Your SlideShare is downloading. ×
Sportbeleid ISB
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Sportbeleid ISB

326

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
326
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • Impulssubsidie: Budget € 0,8 / inwoner / jaar Inspelen op specifiek thema dat elke 6 jaar wijzigt
 • Transcript

  • 1. Lokaal sportbeleid Samenwerking sport – cultuur? Marjolein van Poppel, stafmedewerker ISB Introductiecursus Lokaal Cultuurbeleid – Startersdagen 20 januari 2012
  • 2. Overzicht
   • De lokale sportsector
   • Samenwerking cultuur – sport?
   • Ervaringsuitwisseling
  • 3. ISB?
   • Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw
   • Missie
    • Streeft naar kwaliteitsvol en waardevol lokaal en regionaal sport- en recreatiebleid;
    • Ledenvereniging en koepel;
    • Onafhankelijke belangenbehartiger;
    • Kenniscentrum;
    • Opleiding, vorming, bijscholing;
    • Forum voor ervaringsuitwisseling en intervisie;
    • Sport voor Allen-gedachte;
    • Bestuurd en geïnspireerd vanuit de basis.
  • 4. ISB?
  • 5.
   • www.isbkennisbank.be
   • Informatie en inspiratie op maat van de lokale sport- en recreatiesector
   • http://forum.isbvzw.be
   • Forum om vragen te stellen en informatie, ideeën en meningen uit te wisselen met collega’s
  • 6. Het sportlandschap Overheid Private sector   Beleid Uitvoering Advies Koepelorganisatie   Koepelorganisatie Nationaal         Nationale Sportbonden BOIC Vlaams Vlaams Parlement / Vlaamse Regering – Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media Bloso/VTS Vlaamse Sportraad ISB VVP VVSG SVS VVJ Locus Vlaamse Sportfederaties VSF Provinciaal Provinciebestuur / Bestendige deputatie – gedeputeerde sport Provinciale sportdienst (sportregio’s – burensport) Bloso-inspectiediensten Vlabus ----------------------- VGC Provinciale Sportraad Provinciale ISB-afdelingen Provinciale Comités van de sportfederaties Provinciale BOIC - besturen Lokaal Gemeentebestuur / Schepencollege – Schepen van Sport Gemeentelijke Sportdienst Gemeentelijke Sportraad   Sportclubs  
  • 7. Decreet Lokaal SvA-beleid
   • Van waar komen we? Een terugblik.
    • Jaren ’70: opkomst van sport infrastructuur
     • Decreet ’76: Erkenning sportcentra en betoelaging Sportfunctionarissen
    • Jaren ’80 – ’90: nadruk op sport promotie
     • Decreet ’95: Erkenning en subsidiëring sport diensten voor hun sportpromotie
      • o.a. op basis van beschikbare sportinfrastructuur
    • Heden … : sport beleid
     • Decreet ‘07: Lokaal en regionaal Sport voor Allen-beleid
      • Op basis van inwonersaantallen en sportbeleidsplan
     • Decreet ’12 (?): Lokaal Sport voor Allen-beleid
      • op basis van inwonersaantallen en beleidsprioriteiten
  • 8. Decreet Lokaal SvA-beleid
   • Heden
   • Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de VGC voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid
   • i.s.m. gemeenten en provincies zoveel mogelijk mensen stimuleren, uitnodigen, begeleiden en ruimte bieden tot actieve sportbeoefening
   •  aandacht gevarieerd aanbod (in + buiten clubverband)
   •  aandacht kwetsbare doelgroepen
   • Toekomst?
   • Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen-beleid
   • Wijziging bestaande decreet n.a.v. decreet planlastvermindering (n.a.v. BBC) = technische wijzigingen
   • Gelijktijdig beperkte inhoudelijke wijzigingen (n.a.v. maatschap-pelijke prioriteiten, nieuwe beleidsopties , ervaringen bij implementatie decreet 2007)
  • 9. Decreet Lokaal SvA-beleid
   • Decreet 2007
   • Uitgangspunten:
    • Responsabilisering van de lokale besturen
     • Subsidiariteitsprincipe – gedeelde verantwoordelijkheden
     • Eenvoudig en voorspelbaar
     • Deelnemen-deelhebben – interactieve beleidsvoering
    • Eigenheid – autonomie van elke gemeente
    • LT-planning via sportbeleidsplan
    • Aandacht voor begeleiding en ondersteuning
    • Beleidssubsidie – impulssubsidie
   Heden Toekomst Subsidiëring voor de uitvoering v/h sportbeleidsplan Subsidies voor de regierol bij het voeren van een coherent, dynamisch en innovatief SvA-beleid
  • 10. Decreet Lokaal SvA-beleid Decreet 2007 Voorontwerp decreet 2012 Beleidssubsidie:
    • Budget:
   • - € 1,5/jaar/inwoner - 50% cofinanciering door gemeente
   Budget: - € 2,4/jaar/inwoner - 30% cofinanciering
   • Voorwaarden:
   • sportbeleidsplan
   • sportgekwalificeerde ambtenaar (SGA)
   • sportraad (autonoom)
   Voorwaarden: - Subsidie besteden aan de Vlaamse beleidprioriteiten - Sportraad Impulssubsidie: Budget: - € 0,8/jaar/inwoner Voorwaarden: - Inspelen op specifiek thema (∆ elke 6 jaar)
  • 11. Decreet Lokaal SvA-beleid
   • Sportbeleidsplan:
    • Werkinstrument
    • Interactieve bestuursstijl
    • Totale lokale sportbeleid voor 6 jaar
    • Jaarlijks verslag – tussentijdse evaluatie (na 3 jaar)
    • Kanttekeningen
    • Intergemeentelijk SBP
    • VerenigingsSBP
   Voorontwerp decreet 2012 Sportbeleidsplan Beperktere rapportering
  • 12. Decreet Lokaal SvA-beleid
   • Sportbeleidsplan:
    • tussentijdse evaluatie
     • verwachtingen v/d Vlaamse Overheid:
      • Per doelstelling (strategisch en operationeel) aanduiden
       • geheel/gedeeltelijk/niet gehaald
       • behouden/bijsturen/schrappen
      • Evaluatie inhoud én aanpak
  • 13. Decreet Lokaal SvA-beleid
   • Sportbeleidsplan:
    • Inhoudelijke accenten (verplichte hoofdstukken):
     • Ondersteuning sportverenigingen (50%)
      • Directe financiële ondersteuning
      • Basis: subsidiereglement met objectiveerbare kwaliteitscriteria
     • Andersgeorganiseerde sport (20%)
      • Sportpraktijk buiten het verenigingsleven
     • Toegankelijkheid en diversiteit (10%)
      • Sociale correctie, participatiedrempels wegwerken
     • Meerjarenplan sportinfrastructuur (0%)
     • 20% vrij te verdelen over hfdstn 1, 2, 3
     • Cofinanciering vrij te verdelen over hfdstn 1, 2, 3
  • 14. Voorontwerp Decreet 2012
   • 4 Vlaamse beleidsprioriteiten
    • Kwalitatieve uitbouw v/d sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid (≈ hfdst 1) (! Directe financiële ondersteuning – voor sporten v/d sporttakkenlijst, erkenden Vlaamse sportfederaties of voor sportieve VT-besteding)
    • Professionalisering van sportverenigingen – 2 accenten: - kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding (≈ impulssubsidie) - onderlinge samenwerking (aangesloten bij erkende Vlaamse sportfederatie)
    • Activeringsbeleid via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod (≈ hfdst 2) (fysieke inspanning)
    • Transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport (≈ hfdst 3)
    • Bestedingspercentages = ??
  • 15. Decreet Lokaal SvA-beleid
   • Een aantal missies bekijken naar inhoud
    • Het ultieme doel…
     • De klassiekers:
      • ‘ iedereen’, ‘alle inwoners’, … (bijna 70 %)
      • ‘ in optimale omstandigheden’ (22 %)
      • ‘ sport beoefenen’ (bijna 40 %)
      • ‘ sport-voor-allen-beleid’ (iets meer dan 18 %)
     • Opmerkelijk:
      • ‘ beweging’ bij meer dan 20 %
      • ‘ recreatief’ bij net geen 17 %
      • ‘ passief’ bij slechts 3 %
  • 16. Decreet Lokaal SvA-beleid
   • Een aantal missies bekijken naar inhoud
    • De belangrijkste taken / diensten
     • Aanbieden van infrastructuur (53 %)
     • Ondersteunen sportclubs (37 %)
     • Aanbod voorzien (33 %)
     • Informeren – Communicatie (27 %)
     • Aanvullende/Complementaire promotie (25 %)
    • Rolomschrijving
     • Voorwaarden scheppen (20 %)
     • Ondersteunen (20 %)
     • Mogelijkheden bieden (12 %)
     • Coördineren – Regisseren (“maar” 12 %)
     • Drempels verlagen (10 %)
  • 17. Decreet Lokaal SvA-beleid
   • Een aantal missies bekijken naar inhoud
    • Waarden / Principes / Uitgangspunten
     • Gezondheid (46 %)
     • Kwaliteit (41 %)
     • Sociale contacten (30 %)
     • Elke leeftijd, permanent, life-time, … (22 %)
     • Samenwerking (17 %)
     • Betaalbaar (12 %)
  • 18. Decreet Lokaal SvA-beleid
   • Een sportgekwalificeerde ambtenaar:
    • Personeelslid gespecialiseerd in sportbeleid, gemandateerd door het gemeentebestuur en werkzaam voor de sportdienst
    • Geen decretale bepaling over aantal VTE (3 uitzonderingen!)
    • Taak:
     • leidinggevende en verantwoordelijke functie
     • Voorbereiding, coördinatie, uitvoering en evaluatie v.h. sportbeleid
    • - Diploma sportfunctionaris!
   Voorontwerp decreet 2012 Sportgekwalificeerde ambtenaar/Sportfunctionaris Sportdienst
  • 19. Decreet Lokaal SvA-beleid
   • Autonome sportraad:
    • Adviezen formuleren
    • Rol bij opmaak, uitvoering en evaluatie v/h gemeentelijk sportbeleidsplan
    • Representatief voor alle vormen van sportbeoefening
    • Geen politieke mandatarissen van het eigen bestuur
    • Schepen en SGA = waarnemers
    • Voorontwerp decreet 2012
    • Sportraad betrekken bij opmaak strategische
    • meerjarenplanning m.b.t. beleidsveld sport
    • - Advies sportraad over strategische meerjarenplanning
    • Bespreking v door de gemeente opgemaakte jaarrekening
    • m.b.t. sport
  • 20. Decreet Lokaal SvA-beleid
   • Impulssubsidie:
    • Budget
     • € 0,8 / inwoner / jaar
    • Inspelen op specifiek thema dat elke 6 jaar wijzigt
    • Huidig: Kwaliteitsverhoging jeugdsportbegeleiders (begeleiders van kinderen/jongeren tot 18 jaar in door de gemeente erkende sportverenigingen die aangesloten zijn bij een door Vlaanderen erkende federatie)
    • Via subsidies aan verenigingen (100% kwaliteit) (meerderheid v/d impulssubsidie) en initiatieven gemeente
    • Extra (facultatief) hoofdstuk in sportbeleidsplan
  • 21. Decreet Lokaal SvA-beleid
   • Toekomst?
    • Vereenvoudigd decreet
    • Voorliggende beleidsprioriteiten = positief:
     • Behoud v/h goede v/d 5 thema’s uit huidige decreet
     • Enkele onduidelijkheden zijn weggewerkt
     • Ruimte voor lokale invulling en autonomie
    • Bestedingspercentages = bezorgdheid:
     • Mogen gemeenten niet beperken in hun autonomie
     • Goed evenwicht tussen de beleidsprioriteiten
    • € 2,4/inwoner lijkt een verhoging, maar is het niet (cfr. indexering voorbije jaren)
  • 22. Sport en …
   • Doelgroepen Overheidsopdrachten
   • Sport- en cultuurcheques
   • Bosdecreet Sabam/Billijke vergoeding
   • (Fiscale aftrekbaarheid) Sportkampen
   • Toegankelijkheid gebouwen
   • Veiligheid
   • VLAREM Legionella
   • Verzelfstandiging
   • Vrijwilligers
   • … PPS Personeel
  • 23. Sport en … cultuur ??
   • De Beleids- en Beheerscyclus biedt mogelijkheden!
    • Linken tussen de beleidsdomeinen
    • Keuze ‘beleidsdomeinen’
   • Uit het cijferboek sport 2011-2013 (verschijnt voorjaar 2012)
    • Betrokkenheid sport bij cultuur is minder courant dan betrokkenheid sport bij jeugd, onderwijs en sociaal beleid en welzijn
    • Indien betrokkenheid  t.o.v. andere beleidsdomeinen meer focus op afstemming beleidsplannen
    • Als samenwerking met cultuur vnl.:
     • Communicatie
     • Vakantiewerking: combinatiekampen sport & cultuur, …
     • Evenementen
     • Vrijetijdsloket
     • Vrijwilligersbeleid
  • 24. Sport en … cultuur ??
   • Mogelijke domeinen voor samenwerking
    • Strategie
    • Advies
    • Vrijwilligers
    • Verenigingen / Logistiek
    • Infrastructuur
    • Communicatie
    • Personeel
    • Werkprocessen /dienstverlening
    • Projecten
  • 25. Sport en … cultuur ??
   • Strategie
    • Krachten bundelen bij gegevensverzameling / omgevingsanalyse
    • Doelgroepen uniform definiëren
    • Doelstellingen op elkaar afstemmen, maar eigenheid v/d sector niet uit het oog verliezen
    • Vrijetijdspas
  • 26. Sport en … cultuur ??
   • Advies
    • Gemeenschappelijke communicatie over de adviesverlening
    • Jaarlijkse bijeenkomst adviesraden / gezamenlijke uitstap
    • Gemeenschappelijke vorming
    • Idem ‘stramien’ voor adviesverlening
  • 27. Sport en … cultuur ??
   • Vrijwilligers
    • Één bedankfeest voor de vrijwilliger (dag van de vrijwilliger)
    • Gelijke behandeling / ondersteuning van vrijwilligers
    • Uitwisseling van vrijwilligers tussen diensten (?)
  • 28. Sport en … cultuur ??
   • Verenigingen
    • Promotie over de verschillende verenigingen (verenigingsgids)
    • Via duidelijk subsidiereglement algemeen materiaal voor elke vereniging op dezelfde manier beschikbaar
    • Afstemming via welke kanalen socio-culturele verenigingen ondersteund (kunnen) worden cfr. vinkenzetters, schaakclubs, …
    • Vb: Avond van het bestuurslid
    • Logistiek: gezamenlijke uitleendienst
  • 29. Sport en … cultuur ??
   • Communicatie
    • Gezamenlijke communicatie
    • UiT in Vlaanderen
    • Activiteitenkalender
  • 30. Sport en … cultuur ??
   • Infrastructuur
    • Gemeenschappelijk onderhoud
    • Reglement interne orde (gemeenschappelijke uitgangspunten, alg. regels gelijk trekken)
    • Reservatie
  • 31. Sport en … cultuur ??
   • Personeel
    • Multi-inzetbaar personeel (?)
    • Regelmatig overleg tussen verschillende diensten
  • 32. Sport en … cultuur ??
   • Werkprocessen / dienstverlening
    • Gemeenschappelijke procedures / documenten
    • Uniforme dienstverlening
  • 33. Sport en … cultuur ??
   • Projecten
    • Vb. Wervik:
     • Jef Demuyserejaar: Sport, Toerisme, Cultuur, Feestelijkheden, Jeugd en Bibliotheek slaan de handen in elkaar voor samenstelling programma
     • erfgoedproject over Flandriens
    • Vb. Kortrijk:
     • sport en cultuur ontmoeten elkaar in het water met ‘letters en spetters’: verteltheater in het zwembad
     • 10.000 stappen: 10.000 stappen wandeling neemt je mee naar alle highlights van de stad; stappenberekening erfgoedwandelroute
  • 34. Sport en … cultuur ??
   • Projecten
    • Vb. Antwerpen
     • vzw Sport en Muziek organiseert samen met buurtsport Antwerpen een Basketbalstimuleringsproject
    • Vb. Hulshout
     • Voorleesweek: feestelijke opening met een voorleesuurtje in het zwembad (verhaaltjes rond zwemmers, zeehonden, zeemeerminnen) – gelijktijdig randactiviteiten voor de ouders (aquagym, jacuzzi) – aansluitend speeluurtje voor de kinderen
    • Vb. Damme
     • Volkssport en dans
  • 35. Sport en … cultuur ??
   • Allerlei
    • Afstemmen tarieven
    • Sportpoëzieroute
    • Fietstocht / wandeltocht met culturele inslag
    • Tentoonstelling rond sporten
  • 36. Ervaringsuitwisseling
   • Hoe samenwerking tussen cultuur en sport in jouw werkcontext vorm geven? Bestaande initiatieven? Nieuwe ideeën?
   • Succesfactoren – valkuilen?
   • Tijdsbewaker– notulist - rapporteerder
   1 2 3 4 Strategie Advies Vrijwilligers Verenigingen Infrastructuur Communicatie Personeel Werkprocessen/ dienstverlening Projecten Projecten Projecten Projecten
  • 37. Vragen?
  • 38. Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid August De Boeckstraat 1 bus 3 – 9100 Sint-Niklaas Tel: 03/780 91 00 – Fax: 03/780 91 09 www.isbvzw.be – [email_address]

  ×