Cultuurbeleid in Vlaanderen Dep CJSM

839 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
839
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cultuurbeleid in Vlaanderen Dep CJSM

 1. 1. Cultuurbeleid in Vlaanderen Sofie Taghon Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 19 januari 2012
 2. 2. Inhoud <ul><li>Historische terugblik </li></ul><ul><li>Het cultuurbegrip </li></ul><ul><li>Functies van het cultuurbeleid </li></ul><ul><li>De rol van de cultuuroverheid </li></ul><ul><li>Strategische doelstellingen 2009-2014 </li></ul><ul><li>Organogram Vlaamse cultuuroverheid </li></ul><ul><li>Beleidsinstrumenten </li></ul>
 3. 3. 19 de eeuw <ul><li>1. Vlaamse Beweging als historische context </li></ul><ul><ul><li>Unitaire Belgische staat is een Franstalig gegeven (1830) </li></ul></ul><ul><ul><li>Reactie door figuren uit de culturele wereld (literaire fase) </li></ul></ul><ul><ul><li>Zeer langzame bewustwording en aanpassing aan de culturele realiteit (gerecht, openbaar bestuur, leger, onderwijs, politiek, …) (politieke fase) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlaamse Beweging als stimulerende en remmende factor voor cultuurbeleid </li></ul></ul>
 4. 4. 19 de eeuw <ul><li>2. Industrialisatie, verstedelijking en proletariaat als belangrijke ontwikkeling </li></ul><ul><ul><li>Volksverheffing door onderwijs en ontspanning te verschaffen </li></ul></ul><ul><ul><li>Beleidsinitiatieven: toelagen aan naschoolse initiatieven en financiële steun voor de bibliotheken </li></ul></ul>
 5. 5. Jaren ‘60: democratisering <ul><li>Strijd voor culturele autonomie </li></ul><ul><li>Democratisering en cultuurspreiding </li></ul><ul><ul><li>‘ Meer cultuur voor meer mensen’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Prioriteit: nieuwe culturele infrastructuur </li></ul></ul><ul><li>Uitbreiding cultuurbegrip </li></ul><ul><ul><li>Hoge cultuur naar mensen brengen </li></ul></ul><ul><ul><li>‘ Geheel van materiële en geestelijke verworvenheden die het gelaat van elke groep, in elke fase van haar bestaan tekenen’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Film, sport, kunstonderwijs en openbare omroep </li></ul></ul>
 6. 6. Jaren ‘70: inspraak <ul><li>1970 grondwetsherziening: Nederlandse Cultuurraad </li></ul><ul><li>Verdere democratisering van cultuur: </li></ul><ul><ul><li>Passieve participatie: bib-decreet, culturele centra </li></ul></ul><ul><ul><li>Actieve participatie aan het beleid </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Koepelorganisaties in sociaal-cultureel werk en jeugdwerk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gemeentelijke culturele raden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cultuurpact (1973) </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Jaren ‘70: inspraak <ul><li>Van cultuurbeleid naar welzijnsbeleid </li></ul><ul><ul><li>Geen inspraak zonder voldoende vorming en deskundigheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Persoonlijke ontplooiing/permanente vorming </li></ul></ul><ul><li>Beperkt kunstenbeleid </li></ul><ul><ul><li>Monumentendecreet </li></ul></ul><ul><ul><li>Theaterdecreet </li></ul></ul><ul><ul><li>Beeldende kunsten grote afwezige in beleid (enkel via aankoop van werken) </li></ul></ul><ul><li>Beperkt internationaal beleid </li></ul>
 8. 8. Jaren ‘80: het keerpunt <ul><li>1980: tweede staatshervorming </li></ul><ul><ul><li>Politiek autonome deelstaten (gemeenschappen en gewesten) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlaanderen krijgt eigen regering om decreten uit te voeren (minister Poma PVV) </li></ul></ul><ul><li>Aandacht voor kunsten en de kunstenaar </li></ul><ul><li>Beleid bouwt voort op realisaties van jaren 1970, met beperkter budget </li></ul><ul><li>Geleidelijke uitbouw van decreten in artistieke sectoren (musea, podiumkunsten, muziek) </li></ul><ul><li>1988: derde staatshervorming </li></ul>
 9. 9. Jaren ‘90 <ul><li>1993: vierde staatshervorming </li></ul><ul><ul><li>Stijging fiscale bevoegdheid en middelen, rechtstreekse verkiezing Vlaams Parlement </li></ul></ul><ul><ul><li>Nu ook bevoegd voor buitenlands (cultuur)beleid: kunst en cultuur om imago van Vlaanderen te versterken via culturele ambassadeurs </li></ul></ul><ul><li>Beleidsplansystematiek in kunstensector </li></ul><ul><ul><li>Nieuwe decreten in artistieke sectoren </li></ul></ul>
 10. 10. Jaren ‘90 <ul><li>Kennisgestuurd en geobjectiveerd beleid </li></ul><ul><ul><li>Cultuurstudies </li></ul></ul><ul><ul><li>Adviesraden </li></ul></ul><ul><ul><li>Fonds voor de letteren (2000) en Vlaams Audiovisueel Fonds (2002); decreet van 1999 </li></ul></ul><ul><li>Verdere democratisering van het cultuurbeleid: strips, popmuziek </li></ul>
 11. 11. 1999-2009 <ul><li>Paarse regering </li></ul><ul><ul><li>Overheveling budget van culturele ambassadeurs naar internationaal kunstbeleid </li></ul></ul><ul><ul><li>Anciaux spreekt de ‘ascetische elite’ toe meer inspanningen te doen om een ruimer publiek te bereiken (2001) </li></ul></ul><ul><li>Participatie als prioritaire doelstelling </li></ul><ul><ul><li>Doelgroepen </li></ul></ul><ul><ul><li>Verdubbeling budget over tien jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Wetenschappelijk steunpunt </li></ul></ul><ul><ul><li>participatiedecreet </li></ul></ul>
 12. 12. 1999-2009 <ul><li>Sturende overheid </li></ul><ul><ul><li>Vier nieuwe kaderdecreten + participatiedecreet </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beleidsplansystematiek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Van kwantitatieve naar kwalitatieve beoordelingscriteria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Professionalisering </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Belangrijke impuls voor lokaal cultuurbeleid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ontzuiling </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Decentralisatie </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Participatiedecreet cultuur, jeugd, sport <ul><li>Flankerende maatregelen voor sectoraal beleid om participatie te verhogen en te verruimen (kansengroepen) </li></ul><ul><ul><li>Mensen in armoede </li></ul></ul><ul><ul><li>Mensen met een beperking </li></ul></ul><ul><ul><li>Mensen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond </li></ul></ul><ul><ul><li>Gezinnen met kinderen </li></ul></ul><ul><ul><li>gedetineerden </li></ul></ul>
 14. 14. Participatiedecreet cultuur, jeugd, sport <ul><li>Participatie-instellingen (Demos, CultuurNet Vlaanderen, Stichting lezen) </li></ul><ul><li>Grootschalige topevenementen </li></ul><ul><li>Projecten ter bevordering van de participatie van kansengroepen </li></ul><ul><li>Landelijke hobbyverenigingen </li></ul><ul><li>Lokale netwerken ter bevordering van vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede </li></ul>
 15. 15. Participatiedecreet cultuur, jeugd, sport <ul><li>De Rode Antraciet </li></ul><ul><li>Cultuur- en sportgemeente </li></ul><ul><li>Verenigingen met specifieke opdracht voor verenigingsleven </li></ul><ul><ul><li>Minderhedenforum </li></ul></ul><ul><ul><li>Samen (De Verenigde Verenigingen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen </li></ul></ul><ul><ul><li>Intro vzw (toegankelijke evenementen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk </li></ul></ul>
 16. 16. Participatiedecreet cultuur, jeugd, sport <ul><li>Proeftuinen </li></ul><ul><ul><li>Brede school (sport) </li></ul></ul><ul><ul><li>Dynamo-project (verenigingsondersteuning sport) </li></ul></ul><ul><ul><li>Buurtsportbegeleiders (ter versterking van lokale buurtsportinitiatieven) </li></ul></ul><ul><ul><li>Brede school (jeugd) </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li>Aanbod kansengroepen in gemeenschapscentra </li></ul>
 17. 17. Marktontwikkeling voor cultuur <ul><li>Ontwikkeling markt voor cultuur: van 6-8% in jaren 60-70 tot ca. 1% nu. Oorzaken: </li></ul><ul><ul><li>Babyboomers zijn op de markt gekomen, nu eerder stagnatie bevolking; </li></ul></ul><ul><ul><li>Reële inkomen steeg sterk vnl. in jaren 60-70; </li></ul></ul><ul><ul><li>Toename scholingsgraad tijdens jaren 60-70; </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociale revolutie: intrede vrouwen op arbeids-, onderwijs-, cultuurmarkt (proces nu afgerond); </li></ul></ul>
 18. 18. Marktontwikkeling voor cultuur <ul><ul><ul><li>Toename vrije tijd gestuit. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Toename concurrentie van vrijetijdsindustrie. </li></ul></ul></ul><ul><li>Gevolg: +/- gesatureerde markt voor cultuur. </li></ul><ul><li>Wat betekent dit voor het beleid van culturele instellingen? </li></ul>
 19. 19. Inhoud <ul><li>Historische terugblik </li></ul><ul><li>Het cultuurbegrip </li></ul><ul><li>Functies van het cultuurbeleid </li></ul><ul><li>De rol van de cultuuroverheid </li></ul><ul><li>Strategische doelstellingen 2009-2014 </li></ul><ul><li>Organogram Vlaamse cultuuroverheid </li></ul><ul><li>Beleidsinstrumenten </li></ul>
 20. 20. Het cultuurbegrip <ul><li>Beleidsmatige ordening </li></ul><ul><ul><li>Professionele kunsten </li></ul></ul><ul><ul><li>Cultureel erfgoed </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociaal-cultureel werk voor jeugd en volwassenen </li></ul></ul><ul><li>Sociologische invalshoek </li></ul><ul><ul><li>Bildung, persoonlijkheidsontwikkeling </li></ul></ul><ul><li>Systeem van gedeelde symbolen en betekenissen </li></ul>
 21. 21. Inhoud <ul><li>Historische terugblik </li></ul><ul><li>Het cultuurbegrip </li></ul><ul><li>Functies van het cultuurbeleid </li></ul><ul><li>De rol van de cultuuroverheid </li></ul><ul><li>Strategische doelstellingen 2009-2014 </li></ul><ul><li>Organogram Vlaamse cultuuroverheid </li></ul><ul><li>Beleidsinstrumenten </li></ul>
 22. 22. Functies van het cultuurbeleid <ul><li>Vijf functies: </li></ul><ul><ul><li>creatie </li></ul></ul><ul><ul><li>bewaring </li></ul></ul><ul><ul><li>presentatie </li></ul></ul><ul><ul><li>verhoging van de culturele competentie </li></ul></ul><ul><ul><li>gemeenschapsvorming en sociale activering </li></ul></ul>
 23. 23. Functies van het cultuurbeleid <ul><li>Vertaald in waarden: </li></ul><ul><ul><li>pluriform en kwalitatief aanbod </li></ul></ul><ul><ul><li>vrijheid en autonomie voor de kunsten </li></ul></ul><ul><ul><li>democratisering en participatie - spreiding </li></ul></ul><ul><ul><li>culturele competentie </li></ul></ul><ul><ul><li>marktcorrectie en flankerend beleid </li></ul></ul><ul><ul><li>inhoudelijke en zakelijke kwaliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>ondersteunen van creativiteit </li></ul></ul>
 24. 24. Inhoud <ul><li>Historische terugblik </li></ul><ul><li>Het cultuurbegrip </li></ul><ul><li>Functies van het cultuurbeleid </li></ul><ul><li>De rol van de cultuuroverheid </li></ul><ul><li>Strategische doelstellingen 2009-2014 </li></ul><ul><li>Organogram Vlaamse cultuuroverheid </li></ul><ul><li>Beleidsinstrumenten </li></ul>
 25. 25. De rol van de cultuuroverheid <ul><li>De rol van de Vlaamse cultuuroverheid is in essentie: </li></ul><ul><ul><li>Voorwaardenscheppend </li></ul></ul><ul><ul><li>Regulerend </li></ul></ul><ul><ul><li>Marktcorrectie </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwikkelen van een strategisch kader voor cultuurbeleid </li></ul></ul><ul><ul><li>Monitoren van het cultuurbeleid </li></ul></ul><ul><ul><li>Stimuleren van en toezicht op kwaliteit van aanbod en diensten </li></ul></ul><ul><ul><li>Eerder coachen dan controleren </li></ul></ul>
 26. 26. De rol van de cultuuroverheid <ul><li>De realisatie van het cultuurbeleid laat de Vlaamse overheid bij voorkeur over aan derden volgens het principe van de subsidiariteit: aan de particuliere sector of aan het meest geschikte bestuursniveau. Dit resulteert in een overdracht van middelen naar individuen, verenigingen en andere bestuursniveau’s. </li></ul>
 27. 27. Inhoud <ul><li>Historische terugblik </li></ul><ul><li>Het cultuurbegrip </li></ul><ul><li>Functies van het cultuurbeleid </li></ul><ul><li>De rol van de cultuuroverheid </li></ul><ul><li>Strategische doelstellingen 2009-2014 </li></ul><ul><li>Organogram Vlaamse cultuuroverheid </li></ul><ul><li>Beleidsinstrumenten </li></ul>
 28. 28. 2009-2014: strategische doelstellingen <ul><li>Duurzaam beleid </li></ul><ul><li>Participatie en diversiteit </li></ul><ul><li>E-cultuur en digitalisering </li></ul><ul><li>Competentieverwerving en -waardering </li></ul><ul><li>Cultuur, management en een culturele economie </li></ul><ul><li>Internationaal cultuurbeleid </li></ul><ul><li>Eco-cultuur </li></ul>
 29. 29. 2009-2014: Joke Schauvliege <ul><li>Cultuurforum 2020 (juni 2010): </li></ul><ul><ul><li>inspraak cultuursector </li></ul></ul><ul><ul><li>zeven ateliers gekoppeld aan strategische doelstellingen </li></ul></ul><ul><ul><li>toekomstvisie op cultuur: 30 doorbraken </li></ul></ul><ul><ul><li>Jaarlijks vervolgtraject : ontmoeting sector </li></ul></ul><ul><li>Vlaanderen in Actie: </li></ul><ul><ul><li>Doorbraken en acties uit Cultuurforum krijgen plaats in doorbraken VAI: open samenleving, experiment, levenslang leren, cultureel ondernemerschap, internationale ambitie. </li></ul></ul>
 30. 30. Inhoud <ul><li>Historische terugblik </li></ul><ul><li>Het cultuurbegrip </li></ul><ul><li>Functies van het cultuurbeleid </li></ul><ul><li>De rol van de cultuuroverheid </li></ul><ul><li>Strategische doelstellingen 2009-2014 </li></ul><ul><li>Organogram Vlaamse cultuuroverheid </li></ul><ul><li>Beleidsinstrumenten </li></ul>
 31. 31. Organogram (1) <ul><li>Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport, Media (CJSM) </li></ul><ul><ul><li>departement </li></ul></ul><ul><ul><li>intern verzelfstandigde agentschappen (IVA) </li></ul></ul><ul><ul><li>extern verzelfstandigde agentschap (EVA) </li></ul></ul>
 32. 35. Inhoud <ul><li>Historische terugblik </li></ul><ul><li>Het cultuurbegrip </li></ul><ul><li>Functies van het cultuurbeleid </li></ul><ul><li>De rol van de cultuuroverheid </li></ul><ul><li>Strategische doelstellingen 2009-2014 </li></ul><ul><li>Organogram Vlaamse cultuuroverheid </li></ul><ul><li>Beleidsinstrumenten </li></ul>
 33. 36. Beleidsinstrumenten (1) <ul><li>Overzicht: </li></ul><ul><ul><li>Kwaliteitsbeoordeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Strategische adviesraad </li></ul></ul><ul><ul><li>Steunpunten </li></ul></ul><ul><ul><li>Wetenschappelijk onderzoek </li></ul></ul><ul><ul><li>Begroting </li></ul></ul><ul><ul><li>Beleidsdocumenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Grote Vlaamse culturele instellingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Regelgeving </li></ul></ul>
 34. 37. Beleidsinstrumenten (2) <ul><li>Kwaliteitsbeoordeling </li></ul><ul><ul><li>Principe: autonomie, expertise </li></ul></ul><ul><ul><li>Huidige werking </li></ul></ul><ul><ul><li>Verbeterpunten </li></ul></ul>
 35. 38. Beleidsinstrumenten (3) <ul><li>Strategische adviesraad </li></ul><ul><ul><li>Huidige situatie: 1 strategische adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media met daaronder 4 kamers + Vlaamse Jeugdraad </li></ul></ul><ul><ul><li>Vervlechting van strategisch advies met kwaliteitsbeoordeling is losgelaten </li></ul></ul><ul><ul><li>Actuele werking </li></ul></ul>
 36. 39. Beleidsinstrumenten (4) <ul><li>Steunpunten </li></ul><ul><ul><li>Positionering </li></ul></ul><ul><ul><li>Taakstelling </li></ul></ul><ul><ul><li>Overzicht </li></ul></ul>
 37. 40. Beleidsinstrumenten (5) <ul><li>Wetenschappelijk onderzoek </li></ul><ul><ul><li>Jaarlijkse budgetten op cultuurbegroting </li></ul></ul><ul><ul><li>Steunpunt beleidsrelevant onderzoek CJS (www.re-creatiefvlaanderen.be) </li></ul></ul>
 38. 41. Beleidsinstrumenten (6) <ul><li>Begroting </li></ul><ul><li>Regelgeving </li></ul><ul><li>Beleidsdocumenten </li></ul><ul><li>Grote Vlaamse culturele instellingen </li></ul><ul><ul><li>MuHKA </li></ul></ul><ul><ul><li>deSingel </li></ul></ul><ul><ul><li>Koninklijk Ballet van Vlaanderen </li></ul></ul><ul><ul><li>deFilharmonie </li></ul></ul><ul><ul><li>De Vlaamse opera </li></ul></ul><ul><ul><li>Brussels Philharmonic – Vlaams Radio Orkest/Koor </li></ul></ul><ul><ul><li>Ancienne Belgique </li></ul></ul>
 39. 42. Meer informatie... <ul><li>www.vlaanderen.be/cultuur </li></ul><ul><li>www.vlaanderen.be/sarc </li></ul><ul><li>www.cultuurforum.be </li></ul><ul><li>www.vlaandereninactie.be </li></ul><ul><li>websites steunpunten </li></ul><ul><li>www.cultuurnet.be </li></ul>
 40. 43. Literatuur <ul><li>Het ontstaan van het Vlaams Parlement. Martine Goossens </li></ul><ul><li>Minister Dixit. Geschiedenis van het Vlaamse cultuurbeleid. Wim De Pauw </li></ul><ul><li>10 jaar cultuur-en jeugdbeleid </li></ul><ul><li>Het Cultureel Regiem. Rudi Laermans </li></ul><ul><li>Beleidsnota Cultuur Bert Anciaux 2004-2009 </li></ul><ul><li>Beleidsnota Cultuur Joke Schauvliege 2009-2014 </li></ul>
 41. 44. Contactgegevens <ul><li>Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media </li></ul><ul><li>Afdeling Beleid en Beheer </li></ul><ul><li>Team Participatiebeleid </li></ul><ul><li>Arenbergstraat 9-1000 Brussel </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>02 553 69 27 </li></ul>

×