen), % 59,8k dioenez, horrek eragin negatiboa dauka herritarren segurtasunean; 2010ean, % 61,4k pentsatzen zuen hori. 13
 14. 14. 5. Zerbitzu eta eskubideak izatea
 15. 15. 2011 Barometroa – Nola ikusten den atzerriko immigrazioa eta zer jarrera hartzen den atzerriko immigrazioaren aurrean. Zure iritziz, Euskadin dauden immigranteek bertokoen baldintza berberetan izan beharko lituzkete eskubide hauek? Osasun-laguntza 72,9 24,1 1,8 1,1 Hezkuntza 71,1 26,0 1,2 1,7 Laguntza juridikoa 72,9 24,1 1,8 1,1 Laguntza sozialak 25,2 62,5 8,8 3,4 Berriz biltzea 23,1 57,7 15,1 4,1 Botoa 18,3 59,5 17,8 4,4 BOE 18,3 58,3 19,5 4,0 %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 Guztiek Erregularizatuek Inork ez Ed/EeZenbait zerbitzu eta eskubide adierazi ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko herritarren ustez• Ados daude, 2010ean baino gehiago, atzerritarrek osasun-laguntza jasotzeko aukera izatearekin (% 2,8+) eta haien seme-alabak hezkuntza-sisteman sartzearekin (% 7,7+).• 2010ean baino jende gehiago dator bat laguntza juridikoa ematearekin (% 34,8+), laguntza sozialak ematearekin (% 3,3+), berriz biltzeko aukera ematearekin (% 6,4+), boto-eskubidea ematearekin (% 2,8+) eta babes ofizialeko etxebizitzak ematearekin (% 3,9+). 15
 16. 16. 6. Immigrazio-politika
 17. 17. 2011 Barometroa – Nola ikusten den atzerriko immigrazioa eta zer jarrera hartzen den atzerriko immigrazioaren aurrean. Zein izango litzateke, zure ustez, langile immigranteen inguruko politikarik egokiena? 2007 9,0 84,0 4,0 3,0 Sartzen uztea, inolako lege-oztoporik gabe 2008 7,9 81,0 3,1 8,0 Sartzen uztea, lan-kontratua dutenei 2009 10,4 83,2 3,9 2,5 Sarrera guztiz debekatzea immigranteei 2010 8,6 82,6 6,2 2,6 2011 11,1 76,4 6,4 6,1 Ed/Ee 0 20 40 60 80 100• Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen % 11,1 –aurreko urteetan baino gehiago– immigranteei herrian sartzeko inolako lege-oztoporik ez jartzearen alde azaltzen da; aldiz, % 6,4 guztiz eragoztearen alde.• Lan-kontratua badute sartzen uztearen alde azaltzen da % 76,4.• Edonola ere, portzentajea gora portzentajea behera, beste inkesta eta azterlan batzuetan ikusi den moduan, lan-kontratua oraindik ere berme nahikotzat jotzen du gizartearen zati handienak, segurtasuna eman eta errezeloa desagerrarazten du. 17
 18. 18. 2011 Barometroa – Nola ikusten den atzerriko immigrazioa eta zer jarrera hartzen den atzerriko immigrazioaren aurrean. Txartel hau erabilita, esan zenbateraino zauden ados ala ez honako esaldi hauekin: …? Hona etorri den norbaitek delituren bat egiten 39,8 20,7 36,0 3,6 badu, herrialdetik kanporatu beharko litzateke Lanera etortzen diren atzerritarrak langabezian geratzen badira denboraldi batez, kanporatu 22,4 13,7 60,0 3,9 egin beharko lirateke 0 20 40 60 80 100 Ados Ez ados, batere ados ere ez Batere ados ez Ed/ee• Badirudi Euskal Autonomia Erkidegoko gizartea ondo aurre egiten ari zaiola krisi ekonomikoari, gehiengoari (% 60) ez baitzaio iruditzen langabezian geratzea langile atzerritarrak kanporatzeko arrazoi denik (2010ean, % 54,7 zen).• Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleria zorrotzagoa da legeria betetzeari dagokionez: Euskal Autonomia Erkidegoko gizartearen % 40 inguru edozein delitu egiten duten atzerritarrak kanporatzearen aldekoa da (2010ean baino tolerantzia handiagoa; orduan, % 47,1 zen kanporatzearen aldekoa). 18
 19. 19. 2011 Barometroa – Nola ikusten den atzerriko immigrazioa eta zer jarrera hartzen den atzerriko immigrazioaren aurrean. Zure ustez, Gobernuak zer egin beharko luke immigrante “irregularren" inguruan? 6,8 16,5 8,8 6,8 16,5 8,8 Regul i l a t arzaras odas,dares " l papel es" 9,3 Guztiak erregularitzarea, “paperak” que t Regul i sól a l ematea arzar o as engan tabaj r o 9,3 Lana dutenak Dareserregularitzatu vuel t soilik m edi par que l os a van odas a su paí s Beren herrialdera itzultzeko bitartekoak eman Expul a t sar odas Guztiak kanporatu c N s/ N Ed/ee 58,6 58,6• Oro har, Euskal Autonomia Erkidegoko gizartearentzat lana izatea da langile atzerritarrak onartzeko baldintza, eta, ondorioz, lana dutenen egoera erregularizatzearen (egoitza-baimena ematea) aldekoa da.• Lotura hori 2010ean baino zertxobait txikiagoa da. Orduan, % 61ek lotzen zituen erregularizazioa eta lana; aldiz, 2011n % 58,6k. 19
 20. 20. 2011 Barometroa – Nola ikusten den atzerriko immigrazioa eta zer jarrera hartzen den atzerriko immigrazioaren aurrean.Tolerantzia-indizearen bilakaera, 2007-2011 59 58,74 58 57,18 57,15 57 56,65 56,51 56 2007 2008 2009 2010 2011 Í ce de Tol anci ndi er a BPGd - Urte arteko aldaketa-tasak (%) PI CAPV B 4 2 0 - TI 2 08 TI TI TV TI I I I 09 TI TI TV TI TI TI TI T 11 I I I I I 10 I II V I 08 08 08 09 09 09 10 10 10 -4 -6 20
 21. 21. 2011 Barometroa – Nola ikusten den atzerriko immigrazioa eta zer jarrera hartzen den atzerriko immigrazioaren aurrean.Immigrazioaren aurreko tolerantzia-indizearen inguruko aldagaiak Tolerantzia-atalaserik baxuena Tolerantzia-atalaserik altuena duten pertsonak Aldagaia Hur.. duten pertsonak 65 urte eta gehiago Adina 0,001 44 urte arte Ikasketarik ez, LH eta BH Ikasketak 0 Unibertsitatekoak, goi-mailakoak Katolikoak, praktikatzaileak edo ez Erlijioa 0 Agnostiko, ateo edo interesik gabeak Erdaldunak Hizkuntza 0 Euskaldunak 1.800 €/hil arte Sarrerak 0 3.000 €/hil baino gehiago Ez daude beren egungo egoera Beren egungo egoera ekonomikoarekin ekonomikoarekin gustura Egoera ekonomikoa 0 gustura daude Etxea zaintzen duten pertsonak Lanbidea 0 Ikasleak eta aktiboak Estatus baxua Estatusa 0 Estatus altua Eskuina Ideologia 0 Ezkerra, zentro-ezkerra eta zentroa Nazionalista espainolak Nazionalismoa 0 Euskal nazionalista moderatuak Espainol soil eta euskaldun baino Euskaldun soil eta espainol baino espainolago sentitzea Identitate-sentimendua 0 euskaldunago sentitzea 21
 22. 22. 2011 Barometroa – Nola ikusten den atzerriko immigrazioa eta zer jarrera hartzen den atzerriko immigrazioaren aurrean.Talde handien tolerantzia-indizea Toleranteak 71,67 Anbibalenteak 56,04 Aurkakoak 38,03 0 20 40 60 80 22
 23. 23. 2011 Barometroa – Nola ikusten den atzerriko immigrazioa eta zer jarrera hartzen den atzerriko immigrazioaren aurrean.Talde handiek tolerantzia-indizean izan duten puntuazioaren bilakaera 80 71,45 71,67 68,42 69,29 70 55,97 56,04 60 51,74 49,46 50 37,68 37,24 38,03 40 42,57 30 2008 2009 2010 2011 Toleranteak Anbibalenteak Aurkakoak1. toleranteen taldeak 2009 eta 2010. urteetan baino puntuazio zertxobait altuagoa izan du 2011n, 2008. urtekoaren paretsukoa2. anbibalenteen taldeak, 2011n, azken bi urteetan baino puntuazio nabarmen altuagoa izan du; 2008koa ere gainditu du3. aurkakoen taldeak, 2011n, 2008 eta 2010. urteen antzeko puntuazioa eskuratu du, baina 2009koa baino baxuxeagoa 23
 24. 24. 2011 Barometroa – Nola ikusten den atzerriko immigrazioa eta zer jarrera hartzen den atzerriko immigrazioaren aurrean.Talde handien tamaina 34,08 42,42 Anbibalenteak Toleranteak Aurkakoak 23,51. Pertsona toleranteen taldea askoz ere txikiagoa da. Alegia, taldearen puntuazioa altua da jarrera oso positiboa duten pertsonak geratu direlako eta jarrerarik anbibalenteena zutenak beste talderen batean daudelako. Hori dela-eta, talde hau handiagoa da eta puntuazio hobea du, eta pertsona toleranteen taldera hurbiltzen ari da.2. 2010ean toleranteen taldean zeudenen ia erdia anbibalenteen taldean dago 2011n: lehen, Euskal Autonomia Erkidegoko gizartearen % 43,64 ziren eta, orain, % 23,50 besterik ez.3. Horrez gain, anbibalenteen taldeko kide ugari aurkakoen taldera pasa dira; uzkurren taldeak % 15 egin du gora, lehen % 20 baino gutxiago ziren eta orain ia % 35. 24
 25. 25. 2011 Barometroa – Nola ikusten den atzerriko immigrazioa eta zer jarrera hartzen den atzerriko immigrazioaren aurrean.Talde handien tamainaren bilakaera 55 47,52 41,2 43,64 42,42 45 33,68 34,08 35 39,5 37,41 19,3 18,8 18,94 23,5 25 15 2008 2009 2010 2011 Toleranteak Anbibalenteak AurkakoakLaburbilduz:• toleranteen taldea lehen bezain irekia da jarreretan eta iritzietan, baina lehen baino askoz gutxiago dira;• anbibalenteak lehen baino gehiago dira, toleranteetako batzuk talde horretara pasa baitira (20 puntu gehiago), eta, horregatik, lehen baino toleranteagoak dira, baina, horregatik beragatik,• aurkakoen antzeko iritzi eta jarrera duten asko (15 puntu) talde horretara joan zaie, baina aurkakoen jarrerak hobetu gabe. 25
 26. 26. 2011 Barometroa – Nola ikusten den atzerriko immigrazioa eta zer jarrera hartzen den atzerriko immigrazioaren aurrean. Ondorio nagusiak: 1. Aurkeztu ditugun datuek gauza bera diote, behin eta berriz: Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleek atzerriko immigrazioa nola hartzen duten galdetuz gero, erantzuna da gure jarrerak bi alderdi dituela: gauza batzuetan, oso irekiak eta toleranteak gara; eta beste batzuetan, aurkako jarrera daukagu. 2. Baina 2010eko barometroaren emaitzen aldean, Euskal Autonomia Erkidegoko herritarren jarrerak dezente egin du hobera, atzerritarrekin lehen baino toleranteagoak gara, ez gara hain murriztaileak. 3. Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleek, orain ere, uste dute immigrazio-politikak lanpostuarekin lotu behar direla (beste azterlan eta ikerketa batzuek ere hori bera erakusten dute). Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen % 76,4k ez du atzerriko immigranteei sartzen uzteko eragozpenik, baldin eta lan-hitzarmen bat badaukate. 4. Atzerriko immigranteak direla-eta, oraindik ere baditugu estereotipo faltsu eta aurkako aurreiritzi batzuk, baina aurreko urteetan baino gutxiago. Itxura denez, neurri batean behintzat, estereotipo eta aurreiritzi horiek hortxe daude, benetako errealitatea edozein delarik ere. Eta bada bat, bereziki kezkagarria dena, hau da, atzerriko immigrazioa hiritarren segurtasunarekin lotzea. 5. Kezka eta egonezinik handiena sortzen duten gauzetako bat da Euskal Autonomia Erkidegoko 26 gizartearen ongizatea mantentzea.
 27. 27. 2011 Barometroa – Nola ikusten den atzerriko immigrazioa eta zer jarrera hartzen den atzerriko immigrazioaren aurrean. 6. Herritar guztiak hiru taldetan banatuz gero, 2011n izan da aldaketarik: toleranteen taldea lehen bezain irekia da jarreretan eta iritzietan, baina lehen baino askoz gutxiago dira; anbibalenteak lehen baino gehiago dira, toleranteetako batzuk talde horretara pasa baitira (20 puntu gehiago), eta, horregatik, lehen baino toleranteagoak dira, baina, aurkakoen antzeko iritzi eta jarrera duten asko (15 puntu) talde horretara joan zaie, baina aurkakoen jarrerak hobetu gabe. 7. Herritarren artean bereizketa batzuk egiteko moduko aldagai soziodemografiko batzuk ere aurkitu ditugu. Lehenik, prestakuntza-maila azpimarratuko genuke, hainbat azterketatan ikusi denez aldagai hori delako, antza denez, jendeak zein jarrera eta jokamolde izango duen igartzeko ondoena balio duena. Badira beste aldagai garrantzitsu batzuk ere: nork bere burua ekonomikoki zein asebeteta ikusten duen; lanbidea; jarduera ekonomikoa eta etxeko hileko diru-sarrera garbiak (agidanean, batzuk beldur dira, atzerriko immigrazioa lanerako lehia ez ote den); eta erlijioa (honexek dakar karga dogmatiko handiena eta gizartea aldatzen ikusteko zurruntasunik handiena). 27

×