που λες , είδα...(3)

8,661 views
8,914 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,661
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
235
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

που λες , είδα...(3)

  1. 1. Που λεσ, είδα…(3) Βιβλίο Β΄ ςελ. 10-11 Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/ γραφικά από http://www.mycutegraphics.com/
  2. 2. Δε μου λζτε, βρε Μπορείτε να μου παιδιά, είναι χριςιμεσ Και γιατί, παρακαλϊ, δείξετε; Σασ δίνω ζνα λζξεισ αυτά τα είναι χριςιμεσ; ουςιαςτικό! επίκετα;
  3. 3. Ο Μανόλθσ ζγραψε: Τα μαλλιά του παπποφ μου είναι λευκά. Πολφ ωραία! Ο Ορζςτθσ ζγραψε: Τα μαλλιά του παπποφ μου είναι λευκά ςαν το χιόνι. Εξαιρετικά!
  4. 4. Τι ζκανε ο Ασ δοφμε κι Ορζςτθσ; εδϊ:
  5. 5. Αν κατάλαβα καλά οι Δε φαίνεται δφςκολο! παρομοιϊςεισ χρθςιμοποιοφν τθ λζξθ Ασ το προςπακιςουμε ςαν και δείχνουν ότι κάτι κι εμείσ! μοιάηει με κάτι άλλο. Το ψωμί είναι μαλακό ςαν
  6. 6. Η Μαρία ζγινε κόκκινθ ςαν Η κάλαςςα είναι ιρεμθ ςαν Η μφτθ μου είναι μεγάλθ ςαν
  7. 7. Υπάρχουν κάποιοι νομίηω που ζχουν ςκεφτεί και δικζσ τουσ παρομοιϊςεισ!
  8. 8. Ασ κυκλϊςουμε με πράςινο όλεσ τισ παρομοιϊςεισ!
  9. 9. Μιπωσ γνωρίηουμε κάποιον από τουσ 3 μεγάλουσ ποιθτζσ;

×