Presentazione linus bg

395 views
362 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
395
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentazione linus bg

 1. 1. Л`ИНКИОСТРО Социален кооператив Франческа Фаелини Валентина Барцети ti E ВРОПЕЙСКА СОЦИАЛНА МРЕЖА
 2. 2. EUROSOCIALNETWORK TITOLO <ul><li>  Социалната кооперация Л`Инкиостро( б.пр. Мастилото) оперира в района на Валдарно Фиорентино и развива своята дейност във възпитетелната и занимателна сфера в услуга на Обществените институции и частни граждани. </li></ul><ul><li>Посредством работата на 42 възпитатели се стреми да допринесе за развитието на процеси като социално и културно интегриране е промотиране. </li></ul><ul><li>Занимава се с организацията на: </li></ul><ul><li>Учебно-възпитателни услуги , адресирани към малолетни носители на физически недъг или намиращи се в затруднено социално-семейно положение. </li></ul><ul><li>Игрални площи за деца от 6 до 11 години; </li></ul><ul><li>Предучилищна дейност и занималня; </li></ul><ul><li>Летни центрове за деца от 3 до 13 години; </li></ul><ul><li>Кооперация Ерта ди Линус, ориентирана към малолетни от 7 до 15 годиниper minori da 7 a 15 anni; </li></ul><ul><li>Занималня “Домашното с Приятели” за малолетни със специфични нарушения при усвояването на знания. </li></ul>
 3. 3. EUROSOCIALNETWORK TITOLO Оперативна територия: Валдарно Фиорентино брой жители: 46 000 Площ: 273 кв.км. Общини: Инчиза ин Вал Д`Арно Филине Валдарно Реджело Риньоно сул`Арно
 4. 4. EUROSOCIALNETWORK TITOLO LA COOP-ERTA DI LINUS Извънучилищни дейности: отворено от понеделник до петък от 14.00 до 19.00 часа; индивидуални и групови занимания целящи наваксване на учебния материал, социализиране, стимулиране на активното участие и позитивното уплатняване на свободното време. Насочено към: малолетни от началните и средните училища (7-13 години) Някой от клиентите нуждаещи се от проследяване на възпитанието могат да идват и от по-горните класове. По-голямата част от потребителите проявяват проблематичност както в когнитивната сфера така и в отношенията си с околните: затруднение при възприемане на материала или неподходящо поведение в общуването в резултат от социално-семейни проблеми или психическо увреждане. Клиентите са изпратени от Местните Социални служби, които плащат дневна такса или записани директно от семействата си, които заплащ а т месична такса за записване.   Услугата е в действие от 2007 година, благодарение на финансовата ангажираност от страна на Общините на Валдарно Фиорентино и финансирането от Здравн ото Дружество на Флоренция юг-изток.
 5. 5. EUROSOCIALNETWORK TITOLO <ul><li>Цели , обхващащи социалното изключване на деца и младежи са свързани с развитието на битовата грамотност. : </li></ul><ul><li>Подкрепа при преодоляването на определени затруднения в училищния процес и постигане на максимална самостоятелност; </li></ul><ul><li>Промотиране на участие в социалния живот и развитие на самостоятелността; </li></ul><ul><li>Подпомагане развитието на творческите интереси и склонности; </li></ul><ul><li>Подкрепа в отговорното и активно организиране на свободното време; </li></ul><ul><li>Промотиране на усвояването на идеята за нуждата от правила при цивилизованото съжителство като опорна точка за способноста за правене на отговорен избор и активно гражданство. </li></ul><ul><li>Подпомагане на възпитателния процес да не бива прекъсван при преминаване в по-горен клас. </li></ul>
 6. 6. EUROSOCIALNETWORK TITOLO Брой записани по местоживеене
 7. 7. EUROSOCIALNETWORK TITOLO Дневно посещение Услугата е в действие от: Октомври-май всяка година През летните месеци клиентите се занимават с различни дейности към местните летни центрове. Дни за посещение: Понеделник, сряда, петък: младежи от 11-15 години Вторник и четвърък: деца от 7-10 години
 8. 8. EUROSOCIALNETWORK TITOLO <ul><li>Учебна дейност ( 14.00-16.30 ) </li></ul><ul><li>  Формират се 2/3 еднородни групи по възраст на базата на специфичните училищни нужди. </li></ul><ul><li>Възпитателите подпомагат отблизо работата на затруднените при подготовка на учебния материал( схеми, обобщения, проучвания ) подкрепяйки взаимното съдействие по силата на модела възпитание между равни </li></ul><ul><li>Подготовката на домашните се базира на програмиране и планиране, за да се поущрява самостоятелното справяне и преодоляване на тревожността. </li></ul><ul><li>За проучване и по-задълбочена подготовка се използва компютър , свързан с интернет. </li></ul><ul><li>В хода на учебната година възпитателите се срещат с учителите, за да установят учебните цели и подпомогнат ефикасността на действията си. </li></ul><ul><li>Специфични цели: </li></ul><ul><li>Приучване към самостоятелно сядане на учебната маса и организиране на необходимия материал за учене. </li></ul><ul><li>Сомостоятелно справяне с домашните, търсейки помощта на възрастния само при затрудниние. </li></ul><ul><li>Самостоятелно организиране на училищните ангажименти без да се зависи от контрола на възпитателя. </li></ul>
 9. 9. EUROSOCIALNETWORK TITOLO <ul><li>Кръгът ( 16.30-17.00) </li></ul><ul><li>Моментът, в който се състои ежедневната среща между възпитатели и деца, за да се даде изява на груповото разсъждаване и свободното общуване. </li></ul><ul><li>Кръгът предшества следобедната закуска и е структориран върху прости правила: изчаква се всеки за свърши с изказването си, вдига се ръката за да се поиска думата, решават си заедно поставените въпроси, спазва се тишина когата някой говори. </li></ul><ul><li>Специфични цели: </li></ul><ul><li>Самостоятелно и отговорно образуване на кръга със столове </li></ul><ul><li>Изразявайки се в група без да се изпитва срамежливост или страх от осъждане </li></ul><ul><li>- Изслушване на другите и изчакване да се вземе думата </li></ul><ul><li>Спонтанно обръщане към кръга при изникване на нужда от дискутиране на проблем от деня.. </li></ul>
 10. 10. EUROSOCIALNETWORK TITOLO <ul><li>Свободни заниманиЯ: </li></ul><ul><li>Децата и младежите могат свободно да използват пространтствата и уредите на разположение ( игри, компютър, рисувателни материали и такива за майсторене,..) </li></ul><ul><li>Участниците развиват способности за цивилизовано съжителство, самостоятелност, развиват отговорност спрямо използваните ресурси на разположение. </li></ul><ul><li>Децата и младежите биват въвличани и в ежедевните задачи при организиране на даена дейност- организиране на пространствата, подреждане и почистване , закупуване на закуската и необходимите материали.. </li></ul><ul><li>Специфични цели: </li></ul><ul><li>Използване на материалите боз разхищение и със зачитане; </li></ul><ul><li>Самостоятелно подреждане след занимания на помещението и материалите; </li></ul><ul><li>Умение да се организират на групи за малки упражнения и игра на маса ; </li></ul><ul><li>Правене на списък на материали за закупуване; </li></ul><ul><li>Изпълнение на малки ежеднивни задължения ( изнасяне на боклука, метене, почистване на масите, подреждане на материалите..); </li></ul><ul><li>Управление на малки суми пари за купуване на следобедна закуска. </li></ul>
 11. 11. EUROSOCIALNETWORK TITOLO <ul><li>Упражнения с игри (17.00918.30 ) </li></ul><ul><li>Провеждане на упражнения целящи смислени игри употребявайки отпадъчни материали или работни остатъци . </li></ul><ul><li>Игри с ” Лудобус “ по площадите на града, на който се провеждат занимания по интегриране с хора от всички възрасти, които могат свободно да играят с децата </li></ul><ul><li>Специфични цели: </li></ul><ul><li>Промотиране културата на играта като позитивен фактор за изразяване, създаване на общност, сближаване и общуване между хората </li></ul><ul><li>Изпползване на всякакви вторични материали за игра и забавление </li></ul><ul><li>Предлагане и споделяне на игри на деца и младежи , които срещат извън центъра. </li></ul>
 12. 12. EUROSOCIALNETWORK TITOLO <ul><li>Упражнения в ролеви игри ( 17.00.18.30 ) </li></ul><ul><li>Ролевите игри използват фантазията и въображението за измисляне на възможни, но и необичайни ситуации, в които си поставят на изпитание и се поощряват способностите за взаимодействие и сътрудничиството на децата. </li></ul><ul><li>Това е важен възпитателен инструмент: спомага за възприемане на самия себе си и на другите, за развитие на чувството за толерантност и солидарност, влияе върху способностите за изразяване по конструктиван начин на личните емоционални състояния и мисли, върху способността да се координира връзката между мисли и емоции. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Специффични цели </li></ul><ul><li>-поддържане на сравнително дълги периоди на задържане на вниманието и на концентрация; </li></ul><ul><li>Сравняване с другите и обяна на различни гледни точки, оспорване на значения и постигане на единни решения; </li></ul><ul><li>Кор и гиране и подобряване на собствената поведение с личното участието на самото дете </li></ul><ul><li>Авторегулиране на собственото държание на масата за игра; </li></ul><ul><li>Упражняване по смятане с игра на зарчета (зарчетата имат 20 лица и резултатите от всяко хвърляне се сравняват с предни резултати отбелязани върху личен картон ) </li></ul><ul><li>Изразяване и разказване с въображение и фантазия; </li></ul><ul><li>Сблъскване и решаване с проблеми от ежедневието свързани с действията на децата. </li></ul>
 13. 13. EUROSOCIALNETWORK TITOLO <ul><li>Дейности извън центъра (17.00.18.30 ) </li></ul><ul><li>Плуване: за деца с по-големи затруднения в общуването поради когнитивна или психицна нестабилност . </li></ul><ul><li>Спортна зала: </li></ul><ul><li>Група от подрастващи девойки – раздвижване на музикален фон. Подходящ случай за опознаване на възможности за прилагане в свободното време и заздравяване на групата посредством здравословна и позитивна дейност.. </li></ul><ul><li>За по-неспокойни деца и младежи: преминаване през програма за моторния апарат за придобиване на по-голяма самоувереност и способност да се зачитат правилата. </li></ul><ul><li>Дейности на открито: в градските части където срещите между деца и младежи са спонтанни и подпомагат за активиране на общуването между равни, съюзяване и интегриране посредством предложение за игра и други разнообразни дейности. </li></ul><ul><li>Специфични цели: </li></ul><ul><li>По-голяма самостоятелност в грижата за самия себе си и своето тяло, по-голяма грижа за собствените вещи и при подготовката за дадена дейност. </li></ul><ul><li>По-голяма въздържаност от разхищение при използване на материалите за работа. </li></ul><ul><li>По-успешно общуване в ситуации на публични места. </li></ul><ul><li>Запознанство с няко и възможности предоставяни на съответната територия за прекарване на свободното време. </li></ul>
 14. 14. EUROSOCIALNETWORK TITOLO <ul><li>Възпитание в отдаване на обич: </li></ul><ul><li>В сътрудничество със здравните териториални служби, в частност с акушерките от Центъра за раждаемост, сме в период на осъществяване на един проект по превенция базиран върху емоционалното възпитание и предаването на информация. </li></ul><ul><li>Курсът е обърнат към подрастващи момичета и момчета идващи от семейства неспособни да им осигурят нормална среда за разтеж. </li></ul><ul><li>Специфични цели: </li></ul><ul><li>Подпомагане на участниците да приемат позитивно психо-физическите промени типични за пубертетната възраст. </li></ul><ul><li>Превенция на неподходящо и диструктивно поведение спрямо собственото или чуждо достойнство. </li></ul><ul><li>Превенция на преждевременната бременност.. </li></ul><ul><li>Спомагане за вслушване в себе си и личните вълнения. </li></ul><ul><li>Спомагане при приучване към спеделяне и диалогиране с връстници или възрастни по теми касаещи чувствата и емоциите. </li></ul><ul><li>Предоставяне на подходяща информация по п ро блемите на пуберитета, сексуалността, бременността. </li></ul><ul><li>Запознаване със службите и специалистите по акушерство и гинекология работещи на съответната територия. </li></ul>
 15. 15. EUROSOCIALNETWORK TITOLO <ul><li>Транспорт: </li></ul><ul><li>  Поради разрастване и спецификите на района се наложи организирането на транспортна услуга за клиентите, които до бъдат транспортирани от дома или училището до центъра и връщонето им обратно. </li></ul><ul><li>Транспортирането се извършва от възпитателите. </li></ul><ul><li>Междувременно започнахме да разработваме уменията на децата да използват обществения транспорт самостоятелно, да закупуват билети за влака и да се ориентират в разписанията. </li></ul><ul><li>Специфични цели: </li></ul><ul><li>Улесняване включването на децата; </li></ul><ul><li>Укрепване на възпитателния ефект и общуване в дадена малка група, доверяване, споделяне и шегуване. </li></ul><ul><li>Създаване на по-непринудени и редовни контакти между семействата и учителите. </li></ul>
 16. 16. EUROSOCIALNETWORK TITOLO <ul><li>  Връзката със семействата: </li></ul><ul><li>Често пъти семействата се обръщат към услугата поради затруднения на детето както с учебната част така и в поведенческо отношение. </li></ul><ul><li>Състоянието на проблематичност на децата често е свързано с изолираност и социално-културални дефицити на семейството, което се стреми да избягва понасянето на отговорност за създалите се нужди. </li></ul><ul><li>За промотирането на на по-голяма интеграция и съдействие със семействата всяка година центъра организира празник по случай на завършването на заниманията. </li></ul><ul><li>Специфични цели: </li></ul><ul><li>Инвистиране в създаването на отношение на довериеи уважение за увеличаване на възможността от промяна както в детето така и в семейния контекст. </li></ul><ul><li>  Превъзмогване на първоначалното недоверие за да се фаворизира споделянето на общи възпитателни цели. </li></ul><ul><li>Подкрепа на родителите в упражняване на техните функции с позитивно промотиране на собствената им роля и разграничавайки я от тази на възпитателите. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>. </li></ul>
 17. 17. EUROSOCIALNETWORK TITOLO Сътрудници: Съдействат за реализирането на проекта 4/5 работника с професионална подготовка като възпитател или аниматор в комуна или работник с насоченост към социалните маргиналности 1 координатор/ секретар експерти за водене на упражненията 11 психо лога Проверки: От страна на общинските социални служби участници в дейността на центъра 1 вътрешна среща на месец за програмиране и контрол. Контакти със социалните работници по самостоятелните възпитателни проекти в случай на необходимост.

×