επαναληπτικές ασκήσεις

23,029 views
28,155 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
23,029
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18,475
Actions
Shares
0
Downloads
328
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

επαναληπτικές ασκήσεις

  1. 1. Φτάνω ςτο 100 με πρόςκεςθ. Θυμάμαι ! Βρίςκω πόςα θζλει για την επόμενη Δεκάδα και μετά πόςεσ Δεκάδεσ για να φτάςω ςτο 100. Βρίςκω πόςα ακόμθ: Άνοιξε το τετράδιο να δεισ τα βήματα , αν δεν τα θυμάςαι. Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/
  2. 2. Ένα λεωφορείο ξεκινάει… Πόςουσ επιβάτεσ ζχει το λεωφορείο μετά την 3η ςτάςη; _____ Ένα λεωφορείο ξεκινάει… Πόςα μάτια ζχουν τα 5τερατάκια; Πόςα μάτια ζχουν τα 4τερατάκια; Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/
  3. 3. Ένασ βιβλιοφάγοσ ζχει 7 κοιλίτςεσ. Πόςεσ κοιλίτςεσ ζχουν οι 4 βιβλιοφάγοι; Ένα τερατάκι κρατάει 5 καρδοφλεσ. Πόςεσ καρδοφλεσ κα κρατοφν 9 ίδια τερατάκια; Φτάςε ςτον αρικμό ςτόχο. Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/
  4. 4. Ο κροκόδειλοσ ντφκθκε για τισ απόκριεσ. Βρεσ τι ντφκθκε! Χρωμάτιςζ τον με βάςθ τα γινόμενα (πολλαπλαςιαςμοφσ). Βάφω: 8=γαλάηιο 15=πράςινο 16=κίτρινο 32=κόκκινο 20=μπλε 24=πορτοκαλί 30=μοβ 40= μαφρο Τι νομίηεισ ότι ντφκθκε; _________________________ Πϊσ κα ονόμαηεσ εςφ αυτι τθ ςτολι;_________________________________ Στθν Α μυρμθγκοφωλιά ηουν 24 μυρμιγκια. Στθ Β μυρμθγκοφωλιά ηουν 35 μυρμιγκια. Πόςα μυρμιγκια ηουν ςτισ δυο αυτζσ μυρμθγκοφωλιζσ; Σκζψθ: Σε αυτό το πρόβλημα κοφνηςε το ραβδάκι τησ η μάγιςςα ___________________. Άρα θα κάνω ______________________. Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/

×